Alla planerade lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Västerbottens län

Bjurholm (2)
Dorotea (3)
Lycksele (0)
Malå (1)
Norsjö (5)
Sorsele (4)
Storuman (5)
Umeå (55)
Vindeln (1)
Vännäs (5)
Åsele (4)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 116 st.

Nybyggnad av grundskola och grundsärskola mm. i Umeå
Avser nybyggnad av grundskola och grundsärskola i fyra plan med tillhörande skolgård samt nybyggnad av idrottshall i två plan med tillhörande konstgräsplan. Total bruttoarea för skolbyggnaden i fyra plan är ca 9300 m². Total bruttoarea för idrottshallen i två plan är ca 2300 m².
Påbyggnad av kontor och flerbostadshus i Umeå
Planen är att bygga på ett befintligt parkeringsdäck med 1 våning kontor och 1 våning med 10-20 st lägenheter.
Nybyggnad av Huset K på Campus i Umeå
Entreprenaden omfattar ett nytt generellt hus på ca 7500 BTA innehållande i huvudsak undervisningslokaler. Universumområdet ligger på den plats där Norrlands Universitetssjukhus möter Umeå Universitet och vi vill på sikt stärka kopplingarna mellan områdena ytterligare. Huvudbyggnaden Universum innehåller idag restauranger, en närbutik, en frisör, en bokhandel, en studentkårslokal och studiearbetsplatser för studenterna. Entreprenaden är uppdelad i två faser, Fas 1 och Fas 2.
Nybyggnad av brandstation i Umeå
Nybyggnad av brandstation i norra delen
Nybyggnad av flerbostadshus och parkeringshus i Umeå
Avser nybyggnad av flerbostadshus och parkeringshus.
Nybyggnad av logistikcentrum i Umeå
Cirka 16 500 kvadratmeter som är till salu och det kan delas upp i tre tomter á 5 500 kvadratmeter. Möjlighet till spåranslutning.
Nybyggnad av sim- och sporthall i Norsjö
Den nya sim- och sporthallen ska byggas på samma område som den gamla, men inte på exakt samma plats. Rivning av befintlig simhall.
Nybyggnad av parkeringshus i centrala Skellefteå
I hjärtat av Skellefteå planerar vi för ett nytt parkeringshus. Traditionellt har beställaren själv byggt och driftat parkeringshusen men öppnar nu för nya lösningar där man i stället köper större eller mindre delar av åtagandet, t.ex. i form av koncessionsåtagande till en extern leverantör eller andra lösningar.
Nybyggnad av vårdbyggnader på Skellefteå lasarett
Nybyggnad av två vårdbyggnader på Skellefteå lasarett.
Nybyggnad av vårdbyggnad/sjukstuga samt helikopterplatta i Dorotea
Nybyggnad av vårdbyggnad i anslutning till Bergvattengården.
Ombyggnad av kontor och garage i Umeå
Östra stallet byggs om till kontor, verkstad. Västra stallet byggs om till garage för fossilfria bilar. Byggnaderna är q-märkta.
Nybyggnad av hotell på Ön, Umeå
Planer för nybyggnad av hotell i Umeå.
Nybyggnad av församlingsbyggnad i Umeå
Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förut­sättningar för ny församlingsbyggnad, bland annat genom utökning av fastig­heten. Syftet är också att säkerställa riksintresset och stadens fasad mot älven.
Nytt resecentrum i Sävar
Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för utveckling av ett resecentrum längs med Norrbotniabanan i Sävar.
Nybyggnad av kontor och parkeringshus i Umeå
Avser nybyggnad av kontor och parkeringshus.
Nybyggnad av särskola i Umeå
Avser nybyggnad av särskola i Tomtebo, Umeå. Planerat projekt från investeringsbudget 2021-2024.
Nybyggnad av förskola och skola i Umeå
Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för skola (för- och grundskola). Behovet av friyta ska säkerställas samt parkering och angöring.
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Umeå
Nybyggnad av livsmedelsbutik. Klockarbäckens handels- och verksamhetsområde.
Nybyggnad av kontor på Ön, Umeå
Planer för nybyggnad av kontor i Umeå.
Ny- eller ombyggnad av simhall i Vindeln
Avser ny/ombyggnad av simhall.
Tillbyggnad av kontorshus och verkstadsindustri i Umeå
Planer finns för utbyggnad av lokaler med ytterligare kontorsutrymmen och teknikutrymmen för plåtpressning.
Nybyggnad av resecentrum i Skellefteå
Skellefteå kommun ska anlägga ett nytt resecentrum för tåg och regionbuss i centrum av Skellefteå i nära anslutning till Skellefteå lasarett och i närheten av stadstrafiken. Resecentrum kan bli aktuellt att byggas ut i etapper då Norrbotniabanan inte kommer vara färdigställd vid byggstart. Denna upphandling avser utredning av Norrbotniabanans nyttoeffekter.
Tillbyggnad av förskola i Umeå
Tillbyggnad av förskola Varglyan 4-6 avdelningar, Umeå.
Nybyggnad av förskola i Olofsdal Umeå
Nybyggnad av förskola i Olofsdal, Umeå.
Nybyggnad av förskola i Umeå
Avser ny förskola, 6 avd. Planerat projekt från investeringsbudget 2021-2024.
Om- och tillbyggnad av skola i Umeå
Avser om- och tillbyggnad av skola.
Nybyggnad av förskola i Vännäs
Nybyggnad av förskola med 8 avdelningar.
Underjordiskt garage i Umeå
Underjordiskt garage med 40 P-platser (antal våningar okänt).
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Umeå
Verksamhetsytorna i denna intresseförfrågan omfattar sex kvarter. Varje kvarter är mellan 2 000 – 6 000 kvm och 8 000-13 000 kvm BTA Verksamheter som skulle passa in på marken utmed E4:an är kontor, forskning, utbildning, hotell, vård, besöksanläggningar och samlingslokaler samt viss handel som inte är trafikalstrande.
Nybyggnad av verksamhetsområde i Skellefteå
Området är totalt på ca 40 hektar.
Nybyggnad av hangar mm för ambulansflyg vid Umeå Airport
Projektet innefattar nybyggnation i flygplatsnära miljö av byggnad med separata övernattningsrum i hotellstandard, kontor, omklädningsrum, träningsrum och verkstad samt hangar som ska husera två flygplan. Ytor är beräknade som: Plan 1: ca 1600 m2 samt Plan 2: ca 500 m2.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Umeå
Nybyggnad av verksamhetslokaler.
Ny/ombyggnad av kontor i Umeå
Vattenfall Eldistributions nya medarbetare kommer att sitta i ett klimatsmart kontor på Kungsgatan i Umeå. Byggnaden som rymmer cirka 500 anställda från andra delar av Vattenfall anpassas nu för att möta behovet.
Rivning och nybyggnad av skola i Rödäng
Rivning av befintlig skola.
Nybyggnad av samlingslokal, vård mm i Tomtebo, Umeå
Syftet med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för uppförande av centrumskapande verksamheter så som samlingslokal, handel och lättare former av vård. Avser Kv Gruvfrun 1 samt del av Tomtebo 2:1.
Nybyggnad av förskola i Innertavle
Avser nybyggnad av förskola, 4 avdelningar.
Nybyggnad av förskola i Umeå
Avser nybyggnad av förskola, 8 avd, med tillagningskök. Samt nybyggnad av gruppboende, 6 lgh.
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Umeå
Avser nybyggnad av stormarknad/livsmedelsbutik.
Nybyggnad av förskola i Vännäs
Nybyggnad av förskola med 6 avdelningar.
Nybyggnad av butikslokal i Umeå
Nybyggnad av butik. Klockarbäckens handels- och verksamhetsområde.
Nybyggnad av förskola i Skellefteå
Nybyggnad av förskola i centrala Skellefteå.
Ny- tillbyggnad av brandstation i Bjurholm
Ny/tillbyggnad av brandstation i Bjurholm.
Tillbyggnad av skola i Obbola, Umeå
Avser tillbyggnad av skola.
Utbyggnad av skola i Umeå
Avser tillbyggnad av skola.
Nybyggnad av förskola i Boliden
Avser nybyggnad av förskola, 4 avd.
Nybyggnad av kontor i Umeå
Nybyggnad av kontor.
Nybyggnad av McDonalds i Umeå
Nybyggnad av restaurang - mcdonalds.
Nybyggnad av förskola i Tomtebo
Syftet med planen är att skapa planmässiga förutsättningar för uppförande av förskoleverksamhet samt för viss centrumskapande verksamhet så som lättare former av vård.
Tillbyggnad av gymnastikhall i Vännäs
Avser tillbyggnad av gymnastikhall, Vegaskolan.
Nybyggnad av förskola i Umeå
Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för byggande av bostäder och skola samt att bibehålla en idrottsplan. Syftet är också att länka bebyggelsen till det gamla sjukhusområdet Umedalen respektive skolmiljön i väster och säkerställa god dagvattenhantering.
Nybyggnad av aktivitetscenter i Hemavan
Syftet med planen är att möjliggöra en utveckling av området med nya bostäder, verksamheter, utökat område för parkering, möjliggörande för tillbyggnad av befintlig simhall med padelbanor, gym m.m.
Nybyggnad av typhus i Hörnefors kommun
Planer finns för nybyggnad av två typhus på anstalten Sörbyn.
Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Skellefteå
Tillbyggnad av livsmedelsbutik och parkering.
Renovering av badhus i Robertsfors
Avser renovering av badhus i Robertsfors.
Nybyggnad av handelshus, Sandviksvägen 1, i Tärnaby
Markyta 2363 kvm. Planer för nybyggnad av handelshus.
Nybyggnad av handelshus i Storuman
Exploateringsarbetet är klart. Markyta 1039 kvm. Nybyggnad av handelshus.
Nybyggnad av multihall i Sorsele
Multihall på skolområdet.
Ombyggnad av Socialtjänstens Hus i Umeå
Avser ombyggnad av Socialtjänstens Hus. Planerat projekt från investeringsbudget 2021-2024.
Utvändigt underhåll på kyrka i Umeå
Utbyte av frostskadad fog & tegel.
Ombyggnation av bibliotek i Robertsfors
Avser ombyggnation av biblioteket, omdisponering, ytskikt mm. Planerat projekt från investeringsbudget 2021-2025.
Tillbyggnad av bilhall i Umeå
Avser tillbyggnad av bilhall.
Tillbyggnad av förskola, ombyggnad av skola i Holmsund
Avser möjlighet för tillbyggnad av förskola samt ev bygga om fastigheten för vård, kontor el dyl.
Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Umeå
Tillbyggnad av livsmedelsbutik.
Ombyggnad till kontor i Umeå
Ombyggnad och ändrad användning från magasin till kontor. Fastigheten är K-märkt.
Nybyggnad av restaurang i Umeå
Nybyggnad av restaurang och förråd.
Ombyggnad av skola i Robertsfors
Avser ombyggnad av Tunadalsskolan (WC, grupprum). Planerat projekt från investeringsbudget 2021-2025.
Byte av ventilation samt styr- och övervakningssystem i Centrumhuset, Robertsfors
Planerat projekt ur investeringsplan 2021-2025. Avser ventilation samt styr- och övervakningssystem.
Ombyggnad av värmeanläggning i skola i Bastuträsk
Avser ombyggnad av värmeanläggning.
Nybyggnad av personallokal i Robertsfors
Avser nybyggnad av personal- och driftsbyggnad.
Målning av fasad på kyrka i Norsjö
Målning av fasad med linoljefärg.
Målning av fasad, fönster mm på Vännäs kyrka
Avser målning av fasader, fönster, dörrar och socklar.
Nybyggnad av drivmedelsanläggning i Umeå
Nybyggnad av drivmedelsanläggning.
Takåtgärder på kyrka i Sorsele
Avser renovering av tak och torn på kyrka.
Tillbyggnad av restaurang i Skellefteå
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder samt ge förutsättningar för Big smajl att utöka sin restaurangverksamhet.
Tillbyggnad av personallokal i Skellefteå
Tillbyggnad av personalbyggnad.
Tillbyggnad av kontor i Storuman
Tillbyggnad av kontor.
Ombyggnad av del av skola till förskola i Fredrika
Objektet avser renovering av en del av skolan till förskolan i Fredrika.
Nybyggnad av entré på förskola i Vännäs
Avser tillbyggnad av ny entré på förskola.
Takbyte på skola i Robertsfors
Avser takbyte på Tundalsskolan, hus C baksidan. Planerat projekt från investeringsbudget 2021-2025.
Renovering av skola i Bygdeå
Avser nya ytskikt, belysning och innertak på mellanstadiet, Bygdeå skola. Planerat projekt från investeringsbudget 2021-2025.
Takbyte på skola i Robertsfors kommun
Avser takbyte på Nybyskolan, låga byggnaden mot Idrottsvägen. Planerat projekt från investeringsbudget 2021-2025.
Sanering av badhus i Malå
Avser sanering av badhus.
Nybyggnad av padelhall i Umeå
Nybyggnad av idrottsanläggning.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.