Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där konsult inte är upphandlad i Jönköpings län

Aneby (0)
Eksjö (2)
Gislaved (2)
Gnosjö (3)
Habo (0)
Mullsjö (1)
Nässjö (9)
Sävsjö (2)
Tranås (0)
Vaggeryd (2)
Vetlanda (5)
Värnamo (8)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny trafikplats längs E4 vid Ljungarum
Ny trafikplats med genomgående körfält längs E4.
Elektrifiering av järnväg mellan Nässjö-Eksjö
Elektrifiering av banan med ett BT-system, anpassning av en vägbro i Ormaryd och en omformare. Ca 20 km lång sträcka.
Om- och tillbyggnad av Tomaslundsskolan i Vetlanda
Avser om- och tillbyggnad av av Tomaslundskolan. En del av den befintliga skolan ska rivas för att skapa utrymme för ny tillbyggnation innehållande lokaler för utbildningssalar, administration och tekniska installationer. Samt renovering av övriga kvarvarande ytor, ny lösning för trafikmiljö samt utemiljö. Genomförandet kommer att ske i etapper.
Nybyggnad av F-6-skola på Skeppsbron , Jönköping
Planer finns för en nybyggnad av en F-6 skola i Jönköping. Dimensionerad för 120 barn i två plan, med tillhörande tillagningskök och utomhusmiljö ca 2000 m2.
Ny- och tillbyggnad av hotell i Jönköping
Avser att möjliggöra en påbyggnad för hotell och kontorsverksamhet och en höjning med två våningar på befintliga byggnadskroppar.
Ombyggnad av lektionssalar, aula m.m. vid Finnvedens Gymnasium i Värnamo
Genomgripande ombyggnad lektionssalar, aula m.m.
Rivning samt nybyggnad av servicekontor och studentbostäder i Jönköping
Avser att möjliggöra rivning av befintlig parkering och istället bygga ett nytt servicekontor för Vätterhem och eventuellt studentbostäder.
Om- och tillbyggnad av kontorslokaler för Polishus i Nässjö
Avser om- och tillbyggnad av kontorslokaler till ett nytt kontorslandskap. Omfattar även rivning samt tillbyggnad av gym, omklädningsrum och lektionssalar. Samt ombyggnation av garage och parkeringsytor som ligger i anslutning till fastigheten omfattas av entreprenaden. Konsulter tyvärr okänd.
Ombyggnad av högstadieskola i Forsheda
Planerat projekt. Upptaget i investeringsplanen för åren 2016-2020
Om- och tillbyggnad av skola i Nässjö
Planer för om- och tillbyggnad av F-6 skola.
Rivning av gamla Rörviksskolan i Sävsjö
Avser rivning av befintlig skolbyggnad. Upphandlas tillsammans med nybyggnad av skola på Id: 1181399.
Ombyggnation av butik, Jönköping
Projektet avser ändrad användning från butik till flerbostadshus. 24 stycken lägenheter skall byggas i en huskropp.
Ombyggnad av station i Gnosjö
KUL-. Totalombyggnad av 40/10 kV-station.
Ombyggnad av station i Nässjö
Totalombyggnad 40/10 kV-station.
Ombyggnad av station i Hjältevad
Totalombyggnad av 40/10kV-station.
Om- och tillbyggnad av Rydaholms skola, Värnamo
Upptaget i investeringsplanen för åren 2016-2020.
Tillbyggnad av Solkullens förskola i Hestra, Gislaved
Tillbyggnaden består av tre avdelningar med en yta om ca 480 kvm.
Rivning av studentlägenhet i Jönköping
Planer finns för rivning av lokaler med övernattningslägenheter vid sjukhusområdet Jönköping.
Omgestaltning av Piren i Jönköping
Planer finns för upprustning och utveckling av Piren i Jönköping.
Ombyggnad av Stockarydsskolan
Projektet omfattar anpassning av skollokalerna till modernare arbetssätt samt förbättra arbetsmiljön för personal och elever. Byte av fönster och ventilation.
Förlängning av Barnhemsgatan i Jönköping
Projektet ligger vilande. Byggstart tidigast 2024-2025.
Anläggande av konstgräsplan i Nässjö
Planer finns för en konstgräsplan i centrala Nässjö. Byggstart är planerad till under 2022.
Trafikåtgärder i Värnamo
Trafikåtgärd Prostsjön.
Underhåll av bro över Yan vid Korsberga
Utbyte av kantbalk och räcke.
Plankorsningsåtgärder längs sträckan Nässjö-Vaggeryd
4 mil lång sträcka. BEST och markåtgärder ingår.
Ombyggnad av högskola i Jönköping
Avser en ändring av detaljplan för byggnation av lokaler för högskolan.
Åtgärder avloppsreningsverk i Gnosjö
Upptagen i investeringsbudget 2021-2023.
Gc-lösningar i Värnamo
Planer för en enklare ombyggnad av GC-väg .
Uppmontering av laddstolpar för elbilar Vaggeryd
Planer finns för montering av laddstolpar för elbilar.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Planer finns för omläggning av tak och montering av solpaneler.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Kan bli målning av fasad. Huset är bara 2 år.
Montering av laddstolpar vid flerbostadshus i Mullsjö
Uppsättning av laddstolpar för bilar samt markiser.
Samåkningsparkering i Värnamo
Upptaget i investeringsbudget 2020-2024.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.