Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Gävleborgs län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Rivning och nybyggnad av Kultur- och bildningscentrum i Gävle
Rivning av befintlig byggnad och nybyggnad av kulturhus. Byggnaden, som är ritad av Nyréns arkitektkontor, kommer få en modern utformning med form, färg och material som ska smälta väl in i omgivningen. Huset blir ungefär dubbelt så stort som det tidigare stadsbiblioteket, fördelat på fem våningsplan, och kommer bestå av bibliotek, konsthall, biograf, poddstudio, hörsal, digitalt centrum, kreativa rum, turistinformation, konsumentrådgivning, kafé och restaurang.
Om- och tillbyggnad av hus 60 på sjukhus i Gävle
Upphandling av Om- och tillbyggnation Hus 60 Gävle sjukhus inkl. helikopterflygplats på tak. Miljöbyggnad silver.
Rivning och nybyggnad av skola i Gävle
Rivning och nybyggnad av Fridhemsskolan.
Om- och tillbyggnad av folkhögskola i Sandviken
Region Gävleborg avser att utföra ombyggnation av Västerbergs folkhögskola.
Nybyggnad av förskola i Gävle
Avser rivning och nybyggnad av förskola i Gävle.
Ombyggnad av affärshus i Söderhamn
Utbyggnad för Ica Maxi Ändrad planlösning, ventilation och brandskydd.
Nybyggnad av idrottshall i Bergsjö
Enligt ett förslag ska det både byggas en helt ny hall vid skolan samt att de befintliga idrotts- och simhallslokalerna renoveras. Idrottshallen ska bli 20 gånger 40 meter stor och kunna rymma en plan för både handboll, basket och seriespel på viss nivå, samtidigt som den gamla idrottshallen finns kvar.
Ombyggnad till förskola i Hille, Gävle
Avser ombyggnation av skola till förskola i Gävle.
Nybyggnad av restaurang och kontor i Gävle
Avser nybyggnad av två kontor och lunchrestaurang i Gävle.
Nybyggnad av stugby i Sandviken
Nybyggnad av stugby, Nybyggnad av parkering Vreten 2:3,2:7.
Rivning och nybyggnad av förskola i Gävle
Nybyggnad av Andersbergsgården.
Lokalanpassning vid Sätra vattenverk i Gävle
Objektet avser utförande av lokalanpassning av Gästrike Vattens lokaler vid Sätra vattenverk i Gävle kommun. På plan 2 ska bl.a. verkstad/lager/gym kontoriseras och på plan 3 ska kontor moderniseras.
Nybyggnad av förskola i Bollnäs
Avser rivning och nybyggnad av förskola i Bollnäs.
Ombyggnad av kyrka i Strömsbro, Gävle
Strömsbro kyrka är byggd 1899, tillbyggd 1997. Ska nu i sin helhet renoveras, byggas om och energi anpassas. Höga krav på kvalité / detaljutförande. Bygg: Tillbyggnadsdelen från 1997 byggs om invändigt i sin helhet till kontor och publik sal och kök. I kyrkobyggnaden från 1899 byggs nya rum, tillgänglighetsanpassningar, justering av dörrar och brandanpassningar. Utvändig tillbyggnader av nya ramper / terasser / ny entré och fönsterpartier i fasad. Ett antal snickeriarbeten (finsnickeri). Lås: Nytt lås och passagesystem generellt. Mark: Uppdatering av utemiljö på hela fastigheten. Planteringar, grusgångar. Stenbeläggning ny ramp och terrass. El: Generellt ny el i hela tillbyggnadsdelen för kontor och sal. Exteriör belysning. Diverse el rivning och nya dragningar i kyrkorum för ombyggnation. Ljud/Ljus/AV Konferenssystem, hörslingor, scenljus, scenljud, projektor, dukar, ljud, mic, mm. VVS/Styr: Nytt vattenburet värmesystemsystem i hela byggnaden som ansluts till fjärrvärme. Ny ventilation. Nytt styrsystem. Undertak: Nytt undertak i tillbyggnaden från 1997. Golv: Nytt golv i tillbyggnadsdel. Golvslip i kyrkorum. Massivträgolv plank, linoleummattor. Måleri: Generell ommålning i tillbyggnadsdel efter ombyggnationer. Diverse ommålningar och viss dekormåleri i kyrkobyggnad. Eventuell exteriört måleri på del av fasad. Renovering av fönsterbågar. Glas: Tilläggsisolering med kassetter i kyrkobyggnad. Renovering blyspröjsade fönster. Fönsterrenovering.
Om- och tillbyggnad av kontors- och personallokaler till värmeverket i Söderhamn
Avser om- och tillbyggnad av Värmeverkets personaldel. Tillbyggnaden som ska uppföras är på ca 350 m² i två plan. Befintlig del byggs om i två plan samt även mindre installationsjobb i källarplan. Ett nytt fläktrum som ombesörjer personaldelen byggs i befintlig panncentralsbyggnad.
Byte av kylcentral vid Högskolan i Gävle
Akademiska Hus har för avsikt att förnya deras befintliga kylcentral belägen i Högskolan i Gävles byggnad 92. Ett nytt vätskekylaggregat med en produktionskapacitet på 600 kW skall installeras tillsammans med ett nytt kylmedel och köldbärarsystem. Befintligt vätskekylaggregat VKA2 skall behållas och ansluts till de nya kylmedel och köldbärarsystemen. Samtliga armaturer, pumpar mm byts ut. Köldbärarsystemet och kylmedelsystemet förses med en värmeväxlare för frikyla.
Flytt av moduler samt tillbyggnad av kontor i Söderhamn
Befintliga kontorsmoduler som finns uppställda på annan tomt ska fraktas till huvudkontoret för Söderhamn Nära och användas där. Grundläggning ska utföras för permanent uppställning. Nytt sadeltak med takavvattning ska byggas ovanpå modulerna. Länkbyggnad till befintligt hus ska utföras. Markarbeten runt byggnad ska utföras.
Renovering av badhus i Edsbyn
Entreprenaden avser en totalentreprenad med syfte att renovera Celsiushallens simhall i Edsbyn. Renoveringen avser rivning och återställning av kakel och tätskikt på golv och i bassänger.
Ombyggnad av kontor i Gävle
Ombyggnad av kontor i 2 plan ca 300 kvm.
Nybyggnad av omklädningsrum och förråd i Gävle
Planer för 2 nya omklädningsrum samt förråd.
Teknisk upprustning av Labbis i Forsbacka
Projektet innebär teknisk rust av byggnaden Labbis i Forsbacka. Nyinstallation av FTX- system, nya eldragningar samt nya radiatorer. I projektet ingår 4 optioner i form av bland annat tillgänglighetsanpassning vid befintlig utrymningsväg/trappa samt invändiga åtgärder vid scen för tillgänglighetsanpassning.
Hyrsegästanpassning av kontorshus i Gävle
Avser hyrsegästanpassning.
Nybyggnad av skola i Ljusdal
Avser tidsbegränsat bygglov i fem år för nybyggnad av skolmoduler på storbyn 38:2 i Färila.
Golvarbeten i skola i Näsviken
Byte av mattor i skolan
Takbyte på skola i Gävle
Avser takbyte på Sörbyskolan i Gävle.
Trafikåtgärder på skola, Edsbyn
Trafiksäkerhetsåtgärder. Ny parkering & vändplan.
Ombyggnad av aktivitetslokaler i Hudiksvall
Avser anpassning av lokaler till Julle United vid Västra Hamnen i Hudiksvall.
Ventilationsarbeten på skola, Edsbyn
Ventilation skola, nytt aggregat måste installeras.
Byte av fasad på skola i Gävle
Bygglov för fasadändring av verksamhetslokal.
Nytt larm- och passagesystem i lokaler i Gävle
Avser nytt inbrottslarm- och passagesystem till kv. Urnan, Gävle.
Utvändigt underhåll av affärshus i Gävle
Bygglov för fasadändring av verksamhetslokal.
Ombyggnad av cafeteria i Bollnäs
Ändrad användning från kontor till butik, café och restaurang.
Installation av larm i lokal i Gävle
Installation av larm, konstcentrum.
Ombyggnad av skola i Sandviken
Anmälan, övrig (byte av ventilationsaggregat).
Byte av tak på altan vid förskola i Bollnäs
Byte av tak på altanen vid förskola.
Nya utrymningsvägar på gästis i Edsbyn
Ansökan om bygglov för fasadförändring.
Tillbyggnad av kiosk i Gävle
Tillbyggnad av kiosk
Utvändigt underhåll av samlingslokal i Edsbyn
Ansökan om bygglov för fasadförändring.
Tillbyggnad av tennishall i Sandviken
Tillbyggnad av padelhall.
Utbyggnad av gatukök i Hudiksvall
Utbyggnad av Nisses Gatukök.
Uppställning av moduler i Bollnäs
Flytt och uppställning av moduler.
Installation av solceller på kontor i Gävle
Installation av solceller på kontor.
Installation av solceller på kontor i Gävle
Installation av solceller på kontor.
Golvbyte i skola i Ovanåkers kommun
Golvet i köket & matsalen ska bytas.
Nybyggnad av bastu i Gävle
Nybyggnad av bastu i anslutning till verksamhetslokal.
Installation av larm i Fågelsjö Kapell
Avser installation av larmsystem i Fågelsjö Kapell i Los.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).