Alla aktuella bostadsprojekt i Gävleborgs län

Bollnäs (17)
Gävle (76)
Hofors (3)
Hudiksvall (30)
Ljusdal (13)
Ockelbo (4)
Ovanåker (0)
Sandviken (26)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 168 st.

Nybyggnad av bostäder i Gävle
Ca 300 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Hemlingby, Gävle
Projektet omfattar nyproduktion av 132 hyresrättslägenheter fördelat på 6 st huskroppar. Byggnaderna är planerade att uppföras med stomme i KL-trä (korslimmat trä).
Nybyggnad av bostäder i Gävle
De ligger i tur och ordning mellan Jökelvägen och Glaciärvägen, mellan Pinnmovägen och Moränvägen samt parkeringarna som omgärdas av Glimmervägen.
Nybyggnad av villaområde i Gävle
Trivselhus säljer 63 villatomter till privatpersoner.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gävle
Fastighetsbolaget Amasten vill bygga 200 nya lägenheter i fem- och sjuvåningshus på Holmsundsallén och Nygårdsvägen i Bomhus. Husen byggs på nuvarande parkeringsplatser, som i så fall ersätts av ett parkeringshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gävle
121 lägenheter. Tredje tvärgatan/Styrmansgatan.
Nya bostäder mm på Kattvikskajen, Hudiksvall kv E
Utveckling av Kattvikskajen med bostäder och lokaler mm.
Nya bostäder mm på Kattvikskajen, Hudiksvall kv G
Utveckling av Kattvikskajen med bostäder och lokaler mm.
Nya bostäder mm på Kattvikskajen, Hudiksvall kv H
Utveckling av Kattvikskajen med bostäder och lokaler mm.
Nya bostäder mm på Kattvikskajen, Hudiksvall kv I
Utveckling av Kattvikskajen med bostäder och lokaler mm.
Nya bostäder mm i Gävle
Utveckling av området runt stadsdelen Gavlehov.
Nybyggnad av bostäder på Gävle Strand
Kvarteret ligger längst ut mot den inre hamnbassängen Nyhamn och i anslutning till den nya Alderholmskanalens utlopp.
Nybyggnad av bostäder i Hudiksvall, kv F
80 lägenheter i tre eller fyra huskroppar med en varierad höjd från två och upp till sju våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gävle
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Barrsätra
Det planeras hyresrätter, ungefär 100 vanliga hyresrätter.
Nya bostäder mm på Kattvikskajen, Hudiksvall kv A
Utveckling av Kattvikskajen med bostäder och lokaler mm.
Nybyggnad av bostadsrätter i Hudiksvall, kv B
Bygglov för nybyggnad av radhus, flerb.hus, kompl.byggnader på fastigheten strand 4:1, Kattvikskajen, kv B.
Nybyggnad av hyresrätter samt trygghetsboende i Hudiksvall, kv C
På kvarter C planeras hyreslägenheter och ett trygghetsboende mellan 3 till 6 våningar med totalt 59 lägenheter med tillhörande förråd.
Nybyggnad av seniorbostäder i Engesberg
Ca 40 lgh. Huvudbyggnad i två delar som sammanfogas genom en servicebyggnad samt 4 radhuslägenheter.
Nybyggnad av särskilt äldreboende i Hudiksvall
Ett nytt särskilt äldreboende med 100 boendeplatser. Kommunen avser upphandla samarbetspartner som tillsammans med kommunen ska projektera och bygga ett äldreboende med ägandeformen- kooperativ hyresrätt.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gävle, etapp 2
Nybyggnad av bostadsrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hudiksvall
Plan 1 lokaler (inkl entresol), Planerat 5 bostäder (äganderätter), Vindsvåning med förråd, trädgård.
Nybyggnad av bostäder i Ljusdal
Ansökan om bygglov för nybyggnad av tio enfamiljshus på gärde 2:30, del av, Kläppa by, i Ljusdal.
Ombyggnad till seniorboende i Johannesberg
Ombyggnad av ett hotell till trygghetsboende / seniorboende.
Nytt bostadsområde i Idenor
Idenor Ullvsta 1:15 och 1:17. 50.000 kvm mark.
Nybyggnad av vård- och omsorgsboende i Söderhamn
Den planerade upphandlingen omfattar antagande av en leverantör som genomför markköp, finansierar och uppför en byggnad, samt hyr ut fastigheten till kommunen där såväl inne- som utemiljö är anpassad för modern demensvård. Vård- och omsorgsboendet ska byggas i markplan. Boendet ska inrymma 36 lägenheter, nio per avdelning, gemensamma utrymmen, personalutrymmen samt övriga utrymmen som erfordras för att möjliggöra driften av ett modernt vård- och omsorgsboende. Inflyttning i vård- och omsorgsboendet planeras ske första kvartalet 2024.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ockelbo
Avser nybyggnad av 16 lägenheter i 1 huskropp i 2 plan + sutterrängplan. Objektets läge: Centrala Ockelbo.
Nybyggnad av bostäder i Gävle
5-6 villor och 20 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder, Bollnäs
Ca 60 villatomter uppdelat i etapper med ca 35 tomter i första etappen. Exploatering på projekt: 1527609.
Nybyggnad av flerbostadshus i Bollnäs
Planens syfte är att pröva området för bostads- och centrumändamål samt att utreda förutsättningarna för ett bostadshus om 10 våningar med ett 40-tal lägenheter på platsen.
Ombyggnad till flerbostadshus i Järvsö
Ansökan om bygglov för ombyggnad av flerbostadshus och marklov för utemiljö/parkering på stene 6:24 i järvsö.
Nybyggnad av flerbostadshus i Bollnäs
Nybyggnad av 16 lägenheter.
Ombyggnad till trygghetsboende i Bergvik
Lindens gamla servicehusdel ska byggas om till 24 lägenheter, fördelade på 18 två-rummare med kök och sex lägenheter med ett rum och kök. Alla lägenheter ska få inglasad balkong.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sandviken
Nybyggnad av 2 flerbostadshus Kungsberg 3:54,3:55.
Nytt bostadsområde i Gävle
35-45 bostäder.
Ombyggnad till lägenheter i Söderhamn
Ombyggnad av lokaler till lägenheter på Köpmangatan 16/Köpmantorget 2. Ca 16 st hyresrätter.
Nybyggnad av gruppboende i Södra Hemlingby, Gävle
Nya Hemlingby gruppboende, 6 lgh.
Fönsterbyte mm på flerbostadshus Sandviken
Avser nya balkonger, fasadrenovering och fönsterbyte på flerbostadshus.
Nybyggnad av parhus i Gävle
Bygglov för nybyggnad av bostäder.
Stambyte och badrumsrenovering i flerbostadshus i Hudiksvall
Objektet avser renovering av våtrum med byte av vs-stammar/infodring i totalt 128 lägenheter inklusive erforderliga elarbeten. Objektet är beläget på Östanbräcksvägen 15-33, 35-37 samt Bålsövägen 15-41 i Hudiksvall.
Stambyte i flerbostadshus i Sätra, Gävle
Stamrenovering i badrummen.
Nybyggnad av enbostadshus i Sandviken
Nybyggnad av enbostadshus på Spjutet 19, 20, 21, 29, 33, 36, 37, 38, 40, och 41.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gävle
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Ny-, om- & tillbyggnad av Herrgård
Planer för bostäder, kontor & vårdlokaler.
Renovering av lägenheter i Söderhamn
Renovering av lägenheter på Duvan 1.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sandviken
Nybyggnad av flerbostadshus med ca 6-8 lägenheter.
Nybyggnad av villa i Sandviken
Första huset är på gång i Säljan vid Storsjön i Sandviken. Det handlar om en 215 kvadratmeter stor enplansvilla i naturfärger. På fastigheten byggs också ett större garage i samma färger. Invändigt ska huset vara medelhavsinspirerat med tropisk karaktär och med stora fönster mot sjön. Golvet i hela huset ska bestå av högblankt klinker. Väggarna ska ha ljus ton och som högst ska det vara 3, 5 meter i tak.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ängebo
Hyresbostäder med 6 lägenheter i två våningar med loftgång. Lägenhetsförråd och miljörum byggs separat.
Ombyggnad av lokal till bostäder i Hedesunda
En lokal på ca 250 kvm ska byggas om till fyra lägenheter.
Stambyte och badrumsrenovering i flerbostadshus i Forsa
Objektet avser renovering/ombyggnation av våtrum med byte av vs-stammar i både kök och badrum och ventilationsarbeten i lägenhet, totalt 46 lägenheter, inklusive erforderliga el-arbeten. Frejavägen 9-17 består av 5 huskroppar som har vardera 2 våningsplan, husen saknar hiss.
Nybyggnad av grupphus i Sandviken
Nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad på Spjutet 23 , Spjutet 24, Spjutet 25, Spjutet 26 och Spjutet 27.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Bollnäs
Objektet avser fönsterbyte med insticksmontage i fyra flerbostadshus på Hedhamregatan 6-12 i Bollnäs. Förfrågningsunderlaget finns att hämta på www.tendsign.com.
Ombyggnad till lägenheter i Ljusdal
Avser ombyggnad från lokal till bostäder samt tillbyggnad av balkonger.
Nybyggnad av bostäder i Gävle
Förhandsbesked för nybyggnad av bostäder, 3-4 villor.
Stamrenovering mm i flerbostadshus i Sandviken
Hyttgatan 26 A-B och Köpmangatan 12 A-B.
Rivning av flerbostadshus, Söderhamn
Upphandlingen avser sanering av farligt avfall och totalrivning av fem flerbostadshus och fyra garagebyggnader inom fastigheten Renlaven 1 med adress Tallvägen 10-18 i Söderhamn. Tot. byggnadsyta för objektet är ca 3330 m2.
Ombyggnad av kök mm vid särskilt boende i Gävle
Gavlefastigheter Gävle kommun AB upphandlar renovering av köket på Hemstagården som för tillfället är ett mottagningskök men ska bli ett tillagningskök. Renoveringen innebär främst åtgärder av planlösning, ytskikt och golvbrunnar/avlopp samt ventilation. Även viss köksutrustning byts ut.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sandviken
Fasadändring av flerbostadshus.
Renovering av kök på äldreboende i Hudiksvall
Renovering av kök på Forsagården.
Fasadrenovering mm på fastighet i Gävle
Renovering av fasad och huvudentré.
Renovering av lägenheter i Söderhamn
Renovering av lägenheter på övervåningen på Duvan 2.
Rivning av kontor på Hemsta
Rivning av fd Gavlegårdarnas kontor för att flerbostadshus ska byggas.
Rivning av kontor på Hemsta
Rivning av fd Gavlegårdarnas kontor för att förskola ska byggas.
Åtgärdande/takreparation i lägenheter i Bollnäs
Objektet avser åtgärdande av 16 st lägenheter pga, fuktskador i tak invändigt. OBS! Förfrågningsunderlag hämtas på www.tendsign.com.
Ombyggnad av serviceboende i Storvik
Avser ombyggnation av 2 st kök samt ytskiktsrenovering av matrum/dagrum på Lillviksgårdens Serviceboende. Option 1: Ombyggnation av 1 st kök samt ytskiktsrenovering av dagrum (rum D101 och D102). Option 2: Ytskiktsrenovering korridor (rum C100).
VS-arbeten i flerbostadshus i Ljusdal
Projektet avser att på totalentreprenad genomföra byte VVX mm (kulvert, rör- och isoleringsarbeten) i 8 st objekt i Ljusdals kommun. Objekten är belägna på: Hogdinsgatan 10, Ljusdal, Kolsvedjavägen 1,3,5,7,9, Ljusdal, Kolsvedjavägen 8, Ljusdal, Lilla Vintergatan 5, 7, Ljusdal, Ringvägen 52, Ljusdal, Skolvägen 10, Färila, Stationsgatan 17, Järvsö samt Verkstadsskolevägen 38, Ljusdal.
Renovering av takterrasser och fasad i Gävle
Projektet omfattar renovering av 6 st takterrasser och 2 balkonger, lagning och avfärgning av fasaden mot innergården samt byte av 2 st takfönster i 4 lägenheter, totalt 8 st takfönster.
Installation av solceller på flerbostadshus i Gävle
Planer på installation av solceller.
Utvändig målning och balkongrenovering på flerbostadshus i Kilafors
Objektet avser utvändig målning och renovering av balkongplattor på två flerfamiljshus samt utvändig målning av garagelänga. Adress Hambogatan 3 och 5. Förfrågningsunderlaget hämtas på www.tendsign.com.
Nybyggnad av servicebyggnad samt övernattningsstugor vid camping i Gävle
Ny servicebyggnad för camping samt 3 övernattningsstugor.
Utbyte av hissar i flerbostadshus i Storvik
Entreprenaden omfattar utbyte av tre st hissar på Magasinsgatan 15 och 18 samt Tore Petregatan 52 i Storvik.
Exploatering för enbostadshus i Hudiksvall
Förhandsbesked för nybyggnad av 5 st enbostadshus på fastigheten idenors-åkre 1:17.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Ockelbo
Fasadändring med balkonger på flerbostadshus.
Utvändig målning och balkongrenovering på flerbostadshus i Bollnäs
Avser utvändig målning samt balkongrenovering på två flerbostadshus. Objekten är belägna på Vallmon 13, Polacksgatan 8-10 i Bollnäs. Förfrågningsunderlaget finns att hämta på www.tendsign.com.
Inplåtning av del av fasad på flerbostadshus i Hudiksvall
Avser inplåtning av del av fasad på 6 huskroppar på Blockvägen 15-31, Hudiksvall.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.