Alla aktuella bostadsprojekt i Hudiksvall

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nya bostäder mm på Kattvikskajen, Hudiksvall kv A
Utveckling av Kattvikskajen med bostäder och lokaler mm.
Nybyggnad av bostadsrätter i Hudiksvall, kv B
Bygglov för nybyggnad av radhus, flerb.hus, kompl.byggnader på fastigheten strand 4:1, Kattvikskajen, kv B.
Nybyggnad av särskilt äldreboende i Hudiksvall
Ett nytt särskilt äldreboende med 100 boendeplatser. Kommunen avser upphandla samarbetspartner som tillsammans med kommunen ska projektera och bygga ett äldreboende med ägandeformen- kooperativ hyresrätt.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hudiksvall
Plan 1 lokaler (inkl entresol), Planerat 5 bostäder (äganderätter), Vindsvåning med förråd, trädgård.
Nytt bostadsområde i Idenor
Idenor Ullvsta 1:15 och 1:17. 50.000 kvm mark.
Ombyggnad till seniorboende i Johannesberg
Ombyggnad av ett hotell till trygghetsboende / seniorboende.
Stambyte och badrumsrenovering i flerbostadshus i Hudiksvall
Objektet avser renovering av våtrum med byte av vs-stammar/infodring i totalt 128 lägenheter inklusive erforderliga elarbeten. Objektet är beläget på Östanbräcksvägen 15-33, 35-37 samt Bålsövägen 15-41 i Hudiksvall.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ängebo
Hyresbostäder med 6 lägenheter i två våningar med loftgång. Lägenhetsförråd och miljörum byggs separat.
Stambyte och badrumsrenovering i flerbostadshus i Forsa
Objektet avser renovering/ombyggnation av våtrum med byte av vs-stammar i både kök och badrum och ventilationsarbeten i lägenhet, totalt 46 lägenheter, inklusive erforderliga el-arbeten. Frejavägen 9-17 består av 5 huskroppar som har vardera 2 våningsplan, husen saknar hiss.
Utvändiga bygg-, mark- och målningsarbeten vid fastighet i Hudiksvall
Avser utvändiga mark- och byggnadsåtgärder vid Storgatan 54-56, Hudiksvall.
Inplåtning av del av fasad på flerbostadshus i Hudiksvall
Avser inplåtning av del av fasad på 6 huskroppar på Blockvägen 15-31, Hudiksvall.
Installation av värmepumpar, byte av rörkulvert mm i flerbostadshus i Näsviken
Avser installation av värmepumpar, byte av rörkulvert och kallvattenservis på Mälensvägen 4 - 64 i Näsviken. Entreprenaden omfattar VS-, schakt-, bygg-, el-, rör- och isoleringsarbeten.
Tak- och fasadrenovering på flerbostadshus i Hudiksvall
Avser byte av taktäckning, tilläggsisolering och putsarbeten, avfärgning, samt plåtarbeten (endast den norra fasaden).
Exploatering för enbostadshus i Hudiksvall
Förhandsbesked för nybyggnad av 5 st enbostadshus på fastigheten idenors-åkre 1:17.
Uppsättning av solkraftsanläggningar på flerbostadshus i Hudiksvall
Projektet avser 6 st solkraftsanläggningar för resp. Mariboplan 1-3, Mariboplan 2-4-6-8-10, Mariboplan12, Kasköplan 2-4-6, Namsosplan 2-4-6 och Namsosplan 8-10.
VS- och kulvertarbeten vid flerbostadshus i Delsbo
VS- och kulvertarbeten. Byte av värme- och tappvattenkulvert samt kallvattenservis. Objektet är beläget på Björkgatan och Olnirsvägen i Delsbo.
Balkongrenoveringar på flerbostadshus i Hudiksvall
Anbudsförfrågan avser renovering av balkongplattor, komplett arbete. Befintliga balkongfronter sparas. Objekten är belägna på Stormyravägen 45-51, 61-67 och Björkbergsvägen 10-12, 14-16 i Hudiksvall.
Dörrbyte i flerbostadshus i Hudiksvall
Avser byte av totalt 33 lägenhetsdörrar på Bjälkgatan 7A, 7B, 7C och Håstagatan 12A och 12B i Hudiksvall.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Hudiksvall
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus på fastigheten åvik 17:4.
Beklädnad av fönster på flerbostadshus i Hudiksvall
Avser avser fönsterbeklädnad kantvikt aluminium karm/båge mm på Byvägen 14 i Hudiksvall.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.