Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där konsult inte är upphandlad i Jönköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny trafikplats längs E4 vid Ljungarum
Ny trafikplats med genomgående körfält längs E4 i både norr- och södergående riktning, additionskörfält.
Ombyggnad av transformatorstationer mm vid Länssjukhuset Ryhov, Jönköping
I denna entreprenad ska befintliga transformatorstationer byggas om med nya ställverk och transformatorer mm, nya UPS-stationer byggas samt befintliga kanalskenor ska bytas ut.
Ombyggnad av flerbostadshus och lokaler i Huskvarna
Planer för ombyggnad och renovering av gamla stadshuset i Huskvarna till ca 70 mindre bostäder samt verksamhetslokaler i bottenplan
Ny- och tillbyggnad av hotell i Jönköping
Avser att möjliggöra en påbyggnad för hotell och kontorsverksamhet och en höjning med två våningar på befintliga byggnadskroppar.
Nybyggnad av F-6-skola på Skeppsbron , Jönköping
Planer finns för en nybyggnad av en F-6 skola i Jönköping. Dimensionerad för 120 barn i två plan, med tillhörande tillagningskök och utomhusmiljö ca 2000 m2.
Ombyggnad av väg 842 förbi Tenhult
Ny sträckning väster om Tenhult genom en ca 2 km lång förbifart.
Ombyggnad av hotell och restaurang till bostäder i Gränna
Detaljplanen avser möjliggöra ombyggnad av hotell och restaurang till bostäder.
Integrerat brounderhåll i Jönköpings län och Kalmar län
Förutbestämt underhåll på 1030 byggnadsverk, tillståndsbaserat underhåll på 8 byggnadsverk. Kontraktstid 3 år. Mindre underhålls- och oförutsedda åtgärder. Under 2027 tillkommer 304 st byggnadsverk med förutbestämt underhåll i Kalmar län.
Ombyggnad av Esplanadområdet i centrala Huskvarna
Planer finns för utveckling och omvandling av Esplanadområdet. Området som omfattas sträcker sig från esplanadens östra del vid Floragatan, genom rondellerna Esplanadrondellen och Bokcirkeln, över esplanadbron till Vårstarondellen.
Tillbyggnad av vattenverk i Jönköping
Planer finns för att bygga till bassänger till vattenverket på gränna 8:37
Omgestaltning av Piren och hamnområdet i Jönköping
Planer finns för upprustning och utveckling av hamnpiren och kajstråket, Vätterns strand i Jönköping. Vision södra Vättern.
Byte av tak på teater i Jönköping
Planer finns för byte av tak på Jönköpings teater.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser ombyggnad av befintliga lokaler till 10- 12 lägenheter i flerbostadshus
Ombyggnad av centrumhuset i Bankeryd, Jönköpings kommun
Avser byte av ventilation, fönster samt renovering av lokalerna i Centrumhuset i Bankeryd. Entreprenaden omfattar: • Byte av luftbehandlingsaggregat med anpassningar av kanalsystem • Nyinstallation av vattenburet värme och kylsystem • Byte av fönster och fönsterdörrar • Renovering av ytskikt och elsystem i del av vårdcentral, etapp 3 A, B och C enligt förslag etappindelning. • Byte av yttertak (papptak ovanför ICA-butik) Optioner: 1. Solcellsanläggning 2. Ombyggnad reception vårdcentral
Invändig renovering av hotell i Jönköping
Installering av komfortkyla i alla rum och ytskiktsrenovering.
Ombyggnad av gata i Jönköping
Planer finns för ombyggnad av Klostergatan till bussgata första kvarteret norr och söder om Kungsgatan, samt breddande av gång- och cykelbanor.
Ombyggnad av Birkagatan i Jönköping
Jönköpings kommun planerar att genomföra framkomlighetsstärkande åtgärd för kollektivtrafik längs Birkagatan. Åtgärden innebär i detta första skede förläggning av ett busskörfält i mitten av Birkagatan från Andrévägen fram till korsningen med Öxnehagaleden, med planerad förlängning längs hela Birkagatan.
Tillbyggnad av utrymningstrappa i Jönköping
Planer för tillbyggnad av fristående utrymningstrappa.
Förlängning av Barnhemsgatan i Jönköping
Planer på en förläning av Barnhemsgatan i Jönköping.
Byte av papptak på flerbostadshus i Jönköping
Planer finns för byte av papptak på flerbostadshus.
Tillbyggnad av industrihus i Jönköping
Planer för påbyggnad med 2 våningar på industrihus. Ny detaljplan för området krävs och byggstart är skjuten på framtiden.
Tillbyggnad av produktionslokal i Jönköping
Förhandsbesked för tillbyggnad av lagerbyggnad och produktion.
Byte av fönster på flerbostadshus i Jönköping
Planer finns för byte av fönster på flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser ombyggnad av lokal till lägenhet i flerbostadshus.
Riskreducerande åtgärder längs E4 vid Torsvik
Åtgärder mot översvämning.
Förstärkning av broar längs E4 vid Södra Lockebo
Broar över allmän väg 0,8 km S Lockebo. BK4.
Installation av solceller flerbostadshus i Jönköping
Planer för installation av solceller.
Ombyggnad av panncentral i Hovslätt, Jönköpings kommun
Avser att anpassa lokalen och ytskikt efter moderna regler och riktlinjer. Lokalen nyttjas av Junehem inom fastighetsskötsel och lokalvård.
Ombyggnad av panncentral i Hovslätt, Jönköpings kommun
Avser byte av tak på panncentralen Huluäng.
Hissbyte i flerbostadshus i Hovslätt, Jönköping
Planer för demontering av befintlig hiss och montage av ny hiss på adressen Huluäng 8B, Jönköping.
Rivning av flerbostadshus i Jönköping
Rivning av flerbostadshus samt garage.
Tillbyggnad av kontor i Jönköping
Planer finns för utbyggnad av fläktrum. Ett nytt aggregat kommer placeras på taket på befintlig byggnad på huskvarna 5:2.
Underhållmuddring av våtmark och damm för lakvatten i Jönköping
Objektet avser i huvudsak muddring av våtmarkssektion D1A samt muddring av damm L1 inom avfallsanläggningen.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).