Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Gävleborgs län

Bollnäs (12)
Gävle (28)
Hofors (0)
Hudiksvall (13)
Ljusdal (16)
Ockelbo (1)
Ovanåker (13)
Sandviken (5)
Söderhamn (10)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 103 st.

Om- och tillbyggnad av hus 60 på sjukhus i Gävle
Upphandling av Om- och tillbyggnation Hus 60 Gävle sjukhus inkl. helikopterflygplats på tak.
Rivning och nybyggnad av Kultur- och bildningscentrum i Gävle
Rivning av befintlig byggnad och nybyggnad. Den nya mötesplatsen kommer att innehålla bland annat stadsbibliotek, konsthall, café och ytor för lek och studier.
Rivning av hus 2, 3 och 4, Hudiksvalls sjukhus, Etapp 3
Rivning av hus 2 (administrativ byggnad), 3 och 4 (Teknikbyggnader).
Allmän upprustning och nybyggnad av skola i Gävle
Upprustning och nybyggnad av skoldel.
Nybyggnad av kontor och parkeringshus i Hudiksvall, kv C
Fastighets AB Glysis upphandlar totalentreprenad avseende nybyggnation av parkeringshus och kontorsbyggnad på Kattvikskajen i Hudiksvall. Objektet avser nybyggnad av kontorsbyggnad i 5 plan, inkl ca 200m2 glasad innergård, samt parkeringshus i 6 plan. Parkeringshuset inkluderar även ett gym. Bruttoarea kontor ca 5700m2 Bruttoarea parkeringsgarage ca 10 000m2. Total byggnadsarea ca 3000m2.
Nybyggnad av parkeringshus i Gävle
Gävle Parkeringsservice AB upphandlar ett mobilitetshus för uppförande på en del av Culinarparkeringen i Magasinsområdet. Byggnaden är 6 våningar hög och har en fasad av trä, tegel, glas och metall. Totalt ryms ca 400 parkeringsplatser.
Nybyggnad av butik i Söderhamn, etapp 1
Nybyggnad av Willys butik i Söderhamnsporten.
Ombyggnad och tillbyggnad av järnvägsmuseet i Gävle
Tillbyggnad med ny entré, butik, receptionsdel och café med tillhörande köksdelar. Entresolplan med driftutrymmen för vent, plattformshiss mm. Nya parkeringsytor med dagvattenledningar, barnvagnsgarage samt cykelparkering. Huvuddel 1 (ombyggnaden) ska vara klart 2022-12-12 och huvuddel 2 (tillbyggnaden) 2023-05-05.
Om- och tillbyggnad av Högbo Brukshotell i Sandviken
Avser om- och tillbyggnation av huvudbyggnaden vid Högbo Brukshotell. Inklusive ombyggnation av spa-avdelning samt en ny relaxavdelning.
Nybyggnad av handel, kontor mm i Sandviken
Omfattar 18 ha. Ligger invid E16. Ny infart till E16 kommer att byggas under 2022.
Renovering av folkhögskola i Sandviken
Region Gävleborg avser att utföra ombyggnation av Västerbergs folkhögskola.
Nybyggnad av idrottshall i Bergsjö
Enligt ett förslag ska det både byggas en helt ny hall vid skolan samt att de befintliga idrotts- och simhallslokalerna renoveras.
Nybyggnad av kontorshus i Ljusdal
Byggfakta Group har för avsikt att upphandla totalentreprenad för projektering och uppförande av kontorsbyggnad på Östernäsområdet i Ljusdal. Byggnaden skall inrymma 175 arbetsplatser och utföras i modern, tekniskt väl utformad samt med modern byggnadsteknik.
Utbyggnad av handelsområde i Gävle
Nu ska en detaljplan tas fram som gör det möjligt att bygga ut handelsområdet. Området är totalt 18 hektar stort.
Drift och underhåll av el i Trafikverkets Trafikcentraler
Upphandlingen bestå av 2 huvuddelar; Huvuddel Norra: ”För utförande av drift och underhåll el i Trafikcentraler i Boden, Ånge och Gävle”. Huvuddel Södra:” För utförande av drift och underhåll el i Trafikcentraler i Malmö, Göteborg, Norrköping, Hallsberg och Stockholm. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2+2 år.
Nybyggnad av förskola i Hudiksvall
Ny förskola i östra Hudiksvall vid korsningen mellan Fiskebyvägen och Agövägen med 6 avdelningar.
Nybyggnad av förskola i Alfta
Planer finns på nybyggnad av en förskola med 6 avdelningar.
Renovering av kursgård i Bollnäs
Avser totalrenovering av kursgård i Undersvik.
Om- och tillbyggnad av förskola i Ämbarbo, Ljusdal
Avser om- och tillbyggnation av Ämbarbo Förskola, Ljusdal, del av Kläppa 27:1.
Nybyggnad av saluhall i Gävle
Nybyggnation av saluhall på området Godisfabriken Gävle.
Nybyggnad av evakueringsmoduler vid sjukhus i Gävle
Projektet avser leverans och montage av evakueringsmoduler på ca 3 800 m2 LOA exklusive teknikutrymmen plan 6.
Om- och tillbyggnad av gymnasieskola i Söderhamn, etapp 2
STAFFANGYMNASIET HUS A. OM- OCH TILLBYGGNAD. Denna anbudsförfrågan avser att genom en delad samordnad utförandeentreprenad låta utföra om- och tillbyggnad av Staffangymnasiets hus A samt en mindre anpassning i hus B. Byggnadsentreprenören blir huvudentreprenör och beställaren överför samordningsansvaret på huvudentreprenören. Då denna entreprenad upphandlas som en delad utförandeentreprenad ingår ett flertal sidoentreprenader utöver byggarbeten vilka beställaren upphandlar separat. Dessa är: El- och teleentreprenad inkl. brandlarm. Värme och sanitetsinstallations-entreprenad. Luftbehandlingsinstallations-entreprenad inkl. styrinstallationer. Ombyggnaden sker i 2 etapper och verksamheten i skolan pågår under hela entreprenadtiden. Ombyggnadsåtgärderna omfattar i huvudsak ytskiktsrenovering av skollokalerna, renovering och målningsbehandling av samtliga träfönster, byte av innerdörrar och montage av nya undertak samt nybyggnad av en lastkaj med skärmtak. Hela hus A förses med nya VA-installationer och ny mekanisk ventilation, nya el- och teleinstallationer, brandlarm samt komplettering av passersystemet och datainstallationen.
Om- och tillbyggnad av polishus, Bollnäs
Ombyggnationer i huset samt en nybyggnation av ett fristående garage för 6 st fordon samt en nybyggnation av en matsal på plan 3.
Nybyggnad av restaurang & konferens i Gävle
Nybyggnad av restaurang & konferens.
Om- & tillbyggnad av idrottshall i Sandviken
Om- & tillbyggnad av Parkhallen i Storvik.
Nybyggnad av padelhall i Järvsö
Planer för för fyra fullstora banor och två singelbanor, omklädningsrum med duschar, två konferensrum och ett gym där spelarna kan värma upp.
Tillbyggnad av skola, Iggesund etapp 2
Generalkonsultuppdrag avseende tillbyggnad Iggesunds skola.
Nybyggnad av restaurang i Söderhamn
Nybyggnad flytande restaurang.
Nybyggnad av padelhall i Sandviken
Nybyggnad av padelhall.
Nybyggnad av motorcenter i Bollnäs
Bygglov för nybyggnad av industri.
Nybyggnad av kontor i Ljusdal
Ansökan om bygglov för nybyggnad av kontorsbyggnad på prästgården 4:1 i ljusdal.
Ombyggnad till kontorslokaler mm, Bollnäs
Planer på kontorslandskap med mötesrum, konferensrum och event. Bygglov för tillbyggnad och fasadändring.
Nybyggnad av kontorsfastighet på Köpmanberget Hudiksvall
Sydväst om korsningen Köpmangbergsvägen och Oljevägen.
Upprustning av skola i Sandviken
Upprustning av Årsunda skola.
Renovering av badhus i Edsbyn
Entreprenaden avser en totalentreprenad med syfte att renovera Celsiushallens simhall i Edsbyn. Renoveringen avser rivning och återställning av kakel och tätskikt på golv och i bassänger.
Nybyggnad av biogasanläggning/automatstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av tankstation för fordonsgas på fastigheten håsta 3:24.
Utbyggnad av livsmedelsbutik i Söderhamn
Utbyggnad av livsmedelsbutik i Söderhamn.
Nybyggnad av kontor & personalutrymmen i Ljusdal
Nybyggnad av verkstads- och kontorsbyggnad.
Tillbyggnad av kommunarkiv i Ovanåkers kommun
Nybyggnad av arkiv vid biblioteket i Edsbyn för kommunens behov samt för hembygdsföreningar, idrottsföreningar med flera i anslutning till Kulturum.
Ombyggnad av produktionslokal till kontor i Gävle
Bygglov för ändrad användning av verksamhetslokal.
Ombyggnad av kontorsbyggnad i Gävle
Objektet vid namn Dragonen är en av Gavlefastigheters kontorsbyggnader med BRA på ca 1400 m2 som ska ställas om från så kallade enskilda cellkontor till mer aktivitetsbaserade ytor för plan 1 och ska ytskiktsrenoveras på plan 2.
Renovering & ombyggnad av teater i Söderhamn
Översiktlig beskrivning av ombyggnad av Teatern kv. Hasseln Söderhamn. Ombyggnaden av teatern omfattar renovering och kompletteringar av scenrummets befintliga ytskikt. Nya motoriserade lingångar monteras. Nytt lyftbord installeras på scenen som når salongen och orkesterdiket. Ny teknikplats för ljus- och ljudstyrning sk. mixerplats. Dessutom byggs en mer funktionell inlastning med ny lastkaj. Förutom dessa byggnadsåtgärder byts all el-tele installation i salong och scenrum. Ny hörselslinga installeras. Ny belysning samt kanalisation för verksamhetens ljud och ljus installeras. Brandskyddet i hela byggnaden uppdateras. Utrymningsvägar, utrymningslarm och skyltning uppdateras.
Renovering av simhall i Ockelbo
Renovering av bubbelpoolen, separat rening för alla bassänger, nya förråd samt nya fogar runt golv, väggar och tak.
Renovering av hotell i Söderhamn
Renovering av hotell i Söderhamn.
Påbyggnad av affärshus i Valbo
Bygglov för nybyggnad av verksamhetslokal.
Byte av luftbehandlingsaggregat i kommunhuset i Ljusdal
Projektet omfattar utbyte av 2 st ventilationsaggregat inom Kommunhuset i Ljusdal. LA01; luftflöde 5,2m3/s. LA02; luftflöde 4,2m3/s.
Nybyggnad av kylproduktionsanläggning vid bandyhall i Bollnäs
Entreprenaden omfattar leverans och uppställning av 1 st vätskekylaggregat, VKA1, och 1 st kylmedelskylare KMK1 samt leverans av två cirkulationspumpar KB1-P1 för cirkulation av köldbärare för iskyla samt KYM1-P1 för cirkulation av Kylmedel från kondensor samt driftsättning av anläggningen vid nybyggnationen av Bollnäs Bandyhall.
Ny kylanläggning till Alfta ishall
Kylanläggningen i Alfta ishall ska bytas ut. Till stor del kommer arbeten att utföras i kylmaskinrummet, men till viss del även i ishallen.
Ombyggnad av gym i Gävle
Friskis&Svettis utökar sin verksamhet i Gävle med en träningsanläggning om 600 kvadratmeter.
Rivning av skola i Näsviken
Rivning av skola.
Ny flytande spa- och konferensanläggning i Hudiksvall
Planförslaget syftar till att vidareutveckla befintlig hotell- och restaurangverksamhet. Detta möjliggörs väster om befintlig byggnad inom fastigheten Varvet 8:4 och Köpmanberget 2:9 i form av en flytande spa- och konferensanläggning.
Renovering av sporthall i Alfta
Byte av befintligt uppreglat gymnastikgolv till nytt uppreglat, kombinationselastiskt sportgolv i Alfta sim- och sporthall.
Ombyggnad av värmesystem vid skola i Edsbyn
Ombyggnad av värmesystemet på Lillboskolan i Edsbyn. Borrning av nya hål för bergvärme, samt installation från bergvärmehål till befintliga värmepumpar.
Modernisering av hiss på Nyhedsbacken i Bollnäs
Avser rivning och nyinstallation av 1 st hiss.
Utvändigt underhåll av kontor i Hudiksvall
Bygglov för fasadändring av affärs/kontorshus på fastigheten.
Ombyggnad av bilhall i Gävle
Bygglov för ändrad användning av verksamhetslokal.
Tillbyggnad av kontor i Gävle
Förhandsbesked för tillbyggnad.
Rivning av kontor i Söderhamn
Rivning av kontorsbyggnad.
Renovering av tak på skola i Söderhamn
Omfattar arbeten med takomläggning av samtliga tak på Staffangymnasiet hus A.
Nybyggnad av sjukhus i Gävle
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad.
Invändigt underhåll av affärshus i Gävle
Invändigt underhåll av affärshus i Gävle.
Invändigt underhåll av affärshus i Umeå
Invändigt underhåll av affärshus i Umeå.
Ombyggnad av servering i Ljusdal
Ombyggnad av bef. uteservering.
Ombyggnad av kontor i Ljusdal
Ombyggnad av kontors/affärshus (flytt av innevägg).
Nybyggnad av telestation i Söderhamn
Nybyggnad av teknikhus.
Utvändigt underhåll av samlingslokal i Gävle
Bygglov för fasadändring av offentlig lokal.
Nybyggnad av servicebyggnad i Gävle
Bygglov för nybyggnad av servicebyggnad.
Tillbyggnad av affärshus i Bollnäs
Bygglov för tillbyggnad av affärslokal.
Ombyggnad av affärshus i Gävle
Bygglov för ändrad användning av verksamhetslokal.
Rivning av telestation i Bergsjö
Ansökan om rivningslov för teknikbod.
Nybyggnad av servering i Ljusdal
Ansökan om tillfälligt bygglov för uteservering på fastigheten tälle 23:8.
Nybyggnad av telestation i Ljusdal
Ansökan om bygglov för nybyggnad av mobilmast och teknikbod på katrineberg 1:25, högvilet, i färila.
Nybyggnad av telestation i Ljusdal
Ansökan om bygglov för nybyggnad av mobilmast och teknikbod på prästgården 1:1 i ljusdal.
Nybyggnad av omklädningsrum i Ljusdal
Ansökan om bygglov för nybyggnad av omklädningsrum och servicebyggnad på väster-skästra 4:37 i.
Utvändigt underhåll av affärshus i Bergsjö
Ansökan om bygglov för utvändig ändring.
Nybyggnad av barack i Ljusdal
Ansökan om bygglov för nybyggnad av container på kläppaängarna 3:5 i ljusdal.
Nybyggnad av gym i Edsbyn
Ansökan om bygglov för nybyggnad av gym.
Nybyggnad av klubbhus i Ljusdal
Ansökan om bygglov för nybyggnad av klubbhus på järvsö kyrkby 23:34 i järvsö.
Nybyggnad av klubbhus i Bergsjö
Ansökan om bygglov för nybyggnad av klubbhus.
Hyra av moduler till förskola i Edsbyn
Objektet avser förhyrning av förskolemodul på Sörgårdens förskola i Edsbyn. Det kommer att vara verksamhet i angränsande lokaler under entreprenadtiden.
Ombyggnad av omklädningsrum för ambulansen i Edsbyn
Ombyggnad för nytt omklädningsrum för ambulansens personal.
Byte av garageportar mm i Bollnäs
Byte av garageportar och nya motorvärmare.
Ombyggnad av dagcenter i Bollnäs
Bygglov för ändrad användning från bostad till dagligverksamhet.
Nya frontljus till Gevaliasalen i Gävle konserthus
Gävle konserthus behöver komplettera frontljus i Gevaliasalen. Vi behöver att bra, kraftfullt och snyggt front ljus med ca 6 st. profiler från kattgång, 6 st. profiler från sidorna (3 per sida).

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.