Alla planerade lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Västerbottens län

Bjurholm (0)
Dorotea (1)
Lycksele (5)
Malå (1)
Norsjö (6)
Sorsele (0)
Storuman (9)
Umeå (69)
Vindeln (1)
Vännäs (5)
Åsele (1)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 135 st.

Utveckling av område i Skellefteå
I den tänkta detaljplanen innefattas bostäder, parkeringshus, hotell, resecentrum, kontor och handel.
Nybyggnad av kontor, flerbostadshus mm. i Umeå
Syftet med planen är att skapa planmässiga förutsättningar för verksamheter, kontor, handel (inklusive livsmedel) och bostäder samt områden för allmän plats för gator och utsiktsplats.
Nya byggnader med centrumskapande verksamheter i Umeå
Detaljplanen tillåter en byggnation på 6 våningar med en uppskattad möjlig exploatering på minst 15 000 kvm BTA. Placering Söder om sjukhuset.
Nybyggnad av kontor och parkeringshus i Umeå
Avser nybyggnad av kontor och parkeringshus.
Om och tillbyggnad av gymnasieskola i Umeå
När Vasaskolan byggs om kompletteras den nuvarande byggnaden med två flyglar. Byggnaderna byggs på pelare vilket gör det blir en mer öppen och trygg skolgård även under kvällar och helger. Det gör också att en cykelparkering med tak skapas under flyglarna. Den nuvarande skolan får en öppen och ljus entré med stora glaspartier. Entrén blir den enda ingången till skolan, vilket möjliggör hög vuxennärvaro. Rosa huset görs om till skolkök och skolrestaurang och får en tillbyggnad för bland annat inlastning av varor.
Nybyggnad av kyrka och bostäder i Umeå
Ny kyrka och ett 80-tal lägenheter
Påbyggnad av kontor och flerbostadshus i Umeå
Planer finns att bygga på ett befintligt parkeringsdäck med 1 våning kontor och 1 våning med 10-20 st lägenheter.
Nybyggnad av skola mm i Skellefteå
Sunnanåskolan kan få större lokaler, en ny större idrottshall och andra efterskolverksamheter, samtidigt som området runt omkring kan bli en mer levande mötesplats. Detaljplanen ska också göra det möjligt att bygga bostäder och verksamhetslokaler i området.
Ny gymnasieskola i Norrböle, Skellefteå
Nybyggnad av gymnasieskola med idrottsprofil med plats för ca 800 elever. Planområdet ligger cirka 800 meter från centrum och omgärdas av Norrbölegatan i norr, Norra järnvägsgatan (väg 372) i söder, Kulturskolan i öster och befintliga flerbostadshus i väster
Nybyggnad av hotell i Umeå
Planer för nybyggnad av hotell, ca 180-190 rum.
Nybyggnad av vård och omsorgsboende på Olofsdal, Umeå
Kommunens del av Olofsdal, Stadsliden 6:2, planeras för cirka 500 bostäder, en förskola samt möjlighet till verksamheter i bottenvåningarna och vård- och omsorgsboendet med plats för 120 boende.
Nybyggnad av skola och förskola i Umeå
F-3-skola inklusive tillagningskök, matsal samt förskola med sex avdelningar.
Om- och tillbyggnad av skola i Skellefteå
Renovering och viss planlösningsändring i befintlig skolbyggnad. Utbyggnad på cirka 4000m2 i två plan samt fläktrum i vindsutrymme.
Nybyggnad av hotell, bostäder och handel i Hemavan
Planer för nybyggnad av hotell, bostäder, verksamhet och handel. Björkfors 1:673 samt Björkfors 1:595
Nybyggnad av kontor mm i Umeå
Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för kontor, lokaler för laborativ verksamhet, bostäder samt parkeringshus/mobilitetsanläggning och service. Området mot friidrotts­arenan säkerställs för sportändamål.
Nybyggnad av kyrka, storkök och aula i Umeå
Beställare=markägare. Området omfattar totalt 19000 kvm.
Nybyggnad av lokaler i Degerbyn, Skellefteå Kraft
Nybyggnad av Byggnad 1b: Personalutrymme i två plan, Byggnad 4: Varmgarage i två plan samt spolhall, Byggnad 5: Förrådsbyggnad för kall- och varmförråd samt avtiningshall, Byggnad 6: Skärmtak samt Byggnad 7 & 8: Carport. Ombyggnad av Byggnad 1a: Förråd och personalutrymme samt höjning av tak och nytt våningsplan med teknikrum. Rivning av delar av byggnad 1a samt befintligt kallförråd (för att bereda plats för Byggnad 1b). Övrigt: Installationsarbeten i byggnad 1. Markarbeten innefattande bl.a. Kabel och ledningsförläggning, Oljeavskiljare och brunnar samt ny överyta inom entreprenaden.
Sanering , om- och nybyggnad och rivning av simhall/badhus/spa i Malå
Avser renovering eller nybyggnad av badhus. Asbestsanering måste utföras oavsett nybyggnad eller renovering.
Nybyggnad av sim- och sporthall i Norsjö
Den nya sim- och sporthallen ska byggas på samma område som den gamla, men inte på exakt samma plats. Exakt placering är dock inte beslutad. Rivning av befintlig simhall. Simhallen ska innefatta en liten barnbassäng och en simbassängen på 25 meter med 4 banor utan någon djupdel. Sporthallen ska ha fullstora mått (spelplan 20x40, totalmått 24x43) och full takhöjd. Sporthallen ska också kunna avdelas med vägg/skärm till två mindre delar. Det ska finnas fasta sittplatser på läktare i sporthallen, antalet platser bör vara omkring 100–150.
Ombyggnad i Universitetetsbiblioteket i Umeå
Avser större ombyggnation, anpassningar av lokalerna samt även underhållsåtgärder på VVS-systemen för att energieffektivisera och modernisera Universitetetsbiblioteket i Umeå. Återbruk av material kommer att ske.
Ny- och ombyggnad av skola i Umeå
Nybyggnad av skola, ombyggnad samt renovering av befintlig skolbyggnad. Utbyggnad samt ombyggnad av kök och matsal samt ny kulvert till gymnastikbyggnad. Fastigheterna Pärlan 17 och Akvamarinen 1.
Ombyggnad av kontor och garage i Umeå
Entreprenaden avser ombyggnad av: - Östra stallet, byggnad 11, till kontor, verkstad, omklädningsrum mm enligt förfrågningsunderlag i övrigt. Total bruttoarea ca 1370 m². - Västra stallet, byggnad 12, till parkeringsgarage för kommunens tjänstebilar enligt förfrågningsunderlag i övrigt. Total bruttoarea ca 1350 m². Byggnaden är q-märkt och tillhör en del av den skyddsvärda miljön kring f.d. Dragonregementet.
Nybyggnad av fotbollshall i Skellefteå
Avser fullstor fotbollshall, omklädningsrum och handikappanpassat gym.
Nybyggnad av varuhus i Kiruna
Kiruna kommun arbetar med att ta fram en detaljplan vid Tuolluvaararondellen. Syftet med planen är att exploatera området för bostäder, handel och andra verksamheter.
Ombyggnad av kök, matsal och klassrum i skola i Umeå
Ny tillbyggnad med storkök, matsal och Fritids. Ombyggnad av en flygel till elevhälsa, kontor och slöjdsalar. Rivning av en paviljong på skolgården. Markarbete.
Nybyggnad av hotell på Ön, Umeå
Planer för nybyggnad av hotell i Umeå.
Utveckling av område i Umeå
Umeå: Tomtebo strand Förutsättningar: 3 kilometer från centrala Umeå, alldeles intill Nydalasjön och Universitetsstaden, ligger Tomtebo strand. Den närbelägna Nydalasjön är redan idag ett välbesökt rekreationsområde och gör att förutsättningarna för att interagera området med staden runt om är goda. Ambitionerna är att Umeå kommun ska utveckla Tomtebo strand till en stadsdel som möter framtidens utmaningar. Gestaltningen ska bidra till social hållbarhet, men utbyggnaden kommer att ske i flera etapper under lång tid. Utmaning: Här finns friluftsområden med bad och skidspår och Umeås största arbetsplatsområde. Hur kan gestaltning och småskaliga tester i nuet användas som verktyg för att identifiera relevanta aktörer? Hur kan man tillsammans skapa en stadsdel som är socialt hållbar över tid? Teamet kommer att utforska metoder för att undersöka hur det kan bli en del av en långsiktig strategi för jämlik tillgång till kvalitativa livsmiljöer.
Nybyggnad av alpin anläggning i Tavelsjö, Umeå
Planer finns för ny skidanläggning samt möjlighet till downhillcykling.
Nybyggnad av förskola i Umeå
Nybyggnad av förskola, 8 avd.
Nybyggnad av förskola i Tavelsjö
Nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av daglig verksamhet i Umeå
Planer för samlokalisering av daglig verksamhet.
Nybyggnad av handelshus i Umeå
Avser nybyggnad av handelshus i Umeå.
Nybyggnad av förskola i Umeå
Preliminärt syfte med planen är att utöka tomtstorleken för att skapa planmässiga förutsättningar för förskola med sex avdelningar.
Nybyggnad av idrottshall i Vännäs
Avser nybyggnad av idrottshall.
Nybyggnad av idrottshall i Umeå
Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för att möjliggöra byggrätt för att uppföra en fristående idrottshall i anslutning till befintlig verksamhet för Språkskolan.
Nybyggnad av kontor på Ön, Umeå
Planer för nybyggnad av kontor i Umeå.
Nybyggnad av bostäder och skola i Umeå
Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för bostäder och skola
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Hemavan
Nybyggnad av Coop butik i Hemavan. Björkfors 1:1447
Nybyggnad av förskola i Umeå
Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för byggande av bostäder och skola samt att bibehålla en idrottsplan. Syftet är också att länka bebyggelsen till det gamla sjukhusområdet Umedalen respektive skolmiljön i väster och säkerställa god dagvattenhantering.
Nybyggnad av sport och rekreationsområde i Umeå
Nybyggnad av sport & reaktionsområde. Området på Ersmarksberget kan bli platsen för Umeås nya multifunktionella aktivitetsområde tillsammans med utvecklade skidspår och cykelstigar.
Nybyggnad av förskola i Vännäs
Objektet avser nybyggnad av en 8-avdelningsförskola med tillagningskök samt tillhörande parkering och gårdsmiljö.
Nybyggnad av förskola i Vännäs
Nybyggnad av förskola med 6 avdelningar.
Nybyggnad av förskola i Umeå
Avser ny förskola, 6 avd.
Nybyggnad av campingstugor i Skellefteå
Nybyggnad av 18 st campingstugor.
Om- och tillbyggnad av skola i Skellefteå
Grundlig översyn och materialutbyte invändigt i bef. lokaler. Bland annat utbyte av de flesta ytskikt såsom dörrar, golv, undertak etc. Anpassning av planlösning efter verksamhetens behov. Nybyggnad på cirka 2540 m2 i två plan samt fläktrum på vindsutrymme. Slöjdsalar/Makerspace. Tillskapa fler grupprum i anslutning till klassrum. Lektionssalar. Nytt storkök och skolresturang.
Nybyggnad av förskola i Skellefteå
Nybyggnad av förskola, 10 avd.
Nybyggnad av storkök och matsal i Robertsfors
Avser rivning av lokaler som tidigare använts för verkstadsutbildning samt nybyggnation av storkök och matservering för skolelever.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Umeå
Nybyggnad av verksamhetslokaler.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Umeå
Nybyggnad av verksamhetslokaler.
Ombyggnad av badhus i Skellefteå, etapp 2
Avser ombyggnation till en äventyrsdel i badhuset.
Nybyggnad av förskola i Skellefteå
Nybyggnad av förskola med plats för 200 barn fördelade på tio avdelningar (6+4 avd).
Nybyggnad av värdshus med restaurang, butik och drivmedelsanläggning i Storuman
Nybyggnad av värdshus med restaurang, butik och drivmedelsanläggning.
Nybyggnad av kontor, industri/lager mm. i Umeå
Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för verksamheter, kontor, industri/lager och bostäder, samt att säkerställa det vägreservat som är utpekat i översiktsplanen.
Nybyggnad av förskola i Hörnefors
Avser nybyggnad av förskola, 4 avdelningar.
Nybyggnad av samlingslokal, vård mm i Tomtebo, Umeå
Syftet med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för uppförande av centrumskapande verksamheter så som samlingslokal, handel och lättare former av vård. Avser Kv Gruvfrun 1 samt del av Tomtebo 2:1.
Nybyggnad av skyttehall i Umeå
Nybyggnad av skyttehall.
Nybyggnad av förskola i Innertavle
Avser nybyggnad av förskola, 4 avdelningar.
Rivning och nybyggnad av skola i Rödäng
Anledningen bakom det nya planförslaget är ett behov av nya och större lokaler för Rödängsskolan eftersom behov finns att utöka verksamheten för F-6.
Nybyggnad av förskola i Ursviken
Nybyggnad av förskola i Ursviken, 6 avd.
Nybyggnad av kontorshus i Lycksele
Nybyggnad av kontorshus.
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Lycksele
Nybyggnad av livsmedelsbutik med tillhörande butikslokal
Nybyggnad av verksamheter och bostäder i Umeå
Preliminärt syfte med planen är skapa planmässiga förutsättningar för bostäder och verksamheter.
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Umeå
Nybyggnad av butik. Klockarbäckens handels- och verksamhetsområde.
Nybyggnad av sporthall i Kåge
Nybyggnad av sporthall.
Nybyggnad av förskola i Skellefteå
Nybyggnad av förskola i centrala Skellefteå.
Nybyggnad av förskola/grundskola i Norsjö
Avser nybyggnad av grund/förskola, 4 avd.
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Umeå
Avser nybyggnad av stormarknad/livsmedelsbutik.
Påbyggnad av flerbostadshus i Lycksele
Syftet med detaljplanen är att utöka byggrätter och öka byggnadshöjder för handel och kontor, såväl som bostäder.
Nya fritidshus i Storuman
Syftet med planen är att möjliggöra en byggnation av cirka 15 bostäder.
Nybyggnad av förskola i Holmsund
Avser nybyggnad av förskola, 4 avd. Rivning av befintlig skola.
Utökat område för handel i Umeå
Planområdet är beläget mellan Ålidhem och Tomtebo, längs Mineralvägen. Området har en total area på ca 16 000 m2. Inom fastigheten bedriver Coop idag handel med livsmedel. Sökande önskar utöka verksamheten med cirka 1 200 m2 vilket kräver en ändring alternativt en ny detaljplan
Tillbyggnad av skola i Obbola, Umeå
Till- eller nybyggnad, Obbola skola F-9
Tillbyggnad av skola i Umeå
Avser tillbyggnad av skola.
Nybyggnad av förskola på Ön, Umeå
Nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av verksamhetslokaler på Ersboda, Umeå
Avser tomter för handels och verksamheter. Placering mellan Norra länken (E12) och väg 364. Beställare=Markägare Syfte med planen avser förutsättningar för utveckling av Sandbäcken med verksamheter, kontor, handel och centrum. Planen syftar även till att skapa en hållbar infrastruktur och en god trafik­anslutning till planområdet för att hantera den ökade trafikmängd som planförslaget innebär.
Nybyggnad av handelsområde i Lycksele
Det övergripande syftet med ny detaljplan är att möjliggöra en fortsatt utveckling av Furuviks verksamhetsområdet i sydöstra Lycksele och att skapa förutsättningar för utveckling av näringslivet. Planen syftar till att, utöver industriändamål, även möjliggöra verksamheter i bredare bemärkelse samt i avgränsade delar möjliggöra restaurangverksamhet och idrottsverksamhet.
Tillbyggnad av skola i Kusmark
Avser tillbyggnad av skola i Skellefteå.
Nybyggnad av inomhushall i Umeå
Planer finns för nybyggnad av 43 x 26m stor hall.
Ombyggnad till förskola i Kusmark
Avser ombyggnation i skola till förskola, 3 avd.
Nybyggnad av kontor i Umeå
Nybyggnad av kontor.
Invändig renovering av hotell i Umeå
Installering av komfortkyla i alla rum och ytskiktsrenovering.
Nybyggnad av vård- och omsorgsboende i Umeå
Nybyggnad av särskilt boende och komplementbyggnad.
Ombyggnad till bibliotek på Centrumhuset i Robertsfors
Planer finns för ombyggnad till bibliotek.
Tillbyggnad av kontor, vård och verksamheter i Umeå
Detaljplanen ska skapa planmässiga förutsättningar för utökade verksamhets- och kontorsytor för rättsväsendet och kriminalvården.
Nybyggnad av hotell och fritidshus i Storuman
Detaljplanens syfte är att skapa planmässiga förutsättningar för bostäder, i form av fritidshusbebyggelse, mindre hotell samt tillhörande infrastruktur, VA och dagvattenhantering.
Tillbyggnad av förskola och kök i Holmsund
Tillbyggnad av 1 avd och ett nytt kök.
Nybyggnad av skolkök och matsal i Umeå
Nybyggnad av skolkök och matsal.
Renovering av badhus i Robertsfors
Avser renovering av badhus i Robertsfors.
Nybyggnad av sport- och friskområde i Umeå
Avsätts ytor på sammanlagt 6 000 m2 för verksamheter eller aktiviteter med anknytning till bl.a sport och friskvård.
Nybyggnad av förskola i Umeå
Avser nybyggnad av förskola, 2 avd.
Anpassning av skola i Umeå
Carlshöjdsskolan, anpassning för särskola.
Nybyggnad av flerbostadshus i Storuman
Avser nybyggnad av flerbostadshus. Planeras att byggas i miljöcertifiering Breeam guld.
Ombyggnad av skola i Robertsfors
Avser ombyggnad av Tundalsskolan (WC, grupprum). Planerat projekt från investeringsbudget.
Nybyggnad av restaurang i Umeå
Nybyggnad av restaurang och förråd.
Ombyggnad till kontor i Umeå
Ombyggnad och ändrad användning från magasin till kontor. Fastigheten är K-märkt.
Nybyggnad av padelhall i Umeå
Nybyggnad av padelhall.
Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Umeå
Tillbyggnad av livsmedelsbutik.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).