Alla planerade industriprojekt i Skåne län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av batterifabrik i Malmö
Planer finns för nybyggnad av batterifabrik i norra hamnen. 18 000 kvadratmeter utgörs av produktionsanläggning inklusive yta för produktion, matsalar och kontor med mera, cirka 38 000 kvadratmeter för lagerbyggnad för färdiga produkter från fabriken, material och containerfunktior. Objektets läge: Malmö hamn.
Nyb av hotell, forskn/utbildning, förebyggande hälsa m.m, i Malmö
Planer finns för nybyggnad av hotell, anläggning för forskn/utbildning, förekommande hälsa m.m. i Malmö. ( Parkeringsgarage för ca 200 bilar)
Nybyggnad av lager/industri och kontor i Höganäs
Planer finns för fortsatt nybyggnad av lager/industri- och kontorsbyggnad med en yta på ca 30000 m2.
Nybyggnad av återvinningsstation i Helsingborg
Planer finns på anläggning som ska rena avloppsslam från reningsverk till fosfor genom en ny metod. Totalkostnad ca 300 mkr.
Nybyggnad av logistikanläggning i Malmö
Planer finns för nybyggnad av logistikanläggning vid Tullstorp. Tomtyta: ca 70000 m2.
Nybyggnad av lager/industri och kontor i Höganäs
Planer finns för nybyggnad av lager/industri- och kontorsbyggnad med en yta på 21000 m2.
Nybyggnad av produktionslokal, kontor m.m i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av produktionslokal, kontor samt lager i en huskropp, yta ca 10000 m2.
Nybyggnad av logistikcenter i Ängelholm
Avser nybyggnad av logistikcenter.
Nybyggnad av lager- och industribyggnad i Malmö
Projektet avser nybyggnad av kontor, lager och processindustri för livsmedelshantering. Avser 1 huskropp med en yta på 10000 m2 i 1-3 plan. Byggnaden planeras att uppföras enligt Miljöbyggnad Guld.
Utveckling av industriparken i Osby
Planer finns för utveckling av Industriparken i Osby. Nordöstra området utmed väg 15.
Nybyggnad av verksamheter och förskola i Åhus, Kristianstad
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ett flexibelt verksamhetsområde med möjlighet för industri, verksamheter, kontor, tekniska anläggningar och specificerad djurhållning. I områdets nordvästra hörn möjliggörs även för förskola p.g.a. dess strategiska läge omgivet av bostäder och natur.
Nybyggnad av industrihus samt fiskodling i Bjuv
Avser laxodling samt nybyggnad av industribyggnad. Bta motsvarar ca 7000 kvm .
Nybyggnad av industrihus i Ängelholm
Nybyggnad av industriverksamhet.
Nybyggnad av underhållsdepå i Arlöv
Planer finns för nybyggnation av en underhållsdepå i Arlöv.
Markområde för verksamhetsområde i Tjörröd sydost i Höganäs
Avser markområde för verksamhetslokaler i Höganäs. Markyta: ca 55000 m2. Objektets läge: söder om Järvsgatan o Måarpsvägen. Igångsättning avhängigt intressent.
Nybyggnad av industri, Osby
Planer finns för nybyggnad vägrestaurang, kontor, besöks- och verksamhetsmöjligheter på del av Osby 181:5, på östra sidan om väg 23 och rastplats Lars Dufwa i Osby kommun,
Geologisk lagring av CO2 i Helsingborg
Öresundskraft Kraft och Värme AB har för avsikt att köpa kapacitet vid ett geologiskt lager av CO2. I leveransomfattningen ingår lagringskapacitet för Öresundskrafts CO2-volymer. Sökanden ska kunna ta emot Öresundskrafts infångade och flytande CO2 med lastbil eller tåg vid en mottagningsplats som är öppen dygnet runt, 7 dagar i veckan. CCS- anläggningen finns på projekt ID 2269251.
Tillbyggnad av industrihus i Staffanstorp
Avser nybyggnad av industrihus på ca 10-15 000 kvm.
Nybyggnad av logistik/lagerlokaler alternativt butikslokal i Fosie, Malmö
Planer finns för nybyggnad av 4000 m2 lokal för logistik/lagerbyggnad alternativt butikslokal för järnhandel.
Nybyggnad av verksamheter i Båstad
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ett mer effektivt utnyttjande av verksamhetsmark genom att ta bort en planlagd, ej utbyggd lokalgata och istället planlägga ytan som kvartersmark.
Nybyggnad av industri i Lund
Avser ett verksamhetsområde avsett för kontor, teknik- eller laboratorieföretag av icke störande art
Markområde för industriverksamhet i Malmö
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Markområde finns för 100000 m2 (10 hektar) tomtmark för industriverksamhet.
Markområde för handel och lättindustri i Höör,
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Avser markområde för industri och volymhandel. Omfattar ett område på 20000 m2. Detaljplaneärende. Igångsättning avhängigt intressent.
Markområde för verksamhetsområde i Tjörröd i Höganäs
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Avser markområde för verksamhetslokaler i Höganäs. Markyta: ca 8500 m2. Igångsättning avhängigt intressent.
Markområde för verksamhetslokaler i Kävlinge
Planer finns för nytt verksamhetsområde som omfattar industrilokaler, kontor och handel.
Markområde för verksamhetslokaler i Billesholm
Markområde finns för byggbar för verksamhetslokaler i området Sånnadamm. Areal 7 739 kvm .
Utbyggnad av företagsby i Båstad
Planer finns för utbyggnad av företagsby med 8500 kvm lokaler.
Nybyggnad av industrihus i Hörby
Nybyggnad av industri.
Utbyggnad av industriområde i Hörby
Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten till ny industrimark.
Nybyggnad av företagspark i Åsum
Det finns 40 hektar mark finns till försäljning för nybyggnad av företagspark.
Nybyggnad av industri och kontor i Dalby, Lunds kommun
Avser nybyggnad av industri och kontorslokaler
Nytt verksamhetsområde i Södra Sandby, Lunds kommun
Planer finns för nytt verksamhetsområde söder om Östra Möllas befintliga verksamhetsområde i Södra Sandby, Lunds kommun
Nybyggnad av industri, kontor och föreningsverksamhet i Lund
Avser nybyggnad av industri samt och kontors- och föreninglokaler. Tomtmark kan delas upp .
Nytt verksamhetsområde i Genarp, Lunds kommun
Avser nytt verksamhetsområde i Genarp, Lunds kommun
Rivning av industri och kontor m.m i Malmö
Projektet avser rivning av industribyggnader, kontor m.m. vid Kv. Bryggeriet. Projektet kommer att etappindelas.
Nybyggnad av industrihus i Helsingborg
Nybyggnad av industri/lager.
Nybyggnad av industrihus i Skurup
Nybyggnad av industribyggnad.
Om- och tillbyggnad av återvinningscentral i Åstorp
mfattande arbete inleds med att bygga om och utveckla samtliga återvinningscentraler inom sina ägarkommuner.
Nybyggnad av industriradhus i Ystad
Planer finns för nybyggnad av industriradhus i Ystad.
Om- och tillbyggnad av återvinningscentral i Bjuv
Omfattande arbete inleds med att bygga om och utveckla samtliga återvinningscentraler inom sina ägarkommuner.
Nybyggnad av HET Hamnens Energitank i Malmö
The energy tank will be located close to existing production facilities at HAMNEN 32:1 in Malmö. The street address is Borrgatan 59. Storage capacity is 2000 MWh. Tank dimensions: Volume: 45000 m³, Diameter:30 m, Height: 70 m.
Ny återvinningscentral i Kristianstad
Planer finns för nybyggnad av återvinningscentral inom norra delen av Kristianstad.
Tillbyggnad av industrihus i Landskrona
Planer finns för tillbyggnad och utökning av verksamheter.
Ombyggnad av växthus vid Lunds Universitet
Avser ombyggnation av växthus Botaniska trädgården vid Lunds Universitet. Projektet består av två delar: E1- Ombyggnation av Palmhuset och entrébyggnad med ny entrébyggnad, nytt planteringsrum, nytt och högre palmhus och nya installationer. E2- Växthus och orangerier och omfattar renovering av växthus och orangerier med nytt klimatskal och stomme till växthusen, nya fönster orangerier, åtgärda fuktskador, nya installationer.
Nybyggnad av industrihus i Bromölla
Nybyggnad av industribyggnad/kallförråd.
Nybyggnad av återvinningscentral i Malmö
Planer finns för nybyggnad av återvinningscentral i Elisedal.
Nybyggnad av industrihus i Kristianstad
Nybyggnad av industribyggnad - lagerhall.
Nybyggnad av återvinningscentral i Kristianstad
Planer finns för nybyggnation av en återvinningscentral.
Markområde för industribyggnad i Lomma
Avser markområde för industribyggnad. Markområde: 2246 m2. Igångsättning avhängigt intressent.
Ombyggnad av återvinningscentral i Kristianstad
Planer i tidigt skede. Planer finns för ombyggnation av återvinningscentral.
Nybyggnad av industrihus i Trelleborg
Bygglov nybyggnad industriradhus om 26 styck kallförråd.
Rivning av industrihus i Lund
Avser rivning av industribyggnad.
Nybyggnad av miljöhus i Malmö
Projektet avser nybyggnad av miljöhus i anslutning till flerbostadshus.
Nybyggnad av stall i Burlöv
Nybyggnad av annan byggnad, stall och ridhus.
Nybyggnad av industrihotell i Osby
Avser fortsatt nybyggnad av industrihotell.
Nybyggnad av industrihotell i Osby
Avser fortsatt nybyggnad av industrihotell.
Nybyggnad av industrihotell i Osby
Avser fortsatt nybyggnad av industrihotell.
Nybyggnad av industrihotell i Osby
Avser fortsatt nybyggnad av industrihotell.
Tillbyggnad av industrihus i Hörby
Planer finns för att bygga till ett kall förråd/lager i anslutning till industriverksamheten.
Rivning av industrihus i Kristianstad
Avser rivning av industribyggnad.
Ommålning av miljöhus vid flerbostadshus i Helsingborg
Avser ommålning av miljöhus och murar i anslutning till flerbostadshus med 6 lägenheter.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).