Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där konsult inte är upphandlad i Jönköpings län

Aneby (2)
Eksjö (2)
Gislaved (12)
Gnosjö (7)
Habo (3)
Mullsjö (3)
Nässjö (14)
Sävsjö (2)
Tranås (1)
Vaggeryd (4)
Vetlanda (5)
Värnamo (19)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 112 st.

Ny trafikplats längs E4 vid Ljungarum
Ny trafikplats med genomgående körfält längs E4 i både norr- och södergående riktning, additionskörfält.
Elektrifiering och ombyggnad av järnväg mellan Nässjö-Vaggeryd-Värnamo
Elektrifiering och ombyggnad för höjd hastighet.
Om, ny- och tillbyggnad av avloppsreningsverk i Habo
Avser ny, om- och tillbyggnad av Habos avloppsreningsverk för större kapacitet och bättre förutsättningar att klara de strängare krav på utsläppsnivåer som kommer i framtiden.
Ombyggnad av transformatorstationer mm vid Länssjukhuset Ryhov, Jönköping
I denna entreprenad ska befintliga transformatorstationer byggas om med nya ställverk och transformatorer mm, nya UPS-stationer byggas samt befintliga kanalskenor ska bytas ut.
Ombyggnad av väg 27 sträckan Bredaryd-Anderstorp
Breddning till mötesfri landsväg.
Ombyggnad av Riksväg 26 mellan Mullsjö-Slättäng
Ombyggnad till mötesfri väg med omväxlande ett respektive två körfält, trafiksäkerhetsåtgärder genom Broholm (1,5 km), viltstyrningsåtgärder, gc-bana mellan norra infarten till Mullsjö och Broholm.
Ombyggnad av väg 26 mellan Hedenstorp-Månseryd
Omfattar breddning av befintlig väg och utbyggnad till två körfält i vardera riktningen, cirka 16 meters bredd. Trafikplats Åsens gård kompletteras med accelerations- och retardationsfält. Ny trafikplats av enkel typ byggs vid Klämmestorp. Totalt omfattar objektet åtgärder längs en 7 kilometer lång sträcka. Viltstängsel samt vilt- och friluftspassage vid Dunkehallaån.
Om- och tillbyggnad av flerbostadshus i Gislaveds kommun
ROT- renovering av totalt 6 st flerbostadshus i Gislaved. Arbetet omfattar: Stamrenovering, tilläggsisolering, upprustning fasad och balkonger, byte av fönster och lägenhetsdörrar, installation vattenburet värmesystem. Utbyte elanläggning inkl nätverk för bredband och viss uppdatering av utemiljö. Objektets läge: Anderstorpsvägen 4 A-B och 6 A-B och Danska vägen 9 A-B i Gislaved. Huvuddelen Id 2116421. etapp 2 : Id 2375310
Om- och tillbyggnad av flerbostadshus i Gislaveds kommun
ROT- renovering av totalt 6 st flerbostadshus i Gislaved. Arbetet omfattar: Stamrenovering, tilläggsisolering, upprustning fasad och balkonger, byte av fönster och lägenhetsdörrar, installation vattenburet värmesystem. Utbyte elanläggning inkl nätverk för bredband och viss uppdatering av utemiljö. Objektets läge: Anderstorpsvägen 4 A-B och 6 A-B och Danska vägen 9 A-B i Gislaved. Huvuddelen Id 2116421. Etapp 3 Id 2375315
Ombyggnad av flerbostadshus och lokaler i Huskvarna
Planer för ombyggnad och renovering av gamla stadshuset i Huskvarna till ca 70 mindre bostäder samt verksamhetslokaler i bottenplan
Ombyggnad/modernisering av stadshuset i Värnamo
Planer för ombyggnad av kommunhuset/stadshuset i Värnamo.
Elektrifiering av järnväg mellan Nässjö-Eksjö
Elektrifiering av banan med ett BT-system, rivning av en växel och stickspår i Ormaryd. Ca 20 km lång sträcka.
Ny- och tillbyggnad av hotell i Jönköping
Avser att möjliggöra en påbyggnad för hotell och kontorsverksamhet och en höjning med två våningar på befintliga byggnadskroppar.
Ombyggnad av väg 26 mellan Isberga-Gislaved södra
Ombyggnad i befintlig sträckning till mötesfri väg med omväxlande ett respektive två körfält, viltstyrningsåtgärder, skydd av vattentäkter. Mittseparering. Ca 6 km lång sträcka.
Ombyggnad av väg 26 mellan Smålandsstenar-Isberga
Ombyggnad i befintlig sträckning till mötesfri väg med omväxlande ett respektive två körfält, viltstyrningsåtgärder, skydd av vattentäkter. Mittseparering. Ny gc-väg mellan Smålandsstenar och Kappeled ingår.
Ombyggnad av bangård i Nässjö
Upprustning av kontaktledningar och växlar.
Ombyggnad av väg 27 sträckan Ulås-Bredasten
Flerfältsväg. Breddning och mittseparering ca 3,5 km. Ombyggnad av trafikplats. Viltstängsel.
Nybyggnad av F-6-skola på Skeppsbron , Jönköping
Planer finns för en nybyggnad av en F-6 skola i Jönköping. Dimensionerad för 120 barn i två plan, med tillhörande tillagningskök och utomhusmiljö ca 2000 m2.
Ombyggnad av transformatorstation i Vaggeryd
Totalombyggnad av 40/10kV-station.
Ny transformatorstation i Nässjö
MABK Malmbäck ny STN på ny plats.
Totalombyggnad station i Vetlanda
KVFS Kvillsfors Totalombyggnad, del av luftledning ingår.
Ombyggnad av station i Gnosjö
KUL-. Totalombyggnad av 40/10 kV-station.
Ombyggnad av station i Gislaved
TYL- Tyngel Totalombyggnad på ny plats.
Ombyggnad av kontorslokaler i Värnamo
Avser ombyggnad av kontorslokaler Expoområdet
Ombyggnad av lektionssalar, aula m.m. vid Finnvedens Gymnasium i Värnamo
Planer för genomgripande ombyggnad lektionssalar, aula m.m.
Om- och tillbyggnad av skola i Anderstorp, Gislaved
Planer finns för om- och tillbyggnad av Töråsskolan i Anderstorp till en F-3. Avsikt är för att förändra skolorganisationen .
Ombyggnad av väg 842 förbi Tenhult
Ny sträckning väster om Tenhult genom en ca 2 km lång förbifart.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Vaggeryd
Planer för tillbyggnad av flerbostadshus med 29 lgh , 2 huskroppar i Vaggeryd.
Ombyggnad av hotell och restaurang till bostäder i Gränna
Detaljplanen avser möjliggöra ombyggnad av hotell och restaurang till bostäder.
Breddning av cirkulationsplatser och ramper i Trafikplats Värnamo Södra
Kapacitetshöjning. Ett extra körfält mellan västra och östra cirkulationsplatsen byggs. Breddning av en bro över gc-väg.
Integrerat brounderhåll i Jönköpings län och Kalmar län
Förutbestämt underhåll på 1030 byggnadsverk, tillståndsbaserat underhåll på 8 byggnadsverk. Kontraktstid 3 år. Mindre underhålls- och oförutsedda åtgärder. Under 2027 tillkommer 304 st byggnadsverk med förutbestämt underhåll i Kalmar län.
Ombyggnad av gnosjöandans kulturhus i Gnosjö
Planer finns för ombyggnad av Gnosjöandans kulturhus Upptagen i investeringsbudget 2024.
Ombyggnad av Esplanadområdet i centrala Huskvarna
Planer finns för utveckling och omvandling av Esplanadområdet. Området som omfattas sträcker sig från esplanadens östra del vid Floragatan, genom rondellerna Esplanadrondellen och Bokcirkeln, över esplanadbron till Vårstarondellen.
Tillbyggnad av vattenverk i Jönköping
Planer finns för att bygga till bassänger till vattenverket på gränna 8:37
Tillbyggnad av industri i Värnamo
Planer finns för tillbyggnad av industri 2500 kvm för produktion.
Ombyggnad av idrottshall i Gnosjö
Planer finns för ombyggnad av idrottshall, Bäckaskolan Gnosjö. Upptagen i investeringsbudget 2024.
Om- och tillbyggnad av idrottshall och administration vid skola , Nässjö
Avser om- och tillbyggnad av idrottshall och administration vid Nyhemsskolan, Nässjö.
Omgestaltning av Piren och hamnområdet i Jönköping
Planer finns för upprustning och utveckling av hamnpiren och kajstråket, Vätterns strand i Jönköping. Vision södra Vättern.
Tillbyggnad av lager i Vetlanda
Planer för tillbyggnad av lager.
Om- och tillbyggnad av kostall vid naturbruksgymnasium i Gislaved
Planer för ombyggnad av kalvutrymmen i befintligt kostall samt tillbyggnad av tvätt- och omklädningsutrymmen i anslutning till befintligt kostall. Befintlig utbyggnad kommer att rivas i en egen rivningsentreprenad.
Byte av tak på teater i Jönköping
Planer finns för byte av tak på Jönköpings teater.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser ombyggnad av befintliga lokaler till 10- 12 lägenheter i flerbostadshus
Stam och ROT renovering i flerbostadshus ,Vetlanda
Avser stam och ROT renovering i flerbostadshus, samt en påbyggnad. Norra Bollgatan 9-11 i Vtelanda.
Invändig renovering av hotell i Jönköping
Installering av komfortkyla i alla rum och ytskiktsrenovering.
Ombyggnad av centrumhuset i Bankeryd, Jönköpings kommun
Avser byte av ventilation, fönster samt renovering av lokalerna i Centrumhuset i Bankeryd. Entreprenaden omfattar: • Byte av luftbehandlingsaggregat med anpassningar av kanalsystem • Nyinstallation av vattenburet värme och kylsystem • Byte av fönster och fönsterdörrar • Renovering av ytskikt och elsystem i del av vårdcentral, etapp 3 A, B och C enligt förslag etappindelning. • Byte av yttertak (papptak ovanför ICA-butik) Optioner: 1. Solcellsanläggning 2. Ombyggnad reception vårdcentral
Ombyggnad av gata i Jönköping
Planer finns för ombyggnad av Klostergatan till bussgata första kvarteret norr och söder om Kungsgatan, samt breddande av gång- och cykelbanor.
Rivning svinstall samt utbyggnad vid kostall i Gislaved
Avser sanering, rivning och avfallshantering av svinstall samt rivning av utbyggnad del av kostall.
Signalåtgärder i Nässjö
Kapacitetsförbättringar, trimningsåtgärder ATC, isärdragning av signaler samt skyddsåtgärder teknikbyggnader.
Ombyggnad av flerbostadshus i Värnamo
Planer för ombyggnad av flerbostadshus, hyresgästanpassning. Användning till tandvårdsklinik
Upprustning av utemiljö vid skola i Nässjö
Avser upprustning av utemiljö vid Nyhemsskolan, Nässjö
Ombyggnad skolor i Anderstorp, Gislaved
Planer finns för ombyggnad av Ekenskolan i Anderstorp till 4-6 skola. Avsikt är för att förändra skolorganisationen .
Översvämningsåtgärder Område 8, Värnamo
Inga planer för åtgärder inom närmaste tiden.
Om- och tillbyggnad av Rydaholms skola, Värnamo
Tidiga planer för ombyggnad av Rydaholms skolan, Värnamo.
Ombyggnad och renovering av kök, Enehagens skola, Värnamo
Planer för ombyggnad och renovering av kök.
Ombyggnad av avfarter till Forserum
Avfarterna från väg 31/40/47 till Forserum. Samfinansiering mellan Nässjö kommun och Trafikverket.
Tillbyggnad av industrihus i Eksjö
Planer för tillbyggnad på befintlig byggnad. Tillbyggnaden kommer att bli på 2 fastigheter med 200 samt 400 kvm.
Ombyggnad av Birkagatan i Jönköping
Jönköpings kommun planerar att genomföra framkomlighetsstärkande åtgärd för kollektivtrafik längs Birkagatan. Åtgärden innebär i detta första skede förläggning av ett busskörfält i mitten av Birkagatan från Andrévägen fram till korsningen med Öxnehagaleden, med planerad förlängning längs hela Birkagatan.
Tillbyggnad av butik i Värnamo
Tillbyggnad av butik samt toaletter.
Upprustning av vägbro över järnväg i Nordsjö
Utbyte överbyggnad, åtgärd räcke och enklare betongskador. Stålbalksbro med träfarbana, 8 meter lång och 3,5 meter bred. Bandel 326 km 221+663.
Tillbyggnad av utrymningstrappa i Jönköping
Planer för tillbyggnad av fristående utrymningstrappa.
Byte av tak på parhus i Tranås
Planer finns för byte av tak.
Plankorsningsåtgärder längs sträckan Forsheda-Reftele, paket 1
Nya bommar, vissa plankorsningar stängs och man bygger ersättningsvägar. Suicidstängsel.
Plankorsningsåtgärder längs sträckan Forsheda-Reftele, paket 3
Nya bommar, vissa plankorsningar stängs och man bygger ersättningsvägar. Suicidstängsel.
Plankorsningsåtgärder längs sträckan Forsheda-Reftele, paket 5
Nya bommar, vissa plankorsningar stängs och man bygger ersättningsvägar. Suicidstängsel.
Plankorsningsåtgärder längs sträckan Nässjö-Vaggeryd, etapp 2 mfl
4 mil lång sträcka. BEST och markåtgärder ingår.
Byte av i kylsystem i ishall, Värnamo kommun
Avser byte av kylmaskin , ishall Värnamo kommun.
Förlängning av Barnhemsgatan i Jönköping
Planer på en förläning av Barnhemsgatan i Jönköping.
Renovering av centralkök i Vaggeryd
Åtgärda skador i våtutrymmen, renovera kylrum samt byt äldre maskiner i centralköket
Tillbyggnad av industrihus i Jönköping
Planer för påbyggnad med 2 våningar på industrihus. Ny detaljplan för området krävs och byggstart är skjuten på framtiden.
Renovering av Forshedabadet i Värnamo
Planer för renovering av Forshedabadet. Upptagen i investeringsbudget 2024.
Renovering av våtutrymmen i flerbostadshus i Eksjö
Upptaget i Eksjöbostäders lista över planerade underhålls- och ombyggnadsåtgärder. Byggstart och kostnad kan ej anges.
Byte av papptak på flerbostadshus i Jönköping
Planer finns för byte av papptak på flerbostadshus.
Rivning av kontor m.m i Vetlanda
Ansökan om rivningslov för kontor, samlingslokal och bostäder.
Tillbyggnad av produktionslokal i Jönköping
Förhandsbesked för tillbyggnad av lagerbyggnad och produktion.
Byte av fönster på flerbostadshus i Jönköping
Planer finns för byte av fönster på flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser ombyggnad av lokal till lägenhet i flerbostadshus.
Utbyggnad av väg i Gnosjö
Utbyggnad av väg Sjöbovägen Lid Östra Upptagen i investeringsbudget 2024.
Förstärkning av broar längs E4 vid Södra Lockebo
Broar över allmän väg 0,8 km S Lockebo. BK4.
Riskreducerande åtgärder längs E4 vid Torsvik
Åtgärder mot översvämning.
Förstärkning av bro vid Trafikplats Hedenstorp
Bro över allmän väg vid trafikplats Hedenstorp.
Installation av solceller flerbostadshus i Jönköping
Planer för installation av solceller.
Ombyggnad av skola i Gnosjö
Ombyggnad och invändig renovering av Bäckaskola, hus K. Byte ytskikt, golv, belysning och undertak bl a. Gnosjö
Ombyggnad av skola i Gnosjö
Ombyggnad och invändig renovering av Bäckaskolan Hus L . Byte ytskikt, golv, belysning och undertak bl a. Gnosjö
Ombyggnad av skola i Gnosjö
Ombyggnad och invändig renovering av skola, hus I. Byte ytskikt, golv, belysning och undertak bl a. Gnosjö
Sluttäckning av Sibbabo deponi, etapp 3
Planer för sluttäckning av deponi vid Sibbabo i Habo kommun. Etapp 1-2 finna på Id 2071834
Installation av solceller på sporthall, Sävsjö
Planer finns för montering av solceller, sporthall Sävsjö. Upptagen i investeringsbudget.
Ombyggnad av panncentral i Hovslätt, Jönköpings kommun
Avser att anpassa lokalen och ytskikt efter moderna regler och riktlinjer. Lokalen nyttjas av Junehem inom fastighetsskötsel och lokalvård.
Ombyggnad av panncentral i Hovslätt, Jönköpings kommun
Avser byte av tak på panncentralen Huluäng.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).