Alla planerade industriprojekt i Skåne län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nyb av hotell,forskn/utbildning,förebyggande hälsa m.m i Malmö
Planer finns för nybyggnad av hotell, anläggning för forskn/utbildning, förekommande hälsa m.m. i Malmö. ( Parkeringsgarage för ca 200 bilar)
Nybyggnad av lagerbyggnader i Helsingborg
Planer finns för nybyggnad av industribyggnader samt mindre del kontor. Omfattar 3 huskroppar. Yta: 13996 m2, 7735 m2 resp. 64 m2.
Ny- och ombyggnation av Karlslunds idrottsområde i Landskrona
Avser ny- och ombyggnation av Karlslunds idrottsområde i Landskrona. Etapp 2: Friidrottsarena Ytor för spontanidrotter Tennisbanor Gullstrandsskolans idrottshall Ridanläggning Projektet är indelat i 4 etapper och totalkostnaden för etapperna landar på 900 mkr.
Nybyggnad av lager/industri och kontor i Höganäs
Planer finns för fortsatt nybyggnad av lager/industri- och kontorsbyggnad med en yta på ca 30000 m2.
Nybyggnad av lager/industri och kontor i Höganäs
Planer finns för nybyggnad av lager/industri- och kontorsbyggnad med en yta på 21000 m2.
Nybyggnad av industrihus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av industriverksamhet.
Nybyggnad av logistiklokaler i Helsingborg
Planer finns för nybyggnad av lokaler för logistikverksamhet. Avser 6,9 + 8,5 hektar markområde.
Nybyggnad av batterifabrik i Malmö
Planer finns för byggnation av en stor batterifabrik i norra hamnen.
Utveckling av industriparken i Osby
Planer finns för utveckling av Industriparken i Osby. Nordöstra området utmed väg 15.
Nybyggnad av lager- och logistikerminal i Helsingborg
Projektet avser tillbyggnad av 9500 m2 lager- och logistikterminal, med 12 meters takhöjd. Den nya anläggningen som planeras på Strandbadsvägen är anpassad för ett smidigt logistikflöde. Lasthus.
Markområde för verksamhetsområde i Tjörröd sydost i Höganäs
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Avser markområde för verksamhetslokaler i Höganäs. Markyta: ca 50000 m2. Objektets läge: söder om Järvsgatan o Måarpsvägen. Igångsättning avhängigt intressent.
Nybyggnad av underhållsdepå i Arlöv
Planer finns för nybyggnation av en underhållsdepå i Arlöv.
Nybyggnad av lager- och logistikslokaler i Malmö
Planer finns för nybyggnad av lager- och logistiklokaler och ev handel i området Fosie/Jägersro och tomten är belägen mellan inre och yttre Ringvägen.
Nybyggnad av lager i Landskrona
Avser nybyggnad av två stycken lagerbyggnader med kontor, en bensinstation, parkering, skyltar, cykelförråd och miljöhus.
Nybyggnad av verksamhetsområde i Ängelholm
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för verksamhetsområde för bland annat logistik och lagerhållning samt industri.
Nybyggnad av verksamheter i Båstad
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ett mer effektivt utnyttjande av verksamhetsmark genom att ta bort en planlagd, ej utbyggd lokalgata och istället planlägga ytan som kvartersmark.
Markområde för industriverksamhet i Malmö
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Markområde finns för 100000 m2 (10 hektar) tomtmark för industriverksamhet.
Nybyggnad av industrihus i Ängelholm
Avser nybyggnad av industriverksamhet.
Nybyggnad av verksamheter i Veberöd
Planer finns för nytt verksamhetsområde i Veberöd
Markområde för handel och lättindustri i Höör,
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Avser markområde för industri och volymhandel. Omfattar ett område på 20000 m2. Detaljplaneärende. Igångsättning avhängigt intressent.
Tillbyggnad av industrihus i Kristianstad
Tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av lager i Bjuv
Avser nybyggnad av logistikcenter.
Nybyggnad av indusribyggnad i Malmö
Planer finns för nybyggnad av industribyggnad men en yta på ca 2000 m2.
Nybyggnad av logistikcenter i Ängelholm
Avser nybyggnad av logistikcenter med lager, magasin m.m
Nybyggnad av industrihus i Hörby
Nybyggnad av industri.
Nybyggnad av industrihus i Lund
Nybyggnad av industribyggnad
Utbyggnad av industriområde i Hörby
Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten till ny industrimark.
Nybyggnad av företagspark i Åsum
Det finns 40 hektar mark finns till försäljning för nybyggnad av företagspark.
Nybyggnad av industrihus i Kristianstad
Nybyggnad av industrilokal/förråd.
Nybyggnad av industrihus i Landskrona
Avser nybyggnad av monteringsfabrik.
Nybyggnad av vineri m.m. i Båstad
Projektet avser nybyggnad av 1 huskropp inrymmande vineri, lager, restaurang samt gårdsbutik. I projektet ingår även rivning av befintlig ekonomibyggnad.
Rivning av industri och kontor m.m i Malmö
Projektet avser rivning av industribyggnader, kontor m.m. vid Kv. Bryggeriet. Projektet kommer att etappindelas.
Nybyggnad av kontor, produktionslokaler m.m i Förslöv Båstad
Avser nytt verksamhetsområde om ca 17 ha och ligger intill stationen i Båstad.
Nybyggnad av industri, kontor och föreningsverksamhet i Lund
Avser nybyggnad av industri samt och kontors- och föreninglokaler. Tomtmark kan delas upp .
Nybyggnad av industri och kontor i Dalby, Lunds kommun
Avser nybyggnad av industri och kontorslokaler
Nytt verksamhetsområde i Södra Sandby, Lunds kommun
Planer finns för nytt verksamhetsområde söder om Östra Möllas befintliga verksamhetsområde i Södra Sandby, Lunds kommun
Nytt verksamhetsområde i Genarp, Lunds kommun
Avser nytt verksamhetsområde i Genarp, Lunds kommun..
Nytt verksamhetsområde i Genarp, Lunds kommun
Avser nytt verksamhetsområde i Genarp, Lunds kommun
Nybyggnad av industri i Ättekulla, Helsingborg
Yta 15 100 m². En industrifastighet med verksamhetstyp J och 12 m byggnadshöjd i detaljplan. Fastigheten har befintligt godsspår i ett företagsområde med tydlig logistikprägel.
Nybyggnad av bageri och företagshotell i Svalöv
Planer finns för nybyggnad av bageri samt företagshotell.
Nybyggnad av industrihus i Ystad
Nybyggnad av industri.
Ombyggnad av växthus, Lund
Projektet avser en verksamhetsanpassning av befintliga lokaler med bla ett nytt högre palmhus och en ny entrébyggnad.
Om- och tillbyggnad av återvinningscentral i Åstorp
mfattande arbete inleds med att bygga om och utveckla samtliga återvinningscentraler inom sina ägarkommuner.
Nybyggnad av lagerbyggnad i Helsingborg
Avser fortsatt nybyggnad av lagerbyggnad på Makadamgatan.
Om- och tillbyggnad av återvinningscentral i Bjuv
Omfattande arbete inleds med att bygga om och utveckla samtliga återvinningscentraler inom sina ägarkommuner.
Nybyggnad av industrihus i Burlöv
Nybyggnad av industri- och lagerbyggnad .
Om- och tillbyggnad av återvinningscentral i Höganäs
Omfattande arbete inleds med att bygga om och utveckla samtliga återvinningscentraler inom sina ägarkommuner.
Nybyggnad av industriradhus i Ystad
Planer finns för nybyggnad av industriradhus i Ystad.
Ny återvinningscentral i Kristianstad
Planer finns för nybyggnad av återvinningscentral inom norra delen av Kristianstad.
Tillbyggnad av lager och kontor i, Kristianstad
Igångsättning är ej fastställd.
Marksanering och rivning, Sockerstan etapp 1, Staffanstorp
Avser rivning av delar av gamla Fabriken samt sanering av mark inför ny bebyggelse i området Sockerstan, del av Brågarp 6:1, Staffanstorp. Området är ca 35 000 kvm
Nybyggnad av återvinningscentral i Kristianstad
Planer finns för nybyggnation av en återvinningscentral.
Markområde för industribyggnad i Lomma
Avser markområde för industribyggnad. Markområde: 2246 m2. Igångsättning avhängigt intressent.
Nybyggnad av återvinningscentral i Malmö
Planer finns för nybyggnad av återvinningscentral i Elisedal.
Ombyggnad av återvinningscentral i Kristianstad
Planer i tidigt skede. Planer finns för ombyggnation av återvinningscentral.
Tillbyggnad av industrihus i Malmö
Planer finns för att bygga till befintlig industribyggnad med 250 m2.
Tillbyggnad av industrihus i Staffanstorp
Avser tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Kristianstad
Förhandsbesked för nybyggnad av industribyggnad .
Tillbyggnad av industrihus i Kristianstad
Tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihotell i Osby
Avser fortsatt nybyggnad av industrihotell.
Tillbyggnad av industrihus i Osby
Avser tillbyggnad av industri.
Nybyggnad av industrihotell i Osby
Avser fortsatt nybyggnad av industrihotell.
Nybyggnad av industrihotell i Osby
Avser fortsatt nybyggnad av industrihotell.
Nybyggnad av industrihotell i Osby
Avser fortsatt nybyggnad av industrihotell.
Utvändigt underhåll av fastighet i Hässleholm
Avser takomläggning och målning på fastighet Terminalen 1 i Hässleholm. Objektet är beläget på industrigatan längst ut på Läreda industriområde nära riksväg 23 och 21.
Tillbyggnad av sophus i Lund
Planer finns för tillbyggnad av sophus i Lund för Brf Stinsen.
Rivning av industrihus i Lund
Rivning av industrilokaler.
Ommålning av miljöhus vid flerbostadshus i Helsingborg
Avser ommålning av miljöhus och murar i anslutning till flerbostadshus med 6 lägenheter.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).