Alla planerade lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Eskilstuna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av kulturhus och kongresshall i Eskilstuna
Nybygganad av ett centralt beläget kongress- och kulturhus med tillhörande hotell.
Nybyggnad av F-6 skola i Eskilstuna
Ur Investeringsbudget/plan 2018-2022.
Ny- och tillbyggnad av förskola i Eskilstuna
Ny- & tillbyggnad av förskola.
Om- & tillbyggnad av skola i Eskilstuna
Ombyggnation Fristadsskolan (Västra Folkskolan), S:t Eskils gymnasium. Tillbyggnad av skola samt utvändig ändring Vildrosen 6.
Utveckling av resecentrum/stationsområde i Eskilstuna
Eskilstuna kommun har sedan 2017 arbetat med att ta fram underlag och analyser för Järnvägssystemet som resecentrum. Två alternativ till resecentrums lokalisering har tagits fram och kompletterande utredningar och analyser behövs. Parallellt med resecentrums analyser pågår åvs-arbeten av Trafikverket där det ingår i uppdraget att ta fram underlag för kommunens räkning relaterat till Trafikverkets projekt.
Nybyggnad av förskola i Eskilstuna
Förhandsbesked för nybyggnad av förskola med 4 avdelningar.
Nytt område för handel, industri och logistik i Eskilstuna
Syftet med detaljplanen är att pröva området för ändamålen handel, industri och logistik.
Nybyggnad av service, handel, parkering och parkeringshus i Strängnäs
Syftet med detaljplanen är skapande av en mer levande miljö kring stationen med utökade möjligheter till service, handel, parkering och parkeringshus.
Nybyggnad av förskola i Eskilstuna
Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten för en ny förskola för 120 barn.
Nybyggnad av brandstation i Eskilstuna
Förhandsbesked för nybyggnad av brandstation.
Nybyggnad av förskola i Skogstorp
Nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av vårdboende i Eskilstuna
Nybyggnad av vårdboende.
Tillbyggnad av förskola i Eskilstuna
Utbyggnad av befintlig förskola på Årbygatan.
Ombyggnad av förskola i Eskilstuna
Ombyggnad av förskolelokaler, matsal samt kök.
Nybyggnad av idrottshall i Eskilstuna
Nybyggnad av idrottshall.
Tillbyggnad av kontor i Eskilstuna
Tillbyggnad av kontorshus.
Renovering av parkeringsgarage samt utemiljö i Torshälla
Objektet avser restaurering av garaget beläget på Brogatan 13. Objektet avser ombyggnad av en utemiljö beläget på ovansidan av garaget bjälklaget, utbyte av värmeslingor i ramper till garageinfart, demontering av vatten i garaget samt bygga om befintligt.
Tillbyggnad av ridhus i Eskilstuna
Tillbyggnad av ridhus samt uppförande av stödmur samt rivning del av ridhus.
Installation av solcellsanläggning på gymnasieskola i Eskilstuna
Avser montering av solcellsanläggning på tak.
Utbyte av ishockeyrink i ishall i Eskilstuna
Montering av en (1) ny sarg inklusive spelarbås, utvisnings- och funktionärsbås, publikskydd och hängnät (droppnät) på befintlig betongpist i en ishall klassificerad som träningshall.
Byte av garagedörrar i Eskilstuna
Avser byte av 7 st garagedörrar.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.