Alla planerade industriprojekt i Skåne län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av batterifabrik i Malmö
Planer finns för nybyggnad av batterifabrik i norra hamnen. 18 000 kvadratmeter utgörs av produktionsanläggning inklusive yta för produktion, matsalar och kontor med mera, cirka 38 000 kvadratmeter för lagerbyggnad för färdiga produkter från fabriken, material och containerfunktior. Objektets läge: Malmö hamn.
Nyb av hotell,forskn/utbildning,förebyggande hälsa m.m i Malmö
Planer finns för nybyggnad av hotell, anläggning för forskn/utbildning, förekommande hälsa m.m. i Malmö. ( Parkeringsgarage för ca 200 bilar)
Ny- och ombyggnation av Karlslunds idrottsområde i Landskrona
Avser ny- och ombyggnation av Karlslunds idrottsområde i Landskrona. Etapp 2: Friidrottsarena Ytor för spontanidrotter Tennisbanor Ridanläggning Projektet är indelat i 4 etapper och totalkostnaden för etapperna landar på 900 mkr.
Nybyggnad av lagerbyggnader i Helsingborg
Planer finns för nybyggnad av industribyggnader samt mindre del kontor. Omfattar 3 huskroppar. Yta: 13996 m2, 7735 m2 resp. 64 m2.
Nybyggnad av logistikanläggning i Malmö
Planer finns för nybyggnad av logistikanläggning vid Tullstorp. Tomtyta: ca 70000 m2.
Nybyggnad av lager/industri och kontor i Höganäs
Planer finns för fortsatt nybyggnad av lager/industri- och kontorsbyggnad med en yta på ca 30000 m2.
Nybyggnad av industri- och lagerbyggnad, Burlöv
Nybyggnad av industri- och lagerbyggnad med 2 plan med markplan och entresolplan.
Nybyggnad av lager/industri och kontor i Höganäs
Planer finns för nybyggnad av lager/industri- och kontorsbyggnad med en yta på 21000 m2.
Nybyggnad av produktionslokal, kontor m.m i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av produktionslokal, kontor samt lager i en huskropp, yta ca 10000 m2.
Nybyggnad av industrihus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av industriverksamhet.
Nybyggnad av lager- och logistikslokaler i Malmö
Projektet avser nybyggnad av lager- och logistiklokaler med en yta på 10000 m2. Objektets läge: Fosie/Jägersro och tomten är belägen mellan inre och yttre Ringvägen.
Nybyggnad av verksamheter och förskola i Åhus, Kristianstad
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ett flexibelt verksamhetsområde med möjlighet för industri, verksamheter, kontor, tekniska anläggningar och specificerad djurhållning. I områdets nordvästra hörn möjliggörs även för förskola p.g.a. dess strategiska läge omgivet av bostäder och natur.
Om och tillbyggnad till Business Center i Trelleborg
Avser visualisering av östra industriområdet för att möjliggöra fortsatt utveckling för området med befintliga och nya funktioner. Tre team har valts ut och delta i gestaltningsuppdraget. BSK Arkitekter AB tillsammans med A-Nord, Wingårdh Arkitektkontor Aktiebolag tillsammans med WSP samt C.F. Möller Sverige AB tillsammans med Tyrens. Business center Trelleborg är en del av det omfattande stadsutvecklingsprojektet Kuststad kring år 2025.
Nybyggnad av underhållsdepå i Arlöv
Planer finns för nybyggnation av en underhållsdepå i Arlöv.
Markområde för verksamhetsområde i Tjörröd sydost i Höganäs
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Avser markområde för verksamhetslokaler i Höganäs. Markyta: ca 50000 m2. Objektets läge: söder om Järvsgatan o Måarpsvägen. Igångsättning avhängigt intressent.
Nya magasinet, Ystad
Entreprenaden omfattar nybyggnad av kontor, verkstad och lager. Byggnaden kommer förvaltas av Ystad Industrifastigheter och inhysa verksamhet från Ystads museer.
Nybyggnad av lagerbyggnad i Tomelilla
Avser nybyggnad av lagerbyggnad med en yta på 5000 m2.
Nybyggnad av produktionsanläggning i Malmö
Avser nybyggnad av produktionsanläggning med en total yta på 3000 m2. Yta: 2200 m2 produktionslokaler samt 800 m2 kontor.
Nybyggnad av verksamheter i Båstad
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ett mer effektivt utnyttjande av verksamhetsmark genom att ta bort en planlagd, ej utbyggd lokalgata och istället planlägga ytan som kvartersmark.
Markområde för industriverksamhet i Malmö
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Markområde finns för 100000 m2 (10 hektar) tomtmark för industriverksamhet.
Nybyggnad av industri i Lund
Avser ett verksamhetsområde avsett för kontor, teknik- eller laboratorieföretag av icke störande art
Markområde för verksamhetslokaler i Billesholm
Markområde finns för byggbar för verksamhetslokaler i området Sånnadamm. Areal 7 739 kvm .
Tillbyggnad av industrihus i Kristianstad
Tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av verksamheter i Veberöd
Planer finns för nytt verksamhetsområde i Veberöd
Markområde för verksamhetslokaler i Kävlinge
Planer finns för nytt verksamhetsområde som omfattar industrilokaler, kontor och handel.
Nybyggnad av lager i Ödåkra, Helsingborg
Nybyggnad av lager/kallförrådsbyggnader med totalt 44 förråd med tillhörande parkeringsplatser. Projektet läge: intill väla centrum.
Nybyggnad av industrihus i Lund
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Burlöv
Riva två stycken byggnader och uppföra ett industrihotell på fastigheten Tågarp 16:15.
Nybyggnad av indusribyggnad i Malmö
Planer finns för nybyggnad av industribyggnad men en yta på ca 2000 m2.
Nybyggnad av industribyggnad i Malmö
Nybyggnad av tankfarm med distributionsledningar.
Nybyggnad av företagspark i Åsum
Det finns 40 hektar mark finns till försäljning för nybyggnad av företagspark.
Nybyggnad av logistikcenter i Ängelholm
Avser nybyggnad av logistikcenter.
Nybyggnad av industrihus i Hörby
Nybyggnad av industri.
Utbyggnad av industriområde i Hörby
Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten till ny industrimark.
Nybyggnad av industriradhus i Ödåkra, Helsingborg
Avser nybyggnad av 44 industrilokaler i bostadsrättsform fördelat på 2 huskroppar.
Rivning av industri och kontor m.m i Malmö
Projektet avser rivning av industribyggnader, kontor m.m. vid Kv. Bryggeriet. Projektet kommer att etappindelas.
Nybyggnad av kontor, produktionslokaler m.m i Förslöv Båstad
Avser nytt verksamhetsområde om ca 17 ha och ligger intill stationen i Båstad.
Nybyggnad av industri, kontor och föreningsverksamhet i Lund
Avser nybyggnad av industri samt och kontors- och föreninglokaler. Tomtmark kan delas upp .
Nybyggnad av industri och kontor i Dalby, Lunds kommun
Avser nybyggnad av industri och kontorslokaler
Nytt verksamhetsområde i Södra Sandby, Lunds kommun
Planer finns för nytt verksamhetsområde söder om Östra Möllas befintliga verksamhetsområde i Södra Sandby, Lunds kommun
Nytt verksamhetsområde i Genarp, Lunds kommun
Avser nytt verksamhetsområde i Genarp, Lunds kommun..
Nytt verksamhetsområde i Genarp, Lunds kommun
Avser nytt verksamhetsområde i Genarp, Lunds kommun
Tillbyggnad av lager i Malmö
Tillbyggnad av lager, fasadändring (nya portar, nytt vindfång samt nytt skärmtak).
Nybyggnad av bageri och företagshotell i Svalöv
Planer finns för nybyggnad av bageri samt företagshotell.
Nybyggnad av industrihus i Klippan
Planer finns för nybyggnad av industri/lager.
Nybyggnad av industrihus i Trelleborg
Avser nybyggnad bygglov för uppförande av båtvarv samt industrifastighet med företagslokaler.
Nybyggnad av industrihus i Skurup
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Burlöv
Nybyggnad av industri- och lagerbyggnad .
Om- och tillbyggnad av återvinningscentral i Höganäs
Omfattande arbete inleds med att bygga om och utveckla samtliga återvinningscentraler inom sina ägarkommuner.
Nybyggnad av lagerbyggnad i Helsingborg
Avser fortsatt nybyggnad av lagerbyggnad på Makadamgatan.
Nybyggnad av industriradhus i Ystad
Planer finns för nybyggnad av industriradhus i Ystad.
Ombyggnad av växthus, Lund
Projektet avser en verksamhetsanpassning av befintliga lokaler med bla ett nytt högre palmhus och en ny entrébyggnad.
Ny återvinningscentral i Kristianstad
Planer finns för nybyggnad av återvinningscentral inom norra delen av Kristianstad.
Tillbyggnad av industrihus i Landskrona
Planer finns för tillbyggnad och utökning av verksamheter.
Nybyggnad av industri mm i Lund
Planförslaget innefattar; verksamhetsområdet med icke störande industri, gatustruktur i form av en slinga runt området, ny in- och utfart från Svenhögsvägen, ny gång- och cykelväg samt dagvattendamm på parkmark.
Tillbyggnad av industrihus i Simrishamn
Avser tillbyggnad industribyggnad med kontor. Total yta på 600 kvm.
Nybyggnad av återvinningscentral i Malmö
Planer finns för nybyggnad av återvinningscentral i Elisedal.
Nybyggnad av återvinningscentral i Kristianstad
Planer finns för nybyggnation av en återvinningscentral.
Markområde för industribyggnad i Lomma
Avser markområde för industribyggnad. Markområde: 2246 m2. Igångsättning avhängigt intressent.
Nybyggnation av plansilo, Skurup
Avser nybyggnad av ungdjursstall
Nybyggnad av industrihus i Bromölla
Nybyggnad av industribyggnad/kallförråd.
Nybyggnad av industrihus i Helsingborg
Förhandsbesked för nybyggnad av industri.
Ombyggnad av återvinningscentral i Kristianstad
Planer i tidigt skede. Planer finns för ombyggnation av återvinningscentral.
Nybyggnad av stall i Burlöv
Nybyggnad av annan byggnad, stall och ridhus.
Nybyggnad av industrihus i Kristianstad
Förhandsbesked för nybyggnad av industribyggnad
Nybyggnad av industrihotell i Osby
Avser fortsatt nybyggnad av industrihotell.
Nybyggnad av industrihotell i Osby
Avser fortsatt nybyggnad av industrihotell.
Nybyggnad av industrihotell i Osby
Avser fortsatt nybyggnad av industrihotell.
Nybyggnad av industrihotell i Osby
Avser fortsatt nybyggnad av industrihotell med en yta på 350 m2.
Ombyggnad av industrihus i Trelleborg
Ändring av en byggnad som innebär att konstruktionen av byggnadens bärande delar berörs eller byggnadens planlösning påverkas avsevärt. Installation eller väsentlig ändring av ventilation i byggnader.
Invändigt underhåll av industriverksamhet i Bjuv
Planer för invändigt underhåll av matsal för 30-40 personer.
Utvändigt underhåll av industrihus i Lund
Utvändig ändring av industribyggnad.
Invändigt underhåll av industriverksamhet i Bjuv
Planer för ombyggnad av matsal i huvudkontoret.
Ombyggnad av sophus i Staffanstorp
Ombyggnad av sophus.
Ombyggnad av industrihus i Åstorp
Ändrad användning av industribyggnad.
Rivning av industrihus i Kristianstad
Rivning av industribyggnad.
Åtgärder av serverhall i Kävlinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2022. Avser serverhall -livscykelhantering.
Ommålning av miljöhus vid flerbostadshus i Helsingborg
Avser ommålning av miljöhus och murar i anslutning till flerbostadshus med 6 lägenheter.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).