Alla aktuella bostadsprojekt i Hudiksvall

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nya bostäder, kontor mm på Västra Hamnen Hudiksvall
Ca 30 byggrätter finns. 2000 - 10000 kv mark per byggrätt. Visionen är att bygga 1200 bostäder och 1000 arbetsplatser.
Nya bostäder mm på Kattvikskajen, Hudiksvall kv A
Totalt 68 lägenheter skall produceras.
Nybyggnad av bostadsrätter i Hudiksvall, kv B
Nybyggnad av 57 bostadsrätter och sex stadsradhus samt kompl.byggnader på fastigheten strand 4:1, Kattvikskajen, kv B.
Nybyggnad av särskilt äldreboende i Hudiksvall
Vårdboende/demensboende med totalt 96 lägenheter med gemensamhetsytor och storkök. Styrd totalentreprenad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hudiksvall
Plan 1 lokaler (inkl entresol), Planerat 5 bostäder (äganderätter), Vindsvåning med förråd, trädgård.
Stambyte och badrumsrenovering i flerbostadshus i Hudiksvall
Objektet avser renovering av våtrum med byte av vs-stammar/infodring i totalt 94 lägenheter inklusive erforderliga elarbeten. Objektet är beläget på Björkbergsvägen 10-16 samt 19-53.
Fasadrenovering och fönsterbyte på flerbostadshus i Hudiksvall
Avser tilläggsisolering och putsarbeten, avfärgning, samt plåtarbeten och fönsterbyte, Namsosplan 5 och 12 (norra och östra fasaden).
Renovering av flerbostadshus i Delsbo
Objektet avser renovering av ytskikt, el-, sanitets- och luftinstallationer i totalt 16 lägenheter.
Takbyte på flerbostadshus i Forsa
Avser takbyte på Frejavägen 3, 5 och Forsavägen 16, Forsa.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Hudiksvall
Avser byte av fönster och fönsterdörrar i PVC på Blockvägen 32, 36, 40, 42 och 44, Hudiksvall.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Hudiksvall
Avser byte av fönster och altandörrar på Köpmannen 7 - Stationsgatan 1 / Magasingatan 2 i Hudiksvall.
Uppsättning av solkraftsanläggningar i Hudiksvall och Forsa
Projektet avser tre solkraftsanläggningar, Vänortsvägen 8-22, Mariboplan 5 i Hudiksvall och Frejavägen 11-13 i Forsa samt anslutning till angränsande anläggningar.
Installation av frånluftsåtervinning i flerbostadshus i Hudiksvall
Avser komplett leverans och installation av 4 st frånluftsaggregat med integrerad värmepump för återvinning av frånluft. Återvunnen värmeenergi skall tillföras befintligt värmekulvertsystem via de olika fastigheternas värmeundercentral i källarplan. Objektet är beläget på Jakobsbergsvägen 16-24, Hudiksvall.
Installation av FX-aggregat i flerbostadshus i Iggesund
AB Hudiksvallsbostäder upphandlar Totalentreprenad - Installation av FX-aggregat, Skolgatan 4 A-D, Iggesund.
Ombyggnad av värmepumpsanläggning i flerbostadshus i Hudiksvall
Byta ut befintlig IVT värmepump-och oljepanna mot en komplett värmepumpslösning med en elpanna som spets-och reservfunktion.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).