Alla planerade industriprojekt i Kristianstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av industri, verksamheter, kontor mm i Åhus
Detaljplanen syftar till att möjliggöra för ett flexibelt verksamhetsområde med möjlighet för industri, verksamheter, kontor, tekniska anläggningar och begränsad djurverksamhet. I områdets nordvästra hörn möjliggörs även för förskola.
Komplettering av befintlig pumpstation i Hammarslund
Avser nybyggnad av pumpstation i Hammarslund.
Nybyggnad av verksamhetslokal i Kristianstad
Avser nybyggnad av kontor och lagerhall i Kristianstad. BTA ca 2900 kvm. Horna 3:12, Nya Täppetleden industriområde i Åhus, Kristianstad.
Nybyggnad av skyddsvall på Hedentorp, Kristianstad
Avser nybyggnad av en skyddsvall.
Nybyggnad av anläggning för flytande narturgas i Kristianstad
Nybyggnad av industrilokaler och gastank. Kommer eventuellt att etappindelas.
Nybyggnad av pumpstation i Kristianstad
Planerat framtida projekt.
Ny återvinningscentral i Kristianstad
Planer finns för nybyggnad av återvinningscentral inom norra delen av Kristianstad.
Tillbyggnad av lager och kontor i Kristianstad
Igångsättning är ej fastställd.
Nybyggnad av industrihus i Kristianstad
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av återvinningscentral i Kristianstad
Igångsättning tidigast 2024
Ombyggnad av återvinningscentral i Kristianstad
Igångsättning tidigat 2022.
Nybyggnad av industrihotell i Kristianstad
Avser nybyggnad av industri och viss detaljhandel, Ängamöllan.
Nybyggnad av trävaruindustri i Kristianstad
Nybyggnad av snickeri, uppsättning av skyltar samt ny infart.
Nybyggnad av lantbruksbyggnad i Kristianstad
Avser nybyggnad av lantbruksbyggnad. 288 kvm, max höjd 4,5m.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.