Alla aktuella bostadsprojekt i Gävle

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Gävle
Fastighetsbolaget Amasten vill bygga 200 nya lägenheter i fem- och sjuvåningshus på Holmsundsallén och Nygårdsvägen i Bomhus. Husen byggs på nuvarande parkeringsplatser, som i så fall ersätts av ett parkeringshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gävle
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gävle
Ca 75-80 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus på Brynäs, Gävle, Etapp 1
I denna etapp byggs ca 92 bostäder. Totalt ca 200 lgh totalt i en tornbyggnad samt 2 U-formade huskroppar med garage under mark. Även 7 stadsradhus i 3 våningar planeras.
Återuppbyggnad av flerbostadshus i Gävle
Återuppbyggnad efter brand.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gävle
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Gävle
Avser nybyggnad av 18 par/radhus.
Nybyggnad av flerbostadshus och rivning av livsmedelsbutik i Gävle
2-vånings flerfamiljshus med 3 lgh och 2 st parhus samt komplementbyggnader för lägenhetsförråd, cykelförvaring.
Nybyggnad av bostäder i Gävle
Dammsjöstigen AB har ansökt om planbesked för att omvandla industrifastigheten Björke 5:7 till bostäder. Inkommen ansökan redovisar förslag om ca 12 villatomter alternativt ca 9 villatomter och 7-8 radhus. Båda förslagen innebär en mindre ändring av dragning av vägen Dammsjöstigen genom fastigheten för att göra fastigheten byggbar på båda sidor om vägen.
Nybyggnad av gruppboende i Södra Hemlingby, Gävle
Nya Hemlingby gruppboende, 6 lgh.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gävle
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gävle
Avser nybyggnad av bostäder.
Underhållsåtgärder på flerbostadshus i Gävle/Hedesunda
Avser underhållsåtgärder, målning och snickeriarbeten, på objekt i Gavlegårdarnas bestånd. Gävle: Del 1 Objekt 1. Brunnsgatan 47,45 och Gustavsgatan 3. Objekt 3. Högbergsgatan 5-11. Objekt 4. Hillmanskroken 11-23, Sjunde Tvärgatan 40,51, 54-56. Del 2 Objekt 5. Sjunde Tvärgatan 41-47, Sjunde Tvärgatan 49, Sjunde Tvärgatan 42-52, Väpnargatan 24-50. Objekt 6. Sicksackvägen 29. Del 3 Objekt 7. Norra Stapeltorgsgatan 5 Objekt 8. S. Kansligatan 24, S. Slottsgatan 5-7, Brunnsgatan 62. Del 4 Objekt 9. Brynäsgatan 39 D, 39 E-G. Hedesunda: Del 5 Objekt 10. N Stiftelsevägen 17-23. Objekt 11. N. Stiftelsevägen 7-15. Del 6 Objekt 12. Skomakarvägen 18-32. Objekt 13. N Stiftelsevägen 14, 16, 27, 29 och 31.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Gävle
Balkong- & fasader. Parkeringsplats och sophus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Gävle
Bygglov för fönsterbyte. Ca 200 fönster.
Ombyggnad av samlingslokal i Gävle
Ombyggnad av Pinnmovägen 24, Gävle 24 st lägenheter byggs om till 12 st lägenheter. Befintlig lokal i markplan byggs om till kontor och 3 aktivitetsrum.
Utvändig målning på tre områden i Gävle
Omfattar utvändig målning i tre områden, område 1018, 3026 och 3166. Objekten är belägna i stadsdelen: Brynäs, Brynäs 35:2, Gävle kommun med adress Brynäsgatan 39D, 39 E-G (område 1018). Söder, Söder 37:6, Gävle kommun med adress S.Kansligatan 24, S.Slottsgatan 5-7, Brunnsgatan 62. (område 3166). Centrum, Norr 47:6, Gävle kommun med adress Norra Stapeltorgsgatan 5. (område 3026).
Tillbyggnad av flerbostadshus i Gävle
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Gävle
Anmälan av väsentlig ändring av brandskyddet.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Gävle
Bygglov för fasadändring av bostadshus.
Inglasad balkong på flerbostadshus i Gävle
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).