Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där konsult inte är upphandlad i Jönköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny trafikplats längs E4 vid Ljungarum
Ny trafikplats med genomgående körfält längs E4.
Ombyggnad av flerbostadshus och lokaler i Huskvarna
Planer för ombyggnad och renovering av gamla stadshuset i Huskvarna till ca 70 mindre bostäder samt verksamhetslokaler i bottenplan
Nybyggnad av F-6-skola på Skeppsbron , Jönköping
Planer finns för en nybyggnad av en F-6 skola i Jönköping. Dimensionerad för 120 barn i två plan, med tillhörande tillagningskök och utomhusmiljö ca 2000 m2.
Ombyggnad av kontorshus mm i Jönköping
Detta är en del av ombyggnad till traditionella kontorslokaler med flexibla lokallösnignar, coworking, konferens- och mötesdel, stark hälsoprofil, restaurang, café och annan service. Miljöcertifiering enligt Breeam.
Ny- och tillbyggnad av hotell i Jönköping
Avser att möjliggöra en påbyggnad för hotell och kontorsverksamhet och en höjning med två våningar på befintliga byggnadskroppar.
Stambyte i flerbostadshus i Jönköping
Avser stambyte och renovering av badrum . Etapp 1: 4 huskroppar, 99 badrum. Id 2070456
Renovering av bro i Jönköping
Planskildhet för gående & cyklister. Gammal bro i dålig skick, BK2. Östra Strandgatan/Herkulesvägen över Rocksjöån. Tidigt skede.
Till- och ombyggnad av Hjälpmedelscentralen, Ryhov Jönköping
Avser om- och tillbyggnadsarbeten kring Hus P5 Hjälpmedelscentral, plan 2 med nya kontorslokaler. Nuvarande takyta skall påbyggas med nya kontors och personal ytor. Tillbyggad374 kvm samt ombyggna 45 kvm. Arbetet omfattar: Mark Byggnads- och ombyggnadsarbeten Rör-installationer Luftbehandlingsinstallationer Styr- och övervakningsinstallationer El- / tele- / datainstallationer
Ombyggnad av huvudentré på Ryhovs sjukhus
Avser ombyggnad av invändiga och utvändiga ytor på huvudentréplan, Ryhovs sjukhus. Det för att förbättra busstrafikens, färdtjänst samt privatbilismens förutsättningar till en anslutning av huvudentrén.
Omgestaltning av Piren och hamnområdet i Jönköping
Planer finns för upprustning och utveckling av Piren hamnområdet och Vätterns strand i Jönköping. Vision södra Vättern.
Tillbyggnad av skola i Jönköping
Planer för tillbyggnad av Lekerydsskolan innehållande klassrum, grupprum, elevhälsa mm
Tillbyggnad av terminal i Jönköping
Planer finns för tillbyggnad av terminalbyggnad, lager logistik.
Ombyggnad av gymnasieskola i Jönköping
Ombyggnad/renovering av klassrum/matsall m.m samt brandskyddsåtgärder
Tillbyggnad av ridhus i Jönköping
Avser tillbyggnad ridhus och lokaler för klubbverksamhet
Ombyggnad av väg för kollektivtrafikfält i Jönköping
Väldigt tidigt skede. Utredning pågår. Projektet syftar till att öka framkomligheten för kollektivtrafiken. Uppskattad byggstart.
Anslutning av väg i Jönköping
Projektet ligger vilande. Byggstart tidigast 2024-2025.
Renovering och ombyggnad av skola i Jönköping
Avser renovering samt ombyggnation av del A och B av Idas skola. innefattar både inre och yttre underhåll
Renovering och ombyggnad av skola i Jönköping
Planer för renovering och ombyggnad av hus 6 och 7 (de gamla fordonsutbildningslokalerna) på Sandagymnasiet.
Nybyggnation av gc-väg Gjuterigatan i Jönköping
Nybyggnad av gång- och cykelväg mellan Klostergatan-Barnarpgatan utmed Gjuterigatan. Etapp 1 : 1179434
Markarbete av fundament i Jönköping
Uppgrävning av kvarvarande fundament
Ombyggnad av flygterminal, Jönköping
Tidigt skede. Planer finns för ombyggnad av terminalutrymme för större restaurang och butiksytor.
Rivning av studentlägenhet i Jönköping
Planer finns för rivning av lokaler med övernattningslägenheter vid sjukhusområdet Jönköping.
Renovering av balkonger på flerbostadshus i Jönköping
Planer finns för renovering av balkonger, inglasning.
Förlängning av Barnhemsgatan i Jönköping
Projektet ligger vilande. Byggstart tidigast 2024-2025.
Ombyggnad av affärshus i Jönköping
Planer för inredande av ytterligare lokaler samt fasadändring av lokalhus.
Tillbyggnad av industrihus i Jönköping
Planer för påbyggnad med 2 våningar på industrihus. Ny detaljplan för området krävs och byggstart är skjuten på framtiden.
Byte av papptak på flerbostadshus i Jönköping
Planer finns för byte av papptak på flerbostadshus.
Tillbyggnad av vårdcentral i Jönköping
Planer för tillbyggnad av lokal för vårdcentral.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser ombyggnad av lokal till lägenhet i flerbostadshus.
Tillbyggnad av kontor i Jönköping
Planer för till- och ombyggnad av kontorshus och industribyggnad.
Hissmodernisering i flerbostadshus , Jönköping
Avser ombyggnad av 3 hissar moderniseras enligt tekniska rambeskrivningar Objektets läge är: Oxhagsgatan 75, 561 50 Huskvarna(1 hiss) och Drottninggatan 25, 561 32 Huskvarna (2 hissar).
Byte av fönster på flerbostadshus i Jönköping
Planer finns för byte av fönster på flerbostadshus.
Hissmodernisering i flerbostadshus , Jönköping
Avser ombyggnad av sju hissar moderniseras enligt tekniska rambeskrivningar Brunnsgatan 18D-E, 553 17 Jönköping, Björngatan 10A-C, 553 37 Jönköping, Kristinedalsgatan 12, 553 31 Jönköping och Ståltorpsgatan 13, 553 31 Jönköping. Upphandlingen omfattar även optioner på 6 hissar. Id 2175289
Hissmodernisering i flerbostadshus , Jönköping
Avser ombyggnad av 6 hissar moderniseras enligt tekniska rambeskrivningar
Brounderhållsåtgärder i Region Syd
Omfattar 6 st broar; 7-74-1, 10-282-1, 12-651-1, 11-496-2, 11-496-1 och 12-601.
Förstärkning av broar längs E4 vid Södra Lockebo
Broar över allmän väg 0,8 km S Lockebo. BK4.
Renovering av tak på flerbostadshus i Jönköping
Planer finns av omläggande av tak samt montering av solceller.
Installation och driftsättning av återkylare på kraftvärmeverket Torsvik i Jönköping
Avser ersätta befintliga återkylare med 2 stycken nya indirekta evaporativa kylare (adiabatiska kylare). Anledningen till dubbla kylare är för att kunna driva ena med reservkraft vid eventuellt strömavbrott.
Byte av tak på skola i Jönköping
Avser byte av tak på skola från tegel till plåt.
Utvändigt underhåll av radhus i Jönköping
Avser utvändig ändring av rad/kedjehus.
Byte av styr- och övervakningsinstallation i flerbostadshus i Jönköping
Avser utbyte/modernisering av styrsystem i flerbostadshus i centrala Jönköping.
Byte av styr- och övervakningsinstallation i flerbostadshus i Jönköping
Avser utbyte/modernisering av styrsystem i flerbostadshus, Råslätt, Jönköping. Adress: Hus 11-075 Kv. Överlåtelsen 9 Havsörnsgatan 133-139 Hus 11-076 Kv. Överlåtelsen 13 Havsörnsgatan 141-149 Hus 11-079 Kv. Övermannen 16 Havsörnsgatan 77-83 Hus 11-082 Kv. Överlåtelsen 7 Havsörnsgatan 103-109 Hus 11-083 Kv. Övermannen 12 Havsörnsgatan 89-97 Hus 11-084 Kv. Övermannen 10 Havsörnsgatan 63-69 Hus 11-086 Kv. Övermannen 19 Havsörnsgatan 55-61 Hus 11-087 Kv. Övermannen 18 Havsörnsgatan 33-43
Byte av styranläggning flerbostadshus i Jönköping
Avser byte av styrsystem i fastigheterna Kv. Pilten 12 Hus 14-026 - 14-029 på Ståltorpsgatan 13-19. Samt Kv. Jordaxeln 1 Hus 14-031 på HallePersgatan 2-4.
Byte av styranläggning flerbostadshus i Jönköping
Avser byte av styrsystem i fastigheterna Dundret 4, hus 13-054, Boktryckargatan 2-8. Samt Dundret 5, hus 13-055, Boktryckargatan 24-26 i centrala Jönköping.
Byte av lägenhetsdörrar i flerbostadshus i Hovslätt
Avser byte av lägenhetsdörrar, 296 stycken, på området Huluäng 1 - 12 i Hovslätt.
Rivning av flerbostadshus i Jönköping
Rivning av flerbostadshus samt garage.
Ombyggnad av panncentral i Hovslätt, Jönköpings kommun
Avser byte av tak på panncentralen Huluäng.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Kan bli målning av fasad. Huset är bara 2 år.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
OVK besiktning Uppskattad start och kostnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Planer finns för omläggning av tak och montering av solpaneler.
Takrenovering på flerbostadshus i Jönköping
Planer finns för ev byte av tak.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).