Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Gävleborgs län

Bollnäs (16)
Gävle (48)
Hofors (1)
Hudiksvall (28)
Ljusdal (17)
Ockelbo (6)
Ovanåker (10)
Sandviken (9)
Söderhamn (15)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 149 st.

Nybyggnad av förskola/skola samt vård- och omsorgsboende i Södra Hemlingby, Gävle
Ett vård- och omsorgsboende (80 klienter), samt en ny skola (F-6) och förskola (120 barn) med Idrottshall ska byggas vid Södra Hemlingby. Unikt för projektet är ett samarbete och tankar kring samnyttjande av lokaler mellan Beställaren, det kommunala bolaget AB Gavlegårdarna (ABG) och sektorerna för Välfärd, Utbildning Gävle och Kultur & fritid.
Rivning och nybyggnad av Kultur- och bildningscentrum i Gävle
Rivning av befintlig byggnad och nybyggnad. Den nya mötesplatsen kommer att innehålla bland annat stadsbibliotek, konsthall, café och ytor för lek och studier.
Allmän upprustning och nybyggnad av skola i Gävle
Upprustning och nybyggnad av skoldel.
Nybyggnad av teknikbyggnad på Hudiksvalls sjukhus, Etapp 2
Region Gävleborg avser att genomföra en totalentreprenad i samverkan för nybyggnation av teknikbyggnad och kulvert vid Hudiksvalls sjukhus.
Nybyggnad av kontor och parkeringshus i Hudiksvall, kv C
Fastighets AB Glysis upphandlar totalentreprenad avseende nybyggnation av parkeringshus och kontorsbyggnad på Kattvikskajen i Hudiksvall. Objektet avser nybyggnad av kontorsbyggnad i 5 plan, inkl ca 200m2 glasad innergård, samt parkeringshus i 6 plan. Parkeringshuset inkluderar även ett gym. Bruttoarea kontor ca 5700m2 Bruttoarea parkeringsgarage ca 10 000m2. Total byggnadsarea ca 3000m2.
Ombyggnad till kontor, restaurang och butiker mm i Gävle
Projektet omfattar total ombyggnation av två tegelbyggnader Läkerolbyggnaden och Garveriet. Dessa byggnader ska innehålla restauranger, butiker, kontor, Bed & Breakfast. Garveriet ska ha en tillbyggnad som ska byggas ihop med ett parkeringshus som uppförs av Gavlefastigheter. Dessa byggnader måste grundförstärkas, invändiga golvet i bottenvåningen ska sänkas till marknivå, fönster breddas, förstärkning av bjälklag, byta tak, renovera fasad och byta fönster mm. Dessutom ska lokalerna hyresgästanpassas med ombyggnationer invändigt.
Nybyggnad av ishall i Bollnäs
Projektet omfattar uppförande av en ishall med ispist. Totalentreprenaden kommer att omfatta samtliga arbeten nödvändiga för uppförandet inklusive grundläggning och anslutningar av ledningar, men kommer även omfatta marksanering av hela fastigheten Bro 4:4 samt byggnation av skyddsmur mot järnvägen. Eventuellt utlösande av en eller flera optioner beslutas i samband med projekteringsstart. Även rivning av befintlig byggnad.
Helrenovering av grundskola i Gävle
Ombyggnad av befintlig skola, bland annat byte av; samtliga fönster, installationer samt tak.
Tillbyggnad av skola samt nybyggnad av allaktivitetshus i Bergby, etapp 3
Gavlefastigheter Gävle kommun AB upphandlar tillbyggnad av befintlig skola i två plan samt nybyggnad med allaktivitetshus innehållande idrottshall, bibliotek, fritidsgård och länkbyggnad.
Nybyggnad av idrottshall och skolkök i Gävle
Gavlefastigheter Gävle kommun AB upphandlar nybyggnad av matsal och idrottshall. samt ombyggnad av befintlig skola, bland annat byte av; samtliga fönster, installationer samt tak.
Nybyggnad av butik i Söderhamn, etapp 1
Nybyggnad av Willys butik i Söderhamnsporten.
Rivning och nybyggnad av grundskola på Strömsbro, Gävle, etapp 3
Avser nybyggnad av ca 3 053 m2 grundskola åk 4 - 6, samt särskola. Behandlad tomtarea ca 9 100 m2. Objektet innehåller även fritidslokaler, slöjdsalar, bibliotek, musiksal, administrantion, skolhälsovård, personalutrymmen m.m. Även rivning av B-bågen ingår i objektet. Även om- och tillbyggnad av entré i Tallbos särskola ingår i objektet.
Nybyggnad av aktivitetscenter i Hudiksvall
Bygglov för ombyggnad av industribyggnad på fastigheten åvik 26:14, Bygglov för nybyggnad av allaktivitetshall på fastigheten åvik 26:14 Åvik 26:14.
Nybyggnad av parkeringshus i Gävle
Gävle Parkeringsservice AB upphandlar ett mobilitetshus för uppförande på en del av Culinarparkeringen i Magasinsområdet. Byggnaden är 6 våningar hög och har en fasad av trä, tegel, glas och metall. Totalt ryms ca 400 parkeringsplatser.
Nybyggnad av skola och väg/gata i Bollnäs
Nybyggnad av 0-6 skola på Ren samt om-och nybyggnad av vägarna i området.
Renovering av folkhögskola i Sandviken
Region Gävleborg avser att utföra ombyggnation av Västerbergs folkhögskola.
Renovering av folkhögskola i Bollnäs
Region Gävleborg avser att utföra renovering samt tillbyggnationer på Bollnäs folkhögskola.
Renovering av folkhögskola i Forsa
Region Gävleborg avser att utföra renovering samt tillbyggnationer på Forsa folkhögskola.
Nybyggnad av förskola i Alfta
Planer finns på nybyggnad av en förskola med 6 avdelningar.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Hudiksvall
Planlagd mark för industri, kontor och verksamheter.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Hudiksvall
Planlagd mark för industri, kontor och verksamheter. Tomt A: ca 4700 kvm.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Hudiksvall
Planlagd mark för industri, kontor och verksamheter. Tomt B: ca 4400 kvm.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Hudiksvall
Planlagd mark för industri, kontor och verksamheter. Tomt C: ca 4400 kvm.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Hudiksvall
Planlagd mark för industri, kontor och verksamheter. Tomt D: ca 1600 kvm.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Hudiksvall
Planlagd mark för industri, kontor och verksamheter. Tomt E: ca 8000 kvm.
Nybyggnad av förskola i Sätra, Etapp 2
Nybyggnad av förskola. Planerat projekt efter etapp 1: 1047278.
Renovering av kursgård i Bollnäs
Avser totalrenovering av kursgård i Undersvik.
Nybyggnad av allaktivitetshus i Hedesunda
På området Hedesunda IP kommer nybyggnad av ishall, delvis över befintlig ispist, att uppföras. Total bruttoarea 3200m².
Nybyggnad av kontor i Hudiksvall
Vid strandpromenaden i Hudiksvall ska ett trevåningshus med kontor byggas.
Nybyggnad av begravningsverksamhet i Söderhamn
Rum för begravningscermoni, bisättningsrum, kylrum, pausrum mm.
Nybyggnad av saluhall i Gävle
Nybyggnation av saluhall på området Godisfabriken Gävle.
Nybyggnad av förskola i Hudiksvall
Ny förskola i östra Hudiksvall vid korsningen mellan Fiskebyvägen och Agövägen med 6 avdelningar.
Nybyggnad av servicebyggnad i Ovansjö
Ny servicebyggnad. Nybyggnad av omklädningsrum, personalrum & verkstad.
Om- och tillbyggnad av polishus, Bollnäs
Ombyggnationer i huset samt en nybyggnation av ett fristående garage för 6 st fordon samt en nybyggnation av en matsal på pl.3.
Nybyggnad av affärshus i Järvsö, Ljusdal
Ansökan om bygglov för nybyggnad av affärshus på öje 9:87 i järvsö.
Renovering för träning- och upplevelseanläggning i Nordsjö, Järvsö
Ansökan om bygglov för ändrad användning till hotell och konferensanläggning på nordsjö 4:7 i järvsö.
Nybyggnad av omlastningsterminal i Ljusdals kommun
Del av Östernäs 11:4 och 11:6.
Ombyggnad av gymnasieskola, etapp 2 i Söderhamn
Utvändig renovering: dränering, fasadrenovering, takomläggning, nytt ventilationssystem, förnya el-installationen, nytt brand-, styr- och larmsystem, stambyte (avlopp, värme, vatten).
Nybyggnad av Padehall i Delsbo
Företaget Smash out bygger en tälthall med två banor på idrottsplatsen.
Nybyggnad av Padelhall i Bollnäs
Bygglov för nybyggnad av Padelhall.
Nybyggnad av padelhall i Järvsö
Padelhall på Strandvallen i Järvsö.
Ny padelhall i Färila
I hörnet på den stora grusplanen utanför Färilaparken ska den ligga, den 750 kvadratmeter stora hallen. Hallen ska inrymma två fullstora banor och en enkel handikapptoalett med dusch.
Utvändigt underhåll av gymnasieskola, etapp 1 i Söderhamn
Staffangymnasiet ombyggnad etapp1. Söderhamns Kommun avser att på totalentreprenad låta utföra fasad- och takrenovering samt markarbeten, inom Staffangymnasiet hus A/Kv Lagern 11.
Ombyggnad till kontorslokaler mm, Bollnäs
Planer på kontorslandskap med mötesrum, konferensrum och event.
Nybyggnad av restaurang vid Stenö Havsbad & Camping i Söderhamn
Planer för nybyggnad av restaurang på campingområdet.
Energieffektivisering av ishall i Hudiksvall
Energieffektiviserande åtgärder - Rivning av befintlig ispist, anläggande av ny ispist med tillhörande kylanläggning samt byte av ventilationsanläggning.
Ventilationsarbeten i Centrumhuset i Ockelbo
Utbyte av ventilation i Ockelbos Centrumhus.
Renovering av badhus i Edsbyn
Renovering av badhus.
Fasadrenovering av konstmuseum m.m. i Gävle
Objektet avser utvändig renovering och anpassning av befintlig byggnad.
Ombyggnad till padelhall i Hudiksvall
Planer för 5 padelbanor.
Nybyggnad av industrihus i Ockelbo
Nybyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad till förskola vid Österfärnebo skola
Avser ombyggnad och anpassning av lokaler vid Österfärnebo skola till förskoleverksamhet.
Tillbyggnad av kommunarkiv i Ovanåkers kommun
Nybyggnad av arkiv vid biblioteket i Edsbyn för kommunens behov samt för hembygdsföreningar, idrottsföreningar med flera i anslutning till Kulturum.
Ombyggnad av lokaler i Söderhamn
Avser anpassning av lokaler för hemtjänsten i Söderhamn.
Renovering & ombyggnad av teater i Söderhamn
Översiktlig beskrivning av ombyggnad av Teatern kv. Hasseln Söderhamn. Ombyggnaden av teatern omfattar renovering och kompletteringar av scenrummets befintliga ytskikt. Nya motoriserade lingångar monteras. Nytt lyftbord installeras på scenen som når salongen och orkesterdiket. Ny teknikplats för ljus- och ljudstyrning sk. mixerplats. Dessutom byggs en mer funktionell inlastning med ny lastkaj. Förutom dessa byggnadsåtgärder byts all el-tele installation i salong och scenrum. Ny hörselslinga installeras. Ny belysning samt kanalisation för verksamhetens ljud och ljus installeras. Brandskyddet i hela byggnaden uppdateras. Utrymningsvägar, utrymningslarm och skyltning uppdateras.
Om- och tillbyggnad av kök mm vid Gävle Konserthus
Objektet avser om- och tillbyggnad av kök, lastintag, omklädningsrum samt balkong. Bruttoarea: Om- och tillbyggnad ca 630 m2.
Ombyggnad av förskola i Gävle
Gavlefastigheter Gävle kommun AB upphandlar byte av ventilation och köksinredning samt ny vattenburen värme på förskolan Pukslagargården.
Ombyggnad av kök på förskola i Gävle
Gavlefastigheter Gävle kommun AB upphandlar renovering av kök på Masurgården samt Tummelisagården som är kommunala förskolor i Gävle Kommun. Renoveringen innebär främst åtgärder av ytskikt men även åtgärder för golvbrunnar och golvlutning.
Byte av kylsystem i skola, Gävle
Rivning av befintligt kylsystem inkl. kylenheter samt nyinstallation av kylmaskin med tillhörande rörsystem samt nya kylenheter.
Påbyggnad av affärshus i Valbo
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en mer modern, ändamålsenlig och flexibel användning inom befintligt handelsområde, genom att förändra byggrätten och markanvändningen. Platsen kan användas för en blandning av olika verksamheter för handel med varor och tjänster och besöksanläggningar som framför allt riktar sig till privatpersoner.
Ny ispist mm i ishall, Alfta
Ovanåkers kommun upphandlar en totalentreprenad för nybyggnation av ispist i Alfta ishall, där befintlig ispist rivs i sin helhet och ersätts med en ny. Även befintlig ishockeysarg ska ersättas med en ny.
Ombyggnad av ventilation i Centrumgallerian i Ockelbo
Ockelbo Kommun avser att utföra ett energisparprojekt genom att byta ut befintliga ventilationsaggregat mot nya med värmeåtervinning. Befintligt kanalsystem skall i stort sett vara befintligt och återanslutas och endast delar av byggnaden förses med nytt kanalsystem och don. En tillbyggnad utförs med fläktrum i två våningar för att försörja delar av byggnaden med nya aggregat, delar av kanaldragningen sker utomhus, dessa isoleras och förses med ytbeklädnad.
Fasadarbeten på skola i Bomhus, Gävle
Objektet avser den rödfärgade delen av Vikingaskolan. Byte av dålig träpanel, div. rivning, målning av samtliga trädetaljer på fasad så som träfasad, fönster, dörrar, plåtdetaljer mm.
Ombyggnad av rör- och ventilationssystem på skola i Los
Los Centralskola ska förses med nytt ventilationssystem och nytt värmesystem. Befintlig värmepanna för fliseldning och värmepanna för olja, med värmedistribution via kulvertar från hus A till övriga byggnader, ska ersättas av värmepumpar i varje byggnad. Borrning för bergvärme. Ny ventilationsanläggning utförs i varje byggnad (3 st)
Lokalanpassning av terminalbyggnad vid Rörbergs flygplats i Gävle
Gävle kommun skall i uppdrag av hyresgäst upphandla och utföra en ”Lokalanpassning” av befintliga lokaler. Viss verksamhet kommer att bedrivas i anslutning till entreprenaden, delad tidplan kommer att krävas och entreprenaden kommer att bedrivas i etapper för att störa verksamheten i minsta mån.
Invändigt underhåll i sporthall i Gävle
Gavlefastigheter Gävle kommun AB upphandlar; Montering av ridåvägg samt åtgärder till följd av detta, såsom förstärkning av takbalkar, anpassning av belysning m.m. Ny utrymningsväg, håltagning för ny passage till omklädningsrum samt byte av dörr till nytt förråd.
Ombyggnad av utvändig trappa vid badhus i Gävle
Gavlefastigheter Gävle kommun AB upphandlar ombyggnad av befintlig utvändig trappa mellan parkering och entré vid Fjärran Höjderbadet. Ombyggnationen innefattar förutom markentreprenad även belysning och markvärme.
Yttre renovering & ommålning av Järbo kyrka
Yttre renovering och ommålning av Järbo kyrka.
Fasad- och solskyddsarbeten på skola i Gävle
I denna renovering byts panelen mellan fönster och tak, samt kompletteras fönster med solskydd.
Installation av bergvärmepump och luftbehandlingsaggregat på skola i Edsbyn
Knåda skola i Knåda ska genomgå viss renovering så som: Installation av ny värmepumpsanläggning typ bergvärme. Nytt luftbehandlingsaggregat med återvinning.
Ombyggnad av receptionen i kommunhuset i Edsbyn
Ombyggnad av receptionen i Kommunhuset.
Nybyggnad av parkområde etapp 3 i Söderhamn
Parkområde samt gångväg.
Utvändigt underhåll av sjukhus i Gävle
Bygglov för fasadändring av verksamhetslokal med inglasning av loftgångar.
Utvändig målning på fastigheter i Gävle
Omfattar ommålning och snickeriarbeten på Björke skola.
Utvändig målning på fastigheter i Gävle
Omfattar ommålning och snickeriarbeten på Forsbacka Lärarbostad och Sjömanskyrkan.
Utvändig målning på fastigheter i Gävle
Omfattar ommålning och snickeriarbeten på Gasklockorna, Kantorn och Åbyggeby skola.
Utvändig målning på fastigheter i Gävle
Omfattar ommålning och snickeriarbeten på Häcklinge förskola.
Utvändig målning på fastigheter i Gävle
Omfattar ommålning och snickeriarbeten på Lillhagens sport- och simhall och Trollgården.
Om- & tillbyggnad av vandrarhem i Harmånger
Ansökan om bygglov för ändrad användning, tillbyggnad & ombyggnad.
Ombyggnad av värmesystem vid skola i Edsbyn
Avser borrning av nya hål för bergvärme, installation från bergvärmehål till befintliga värmepumpar samt demontering av 4 st jordvärmeugnar med erfoderlig återställning av mark.
Nytt inbrottslarm till Hälsinglands museum, Hudiksvall
Avser nytt inbrottslarm till Hälsinglands museum.
Fasadrenovering på skola i Hofors
Hoforshus AB upphandlar en totalentreprenad för 1906 års skola fasadrenovering.
Byte av ventilationsaggregat för lokaler i Järvsö
Två befintliga ventaggregat (VÅA1 & VÅA2) ska ersättas av ett nytt aggregat VÅA1.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.