Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där konsult inte är upphandlad i Jönköpings län

Aneby (2)
Eksjö (4)
Gislaved (13)
Gnosjö (4)
Habo (2)
Mullsjö (3)
Nässjö (15)
Sävsjö (3)
Tranås (2)
Vaggeryd (4)
Vetlanda (3)
Värnamo (19)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 114 st.

Ny trafikplats längs E4 vid Ljungarum
Ny trafikplats med genomgående körfält längs E4 i både norr- och södergående riktning, additionskörfält.
Elektrifiering och ombyggnad av järnväg mellan Nässjö-Vaggeryd-Värnamo
Elektrifiering och ombyggnad för höjd hastighet.
Ombyggnad av väg 27 sträckan Bredaryd-Anderstorp
Breddning till mötesfri landsväg.
Ombyggnad av Riksväg 26 mellan Mullsjö-Slättäng
Ombyggnad till mötesfri väg med omväxlande ett respektive två körfält, trafiksäkerhetsåtgärder genom Broholm (1,5 km), viltstyrningsåtgärder, gc-bana mellan norra infarten till Mullsjö och Broholm.
Ombyggnad av väg 26 mellan Hedenstorp-Månseryd
Omfattar breddning av befintlig väg och utbyggnad till två körfält i vardera riktningen, cirka 16 meters bredd. Trafikplats Åsens gård kompletteras med accelerations- och retardationsfält. Ny trafikplats av enkel typ byggs vid Klämmestorp. Totalt omfattar objektet åtgärder längs en 7 kilometer lång sträcka. Viltstängsel.
Om- och tillbyggnad av flerbostadshus i Gislaveds kommun
ROT- renovering av totalt 6 st flerbostadshus i Gislaved. Arbetet omfattar: Stamrenovering, tilläggsisolering, upprustning fasad och balkonger, byte av fönster och lägenhetsdörrar, installation vattenburet värmesystem. Utbyte elanläggning inkl nätverk för bredband och viss uppdatering av utemiljö. Objektets läge: Anderstorpsvägen 4 A-B och 6 A-B och Danska vägen 9 A-B i Gislaved. Huvuddelen Id 2116421. etapp 2 : Id 2375310
Om- och tillbyggnad av flerbostadshus i Gislaveds kommun
ROT- renovering av totalt 6 st flerbostadshus i Gislaved. Arbetet omfattar: Stamrenovering, tilläggsisolering, upprustning fasad och balkonger, byte av fönster och lägenhetsdörrar, installation vattenburet värmesystem. Utbyte elanläggning inkl nätverk för bredband och viss uppdatering av utemiljö. Objektets läge: Anderstorpsvägen 4 A-B och 6 A-B och Danska vägen 9 A-B i Gislaved. Huvuddelen Id 2116421. Etapp 3 Id 2375315
Ombyggnad av flerbostadshus och lokaler i Huskvarna
Planer för ombyggnad och renovering av gamla stadshuset i Huskvarna till ca 70 mindre bostäder samt verksamhetslokaler i bottenplan
Ombyggnad/modernisering av stadshuset i Värnamo
Planer för ombyggnad av kommunhuset/stadshuset i Värnamo.
Elektrifiering av järnväg mellan Nässjö-Eksjö
Elektrifiering av banan med ett BT-system, rivning av en växel och stickspår i Ormaryd. Ca 20 km lång sträcka.
Ny- och tillbyggnad av hotell i Jönköping
Avser att möjliggöra en påbyggnad för hotell och kontorsverksamhet och en höjning med två våningar på befintliga byggnadskroppar.
Ombyggnad av väg 26 mellan Smålandsstenar-Isberga
Ombyggnad i befintlig sträckning till mötesfri väg med omväxlande ett respektive två körfält, viltstyrningsåtgärder, skydd av vattentäkter. Mittseparering. Ny gc-väg mellan Smålandsstenar och Kappeled ingår.
Ombyggnad av väg 26 mellan Isberga-Gislaved södra
Ombyggnad i befintlig sträckning till mötesfri väg med omväxlande ett respektive två körfält, viltstyrningsåtgärder, skydd av vattentäkter. Mittseparering. Ca 6 km lång sträcka.
Ombyggnad av väg 27 sträckan Ulås-Bredasten
Flerfältsväg. Breddning och mittseparering ca 3,5 km. Ombyggnad av trafikplats. Viltstängsel.
Nybyggnad av F-6-skola på Skeppsbron , Jönköping
Planer finns för en nybyggnad av en F-6 skola i Jönköping. Dimensionerad för 120 barn i två plan, med tillhörande tillagningskök och utomhusmiljö ca 2000 m2.
Ny transformatorstation i Nässjö
MABK Malmbäck ny STN på ny plats.
Ombyggnad av station i Gnosjö
KUL-. Totalombyggnad av 40/10 kV-station.
Ombyggnad av station i Gislaved
TYL- Tyngel Totalombyggnad på ny plats.
Ombyggnad av transformatorstation i Vaggeryd
Totalombyggnad av 40/10kV-station.
Ombyggnad av kontorslokaler i Värnamo
Avser ombyggnad av kontorslokaler
Ombyggnad av lektionssalar, aula m.m. vid Finnvedens Gymnasium i Värnamo
Planer för genomgripande ombyggnad lektionssalar, aula m.m.
Om- och tillbyggnad av skola i Anderstorp, Gislaved
Planer finns för om- och tillbyggnad av Töråsskolan i Anderstorp till en F-3. Avsikt är för att förändra skolorganisationen .
Ombyggnad av väg 842 förbi Tenhult
Ny sträckning väster om Tenhult genom en ca 2 km lång förbifart.
Ombyggnad av hotell och restaurang till bostäder i Gränna
Detaljplanen avser möjliggöra ombyggnad av hotell och restaurang till bostäder.
Breddning av cirkulationsplatser och ramper i Trafikplats Värnamo Södra
Kapacitetshöjning. Ett extra körfält mellan västra och östra cirkulationsplatsen byggs. Breddning av en bro över gc-väg.
Ombyggnad av Esplanadområdet i centrala Huskvarna
Planer finns för utveckling och omvandling av Esplanadområdet. Området som omfattas sträcker sig från esplanadens östra del vid Floragatan, genom rondellerna Esplanadrondellen och Bokcirkeln, över esplanadbron till Vårstarondellen.
Tillbyggnad av industri i Värnamo
Planer finns för tillbyggnad av industri 2500 kvm för produktion.
Leverans av krafttransformatorer 40 kV/10 kV till station M001 och M003, Gislaved Energi AB
Gislaved Energi avser att köpa in två (2) nya krafttransformatorer för att ersätta befintliga krafttransformatorer i station M001. (Station M001 byggs om på befintlig plats och får nytt littera M004).
Om- och tillbyggnad av kostall vid naturbruksgymnasium i Gislaved
Planer för ombyggnad av kalvutrymmen i befintligt kostall samt tillbyggnad av tvätt- och omklädningsutrymmen i anslutning till befintligt kostall. Befintlig utbyggnad kommer att rivas i en egen rivningsentreprenad.
Om- och tillbyggnad av idrottshall och administration vid skola , Nässjö
Avser om- och tillbyggnad av idrottshall och administration vid Nyhemsskolan, Nässjö.
Tillbyggnad av trygghetsboende i Eksjö
Avser tillbyggnad med en våning på trygghetsboendet Snickaren. Tillbyggnaden kommer ske på tre av husen med ca 23 lägenheter totalt. Kommer även att göra renovering av ytskikt i gemensamhetsutrymmen i den befintliga delen .
Omgestaltning av Piren och hamnområdet i Jönköping
Planer finns för upprustning och utveckling av hamnpiren och kajstråket, Vätterns strand i Jönköping. Vision södra Vättern.
Tillbyggnad av lager i Vetlanda
Planer för tillbyggnad av lager.
Byte av tak på teater i Jönköping
Planer finns för byte av tak på Jönköpings teater.
Stam och ROT renovering i flerbostadshus ,Vetlanda
Avser stam och ROT renovering i flerbostadshus, samt en påbyggnad. Norra Bollgatan 9-11 i Vtelanda.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser ombyggnad av befintliga lokaler till 10- 12 lägenheter i flerbostadshus
Invändig renovering av hotell i Jönköping
Installering av komfortkyla i alla rum och ytskiktsrenovering.
Ombyggnad av centrumhuset i Bankeryd, Jönköpings kommun
Avser byte av ventilation, fönster samt renovering av lokalerna i Centrumhuset i Bankeryd. Entreprenaden omfattar: • Byte av luftbehandlingsaggregat med anpassningar av kanalsystem • Nyinstallation av vattenburet värme och kylsystem • Byte av fönster och fönsterdörrar • Renovering av ytskikt och elsystem i del av vårdcentral, etapp 3 A, B och C enligt förslag etappindelning. • Byte av yttertak (papptak ovanför ICA-butik) Optioner: 1. Solcellsanläggning 2. Ombyggnad reception vårdcentral
Ombyggnad av befintligt storkök m.m vid Värnamo sjukhus
Avser ombyggnad av storkök och ett nytt- och ombyggnad av befintligt dagrum. Även åtgärder och förnyelse av befintliga installationer bland annat med ny centralkyla med koldioxid som köldmedium. Innan ombyggnad skall ett provisoriskt kök och personalrum upprättas på plan 3.
Ombyggnad av bangård i Nässjö
Upprustning av kontaktledningar och växlar.
Ombyggnad av plankorsningar/vägskyddsanläggningar sträckan Värnamo-Halmstad
Ombyggnad/utbyte av 5 stycken vägskyddsanläggningar till ALEX-teknik; Västra järnvägsgatan, Parkgatan, Skeppshult, Brogatan och Kärda längs bandel 732.
Rivning svinstall samt utbyggnad vid kostall i Gislaved
Avser sanering, rivning och avfallshantering av svinstall samt rivning av utbyggnad del av kostall.
Ombyggnad av gata i Jönköping
Planer finns för ombyggnad av Klostergatan till bussgata första kvarteret norr och söder om Kungsgatan, samt breddande av gång- och cykelbanor.
Ombyggnad av stadshotellet i Sävsjö
Avser renovering och ombyggnad av Sävsjö Stadshotell, Bryggaren 1. Plan 2 och 3 ska byggas om till kontor, co-work, konferensrum m.m. Tillgänglighetsanpassning av lokalen. På plan 1 med befintliga hyresgäster skall åtgärder utföras tex: • Entré och hissinstallation. • Radiatorbyte • Fönster byte, fönsterflytt + igensättning fönster • Ventilationsbyte • Ombyggnad trappa invändigt
Ombyggnad av flerbostadshus i Värnamo
Planer för ombyggnad av flerbostadshus, hyresgästanpassning. Användning till tandvårdsklinik
Signalåtgärder i Nässjö
Kapacitetsförbättringar, trimningsåtgärder ATC, isärdragning av signaler samt skyddsåtgärder teknikbyggnader.
Ombyggnad skolor i Anderstorp, Gislaved
Planer finns för ombyggnad av Ekenskolan i Anderstorp till 4-6 skola. Avsikt är för att förändra skolorganisationen .
Upprustning av utemiljö vid skola i Nässjö
Avser upprustning av utemiljö vid Nyhemsskolan, Nässjö
Översvämningsåtgärder Område 8, Värnamo
Inga planer för åtgärder inom närmaste tiden.
Om- och tillbyggnad av Rydaholms skola, Värnamo
Tidiga planer för ombyggnad av Rydaholms skolan, Värnamo.
Ombyggnad och renovering av kök, Enehagens skola, Värnamo
Planer för ombyggnad och renovering av kök.
Ombyggnad av avfarter till Forserum
Avfarterna från väg 31/40/47 till Forserum. Samfinansiering mellan Nässjö kommun och Trafikverket.
Om- och tillbyggnad av kök vid skola Vaggeryd
Avser om- och tillbyggnad av kök vid Hok skola. Upptagen i investeringsbudget.
Om- och tillbyggnad Motionsgården Lövhult, Nässjö kommun
Avser om- och tillbyggnad av Motionsgården, Lövhult Nässjö
Tillbyggnad av industrihus i Eksjö
Planer för tillbyggnad på befintlig byggnad. Tillbyggnaden kommer att bli på 2 fastigheter med 200 samt 400 kvm.
Plankorsningsåtgärder längs sträckan Forsheda-Reftele, paket 3
Nya bommar, vissa plankorsningar stängs och man bygger ersättningsvägar. Suicidstängsel.
Plankorsningsåtgärder längs sträckan Nässjö-Vaggeryd, etapp 2 mfl
4 mil lång sträcka. BEST och markåtgärder ingår.
Upprustning av vägbro över järnväg i Nordsjö
Utbyte överbyggnad, åtgärd räcke och enklare betongskador. Stålbalksbro med träfarbana, 8 meter lång och 3,5 meter bred. Bandel 326 km 221+663.
Ombyggnad av kontor i Tranås
Ombyggnad av kontorsbyggnad.
Byte av tak på parhus i Tranås
Planer finns för byte av tak.
Plankorsningsåtgärder längs sträckan Forsheda-Reftele, paket 1
Nya bommar, vissa plankorsningar stängs och man bygger ersättningsvägar. Suicidstängsel.
Tillbyggnad av butik i Värnamo
Tillbyggnad av butik samt toaletter.
Markarbete av fundament i Jönköping
Uppgrävning av kvarvarande fundament. Svenska kraftnät kommer att gräva upp kvarlämnade stolpar och stagfundament på sträckan för KL13 Tälle-Nässjö samt utföra övriga återställningsåtgärder. Då ledningen revs för ett antal år sedan enligt då gällande krav och dokumentationen är bristfällig ingår det i projektet att identifiera samtliga stolpplatser. I projektet ingår att informera och ha dialog med berörda intressenter.
Tillbyggnad av utrymningstrappa i Jönköping
Planer för tillbyggnad av fristående utrymningstrappa.
Plankorsningsåtgärder längs sträckan Forsheda-Reftele, paket 5
Nya bommar, vissa plankorsningar stängs och man bygger ersättningsvägar. Suicidstängsel.
Förlängning av Barnhemsgatan i Jönköping
Planer på en förläning av Barnhemsgatan i Jönköping.
Renovering av centralkök i Vaggeryd
Åtgärda skador i våtutrymmen, renovera kylrum samt byt äldre maskiner i centralköket
Plankorsningsåtgärder längs sträckan Forsheda-Reftele, paket 2
Plankorsning vid Strandfors byggs om till en ALEX-anläggning, plankorsningen vid Pettersborg strängs och en ny ersättningsväg ska byggas.
Tillbyggnad av industrihus i Jönköping
Planer för påbyggnad med 2 våningar på industrihus. Ny detaljplan för området krävs och byggstart är skjuten på framtiden.
Renovering av våtutrymmen i flerbostadshus i Eksjö
Upptaget i Eksjöbostäders lista över planerade underhålls- och ombyggnadsåtgärder. Byggstart och kostnad kan ej anges.
Byte av papptak på flerbostadshus i Jönköping
Planer finns för byte av papptak på flerbostadshus.
Ombyggnad av fjärrvärmenät vid Ryhovs sjukhus i Jönköping
Avser rör-entreprenad avseende av- växling av inkommande fjärrvärmeledning till Ryhovs sjukhus i Jönköping.
Tillbyggnad av golfbana i Jönköping
Avser tillbyggnad av anläggning (golfsimulator samt garage för golfbil).
Rivning av butik i Vaggeryd
Avser rivning av lokal.
Byte av fönster på flerbostadshus i Jönköping
Planer finns för byte av fönster på flerbostadshus.
Ombyggnad av Birkagatan i Jönköping
Jönköpings kommun planerar att genomföra framkomlighetsstärkande åtgärd för kollektivtrafik längs Birkagatan. Åtgärden innebär i detta första skede förläggning av ett busskörfält i mitten av Birkagatan från Andrévägen fram till korsningen med Öxnehagaleden, med planerad förlängning längs hela Birkagatan.
Rivning av industri i Jönköping
Avser rivning av gasverk/industri Rivningen av Ödlan 21 delas in i två etapper, denna upphandling avser etapp 2 Etapp 1, Id 2296452
Förstärkning av bro vid Trafikplats Hedenstorp
Bro över allmän väg vid trafikplats Hedenstorp.
Vattenskyddsåtgärder vid Vättern
Objektet är beläget längst med den östra sidan av Vättern i Jönköping kommun. Utredningsområdet omfattar befintlig vägsträckning E4 mellan trafikplats Huskvarna norr fram till och med trafikplats Vättersmålen.
Förstärkning av broar längs E4 vid Södra Lockebo
Broar över allmän väg 0,8 km S Lockebo. BK4.
Riskreducerande åtgärder längs E4 vid Torsvik
Åtgärder mot översvämning.
Installation av solceller flerbostadshus i Jönköping
Planer för installation av solceller.
Byte av kylmaskin i ishall, Värnamo kommun
Avser byte av kylmaskin , ishall Värnamo kommun.
Fasadrenovering på Hus 45 på Höglandssjukhuset i Eksjö
Entreprenaden omfattar fasadrenovering och tilläggsisolering av hus 45 inom Höglandssjukhuset, Eksjö.
Ombyggnad av panncentral i Hovslätt, Jönköpings kommun
Avser byte av tak på panncentralen Huluäng.
Ombyggnad av panncentral i Hovslätt, Jönköpings kommun
Avser att anpassa lokalen och ytskikt efter moderna regler och riktlinjer. Lokalen nyttjas av Junehem inom fastighetsskötsel och lokalvård.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).