Alla planerade industriprojekt i Gävle

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nytt logistik & verksamhetsområde i Gävle
Stort område som kommer att etappindelas. Östra & Södra delen kommer vara etapp 1.
Nytt logistik & verksamhetsområde i Gävle
Stort område som kommer att etappindelas. Västra delen omfattar cirka 600 hektar som i framtiden kommer att ligga intill Ostkustbanan och Bergslagsbanan. Här bildas ett ypperligt läge för verksamheter inom logistik och transport.
Nytt verksamhetsområde i Gävle
Detaljplanen antogs av Kommunfullmäktige i juni 2019 och har därefter överklagats till Mark- och miljödomstolen. Området avses i huvudsak anpassas för energiintensiva verksamheter med fokus på it och kommunikation, och där tillhörande anläggningar, som har behov av stora markarealer med större byggrätter.
Nybyggnad av produktionslokal i Gävle
Förhandsbesked för nybyggnad av verksamhetslokal.
Nybyggnad av industriområde i Gävle
Industrimark för logistik, hamnkoppling.
Ombyggnad av produktionslokal i Gävle etapp 3
Ombyggnad på ca 1000 kvm. Etapp 2, 2152772.
Nybyggnad av produktionslokal i Gävle
Bygglov för nybyggnad av verksamhetslokal.
Nybyggnad av produktionslokal i Gävle
Förhandsbesked för nybyggnad av verksamhetslokal.
Rivning av silo på Alderholmen
Avser rivning av spannmålssilo på Alderholmen.
Nybyggnad av verkstad och tvätthall, Gävle
Avser nybyggnad av tvätt och verkstad för tåg.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).