Alla aktuella bostadsprojekt i Gävle

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Gävle
Peritas utvecklar ett kvarter till bostäder inne i Gävle centrum om ca 18000 kvm, cirka 200 meter från centralstationen. Ca 300 lägenheter kommer att nyproduceras. Utförs i etapper.
Nybyggnad av bostäder i Hemlingby, Gävle
Projektet omfattar nyproduktion av 132 hyresrättslägenheter fördelat på 6 st huskroppar. Byggnaderna är planerade att uppföras med stomme i KL-trä (korslimmat trä).
Nybyggnad av flerbostadshus i Gävle
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus på Brynäs, Gävle, Etapp 1
I denna etapp byggs ca 92 bostäder. Totalt ca 200 lgh totalt i en tornbyggnad samt 2 U-formade huskroppar med garage under mark. Även 7 stadsradhus i 3 våningar planeras.
Nybyggnad av seniorbostäder i Engesberg
Ca 40 lgh. Huvudbyggnad i två delar som sammanfogas genom en servicebyggnad samt 4 radhuslägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gävle, etapp 2
Nybyggnad av bostadsrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gävle, etapp 1
Nybyggnad av bostadsrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gävle
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av grupphus i Gävle
Bygglov för nybyggnad av bostäder.
Nybyggnad av parhus och radhus i Åbyfors
10 lgh i parhus samt 12 lgh i radhus, rivning av gamla spikfabriken.
Återuppbyggnad av flerbostadshus i Gävle
Återuppbyggnad efter brand.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gävle
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Gävle
Bygglov för ombyggnad av flerbostadshus med totalt 8 vindslägenheter.
Renovering av fasader och balkonger på flerbostadshus i Gävle
Projektet omfattar ombyggnad takfot, tilläggsisolering och fasadrenovering av 2 st flerbostadshus samt byte av balkonger på byggnaden vid Övre Bergsgatan 2 och 4.
Stambyte i flerbostadshus i Sätra, Gävle
Stamrenovering av badrum, Rullstensvägen 17 A-C Gävle.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Gävle
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus, fönsterbyte, Ulvsätersvägen/Norrbågen.
Fasadrenovering mm på fastighet i Gävle
Renovering av fasad, balkonger.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Gävle
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus, takbyte och målning av fasadsockel.
Renovering av takterrasser och fasad i Gävle
Projektet omfattar renovering av 6 st takterrasser och 2 balkonger, lagning och avfärgning av fasaden mot innergården.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Gävle
På Rågången i Sörby pågår ett underhållsprojekt där vi byter fönster och balkongdörrar i alla lägenheter. Projektet omfattar 286 lägenheter.
Upprustning efter brandskada i flerbostadshus i Gävle
Avser upprustning efter brandskada på Norra Fiskargatan 1A, Gävle.
Installation av solceller på flerbostadshus i Gävle
Planer på installation av solceller.
Takåtgärder på flerbostadshus i Gävle
Byta ut nedre delen av plåten på taket tillsammans med råspont och takstolar. Fotränna monteras till befintligt tak. Skrapning av färg och målning av det resterande av taket. Komplettering av taksäkerhet.
Ombyggnad till lägenheter i Gävle
Bygglov för ombyggnad av lokal till 2 lägenheter.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Gävle
Fasadändring av flerbostadshus, balkongbyte.
Nybyggnad av villor i Gävle
Förhandsbesked för nybyggnad av 2 bostäder.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Gävle
Bygglov för fönsterbyte. Ca 200 fönster.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Gävle
Objektet är beläget i Gävle med adress: Rågångsvägen 4, 6, 8 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26.
Nya balkonger på flerbostadshus i Gävle
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus med nya balkonger.
Utvändigt underhåll vid flerbostadshus i Gävle
Asfaltering av vägar, parkering m.m.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Gävle
Ommålning av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Gävle
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Gävle
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus.
Rivning av flerbostadshus i Gävle
Rivningslov för rivning av bostäder.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Gävle
Spolning av dagvattenledning.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Gävle
Anmälan av installation av hiss.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Gävle
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus.
Rivning av villa i Gävle
Rivning av 1,5 plans hus med verkstad på bottenplan och boendedel på övervåning samt förråd byggt av containrar.
Takomläggning på Röjningen Vaktmästarbostad i Sätra
Objekten avser omläggning av tak på Röjningens Vaktmästarbostad belägen vägen Röjningen i Sätra i Gävle kommun. Byggnaden med sina flera huskroppar har flera olika sadeltak belagda med tvåkupigt tegel som ska bytas. Ett tak har korrugerade plåt som ska bytas.
Renovering av flerbostadshus i Gävle
Renovering av loftgångar med 16 nya dörrar samt målning.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Gävle
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Gävle
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus, dörrar.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).