Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Gävle

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Rivning och nybyggnad av Kultur- och bildningscentrum i Gävle
Rivning av befintlig byggnad och nybyggnad. Den nya mötesplatsen kommer att innehålla bland annat stadsbibliotek, konsthall, café och ytor för lek och studier.
Allmän upprustning och nybyggnad av skola i Gävle
Upprustning och nybyggnad av skoldel.
Ombyggnad och tillbyggnad av järnvägsmuseet i Gävle
Tillbyggnad med ny entré, butik, receptionsdel och café med tillhörande köksdelar. Entresolplan med driftutrymmen för vent, plattformshiss mm. Nya parkeringsytor med dagvattenledningar, barnvagnsgarage samt cykelparkering. Huvuddel 1 (ombyggnaden) ska vara klart 2022-12-12 och huvuddel 2 (tillbyggnaden) 2023-05-05.
Nybyggnad av förskola i Gävle
Gavlefastigheter Gävle kommun AB upphandlar rivning av Klintbergsgårdens förskola.
Nybyggnad av allaktivitetshus i Hedesunda
På området Hedesunda IP kommer nybyggnad av ishall, delvis över befintlig ispist, att uppföras. Total bruttoarea 3200m².
Nybyggnad av saluhall i Gävle
Nybyggnation av saluhall på området Godisfabriken Gävle.
Nybyggnad av evakueringsmoduler vid sjukhus i Gävle
Projektet avser leverans och montage av evakueringsmoduler på ca 3 800 m2 LOA exklusive teknikutrymmen plan 6.
Nybyggnad av förskola i Gävle
Nybyggnad av förskola.
Ombyggnad till gruppboende i Gävle
Bygglov för ombyggnad till LSS-boende.
Ombyggnad av ventilation och anpassning av lokaler vid skola i Gävle
Avser anpassning av lokaler för bl.a. matsal (utöka ytan för matsal) och därmed flytt av musikrum samt ventilationsåtgärder inkl. byte av aggregat. Utemiljö kring nya sidoentrén ska utföras.
Ombyggnad av metodkök & fönsterrenovering på skola i Gävle
Avser ombyggnad av metodkök Polhemsskolan P5 samt fönsterrenovering.
Utvändigt underhåll av förskola i Gävle
Fönsterbyte & dränering.
Nybyggnad av omklädningsrum och förråd i Gävle
Planer för 2 nya omklädningsrum samt förråd.
Utvändiga måleriarbeten för Gavlefastigheter AB
Entreprenaden omfattar ommålning samt enskilda snickeriarbeten med erforderligt underarbete på nedanstående objekt: Gasklockorna, Atlasgatan 3, Hedesunda IP, Vinnersjövägen 32 Hedesunda, Hemlingbystugan, Hemlingbyvägen 89, 95, Kastvallen, Korsnäsvägen 130, Källbackens paviljong, Norra Kungsvägen 57, Sjömanskyrkan, Kyrkogatan 32, Svangården, Gamla Bönavägen 25, Tallåsgården, Tallåsen 8 Valbo, Åbyvallen, Åbyforsvägen 2 Valbo samt Ängsullsgården, Ängsullsvägen 24 Gävle.
Byte av ventilationsaggregat på Borgarskolan i Gävle
Objektet avser byte av ventilationsaggregat samt option byte av aggregat TA2/FF2 och TA3/FF3.
Ombyggnad av klassrum på Lilla Sätraskolan i Gävle
Entreprenaden omfattar invändig renovering av 2 st klassrum, 2 st hemvister, 1 st lek, 3 st grupprum och korridor.
Rivning av förskola i Gävle
Gavlefastigheter Gävle kommun AB upphandlar rivning av förskolan Skräddargården.
Omläggning av tak på innebandyhall i Gävle
Entreprenaden avser omläggning från duk till pappklätt likt befintlig kulör. Samt åtgärder kring taksäkerhet, snörasskydd och konstruktion på Nynäs IP, innebandyhall. Option på omklädningsrum.
Renovering & takbyte av komplementbyggnad vid badhus i Gävle
Gavlefastigheter Gävle kommun AB kommer upphandla renovering & takbyte på komplementbyggnad vid Fjärran Höjderbadet.
Byte av låssystem på kommunala fastigheter i Gävle
Gavlefastigheter Gävle kommun AB upphandlar byte av lås på dörrar på två förskolor, två skolor samt två idrottsanläggningar i Gävle kommun. Objekten som omfattas är Björke skola, Brynäsgården, Forsbacka skola, Lindbacka förskola, Mariehof IP och Sörby IP.
Takbyte på komplementbyggnader i Gävle
Objekten avser omläggning av 300 m2 papptak på Kantorn.
Ombyggnad av affärshus i Gävle
Anmälan för ingrepp i bärande konstruktion av byggnad.
Utvändigt underhåll av församlingshus i Gävle
Bygglov för fasadändring av verksamhetslokal.
Rivning av skola i Gävle
Rivningslov för rivning av verksamhetslokal.
Utbyte av hockeysarg i ishall i Gävle
Avser en (1 st) ny sarg till Nynäshallen, Idrottsvägen 5, 803 25 Gävle, med option på en (1 st) till sarg.
Ommålning av plåttak på Polhemsskolan i Gävle
Avser ommålning av bandtäckning inkl hängränna samt komplettering av taksäkerhet på delar av Polhemsskolans (P1) tak och väggar.
Målning av omklädningsrum och garage i Gävle
Entreprenaden omfattar ommålning samt enskilda snickeriarbeten med erforderligt underarbete på omklädningsrum och garage på Kastvallen idrottsplats på Korsnäsvägen 130 i Gävle.
Utvändigt underhåll av kontor i Gävle
Bygglov för fasadändring av verksamhetslokal.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).