Alla aktuella bostadsprojekt i Gävle

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Gävle
Ca 300 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Hemlingby, Gävle
Projektet omfattar nyproduktion av 132 hyresrättslägenheter fördelat på 6 st huskroppar. Byggnaderna är planerade att uppföras med stomme i KL-trä (korslimmat trä).
Nybyggnad av villaområde i Gävle
Trivselhus säljer 63 villatomter till privatpersoner.
Nybyggnad av bostäder i Gävle
De ligger i tur och ordning mellan Jökelvägen och Glaciärvägen, mellan Pinnmovägen och Moränvägen samt parkeringarna som omgärdas av Glimmervägen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gävle
121 lägenheter. Tredje tvärgatan/Styrmansgatan.
Nybyggnad av bostäder på Gävle Strand
Kvarteret ligger längst ut mot den inre hamnbassängen Nyhamn och i anslutning till den nya Alderholmskanalens utlopp.
Nya bostäder mm i Gävle
Utveckling av området runt stadsdelen Gavlehov.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gävle
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av seniorbostäder i Engesberg
Ca 40 lgh. Huvudbyggnad i två delar som sammanfogas genom en servicebyggnad samt 4 radhuslägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gävle, etapp 2
Nybyggnad av bostadsrätter.
Nybyggnad av bostäder i Gävle
5-6 villor och 20 lägenheter.
Nytt bostadsområde i Gävle
35-45 bostäder.
Nybyggnad av gruppboende i Södra Hemlingby, Gävle
Nya Hemlingby gruppboende, 6 lgh.
Nybyggnad av parhus i Gävle
Bygglov för nybyggnad av bostäder.
Stambyte i flerbostadshus i Sätra, Gävle
Stamrenovering i badrummen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gävle
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av lokal till bostäder i Hedesunda
En lokal på ca 250 kvm ska byggas om till fyra lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Gävle
Förhandsbesked för nybyggnad av bostäder, 3-4 villor.
Ombyggnad av kök mm vid särskilt boende i Gävle
Gavlefastigheter Gävle kommun AB upphandlar renovering av köket på Hemstagården som för tillfället är ett mottagningskök men ska bli ett tillagningskök. Renoveringen innebär främst åtgärder av planlösning, ytskikt och golvbrunnar/avlopp samt ventilation. Även viss köksutrustning byts ut.
Fasadrenovering mm på fastighet i Gävle
Renovering av fasad och huvudentré.
Rivning av kontor på Hemsta
Rivning av fd Gavlegårdarnas kontor för att flerbostadshus ska byggas.
Rivning av kontor på Hemsta
Rivning av fd Gavlegårdarnas kontor för att förskola ska byggas.
Renovering av takterrasser och fasad i Gävle
Projektet omfattar renovering av 6 st takterrasser och 2 balkonger, lagning och avfärgning av fasaden mot innergården samt byte av 2 st takfönster i 4 lägenheter, totalt 8 st takfönster.
Installation av solceller på flerbostadshus i Gävle
Planer på installation av solceller.
Takbyte på flerbostadshus i Gävle
Bygglov för takbyte på flerbostadshus.
Nybyggnad av servicebyggnad samt övernattningsstugor vid camping i Gävle
Ny servicebyggnad för camping samt 3 övernattningsstugor.
Inglasning av balkonger på flerbostadshus i Gävle
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus, inglasning av balkonger.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Gävle
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus, fönsterbyte.
Plåtinklädning av fasad på flerbostadshus i Gävle
Projektet omfattar plåtinklädnad av befintlig tegelfasad på norra sidan av ett punkthus på Brynäs, Sjätte Tvärgatan 26.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Gävle
Ommålning av flerbostadshus.
Restaurering av Nynäs Herrgård i Gävle
Entreprenaden omfattar byte av tak och dörrar samt fasadåtgärder.
Målning av fasad på radhus i Gävle
Målning av fasad på övre våning.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Gävle
Bygglov för fasadändring, putsning av fasad på flerbostadshus.
Byte av ytterdörrar på flerbostadshus i Gävle
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus, byte av ytterdörrar.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Gävle
Bygglov för målning av flerbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Gävle
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Gävle
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Gävle
Bygglov för inredande av ytterligare bostad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Gävle
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av fritidshus i Gävle
Bygglov för fasadändring av fritidshus.
Rivning av enbostadshus i Gävle
Anmälan för rivning av byggnad.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Gävle
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus.
Rivning av fritidshus i Gävle
Rivningslov för rivning av fritidshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Gävle
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus med nya fönster & balkongdörrar.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Gävle
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus, Bygglov för ändrad användning av komplementbyggnad Söder 55:3.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Gävle
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus, inglasning av uterum.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Gävle
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus, ny grind.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.