Alla aktuella bostadsprojekt i Gävleborgs län

Bollnäs (8)
Gävle (71)
Hofors (1)
Hudiksvall (10)
Ljusdal (8)
Ockelbo (1)
Ovanåker (0)
Sandviken (10)
Söderhamn (11)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 116 st.

Nybyggnad av bostäder i Gävle
Peritas utvecklar ett kvarter till bostäder inne i Gävle centrum om ca 18000 kvm, cirka 200 meter från centralstationen. Ca 300 lägenheter kommer att nyproduceras. Utförs i etapper.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gävle
121 lägenheter. Tredje tvärgatan/Styrmansgatan.
Nybyggnad av bostäder i Hudiksvall, kv F
80 lägenheter i tre eller fyra huskroppar med en varierad höjd från två och upp till sju våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gävle
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av sjönära bostäder i Söderhamn, etapp 1
Entreprenörer på etapp 1 har option på etapp 2.
Nybyggnad av bostäder i Barrsätra
Det planeras för hyresrätter, ca 100 st.
Nybyggnad av bostäder i Gävle
Nybyggnad av 162 hyresrätter. 1 huskropp har 5 våningar och ett hus har 10 våningar. Ca 100 parkeringsplatser med motorvärmare och laddstolpar för elbil.
Nya bostäder mm på Kattvikskajen, Hudiksvall kv A
Totalt 68 lägenheter skall produceras.
Nybyggnad av bostadsrätter i Hudiksvall, kv B
Nybyggnad av 57 bostadsrätter och sex stadsradhus samt kompl.byggnader på fastigheten strand 4:1, Kattvikskajen, kv B.
Nybyggnad av bostäder i Säljan, Sandviken
Ca 45 bostäder planeras, kan bli flerbostadshus eller radhus.
Nybyggnad av grupphus i Gävle
Bygglov för nybyggnad av bostäder.
Nybyggnad av hyreshus i Hudiksvall
Hyreshus på parkeringshusets tak. Ett tiotal lägenheter.
Nybyggnad av bostäder på Norrlandet i Gävle
Totalt i området planeras ca 130 bostäder. Denna del avser 18 kedjehus och 7 villor.
Nybyggnad av bostäder i Gävle
Avser nybyggnad av 18 par/radhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Bollnäs
Nybyggnad av 16 lägenheter.
Ombyggnad till trygghetsboende i Bergvik
Lindens gamla servicehusdel ska byggas om till 24 lägenheter, fördelade på 18 två-rummare med kök och sex lägenheter med ett rum och kök. Alla lägenheter ska få inglasad balkong.
Stamrenovering i flerbostadshus i Storvik
Avser badrumsrenovering, stambyte, ny elinstallation mm på adresserna Kvarnvägen 2,3,4,6, Kårsgatan 4, och Fiskargatan 2. Option: Adresser Thore petre 52, Magasingatan 15,18, Thore petre 19 och Vallgatan 14.
Ombyggnad till trygghetsboende i Hofors
Planer för +70 boende utan bemanning.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Sandviken
Påbyggnad i 3 våningar.
Nybyggnad av bostäder i Ljusdal
Ansökan om bygglov för nybyggnad av tio enfamiljshus på gärde 2:30, del av, Kläppa by, i Ljusdal.
Nybyggnad av LSS-boende i Söderhamn
Förhandsbesked om bygglov sökt för nybyggnad av LSS-boende, 6 lgh. Ett gruppboende för personer med funktionsnedsättningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gävle
Bygglov för nybyggnad av bostäder.
Stambyte i flerbostadshus i Sätra, Gävle
Stamrenovering av badrum, Rullstensvägen 17 A-C Gävle.
Återuppbyggnad av flerbostadshus i Gävle
Återuppbyggnad efter brand.
Nybyggnad av stugby i Söderhamn
Enligt detaljplanen finns det plats för ett tiotal stugor på området. Kommer att bygga en stuga först och sen kommer de andra byggas eftersom de säljs.
Nya villatomter i Bollnäs
Syftet med detaljplanen är att skapa nya attraktiva villatomter.
Ombyggnad av fastighet i Söderhamn
Ny detaljplan för bostäder, kontor, centrumverksamhet inom fastigheten Östansjö 8:164 samt närliggande fastigheter. Det huvudsakliga syftet med en ny detaljplan är att möjliggöra för bostadsändamål då den tidigare planen varit ämnad för allmänt ändamål, det vill säga en skolbyggnad. Den nya planen skapar också möjligheten att ha kortsiktigt boende som hotell eller vandrarhem.
Ombyggnad av flerbostadshus i Gävle
Bygglov för ombyggnad av flerbostadshus med totalt 8 vindslägenheter.
Stamrenovering mm i flerbostadshus i Sandviken
Avser Hyttgatan 26 A-B och Köpmangatan 12 A-B.
Ny balkonger på flerbostadshus i Ljusdal
Avser nya balkonger på flerbostadshus.
Stambyte på flerbostadshus i Gävle
Anmälan om stambyte i 5 fastigheter Norrsundet 16:1,15:11,4:19,4:13,15:12.
Ombyggnad av samlingslokal till lägenheter i Gävle
Ombyggnationer lokal till lägenheter, Valbo Centrum 2 B, 8 B.
Fasadrenovering mm på fastighet i Gävle
Renovering av fasad, balkonger.
Rivning av kontor på Hemsta
Rivning av fd Gavlegårdarnas kontor för att flerbostadshus ska byggas.
Rivning av kontor på Hemsta
Rivning av fd Gavlegårdarnas kontor för att förskola ska byggas.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Gävle
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus, takbyte och målning av fasadsockel.
Renovering av takterrasser och fasad i Gävle
Projektet omfattar renovering av 6 st takterrasser och 2 balkonger, lagning och avfärgning av fasaden mot innergården.
Installation av solceller på flerbostadshus i Gävle
Planer på installation av solceller.
Nybyggnad av villor i Gävle
Förhandsbesked för nybyggnad av 2 bostäder.
Ombyggnad av värmepumpsanläggning i flerbostadshus i Njutånger
Avser utbyte av befintlig IVT värmepump och oljepanna mot en värmepumpslösning med en elpanna som spets- och reservfunktion. Komplettering med ytterligare ca 600 m energibrunnar. Entreprenaden omfattar VS-, schakt-, bygg-, el-, rör- och isoleringsarbeten.
Ombyggnad till lägenheter i Gävle
Bygglov för ombyggnad av lokal till 2 lägenheter.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Sandviken
Fasadändring av flerbostadshus, fönsterbyte.
Nybyggnad av övernattningsstuga mm i Färnebofjärdens nationalpark
Avser upphandling av en byggentreprenör som på generalentreprenad ska bygga: 1) en övernattningsstuga 2) ett vindskydd 3) ett dubbeldass och 4) ett enkeldass. Byggnaderna ska prefabriceras och monteras färdiga på plats i nationalparken.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Gävle
Bygglov för fönsterbyte. Ca 200 fönster.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Gävle
Objektet är beläget i Gävle med adress: Rågångsvägen 4, 6, 8 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26.
Uppsättning av solkraftsanläggningar på flerbostadshus i Hudiksvall
Projektet avser 6 st solkraftsanläggningar för resp. Mariboplan 1-3, Mariboplan 2-4-6-8-10, Mariboplan12, Kasköplan 2-4-6, Namsosplan 2-4-6 och Namsosplan 8-10.
Rivning av fastigheter i Valbo och Gävle
Avser rivningar vid: Sofiedals Gård – 4 byggnader på totalt ca. 742 kvm samt Villa Öster – 3 byggnader på totalt ca 205 kvm. Sofiedals Gård är beläget på Masugnsvägen 30 i Valbo. Villa Öster är beläget på Östra Hantverkargatan 65 i Gävle.
Nybyggnad av turistboende i Ljusdal
Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på järvsö kyrkby 8:68 i Järvsö, turistboende med 4 lägenheter.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Gävle
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus.
Nya balkonger på flerbostadshus i Gävle
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus med nya balkonger.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Gävle
Fasadändring av flerbostadshus.
Renovering av kök på äldreboende i Hudiksvall
Delvis renovering av kök på Forsagården.
Ombyggnad till bostäder i Bollnäs
Bygglov för ändrad användning från tvätteri/förråd - till klass 3 boende.
Ombyggnad av flerbostadshus i Ljusdal
Ändrad användning av museibyggnad till flerbostadshus.
Rivning av flerbostadshus i Gävle
Rivningslov för rivning av bostäder.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Gävle
Spolning av dagvattenledning.
Inglasning av balkonger på flerbostadshus i Söderhamn
Inglasning av balkonger samt rivning av befintliga balkonger.
Nybyggnad av fritidshus i Ljusdal
Nybyggnad av fritidshus och komplementbyggnad.
Tillbyggnad av boende i Bollnäs
Bygglov för tillbyggnad.
Ombyggnad av lägenhet i Bollnäs
Bygglov för ändrad användning från lokal till lägenhet.
Ombyggnad av lägenhet i Bollnäs
Bygglov för ändrad användning från omklädningsrum och kontor till lägenhet.
Ombyggnad av flerbostadshus i Gävle
Bygglov för ombyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av fritidshus i Gävle
Bygglov för nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av stugby i Bollnäs
Bygglov för nybyggnad av övernattningsstugor.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Gävle
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus, inglasning av balkonger.
Nybyggnad av enbostadshus i Gävle
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Gävle
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Söderhamn
Entrédörrar/ytterdörrar & balkongrenovering.
Nybyggnad av enbostadshus i Bollnäs
Bygglov för nybyggnad av bostadshus.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.