Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Gävleborgs län

Bollnäs (16)
Gävle (45)
Hofors (3)
Hudiksvall (26)
Ljusdal (11)
Ockelbo (7)
Ovanåker (8)
Sandviken (10)
Söderhamn (13)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 143 st.

Rivning och nybyggnad av Kultur- och bildningscentrum i Gävle
Rivning av befintlig byggnad och nybyggnad. Den nya mötesplatsen kommer att innehålla bland annat stadsbibliotek, konsthall, café och ytor för lek och studier.
Nybyggnad av kontor och parkeringshus i Hudiksvall, kv C
Fastighets AB Glysis upphandlar totalentreprenad avseende nybyggnation av parkeringshus och kontorsbyggnad på Kattvikskajen i Hudiksvall. Objektet avser nybyggnad av kontorsbyggnad i 5 plan, inkl ca 200m2 glasad innergård, samt parkeringshus i 6 plan. Parkeringshuset inkluderar även ett gym. Bruttoarea kontor ca 5700m2 Bruttoarea parkeringsgarage ca 10 000m2. Total byggnadsarea ca 3000m2.
Ny- och ombyggnad av skola i Gävle
Tanken bakom skolan är att den ska ligga i anslutning till en gymnasieskola.
Nybyggnad av ishall i Bollnäs
Projektet omfattar uppförande av en ishall med ispist. Totalentreprenaden kommer att omfatta samtliga arbeten nödvändiga för uppförandet inklusive grundläggning och anslutningar av ledningar, men kommer även omfatta marksanering av hela fastigheten Bro 4:4 samt byggnation av skyddsmur mot järnvägen. Eventuellt utlösande av en eller flera optioner beslutas i samband med projekteringsstart. Även rivning av befintlig byggnad.
Nybyggnad av verkstad och bilhall i Gävle
Nybyggnationen av Bilbolagets framtida verkstad och bilhall. Den första av tre byggfaser är inledd och totalt kommer projektet ta ungefär fyra år. I den första fasen ska det byggas ett enormt däckhotell.
Nybyggnad av butiker, kontor & företagslokaler i Ockelbo
Tre hektar skog ska bli butiker, kontor och företagslokaler på industriområdet Tegelbruket.
Nybyggnad av parkeringshus i Gävle
Gävle Parkeringsservice AB upphandlar ett mobilitetshus för uppförande på en del av Culinarparkeringen i Magasinsområdet. Byggnaden är 6 våningar hög och har en fasad av trä, tegel, glas och metall. Totalt ryms ca 400 parkeringsplatser.
Tillbyggnad av skola samt nybyggnad av allaktivitetshus i Bergby, etapp 3
Gavlefastigheter Gävle kommun AB upphandlar tillbyggnad av befintlig skola i två plan samt nybyggnad med allaktivitetshus innehållande idrottshall, bibliotek, fritidsgård och länkbyggnad.
Ny tågstation i Gävle
Ny tågstation i Gävle. Denna upphandling avser ett projektspecifikt avtal omfattande konsulttjänster inom teknik, miljö och arkitektur till de kommunala delarna av projektet Gävle Västra.
Rivning och nybyggnad av grundskola på Strömsbro, Gävle, etapp 3
Avser nybyggnad av ca 3 053 m2 grundskola åk 4 - 6, samt särskola. Behandlad tomtarea ca 9 100 m2. Objektet innehåller även fritidslokaler, slöjdsalar, bibliotek, musiksal, administrantion, skolhälsovård, personalutrymmen m.m. Även rivning av B-bågen ingår i objektet. Även om- och tillbyggnad av entré i Tallbos särskola ingår i objektet.
Ombyggnad av kontorslokaler i Gävle
Ombyggnation av hela byggnaden från plan 1-6 gällande kontorsplan, personalmatsal, konferensrum, källare med arkiv, teknikutrymmen, korridorer, omklädningsutrymmen samt förråd. Ny entré, ommålning fasad och omläggning takduk/takpapp. Vissa områden i byggnaden behåll intakta. Ombyggnationen etappindelas och slutbesiktas innan ett brukarövertagande.
Nybyggnad av aktivitetscenter i Hudiksvall
Bygglov för ombyggnad av industribyggnad på fastigheten åvik 26:14, Bygglov för nybyggnad av allaktivitetshall på fastigheten åvik 26:14 Åvik 26:14.
Nybyggnad av handel, kontor mm i Sandviken
Omfattar 18 ha. Ligger invid E16. Ny infart till E16 kommer att byggas under 2022.
Nybyggnad av allaktivitetshus i Hedesunda
På området Hedesunda IP kommer nybyggnad av ishall, delvis över befintlig ispist, att uppföras. Total bruttoarea 3200m².
Renovering av folkhögskola i Sandviken
Region Gävleborg avser att utföra ombyggnation av Västerbergs folkhögskola.
Renovering av folkhögskola i Bollnäs
Region Gävleborg avser att utföra renovering samt tillbyggnationer på Bollnäs folkhögskola.
Renovering av folkhögskola i Forsa
Region Gävleborg avser att utföra renovering samt tillbyggnationer på Forsa folkhögskola.
Nybyggnad av kontorsfastighet på Köpmanberget Hudiksvall
Sydväst om korsningen Köpmangbergsvägen och Oljevägen.
Nybyggnad av idrottshall i Bergsjö
Enligt ett förslag ska det både byggas en helt ny hall vid skolan samt att de befintliga idrotts- och simhallslokalerna renoveras.
Nybyggnad av förskola i Näsviken
Önskemål finns om en ny förskola.
Nybyggnad av förskola i Hudiksvall
Ny förskola i östra Hudiksvall vid korsningen mellan Fiskebyvägen och Agövägen med 6 avdelningar.
Nybyggnad av förskola i Alfta
Planer finns på nybyggnad av en förskola med 6 avdelningar.
Nybyggnad av förskola i Sätra, Etapp 2
Nybyggnad av förskola. Planerat projekt efter etapp 1: 1047278.
På- och tillbyggnad av entréhuset, hus 60 på sjukhuset i Gävle
Totalentreprenad i samverkan för entréhuset, hus 60, på Gävle sjukhus.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Hudiksvall
Planlagd mark för industri, kontor och verksamheter.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Hudiksvall
Planlagd mark för industri, kontor och verksamheter. Tomt A: ca 4700 kvm.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Hudiksvall
Planlagd mark för industri, kontor och verksamheter. Tomt B: ca 4400 kvm.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Hudiksvall
Planlagd mark för industri, kontor och verksamheter. Tomt C: ca 4400 kvm.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Hudiksvall
Planlagd mark för industri, kontor och verksamheter. Tomt D: ca 1600 kvm.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Hudiksvall
Planlagd mark för industri, kontor och verksamheter. Tomt E: ca 8000 kvm.
Om- och tillbyggnad av förskola i Ämbarbo, Ljusdal
Avser om- och tillbyggnation av Ämbarbo Förskola, Ljusdal, del av Kläppa 27:1.
Renovering av kursgård i Bollnäs
Avser totalrenovering av kursgård i Undersvik.
Utökat verksamhetsområde i Ockelbo
Denna detaljplan syftar därför till att möjliggöra ett område med verksamheter, handel och kontor i anslutning till det befintliga verksamhetsområdet vid Tegelbruket i Ockelbo.
Nybyggnad av kontor i Hudiksvall
Vid strandpromenaden i Hudiksvall ska ett trevåningshus med kontor byggas.
Nybyggnad av saluhall i Gävle
Nybyggnation av saluhall på området Godisfabriken Gävle.
Nybyggnad av servicebyggnad i Ovansjö
Ny servicebyggnad. Nybyggnad av omklädningsrum, personalrum & verkstad.
Om- och tillbyggnad av polishus, Bollnäs
Ombyggnationer i huset samt en nybyggnation av ett fristående garage för 6 st fordon samt en nybyggnation av en matsal på pl.3.
Ombyggnad till kontor i Hudiksvall
På Aktivitetsfabriken finns planer på att inom något år bygga 700 kvadratmeter kontorslokaler.
Nybyggnad av affärshus i Gävle
Bygglov för nybyggnad av lokal.
Nybyggnad av gymnastiksal på skola i Sandviken
Gymnastiksal Norrsätraskolan.
Ombyggnad av affärshus i Gävle
Bygglov för ombyggnad av lokal.
Nybyggnad av handel och industri i Bollnäs
Detaljplanen avser möjliggörande för nybyggnad av småindustrier samt utökning av befintliga industrier. Markytan är ca 15000 kvm.
Renovering av idrottshall i Sandviken
Parkhallen i Storvik ska renoveras.
Nybyggnad av förskola i Gävle
Nybyggnad av förskola.
Om- & tillbyggnad av förskola i Sandviken
Om- och tillbyggnad av förskola samt utemiljö.
Om- och tillbyggnad av gymnasieskola i Söderhamn, etapp 2
STAFFANGYMNASIET HUS A. OM- OCH TILLBYGGNAD. Denna anbudsförfrågan avser att genom en delad samordnad utförandeentreprenad låta utföra om- och tillbyggnad av Staffangymnasiets hus A samt en mindre anpassning i hus B. Byggnadsentreprenören blir huvudentreprenör och beställaren överför samordningsansvaret på huvudentreprenören. Då denna entreprenad upphandlas som en delad utförandeentreprenad ingår ett flertal sidoentreprenader utöver byggarbeten vilka beställaren upphandlar separat. Dessa är: El- och teleentreprenad inkl. brandlarm. Värme och sanitetsinstallations-entreprenad. Luftbehandlingsinstallations-entreprenad inkl. styrinstallationer. Ombyggnaden sker i 2 etapper och verksamheten i skolan pågår under hela entreprenadtiden. Ombyggnadsåtgärderna omfattar i huvudsak ytskiktsrenovering av skollokalerna, renovering och målningsbehandling av samtliga träfönster, byte av innerdörrar och montage av nya undertak samt nybyggnad av en lastkaj med skärmtak. Hela hus A förses med nya VA-installationer och ny mekanisk ventilation, nya el- och teleinstallationer, brandlarm samt komplettering av passersystemet och datainstallationen.
Nybyggnad av padelhall i Järvsö
Planer för för fyra fullstora banor och två singelbanor, omklädningsrum med duschar, två konferensrum och ett gym där spelarna kan värma upp.
Nybyggnad av Padelhall i Sandviken
Nybyggnad av padelhall.
Nybyggnad av padelhall i Gävle
En padelhall i ett stort, isolerat tält som ska byggas upp på Beckasinvägen på Näringen.
Ny padelhall i Färila
I hörnet på den stora grusplanen utanför Färilaparken ska den ligga, den 750 kvadratmeter stora hallen. Hallen ska inrymma två fullstora banor och en enkel handikapptoalett med dusch.
Ombyggnad till kontorslokaler mm, Bollnäs
Planer på kontorslandskap med mötesrum, konferensrum och event. Bygglov för tillbyggnad och fasadändring.
Byggnation av läktare och omklädningsrum i kombihallen i Ockelbo
Skapa omklädningsrum och läktare i befintliga lokaler.
Renovering av skola i Hudiksvall
Renovering av Östra skolan, fasad & fönster.
Nybyggnad av padelhall i Järvsö
Avser nybyggnation av padelhall i Järvsö.
Renovering av sporthall i Alfta
Byte av befintligt uppreglat gymnastikgolv till nytt uppreglat, kombinationselastiskt sportgolv i Alfta sim- och sporthall.
Nybyggnad av industrihus i Ockelbo
Nybyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av kommunarkiv i Ovanåkers kommun
Nybyggnad av arkiv vid biblioteket i Edsbyn för kommunens behov samt för hembygdsföreningar, idrottsföreningar med flera i anslutning till Kulturum.
Ny ispist mm i ishall, Alfta
Ovanåkers kommun upphandlar en totalentreprenad för nybyggnation av ispist i Alfta ishall, där befintlig ispist rivs i sin helhet och ersätts med en ny. Även befintlig ishockeysarg ska ersättas med en ny.
Renovering & ombyggnad av teater i Söderhamn
Översiktlig beskrivning av ombyggnad av Teatern kv. Hasseln Söderhamn. Ombyggnaden av teatern omfattar renovering och kompletteringar av scenrummets befintliga ytskikt. Nya motoriserade lingångar monteras. Nytt lyftbord installeras på scenen som når salongen och orkesterdiket. Ny teknikplats för ljus- och ljudstyrning sk. mixerplats. Dessutom byggs en mer funktionell inlastning med ny lastkaj. Förutom dessa byggnadsåtgärder byts all el-tele installation i salong och scenrum. Ny hörselslinga installeras. Ny belysning samt kanalisation för verksamhetens ljud och ljus installeras. Brandskyddet i hela byggnaden uppdateras. Utrymningsvägar, utrymningslarm och skyltning uppdateras.
Renovering av simhall i Ockelbo
Renovering av bubbelpoolen, separat rening för alla bassänger, nya förråd samt nya fogar runt golv, väggar och tak.
Påbyggnad av affärshus i Valbo
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en mer modern, ändamålsenlig och flexibel användning inom befintligt handelsområde, genom att förändra byggrätten och markanvändningen. Platsen kan användas för en blandning av olika verksamheter för handel med varor och tjänster och besöksanläggningar som framför allt riktar sig till privatpersoner.
Nybyggnad av butik i Gävle
Den nya butiken kommer att ha en yta på ca 2 600 kvm med ett brett sortiment anpassat för restaurang, fast food och kafé. Förutom den fysiska butiken kommer man också att ha e-handel.
Nybyggnad av verksamhetslokal i Gävle
Förhandsbesked för nybyggnad av verksamhetslokal.
Nybyggnad av servicehus på camping i Strömsbruk
Förutom servicebyggnad så blir det även elstolpar till husvagnar.
Nybyggnad av kylproduktionsanläggning vid bandyhall i Bollnäs
Entreprenaden omfattar leverans och uppställning av 1 st vätskekylaggregat, VKA1, och 1 st kylmedelskylare KMK1 samt leverans av två cirkulationspumpar KB1-P1 för cirkulation av köldbärare för iskyla samt KYM1-P1 för cirkulation av Kylmedel från kondensor samt driftsättning av anläggningen vid nybyggnationen av Bollnäs Bandyhall.
Ombyggnad av industrihus i Hofors
Avser totalentreprenad för om- och tillbyggnad av industrihus 6 för Midroc.
Drift och underhåll av el i Trafikverkets Trafikcentraler
Upphandlingen bestå av 2 huvuddelar; Huvuddel Norra: ”För utförande av drift och underhåll el i Trafikcentraler i Boden, Ånge och Gävle”. Huvuddel Södra:” För utförande av drift och underhåll el i Trafikcentraler i Malmö, Göteborg, Norrköping, Hallsberg och Stockholm. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2+2 år.
Fasadarbeten på skola i Bomhus, Gävle
Objektet avser den rödfärgade delen av Vikingaskolan. Byte av dålig träpanel, div. rivning, målning av samtliga trädetaljer på fasad så som träfasad, fönster, dörrar, plåtdetaljer mm.
Installation av bergvärmepump och luftbehandlingsaggregat på skola i Edsbyn
Knåda skola i Knåda ska genomgå viss renovering så som: Installation av ny värmepumpsanläggning typ bergvärme. Nytt luftbehandlingsaggregat med återvinning.
Nybyggnad av parkområde etapp 3 i Söderhamn
Parkområde samt gångväg.
Ny flytande spa- och konferensanläggning i Hudiksvall
Planförslaget syftar till att vidareutveckla befintlig hotell- och restaurangverksamhet. Detta möjliggörs väster om befintlig byggnad inom fastigheten Varvet 8:4 och Köpmanberget 2:9 i form av en flytande spa- och konferensanläggning.
Tak- och fönsterrenovering på Kulturstationen i Ockelbo
Tak- & fönsterrenovering på Kulturstationen.
Rivning av skola i Näsviken
Rivning av skola.
Utvändig målning på fastigheter i Gävle
Omfattar ommålning och snickeriarbeten på Björke skola.
Utvändig målning på fastigheter i Gävle
Omfattar ommålning och snickeriarbeten på Forsbacka Lärarbostad och Sjömanskyrkan.
Utvändig målning på fastigheter i Gävle
Omfattar ommålning och snickeriarbeten på Gasklockorna, Kantorn och Åbyggeby skola.
Utvändig målning på fastigheter i Gävle
Omfattar ommålning och snickeriarbeten på Häcklinge förskola.
Utvändig målning på fastigheter i Gävle
Omfattar ommålning och snickeriarbeten på Lillhagens sport- och simhall och Trollgården.
Utvändig målning och byte av tak på skola i Gävle
Avser ommålning samt enskilda snickeriarbeten med erforderligt underarbete på Strömsbro skola hus 01 och 03 samt takåtgärder för hus 03.
Ombyggnad av Lilla Sätraskolan i Gävle
Entreprenaden omfattar invändig renovering av 8 st klassrum och 3 st grupprum.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.