Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där konsult inte är upphandlad i Jönköpings län

Aneby (0)
Eksjö (2)
Gislaved (5)
Gnosjö (5)
Habo (2)
Mullsjö (2)
Nässjö (8)
Sävsjö (4)
Tranås (0)
Vaggeryd (2)
Vetlanda (7)
Värnamo (17)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Elektrifiering och ombyggnad av järnväg mellan Värnamo-Jönköping/Nässjö
Omfattar elektrifiering av bandelarna Värnamo–Vaggeryd, Vaggeryd–Nässjö, Vaggeryd–Byarum samt Byarum–Torsvik samt ny bansträckning mellan Byarum och Tenhult, totalt 24 kilometer. Bullerskyddsåtgärder, ny väg förbi Tenhult, mötesstation mellan Huskvarna-Tenhult.
Ny trafikplats längs E4 vid trafikplats Ljungarum
Ny trafikplats med genomgående körfält längs E4.
Elektrifiering av järnväg mellan Nässjö-Eksjö
Elektrifiering av banan med ett BT-system, anpassning av en vägbro i Ormaryd och en omformare. Ca 20 km lång sträcka.
Ombyggnad/modernisering av stadshuset i Värnamo
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2016-2020.
Nybyggnad av F-6-skola på Skeppsbron , Jönköping
Planer finns för en nybyggnad av en F-6 skola i Jönköping. Dimensionerad för 120 barn i två plan, med tillhörande tillagningskök och utomhusmiljö ca 2000 m2.
Ny- och tillbyggnad av hotell i Jönköping
Avser att möjliggöra en påbyggnad för hotell och kontorsverksamhet och en höjning med två våningar på befintliga byggnadskroppar.
Ombyggnad av lektionssalar, aula m.m. vid Finnvedens Gymnasium i Värnamo
Genomgripande ombyggnad lektionssalar, aula m.m.
Rivning samt nybyggnad av servicekontor och studentbostäder i Jönköping
Avser att möjliggöra rivning av befintlig parkering och istället bygga ett nytt servicekontor för Vätterhem och eventuellt studentbostäder.
Ombyggnad av högstadieskola i Forsheda
Planerat projekt. Upptaget i investeringsplanen för åren 2016-2020
Om- och tillbyggnad av skola i Nässjö
Ändrad omfattning. Planer för om- och tillbyggnad av F-6 skola.
Tillbyggnad av parkeringshus i Jönköping
Tillbyggnad av öppet parkeringsdäck på ca 900 kvm.
Rivning av gamla Rörviksskolan i Sävsjö
Avser rivning av befintlig skolbyggnad. Nybyggnad av skola på Id: 1181399.
Ombyggnad av Gisleområdet i Gislaved
Avser bl a ny bussgata, parkering samt parkeringshus.
Tillbyggnad av Solkullens förskola i Hestra, Gislaved
Tillbyggnaden består av tre avdelningar med en yta om ca 480 kvm.
Om- och tillbyggnad av Rydaholms skola, Värnamo
Upptaget i investeringsplanen för åren 2016-2020.
Ombyggnad av Stockarydsskolan
Projektet omfattar anpassning av skollokalerna till modernare arbetssätt samt förbättra arbetsmiljön för personal och elever. Byte av fönster och ventilation.
Ombyggnad av hållplatser längs väg 40 i Jönköpings län
Hjältevad, Ingatorp och Hult hållplatser.
Ombyggnad av väg 27 sträckan Ulås-Bredasten
Flerfältsväg. Breddning och mittseparering ca 5 km. Ombyggnad av trafikplats.
Plankorsningsåtgärder längs sträckan Värnamo-Kärda
Åtgärder på totalt 6 plankorsningar.
Förlängning av Barnhemsgatan i Jönköping
Projektet ligger vilande. Byggstart tidigast 2024-2025.
Utvändig renovering av vattentorn Vetlanda
Avser utvändig renovering på Vetlanda vattentorn.
Anläggande av konstgräsplan i Nässjö
Planer finns för en konstgräsplan i centrala Nässjö. Byggstart är planerad till under 2022.
Trafikåtgärder i Värnamo
Trafikåtgärd Prostsjön.
Ombyggnad av Stora Torget i Eksjö, Etapp 3
Ombyggnad av Stora Torget påbörjas med första etappen hösten 2016. Enligt planerna kommer etapp 1 att omfatta att vända på parkeringsplatserna framför stadshotellet så att bilarna parkeras parallellt med hotellet. Torget kommer också att bli ett gångfartsområde, alla nivåer mellan gata och trottoar skall jämnas ut. Oklart hur detta delas upp i etapp 2 & 3 för tillfället. Mycket tidiga planer för etapp 3, ingen budget är satt än. Byggstarten är uppskattad.
Tillbyggnad av kontor i Jönköping
Avser till- och ombyggnad av kontorshus och industribyggnad.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Habo
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus, ändring av planlösning samt nybyggnad av carport/förråd.
Stationsåtgärder i Sävsjö
Belysning, skyltning, utformning av ramper och trappor, åtgärder på plattformar mm.
Plankorsningsåtgärder längs sträckan Nässjö-Vaggeryd
4 mil lång sträcka. BEST och markåtgärder ingår.
Ombyggnad av högskola i Jönköping
Avser en ändring av detaljplan för byggnation av lokaler för högskolan.
Ny vägsektion Norra Storgatan i Gislaved
Ombyggnad för att skapa en trafiksäkrare samt bättre miljö för gående och cyklister.
Byte konstgräs vid Ljussevecka konstgräsplan.
Planer finns för byte av konstgräsplan. Upptaget i investeringsplan.
Underhåll av bro över Yan vid Korsberga
Utbyte av kantbalk och räcke.
Reparation av järnvägstunnel i Gnosjö
Utbyte dränering, betongreparation.
Åtgärder avloppsreningsverk i Gnosjö
Upptagen i investeringsbudget 2021-2023.
Planskild cykelväg Silkesväg-Halmstadsvägen i Värnamo
Planskild cykelväg. Upptagen i investeringsbudget 2020-2024.
Tillbyggnad av hangar i Gislaved
Planer för tillbyggnad av hangarbyggnad, ca 490 kvm.
Ombyggnad och renovering av stall Värnamo
Planer finns för ombyggnad och renovering av stall.
Utbyggnad av GC-väg mellan Mariagatan och Resecentrum i Nässjö
Tidigt skede. Utredning pågår. Uppskattad byggstart.
Byte av bro längs väg 732 vid Gåeryd
Utbyte av nuvarande bro till ny rörbro med broräcken.
Exploatering av industriområde i Sävsjö
Avser markexplpatering för nytt industriområde.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser ombyggnad av vind till 9 lägenheter i flerbostadshus.
Utbyggnad av kommunalt VA i Vareviken, Nässjö
Upptaget i förslag till VA-plan 2014-2018.
Renovering av bro över Fläsebäcken längs väg 151 öster om Hillerstorp
Byte av kantbalkar, räcken och tätskikt. Betongreparationer på brons undersida.
Renovering av bro över bäck längs väg 1830 i Kivarp
Förstärkning invändigt alternativt byte till rörbro.
Gc-lösningar i Värnamo
Ombyggnad av GC-väg .
Väg i bostadsområde i Värnamo
Upptaget i investeringsbudget 2020-2024.
Rivning av flerbostadshus i Jönköping
Rivningslov för rivning av flerfamiljshus.
Ombyggnad av kontor i Jönköping
Strandskyddsdispens för ändrad användning av kontorsbyggnad.
Montering av laddstolpar vid flerbostadshus i Mullsjö
Uppsättning av laddstolpar för bilar samt markiser.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Planer finns för omläggning av tak och montering av solpaneler.
Ombyggnad av flerbostadshus i Mullsjö
Planer finns för installerande av solceller. Kommer inte ske inom den närmaste tiden.
Uppmontering av laddstolpar för elbilar Vaggeryd
Planer finns för montering av laddstolpar för elbilar.
Tillbyggnad av bilhall i Vetlanda
Planer fanns för för till/påbyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Kan bli målning av fasad. Huset är bara 2 år.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser ombyggnad av två lokaler till lägenheter.
Ombyggnad av skola i Vetlanda
Anmälan om byte av ventilation.
Utfart vid väg i Värnamo
Upptaget i investeringsbudget 2020-2024.
Samåkningsparkering i Värnamo
Upptaget i investeringsbudget 2020-2024.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.