Alla planerade lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Skellefteå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utveckling av område i Skellefteå
I den tänkta detaljplanen innefattas bostäder, parkeringshus, hotell, resecentrum, kontor och handel. Den beräknade kostnaden för det totala område är ca 5 mdkr.
Nybyggnad av skola mm i Skellefteå
Möjliggöra för skolverksamhet och idrottsverksamhet samt att skapa förutsättningar för ett effektivt och säkert omhändertagande av dagvatten. Planområdet ligger norr om Nyckelgatan. Grubban ska utvecklas till en än mer aktiv mötesplats med en tydligare stadskaraktär. Liv och rörelse uppnås genom att gång- och cykelstråk samordnas med aktiva platser. Närheten till skogen ska också framgå.
Ny gymnasieskola i Norrböle, Skellefteå
Nybyggnad av gymnasieskola med idrottsprofil. Planområdet ligger cirka 800 meter från centrum och omgärdas av Norrbölegatan i norr, Norra järnvägsgatan (väg 372) i söder, Kulturskolan i öster och befintliga flerbostadshus i väster
Om- och tillbyggnad av skola i Skellefteå
Om- och tillbyggnad av Örjanskolan. Planerar att skapa en samlad skolverksamhet från förskoleklass till årskurs 9 i området.
Nybyggnad av lokaler i Degerbyn, Skellefteå Kraft
Nybyggnad av Byggnad 1b: Personalutrymme i två plan, Byggnad 4: Varmgarage i två plan samt spolhall, Byggnad 5: Förrådsbyggnad för kall- och varmförråd samt avtiningshall, Byggnad 6: Skärmtak samt Byggnad 7 & 8: Carport. Ombyggnad av Byggnad 1a: Förråd och personalutrymme samt höjning av tak och nytt våningsplan med teknikrum. Rivning av delar av byggnad 1a samt befintligt kallförråd (för att bereda plats för Byggnad 1b). Övrigt: Installationsarbeten i byggnad 1. Markarbeten innefattande bl.a. Kabel och ledningsförläggning, Oljeavskiljare och brunnar samt ny överyta inom entreprenaden.
Nybyggnad av fotbollshall i Skellefteå
Avser fullstor fotbollshall, omklädningsrum och handikappanpassat gym.
Nybyggnad av förskola i Boliden
Entreprenaden omfattas av en huvuddel, Bolidens förskola. Mark- och husbyggnadsarbeten, arbeten med luftbehandling, VS-system, styr- och övervakningssystem samt El- och teleinstallationer för nybyggnad av en 6-avdelningsförskola. Entreprenaden omfattar även markarbeten i närliggande pulkbacke.
Nybyggnad av verksamhetsområde i Skellefteå
Planer för ett nytt industriområde. Syftet med området är att erbjuda ett 30-tal tomter för lättare och mindre ytkrävande industri och service som kan komplettera övrig tyngre industri i närområdet.
Nybyggnad av förskola i Skellefteå
Nybyggnad av förskola, 6 avd.
Nybyggnad av bostäder och förskola i Skellefteå
Planens syftar till att möjliggöra byggandet av bostäder och en förskola. Bostäderna kommer i huvudsak att utgöras av friliggande och sammanbyggda småhus som kompletteras med ett område med flerfamiljshus.
Nybyggnad av förskola i Skellefteå
Nybyggnad av förskola, 6+4 avd.
Nybyggnad av förskola i Ursviken
Nybyggnad av förskola i Ursviken.
Nybyggnad av sporthall i Kåge
Nybyggnad av sporthall.
Nybyggnad av förskola i Skellefteå
Nybyggnad av förskola i centrala Skellefteå.
Tillbyggnad av förskola i Kusmark
Tillbyggnad av förskola, 3 avd.
Om- och tillbyggnad av kontor och personallokal i Skelleftehamn
Om- och tillbyggnad av kontor och personallokal.
Utveckling av Bovikens Havsbad i Kågedalen
Detaljplanen syftar till att möjliggöra en utveckling av hela området kring Bovikens havsbad, bl a genom en småbåtshamn inne i Laxvarpsviken. Även havsbadet och campingen behöver mer utrymme för att kunna utvecklas och förbättras.
Renovering/uppgradering av lift på Vitberget i Skellefteå
Renovering och uppgradering av lift på Vitberget. Entreprenaden omfattar ombyggnation av lift, ny drivning, hjulpaket, motvikt, byte av vajer och säkerhetssystem mm.
Renovering av mur och staket vid kyrka i Skellefteå
Avser åtgärder på omgärdningar.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).