Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där konsult inte är upphandlad i Nässjö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Elektrifiering av järnväg mellan Nässjö-Eksjö
Elektrifiering av banan med ett BT-system, rivning av en växel och stickspår i Ormaryd. Ca 20 km lång sträcka.
Ombyggnad av bangård i Nässjö
Åtgärder för förbättrade godstransporter.
Plankorsningsåtgärder längs sträckan Nässjö-Vaggeryd, etapp 1
Nya bomanläggningar vid Havridavägen, Stolpen och Malmbäck. BEST och markåtgärder ingår.
Plankorsningsåtgärder längs sträckan Nässjö-Vaggeryd, etapp 2 mfl
4 mil lång sträcka. BEST och markåtgärder ingår.
Renovering av tegelfasad på vattentornet i Nässjö
Avser renovering av fasad samt murar vid vattentornet i Nässjö.
Installation av ny biobädd vid avloppsreningsverk i Malmbäck
Planer för ny biobädd vid avloppsreningsverket, Malmbäck.
Utbyggnad av GC-väg mellan Mariagatan och Resecentrum i Nässjö
Upptagen i kommunens planer för utbyggnad av centrum.
Utbyggnad av kommunalt VA i Vareviken, Nässjö
Upptaget i förslag till VA-plan 2014-2018.
Ombyggnad av flerbostadshus i Nässjö
Uppskattad start och kostnad.
Utvändig renovering Forserums kyrka
Planer finns för renovering av fasadputs på kyrka.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).