Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där entreprenör inte är upphandlad i Piteå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utbyggnad och hållbarhetsförbättring av pappersbruk i Munksund, Piteå
Avser utbyggnad för utvinning/produktion av tallolja. Delas upp i 2 etapper. (Etapp 1, 2201212)
Tillbyggnad av äldreboende i Öjebyn
Utveckling där fokus ska ligga på skola, boende, idrott och park. Området ska renodlas till att omfatta skolverksamhet, sport- och idrott, boende samt en park.
Utbyggnad av skidanläggning i Piteå
Avser tillbyggnad av skidanläggning.
Renovering av mellanstadieskola i Öjebyn
Avser rivning av en befintlig byggnad samt nybyggnation av en tillbyggnad.
Ombyggnad av korsning i Piteå
Haraholmen/Havsbadsvägen
Beläggning av väg 543 mellan Åträsk-Lillpite
Avser en sträcka på 7,8 km.
Tillbyggnad av förskola i Piteå
Tillbyggnad av förskola i Böle, Piteå.
Plankorsningsåtgärder i Piteå
Förstärkt vägskydd. Km 51+704. Ljus- och ljudsignal ersätts med helbommar, en bomanläggning för bilväg och en separat för GC-väg.
Rivning av 0-6 skola i Piteå
Byggstart är beroende av att om och tillbyggnad av Christina skolan (2129438, 1599076, 2133754) går enligt plan.
Byte av tak på flerbostadshus i Piteå
Planer finns för byte av tak.
Ny ventilation i förskola i Piteå
Ny ventilation i förskola.
Byte av dörrar i flerbostadshus i Piteå
Planer finns för byte av lägenhetsdörrar.
Renovering av tak på flerbostadshus i Piteå
Planer finns för renovering av tak.
Byte av fönster i flerbostadshus i Piteå
Planer finns för byte av fönster.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).