Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Gävleborgs län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av teknikbyggnad på Hudiksvalls sjukhus, Etapp 2
Region Gävleborg avser att genomföra en totalentreprenad i samverkan för nybyggnation av teknikbyggnad och kulvert vid Hudiksvalls sjukhus.
Allmän upprustning och nybyggnad av skola i Gävle
Upprustning och nybyggnad av skoldel.
Nybyggnad av skola och väg/gata i Bollnäs
Bollnäs Kommun upphandlar generalkonsultuppdrag för projektering av ny F-6 skola på ren i Bollnäs. Uppdrag avser ett generalkonsultuppdrag för att upprätta bygghandlingar som ska utgöra förfrågningsunderlag för upphandling av utförandeentreprenad enligt ABT 04 avseende nybyggnation av skola F-6 samt om- och tillbyggnationer samt markarbeten.
Nybyggnad av förskola i Gävle
Gavlefastigheter Gävle kommun AB upphandlar rivning av Klintbergsgårdens förskola.
Tillbyggnad av skola i Bergsjö
Tillbyggnad av skola.
Nybyggnad av kontorshus i Ljusdal
Nybyggnad av kontorsbyggnad på Östernäsområdet i Ljusdal. Byggnaden skall inrymma 175 arbetsplatser.
Nybyggnad av förskola i Hudiksvall
Ny förskola i östra Hudiksvall vid korsningen mellan Fiskebyvägen och Agövägen med 6 avdelningar.
Om- och tillbyggnad av Högbo Brukshotell i Sandviken
Avser om- och tillbyggnation av huvudbyggnaden med 3 utbyggnader vid Högbo Brukshotell. Inklusive ombyggnation av spa-avdelning samt en ny relaxavdelning.
Renovering av folkhögskola i Sandviken
Region Gävleborg avser att utföra ombyggnation av Västerbergs folkhögskola.
Renovering av folkhögskola i Forsa
Region Gävleborg avser att utföra renovering samt tillbyggnationer på Forsa folkhögskola.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Hudiksvall
Planlagd mark för industri, kontor och verksamheter. Tomt E: ca 8000 kvm.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Hudiksvall
Planlagd mark för industri, kontor och verksamheter. Tomt C: ca 4400 kvm.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Hudiksvall
Planlagd mark för industri, kontor och verksamheter. Tomt B: ca 4400 kvm.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Hudiksvall
Planlagd mark för industri, kontor och verksamheter. Tomt A: ca 4700 kvm.
Nybyggnad av saluhall i Gävle
Nybyggnation av saluhall på området Godisfabriken Gävle.
Nybyggnad av förskola i Gävle
Nybyggnad av förskola med två avdelningar.
Ombyggnad av skola i Sandviken
Ombyggnad Årsunda skola.
Nybyggnad av förskola i Gävle
Nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av motell i Tönnebro
Planer finns för nybyggnad av ett motell i Tönnebro
Nybyggnad av restaurang vid Stenö Havsbad & Camping i Söderhamn
Planer för nybyggnad av restaurang på campingområdet.
Ombyggnad för Hemtjänsten på Heden 112 i Bollnäs
Avser ombyggnad och anpassning av plan 1 och 2 på Heden hus 112 för Bollnäs kommuns Hemtjänst. Plan 2 kommer att innehålla kontor, konferenslokaler, matsal med pentry, förråd mm. Plan 1 kommer att innehålla omklädningslokaler, grupprum och förråd. På plan 0 endast fläktrum och installation av ventilationsaggregat.
Nybyggnad av handelshus i Söderhamn
Nybyggnad handelslokal.
Nybyggnad av vaktmästeri i Ljusdal
Sökt bygglov för nybyggnad av kontorsbyggnad på prästgården 4:1 i Ljusdal.
Renovering av idrottshall i Gävle
Gavlefastigheter Gävle kommun AB upphandlar renovering av Andersbergs Idrottshall.
Ombyggnad till bostäder i Sandviken
Ändrad användning från hotell till bostäder.
Ombyggnad av banklokal i Järvsö
Ombyggnad av banklokal i Järvsö.
Ombyggnad till kontor i Sandviken
Ombyggnad till kontor.
Renovering av simhall i Ockelbo
Renovering av bubbelpoolen, separat rening för alla bassänger, nya förråd samt nya fogar runt golv, väggar och tak.
Nybyggnad av verksamhetslokal i Gävle
Förhandsbesked för nybyggnad av verksamhetslokal.
Nybyggnad av omklädningsrum i Ockelbo, Etapp 4
Etapp 4 är omklädningsrum, läktare och hiss. Allt arbete som utförs i etapp 2 ska hänsyn tas till kommande etapper.
Omläggning av naturgräsplan i Alfta
Projektet avser omläggning av naturgräsplan 105x63 meter inklusive dränerande lager samt VA. Arbetet skall utföras enligt Svenska Fotbollsförbundets rekommendationer för anläggning av gräsfotbollsplan, REV C 2015:01.
Takrenovering på skola i Edsbyn
Takrenovering, hela yttertaket på de äldsta delarna av byggnaden behöver bytas.
Ombyggnad av kommunentré samt servicecenter i Hudiksvall
Objektet omfattar ombyggnation av befintlig kommunentré med tillkommande funktioner.
Ny flytande spa- och konferensanläggning i Hudiksvall
Planförslaget syftar till att vidareutveckla befintlig hotell- och restaurangverksamhet. Detta möjliggörs väster om befintlig byggnad inom fastigheten Varvet 8:4 och Köpmanberget 2:9 i form av en flytande spa- och konferensanläggning.
Ombyggnad till kommunarkiv på Heden 118 i Bollnäs
Avser ombyggnad av delar av hus 118 på Heden, f.d. Bergvallhallen mm. till kommunarkiv. Förutom arkiv skall kontor, personalrum och förråd byggas inom befintliga lokaler. Nya WC och RWC byggs om inom befintliga lokaler.
Fönsteråtgärder på Norrbo kyrka
Fönsteråtgärder på Norrbo kyrka.
Renovering av ridunderlag i ridhus i Gävle
Projektet avser renovering av ridunderlag i ridhuset på Skogmur Ridanläggning. Ridbanan i ridhuset är 25 x 80 meter.
Omläggning av tak på förskola i Gävle
Objekten avser omläggning av tegeltak på Myrbackagårdens Förskola beläget på Berghemsgatan 34 i Gävle kommun. Byggnaden har ett låglutande sadeltak och belagd med svart 2-kupigt tegel. Ytan som ska läggas om uppgår till ca 1160 m², taknock 95 m och takfot 325 m.
Återställande efter vattenskada i Hemstagården, Gävle
Objektet avser källare i Hemstagårdens behandlingshem. Källaren ska återställas efter vattenskada och är sedan tidigare sanerad. Total bruttoarea ca 640 m2.
Till/ombyggnad av livsmedelsaffär i Delsbo
Till/ombyggnad för ny pantmaskin.
Tillbyggnad av affärshus i Hofors
Tillbyggnad av affärshus/lokal.
Tillbyggnad av affärshus i Bollnäs
Bygglov för tillbyggnad av affärslokal.
Rivning av förskola i Gävle
Rivningslov för rivning av offentlig lokal.
Ombyggnad av kontor i Gävle
Anmälan för väsentlig ändrad planlösning i byggnaden.
Ombyggnad av restaurang i Bollnäs
Bygglov för ändrad användning från bilverkstad till restaurang och handel.
Ombyggnad av kontor i Ljusdal
Ansökan om bygglov för ombyggnad och ändrad användning av affärslokal till kontor på Tälle 9:15 i Ljusdal.
Fönsterbyte på idrottshall i Valbo
Uppdraget omfattar fönsterbyte av Ludvigsbergsskolans idrottshall fönster. Anpassningar för de nya fönstren ska beaktas.
Invändigt underhåll av skola i Edsbyn
Byte av belysning i hela byggnaden, allmänna ytor samt kontor.
Åtgärder avseende akustik & belysning vid skola i Edsbyn
Akustiktak & belysning, för att åstadkomma bättre ljud- & ljusmiljö i ett antal klassrum.
Utvändig putslagning på Delsbo kyrka
Utvändig putslagning Delsbo kyrka.
Ny serveringslinje till matsalen i Gärdeåsskolan i Ljusdal
Entreprenaden omfattar leverans och montering till en fullt färdig och fungerande serveringslinje.
Ombyggnad av gym i Bollnäs
Bygglov för ändrad användning från livsmedelsbutik till gym.
Utvändigt underhåll av lokal i Gävle
Bygglov för fasadändring av verksamhetslokal, fönster.
Ombyggnad av samlingslokal i Gävle
Anmälan för väsentlig ändrad planlösning i byggnaden.
Ventilationsarbeten på byggnad i Gävle
Anmälan av väsentlig ändring av anordning för ventilation.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).