Alla aktuella bostadsprojekt i Gävleborgs län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nya bostäder, kontor mm på Västra Hamnen Hudiksvall
Ca 30 byggrätter finns. 2000 - 10000 kv mark per byggrätt. Visionen är att bygga 1200 bostäder och 1000 arbetsplatser.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gävle
121 lägenheter. Tredje tvärgatan/Styrmansgatan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gävle
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder på Gävle Strand
Kvarteret ligger längst ut mot den inre hamnbassängen Nyhamn och i anslutning till den nya Alderholmskanalens utlopp. Detaljplanen avser bostäder i fyra våningar med en femte indragen takvåning och centrumfunktioner i bottenplan.
Nybyggnad av sjönära bostäder i Söderhamn, etapp 1
Entreprenörer på etapp 1 har option på etapp 2.
Nybyggnad av bostäder i Gävle
Nybyggnad av 162 hyresrätter. 1 huskropp har 5 våningar och ett hus har 10 våningar. Ca 100 parkeringsplatser med motorvärmare och laddstolpar för elbil.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gävle
Ca 75-80 lägenheter.
Nya bostäder i Järvsö
Planområdet ligger söder om Stenevägen längs med Stationsgatan. Inom området får fastigheter om minst 1 000 m2 och mest 4 000 m2 avstyckas. Högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea per fastighetsarea är 20 % och maximal totalhöjd är 9 respektive 12 meter.
Återuppbyggnad av flerbostadshus i Gävle
Återuppbyggnad efter brand.
Nybyggnad av särskilt äldreboende i Hudiksvall
Vårdboende/demensboende med totalt 96 lägenheter med gemensamhetsytor och storkök. Styrd totalentreprenad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gävle, etapp 2
Nybyggnad av bostadsrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gävle, etapp 1
Nybyggnad av bostadsrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gävle
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hudiksvall
Plan 1 lokaler (inkl entresol), Planerat 5 bostäder (äganderätter), Vindsvåning med förråd, trädgård.
Nya villatomter i Vallhov Sandviken
Planuppdraget omfattar planläggning av omkring 30 nya villor längs med Vallhovsvägen i västra Sandviken.
Nybyggnad av sjönära bostäder i Söderhamn, etapp 2
Planerat projekt efter etapp 1: 1131948.
Nybyggnad av parhus och radhus i Åbyfors
10 lgh i parhus samt 12 lgh i radhus, rivning av gamla spikfabriken.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sandviken
Nybyggnad av flerbostadshus.
Stambyte och badrumsrenovering i flerbostadshus i Söderhamn
Objektet omfattar stambyte och badrumsrenovering av 128 st lägenheter fördelat på två områden. Kv TALLEN 1, Tallvägen 1-5 samt Kv BANANEN 4, Köpmangatan 25-27, Humlegårdsgatan 2 samt Norralagatan 1, Söderhamn.
Nybyggnad av bostäder i Ljusdal
En stor tomt mitt i det attraktiva villaområdet Lillhaga. Tomten är hela 2861kvm och har enligt stadsplan en byggrätt på generösa 700kvm vilket skapar möjlighet att ansöka om bygglov för flerfamiljshus såväl som villabostad.
Ombyggnad till trygghetsboende i Hofors
Planer för +70 boende utan bemanning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Morängsviken
Avser ca 10-15 lägenheter. Del av Stocka 3:21.
Nybyggnad av radhus och enbostadshus i Morängsviken
Avser ca 18 villor och ca 10 radhus. Del av Stocka 3:21.
Nybyggnad av gruppboende i Södra Hemlingby, Gävle
Nya Hemlingby gruppboende, 6 lgh.
Nybyggnad av gruppboende i Södra Hemlingby, Gävle
Nya Hemlingby gruppboende, 6 lgh.
Nya bostäder i Sandviken
Nyproduktion av 10 st lägenheter i Storvik.
Nybyggnad av bostäder i Ljusdal
Planeras efter etapp 1, 1620895.
Fönsterbyte mm på flerbostadshus Sandviken
Avser nya balkonger, fasadrenovering och fönsterbyte på flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Forsa, etapp 1
Sju lägenheter/radhuslägenheter.
Nya bostäder i Söderhamn
Detaljplan för bostäder inom fastigheten Lagern 1.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gävle
Bygglov för nybyggnad av bostäder.
Stambyte och badrumsrenovering i flerbostadshus i Hudiksvall
Objektet avser renovering av våtrum med byte av vs-stammar/infodring i totalt 94 lägenheter inklusive erforderliga elarbeten. Objektet är beläget på Björkbergsvägen 10-16 samt 19-53.
Stamrenovering på flerbostadshus i Sandviken
Stamrenovering på Barberaren 15, 18.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Sandviken
Fönsterrenovering på Barberaren 7.
Nybyggnad av LSS-boende i Söderhamn
LSS-boende med 4 lägenheter och erforderliga personalutrymmen Hus A samt carport och förrådsbyggnad med utrymme för sprinklertank med pump.
Renovering av fasader och balkonger på flerbostadshus i Gävle
Projektet omfattar ombyggnad takfot, tilläggsisolering och fasadrenovering av 2 st flerbostadshus samt byte av balkonger på byggnaden vid Övre Bergsgatan 2 och 4. Söder 29:11. Södra Kungsgatan 25A
Fasadåtgärder längs Norra stambanan i Region Mitt
Ca 100 fastigheter totalt i Gävleborgs-, Jämtlands- och Västernorrlands län. Nya fönster och dörrar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gävle
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av bostadsområde i Forsa
Mark till försäljning där det gamla vattentornet stått i Forsa. Fastighet: Forsa-Lund 2:30. Adress: Fredriksbergsvägen 8, Sörforsa. Tomtyta: 777 kvm.
Ombyggnad av flerbostadshus i Gävle
Bygglov för ombyggnad av flerbostadshus med totalt 8 vindslägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gnarp
4 hyreshus, totalt 16 lägenheter. Förråd, carport och soprum.
Nybyggnad av flerbostadshus i Järvsö
Totalt är det två enplansbyggnader med vardera 3 lägenheter samt en byggnad för avfall och cykelförvaring.
Stambyte på flerbostadshus i Gävle
Anmälan om stambyte i 5 fastigheter Norrsundet 16:1,15:11,4:19,4:13,15:12.
Stambyte i flerbostadshus i Sätra, Gävle
Stamrenovering av badrum, Rullstensvägen 17 A-C Gävle.
Renovering av flerbostadshus i Delsbo
Objektet avser renovering av ytskikt, el-, sanitets- och luftinstallationer i totalt 16 lägenheter.
Takåtgärder på flerbostadshus i Gävle
Byta ut nedre delen av plåten på taket tillsammans med råspont och takstolar. Fotränna monteras till befintligt tak. Skrapning av färg och målning av det resterande av taket. Komplettering av taksäkerhet.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Gävle
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus, fönsterbyte, Ulvsätersvägen/Norrbågen.
Upprustning efter brandskada i flerbostadshus i Gävle
Avser upprustning efter brandskada på Norra Fiskargatan 1A, Gävle.
Utbyte av hiss i flerbostadshus i Sandviken
Entreprenaden omfattar utbyte av en hiss på Sveavägen 22A med option med en hiss på Tallbacksvägen 25B.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Ockelbo
Fasadändring med balkonger på flerbostadshus.
Takbyte på flerbostadshus i Forsa
Avser takbyte på Frejavägen 3, 5 och Forsavägen 16, Forsa.
Ombyggnad av flerbostadshus i Delsbo
Glada Hudikhem AB upphandlar totalentreprenad avseende ombyggnation på grund av ändrad användning, Torggatan 1, Delsbo
Ombyggnad av flerbostadshus i Gävle
Planer för ombyggnad av 3 lägenheter i källare.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Gävle
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus på grund av tidigare vattenskada.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Gävle
Bygglov för fönsterbyte. Ca 200 fönster.
Byte av trapphusbelysning på Öster, Gävle
Projektet omfattar utbyte av belysning i stadsdelen Öster i Gävle. Belysning i trapphus, tvättstugor, entréer, förrådsgångar, cykelrum mm skall bytas ut till LED armaturer. Objekten är belägna i stadsdelen Öster, Gävle kommun med adress Norra Fiskargatan 1, Näringsgatan, Nygatan.
Renovering av tak på flerbostadshus i Ljusdal
Objektet avser byte av 4 papptak på fastigheten Gärde 16:2 i Ljusdals Kommun.
Uppsättning av solkraftsanläggningar i Hudiksvall och Forsa
Beställaren har för avsikt att bygga två solkraftsanläggningar, Vänortsvägen 8- 22 och Frejavägen 11-13 samt anslutning till angränsande anläggningar.
Utvändig målning på tre områden i Gävle
Omfattar utvändig målning i tre områden, område 1018, 3026 och 3166. Objekten är belägna i stadsdelen: Brynäs, Brynäs 35:2, Gävle kommun med adress Brynäsgatan 39D, 39 E-G (område 1018). Söder, Söder 37:6, Gävle kommun med adress S.Kansligatan 24, S.Slottsgatan 5-7, Brunnsgatan 62. (område 3166). Centrum, Norr 47:6, Gävle kommun med adress Norra Stapeltorgsgatan 5. (område 3026).
Installation av frånluftsåtervinning i flerbostadshus i Hudiksvall
Avser komplett leverans och installation av 4 st frånluftsaggregat med integrerad värmepump för återvinning av frånluft. Återvunnen värmeenergi skall tillföras befintligt värmekulvertsystem via de olika fastigheternas värmeundercentral i källarplan. Objektet är beläget på Jakobsbergsvägen 16-24, Hudiksvall.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Gävle
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus.
Installation av FX-aggregat i flerbostadshus i Iggesund
AB Hudiksvallsbostäder upphandlar Totalentreprenad - Installation av FX-aggregat, Skolgatan 4 A-D, Iggesund.
Nya balkonger på flerbostadshus i Gävle
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus med nya balkonger.
Nybyggnad av garage i Sandviken
Nybyggnad av garage.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sandviken
Fasadändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sandviken
Fasadändring av flerbostadshus.
Rivning av villa i Gävle
Rivning av 1,5 plans hus med verkstad på bottenplan och boendedel på övervåning samt förråd byggt av containrar.
Cylinderbyten i flerbostadshus i Edsbyn
Avser byte av låscylindrar mm på Västra Edsbyn 13:14 13:15, Norra Edsbyn 25:1 i Ovanåkers kommun.
Installation av solceller på flerbostadshus i Gävle
Bygglov för ca 70-80st solceller som ska sitta på fastigheter.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Gävle
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Hofors
Ärendet gäller ändring av läge på ytterdörr

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).