Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Gävleborgs län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av teknikbyggnad på Hudiksvalls sjukhus, Etapp 2
Region Gävleborg avser att genomföra en totalentreprenad i samverkan för nybyggnation av teknikbyggnad och kulvert vid Hudiksvalls sjukhus.
Upprustning och ombyggnad av affärshus i Valbo etapp 1-3
Etapp 1 avslutades sommaren 2020. Etapp 2 startade februari 2020, avslutades sommaren 2020 och etapp 3 startar våren 2022.
Nybyggnad av skola och väg/gata i Bollnäs
Bollnäs Kommun upphandlar generalkonsultuppdrag för projektering av ny F-6 skola på ren i Bollnäs. Uppdrag avser ett generalkonsultuppdrag för att upprätta bygghandlingar som ska utgöra förfrågningsunderlag för upphandling av utförandeentreprenad enligt ABT 04 avseende nybyggnation av skola F-6 samt om- och tillbyggnationer samt markarbeten.
Nybyggnad av multihall i Sandviken
Nybyggnad av multiarena och parkering samt laddningsstationer.
Ombyggnad till kontor, restaurang och butiker mm i Gävle
Projektet omfattar total ombyggnation av två tegelbyggnader Läkerolbyggnaden och Garveriet. Dessa byggnader ska innehålla restauranger, butiker, kontor, Bed & Breakfast. Garveriet ska ha en tillbyggnad som ska byggas ihop med ett parkeringshus som uppförs av Gavlefastigheter. Dessa byggnader måste grundförstärkas, invändiga golvet i bottenvåningen ska sänkas till marknivå, fönster breddas, förstärkning av bjälklag, byta tak, renovera fasad och byta fönster mm. Dessutom ska lokalerna hyresgästanpassas med ombyggnationer invändigt.
Ombyggnad och tillbyggnad av järnvägsmuseet i Gävle
Tillbyggnad med ny entré, butik, receptionsdel och café med tillhörande köksdelar. Entresolplan med driftutrymmen för vent, plattformshiss mm. Nya parkeringsytor med dagvattenledningar, barnvagnsgarage samt cykelparkering. Huvuddel 1 (ombyggnaden) ska vara klart 2022-12-12 och huvuddel 2 (tillbyggnaden) 2023-05-05.
Nybyggnad av butik i Söderhamn, etapp 1
Nybyggnad av Willys butik i Söderhamnsporten.
Om- & tillbyggnad av idrottshall i Sandviken
Om- & tillbyggnad av Parkhallen i Storvik.
Nybyggnad av förskola i Gävle
Gavlefastigheter Gävle kommun AB upphandlar rivning av Klintbergsgårdens förskola.
Nybyggnad av kontorshus i Ljusdal
Nybyggnad av kontorsbyggnad på Östernäsområdet i Ljusdal. Byggnaden skall inrymma 175 arbetsplatser och utföras i modern, tekniskt väl utformad samt med modern byggnadsteknik.
Om- och tillbyggnad av Högbo Brukshotell i Sandviken
Avser om- och tillbyggnation av huvudbyggnaden vid Högbo Brukshotell. Inklusive ombyggnation av spa-avdelning samt en ny relaxavdelning.
Nybyggnad av idrottshall i Bergsjö
Enligt ett förslag ska det både byggas en helt ny hall vid skolan samt att de befintliga idrotts- och simhallslokalerna renoveras.
Utbyggnad av handelsområde i Gävle
Nu ska en detaljplan tas fram som gör det möjligt att bygga ut handelsområdet. Området är totalt 18 hektar stort.
Renovering av folkhögskola i Sandviken
Region Gävleborg avser att utföra ombyggnation av Västerbergs folkhögskola.
Renovering av folkhögskola i Forsa
Region Gävleborg avser att utföra renovering samt tillbyggnationer på Forsa folkhögskola.
Nybyggnad av förskola i Hudiksvall
Ny förskola i östra Hudiksvall vid korsningen mellan Fiskebyvägen och Agövägen med 6 avdelningar.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Hudiksvall
Planlagd mark för industri, kontor och verksamheter.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Hudiksvall
Planlagd mark för industri, kontor och verksamheter. Tomt E: ca 8000 kvm.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Hudiksvall
Planlagd mark för industri, kontor och verksamheter. Tomt D: ca 1600 kvm.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Hudiksvall
Planlagd mark för industri, kontor och verksamheter. Tomt C: ca 4400 kvm.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Hudiksvall
Planlagd mark för industri, kontor och verksamheter. Tomt B: ca 4400 kvm.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Hudiksvall
Planlagd mark för industri, kontor och verksamheter. Tomt A: ca 4700 kvm.
Renovering av kursgård i Bollnäs
Avser totalrenovering av kursgård i Undersvik.
Nybyggnad av evakueringsmoduler vid sjukhus i Gävle
Projektet avser leverans och montage av evakueringsmoduler på ca 3 800 m2 LOA exklusive teknikutrymmen plan 6.
Utökat verksamhetsområde i Ockelbo
Denna detaljplan syftar därför till att möjliggöra ett område med verksamheter, handel och kontor i anslutning till det befintliga verksamhetsområdet vid Tegelbruket i Ockelbo.
Nybyggnad av förskola i Gävle
Nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av handel och industri i Bollnäs
Detaljplanen avser möjliggörande för nybyggnad av småindustrier samt utökning av befintliga industrier. Markytan är ca 15000 kvm.
Måleriarbeten för AB Gavlegårdarna
Avtalstid 1 år med möjlighet till förlängning 1+1+1 år.
Ombyggnad av hälsocentral i Arbrå
Ombyggnad av ett våningsplan för hemsjukvården och hemtjänsten. Den ombyggda ytan ska bland annat innehålla omklädningsrum, paus och mötesrum, grupprum, kontor mm. Total yta invändigt som berörs av ombyggnaden för ny planlösning är ca 565 kvm. Utvändiga arbeten som ska utföras är anläggande av en ny parkering med plats för 49 st parkeringsplatser, samt renovering / byte av tätskikt på yttertak.
Nybyggnad av Skidhyra i Sandviken
Nybyggnad av skidhyra.
Nybyggnad av kontor i Ljusdal
Sökt bygglov för nybyggnad av kontorsbyggnad på prästgården 4:1 i Ljusdal.
Upprustning av skola i Sandviken
Upprustning av Årsunda skola.
Anläggning av gräsplan i Hudiksvall
Hudiksvalls Kommun och Glysisvallen AB upphandlar fotbollsgräsplaner som totalentreprenad.
Nybyggnad av evakueringsmoduler på Gävlesjukhus, etapp 1
Bygglov för nybyggnad av anläggning.
Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Söderhamn
Utbyggnad av livsmedelsbutik i Söderhamn.
Tillbyggnad av kommunarkiv i Ovanåkers kommun
Nybyggnad av arkiv vid biblioteket i Edsbyn för kommunens behov samt för hembygdsföreningar, idrottsföreningar med flera i anslutning till Kulturum.
Nybyggnad av entréhall i Ockelbo
Ockelbo kommun ska nu i anslutning till kombihallen (Ugglebo Arena) bygga en gemensam entré för både kombihallen och den nya Padelhallen.
Utvändigt underhåll av förskola i Gävle
Fönsterbyte & dränering.
VVS-arbeten på Gärdeåsskolan i Ljusdal
Entreprenaden omfattar byte av kulvertar, VVX-enhet, radiatorventiler, gruppventiler, shuntgrupper och byte av ventilationsaggregat mm.
Ombyggnad av fritidsverksamhet i Edsbyn
Avser ombyggnad till fritidsverksamhet.
Omläggning av naturgräsplan i Alfta
Objektet avser omläggning av fotbollsplan med naturgräs.
Renovering av skola, Alfta
Ventilationsåtgärder i skolkök samt bytt tak över matsalen.
Takrenovering på skola i Edsbyn
Takrenovering, hela yttertaket på de äldsta delarna av byggnaden behöver bytas.
Byte av ventilationsaggregat på Borgarskolan i Gävle
Objektet avser byte av ventilationsaggregat samt option byte av aggregat TA2/FF2 och TA3/FF3.
Nybyggnad av restaurang i Sandviken
Nybyggnad av hotell/restaurang.
Renovering av kylanläggning i bandyhall i Edsbyn
Entreprenaden omfattar byte av delar och renovering av befintlig kylanläggning.
Nybyggnad av klubbhus i Ljusdal
1 hus i 2 plan, sutterängbyggnad
Ombyggnad av klassrum på Lilla Sätraskolan i Gävle
Entreprenaden omfattar invändig renovering av 2 st klassrum, 2 st hemvister, 1 st lek, 3 st grupprum och korridor.
Hissbyte i sjukhus i Gävle
Anmälan av väsentlig ändring av hiss Södertull 13:10,Väster 4:18.
Utvändigt underhåll av kontor i Ljusdal
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av kontors/affärshus på slotte 45:1 i ljusdal.
Renovering av duschutrymmen vid idrottsplats i Sörby, Gävle
Entreprenaden omfattar invändig renovering av 2 st duschutrymmen, 2 st RWC samt 1 st passage vid Sörby IP.
Byte av avfuktare i ishall i Gävle
Avser byte av avfuktare i Nynäs ishall.
Ombyggnad av värmesystem vid skola i Edsbyn
Ombyggnad av värmesystemet på Lillboskolan i Edsbyn. Borrning av nya hål för bergvärme, samt installation från bergvärmehål till befintliga värmepumpar.
Ombyggnad av hotell i Sandviken
Ändrad användning.
Tillbyggnad av hotell i Sandviken
Tillbyggnad av hotell/restaurang.
Nybyggnad av idrottsanläggning i Bollnäs
Bygglov för nybyggnad av anläggningar.
Renovering & takbyte av komplementbyggnad vid badhus i Gävle
Gavlefastigheter Gävle kommun AB kommer upphandla renovering & takbyte på komplementbyggnad vid Fjärran Höjderbadet.
Takbyte på komplementbyggnader i Gävle
Objekten avser omläggning av 300 m2 papptak på Kantorn.
Ombyggnad av banklokal i Järvsö
Ombyggnad av banklokal i Järvsö.
Utvändigt underhåll av församlingshus i Gävle
Bygglov för fasadändring av verksamhetslokal.
Rivning av två byggnader i Gnarp
Nordanstigs kommun har för avsikt att upphandla en totalentreprenad för rivning av två fastigheter på Vallen 28:1, Bergevägen 27 i Gnarp.
Utbyte av hockeysarg i ishall i Gävle
Avser en (1 st) ny sarg till Nynäshallen, Idrottsvägen 5, 803 25 Gävle, med option på en (1 st) till sarg.
Ommålning av plåttak på Polhemsskolan i Gävle
Avser ommålning av bandtäckning inkl hängränna samt komplettering av taksäkerhet på delar av Polhemsskolans (P1) tak och väggar.
Ventilationsarbeten i skola i Alfta
Byta till ett nytt aggregat med återvinning samt både till- & frånluft.
Fönsterbyte på idrottshall i Valbo
Uppdraget omfattar fönsterbyte av Ludvigsbergsskolans idrottshall fönster. Anpassningar för de nya fönstren ska beaktas.
Målning av omklädningsrum och garage i Gävle
Entreprenaden omfattar ommålning samt enskilda snickeriarbeten med erforderligt underarbete på omklädningsrum och garage på Kastvallen idrottsplats på Korsnäsvägen 130 i Gävle.
Renovering av hockeyrink i Bergsjö
Uppdraget innebär demontering av befintliga sargsidor/lister, samt montering av nya. Vid behov inpassning/montering av befintligt skyddsnät till den ”nya” sargen. Rinkens mått är ca 57 x 30.
Tillbyggnad av affärshus i Sandviken
Tillbyggnad av affärshus/lokal.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).