Alla planerade lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Nyköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av sjukhuslokaler i Nyköping
Dockas på N54 på projekt: 1232107.
Ombyggnad av sjukhuslokaler i Nyköping
Dockas på N54 på projekt: 1232107.
Nybyggnad av F-6 skola i Nyköping
Entreprenaden omfattar projektering och uppförande av bygg-, mark- och installationsanläggningar samt samordning av projektering och byggverksamhet. I entreprenaden ingår även rivning av befintliga byggnader. ledningsstråk och markanläggningsarbeten
Ny F-6 skola på Brandholmen
Nybyggnad av koncept-skola F-6.
Nybyggnad av förskola i Arnö
Konceptförskola.
Nytt handelsområde i Stenbro
Mark finns avsedd för handelsområde.
Utveckling av hamnområde i Nyköping
Ett kallbadhus kan fylla många funktioner. Förutom badmöjligheten så kan ett soldäck i söderläge även bli en åskådarläktare mot kanotstadion. Det stärker också Nyköpings identitet kring vatten och omsorg om medborgarna och kan bli en stark identitetsbärare för Nyköping. Behovet av att skapa en framtida stadspark ökar i och med att Nyköpings tätort växer samt att stadsdelen Kungshagen över tid kommer att omvandlas från verksamhetsområde till blandstad. I området runt Stadsfjärden finns goda förutsättningar för att skapa en framtida stadspark – ”Stadsfjärdsparken”. Här finns till exempel redan närheten till vatten, populära stråk för gående och cyklister och angränsande restauranger längs östra kajen.
Ombyggnad av mellanbjälklag i Alphaskolan, Nyköping
Entreprenaden omfattar ombyggnation på Alphaskolan i Nyköping. Ombyggnaden innebär bjälklagskomplettering i två rum som är öppna genom plan. På ovanvåningen ska nya rum bildas för att utgöra klassrum.
Tillbyggnad av restaurang, kontor m.m. i Stavsjö etapp 3
Planer för kök, restaurang, kontor, konferens.
Rivning av affärshus i Nyköping
Avser rivning och nybyggnad av butikslokal.
Fasadrenovering mm på Husby-Oppunda kyrka
Fasadrenovering, stenkonservering, komplettering av fönsterbågar, brandutrymning, målning in- och utvändigt.
Rivning av skola i Nyköping
Rivning av Oppebyskolan.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).