Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där entreprenör inte är upphandlad i Piteå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Påbyggnad av flerbostadshus i Piteå
Detaljplan för pitholm 1:40 - tillbyggnad av två våningsplan på befintliga huskroppar, munksundsbo.
Tillbyggnad av skola i Piteå
Avser rivning av befintlig vaktmästarbyggnad och uppförande av en ny skolbyggnad i tre våningar som ansluts till befintlig byggnad Christinaskolan.
Påbyggnad av flerbostadshus i Piteå
Påbyggnad av flerbostadshus med 3-5 våningar.
Halvvarm beläggning på väg 98 sträckan Nybyn-Paalo
År 1 igångsättning 2022-05-23 klart 2022-10-07. År 2 igångsättning 2023-05-22 och klart 2023-10-06.
Tillbyggnad av äldreboende i Öjebyn
Utveckling där fokus ska ligga på skola, boende, idrott och park. Området ska renodlas till att omfatta skolverksamhet, sport- och idrott, boende samt en park.
Renovering & tillbyggnad av församlingshus i Piteå
Avser tillbyggnad av kyrkcenter och renovering av befintliga lokaler.
Ombyggnad av väg och VA-ledningar i Rosvik, Piteå
Entreprenaden omfattar ombyggnation av befintliga gator och VA-ledningar. Arbetsområdet börjar i korsningen Ängsvägen/Pitevägen, fortsätter längs hela Ängsvägen och viker sedan av in på Norsvägen (mellan Ängsvägen och Lulevägen) samt Handelgränd.
Tillbyggnad av kontor i Piteå
Tillbyggnad av 1 våning på befintlig kontorslokal.
Tillbyggnad av förskola i Piteå
Tillbyggnad av förskola i Böle, Piteå.
Ombyggnad av innergårdar i Centrumområdet i Piteå, etapp 4 och 5
Avser restaurering av etapp 4 och etapp 5 på centrumområdet, bostadsområde i centrala Piteå. Arbetet innefattar arbeten på 2 st gårdar på befintligt betongbjälklag, byte av staket på gård 1-5 samt befintlig transportväg på gård utan bjälklag. Aktuella gårdar ligger i centrumområdet nära Rådmanstorget i centrala Piteå. Adress: Wåhlinsgatan 7, 8, 9, 11 samt Kyrkbrogatan 6 och 8.
Ombyggnad av Bergsviksbron i Piteå
BK4. Även bron över väg 373 vid trafikplats Bergsviken ingår.
Restaurering av stentrummor och vattenfaunapassage i Norrbottens län
Restaurering av två stentrummor vid Fällfors och en vattenfaunapassage vid Skällbäcken. Älvsbyn och Piteå kommuner.
Plankorsningsåtgärder i Piteå
Förstärkt vägskydd. Km 51+704. Ljus- och ljudsignal ersätts med helbommar, en bomanläggning för bilväg och en separat för GC-väg.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.