Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där entreprenör inte är upphandlad i Luleå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Muddring av farled & ombyggnad av hamn i Luleå
Breddning och fördjupning av infarten till Luleå hamn, muddring av farled och en ny djuphamn med tre nya kajer samt ny järnväg. Utbyggnaden ska medge angöring för 300 meter långa fartyg.
Förlängning av bangård i Gammelstad
Bangårdsförlängning inkl. anpassning överlämningsbangård.
Ombyggnad av bangård vid Luleå Centralstation
Rivning och demontering av 5000 meter spår, nybyggnad av 4000 meter spår, 21 nya växlar. Ny sidoplattform, färdigställande av mellanplattform och plattformsförbindelse samt signal- och telearbeten.
Nybyggnad av flerbostadshus mm i Luleå
90-100 lgh, påbyggnad affärshus samt rivning och nybyggnad av parkeringsdäck med bostäder ovanpå.
Ny intagsdel på reningsverk i Luleå
Ny intagsdel Uddebo reningsverk
Ombyggnad av väg 582 mellan Alvik-Selet
Bärighetsåtgärder på sträckan Alvik-Selet (14 km lång sträcka) samt ny gc-väg mellan Alvik-Långnäs (2,2 km lång med belysning, kantstensbunden). Nya busshållplatser.
Värmebeläggning och vägmarkering i Norrbottens län
E10 del 1, E10 del 2, E10 del 3, E10 del 4, E10.01 och väg 45.
Konvertering av oljepanna i hetvattencentral i Luleå
Objektet avser bland annat följande: Konvertering av en befintlig Maskinverken hetvattenpanna med 80 MW producerande effekt (olja E01) i HVC2 Luleå, till en kombipanna träpulver/olja, Komplett bränslehantering. Utgångsbränsle är träpellets från Bioenergi i Luleå AB:s fabrik som ska malas till träpulver, Transportsystem för bränsle, Doseringssystem för brännare, Brännare för båda bränslena mm.
Ombyggnad av parkering till park och ev parkeringshus i Luleå
Planer på att eventuellt bygga om en parkering till park samt ett underjordiskt p-hus.
Utbyte av manöversystem vid järnväg i region Nord
Utbyte manöversystem Siemens S5 till S7 inom region Nord.
Ombyggnad av fd vattentorn till kontor och konferens i Luleå
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för kontors- och konferensverksamhet i befintligt vattentorn. Syftet är även att säkerställa att vattentornets arkitektoniska karaktärsdrag och kulturhistoriska värde bibehålls.
Ombyggnad av skola i Luleå
Planer finns för ombyggnad av skola.
Ombyggnad av gc-väg i Luleå
Avser ny belysning,förstärkning och breddning av gc-väg på Porsö strandstråk.
Byte av banunderbyggnad samt banöverbyggnad vid Stenbacken
Byte av banunderbyggnad samt banöverbyggnad vid växel.
Körfältsjustering vid trafikplats Gäddvik
Justering av södergående körfält på E4 vid trafikplats Gäddvik genom målning samt rivning av väg. Viltstängsel längs Gamla Riksvägen och väg 968 förlängs.
Resurskonsult för upphandling och drift av basunderhåll järnväg, region Nord
Omfattar projektledare, underhållsingenjör Bana, underhållsingenjör El och underhållsingenjör signal till basunderhåll Norra och Södra Malmbanan, Långsele-Vännäs och Boden-Holmsund.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.