Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där konsult inte är upphandlad i Jönköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny trafikplats längs E4 vid Ljungarum
Ny trafikplats med genomgående körfält längs E4 i både norr- och södergående riktning, additionskörfält.
Tillbyggnad av terminal i Jönköping
Planer finns för tillbyggnad av terminalbyggnad, lager logistik.
Ny- och tillbyggnad av hotell i Jönköping
Avser att möjliggöra en påbyggnad för hotell och kontorsverksamhet och en höjning med två våningar på befintliga byggnadskroppar.
Nybyggnad av F-6-skola på Skeppsbron , Jönköping
Planer finns för en nybyggnad av en F-6 skola i Jönköping. Dimensionerad för 120 barn i två plan, med tillhörande tillagningskök och utomhusmiljö ca 2000 m2.
Ombyggnad av kontorshus mm i Jönköping
Detta är en del av ombyggnad till traditionella kontorslokaler med flexibla lokallösnignar, coworking, konferens- och mötesdel, stark hälsoprofil, restaurang, café och annan service. Miljöcertifiering enligt Breeam.
Ombyggnad av väg 842 förbi Tenhult
Ny sträckning väster om Tenhult genom en ca 2 km lång förbifart.
Stambyte i flerbostadshus i Jönköping
Avser stambyte och renovering av badrum i flerbostadshus. Omfattar hus 9, 10, 11 och 12 Totalt omfattas 157 stycken badrum fördelat på 8 st hus inom fastighet Hålan 10:15
Ombyggnad av hotell och restaurang till bostäder i Gränna
Detaljplanen avser möjliggöra ombyggnad av hotell och restaurang till bostäder.
Byte av tak på teater i Jönköping
Planer finns för byte av tak på Jönköpings teater.
Ombyggnad av Jordbrovägen i Jönköping
Ombyggnad Jordbrovägen. Upptagen i investeringsbudget 2023-2027
Byte av fönster i Jönköping
Byte av fönster, dörrar
Omgestaltning av Piren och hamnområdet i Jönköping
Planer finns för upprustning och utveckling av hamnpiren och kajstråket, Vätterns strand i Jönköping. Vision södra Vättern.
Tillbyggnad av skola i Jönköping
Planer för tillbyggnad av Lekerydsskolan innehållande klassrum, grupprum, elevhälsa mm
Ombyggnad av huvudentré på Ryhovs sjukhus
Avser ombyggnad av invändiga och utvändiga ytor på huvudentréplan, Ryhovs sjukhus. Det för att förbättra busstrafikens, färdtjänst samt privatbilismens förutsättningar till en anslutning av huvudentrén.
Sanering och urgrävning av mark i Jönköping
Avser schaktning och urgrävning av förorenad mark, rivning av betongkonstruktioner ovan och under mark Arbetsområdet avgränsas av gatorna Gjuterigatan, Kyrkogatan, Oxtorgsgatan och Verkstadsgatan.
Ombyggnad av väg för kollektivtrafikfält i Jönköping
Väldigt tidigt skede. Utredning pågår. Projektet syftar till att öka framkomligheten för kollektivtrafiken. Byggstart uppskattad.
Renovering och ombyggnad av skola i Jönköping
Planer för renovering och ombyggnad av hus 6 och 7 (de gamla fordonsutbildningslokalerna) på Sandagymnasiet.
Tillbyggnad av utrymningstrappa i Jönköping
Planer för tillbyggnad av fristående utrymningstrappa.
Rivning av studentlägenhet i Jönköping
Planer finns för rivning av lokaler med övernattningslägenheter vid sjukhusområdet Jönköping.
Modernisering av hissar i flerbostadshus i Jönköping
Avser ombyggnad av 6 st hissar på adressen Birger Jarlsgatan 29 i Jönköping.
Förlängning av Barnhemsgatan i Jönköping
Planer på en förläning av Barnhemsgatan i Jönköping.
Byte av papptak på flerbostadshus i Jönköping
Planer finns för byte av papptak på flerbostadshus.
Tillbyggnad av industrihus i Jönköping
Planer för påbyggnad med 2 våningar på industrihus. Ny detaljplan för området krävs och byggstart är skjuten på framtiden.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser ombyggnad av lokal till lägenhet i flerbostadshus.
Om- och tillbyggnad av fördelningsstation vid Kärrarp i Jönköping
Ombyggnad av transformatorstation som måste uppgraderas för att möta nuvarande och framtida behov i det expansiva området kring Samset och Åsens gård.
Nybyggnad av väderskydd till busshållplatser i Huskvarna och Jönköping
Avser ersätta befintliga väderskydd på busshållplatser ca 110 st, i Huskvarna och Jönköping.
Byte av fönster på flerbostadshus i Jönköping
Planer finns för byte av fönster på flerbostadshus.
Förstärkning av broar längs E4 vid Södra Lockebo
Broar över allmän väg 0,8 km S Lockebo. BK4.
Installation av solceller flerbostadshus i Jönköping
Planer för installation av solceller.
Ombyggnad av panncentral i Hovslätt, Jönköpings kommun
Avser att anpassa lokalen och ytskikt efter moderna regler och riktlinjer. Lokalen nyttjas av Junehem inom fastighetsskötsel och lokalvård.
Ombyggnad av panncentral i Hovslätt, Jönköpings kommun
Avser byte av tak på panncentralen Huluäng.
Utvändig renovering av flerbostadshus i Jönköping
Planer för puts av fasad på flerbostadshus.
Rivning av flerbostadshus i Jönköping
Rivning av flerbostadshus samt garage.
Renovering av fasad på flerbostadshus i Jönköping
Avser renovering av fasad på flerbostadshus.
Ombyggnad av hiss på äldreboende i Jönköping
Avser modernisering av hiss på Äldreboende i Jönköping.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Kan bli målning av fasad. Huset är bara 2 år.
Utvändigt underhåll av kontor i Jönköping
Avser byte av fönster på affärs- och kontorshus.
Takrenovering på flerbostadshus i Jönköping
Planer finns för ev byte av tak.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).