Alla planerade lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Södermanlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av kulturhus och kongresshall i Eskilstuna
Nybygganad av ett centralt beläget kongress- och kulturhus med tillhörande hotell.
Ny F-6 skola på Brandholmen
Nybyggnad av koncept-skola F-6.
Nybyggnad av F-6 skola i Nyköping
Upphandlingen avser rivning av idrottshall samt nybyggnad av skola. För ca 700 elever. 8000-9000 m2.
Nybyggnad av service, handel, parkering och parkeringshus i Strängnäs
Syftet med detaljplanen är skapande av en mer levande miljö kring stationen med utökade möjligheter till service, handel, parkering och parkeringshus.
Nybyggnad av vårdbostad och förskola i Eskilstuna
Totalt planeras ca 700 lägenheter för hela området på Årby Norra. Denna del avser ca 80 vårdbostäder med förskola i bottenplan.
Renovering av skola i Oxelösund
Renovering av Peterslundsskolan i samverkan.
Nybyggnad av skola i Balsta
Nybyggnad av skola för ca 1500 elever.
Nybyggnad av bildningscenter i Strängnäs
Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att anlägga ett bildningscenter med plats för en gymnasieskola, vuxenutbildning och gymnasiesärskola vid del av fastigheten Strängnäs 3:1. Centret ämnar ge plats för cirka 1000 elever.
Nybyggnad av förskola i Arnö
Konceptförskola.
Nybyggnad av skola i Eskilstuna
I ett centralt läge nära Eskilstunas resecentrum planeras nu bl.a. för skolverksamhet.
Nybyggnad av skola i Strängnäs
Förhandsbesked för nybyggnad av skola.
Nybyggnad av skola i Katrineholm
Planer på en helt ny stadsdel på Norr med bla skola, Gersnäs 3:8 i Katrineholm. Exploatering på: 1546681.
Nybyggnad av förskola i Eskilstuna
Planer för nybyggnad av förskola med 4 avdelningar.
Nybyggnad av F-9 skola i Strängnäs
Planer på en F-9 skola vid Läggesta.
Ombyggnad av centrumverksamhet till spa i Mariefred
Ombyggnad av den befintliga fastigheten Baderskan 1, samt att utöka byggrätten.
Om- och tillbyggnad av idrottshall vid skola i Eskilstuna
Avser nybyggnad av ca 100m2 samt ombyggnad av ca 1800m2. Dessa handlingar avser arbeten i etapp 1 av 2. I etapp 1 åligger det entreprenören att tillse så att arbeten som utförts ej hindrar etapp 2.
Om- och tillbyggnad av domkyrkan i Strängnäs
Tävlingsförslagen ska ha ett helhetsperspektiv på Domkyrkoberget och uppgiften består av att gestalta en samlande, funktionell och hållbar märkesbyggnad med hög arkitektonisk kvalitet. I uppgiften ingår även utformning av de omgivande platserna och användningen av de befintliga byggnaderna.
Nybyggnad av förskola i Eskilstuna
Strategisk partnering i flera etapper/optioner, programhandling för ett helt nytt område gällande förtätning av Skogsängen. Förskola upp till 12 avdelningar & utemiljö. Option från etapp 4-5 (2167548).
Nybyggnad av förskola i Gnesta
Nybyggnad av förskola.
Nytt område för handel, industri och logistik i Eskilstuna
Syftet med detaljplanen är att pröva området för ändamålen handel, industri och logistik.
Nytt handelsområde i Stenbro
Mark finns avsedd för handelsområde.
Nybyggnad av förskola på Gripsholms backar, Mariefred
Nybyggnad av förskola på Gripsholms backar.
Nybyggnad av idrottshall i Eskilstuna
Det finns planer på att bygga en fullstor idrottshall som främst ska användas för grundskoleeleverna vid den nuvarande Fristadsskolan samt S:t Eskils gymnasium.
Ny campinganläggning i Strängnäs
Strängnäs kommun bjuder in till markanvisningstävling för att anlägga och långsiktigt driva en attraktiv året-runt-camping vid Mälaren.
Nybyggnad av förskola i Vingåker
Nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av förskola eller annan verksamhet i Mariefred
Oklart vad som kan byggas på Mariefred 2:33, tidiga planer för förskola eller vårdboende.
Nybyggnad av förskola i Eskilstuna
Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten för en ny förskola för 120 barn.
Nybyggnad av skola i Vingåker
Nybyggnation av skola.
Nytt område för handel och industri i Gnesta
Planerat projekt med tomter till försäljning för i huvudsak handel. 2 hektar mark.
Nybyggnad av kontor, hotell-verksamhet mm i Strängnäs
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för kontor, hotell-verksamhet, småindustri, hälsovård och handel samt möjlighet till utbyggnad.
Nybyggnad av sällanköpshandel i Eskilstuna
Nybyggnad av sällanköpshandel
Nybyggnad av församlingshem i Trosa
Nybyggnad av klimatsmart enplansbyggnad.
Ombyggnad av förskola i Eskilstuna
Ombyggnad av förskolelokaler, matsal samt kök.
Tillbyggnad av förskola i Eskilstuna
Utbyggnad av befintlig förskola på Årbygatan.
Nybyggnad av golfklubb på Gripsholms backar, Mariefred
Nybyggnad av golfklubb på Gripsholms backar.
Utveckling av verksamhetsområde i Strängnäs
Syftet med detaljplanen är att flytta Vasavallens idrottsplats till Larslundaområdet. Planen avser att skapa förutsättningar för ett nytt teknikcenter som bidrar till en modern stadsdel och en attraktiv entré till Strängnäs stad.
Nybyggnad av industrihus i Strängnäs
Industritomt för verkstad, lagerlokal.
Tillbyggnad av butik i Eskilstuna
Tillbyggnad av affärshus.
Tillbyggnad av restaurang, kontor m.m. i Stavsjö etapp 3
Planer för kök, restaurang, kontor, konferens.
Ny el- och värmeanläggning mm i Mellösa kyrka
Ny el, värme och styr/regleranläggning.
Invändigt underhåll av kyrka i Mellösa
Åtgärda sprickor invändigt i valvet m.m.
Installation av solcellsanläggningar samt omläggning av tak på Rosvalla, Nyköping
Avser uppförande av en nätansluten solcellsanläggning inklusive takomläggning på Nyköpings arenor Rosvalla. Solcellsanläggningen skall installeras på byggnadernas tak. Arenorna omfattar 8 hallar under tak och motsvarar 40 000 kvadratmeter stor yta.
Renovering av fönster i Floda kyrka
Renovering av fönster.
Tillbyggnad av kapell i Gnesta
Bygglov för tillbyggnad av kapell.
Utvändigt underhåll av kulturhus i Katrineholm
Ny huvudentré till kulturhuset Ängeln.
Utvändig renovering av Helgesta kyrka
Renovering av klockstapel.
Fasadrenovering mm på Husby-Oppunda kyrka
Fasadrenovering, stenkonservering, komplettering av fönsterbågar, brandutrymning, målning in- och utvändigt.
Ombyggnad av boende i Nyköping
Nybyggnaden avser tillfälligt boende vid evenemang & kurser med moduler.
Renovering av Lerbo kyrka
Renovering av Lerbo kyrka.
Rivning av skola i Nyköping
Rivning av Oppebyskolan.
Renovering & tjärning av spåntak på kyrka i Nyköping
Renovering & tjärning av spåntak.
Rivning av församlingshem i Trosa
Rivning inför nybyggnad av klimatsmart enplansbyggnad.
Takarbeten på Husby-Oppunda kyrka
Restaurering tak- och plåtdelar, målning av tak m.m.
Ombyggnad av bowlinghall i Flen
Totalentreprenad för komplett utbyte inkl. rivning av 8 st banor/Laminatbanor, ansats samt tillhörande 4 st Klotreturer – Klothissar i Bowlinghallen Hammarvallen i Flens kommun. Byggnation enligt USBC (United States Bowling Congress) bestämmelser. Bowlinghallen på Hammarvallen i Flen drivs i regi Flens Bowlingcafé.
Renovering & tjärning av klockstapel på kyrka i Nyköping
Renovering & tjärning av klockstapel.
Invändig renovering av vapenhuset i Stenkvista kyrka
Invändig renovering av vapenhuset.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).