Alla planerade lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Skellefteå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av parkeringshus i centrala Skellefteå
I hjärtat av Skellefteå planerar vi för ett nytt parkeringshus. Traditionellt har beställaren själv byggt och driftat parkeringshusen men öppnar nu för nya lösningar där man i stället köper större eller mindre delar av åtagandet, t.ex. i form av koncessionsåtagande till en extern leverantör eller andra lösningar.
Nybyggnad av vårdbyggnader på Skellefteå lasarett
Nybyggnad av två vårdbyggnader på Skellefteå lasarett.
Nybyggnad av resecentrum i Skellefteå
Skellefteå kommun ska anlägga ett nytt resecentrum för tåg och regionbuss i centrum av Skellefteå i nära anslutning till Skellefteå lasarett och i närheten av stadstrafiken. Resecentrum kan bli aktuellt att byggas ut i etapper då Norrbotniabanan inte kommer vara färdigställd vid byggstart. Denna upphandling avser utredning av Norrbotniabanans nyttoeffekter.
Nybyggnad av verksamhetsområde i Skellefteå
Området är totalt på ca 40 hektar.
Nybyggnad av förskola i Skellefteå
Nybyggnad av förskola i centrala Skellefteå.
Nybyggnad av förskola i Boliden
Avser nybyggnad av förskola, 4 avd.
Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Skellefteå
Tillbyggnad av livsmedelsbutik och parkering.
Tillbyggnad av personallokal i Skellefteå
Tillbyggnad av personalbyggnad.
Tillbyggnad av restaurang i Skellefteå
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder samt ge förutsättningar för Big smajl att utöka sin restaurangverksamhet.
Takåtgärder på kyrka i Skelleftehamn
Avser reparation av yttertak på kyrka.
Takåtgärder på kyrka i Skellefteå
Avser åtgärder på tak.
Målning av fönster på kyrka i Skellefteå
Avser utvändig målning av fönster på kyrka.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.