Alla planerade industriprojekt i Gävleborgs län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av industrilokal på Bränta, Ljusdal
Avser nybyggnation av 4000 kvm industrilokal på Bränta i Ljusdal.
Nytt logistik & verksamhetsområde i Gävle
Stort område som kommer att etappindelas. Östra & Södra delen kommer vara etapp 1.
Nytt logistik & verksamhetsområde i Gävle
Stort område som kommer att etappindelas. Västra delen omfattar cirka 600 hektar som i framtiden kommer att ligga intill Ostkustbanan och Bergslagsbanan. Här bildas ett ypperligt läge för verksamheter inom logistik och transport.
Nytt verksamhetsområde i Gävle
Detaljplanen antogs av Kommunfullmäktige i juni 2019 och har därefter överklagats till Mark- och miljödomstolen. Området avses i huvudsak anpassas för energiintensiva verksamheter med fokus på it och kommunikation, och där tillhörande anläggningar, som har behov av stora markarealer med större byggrätter.
Nybyggnad av industri, verksamheter, kontor, handel och odling i Hofors
Ett planuppdrag för att upprätta en ny detaljplan. Uppdraget är att möjliggöra marken för bland annat industri, verksamheter, kontor, handel och odling.
Nytt verksamhetsområde Hudiksvall
17 000 kvm finns tillgängligt för nybyggnad av industri, kontor, hantverkarlängor med lokaler från 100-300 kv med egen port.
Utökning av industriområde i Bollnäs etapp 2
Syftet med detaljplanen är att anpassa planen till rådande markanvändning samt en utökning av industrikvartersmarken för att möjliggöra en framtida utbyggnad av industriområdet.
Nybyggnad av industrilokal i Hudiksvall
Planlagd mark för industri, kontor och verksamheter. Tomt E: ca 10.000 kvm.
Nybyggnad av industri i Iggesund
7518 kvm industritomt.
Nybyggnad av växthus i Bollnäs
I denna RFI (Request for information) vill Bollnäs Energi undersöka vilka förutsättningar som finns för att ett företag arrenderar marken för att uppföra ett eget växthus eller hyra ett av Bollnäs Energi uppfört växthus på ca 10 000 kvadratmeter.
Nybyggnad av verkstad och tvätthall, Gävle
Avser nybyggnad av tvätt och verkstad för tåg.
Nytt industriområde i Edsbyn
Ca 11 hektar mark. Södra Edsbyn 50:1, södra delområdet Södra Edsbyn 11:79,11:72 och Södra Edsbyn 25:1.
Nybyggnad av industriområde i Gävle
Totalt kommer Ersbo etapp 4 att bestå av cirka 160 hektar mark. Ungefär 90 av dessa hektar kommer att säljas som verksamhetsmark. Mitt i området bevarar vi samtidigt ett naturområde – det så kallade ”Almkärret”. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ett industri-, verksamhets- och kontorsområde med möjlighet till restaurang i mindre del av planområdet.
Nybyggnad av industriområde i Gävle
Industrimark för logistik, hamnkoppling.
Nytt industriområde i Sandviken
9 tomter området ligger bredvid E16.
Nybyggnad av verkstad i Hofors
Möjliggöra verkstad.
Nybyggnad av industri i Söderhamn
Området utgörs av detaljplanelagd industrimark inom del av fastigheten Tälje 3:2, ca 3 380 kvm.
Nybyggnad av industri i Söderhamn
Området utgörs av detaljplanelagd industrimark inom del av fastigheten Tälje 3:2 motsvarande totalt ca 3380 kvm.
Nybyggnad av växthus i Hassela
Avser nybyggnad av växthus.
Tillbyggnad av industrihus i Alfta
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industri.
Utökning av industriområde i Söderhamn
Planens syfte är att upphäva allmän platsmark (gata) och ersätta denna med mark för industriändamål.
Nybyggnad av sinkostall i Ljusdal
Avser nybyggnation av sinkostall i Ljusdal.
Ny- & tillbyggnad av slakteri i Delsbo
Tillbyggnad av kylrum mm.
Nybyggnad av produktionslokal i Gävle
Bygglov för nybyggnad av verksamhetslokal.
Nybyggnad av industrihus i Bollnäs
Avser nybyggnad av verkstad med entresolplan i Bollnäs.
Ombyggnad av produktionslokal i Gävle
Bygglov för ändrad användning av verksamhetslokal.
Nybyggnad av miljöhus i Ockelbo
Nybyggnad av 12 st miljöhus
Tillbyggnad av industrihus i Edsbyn
Tillbyggnad av industrihus.
Rivning av bageri i Bergsjö
Planer finns för rivning av 3 st byggnader på fastighet Bergsjö-kyrkby 11:9, Vade 243 i Bergsjö.
Renovering av vattentorn i Söderhamn, etapp 1
Entreprenaden omfattar renovering av betongväggar samt betongbalkar på insidan av vattencisternen i vattentornet, och inkluderar bland annat: Betongreperationer i vattencisternen, Rivningsarbeten samt Eventuellt betonggjutning samt montage av ny tillträdeslucka.
Ombyggnad av växthus i Hudiksvall
Växthuset markplanering.
Tak mellan gallerior i Hudiksvall
Hudiksvalls kommun har nu beviljat bygglov för ett tak över gågatan mellan galleriorna Guldsmeden och Fyren.
Nybyggnad av miljöhus i Ockelbo
Nybyggnad av 3 st miljöhus

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).