Alla planerade lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Västerbottens län

Bjurholm (1)
Dorotea (3)
Lycksele (1)
Malå (1)
Norsjö (5)
Sorsele (4)
Storuman (9)
Umeå (45)
Vindeln (1)
Vännäs (7)
Åsele (5)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 121 st.

Nybyggnad och rivning av sjukhus i Skellefteå
Nybyggnad av två vårdbyggnader på Skellefteå lasarett. Projektet kan delas upp i fler etapper. Start = Rivningsstart
Utveckling av område i Skellefteå
I den tänkta detaljplanen innefattas bostäder, parkeringshus, hotell, resecentrum, kontor och handel. Den beräknade kostnaden för det totala område är ca 5 mdkr.
Påbyggnad av kontor och flerbostadshus i Umeå
Planen är att bygga på ett befintligt parkeringsdäck med 1 våning kontor och 1 våning med 10-20 st lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus och parkeringshus i Umeå
Avser nybyggnad av flerbostadshus och parkeringshus.
Nybyggnad av kyrka, storkök och aula i Umeå
Beställare=markägare. Området omfattar totalt 19000 kvm.
Nybyggnad av sim- och sporthall i Norsjö
Den nya sim- och sporthallen ska byggas på samma område som den gamla, men inte på exakt samma plats. Exakt placering är dock inte beslutad. Rivning av befintlig simhall. Simhallen ska innefatta en liten barnbassäng och en simbassängen på 25 meter med 4 banor utan någon djupdel. Sporthallen ska ha fullstora mått (spelplan 20x40, totalmått 24x43) och full takhöjd. Sporthallen ska också kunna avdelas med vägg/skärm till två mindre delar. Det ska finnas fasta sittplatser på läktare i sporthallen, antalet platser bör vara omkring 100–150.
Nybyggnad av fotbollshall i Skellefteå
Avser fullstor fotbollshall, omklädningsrum och handikappanpassat gym.
Till- och ombyggnad av sjukvård i Dorotea
Avser nybyggnad av vårdbyggnad i anslutning till Bergvattengården.
Nybyggnad av kontor och parkeringshus i Umeå
Avser nybyggnad av kontor och parkeringshus.
Sanering , om- och nybyggnad och rivning av simhall/badhus/spa i Malå
Avser renovering eller nybyggnad av badhus. Asbestsanering är i behov oavsett nybygg eller renovering.
Nybyggnad av hotell på Ön, Umeå
Planer för nybyggnad av hotell i Umeå.
Nybyggnad av förskola i Umeå
Avser nybyggnad av förskola, 8 avd, med tillagningskök med kapacitet för 850/portioner/dag. Avtalsform AB 04.
Nybyggnad av särskola i Umeå
Avser nybyggnad av särskola i Tomtebo, Umeå. Planerat projekt från investeringsbudget 2021-2024.
Tillbyggnad av skola i Umeå
Avser om- och tillbyggnad av skola plats för 200 elever till. Upphandlingsform AB 04. Utbyggnaden innefattar nya klassrum, ny matsal och ombyggnad av tilllagningskök samt ombyggnad av de befintliga värme och ventilationssystemen. Tanken är att skolverksamheten på Sjöfruskolan ska pågå under utbyggnadstiden.
Nybyggnad av förskola och skola i Umeå
Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för skola (för- och grundskola). Behovet av friyta ska säkerställas samt parkering och angöring.
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Umeå
Avser nybyggnad av livsmedelsbutik. Klockarbäckens handels- och verksamhetsområde.
Invändigt underhåll och ombyggnad av simhall/badhus/spa i Vindeln
Avser nytt/ delvis renovering av reningsanläggning för simbassäng.
Nybyggnad av kontor på Ön, Umeå
Planer för nybyggnad av kontor i Umeå.
Nybyggnad av förskola i Umeå
Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för byggande av bostäder och skola samt att bibehålla en idrottsplan. Syftet är också att länka bebyggelsen till det gamla sjukhusområdet Umedalen respektive skolmiljön i väster och säkerställa god dagvattenhantering.
Nybyggnad av förskola i Olofsdal Umeå
Nybyggnad av förskola i Olofsdal, Umeå.
Nybyggnad av sport & rekreationsområde i Umeå
Nybyggnad av sport & reaktionsområde i Umeå.
Nybyggnad av förskola i Vännäs
Nybyggnad av förskola med 8 avdelningar planeras. Byggs i vinkel.
Nybyggnad av förskola i Umeå
Avser ny förskola, 6 avd. Planerat projekt från investeringsbudget 2021-2024.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Umeå
Nybyggnad av verksamhetslokaler.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Umeå
Nybyggnad av verksamhetslokaler.
Nybyggnad av storkök i Robertsfors
Nybyggnad av kök vid Jenningsskolan.
Nybyggnad av kontor, industri/lager mm. i Umeå
Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för verksamheter, kontor, industri/lager och bostäder, samt att säkerställa det vägreservat som är utpekat i översiktsplanen.
Rivning och nybyggnad av skola i Rödäng
Rivning av befintlig skola.
Nybyggnad av handel och fordonservice i Borgafjäll
Avser nybyggnad av handelscentrum och fordonservice.
Nybyggnad av förskola i Innertavle
Avser nybyggnad av förskola, 4 avdelningar.
Nybyggnad av samlingslokal, vård mm i Tomtebo, Umeå
Syftet med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för uppförande av centrumskapande verksamheter så som samlingslokal, handel och lättare former av vård. Avser Kv Gruvfrun 1 samt del av Tomtebo 2:1.
Nybyggnad av förskola i Vännäs
Nybyggnad av förskola med 6 avdelningar.
Nybyggnad av förskola i Skellefteå
Nybyggnad av förskola i centrala Skellefteå.
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Umeå
Avser nybyggnad av stormarknad/livsmedelsbutik.
Ny- och ombyggnad av sjukstuga i Dorotea
Ombyggnad av sjukstuga/äldreboende och nybyggnad av sjukstuga i Dorotea.
Nya fritidshus i Storuman
Möjliggöra en byggnation av cirka 15 bostäder
Ny eller ombyggnad av idrottshall i Sorsele
Avser Om-/nybyggnad av Idrottshall vid Vindälvsskolan.
Nybyggnad av kontor i Umeå
Nybyggnad av kontor.
Nybyggnad av handelsområde i Lycksele
Syftet med planen är att kunna erbjuda tomter för handels- och verksamhetsändamål .
Nybyggnad av verksamheter och bostäder i Umeå
Preliminärt syfte med planen är skapa planmässiga förutsättningar för bostäder och verksamheter.
Utbyggnad av skola i Umeå
Avser tillbyggnad av skola.
Nybyggnad av motorhall på Ersboda, Umeå
Avser nybyggnad av motorhall.
Nybyggnad av på Ersboda, Umeå
Avser tomter för handels och verksamheter. Placering mellan Norra länken (E12) och väg 364. Beställare=Markägare Syfte med planen avser förutsättningar för utveckling av Sandbäcken med verksamheter, kontor, handel och centrum. Planen syftar även till att skapa en hållbar infrastruktur och en god trafik­anslutning till planområdet för att hantera den ökade trafikmängd som planförslaget innebär.
Tillbyggnad av gymnastikhall i Vännäs
Avser tillbyggnad av gymnastikhall, Vegaskolan.
Om- och nybyggnad av friidrottsanläggning i Skellefteå
Avser flytt/ersättning av nuvarande friidrottsarena Norvalla.
Nybyggnad av handelshus, Sandviksvägen 1, i Tärnaby
Markyta 2363 kvm. Beställare=Markägare
Nybyggnad av handelshus i Storuman
Exploateringsarbetet är klart. Markyta 1039 kvm.
Nybyggnad av sport- och friskområde i Umeå
Avsätts ytor på sammanlagt 6 000 m2 för verksamheter eller aktiviteter med anknytning till bl.a sport och friskvård.
Renovering av badhus i Robertsfors
Avser renovering av badhus i Robertsfors.
Nybyggnad av inomhushall i Umeå
43 x 26m stor hall.
Nybyggnad av förskola i Umeå
Avser nybyggnad av förskola, 2 avd.
Ombyggnad av Socialtjänstens Hus i Umeå
Avser ombyggnad av Socialtjänstens Hus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Storuman
Avser nybyggnad av flerbostadshus, suterränghus. Planeras att byggas i miljöcertifiering Breeam guld. Stomme och grund byggs i koljernteknik (gjort av återvunnet glas). Byggstart= Markstart
Ombyggnation av bibliotek i Robertsfors
Avser ombyggnation av biblioteket, omdisponering, ytskikt mm. Planerat projekt från investeringsbudget 2022-2024.
Ombyggnad av skola i Robertsfors
Avser ombyggnad av Tunadalsskolan (WC, grupprum). Planerat projekt från investeringsbudget 2021-2025.
Ombyggnad till kontor i Umeå
Ombyggnad och ändrad användning från magasin till kontor. Fastigheten är K-märkt.
Tillbyggnad av restaurang i Skellefteå
Avser tillbyggnad av restaurangverksamhet samt byte fläktrum.
Tillbyggnad av förskola, ombyggnad av skola i Holmsund
Avser möjlighet för tillbyggnad av förskola samt ev bygga om fastigheten för vård, kontor el dyl.
Ombyggnad av simhall/motionshall i Åsele
Avser ombyggnad/renovering av simhall och motionshall.
Nybyggnad av padelhall i Umeå
Nybyggnad av padelhall.
Tillbyggnad av bilhall i Umeå
Avser tillbyggnad av bilhall.
Till-, om- och nybyggnad av storkök i Åsele
Avser sammanslagning för flera av kommunens tillagningskök. Projektörer upphandlas via ramavtal.
Utvändigt underhåll på kyrka i Umeå
Utbyte av frostskadad fog & tegel.
Byte av ventilation samt styr- och övervakningssystem i Centrumhuset, Robertsfors
Planerat projekt ur investeringsplan 2021-2025. Avser ventilation samt styr- och övervakningssystem.
Nybyggnad av personallokal i Robertsfors
Avser nybyggnad av personal- och driftsbyggnad.
Ombyggnad av värmeanläggning i skola i Bastuträsk
Avser ombyggnad av värmeanläggning.
Fönsterbyte på Vasaskolan i Umeå
Objektet avser fönster- och fönsterdörrsutbyte på Vasaskolan. Entreprenaden är indelad i etapp 1 och 2.
Målning av fasad på kyrka i Norsjö
Målning av fasad med linoljefärg.
Utveckling av Bovikens Havsbad i Kågedalen
Detaljplanen syftar till att möjliggöra en utveckling av hela området kring Bovikens havsbad, bl a genom en småbåtshamn inne i Laxvarpsviken. Även havsbadet och campingen behöver mer utrymme för att kunna utvecklas och förbättras.
Byte av tak på isbana i Sorsele
Avser bygge av tak över isbanan.
Tillbyggnad av kontor i Storuman
Tillbyggnad av kontor.
Utvändigt underhåll av bilhall och bilverkstad i Skellefteå
Avser hyresgästanpassningar innefattande flytt av entré, ny fasad och renovering/ombyggnad av bilverkstad, rivninga av kallförråd och nybyggnad av plåtverkstad med billackering i samma byggnad.
Ombyggnad/restaurering av utomhusbad i Vännäs
Avser ombyggnad/restaurering av Vännäsbadet.
Målning av fasad, fönster mm på Vännäs kyrka
Avser målning av fasader, fönster, dörrar och socklar.
Ombyggnad av del av skola till förskola i Fredrika
Objektet avser renovering av en del av skolan till förskolan i Fredrika.
Byte av konstgräsplan i Norsjö
Avser byte av konstgräs.
Renovering av skola i Bygdeå
Avser nya ytskikt, belysning och innertak på mellanstadiet, Bygdeå skola. Planerat projekt från investeringsbudget 2022-2024.
Takbyte på skola i Robertsfors
Avser takbyte på Tundalsskolan, hus C baksidan. Planerat projekt från investeringsbudget 2021-2025.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).