Alla aktuella bostadsprojekt i Hudiksvall

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av hyresrätter samt trygghetsboende i Hudiksvall, kv C
På kvarter C planeras hyreslägenheter och ett trygghetsboende mellan 3 till 6 våningar med totalt 59 lägenheter med tillhörande förråd.
Nybyggnad av särskilt äldreboende i Hudiksvall
Ett nytt särskilt äldreboende med 100 boendeplatser. Kommunen avser upphandla samarbetspartner som tillsammans med kommunen ska projektera och bygga ett äldreboende med ägandeformen- kooperativ hyresrätt.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hudiksvall
Plan 1 lokaler (inkl entresol), Planerat 5 bostäder (äganderätter), Vindsvåning med förråd, trädgård.
Ombyggnad till seniorboende i Johannesberg
Ombyggnad av ett hotell till trygghetsboende / seniorboende.
Stambyte och badrumsrenovering i flerbostadshus i Hudiksvall
Objektet avser renovering av våtrum med byte av vs-stammar/infodring i totalt 128 lägenheter inklusive erforderliga elarbeten. Objektet är beläget på Östanbräcksvägen 15-33, 35-37 samt Bålsövägen 15-41 i Hudiksvall.
Renovering av kök på äldreboende i Hudiksvall
Renovering av kök på Forsagården.
Exploatering för enbostadshus i Hudiksvall
Förhandsbesked för nybyggnad av 5 st enbostadshus på fastigheten idenors-åkre 1:17.
Tak- och fasadrenovering på flerbostadshus i Hudiksvall
Avser byte av taktäckning, tilläggsisolering och putsarbeten, avfärgning, samt plåtarbeten (endast den norra fasaden).
Installation av frånluftsåtervinning i flerbostadshus i Hudiksvall
Avser komplett leverans och installation av 9st frånluftsaggregat med integrerad värmepump för återvinning av frånluft. Återvunnen värmeenergi skall tillföras befintligt värmekulvertsystem via de olika fastigheternas värmeundercentral i källarplan. Etapp 1: Namsosplan 5 Höghus, Namsosplan 2, 4 & 6 Låghus Etapp 2 (option): Mariboplan 5 Höghus, Mariboplan 12 Höghus, Kasköplan 5 Höghus, Kasköplan 8 Höghus, Namsosplan 12 Höghus, Mariboplan 2-10 Låghus samt Kasköplan 2, 4 & 6 Låghus.
Balkongrenoveringar på flerbostadshus i Hudiksvall
Anbudsförfrågan avser renovering av balkongplattor, komplett arbete. Befintliga balkongfronter sparas. Objekten är belägna på Stormyravägen 45-51, 61-67 och Björkbergsvägen 10-12, 14-16 i Hudiksvall.
Beklädnad av fönster på flerbostadshus i Hudiksvall
Avser avser fönsterbeklädnad kantvikt aluminium karm/båge mm på Byvägen 14 i Hudiksvall.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Hudiksvall
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus på fastigheten åvik 17:4.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.