Alla aktuella bostadsprojekt i Gävleborgs län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av äldreboende i Hofors
Avser nytt äldreboende i Hofors med 8 avdelningar som rymmer 80 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gävle
Skeppstornet är med sina 59 nybyggda lägenheter och 53 meter höga huskropp ett av Gävles högsta hus. Lägenheterna ligger nära vattnet, centralstationen, centrum och nya godisområdet. Det finns två hissar i huset som går hela vägen ner till källaren där förråd samt bil- och cykelparkering finns.
Nybyggnad av bostäder i Barrsätra
Det planeras för hyresrätter, ca 50 st
Nybyggnad av bostäder, kontor och centrumändamål i Bollnäs
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra exploatering av bostäder, kontor och centrumändamål i ett centralt och attraktivt läge. Området är beläget på kulturhusparkeringen mellan Bollnäs Resecentrum och Kulturhuset.
Nybyggnad av parhus och radhus i Åbyfors
10 lgh i parhus samt 12 lgh i radhus, rivning av gamla spikfabriken.
Nya bostäder i Söderhamn
MW Bostad har tecknat markanvisningsavtal för 2 områden i Söderhamn, Kv Väster 6:1 och Kv Järpen. Tillsammans blir det omkring 60 lägenheter centralt i Söderhamn med ån som närmsta granne intill Oxtorget.
Nybyggnad av flerbostadshus i Söderhamn
MW Bostad har tecknat markanvisningsavtal för 2 områden i Söderhamn, Kv Väster 6:1 och Kv Järpen. Tillsammans blir det omkring 60 lägenheter centralt i Söderhamn med ån som närmsta granne intill Oxtorget.
Nybyggnad av bostäder i Ljusdal
För ytterligare information kontakta byggherren. Omfattning oklar. Uppskattad byggstart och kostnad okänd. Planeras efter etapp 2, 1654265.
Ombyggnad av förskola till ungdomsboende i Sandviken
Entreprenaden avser ombyggnation av förskola till ungdomsboende. Ombyggnationen omfattar ny planlösning, byte av yttertak, tilläggsisolering av fasad, nya fönster och dörrar, nytt uppreglat och ventilerat golv, nya el- och vvs-installationer, sprinkler, markarbeten och dagvattenhantering m.m.
Ombyggnad till barn- och ungdomsboende LSS i Gävle
Avser ombyggnad till ett barn- och ungdomsboende med tre lägenheter, personal- och gemensamhetsytor samt tekniska utrymmen.
Nybyggnad av gruppbostad i Gävle
Bygglov för nybyggnad av gruppbostäder på Bomhus i Gävle.
Nybyggnad av garage med tvätthall i Bollnäs
I såväl garage som tvätthall så kommer det att parkeras ca fyra sopbilar i vardera utrymme tvätthall och garage över natten.
Modernisering av hissar för Glada Hudikhem AB i Hudiksvall
Avser modernisering av 6 hissar inom Glada Hudikhem AB. De är belägna på Mariboplan 5 och 12, Kasköplan 5 och 8 samt Namsosplan 5 och 12 i Hudiksvall.
Stamrenovering på flerbostadshus i Sandviken, etapp 1
Avser stamrenovering på Barberaren 15.
Nya balkonger på flerbostadshus i Söderhamn
Nya balkonger på 36 st lägenheter
Stamrenovering på flerbostadshus i Sandviken, etapp 2
Avser stamrenovering på Barberaren 15.
VVC-byte i flerbostadshus i Andersberg, Gävle
Projektet omfattar byte av varmvattencirkulation i bottenplan, byte av kall & varmvattenventiler på stråk och kulvert samt vvc-ventiler för injustering. Efter projektet skall inga vvc-ledningar vara i drift i schakt. VVC-ledningar proppas i badrum och i schakttopp. Handdukstorkar och vvc-ledningar demonteras i sin helhet i lägenheterna. Det är 17 huskroppar och 3 portuppgångar i varje huskropp, ca 885 lägenheter.
Byte av balkonger på flerbostadshus i Gävle
Avser byte av 44 st balkonger.
Upprustning av hissar i flerbostadshus i Ljusdal
Ändring av 8 stycken befintliga hissar på stenhamre 11:9 i ljusdal.
Ombyggnad till lägenheter i Ljusdal
Fjärilen (Vi 1:26) Kolsvedjevägen 8: Ombyggnad av lokal till tre lägenheter. Ämbarbo (Kläppa 10:40) Ämbarbovägen 48 och 50: Ombyggnad av förskola till 4 st lägenheter.
Takarbeten på flerbostadshus i Valbo
Avser takrenovering på Skolvägen 2-6 samt Vretasvägen 21-67 i Valbo.
Ombyggnad av flerbostadshus i Bollnäs
Avser ändrad användning från enbostadshus till flerbostadshus.
Renovering av lägenheter i Hudiksvall
Objektet avser renovering av totalt 12 lägenheter på plan 2. Djupegatan 40 består av 1 st huskropp som har 3 våningsplan, huset har hiss.
Ramavtal avseende Målningsarbeten, Ljusdals kommun mfl.
Avtalstid: 2 år med möjlighet till option 1+1 år. Ramavtalet omfattar planerade- och oplanerade Målningsarbeten (service- och underhållsåtgärder, om- och tillbyggnation och nybyggnation) både inom- och utomhus inom beställarnas fastighetsbestånd. Ramavtalsentreprenör ska i egenskap av utförande- eller totalentreprenör utföra entreprenadtjänster efter avrop.
Cylinderbyte i flerbostadshus i Edsbyn
Projektet omfattar byte av låssystem (cylindrar) i kvarteret Skidan, Edsbyn.
Nybyggnad av garage i Sandviken
Avser nybyggnation av Tvätthall vid Ljusets & Fridens kapell i Sandviken.
Nybyggnad av villa i Gävle
Förhandsbesked för nybyggnad av bostäder.
Målning av fasad på flerbostadshus i Hofors
Avser fasadmålning på flerbostadshus i Hofors.
Installation av solceller på flerbostadshus i Sandviken
Installation av solceller på flerbostadshus. Solcellsmontage är Robin Sjöström Bygg Entreprenör för energilagring är Solask
Byte av tak på flerbostadshus i Sandviken
Byte av tak på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Gävle
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus.
Nybyggnad av carport i Los
8 st carportsplatser åt hemtjänsten i Los.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Söderhamn
Entrédörrar/ytterdörrar & balkongrenovering.
Avlägsnande av tillbyggnader på fastighet i Gävle
Objektet avser att från fastigheten Gävle Brynäs 42:1 i Gävle avlägsna olovligt uppförda tillbyggnader som vidtagits på fastighetens huvudbyggnad samt ett förråd/uthus på samma fastighet.
Utbyte av belysning i trapphus och källare mm i Gävle
Projektet omfattar utbyte av belysning i stadsdelen Brynäs i Gävle. Belysning i trapphus, tvättstugor, entréer, förrådsgångar och cykelrum mm skall bytas ut till LED armaturer. Objekten är belägna i stadsdelen Brynäs, Gävle kommun med adress Hillmanskroken, Sjunde Tvärgatan.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sandviken
Ändring av ventilation.
Brandskyddsdörr på flerbostadshus i Bollnäs
Brandskyddsåtgärder på flerbostadshus.
Rivning av produktionslokal i Gävle
Rivning av mindre lokal.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).