Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Gävleborgs län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av skola och väg/gata i Bollnäs
Bollnäs Kommun upphandlar generalkonsultuppdrag för projektering av ny F-6 skola på ren i Bollnäs. Uppdrag avser ett generalkonsultuppdrag för att upprätta bygghandlingar som ska utgöra förfrågningsunderlag för upphandling av utförandeentreprenad enligt ABT 04 avseende nybyggnation av skola F-6 samt om- och tillbyggnationer samt markarbeten.
Nybyggnad av byggvarubutik i Gävle
Nybyggnad av Bauhaus i Södra Hemlingby.
Ombyggnad och tillbyggnad av järnvägsmuseet i Gävle
Tillbyggnad med ny entré, butik, receptionsdel och café med tillhörande köksdelar. Entresolplan med driftutrymmen för vent, plattformshiss mm. Nya parkeringsytor med dagvattenledningar, barnvagnsgarage samt cykelparkering.
Nybyggnad av förskola i Gävle
Gavlefastigheter Gävle kommun AB upphandlar rivning av Klintbergsgårdens förskola.
Ombyggnad av skola i Sandviken
Sandvikens kommun satsar stort på Årsunda och renoverar skolan för 76 miljoner. Renoveringen både inomhus- och utomhus är i full gång. Investeringen ger en bättre arbetsmiljö och ökad trygghet för både elever och personal.
Tillbyggnad av skola i Bergsjö
Tillbyggnad av skola.
Om- & tillbyggnad av idrottshall i Sandviken
Storvik är ett viktigt tillväxtområde i Sandvikens kommun. Vi utvecklar kommundelen med en efterlängtad allaktivitetshall som bildas av en ny idrottshall och en ny hall för boule, som byggs i anslutning till den befintliga Parkhallen. Parkhallen inklusive café och mötesplats för ungdomar rustas upp i sin helhet.
Nybyggnad av förskola i Hudiksvall
Ny förskola i östra Hudiksvall vid korsningen mellan Fiskebyvägen och Agövägen med 6 avdelningar.
Ombyggnad av grundskola i Gävle
Andersbergsskolan är idag en F-6 skola men ska nu anpassas, byggas om och samtidigt renoveras inför omställning till en F-3 skola
Nybyggnad av idrottshall i Bergsjö
Enligt ett förslag ska det både byggas en helt ny hall vid skolan samt att de befintliga idrotts- och simhallslokalerna renoveras. Idrottshallen ska bli 20 gånger 40 meter stor och kunna rymma en plan för både handboll, basket och seriespel på viss nivå, samtidigt som den gamla idrottshallen finns kvar.
Nybyggnad av saluhall i Gävle
Nybyggnation av saluhall på området Godisfabriken Gävle.
Nybyggnad av restaurang och kontor i Gävle
Avser nybyggnad av 2 kontor och lunchrestaurang i Gävle.
Nybyggnad av handel och industri i Bollnäs
Detaljplanen avser möjliggörande för nybyggnad av småindustrier samt utökning av befintliga industrier. Markytan är ca 15000 kvm.
Ombyggnad till resturang i Gävle
Bygglov för ändrad användning av verksamhetslokal till restaurang.
Ombyggnad för hemtjänsten i Bollnäs
Avser ombyggnad och anpassning av plan 1 och 2 på Heden hus 112 för Bollnäs kommuns Hemtjänst. Plan 2 kommer att innehålla kontor, konferenslokaler, matsal med pentry, förråd mm. Plan 1 kommer att innehålla omklädningslokaler, grupprum och förråd. På plan 0 endast fläktrum och installation av ventilationsaggregat.
Ny flytande spa- och konferensanläggning i Hudiksvall
Planförslaget syftar till att vidareutveckla befintlig hotell- och restaurangverksamhet. Detta möjliggörs väster om befintlig byggnad inom fastigheten Varvet 8:4 och Köpmanberget 2:9 i form av en flytande spa- och konferensanläggning.
Renovering av badhus i Edsbyn
Entreprenaden avser en totalentreprenad med syfte att renovera Celsiushallens simhall i Edsbyn. Renoveringen avser rivning och återställning av kakel och tätskikt på golv och i bassänger.
Renovering av idrottshall i Gävle
Gavlefastigheter Gävle kommun AB upphandlar renovering av Andersbergs Idrottshall.
Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Söderhamn
Utbyggnad av livsmedelsbutik i Söderhamn.
Tillbyggnad av hälsocentral i Gävle
Bygglov avser tillbyggnad och invändig renovering av offentlig lokal.
Ombyggnad till restaurang i Hudiksvall
Till hösten ska en ny restaurang öppna i Köpmannen, intill sjöbodarna i centrala Hudiksvall. Den nya kommer att heta Meiwei, och ska ha både lunch- och middagsservering, men också bar och möjligheter till konferens.
Ombyggnad av hockeyarena i Tallåsen
Avser ombyggnation av hockeyarena samt nya omklädningsrum i Ljusdal.
Renovering av fönster på förskola och skola i Gävle
Avser målning av ca 100-150 st fönster på Söderslottets förskola och Söderskolan i Gävle.
Nybyggnad av omklädningsrum och förråd i Gävle
Planer för 2 nya omklädningsrum samt förråd.
Ombyggnad till kontor i Sandviken
Ombyggnad till kontor.
Renovering av simhall i Ockelbo
Renovering av bubbelpoolen, separat rening för alla bassänger, nya förråd samt nya fogar runt golv, väggar och tak.
Om- och tillbyggnad av kontors- och personallokaler till värmeverket i Söderhamn
Avser om- och tillbyggnad av Värmeverkets personaldel. Tillbyggnaden som ska uppföras är på ca 350 m² i två plan. Befintlig del byggs om i två plan samt även mindre installationsjobb i källarplan. Ett nytt fläktrum som ombesörjer personaldelen byggs i befintlig panncentralsbyggnad.
Utvändiga måleriarbeten för Gavlefastigheter AB
Avser ommålning och enskilda snickeriarbeten på Alborga skola, Ludvigsbergsskolan, Norrsundets förskola, Nynäs IP, Förskolan Orion samt Varvaterassen.
Nybyggnad av omklädningsrum i Ockelbo, Etapp 4
Etapp 4 är omklädningsrum, läktare och hiss. Allt arbete som utförs i etapp 2 ska hänsyn tas till kommande etapper.
Nybyggnad av omklädningsrum i Valbo
2 nya omklädningsrum planeras.
Renovering av skola i Järvsö
Avser renovering av omklädningsrum mm i Hus F vid Järvsö skola.
Omläggning av naturgräsplan i Alfta
Projektet avser omläggning av naturgräsplan 105x63 meter inklusive dränerande lager samt VA. Arbetet skall utföras enligt Svenska Fotbollsförbundets rekommendationer för anläggning av gräsfotbollsplan, REV C 2015:01.
Utvändigt underhåll av samlingslokal i Gävle
Bygglov för fasadändring av offentlig lokal.
VS-arbeten i fastigheter i Ljusdals kommun
Projektet avser VS-arbeten enligt följande: Kommunhuset i Ljusdal – Ventilbyten mm, Järvsö Förskola – Ventilbyten mm samt Tennishallen i Ljusdal – Byte av värmeväxlarenhet mm.
Ombyggnad av ljusgård på Bråbänken, Alderholmen i Gävle
Projektet avser kortfattat rivning av del av partier i Gevalias gamla glasentré sedan uppbyggnad av ett plåttak i dess plats för att förbättra förutsättningar för verksamheten berörande komfort.
Nya solcellsanläggningar på fastigheter i Gävle
Objekten är belägna i stadsdelarna inom Vallongården med adressen Vallongatan, Kulturum med adress Sjätte tvärgatan 26, Gävle Strand med adress Vilhelmina Skoghs gata 3
Rivning och sanering efter fd skola i Edsbyn
Avser rivning av den gamla låg- och mellanstadiebyggnaden på fastigheten Västra Edsbyn 14:10. Byggnaden innehåller farliga ämnen så som bland annat asbest och PCB där vissa av dem även har spridit sig till marken intill byggnaden. Inför rivningen behöver därför fastigheten saneras och i samband med entreprenaden ska också den mark som är förorenad saneras.
Byte av fönster på affärshus i Gävle
Bygglov för fasadändring av verksamhetslokal.
Nybyggnad av butik
Nybyggnad av livsmedelsbutik. Ica To Go är en obemannad Matbutik i modulform som byggs på Västra hamnen i Hudiksvall.
Konvertering av värmesystem i förskola i Valbo
Avser konvertering från elradiatorer till vattenburna radiatorer samt fjärrvärme.
Takarbeten på förskola i Gävle
Avser takbyte på Tummelisagården i Gävle.
Upphandling av moduler för kontors- och personallokaler till värmeverket i Söderhamn
Avser hyra av mobila moduler till Beställarens anläggning värmeverket i Söderhamn. 10 kontorsplatser, samt omklädningsrum och matsal för 18 personer.
Nybyggnad av äventyrsgolfbana i Hudiksvall
Avser nybyggnad av minigolfbana på Västra hamnen i Hudiksvall.
Multisportarena i Borgarparken, Hudiksvall
Nybyggnad av ny sport- och rekreationsanläggning i Borgarparken, Hudiksvall. Multisportarenan kommer att bestå av två ytor. En yta med konstgräs där målburar kommer att vara placerade. På vintern kan ytan spolas till is. I anslutning till konstgräset kommer det att vara en yta med asfalt som kan användas för basket, kickbikes eller annan aktivitet. Multisportarenan kommer att ha belysning och komplettares med en liten scen för att få in fler funktioner.
Upprustning av hemkunskapssal på Sofiedalskolan i Gävle
Avser upprustning av hemkunskapssal i Sofiedalsskolan, Gävle.
Takbyte på skola i Gävle
Takbyte Sörbyskolan.
Fönsteråtgärder på Norrbo kyrka
Fönsteråtgärder på Norrbo kyrka.
Omläggning av tak på förskola i Gävle
Objekten avser omläggning av tegeltak på Myrbackagårdens Förskola beläget på Berghemsgatan 34 i Gävle kommun. Byggnaden har ett låglutande sadeltak och belagd med svart 2-kupigt tegel. Ytan som ska läggas om uppgår till ca 1160 m², taknock 95 m och takfot 325 m.
Byte av avfuktare i ishall i Gävle
Avser byte av avfuktare i Nynäs ishall.
Byte av takbeläggning på del av byggnad i Hofors
Del av Hälsocentralens tak som är belagd med betongtakpannor har vattenläckor och delar av det synliga underlagstaket har rötskador.
Ny utemiljö vid förskola i Alfta
Entreprenadarbeten avseende utemiljö för den nya förskolan Alfta.
Byte av livsmedelskyla vid Polhemsskolan i Gävle
Objektet avser byte av delar av den befintliga kylanläggningen tillhörande mottagningsköket på Polhemsskolan P1 i Gävle.
Ombyggnad av kontor i Ljusdal
Anmälan för ändring av ventilation, bärande delar och brandskydd på kontors- och affärshus på tälle 9:15 i ljusdal.
Byte av låssystem på kommunala fastigheter i Gävle
Avser låsbyte på kommunala fastigheter i Gävle.
Häggesta 7:101
Bygglov avser fasadändring på industribyggnad i Bollnäs.
Rivning av affärshus i Ljusdal
Ansökan om rivningslov för rivning av affärhus på tälle 27:13 i ljusdal.
Ombyggnad av kontor i Sandviken
Ändring av ventilation.
Nybyggnad av servicehus på camping i Strömsbruk
Förutom servicebyggnad så blir det även elstolpar till husvagnar.
Rivning av 0-6 skola i Edsbyn
Avser sanering av mark, rivning av F-6 skola och återställning av mark på Celsiusskolans område i Edsbyn. Arbetet kommer påbörjas i slutet på maj 2023.
Invändigt underhåll av skola i Edsbyn
Byte av belysning i hela byggnaden, allmänna ytor samt kontor.
Byte av ventilation på förskola i Sandviken
Komplettering av ventilationssystem.
Byte av ventilationsaggregat på skola i Edsbyn
Nytt ventilationsaggregat ska installeras.
Nybyggnad av kiosk i Hudiksvall
Avser nybyggnad av kiosk på Västra hamnen i Hudiksvall.
Underhåll av parker & lekplatser i Hudiksvall
Underhåll av parker & lekplatser i Hudiksvalls kommun.
Utvändig putslagning på Delsbo kyrka
Utvändig putslagning Delsbo kyrka.
Tillbyggnad av cafeteria i Bergsjö
Avser tillbyggnad av en entré.
Takarbete på kyrka i Sandviken
Avser tätning av tak på kyrka i Sandviken.
Ombyggnad av samlingslokal i Gävle
Anmälan för väsentlig ändrad planlösning i byggnaden.
Invändigt underhåll av ishall i Hudiksvall
Ombyggnationen handlar om fler platser för publik och avgränsade ytor för bortasupportrar.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).