Alla planerade lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Västerbottens län

Bjurholm (1)
Dorotea (4)
Lycksele (2)
Malå (3)
Norsjö (8)
Sorsele (4)
Storuman (10)
Umeå (56)
Vindeln (2)
Vännäs (6)
Åsele (4)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 148 st.

Om-, till- och nybyggnad av sjukhus i Skellefteå
Nybyggnation Hus A, 8 plan, totalt ca 18 000 - 20 000 m2. Nybyggnation Hus B, 5 plan, totalt ca 12 500 m2. Anpassning av befintliga byggnader. Nybyggnation Hus C, ca 12 000 m2.
Utveckling av område i Skellefteå
I den tänkta detaljplanen innefattas bostäder, parkeringshus, hotell, resecentrum, kontor och handel. Den beräknade kostnaden för det totala område är ca 5 mdkr.
Nybyggnad av kontor, flerbostadshus mm. i Umeå
Syftet med planen är att skapa planmässiga förutsättningar för verksamheter, kontor, handel (inklusive livsmedel) och bostäder samt områden för allmän plats för gator och utsiktsplats.
Nya byggnader med centrumskapande verksamheter i Umeå
Detaljplanen tillåter en byggnation på 6 våningar med en uppskattad möjlig exploatering på minst 15 000 kvm BTA. Placering Söder om sjukhuset.
Nybyggnad av kyrka och bostäder i Umeå
Ny kyrka och ett 80-tal lägenheter
Påbyggnad av kontor och flerbostadshus i Umeå
Planen är att bygga på ett befintligt parkeringsdäck med 1 våning kontor och 1 våning med 10-20 st lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus och parkeringshus i Umeå
Avser nybyggnad av flerbostadshus och parkeringshus.
Nybyggnad av kontor mm i Umeå
Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för kontor, lokaler för laborativ verksamhet, bostäder samt parkeringshus/mobilitetsanläggning och service. Området mot friidrotts­arenan säkerställs för sportändamål.
Nybyggnad av kyrka, storkök och aula i Umeå
Beställare=markägare. Området omfattar totalt 19000 kvm.
Nybyggnad av sim- och sporthall i Norsjö
Den nya sim- och sporthallen ska byggas på samma område som den gamla, men inte på exakt samma plats. Exakt placering är dock inte beslutad. Rivning av befintlig simhall. Simhallen ska innefatta en liten barnbassäng och en simbassängen på 25 meter med 4 banor utan någon djupdel. Sporthallen ska ha fullstora mått (spelplan 20x40, totalmått 24x43) och full takhöjd. Sporthallen ska också kunna avdelas med vägg/skärm till två mindre delar. Det ska finnas fasta sittplatser på läktare i sporthallen, antalet platser bör vara omkring 100–150.
Sanering , om- och nybyggnad och rivning av simhall/badhus/spa i Malå
Avser renovering eller nybyggnad av badhus. Asbestsanering är i behov oavsett nybygg eller renovering.
Nybyggnad av fotbollshall i Skellefteå
Avser fullstor fotbollshall, omklädningsrum och handikappanpassat gym.
Ombyggnad av kontor och garage i Umeå
Entreprenaden avser ombyggnad av: - Östra stallet, byggnad 11, till kontor, verkstad, omklädningsrum mm enligt förfrågningsunderlag i övrigt. Total bruttoarea ca 1370 m². - Västra stallet, byggnad 12, till parkeringsgarage för kommunens tjänstebilar enligt förfrågningsunderlag i övrigt. Total bruttoarea ca 1350 m². Byggnaden är q-märkt och tillhör en del av den skyddsvärda miljön kring f.d. Dragonregementet.
Till- och ombyggnad av sjukvård i Dorotea
Avser nybyggnad av vårdbyggnad i anslutning till Bergvattengården.
Tillbyggnad av skola i Umeå
Projektet omfattar en tillbyggnad med ca 2300 kvm BTA. Tillbyggnaden har två våningar plus fläktrumsvåning och innehåller 10 klassrum med tillhörande grupprum, kontor och uppehållsytor. I entreprenaden ingår viss rivning för att ansluta tillbyggnaden till befintlig skola.
Nybyggnad av hotell på Ön, Umeå
Planer för nybyggnad av hotell i Umeå.
Nybyggnad av kontor och parkeringshus i Umeå
Avser nybyggnad av kontor och parkeringshus.
Nybyggnad av särskola i Umeå
Avser nybyggnad av särskola i Tomtebo, Umeå. Planerat projekt från investeringsbudget 2021-2024.
Nybyggnad av förskola i Umeå
Preliminärt syfte med planen är att utöka tomtstorleken för att skapa planmässiga förutsättningar för förskola med sex avdelningar.
Nybyggnad av förskola i Umeå
Rivning av förskola. Total BTA ca 970m² samt komplementsbyggnader Nybyggnad av förskola i två plan med tillhörande produktionskök. Total bruttoarea ca 2130 m² och behandlad tomtarea ca 6000 m².
Nybyggnad av förskola och skola i Umeå
Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för skola (för- och grundskola). Behovet av friyta ska säkerställas samt parkering och angöring.
Invändigt underhåll och ombyggnad av simhall/badhus/spa i Vindeln
Avser nytt/ delvis renovering av reningsanläggning för simbassäng.
Nybyggnad av kontor på Ön, Umeå
Planer för nybyggnad av kontor i Umeå.
Nybyggnad av förskola i Umeå
Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för byggande av bostäder och skola samt att bibehålla en idrottsplan. Syftet är också att länka bebyggelsen till det gamla sjukhusområdet Umedalen respektive skolmiljön i väster och säkerställa god dagvattenhantering.
Nybyggnad av förskola i Olofsdal Umeå
Nybyggnad av förskola i Olofsdal, Umeå.
Nybyggnad av sport & rekreationsområde i Umeå
Nybyggnad av sport & reaktionsområde i Umeå.
Nybyggnad av förskola i Vännäs
Nybyggnad av förskola med 8 avdelningar.
Nybyggnad av förskola i Umeå
Avser ny förskola, 6 avd.
Nybyggnad av förskola i Boliden
Avser nybyggnad av förskola, 6 avd.
Om- och tillbyggnad av varuhus i Skellefteå
Om- och tillbyggnad av varuhus.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Umeå
Nybyggnad av verksamhetslokaler.
Nybyggnad av storkök i Robertsfors
Nybyggnad av kök vid Jenningsskolan.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Umeå
Nybyggnad av verksamhetslokaler.
Nybyggnad av verksamhetsområde i Skellefteå
Planer för ett nytt industriområde. Syftet med området är att erbjuda ett 30-tal tomter för lättare och mindre ytkrävande industri och service som kan komplettera övrig tyngre industri i närområdet.
Nybyggnad av handel och fordonservice i Borgafjäll
Avser nybyggnad av handelscentrum och fordonservice.
Rivning och nybyggnad av skola i Rödäng
Rivning av befintlig skola.
Nybyggnad av förskola i Innertavle
Avser nybyggnad av förskola, 4 avdelningar.
Nybyggnad av kontor, industri/lager mm. i Umeå
Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för verksamheter, kontor, industri/lager och bostäder, samt att säkerställa det vägreservat som är utpekat i översiktsplanen.
Nybyggnad av samlingslokal, vård mm i Tomtebo, Umeå
Syftet med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för uppförande av centrumskapande verksamheter så som samlingslokal, handel och lättare former av vård. Avser Kv Gruvfrun 1 samt del av Tomtebo 2:1.
Nybyggnad av förskola i Vännäs
Nybyggnad av förskola med 6 avdelningar.
Nybyggnad av förskola i Skellefteå
Nybyggnad av förskola i centrala Skellefteå.
Nybyggnad av förskola/grundskola i Norsjö
Avser nybyggnad av grund/förskola, 4 avd.
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Umeå
Avser nybyggnad av stormarknad/livsmedelsbutik.
Nybyggnad av förskola i Ursviken
Nybyggnad av förskola i Ursviken.
Nybyggnad av förskola i Holmsund
Avser nybyggnad av förskola, 4 avd. Rivning av befintlig skola.
Tillbyggnad av skola i Obbola, Umeå
Obbola skola F-9, utbyggnad till två paralleller.
Nya fritidshus i Storuman
Möjliggöra en byggnation av cirka 15 bostäder
Nybyggnad av multihall i Sorsele
Mulitarenan kommer innehålla en fullstor plan som möjliggör matchspel för innebandy och andra sporter, en mindre läktare och en cafédel.
Utbyggnad av skola i Umeå
Avser tillbyggnad av skola.
Nybyggnad av handelsområde i Lycksele
Syftet med planen är att kunna erbjuda tomter för handels- och verksamhetsändamål .
Nybyggnad av kontor i Umeå
Nybyggnad av kontor.
Nybyggnad av verksamheter och bostäder i Umeå
Preliminärt syfte med planen är skapa planmässiga förutsättningar för bostäder och verksamheter.
Nybyggnad av på Ersboda, Umeå
Avser tomter för handels och verksamheter. Placering mellan Norra länken (E12) och väg 364. Beställare=Markägare Syfte med planen avser förutsättningar för utveckling av Sandbäcken med verksamheter, kontor, handel och centrum. Planen syftar även till att skapa en hållbar infrastruktur och en god trafik­anslutning till planområdet för att hantera den ökade trafikmängd som planförslaget innebär.
Tillbyggnad av gymnastikhall i Vännäs
Avser tillbyggnad av gymnastikhall, Vegaskolan.
Nybyggnad av aktivitetscenter i Hemavan
Syftet med planen är att möjliggöra en utveckling av området med nya bostäder, verksamheter, utökat område för parkering, möjliggörande för tillbyggnad av befintlig simhall med padelbanor, gym m.m.
Om- och nybyggnad av friidrottsanläggning i Skellefteå
Avser flytt/ersättning av nuvarande friidrottsarena Norvalla.
Tillbyggnad av administrationslokal i Umeå
Avser nybyggnation av kontor intill den befintliga fabriken.
Nybyggnad av sport- och friskområde i Umeå
Avsätts ytor på sammanlagt 6 000 m2 för verksamheter eller aktiviteter med anknytning till bl.a sport och friskvård.
Renovering av badhus i Robertsfors
Avser renovering av badhus i Robertsfors.
Nybyggnad av inomhushall i Umeå
43 x 26m stor hall.
Nybyggnad av förskola i Umeå
Avser nybyggnad av förskola, 2 avd.
Nybyggnad av flerbostadshus i Storuman
Avser nybyggnad av flerbostadshus, suterränghus. Planeras att byggas i miljöcertifiering Breeam guld. Stomme och grund byggs i koljernteknik (gjort av återvunnet glas). Byggstart= Markstart
Ombyggnation av bibliotek i Robertsfors
Avser ombyggnation av biblioteket, omdisponering, ytskikt mm. Planerat projekt från investeringsbudget 2022-2024.
Ombyggnad av skola i Robertsfors
Avser ombyggnad av Tunadalsskolan (WC, grupprum). Planerat projekt från investeringsbudget.
Ombyggnad av kontorshus i Umeå
Ändring av planlösning i flerbostadshus.
Tillbyggnad av restaurang i Skellefteå
Avser tillbyggnad av restaurangverksamhet samt byte fläktrum.
Nybyggnad av restaurang i Umeå
Nybyggnad av restaurang och förråd.
Ombyggnad till kontor i Umeå
Ombyggnad och ändrad användning från magasin till kontor. Fastigheten är K-märkt.
Ombyggnad av simhall/motionshall i Åsele
Avser ombyggnad/renovering av simhall och motionshall.
Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Umeå
Tillbyggnad av livsmedelsbutik.
Byte av ventilation i skola i Lycksele kommun
Avser byte av ventilation på skola i Lycksele. Etapp 1, 2227921.
Nybyggnad av padelhall i Umeå
Nybyggnad av padelhall.
Till-, om- och nybyggnad av storkök i Åsele
Avser sammanslagning för flera av kommunens tillagningskök. Projektörer upphandlas via ramavtal.
Nybyggnad av ishockeyrink i Bjurholm
Avser nybyggnad av ishockeyrink.
Ny utemiljö vid skola i Umeå
Avser ny utemiljö till Skärgårdsskolan.
Byte av ventilation samt styr- och övervakningssystem i Centrumhuset, Robertsfors
Avser ventilation samt styr- och övervakningssystem.
Målning av fasad på kyrka i Norsjö
Målning av fasad med linoljefärg.
Ombyggnad för kommunal verksamhet i Sorsele
Planer finns för ombyggnad/renovering för ökat nyttjande av kommunal verksamhet i Ammarnäs skola.
Utvändig målning, Umeå kommun
Avser utvändig målning på fastigheter för Umeå kommun.
Utveckling av Bovikens Havsbad i Kågedalen
Detaljplanen syftar till att möjliggöra en utveckling av hela området kring Bovikens havsbad, bl a genom en småbåtshamn inne i Laxvarpsviken. Även havsbadet och campingen behöver mer utrymme för att kunna utvecklas och förbättras.
Nybyggnad av personallokal i Robertsfors
Avser nybyggnad av personal- och driftsbyggnad.
Renovering/uppgradering av lift på Vitberget i Skellefteå
Renovering och uppgradering av lift på Vitberget. Entreprenaden omfattar ombyggnation av lift, ny drivning, hjulpaket, motvikt, byte av vajer och säkerhetssystem mm.
Nytt tak på isbana i Sorsele
Avser byggnation av tak över isbanan.
Byte av golv i idrottshall i Robertsfors kommun
Avser byte av golv i Ostkusthallen.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).