Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Gävleborgs län

Bollnäs (7)
Gävle (32)
Hofors (0)
Hudiksvall (16)
Ljusdal (7)
Ockelbo (2)
Ovanåker (1)
Sandviken (10)
Söderhamn (10)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av teknikbyggnad på Hudiksvalls sjukhus, Etapp 2
Region Gävleborg avser att genomföra en totalentreprenad i samverkan för nybyggnation av teknikbyggnad och kulvert vid Hudiksvalls sjukhus.
Om- och tillbyggnad av hus 60 på sjukhus i Gävle
Upphandling av Om- och tillbyggnation Hus 60 Gävle sjukhus inkl. helikopterflygplats på tak. Miljöbyggnad silver.
Nybyggnad av förskola i Gävle
Avser rivning och nybyggnad av förskola i Gävle.
Nybyggnad av affärshus i Ljusdal
Avser nybyggnad av två affärshus på kläppa 27:16 och 27:17 i Ljusdal.
Renovering av simhall i Bollnäs
Renovering av simhall i Bollnäs.
Nybyggnad av kontor i Sandviken
Nybyggnad av kontorshus.
Ombyggnad av av kök mm vid Gävle Konserthus
Objektet avser om- och tillbyggnad av kök, lastintag, omklädningsrum samt balkong. Bruttoarea: Om- och tillbyggnad ca 630 m2.
Tillbyggnad av skola i Näsviken
Tillbyggnad av skola
Nybyggnad av restaurang och kontor i Gävle
Avser nybyggnad av två kontor och lunchrestaurang i Gävle.
Nybyggnad av lokaler i Gävle
Avser nybyggnation av kontorslokaler i Gävle.
Fasadrenovering och byte av fönster på skola i Hudiksvall
Avser renovering av Östra skolan, fasad & fönster.
Nybyggnad av hamburgerrestaurang i Sandviken
Nybyggnad av Max restaurang.
Lokalanpassning vid Sätra vattenverk i Gävle
Objektet avser utförande av lokalanpassning av Gästrike Vattens lokaler vid Sätra vattenverk i Gävle kommun. På plan 2 ska bl.a. verkstad/lager/gym kontoriseras och på plan 3 ska kontor moderniseras.
Nybyggnad av kontor och lager i Bollnäs
Nybyggnad av produktionslokalen uppgår till 670 m2 och kontors och personalytor 287m2.
Upprustning av ski resort i Hassela
Upprustning av 46 st stugor, ombyggnad till 10 st lägenheter, flytta upp skidhyran till hotellet, uppfräschning av foajén mm.
Ombyggnad av kontorslokaler i Bollnäs
Bollnäs Kommun avser att bygga om lokaler för försäkringskassans verksamhet. Ombyggnad omfattar anpassning och modernisering av kontorslokaler.
Om- och tillbyggnad av kontors- och personallokaler till värmeverket i Söderhamn
Avser om- och tillbyggnad av Värmeverkets personaldel. Tillbyggnaden som ska uppföras är på ca 350 m² i två plan. Befintlig del byggs om i två plan samt även mindre installationsjobb i källarplan. Ett nytt fläktrum som ombesörjer personaldelen byggs i befintlig panncentralsbyggnad.
Ombyggnad av hotell i Sandviken
Ombyggnad av hotell från fest- och möteslokaler till hotellrum.
Tillbyggnad av Industriprogrammet vid Bessemergymnasiet i Sandviken
Entreprenaden avser tillbyggnad av Industriprogrammet. Tillbyggnaden omfattar fler lektionssalar, en större Industriverkstad, utökning av bef. omklädningsrum och fikarum, utbyte av vent.aggregat och UC, tillförande av utvändiga gasförråd, ny travers och ny vikport till verkstad.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Hudiksvall
Planlagd mark för industri, kontor och verksamheter. Tomt D: ca 1600 kvm.
Tillbyggnad av produktionslokal i Gävle
Avser tillbyggnad av verksamhetslokal.
Ny flytande spa- och konferensanläggning i Hudiksvall
Planförslaget syftar till att vidareutveckla befintlig hotell- och restaurangverksamhet. Detta möjliggörs väster om befintlig byggnad inom fastigheten Varvet 8:4 och Köpmanberget 2:9 i form av en flytande spa- och konferensanläggning.
Nybyggnad av servicebyggnad vid Stenö Camping i Sandarne
Avser nybyggnad av servicebyggnad till Stenö camping. Den nya servicebyggnaden ska bland annat innehålla reception och hygienutrymmen för besökare, personalutrymmen med kontor och tvätt. Total bruttoarea ca 240 m2.
Flytt av moduler samt tillbyggnad av kontor i Söderhamn
Befintliga kontorsmoduler som finns uppställda på annan tomt ska fraktas till huvudkontoret för Söderhamn Nära och användas där. Grundläggning ska utföras för permanent uppställning. Nytt sadeltak med takavvattning ska byggas ovanpå modulerna. Länkbyggnad till befintligt hus ska utföras. Markarbeten runt byggnad ska utföras.
Anläggande av konstgräsplan i Gävle
Entreprenaden omfattar anläggande av konstgräsplan på befintlig fotbollsplan av naturgräs på Måsberget. I projektet ingår även ny belysning till planen.
Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Söderhamn
Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Söderhamn.
Hyresgästanpassning på kontor och nybyggnad av carport i Ljusdal
Avser hyresgästanpassning av kontor och nybyggnation av carport i Ljusdal.
Ny snabbmatsrestaurang i Gävle
Avser nybyggnad av snabbmatsrestaurangen ChopChop vid Gävle Bro.
Ombyggnad av hockeyarena i Tallåsen
Avser ombyggnation av hockeyarena samt nya omklädningsrum i Ljusdal.
Reparation av rörelsefogar i Fjärran höjderbadet i Gävle
En betongrenovering för livslängdsklass L50 ska utföras för att återställa armering och ingjutningsgods enligt relationshandling, ny betong gjuts, ett nytt tätskikt anpassat för rörelsefogar ska installeras, fall till golvbrunnar ska justeras och därefter ska ny klinker monteras. Objektet är beläget vid 25:ans bassäng på Fjärran Höjderbadet i Gävle.
Hyresgästanpassning av kontor i Gävle
Avser hyresgästanpassning av kontor.
Utvändigt underhåll av samlingslokal i Gävle
Planer finns att ändra användning från förskola till Bed & Breakfast samt anlägga ställplatser för husbilar samt mindre sovstugor.
Ventilationsbyte i idrottshall vid Ludvigsbergsskolan i Valbo
Uppdraget består av ventilationsbyte för Ludvigsbergsskolans idrottshall samt angränsande utrymmen, byte av till/frånluftsfläktar till ett FTX aggregat med kompletterande kanalsystem. Fastigheten är av typen suterräng.
Rivning av samlingslokal i Gävle
Rivningslov för rivning av offentlig lokal.
Byte av konstgräs på Sparbanken Arena i Hudiksvall
Inför upphandling av totalentreprenad avseende byte av konstgräs - Sparbanken Arena, Glysivallen Hudiksvall genomförs extern remiss.
Ombyggnad av fd tingshus i Hudiksvall
Tingshusbyggnaden uppe på Tingshusbacken inte länge är aktuell, därför håller en ny detaljplan på att tas fram på hur området skulle kunna bevaras, utvecklas och användas.
Utvändig målning samt takbyte på flera objekt i Gävle
Entreprenaden omfattar målningsarbeten inkl enskilda snickeriarbeten med erforderligt underarbete, byte av takmaterial mm. Berör Alborga Skola, Hagaströms IP, Hemlingby Skola, Björke Skola, Lilla Bönan, Sockerbruksladan (Kulturbyggnad), Gävle Brandstation (Mjölkbaren), Silvanum (Kulturbyggnad), Ludvigbergsskolan idrottshall m fl.
Byte av belysning på idrottsplats i Sandviken
Byte av belysning på idrottsplats
Byte av belysning Träffens sporthall i Gävle
Avser utbyte till ledarmaturer i Träffens sporthall.
Byte av belysning Brynäsvallens ishall i Gävle
Avser utbyte till ledarmaturer i Brynäsvallen.
Byte av belysning Testebovallen i Gävle
Avser utbyte till ledarmaturer i Testebovallens ishall.
Byte av tak på skolbyggnad i Gävle
Byte av taktäckningsmaterial på Ytterharnäs skola.
Byte av tak på verksamhetslokal i Gävle
Byte av tak på verksamhetslokal.
Tak- och fönsterrenovering på Kulturstationen i Ockelbo
Tak- & fönsterrenovering på Kulturstationen.
Renovering av fasadputs på kyrka i Ockelbo
Planer för renovering av fasadputs på Ockelbo Kyrka.
Tillbyggnad av skola i Gävle
Bygglov för tillbyggnad av offentlig lokal.
Upprustning av hemkunskapssal på Sofiedalskolan i Gävle
Avser upprustning av hemkunskapssal i Sofiedalsskolan, Gävle.
Nybyggnad av servicebyggnad, vattenledning och avloppsledning i Gävle
Bygglov för nybyggnad av serviceanläggning på Forsbacka Bruk.
Fasadarbete på skola i Valbo
Avser byta av fasadskivor på vissa delar på Ludvigbergsskolan i Gävle.
Uppställning av kontorsmoduler i Gävle
Uppställning av kontorsmoduler på befintliga plintar.
Utbyggnad av personalbyggnad i Sandviken
avser om- och tillbyggnad av befintlig personalbyggnad vid återvinningscentralen i Sandviken beläggen vid Tuna industriområde i Sandviken.
Inköp av offentlig toalett i Hudiksvall
Upphandlingen avser köp av en (1) offentlig toalett för placering i centrala Hudiksvall.
Ombyggnad av vårdcentral i Bollnäs
Bygglov för ändrad användning från kontor till hälsovård.
Byte av ventilationen i skola i Valbo
Anmälan av väsentlig ändring av anordning för ventilation.
Nybyggnad av servicebyggnad i Söderhamn
Uppställning av servicebyggnad i containerform och anordnande av ställplatser.
Tillbyggnad av bar i Ljusdal
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av champagnebar på öje 11:17 i järvsö.
Byte av tak på kontor i Söderhamn
Avser byta av plåttak på k-märkt hus.
Nybyggnad av uteservering vid Stenö Camping i Sandarne
Avser nybyggnation av uterum/uteservering för foodtruck restaurangen på Stenö Camping i Söderhamn.
Nybyggnad av restaurang i Storvik
Återuppbyggnad efter brand.
Omläggning av tak på Växbo kyrka
Avser omläggning av tak på Växbo Kapell.
Tjärning av tak på kyrka och klockstapel i Bjuråkers kyrka
Tjärning av tak på kyrka, klockstapel och "kulturhuset" på Bjuråkers kyrka.
Målning av tak på kyrka i Ljusne
Planer finns för målning av tak.
Kontroll/tillsyn av skyddsrum i Hudiksvalls kommun
Omfattar kontroll eller tillsyn av skyddsrum enligt MSB´s riktlinjer, inom Hudiksvalls kommun för utförande under 2024.
Byte av belysning i förskola i Gävle
Avser byte av belysning på Älvgårdens förskola.
Byte av belysning i förskola i Gävle
Avser byte av belysning på Herrgårdens förskola.
Byte av belysning i Kulturskolan i Gävle
Avser byte av belysning i Kulturskolan.
Byte av belysning i förskola i Gävle
Avser byte av belysning Solhjulets förskola.
Tjärning av tak på kyrka på Staffanskyrkan
Avser tjärning av tak på Staffanskyrkan-Gruvberget i Bollnäs.
Underhåll av parker & lekplatser i Hudiksvall
Underhåll av parker & lekplatser i Hudiksvalls kommun.
Fasadarbeten på Norrbo kyrka
Putslagning på Norrbo Kyrka.
Ombyggnad av ramp till kyrka i Ljusne
Planer finns för ombyggnad av ramp.
Målning av tak på Högs kyrka
Avser målning av tak på Högs Kyrka.
Golvarbeten i förskola i Alfta
Byte av golv i kök på Furan förskola.
Belysningsåtgärder i Norrbo kyrka
Byte av ljusstyrning i Norrbo Kyrka.
Tjärning av tak på klockstapelfoten på Norrbo kyrka
Tjärning av tak på klockstapelfoten vid Norrbo Kyrka.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).