Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Ovanåker

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Renovering av badhus i Edsbyn
Entreprenaden avser en totalentreprenad med syfte att renovera Celsiushallens simhall i Edsbyn. Renoveringen avser rivning och återställning av kakel och tätskikt på golv och i bassänger.
Renovering av sporthall i Alfta
Byta till ny ridåvägg samt ny takkonstruktion för montering i Alfta sim- och sporthall.
Tillbyggnad av kommunarkiv i Ovanåkers kommun
Nybyggnad av arkiv vid biblioteket i Edsbyn för kommunens behov samt för hembygdsföreningar, idrottsföreningar med flera i anslutning till Kulturum.
Renovering av skola, Alfta
Ventilationsåtgärder i skolkök samt bytt tak över matsalen.
Takrenovering på skola i Edsbyn
Takrenovering, hela yttertaket på de äldsta delarna av byggnaden behöver bytas.
Trafikåtgärder på skola, Edsbyn
Trafiksäkerhetsåtgärder. Ny parkering & vändplan.
Ventilationsarbeten på skola, Edsbyn
Ventilation skola, nytt aggregat måste installeras.
Ombyggnad av värmesystem vid skola i Edsbyn
Avser borrning av nya hål för bergvärme, installation från bergvärmehål till befintliga värmepumpar samt demontering av 4 st jordvärmeugnar med erfoderlig återställning av mark.
Nybyggnad av gym i Edsbyn
Ansökan om bygglov för nybyggnad av gym.
Hyra av moduler till förskola i Edsbyn
Objektet avser förhyrning av förskolemodul på Sörgårdens förskola i Edsbyn. Det kommer att vara verksamhet i angränsande lokaler under entreprenadtiden.
Ombyggnad av omklädningsrum för ambulansen i Edsbyn
Ombyggnad för nytt omklädningsrum för ambulansens personal.
Ventilationsarbeten i skola i Alfta
Byta till ett nytt aggregat med återvinning samt både till- & frånluft.
Invändigt underhåll av skola i Edsbyn
Byte av belysning i hela byggnaden, allmänna ytor samt kontor.
Åtgärder avseende akustik & belysning vid skola i Edsbyn
Akustiktak & belysning, för att åstadkomma bättre ljud- & ljusmiljö i ett antal klassrum.
Byte av ventilationsaggregat på skola i Edsbyn
Nytt ventilationsaggregat ska installeras.
Golvbyte i skola i Ovanåkers kommun
Golvet i köket & matsalen ska bytas.
Fönsterbyte på kommunhuset i Edsbyn
Fönsterbyte, alla fönster mot söder och 10 fönster mot öster ska bytas ut.
Golvarbeten i förskola i Alfta
Byte av golv i kök på Furan förskola.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.