Alla planerade industriprojekt i Skåne län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 110 st.

Nybyggnad av lokaler för lager, industri och hantverk i Norra Varalöv, Ängelholm
Planer finns för nybyggnad och utökning av ett verksamhetsområde för logistik och e-handel och på en yta om drygt 61 hektar i Norra Varalöv Ängelholms kommun.
Nybyggnad av pilotproduktionsanläggning i Lund
Avser nybyggnad av en pilotproduktionsanläggning för nanotekniprototyper, en anläggning från forskning till fullskalig till produktion samt elektronikrum, vibratorfritt um m.m.
Nybyggnad av logistikanläggning i Malmö
Planer finns för nybyggnad av logistikanläggning vid Tullstorp. Tomtyta: ca 70000 m2.
Nybyggnad av återvinningsstation i Helsingborg
Planer finns på anläggning som ska rena avloppsslam från reningsverk till fosfor genom en ny metod. Totalkostnad ca 300 mkr.
Nybyggnad av lager/industri och kontor i Höganäs
Planer finns för nybyggnad av lager/industri- och kontorsbyggnad med en yta på ca 30000 m2.
Nybyggnad av lager/industri och kontor i Höganäs
Planer finns för fortsatt nybyggnad av lager/industri- och kontorsbyggnad med en yta på ca 30000 m2.
Nybyggnad av logistikbyggnad i Malmö
Projektet avser nybyggnad av logistikbyggnad om 10000 kvm, med en invändig takhöjd på 11,7 meter. I projektet ingår även ett entresolplan för kontor och personalutrymmen.
Nybyggnad av laboratorie och kontor i Lund
Nybyggnad av nybyggnad av en laboratoriebyggnad och kontor med en sammanlagd yta på 12 300 kvadratmeter. Byggnaden består av suterrängvåning, tre våningsplan och en teknikvåning.
Nybyggnad av lager och logistik i Sunnanå, Burlöv kommun
Planer finns för nybyggnation av lager och logistik i Sunnanå.
Utveckling av industriparken i Osby
Planer finns för utveckling av Industriparken i Osby. Nordöstra området utmed väg 15.
Ombyggnad av centrala reningsverket i Kristianstad
Avser intagningspumpstationer till centrala reningsverket i Kristianstad. Adress: Ringvägen 22
Nybyggnad av industrihus samt fiskodling i Bjuv
Avser laxodling samt nybyggnad av industribyggnad. Bta motsvarar ca 7000 kvm.
Markområde för verksamhetsområde i Tjörröd sydost i Höganäs
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Avser markområde för verksamhetslokaler i Höganäs. Markyta: ca 70000 m2. Projektet kommer att etappindelas. Objektets läge: söder om Järvsgatan o Måarpsvägen. Igångsättning avhängigt intressent.
Nybyggnad av industrihus på Hasslanda i Lund
Planer finns för uppförande av industrilokaler på fastigheten Tomaten 1 på Hasslanda.
Nybyggnad av produktionslokal i Landskrona
Planer finns för nybyggnad av verksamhetslokaler.
Komplettering av befintlig pumpstation i Hammaslund
Avser nybyggnad av pumpstation i Hammarslund.
Ombyggnad av reningsverk i Eslöv
Avser ombyggnad av Södra Sandby reningsverk.
Nybyggnad av verksamheter i Båstad
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ett mer effektivt utnyttjande av verksamhetsmark genom att ta bort en planlagd, ej utbyggd lokalgata och istället planlägga ytan som kvartersmark.
Tillbyggnad av lager- och logistikerminal i Helsingborg
Projektet avser tillbyggnad av 8500 m2 lager- och logistikterminal. Den nya anläggningen som planeras på Strandbadsvägen är anpassad för ett smidigt logistikflöde. Lasthus.
Nybyggnad av verksamhetslokal i Kristianstad
Avser nybyggnad av kontor och lagerhall i Kristianstad. BTA ca 2900 kvm. Horna 3:12, Nya Täppetleden industriområde i Åhus, Kristianstad.
Nybyggnad av område för logistikverksamhet i Helsingborg
Planer finns för nybyggnad av markområde som idagsläget är jordbruksmark till område för logistikverksamhet. Omfattar ca 30 hektar mark.
Nybyggnad av reningsverk i Bromölla
Planer finns för nybyggnad av reningsverk inom Bromöllas kommun.
Markområde för handel och lättindustri i Höör,
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Avser markområde för industri och volymhandel. Omfattar ett område på 20000 m2. Detaljplaneärende. Igångsättning avhängigt intressent.
Markområde för verksamhetslokaler i Billesholm
Markområde finns för byggbar för verksamhetslokaler i området Sånnadamm. Areal 7 739 kvm.
Markområde för verksamhetslokaler i Kävlinge
Planer finns för nytt verksamhetsområde som omfattar industrilokaler, kontor och handel.
Nybyggnad av vattenreningsverk i Bjuv
Avser uppförande av vattenreningsverk.
Nybyggnad av industrihus i Lund
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Hörby
Nybyggnad av industri.
Nybyggnad av indusribyggnad i Malmö
Planer finns för nybyggnad av industribyggnad men en yta på ca 2000 m2.
Nybyggnad av företagspark i Åsum
Det finns 40 hektar mark finns till försäljning för nybyggnad av företagspark.
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Malmö
Igångsättning tidigast 2024. Avser ny och utökad reningsprocess på Sjölunda avloppsreningsverk.
Nybyggnad av bageri i Landskrona
Nybyggnad av bageri för Pågen i Landskrona.
Nybyggnad av skyddsvall på Hedentorp, Kristianstad
Avser nybyggnad av en skyddsvall.
Renovering av gasledningar vid Källby ARV i Lund
Projektet avser bl.a leverans och montering av nya gasledningar med tillhörande säkerhetsanordningar, avskiljningskärl mm mellan rötkammare och gasklocka på Källby avloppsreningsverk
Nybyggnad av industrihus i Hässleholm
Avser nybyggnad av industribyggnad och parkeringsplatser.
Nybyggnad av anläggning för flytande narturgas i Kristianstad
Nybyggnad av industrilokaler och gastank. Kommer eventuellt att etappindelas.
Nytt verksamhetsområde för iindustriverksamhet, Väla, Helsingborg
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Avser verksamhetsområde för industriverksamhet. Tomtyta: 6000 m2. Igångsättning avhängigt intressent.
Nybyggnad av kontor, produktionslokaler m.m i Förslöv Båstad
Avser nytt verksamhetsområde ca 17 ha och ligger intill stationen i Båstad.
Nytt verksamhetsområde i Genarp, Lunds kommun
Avser nytt verksamhetsområde i Genarp, Lunds kommun.
Nybyggnad av industri och kontor i Dalby, Lunds kommun
Avser nybyggnad av industri och kontorslokaler.
Nybyggnad av industri, kontor och föreningsverksamhet i Lund
Avser nybyggnad av industri samt och kontors- och föreninglokaler. Tomtmark kan delas upp.
Nytt verksamhetsområde i Södra Sandby, Lunds kommun
Planer finns för nytt verksamhetsområde söder om Östra Möllas befintliga verksamhetsområde i Södra Sandby, Lunds kommun.
Rivning av industri och kontor m.m i Malmö
Projektet avser rivning av industribyggnader, kontor m.m. vid Kv. Bryggeriet. Projektet kommer att etappindelas.
Nybyggnad av pumpstation i Kristianstad
Planerat framtida projekt.
Nybyggnad av industri i Ättekulla, Helsingborg
Yta 15 100 m². En industrifastighet med verksamhetstyp J och 12 m byggnadshöjd i detaljplan. Fastigheten har befintligt godsspår i ett företagsområde med tydlig logistikprägel.
Nybyggnad av forskningsanläggning i Lund
Nybyggnad av forskningsbyggnad.
Nybyggnad av bageri och företagshotell i Svalöv
Planer finns för nybyggnad av bageri samt företagshotell.
Nybyggnad av industrihus i Burlöv
Nybyggnad av industri- och lagerbyggnad.
Nybyggnad av lagerbyggnad i Helsingborg
Avser fortsatt nybyggnad av lagerbyggnadlpå Makadamgatan.
Ombyggnad av renvattenpumpstation 1 o 2 vid Vombverket, Lund
Projektet avser ombyggnad av markförlagda distributionsledningar med kringutrustning för dricksvatten vid Sydvattens vattenverk i Vomb. Befintligt ledningsnät i anslutning till vattenverket ska delvis bytas ut och kompletteras med ny anslutning till den nya Vombledning 3.
Ny återvinningscentral i Kristianstad
Planer finns för nybyggnad av återvinningscentral inom norra delen av Kristianstad.
Tillbyggnad av industrihus i Åstorp
Tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Bjuv
Ansökan om bygglov för ny industribyggnad.
Tillbyggnad av fläktrum på tak samt ventilationsarbeten i flerbostadshus i Malmö
Avser tillbyggnad av fläktrum på tak samt byte av ventilationssystem till FX-system. Projektet omfattar ventilationsarbeten i ca 200 lägenheter.
Tillbyggnad av fläktrum på tak samt ventilationsarbeten i flerbostadshus i Malmö
Avser option från projektnummer 2022719 Avser fortsatt tillbyggnad av fläktrum på tak samt byte av ventilationssystem till FX-system. Projektet omfattar ventilationsarbeten i ca 200 lägenheter.
Nybyggnad av panncentral i Båstad
Diskussioner pågår angående nybyggnad av panncentral inom Båstads kommun. Byggplats är ej fastställd.
Tillbyggnad av lager och kontor i Kristianstad
Igångsättning är ej fastställd.
Nybyggnad av stall mm i Landskrona
Avser ny stallbyggnad, ny gödselplatta samt tank för omhändertagande av spolvatten från stallbyggnad.
Ny- och tillbyggnad av industrihus i Simrishamn
Avser tillbyggnad av industribyggnad med ny industrihall. Nybyggnad av transformatorstation, inhägnad av fastighet samt rivning av förråd.
Markområde för verksamhetsområde i Tjörröd i Höganäs
Avser markområde för verksamhetslokaler i Höganäs. Markyta: ca 4000 Igångsättning avhängigt intressent.
Markområde för verksamhetsområde i Tjörröd i Höganäs
Avser markområde för verksamhetslokaler i Höganäs. Markyta: ca 6000 Igångsättning avhängigt intressent.
Nybyggnad av återvinningscentral i Kristianstad
Igångsättning tidigast 2024
Nybyggnad av verksamhetslokal i Tjörröd i Höganäs
Planer finns för nybyggnad av verksamhetslokal med en yta på 1500 m2.
Nybyggnad av återvinningscentral i Malmö
Planer finns för nybyggnad av återvinningscentral i Elisedal.
Renovering av vattenverk i Örkelljunga
Projektet avser renovering av vattenverk.
Åtgärder av process i avloppsreningsverk i Kävlinge
Projektet avser att bygga ut kemsteg där man bygger ut från tre steg till fyra steg.
Ombyggnad av återvinningscentral i Kristianstad
Igångsättning tidigat 2022.
Nybyggnad av lagerbyggnad i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av industriverksamhet.
Nybyggnad av industrihotell i Kristianstad
Avser nybyggnad av industri och viss detaljhandel, Ängamöllan.
Tillbyggnad av lager i Örkelljunga etapp 3
Avser tillbyggnad av logistikcentral.
Brännarbyte Gunnesboverket i Lund
Avser en komplett uppsättning av brännare med kringsystem inkl. mek, el, automation samt om nödvändigt, ett system för rökgasåterföring.
Åtgärder av process i avloppsreningsverk i Kävlinge
Avser biosedimentering där man bygger ut från tre steg till fyra biosteg.
Betongrenovering vid vattenverk i Eslövs kommun
Avser bygg- och anläggningsentreprenad för betongrenovering på utvalda linjer i Block 1 för år 2022, 2023 och 2024.
Rivning av industrihus i Helsingborg
Avser rivning av industribyggnader som omfattar 3 huskroppar i 1-3 plan.
Nybyggnad av trävaruindustri i Kristianstad
Nybyggnad av snickeri, uppsättning av skyltar samt ny infart.
Åtgärder vid reningsverket i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2022.
Tillbyggnad av lager- och produktionslokal i Helsingborg
Projektet avser tillbyggnad av befintlig byggnad med lager- och produktionslokal.
Rivning av vattenverk m.m. i Höganäs
Projektet avser rivning av Mjöhults vattenverk
Rivning av vattenverk m.m. iHöganäs
Projektet avser rivning av Viken vattenverk.
Nybyggnad av reningsanläggning, i Hässleholm
Omfattar ny reningsanläggning för Röke samhälle inklusive efterföljande infiltrationsanläggning.
Tillbyggnad av lasthus samt ny infart i Malmö
Avser tillbyggnad av lasthus vid befintlig anläggning samt ny infart till området.
Tillbyggnad av undercentral vid flerbostadshus i Helsingborg
Avser tillbyggnad av flerbostadshus med ny undercentral (anslutande tellusgatan 45c).
Nybyggnad av lantbruksbyggnad i Kristianstad
Avser nybyggnad av lantbruksbyggnad. 288 kvm, max höjd 4,5m.
Ombyggnad av reningsverk i Bjuv
Avser ombyggnad av reningsverk med nya nyvång.
Ombyggnation av panncentral vid Ravlunda skjutfält
Avser installation av en geoenergianläggning i Ravlunda skjutfält, med en uppvärmd yta på ungefär 10 000 kvm. Anläggningen ska ersätta delar av den befintlig panncentral.
Åtgärder av pumpstationer i Höganäs
Upptaget i kommunens investeringsplan 2019. Avser åtgärder av pumpstationer inom Höganäs kommun. Kan röra sig om nya pumpar, rör, ventiler m.m.
Åtgärder av pumpstationer i Höganäs
Upptaget i kommunens investeringsplan 2020.
Åtgärder av pumpstationer i Höganäs
Upptaget i kommunens investeringsplan. Avser åtgärder av pumpstationer inom Höganäs kommun. Kan röra sig om nya pumpar, rör, ventiler m.m.
Nybyggnad av industrihotell i Osby
Avser fortsatt nybyggnad av industrihotell med en yta på 350 m2.
Tillbyggnad av industrihus i Båstad
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Bygglov för tillbyggnad av industri.
Nybyggnad av lager i Osby
Nybyggnad av lager samt rivning av bef. lagertält.
Åtgärder av process i avloppsreningsverk i Kävlinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2021. Uppskattad igångsättning.
Ombyggnad av pumpstationer i Kävlinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2022.
Sanering och rivning av byggnad m.m i Malmö
Projektet avser sanering och totalrivning av byggnaden i sin helhet inklusive rörkulvert fram till den djupa delen samt staket och tegelmur runt fastigheten. Rörkulvert plomberas mot den djupa delen innan rivning påbörjas. Nytt staket likt befintligt runt ramp till gångkulverten. Installationer demonteras och plomberas. Marksanering av PCB i markmassor kring huset ska också ingå i entreprenaden.
Tillbyggnad av transportgång vid lagerbyggnad i Helsingborg
Avser tillbyggnad av lager som avser transportgång mellan byggnader.
Nybyggnad av förrådsbyggnad i Helsingborg
Avser nybyggnad av prefab förråd men en yta på 130-150 m2.
Ny värmeväxlare till flerbostadshus i Malmö
Planer finns för byte av värmeväxlare i anslutning till flerbostadshus med 12 lägenheter.
Nybyggnad av silo i Höganäs
Avser uppförande av silobyggnad.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.