Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där konsult inte är upphandlad i Jönköpings län

Aneby (0)
Eksjö (2)
Gislaved (5)
Gnosjö (4)
Habo (0)
Mullsjö (1)
Nässjö (10)
Sävsjö (4)
Tranås (0)
Vaggeryd (3)
Vetlanda (6)
Värnamo (16)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Elektrifiering och ombyggnad av järnväg mellan Värnamo-Jönköping/Nässjö
Omfattar elektrifiering av bandelarna Värnamo–Vaggeryd, Vaggeryd–Nässjö, Vaggeryd–Byarum samt Byarum–Torsvik samt ny bansträckning mellan Byarum och Tenhult, totalt 24 kilometer. Bullerskyddsåtgärder, ny väg förbi Tenhult, mötesstation mellan Huskvarna-Tenhult.
Ny trafikplats längs E4 vid Ljungarum
Ny trafikplats med genomgående körfält längs E4.
Elektrifiering av järnväg mellan Nässjö-Eksjö
Elektrifiering av banan med ett BT-system, anpassning av en vägbro i Ormaryd och en omformare. Ca 20 km lång sträcka.
Ombyggnad/modernisering av stadshuset i Värnamo
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2016-2020.
Nybyggnad av F-6-skola på Skeppsbron , Jönköping
Planer finns för en nybyggnad av en F-6 skola i Jönköping. Dimensionerad för 120 barn i två plan, med tillhörande tillagningskök och utomhusmiljö ca 2000 m2.
Ny- och tillbyggnad av hotell i Jönköping
Avser att möjliggöra en påbyggnad för hotell och kontorsverksamhet och en höjning med två våningar på befintliga byggnadskroppar.
Ombyggnad av lektionssalar, aula m.m. vid Finnvedens Gymnasium i Värnamo
Genomgripande ombyggnad lektionssalar, aula m.m.
Rivning samt nybyggnad av servicekontor och studentbostäder i Jönköping
Avser att möjliggöra rivning av befintlig parkering och istället bygga ett nytt servicekontor för Vätterhem och eventuellt studentbostäder.
Om- och tillbyggnad av kontorslokaler för Polishus i Nässjö
Avser om- och tillbyggnad av kontorslokaler till ett nytt kontorslandskap. Omfattar även rivning samt tillbyggnad av gym, omklädningsrum och lektionssalar. Samt ombyggnation av garage och parkeringsytor som ligger i anslutning till fastigheten omfattas av entreprenaden. Konsulter tyvärr okänd.
Ombyggnad av högstadieskola i Forsheda
Planerat projekt. Upptaget i investeringsplanen för åren 2016-2020
Om- och tillbyggnad av skola i Nässjö
Planer för om- och tillbyggnad av F-6 skola.
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Jönköping
Avser ombyggnad av ett befintligt avloppsreningsverk i Bottnaryd. Option på ytterligare ett avloppsreningsverk finns på projekt ID: 2077871
Rivning av gamla Rörviksskolan i Sävsjö
Avser rivning av befintlig skolbyggnad. Upphandlas tillsammans med nybyggnad av skola på Id: 1181399.
Tillbyggnad av parkeringshus i Jönköping
Tillbyggnad av öppet parkeringsdäck på ca 900 kvm.
Ombyggnad av Gisleområdet i Gislaved
Avser bl a ny bussgata, parkering samt parkeringshus.
Tillbyggnad av Solkullens förskola i Hestra, Gislaved
Tillbyggnaden består av tre avdelningar med en yta om ca 480 kvm.
Om- och tillbyggnad av Rydaholms skola, Värnamo
Upptaget i investeringsplanen för åren 2016-2020.
Rivning av studentlägenhet i Jönköping
Planer finns för rivning av lokaler med övernattningslägenheter vid sjukhusområdet Jönköping.
Ombyggnad av Stockarydsskolan
Projektet omfattar anpassning av skollokalerna till modernare arbetssätt samt förbättra arbetsmiljön för personal och elever. Byte av fönster och ventilation.
Ombyggnad av sjukhusbyggnad i Skillingaryd
Avser ombyggnad av befintlig sjukhusbyggnad till hundanläggning.
Ombyggnad av väg 27 sträckan Ulås-Bredasten
Flerfältsväg. Breddning och mittseparering ca 5 km. Ombyggnad av trafikplats.
Ombyggnad av hållplatser längs väg 40 i Jönköpings län
Hjältevad, Ingatorp och Hult hållplatser.
Plankorsningsåtgärder längs sträckan Värnamo-Kärda
Åtgärder på totalt 6 plankorsningar.
Förlängning av Barnhemsgatan i Jönköping
Projektet ligger vilande. Byggstart tidigast 2024-2025.
Planskild korsning Mossle i Värnamo
Planer finns för nybyggnad av korsning i nytt bostadsområde , Mossle Värnamo
Anläggande av konstgräsplan i Nässjö
Planer finns för en konstgräsplan i centrala Nässjö. Byggstart är planerad till under 2022.
Trafikåtgärder i Värnamo
Trafikåtgärd Prostsjön.
Tillbyggnad av kontor i Jönköping
Avser till- och ombyggnad av kontorshus och industribyggnad.
Ombyggnad av Stora Torget i Eksjö, Etapp 3
Ombyggnad av Stora Torget påbörjas med första etappen hösten 2016. Enligt planerna kommer etapp 1 att omfatta att vända på parkeringsplatserna framför stadshotellet så att bilarna parkeras parallellt med hotellet. Torget kommer också att bli ett gångfartsområde, alla nivåer mellan gata och trottoar skall jämnas ut. Oklart hur detta delas upp i etapp 2 & 3 för tillfället. Mycket tidiga planer för etapp 3, ingen budget är satt än. Byggstarten är uppskattad.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser tillbyggnad med 6 lägenheter.
Stationsåtgärder i Sävsjö
Belysning, skyltning, utformning av ramper och trappor, åtgärder på plattformar mm.
Ombyggnad av högskola i Jönköping
Avser en ändring av detaljplan för byggnation av lokaler för högskolan.
Plankorsningsåtgärder längs sträckan Nässjö-Vaggeryd
4 mil lång sträcka. BEST och markåtgärder ingår.
Ny vägsektion Norra Storgatan i Gislaved
Ombyggnad för att skapa en trafiksäkrare samt bättre miljö för gående och cyklister.
Underhåll av bro över Yan vid Korsberga
Utbyte av kantbalk och räcke.
Reparation av järnvägstunnel i Gnosjö
Utbyte dränering, betongreparation.
Åtgärder avloppsreningsverk i Gnosjö
Upptagen i investeringsbudget 2021-2023.
Utbyggnad av GC-väg mellan Mariagatan och Resecentrum i Nässjö
Tidigt skede. Utredning pågår. Uppskattad byggstart.
Ombyggnad och renovering av stall Värnamo
Planer finns för ombyggnad och renovering av stall.
Tillbyggnad av hangar i Gislaved
Planer för tillbyggnad av hangarbyggnad, ca 490 kvm.
Exploatering av industriområde i Sävsjö
Avser markexplpatering för nytt industriområde.
Utbyggnad av kommunalt VA i Vareviken, Nässjö
Upptaget i förslag till VA-plan 2014-2018.
Gc-lösningar i Värnamo
Planer för en enklare ombyggnad av GC-väg .
Väg i bostadsområde i Värnamo
Upptaget i investeringsbudget 2020-2024.
Rivning av flerbostadshus i Jönköping
Rivningslov för rivning av flerfamiljshus.
Ombyggnad av kontor i Jönköping
Strandskyddsdispens för ändrad användning av kontorsbyggnad.
Montering av laddstolpar vid flerbostadshus i Mullsjö
Uppsättning av laddstolpar för bilar samt markiser.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Planer finns för omläggning av tak och montering av solpaneler.
Uppmontering av laddstolpar för elbilar Vaggeryd
Planer finns för montering av laddstolpar för elbilar.
Tillbyggnad av bilhall i Vetlanda
Planer fanns för för till/påbyggnad.
Installation av laddstolpar v flerbostadshus i Jönköping
Installation av laddstolpar. Planerad projektkostnad.
Installation av laddstolpar vid flerbostadshus i Jönköping
Installation av laddstolpar. Planerad projektkostnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Kan bli målning av fasad. Huset är bara 2 år.
Ombyggnad av skola i Vetlanda
Anmälan om byte av ventilation.
Utfart vid väg i Värnamo
Upptaget i investeringsbudget 2020-2024.
Samåkningsparkering i Värnamo
Upptaget i investeringsbudget 2020-2024.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.