Alla planerade industriprojekt i Söderhamn

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av industri i Söderhamn
Området utgörs av detaljplanelagd industrimark inom del av fastigheten Tälje 3:2, ca 3 380 kvm.
Nybyggnad av industri i Söderhamn
Området utgörs av detaljplanelagd industrimark inom del av fastigheten Tälje 3:2 motsvarande totalt ca 3380 kvm.
Utökning av industriområde i Söderhamn
Planens syfte är att upphäva allmän platsmark (gata) och ersätta denna med mark för industriändamål.
Renovering av vattentorn i Söderhamn, etapp 1
Entreprenaden omfattar renovering av betongväggar samt betongbalkar på insidan av vattencisternen i vattentornet, och inkluderar bland annat: Betongreperationer i vattencisternen, Rivningsarbeten samt Eventuellt betonggjutning samt montage av ny tillträdeslucka.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).