Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där entreprenör inte är upphandlad i Norrbottens län

Arjeplog (11)
Arvidsjaur (14)
Boden (25)
Gällivare (21)
Haparanda (3)
Jokkmokk (3)
Kalix (8)
Kiruna (18)
Luleå (58)
Pajala (3)
Piteå (18)
Älvsbyn (4)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 195 st.

Nytt bostadsområde med promenadstråk, kafé mm i Luleå
Avser nytt bostadsområde genom att utvigda centrumhalvön med mudder/fyllnadsmassor. uppdelat i 8 bostadskvarter som är 5-6 våningar samt ett höghus på 30 våningar. I projektet finns planer om en strandpromenad, restauranger, kaféer och att anlägga en badstrand med hopptorn mitt emot badhuset och ett maritimt museum.
Basunderhåll av järnvägsanläggning sträckan Holmsund-Boden Södra
Sträckan Holmsund-Boden Södra inkl. tvärbanor. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år.
Exploatering av infrastruktur för industri och logistikcentral i Luleå
Avser förberedande arbete och infrastuktur för ca 120 hektar industripark. Längst ut på Svartön i anslutning till LKAB:s befintliga malmhamn och en del är nytt landområde som skapas genom utfyllnad av närliggande vatten. Industriparken kommer att byggas ut etappvis under en period om tio år. Totala projektkostnaden för samtliga etapper är ca 10 mdkr. Projektkostnad för respektive etapp är okänd.
Mötesseparering av E10 mellan Mertainen-Kauppinen
Ombyggnad i befintlig sträckning till mötesfri väg med omväxlande ett respektive två körfält. Ca 20 km lång sträcka. Viltstängsel.
Bangårdsförlängning i Murjek
Förlängning av mötesspår; 870 meter nytt dubbelspår och 420 meter nytt enkelspår. Nya växlar. Upprustning av 980 meter mötesspår och 250 meter uppställningsspår, rivning av 650 meter spår.
Ombyggnad av förskola till bostäder i Luleå
Planer för om- och tillbyggnad av förskola till bostäder.
Ombyggnad av plankorsningar i Sikträsk
Ersättningsväg Plk 51758.
Utbyggnad och hållbarhetsförbättring av pappersbruk i Munksund, Piteå
Avser utbyggnad för utvinning/produktion av tallolja. Delas upp i 2 etapper. (Etapp 1, 2201212)
Renovering av mellanstadieskola i Öjebyn
Avser rivning av en befintlig byggnad samt nybyggnation av en tillbyggnad.
Plankorsningsåtgärder längs Malmbanan i Kiruna
Förstärkt vägskydd vid Krokvik Plk 51889, Björkliden Pln 51894 och Attavaaravägen.
Åtgärdande av vandringshinder i biflöden till Åby-, Pite- och Luleälv
Åtgärdande av 7 vandringshinder för vattenlevande djur i biflöden till Åby-, Pite- och Luleälv.
Plankorsningsåtgärder längs Malmbanan
Förstärkt vägskydd vid Holmvägen, Degervattnet, Åsens Kolonat, Särkirovavägen.
Integrerat brounderhåll i Norrbottens län
Tillståndsstyrda och förutbestämda brounderhåll inkl. mindre underhållsarbeten och oförutsedda händelser.
Konvertering av oljepanna i hetvattencentral i Luleå
Objektet avser bland annat följande: Konvertering av en befintlig Maskinverken hetvattenpanna med 80 MW producerande effekt (olja E01) i HVC2 Luleå, till en kombipanna träpulver/olja, Komplett bränslehantering. Utgångsbränsle är träpellets från Bioenergi i Luleå AB:s fabrik som ska malas till träpulver, Transportsystem för bränsle, Doseringssystem för brännare, Brännare för båda bränslena mm.
Tillbyggnad av förskola i Gällivare
Avser tillbyggnad av förskola.
Förnyelse av kontrollanläggning Isovaara
Förnyelse kontrollanläggning Isovaara.
Tillbyggnad av förskola i Piteå
Tillbyggnad av förskola i Böle, Piteå.
Utbyggnad av skidanläggning i Piteå
Avser tillbyggnad av skidanläggning.
Tankbeläggning och extruderade markeringsmassor på vägar i Norrbottens län
Väg 703 Broheden-Pålänge, väg 711 Bjumisträsk-Kvarnberget, väg 712 Kvarnberget-Båtskärsnäs, väg 713 Båtskärsnäs(712)-Axelsvik, väg 729 Nikkala-Kattilasaari, väg 730 Kattilasaari, väg 819 Porjus-Ålloluokta och väg 870 Kaalasjärvi-Nikkaluokta. Väglinjemålning ingår.
Byte av banunderbyggnad samt banöverbyggnad vid Stenbacken
Byte av banunderbyggnad samt banöverbyggnad vid växel 2.
Invändigt underhåll av undervisningslokal och labbmiljö i Luleå
Avser renovering av undervisningslokaler och labbmiljöer anpassat för barn och unga.
Utbyggnad av landningsbana i Gällivare
Nybyggnad av Start Extension bana 30, Lapland Airport. 150 m i östlig riktning, bestående av mark-, beläggnings och elarbeten.
Flytt av gamla Brandstationen samt Sjukstugan, Kiruna
Syftet med projektet är att projektera och anlägga mark- & infrastruktur på ny plats, ev. nya infarter, flytt av två kulturbyggnader, anläggande av ny grund (med tillhörande VA, el, fiber, etc.), rivning eventuellt av delar som inte går att flytta för befintliga byggnader, samt återställning av mark på platsen där byggnaderna tidigare stått. Renovering av byggnad, invändig och utvändig målning, VVS och el, mm.
Infrastrukturmodernisering vid K4, Arvidsjaur
Omfattar huvudsakligen byte av 6 st transformatorstationer, 1 st kopplingsstation med plats för framtida transformator m.m. samt nyinstallation av 1 st transformatorstation. Samtliga transformatorstationer utförs med utrymme för lågspänningsanslutningar etc. Objektet är beläget i Arvidsjaurs kommun inom Arvidsjaurs Garnisonsområde K4.
Ombyggnad av korsning i Piteå
Haraholmen/Havsbadsvägen
Ombyggnad av bostäder, kontor mm i Kalix
Ändrad användning av före detta förskola på fastigheterna Grytnäs 1:157-1:161 till bostads-, kontors- och verksamhetsändamål.
Nybyggnad av skywalk i Kiruna
Nybyggnad- skywalk.
Renovering av fasad på domkyrka i Luleå
Renovering av fasad, byte av tegel/betong.
Renovering av fasad på domkyrka i Luleå
Renovering av fasad, byte av tegel/betong.
Renovering av fasad på domkyrka i Luleå
Renovering av fasad, byte av tegel/betong.
Om- och tillbyggnad av skolor/utbildning i Gammelstad
Planer finns för ombyggnad av skola.
Infrastrukturarbete inför bostadsområde i Boden
Avser ny infrastruktur innefattande ny väg/gata, VA-ledningar, vägbelysning samt eledningar för ett område av ca 250- 300 lägenheter. Kopplat projekt (2204857)
Riskreduerande åtgärder längs vägar i Norrbottens län
Avser riskobjekt som är utspridda över hela Norrbottens län.
Installation av ny pelletspanna i hetvattencentral i Råneå
Luleå Energi planerar att byta ut fastbränslepannan HVC3 Råneå, ca 4 mil norr om Luleå. Nuvarande fastbränslepanna fungerar som baslastpanna i det lokala fjärrvärmesystemet tillsammans med två pelletspannor och två oljepannor. Denna upphandling består av projektering, leverans, montage och intrimning och driftsättning med kapacitetstest/verifiering av all utrustning som krävs för detta utbyte. Den nya anläggningen ska levereras i moduler med väderskydd.
Renovering av friidrottsanläggning i Boden
Entreprenaden omfattar markarbeten samt leverans och läggning av nya friidrottsbanor/löparbanor på Björknäsvallen i Boden.
Ombyggnad av värmeanläggning på flygplats i Gällivare
Avser ombyggnad av värmeanläggning på Lapland airport.
Stambyte i flerbostadshus i Piteå
Brädgårdsvägen 9 Bivägen 5 Radhusvägen 25
Beläggning av väg 543 mellan Åträsk-Lillpite
Avser en sträcka på 7,8 km.
Rivning av skola i Kiruna
Avser rivning av skola samt gymnastikhall.
Renovering av tak på hotell i Piteå
Renovering av tak på Piteå stadshotell.
Utbyte av manöversystem vid järnväg i region Nord
Utbyte manöversystem Siemens S5 till S7 inom region Nord.
Tillbyggnad av industrihus i Kalix
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad på fastigheten kalix 4:31.
Tillbyggnad av förskola i Gällivare
Avser utökning av 1 avd på Hakkas förskola.
Ombyggnad av väg/gata i Älvsbyn
Avser ombyggnad av väg/gata, GC-väg, byte av VA, göra vägen smalare samt ytskikt.
Ombyggnad och inglasning av balkonger på flerbostadshus i Luleå
Tillbyggnad/inglasning av balkonger på flerbostadshus.
Ombyggnad av tak på Medborgarhuset i Arvidsjaur
Avser ny takkonstruktion med utvändig takavvattning.
Rivning av 0-6 skola i Piteå
Byggstart är beroende av att om och tillbyggnad av Christina skolan (2129438, 1599076, 2133754) går enligt plan.
Ombyggnad av fastighet för besöksnäring vid Riksgränsen
Ombyggnad av hangar. Anpassa den nuvarande byggnaden inom fastigheten för kommande verksamheter kopplade till turism och uthyrning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kiruna
Bygglov ombyggnad- flerbostadshus.
Tillbyggnad av byggnad för besöksnäring vid Riksgränsen
Planer finns för tillbyggnad av byggnad för besöksnäring.
Balkongrenovering på flerbostadshus i Kiruna
Planer finns för renovering av balkonger.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).