Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där entreprenör inte är upphandlad i Norrbottens län

Arjeplog (14)
Boden (29)
Gällivare (22)
Haparanda (5)
Jokkmokk (5)
Kalix (8)
Kiruna (20)
Luleå (51)
Pajala (4)
Piteå (11)
Älvsbyn (3)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 176 st.

Nytt bostadsområde med promenadstråk, kafé mm i Luleå
Avser nytt bostadsområde genom att utvigda centrumhalvön med mudder/fyllnadsmassor. uppdelat i 8 bostadskvarter som är 5-6 våningar samt ett höghus på 30 våningar. I projektet finns planer om en strandpromenad, restauranger, kaféer och att anlägga en badstrand med hopptorn mitt emot badhuset och ett maritimt museum.
Exploatering av infrastruktur för industri och logistikcentral i Luleå
Avser förberedande arbete och infrastuktur för ca 120 hektar industripark. Längst ut på Svartön i anslutning till LKAB:s befintliga malmhamn och en del är nytt landområde som skapas genom utfyllnad av närliggande vatten. Industriparken kommer att byggas ut etappvis under en period om tio år. Totala projektkostnaden för samtliga etapper är ca 10 mdkr. Projektkostnad för respektive etapp är okänd.
Mötesseparering av E10 mellan Mertainen-Kauppinen
Ombyggnad i befintlig sträckning till mötesfri väg med omväxlande ett respektive två körfält. Ca 20 km lång sträcka. Viltstängsel.
Stationsförnyelse Letsi
Letsi PK46 stationsförnyelse. Stor totalentreprenad för byggnation av ny station på ny plats med ingående ledningsåtgärder som är projekterade av beställaren.
Bangårdsförlängning i Murjek
Förlängning av mötesdriftplats; 870 meter nytt dubbelspår och 420 meter nytt enkelspår. Nya växlar. Upprustning av 980 meter mötesspår och 250 meter uppställningsspår, rivning av 650 meter spår.
Ombyggnad av förskola till bostäder i Luleå
Planer för om- och tillbyggnad av förskola till bostäder.
Kontaktledningsupprustning mellan Sävastklinten-Boden C-Boden S
Kontaktledningsupprustning och hjälpkraft 20 kV samt ombyggnad av matarledning 15 kV.
Ombyggnad av plankorsningar i Sikträsk
Ersättningsväg Plk 51758.
Påbyggnad av flerbostadshus i Piteå
Påbyggnad av ett våningsplan på alla hus. Befintliga flerbostadshus innefattar 3-5 våningar.
Omtoppning av rullbana 03-21 mm på Kiruna Airport
Omtoppning med nätarmering av Rullbanan och taxibanorna A och B på Kiruna flygplats, ca 150 000 m2. TWY A samt vändplatserna i båda banändorna ska breddas i samband med omtoppningen vilket innebär att även mark- och elarbeten ingår. I entreprenaden ingår även ett antal andra markåtgärder nära banan så som att anlägga en utryckningsväg från brandstationen, att ta bort ett antal gamla militära väganslutningar och uppställningsytor i anslutning till banan.
Renovering av mellanstadieskola i Öjebyn
Avser rivning av en befintlig byggnad samt nybyggnation av en tillbyggnad.
Plankorsningsåtgärder längs Malmbanan
Förstärkt vägskydd vid Holmvägen, Degervattnet, Åsens Kolonat, Särkirovavägen.
Växelbyte i Brännberg, Hednoret, Storsund och Laduberg
Brännberg växel 1 och 6, Hednoret växel 6, Storsund växel 6 och Laduberg växel 1 och 6.
Växelbyte i Luleå
Omfattar 8 växlar.
Plankorsningsåtgärder längs Malmbanan i Kiruna
Förstärkt vägskydd vid Krokvik Plk 51889, Björkliden Pln 51894 och Attavaaravägen.
Tillbyggnad av förskola i Gällivare
Avser tillbyggnad av förskola.
Utbyggnad av helikopterflygplats i Kvikkjokk
Planerade verksamheten avsedd att bestå av flygtrafik, hangar, personalutrymmen, komplementbyggnader och parkeringar.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Luleå
Tillbyggnad av flerbostadshus.
Renovering av samlingslokal i Luleå
Avser renovering av Blackis i Luleå. Fastigheten är QA märkt.
Tillbyggnad av skola/förskola i Piteå
Tillbyggnad av skola/förskola i Böle, Piteå.
Utbyggnad av skidanläggning i Piteå
Avser tillbyggnad av skidanläggning.
Ombyggnad av gata i Luleå
Ombyggnad av gata.
Byte av fasad på fastighet med hälsocentral mm. i Luleå
Byte av fasad på fastighet, Björkskatan 1:230.
Fasad- och fönsterbyte på skola i Kiruna
Byte av fasad och fönster på Bergaskolan.
Byte av banunderbyggnad samt banöverbyggnad vid Stenbacken
Byte av banunderbyggnad samt banöverbyggnad vid växel 2.
Utbyggnad av landningsbana i Gällivare
Nybyggnad av Start Extension bana 30, Lapland Airport. 150 m i östlig riktning, bestående av mark-, beläggnings och elarbeten.
Flytt av gamla Brandstationen samt Sjukstugan, Kiruna
Syftet med projektet är att projektera och anlägga mark- & infrastruktur på ny plats, ev. nya infarter, flytt av två kulturbyggnader, anläggande av ny grund (med tillhörande VA, el, fiber, etc.), rivning eventuellt av delar som inte går att flytta för befintliga byggnader, samt återställning av mark på platsen där byggnaderna tidigare stått. Renovering av byggnad, invändig och utvändig målning, VVS och el, mm.
Tillbyggnad av förskola i Luleå
Inom planområdet finns idag en förskola uppdelad i två byggnadskroppar, en huvudbyggnad och en paviljong. Detaljplanens syfte är att möjliggöra för utbyggnad av förskolan med ett gemensamt kök och två nya avdelningar.
Renovering av fasad på domkyrka i Luleå
Renovering av fasad, byte av tegel/betong.
Renovering av fasad på domkyrka i Luleå
Renovering av fasad, byte av tegel/betong.
Renovering av fasad på domkyrka i Luleå
Renovering av fasad, byte av tegel/betong.
Byte av tak på flerbostadshus i Luleå
Avser byte av tak på 2 flerbostadshus.
Riskreduerande åtgärder längs vägar i Norrbottens län
Avser riskobjekt som är utspridda över hela Norrbottens län.
Ombyggnad av bagagehantering vid Luleå Airport
Swedavia needs to obtain information for an upcoming procurement of a solution for Luleå airport, which is intended to be a pilot project. The objective of this RFI is to obtain information to understand the supplier´s ability to deliver, and to gain an understanding of the associated costs.
Infrastrukturarbete inför bostadsområde i Boden
Avser ny infrastruktur innefattande ny väg/gata, VA-ledningar, vägbelysning samt eledningar för ett område av ca 250- 300 lägenheter. Kopplat projekt (2204857)
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kiruna
Tilläggsisolering av fasad, balkongrenovering mm.
Ombyggnad av värmeanläggning på flygplats i Gällivare
Avser ombyggnad av värmeanläggning på Lapland airport.
Rivning av skola i Kiruna
Avser rivning av skola samt gymnastikhall.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).