Alla planerade lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Umeå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nya byggnader med centrumskapande verksamheter i Umeå
Detaljplanen tillåter en byggnation på 6 våningar med en uppskattad möjlig exploatering på minst 15 000 kvm BTA. Placering Söder om sjukhuset.
Nybyggnad av kyrka och bostäder i Umeå
Ny kyrka och ett 80-tal lägenheter
Påbyggnad av kontor och flerbostadshus i Umeå
Planen är att bygga på ett befintligt parkeringsdäck med 1 våning kontor och 1 våning med 10-20 st lägenheter.
Nybyggnad av Huset K på Campus i Umeå
Entreprenaden omfattar ett nytt generellt hus på ca 7500 BTA innehållande i huvudsak undervisningslokaler. Universumområdet ligger på den plats där Norrlands Universitetssjukhus möter Umeå Universitet och vi vill på sikt stärka kopplingarna mellan områdena ytterligare. Huvudbyggnaden Universum innehåller idag restauranger, en närbutik, en frisör, en bokhandel, en studentkårslokal och studiearbetsplatser för studenterna. Entreprenaden är uppdelad i två faser, Fas 1 och Fas 2.
Nybyggnad av flerbostadshus och parkeringshus i Umeå
Avser nybyggnad av flerbostadshus och parkeringshus.
Nybyggnad av kyrka, storkök och aula i Umeå
Beställare=markägare. Området omfattar totalt 19000 kvm.
Ombyggnad av kontor och garage i Umeå
Östra stallet (byggnad 11) byggs om till kontor, verkstad och omklädningsrum. Västra stallet (byggnad 12) byggs om till garage för fossilfria bilar. Byggnaderna är q-märkta. Östra stallet total bruttoarea ca 1378 m². Västra stallet total bruttoarea ca 1350 m². Behandlad tomtarea ca 4900 m².
Nybyggnad av kontor och parkeringshus i Umeå
Avser nybyggnad av kontor och parkeringshus.
Nybyggnad av hotell på Ön, Umeå
Planer för nybyggnad av hotell i Umeå.
Nybyggnad av förskola i Umeå
Avser nybyggnad av förskola, 8 avd, med tillagningskök.
Nybyggnad av särskola i Umeå
Avser nybyggnad av särskola i Tomtebo, Umeå. Planerat projekt från investeringsbudget 2021-2024.
Nybyggnad av förskola i Umeå
Kökstäppan 1, Kålmasken 1 och del av Tomtebo 2:1
Nybyggnad av förskola och skola i Umeå
Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för skola (för- och grundskola). Behovet av friyta ska säkerställas samt parkering och angöring.
Nybyggnad av kontor på Ön, Umeå
Planer för nybyggnad av kontor i Umeå.
Nybyggnad av förskola i Umeå
Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för byggande av bostäder och skola samt att bibehålla en idrottsplan. Syftet är också att länka bebyggelsen till det gamla sjukhusområdet Umedalen respektive skolmiljön i väster och säkerställa god dagvattenhantering.
Nybyggnad av förskola i Olofsdal Umeå
Nybyggnad av förskola i Olofsdal, Umeå.
Tillbyggnad av förskola i Umeå
Tillbyggnad av förskola Varglyan 4-6 avdelningar, Umeå.
Nybyggnad av förskola i Umeå
Avser ny förskola, 6 avd. Planerat projekt från investeringsbudget 2021-2024.
Nybyggnad av sport & rekreationsområde i Umeå
Nybyggnad av sport & reaktionsområde i Umeå.
Tillbyggnad av skola i Umeå
Avser tillbyggnad av Dragonskolan.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Umeå
Nybyggnad av verksamhetslokaler.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Umeå
Nybyggnad av verksamhetslokaler.
Nybyggnad av kontor, industri/lager mm. i Umeå
Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för verksamheter, kontor, industri/lager och bostäder, samt att säkerställa det vägreservat som är utpekat i översiktsplanen.
Nybyggnad av förskola i Innertavle
Avser nybyggnad av förskola, 4 avdelningar.
Rivning och nybyggnad av skola i Rödäng
Rivning av befintlig skola.
Nybyggnad av samlingslokal, vård mm i Tomtebo, Umeå
Syftet med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för uppförande av centrumskapande verksamheter så som samlingslokal, handel och lättare former av vård. Avser Kv Gruvfrun 1 samt del av Tomtebo 2:1.
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Umeå
Avser nybyggnad av stormarknad/livsmedelsbutik.
Nybyggnad av restaurang i Umeå
Nybyggnad av Max i Umeå.
Tillbyggnad av skola i Obbola, Umeå
Obbola skola F-9, utbyggnad till två paralleller.
Utbyggnad av skola i Umeå
Avser tillbyggnad av skola.
Nybyggnad av på Ersboda, Umeå
Avser tomter för handels och verksamheter. Placering mellan Norra länken (E12) och väg 364. Beställare=Markägare Syfte med planen avser förutsättningar för utveckling av Sandbäcken med verksamheter, kontor, handel och centrum. Planen syftar även till att skapa en hållbar infrastruktur och en god trafik­anslutning till planområdet för att hantera den ökade trafikmängd som planförslaget innebär.
Nybyggnad av kontor i Umeå
Nybyggnad av kontor.
Nybyggnad av inomhushall i Umeå
43 x 26m stor hall.
Nybyggnad av sport- och friskområde i Umeå
Avsätts ytor på sammanlagt 6 000 m2 för verksamheter eller aktiviteter med anknytning till bl.a sport och friskvård.
Nybyggnad av förskola i Umeå
Avser nybyggnad av förskola, 2 avd.
Tillbyggnad av administrationslokal i Umeå
Avser nybyggnation av kontor intill den befintliga fabriken.
Tillbyggnad av förskola, ombyggnad av skola i Holmsund
Avser möjlighet för tillbyggnad av förskola samt ev bygga om fastigheten för vård, kontor el dyl.
Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Umeå
Tillbyggnad av livsmedelsbutik.
Ombyggnad av kontorshus i Umeå
Ändring av planlösning i flerbostadshus.
Nybyggnad av padelhall i Umeå
Nybyggnad av padelhall.
Nybyggnad av restaurang i Umeå
Nybyggnad av restaurang och förråd.
Ombyggnad till kontor i Umeå
Ombyggnad och ändrad användning från magasin till kontor. Fastigheten är K-märkt.
Ny utemiljö vid skola i Umeå
Avser ny utemiljö till Skärgårdsskolan.
Fönsterbyte på Vasaskolan i Umeå
Objektet avser fönster- och fönsterdörrsutbyte på Vasaskolan. Entreprenaden är indelad i etapp 1 och 2.
Utvändigt underhåll av kyrka i Holmsund
Avser ommålning av fasad och torntak samt reparation och målning av sockel på Kyrka. Taget från investeringsbudget 2023.
Rivning av vårdbostad i Umeå
Rivning av vårdboende.
Tjärning av klockstapel i Umeå
Tjärning och omläggning av spån på klockstapel, Umeå landsförsamlings kyrka.
Tjärning av klockstapel i Umeå
Tjärning och omläggning av spån på klockstapel, Ålidhems kyrka.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).