Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där entreprenör inte är upphandlad i Luleå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nytt bostadsområde med promenadstråk, kafé mm i Luleå
Avser nytt bostadsområde genom att utvigda centrumhalvön med mudder/fyllnadsmassor. uppdelat i 8 bostadskvarter som är 5-6 våningar samt ett höghus på 30 våningar. I projektet finns planer om en strandpromenad, restauranger, kaféer och att anlägga en badstrand med hopptorn mitt emot badhuset och ett maritimt museum.
Exploatering av infrastruktur för industri och logistikcentral i Luleå
Avser förberedande arbete och infrastuktur för ca 120 hektar industripark. Längst ut på Svartön i anslutning till LKAB:s befintliga malmhamn och en del är nytt landområde som skapas genom utfyllnad av närliggande vatten. Industriparken kommer att byggas ut etappvis under en period om tio år. Totala projektkostnaden för samtliga etapper är ca 10 mdkr. Projektkostnad för respektive etapp är okänd.
Ombyggnad av förskola till bostäder i Luleå
Planer för om- och tillbyggnad av förskola till bostäder.
Obyggnad av plankorsningar längs Malmbanan
Plankorsningar vid Holmvägen, Degervattnet, Åsens Kolonat, Särkirovavägen, Attavaaravägen, Krokvik och Björkliden.
Integrerat brounderhåll i Norrbottens län
Tillståndsstyrda och förutbestämda brounderhåll inkl. mindre underhållsarbeten och oförutsedda händelser.
Åtgärdande av vandringshinder i biflöden till Åby-, Pite- och Luleälv
Åtgärdande av 7 vandringshinder för vattenlevande djur i biflöden till Åby-, Pite- och Luleälv.
Konvertering av oljepanna i hetvattencentral i Luleå
Objektet avser bland annat följande: Konvertering av en befintlig Maskinverken hetvattenpanna med 80 MW producerande effekt (olja E01) i HVC2 Luleå, till en kombipanna träpulver/olja, Komplett bränslehantering. Utgångsbränsle är träpellets från Bioenergi i Luleå AB:s fabrik som ska malas till träpulver, Transportsystem för bränsle, Doseringssystem för brännare, Brännare för båda bränslena mm.
Invändigt underhåll av undervisningslokal och labbmiljö i Luleå
Avser renovering av undervisningslokaler och labbmiljöer anpassat för barn och unga.
Byte av banunderbyggnad samt banöverbyggnad vid Stenbacken
Byte av banunderbyggnad samt banöverbyggnad vid växel 2.
Renovering av fasad på domkyrka i Luleå
Renovering av fasad, byte av tegel/betong.
Renovering av fasad på domkyrka i Luleå
Renovering av fasad, byte av tegel/betong.
Renovering av fasad på domkyrka i Luleå
Renovering av fasad, byte av tegel/betong.
Ombyggnad av befintliga belagda ytor mm, Norrbottens län
Objektet avser ombyggnad av befintliga belagda ytor. Uppdraget är sekretessbelagt. SUA nivå 3 gäller för projekteringsuppdraget, eventuellt kan nivå 2 vara aktuellt.
Renovering av balkonger på flerbostadshus i Luleå
Utbyggnad och inglasning av 132 balkonger.
Om- och tillbyggnad av skolor/utbildning i Gammelstad
Planer finns för ombyggnad av skola.
Tankbeläggning och extruderade markeringsmassor på vägar i Norrbottens län
Väg 703 Broheden-Pålänge, väg 711 Bjumisträsk-Kvarnberget, väg 712 Kvarnberget-Båtskärsnäs, väg 713 Båtskärsnäs(712)-Axelsvik, väg 729 Nikkala-Kattilasaari, väg 730 Kattilasaari, väg 819 Porjus-Ålloluokta och väg 870 Kaalasjärvi-Nikkaluokta. Väglinjemålning ingår.
Installation av ny pelletspanna i hetvattencentral i Råneå
Luleå Energi planerar att byta ut fastbränslepannan HVC3 Råneå, ca 4 mil norr om Luleå. Nuvarande fastbränslepanna fungerar som baslastpanna i det lokala fjärrvärmesystemet tillsammans med två pelletspannor och två oljepannor. Denna upphandling består av projektering, leverans, montage och intrimning och driftsättning med kapacitetstest/verifiering av all utrustning som krävs för detta utbyte. Den nya anläggningen ska levereras i moduler med väderskydd.
Byte av styr- och övervakningssystem på skola i Luleå
Avser byte av styr och övervakningsutrustning i Hedskolan, Luleå. Option ombyggnad av varmvattenförsörjning i gymnastik.
Tillbyggnad av industrihus samt kontor i Luleå
Tillbyggnad av industribyggnad.
OVK-besiktning i flerbostadshus i Luleå
Avser OVK-besiktning i flerbostadshus.
Balkongrenovering på flerbostadshus i Luleå
Planer finns för balkongrenovering.
Byte av dörrar i flerbostadshus i Luleå
Planer finns, tidigast 2024, att byta dörrar.
Utvändigt underhåll och renovering av flerbostadshus i Luleå
Planeras för underhåll innehållande fönsterrenovering, fasad, takomläggning och tilläggsisolering.
Delprojektledare produktion väg, stationeringsort Luleå
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1 år.
Fönsterrenovering på flerbostadshus i Luleå
Planer finns för fönsterrenovering.
Tjärning av tak på kapell i Luleå
Tjärstrykning av tak och omläggning av spån.
Delprojektledare produktion järnväg, stationeringsort Luleå
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1+1 år.
Ny/ombyggnad av garage i Luleå
Avser restaurering av garage/bilplatser.
Ny/ombyggnad av garage i Luleå
Avser restaurering av garage/bilplatser.
Projektledare för VVS-projekt på skolor i Luleå
Omfattar projekt/byggledning av ett par olika uppdrag inom VVS. Uppdragen ska påbörjas omgående efter avtalstecknandet och ska slutföras i slutet av 2023. Initialt kommer uppdragen att omfatta värmesystem för två skolor, som idag har pelletseldning, som ska avvecklas och ersättas med ny värmekälla i form av bergvärme med stöttning av elpanna. En utredning /rapport är framtagen för varje objekt och är styrande för åtgärd.
Tjärning av tak på kyrka i Luleå
Avser tjärning och underhåll av sticktak.
Ombyggnad av flerbostadshus i Luleå
Planeras för ombyggnation av en övernattningslägenhet.
Byte av ventilation i förskola i Luleå
Avser byte av ventilationsaggregat i förskola.
Renovering av tak på kyrka i Luleå
Avser renovering av kupoltak på Örnäsets kyrka.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).