Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där konsult inte är upphandlad i Jönköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny trafikplats längs E4 vid Ljungarum
Ny trafikplats med genomgående körfält längs E4 i både norr- och södergående riktning, additionskörfält.
Ombyggnad av flerbostadshus och lokaler i Huskvarna
Planer för ombyggnad och renovering av gamla stadshuset i Huskvarna till ca 70 mindre bostäder samt verksamhetslokaler i bottenplan
Ny- och tillbyggnad av hotell i Jönköping
Avser att möjliggöra en påbyggnad för hotell och kontorsverksamhet och en höjning med två våningar på befintliga byggnadskroppar.
Nybyggnad av F-6-skola på Skeppsbron , Jönköping
Planer finns för en nybyggnad av en F-6 skola i Jönköping. Dimensionerad för 120 barn i två plan, med tillhörande tillagningskök och utomhusmiljö ca 2000 m2.
Ombyggnad av väg 842 förbi Tenhult
Ny sträckning väster om Tenhult genom en ca 2 km lång förbifart.
Ombyggnad av hotell och restaurang till bostäder i Gränna
Detaljplanen avser möjliggöra ombyggnad av hotell och restaurang till bostäder.
Ombyggnad av Esplanadområdet i centrala Huskvarna
Planer finns för utveckling och omvandling av Esplanadområdet. Området som omfattas sträcker sig från esplanadens östra del vid Floragatan, genom rondellerna Esplanadrondellen och Bokcirkeln, över esplanadbron till Vårstarondellen.
Byte av tak på teater i Jönköping
Planer finns för byte av tak på Jönköpings teater.
Omgestaltning av Piren och hamnområdet i Jönköping
Planer finns för upprustning och utveckling av hamnpiren och kajstråket, Vätterns strand i Jönköping. Vision södra Vättern.
Invändig renovering av hotell i Jönköping
Installering av komfortkyla i alla rum och ytskiktsrenovering.
Ombyggnad av centrumhuset i Bankeryd, Jönköpings kommun
Avser byte av ventilation, fönster samt renovering av lokalerna i Centrumhuset i Bankeryd. Entreprenaden omfattar: • Byte av luftbehandlingsaggregat med anpassningar av kanalsystem • Nyinstallation av vattenburet värme och kylsystem • Byte av fönster och fönsterdörrar • Renovering av ytskikt och elsystem i del av vårdcentral, etapp 3 A, B och C enligt förslag etappindelning. • Byte av yttertak (papptak ovanför ICA-butik) Optioner: 1. Solcellsanläggning 2. Ombyggnad reception vårdcentral
Markarbete av fundament i Jönköping
Uppgrävning av kvarvarande fundament. Svenska kraftnät kommer att gräva upp kvarlämnade stolpar och stagfundament på sträckan för KL13 Tälle-Nässjö samt utföra övriga återställningsåtgärder. Då ledningen revs för ett antal år sedan enligt då gällande krav och dokumentationen är bristfällig ingår det i projektet att identifiera samtliga stolpplatser. I projektet ingår att informera och ha dialog med berörda intressenter.
Byte av papptak på flerbostadshus i Jönköping
Planer finns för byte av papptak på flerbostadshus.
Tillbyggnad av industrihus i Jönköping
Planer för påbyggnad med 2 våningar på industrihus. Ny detaljplan för området krävs och byggstart är skjuten på framtiden.
Ombyggnad av fjärrvärmenät vid Ryhovs sjukhus i Jönköping
Avser rör-entreprenad avseende av- växling av inkommande fjärrvärmeledning till Ryhovs sjukhus i Jönköping.
Byte av fönster på flerbostadshus i Jönköping
Planer finns för byte av fönster på flerbostadshus.
Underhåll av GC-broar i Jönköping
Avser nytt tätskikt (broisolering) och ny vägöverbyggnad på 3 st broar längs Norrahammarleden i Jönköpings kommun.
Förstärkning av broar längs E4 vid Södra Lockebo
Broar över allmän väg 0,8 km S Lockebo. BK4.
Invändigt underhåll på äldreboende i Gränna
Avser renovering och anpassning av 16st RWC på Gränna äldreboende. Berörda avdelningar inom Gränna äldreboende: Röttle 1 och Röttle 2
Hissbyte i flerbostadshus i Hovslätt, Jönköping
Avser demontering av befintlig hiss och montage av ny hiss på adressen a Huluäng 7A och 7C, Jönköping.
Installation av solceller flerbostadshus i Jönköping
Planer för installation av solceller.
Ombyggnad av panncentral i Hovslätt, Jönköpings kommun
Avser att anpassa lokalen och ytskikt efter moderna regler och riktlinjer. Lokalen nyttjas av Junehem inom fastighetsskötsel och lokalvård.
Utvändigt underhåll på flerbostadshus i Gränna
Avser byte av yttertak samt byte av fönster och fönsterdörrar i Gränna.
Ombyggnad av panncentral i Hovslätt, Jönköpings kommun
Avser byte av tak på panncentralen Huluäng.
Rivning av flerbostadshus i Jönköping
Rivning av flerbostadshus samt garage.
Hissbyte i flerbostadshus i Hovslätt, Jönköping
Avser demontering av befintlig hiss och montage av ny hiss på adressen Huluäng 8B, Jönköping.
Byte av styrsystem till övermaskineri på Kulturhuset Spira i Jönköping
Avser byte av styrsystem till övermaskineri på Kulturhuset Spira. Omfattning: Komplett styrsystem för övermaskineri till två scener. Teater: 39 lingångar, 3 ljusbryggor, Proceniebrygga Konsertsal: 6 lingångar, 6 ljustrossar, 3 högtalarlyftar, 4 akustikskärmar Eventuellt sidoanbud: Styrning mobilt system 4 winschar, 2 st Automatiserade scenvagnar

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).