Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där entreprenör inte är upphandlad i Luleå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nytt bostadsområde med promenadstråk, kafé mm i Luleå
Avser nytt bostadsområde genom att utvigda centrumhalvön med mudder/fyllnadsmassor. uppdelat i 8 bostadskvarter som är 5-6 våningar samt ett höghus på 30 våningar. I projektet finns planer om en strandpromenad, restauranger, kaféer och att anlägga en badstrand med hopptorn mitt emot badhuset och ett maritimt museum.
Exploatering av infrastruktur för industri och logistikcentral i Luleå
Avser förberedande arbete och infrastuktur för ca 120 hektar industripark. Längst ut på Svartön i anslutning till LKAB:s befintliga malmhamn och en del är nytt landområde som skapas genom utfyllnad av närliggande vatten. Industriparken kommer att byggas ut etappvis under en period om tio år. Totala projektkostnaden för samtliga etapper är ca 10 mdkr. Projektkostnad för respektive etapp är okänd.
Ombyggnad av förskola till bostäder i Luleå
Planer för om- och tillbyggnad av förskola till bostäder.
Växelbyte i Luleå
Omfattar 8 växlar.
Plankorsningsåtgärder längs Malmbanan
Förstärkt vägskydd vid Holmvägen, Degervattnet, Åsens Kolonat, Särkirovavägen.
Integrerat brounderhåll i Norrbottens län
Tillståndsstyrda och förutbestämda brounderhåll inkl. mindre underhållsarbeten och oförutsedda händelser.
Konvertering av oljepanna i hetvattencentral i Luleå
Objektet avser bland annat följande: Konvertering av en befintlig Maskinverken hetvattenpanna med 80 MW producerande effekt (olja E01) i HVC2 Luleå, till en kombipanna träpulver/olja, Komplett bränslehantering. Utgångsbränsle är träpellets från Bioenergi i Luleå AB:s fabrik som ska malas till träpulver, Transportsystem för bränsle, Doseringssystem för brännare, Brännare för båda bränslena mm.
Ombyggnad av gata i Luleå
Ombyggnad av gata.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Luleå
Tillbyggnad av flerbostadshus.
Byte av banunderbyggnad samt banöverbyggnad vid Stenbacken
Byte av banunderbyggnad samt banöverbyggnad vid växel 2.
Invändigt underhåll av undervisningslokal och labbmiljö i Luleå
Avser renovering av undervisningslokaler och labbmiljöer anpassat för barn och unga.
Renovering av fasad på domkyrka i Luleå
Renovering av fasad, byte av tegel/betong.
Renovering av fasad på domkyrka i Luleå
Renovering av fasad, byte av tegel/betong.
Renovering av fasad på domkyrka i Luleå
Renovering av fasad, byte av tegel/betong.
Utbyte av manöversystem vid järnväg i region Nord
Utbyte manöversystem Siemens S5 till S7 inom region Nord.
Byte av tak på flerbostadshus i Luleå
Avser byte av tak på 2 flerbostadshus.
Om- och tillbyggnad av skolor/utbildning i Gammelstad
Planer finns för ombyggnad av skola.
Nytt gårdsbjälklag i Luleå
Avser nytt gårdsbjälklag över parkering.
Markarbeten vid flerbostadshus i Luleå
Markarbeten med avsikt att tjälsäkra marken.
Byte av dörrar i flerbostadshus i Luleå
Planer finns, tidigast 2024, att byta dörrar.
Utvändigt underhåll och renovering av flerbostadshus i Luleå
Planeras för underhåll innehållande fönsterrenovering, fasad, takomläggning och tilläggsisolering.
Byte av elsystem i flerbostadshus i Luleå
Planer finns för byte av elsystem/elsanering.
Fönsterrenovering på flerbostadshus i Luleå
Planer finns för fönsterrenovering.
Byte av hiss i flerbostadshus i Luleå
Planer finns för byte av hiss.
OVK-besiktning i flerbostadshus i Luleå
Planer finns för OVK-besiktning.
OVK-besiktning i flerbostadshus i Luleå
Planer finns för OVK-besiktning.
Installation av solceller på flerbostadshus i Luleå
Planer finns för installation av solceller.
OVK-besiktning i flerbostadshus i Luleå
Planer finns för OVK-besiktning.
Installation av solceller på flerbostadshus i Luleå
Planer finns för installation av solceller.
OVK-besiktning i flerbostadshus i Luleå
Avser OVK-besiktning i flerbostadshus.
Installation av porttelefon på flerbostadshus i Luleå
Planer finns för installation av porttelefon.
Nya markiser flerbostadshus i Luleå
Planer finns för nya markiser.
Energisparande åtgärder i flerbostadshus i Luleå
Energisparande åtgärder i flerbostadshus.
Renovering av fönster på flerbostadshus i Luleå
Planer finns för renovering av fönster.
OVK-besiktning i flerbostadshus i Luleå
Planer finns för OVK-besiktning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Luleå
Planeras för ombyggnation av en övernattningslägenhet.
Installation av bredband/fiber i flerbostadshus i Luleå
Planer finns för installation av bredband/fiber.
Byte av dörrar i flerbostadshus i Luleå
Planer finns för byte av dörrar.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).