Alla planerade industriprojekt i Skåne län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av batterifabrik i Malmö
Planer finns för nybyggnad av batterifabrik i norra hamnen. 18 000 kvadratmeter utgörs av produktionsanläggning inklusive yta för produktion, matsalar och kontor med mera, cirka 38 000 kvadratmeter för lagerbyggnad för färdiga produkter från fabriken, material och containerfunktior. Objektets läge: Malmö hamn.
Nyb av hotell, forskn/utbildning, förebyggande hälsa m.m, i Malmö
Planer finns för nybyggnad av hotell, anläggning för forskn/utbildning, förekommande hälsa m.m. i Malmö. ( Parkeringsgarage för ca 200 bilar)
Nybyggnad av lager/industri och kontor i Höganäs
Planer finns för fortsatt nybyggnad av lager/industri- och kontorsbyggnad med en yta på ca 30000 m2.
Nybyggnad av lagerbyggnader i Helsingborg
Planer finns för nybyggnad av industribyggnader samt mindre del kontor. Omfattar 3 huskroppar. Yta: 13996 m2, 7735 m2 resp. 64 m2.
Ny- och ombyggnation av Karlslunds idrottsområde i Landskrona
Avser ny- och ombyggnation av Karlslunds idrottsområde i Landskrona. Etapp 2: Friidrottsarena Ytor för spontanidrotter Tennisbanor Ridanläggning Projektet är indelat i 4 etapper och totalkostnaden för etapperna landar på 900 mkr.
Nybyggnad av logistikanläggning i Malmö
Planer finns för nybyggnad av logistikanläggning vid Tullstorp. Tomtyta: ca 70000 m2.
Nybyggnad av lager/industri och kontor i Höganäs
Planer finns för nybyggnad av lager/industri- och kontorsbyggnad med en yta på 21000 m2.
Nybyggnad av industri- och lagerbyggnad, Burlöv
Nybyggnad av industri- och lagerbyggnad med 2 plan med markplan och entresolplan.
Nybyggnad av produktionslokal, kontor m.m i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av produktionslokal, kontor samt lager i en huskropp, yta ca 10000 m2.
Nybyggnad av logistiklokaler i Långeberga, Helsingborg
Avser nybyggnad av logistiklokaler med tillhörande kontor om totalt 19000 m2 och kommer att uppföras enligt BREEAM Excellent.
Nybyggnad av lager och logistik i Sunnanå, Burlöv kommun
Planer finns för nybyggnation av lager och logistik i Sunnanå.
Nybyggnad av lager- och logistikslokaler i Malmö
Projektet avser nybyggnad av lager- och logistiklokaler med en yta på 10000 m2. Objektets läge: Fosie/Jägersro och tomten är belägen mellan inre och yttre Ringvägen.
Utveckling av industriparken i Osby
Planer finns för utveckling av Industriparken i Osby. Nordöstra området utmed väg 15.
Nybyggnad av verksamheter och förskola i Åhus, Kristianstad
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ett flexibelt verksamhetsområde med möjlighet för industri, verksamheter, kontor, tekniska anläggningar och specificerad djurhållning. I områdets nordvästra hörn möjliggörs även för förskola p.g.a. dess strategiska läge omgivet av bostäder och natur.
Om och tillbyggnad till Business Center i Trelleborg
Avser visualisering av östra industriområdet för att möjliggöra fortsatt utveckling för området med befintliga och nya funktioner. Tre team har valts ut och delta i gestaltningsuppdraget. BSK Arkitekter AB tillsammans med A-Nord, Wingårdh Arkitektkontor Aktiebolag tillsammans med WSP samt C.F. Möller Sverige AB tillsammans med Tyrens. Business center Trelleborg är en del av det omfattande stadsutvecklingsprojektet Kuststad kring år 2025.
Nybyggnad av industrihus samt fiskodling i Bjuv
Avser laxodling samt nybyggnad av industribyggnad. Bta motsvarar ca 7000 kvm .
Nybyggnad av underhållsdepå i Arlöv
Planer finns för nybyggnation av en underhållsdepå i Arlöv.
Nybyggnad av industrihus i Ängelholm
Nybyggnad av industriverksamhet.
Markområde för verksamhetsområde i Tjörröd sydost i Höganäs
Avser markområde för verksamhetslokaler i Höganäs. Markyta: ca 55000 m2. Objektets läge: söder om Järvsgatan o Måarpsvägen. Igångsättning avhängigt intressent.
Nybyggnad av lagerbyggnad i Tomelilla
Avser nybyggnad av lagerbyggnad med en yta på 5000 m2.
Nybyggnad av logistik/lagerlokaler alternativt butikslokal i Fosie, Malmö
Planer finns för nybyggnad av 4000 m2 lokal för logistik/lagerbyggnad alternativt butikslokal för järnhandel.
Nybyggnad av produktionsanläggning i Malmö
Avser nybyggnad av produktionsanläggning med en total yta på 3000 m2. Yta: 2200 m2 produktionslokaler samt 800 m2 kontor.
Nybyggnad av verksamheter i Båstad
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ett mer effektivt utnyttjande av verksamhetsmark genom att ta bort en planlagd, ej utbyggd lokalgata och istället planlägga ytan som kvartersmark.
Nybyggnad av industri i Lund
Avser ett verksamhetsområde avsett för kontor, teknik- eller laboratorieföretag av icke störande art
Markområde för industriverksamhet i Malmö
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Markområde finns för 100000 m2 (10 hektar) tomtmark för industriverksamhet.
Markområde för verksamhetslokaler i Billesholm
Markområde finns för byggbar för verksamhetslokaler i området Sånnadamm. Areal 7 739 kvm .
Markområde för verksamhetslokaler i Kävlinge
Planer finns för nytt verksamhetsområde som omfattar industrilokaler, kontor och handel.
Markområde för verksamhetsområde i Tjörröd i Höganäs
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Avser markområde för verksamhetslokaler i Höganäs. Markyta: ca 8500 m2. Igångsättning avhängigt intressent.
Tillbyggnad av industrihus i Kristianstad
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av labb-, kontor- och personalutrymmen vid Ringsjöverket i Eslöv
Avser tillbyggnad av labb-, kontor- och personalutrymmen vid Ringsjöverket i Eslöv.
Nybyggnad av lager i Bjuv
Avser nybyggnad av logistikcenter.
Utbyggnad av företagsby i Båstad
Planer finns för utbyggnad av företagsby med 8500 kvm lokaler.
Nybyggnad av företagspark i Åsum
Det finns 40 hektar mark finns till försäljning för nybyggnad av företagspark.
Utbyggnad av industriområde i Hörby
Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten till ny industrimark.
Nybyggnad av industrihus i Hörby
Nybyggnad av industri.
Nybyggnad av kontor, produktionslokaler m.m i Förslöv Båstad
Avser nytt verksamhetsområde om ca 17 ha och ligger intill stationen i Båstad.
Rivning av industri och kontor m.m i Malmö
Projektet avser rivning av industribyggnader, kontor m.m. vid Kv. Bryggeriet. Projektet kommer att etappindelas.
Nytt verksamhetsområde i Genarp, Lunds kommun
Avser nytt verksamhetsområde i Genarp, Lunds kommun
Nytt verksamhetsområde i Södra Sandby, Lunds kommun
Planer finns för nytt verksamhetsområde söder om Östra Möllas befintliga verksamhetsområde i Södra Sandby, Lunds kommun
Nybyggnad av industri, kontor och föreningsverksamhet i Lund
Avser nybyggnad av industri samt och kontors- och föreninglokaler. Tomtmark kan delas upp .
Nybyggnad av industrihus i Burlöv
Nybyggnad av industri- och lagerbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Skurup
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Klippan
Planer finns för nybyggnad av industri/lager.
Nybyggnad av industrihus i Burlöv
Nybyggnad av industri- och lagerbyggnad .
Nybyggnad av industriradhus i Ystad
Planer finns för nybyggnad av industriradhus i Ystad.
Nybyggnad av HET Hamnens Energitank i Malmö
The energy tank will be located close to existing production facilities at HAMNEN 32:1 in Malmö. The street address is Borrgatan 59. Storage capacity is 2000 MWh. Tank dimensions: Volume: 45000 m³, Diameter:30 m, Height: 70 m.
Ny återvinningscentral i Kristianstad
Planer finns för nybyggnad av återvinningscentral inom norra delen av Kristianstad.
Tillbyggnad av industrihus i Landskrona
Planer finns för tillbyggnad och utökning av verksamheter.
Nybyggnad av återvinningscentral i Malmö
Planer finns för nybyggnad av återvinningscentral i Elisedal.
Nybyggnad av industrihus i Lund
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av återvinningscentral i Kristianstad
Planer finns för nybyggnation av en återvinningscentral.
Nybyggnad av industrihus i Bromölla
Nybyggnad av industribyggnad/kallförråd.
Markområde för industribyggnad i Lomma
Avser markområde för industribyggnad. Markområde: 2246 m2. Igångsättning avhängigt intressent.
Nybyggnad av industrihus i Tomelilla
Avser nybyggnad av industrilokaler med en yta på 1877 m2.
Nybyggnad av lager i Sjöbo
Nybyggnad av lagerbyggnad, upplag och uppställningsplats.
Ombyggnad av återvinningscentral i Kristianstad
Planer i tidigt skede. Planer finns för ombyggnation av återvinningscentral.
Nybyggnad av lager i Kristianstad
Nybyggnad av pallager.
Nybyggnad av miljöhus i Malmö
Projektet avser nybyggnad av miljöhus i anslutning till flerbostadshus.
Nybyggnad av stall i Burlöv
Nybyggnad av annan byggnad, stall och ridhus.
Nybyggnad av industrihotell i Osby
Avser fortsatt nybyggnad av industrihotell.
Nybyggnad av industrihotell i Osby
Avser fortsatt nybyggnad av industrihotell.
Nybyggnad av industrihotell i Osby
Avser fortsatt nybyggnad av industrihotell.
Nybyggnad av industrihotell i Osby
Avser fortsatt nybyggnad av industrihotell.
Nybyggnad av industrihotell i Osby
Avser fortsatt nybyggnad av industrihotell med en yta på 350 m2.
Ommålning av miljöhus vid flerbostadshus i Helsingborg
Avser ommålning av miljöhus och murar i anslutning till flerbostadshus med 6 lägenheter.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).