Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Gävle

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Rivning och nybyggnad av Kultur- och bildningscentrum i Gävle
Rivning av befintlig byggnad och nybyggnad. Den nya mötesplatsen kommer att innehålla bland annat stadsbibliotek, konsthall, café och ytor för lek och studier.
Allmän upprustning och nybyggnad av skola i Gävle
Upprustning och nybyggnad av skoldel.
Upprustning och ombyggnad av affärshus i Valbo etapp 1-3
Etapp 1 avslutades sommaren 2020. Etapp 2 startade februari 2020, avslutades sommaren 2020 och etapp 3 startar våren 2022.
Nybyggnad av förskola
Utveckling av området runt stadsdelen Gavlehov.
Ombyggnad och tillbyggnad av järnvägsmuseet i Gävle
Tillbyggnad med ny entré, butik, receptionsdel och café med tillhörande köksdelar. Entresolplan med driftutrymmen för vent, plattformshiss mm. Nya parkeringsytor med dagvattenledningar, barnvagnsgarage samt cykelparkering. Huvuddel 1 (ombyggnaden) ska vara klart 2022-12-12 och huvuddel 2 (tillbyggnaden) 2023-05-05.
Nybyggnad av förskola i Gävle
Gavlefastigheter Gävle kommun AB upphandlar rivning av Klintbergsgårdens förskola.
Utbyggnad av handelsområde i Gävle
Nu ska en detaljplan tas fram som gör det möjligt att bygga ut handelsområdet. Området är totalt 18 hektar stort.
Nybyggnad av saluhall i Gävle
Nybyggnation av saluhall på området Godisfabriken Gävle.
Nybyggnad av förskola i Gävle
Nybyggnad av förskola med två avdelningar.
Nybyggnad av förskola i Gävle
Nybyggnad av förskola.
Måleriarbeten för AB Gavlegårdarna
Avtalstid 1 år med möjlighet till förlängning 1+1+1 år.
Ombyggnad av kontor i Gävle
Anmälan för väsentlig ändrad planlösning i byggnaden.
Återställande efter vattenskada i Hemstagården, Gävle
Objektet avser källare i Hemstagårdens behandlingshem. Källaren ska återställas efter vattenskada och är sedan tidigare sanerad. Total bruttoarea ca 640 m2.
Hissbyte i sjukhus i Gävle
Anmälan av väsentlig ändring av hiss Södertull 13:10,Väster 4:18.
Renovering av duschutrymmen vid idrottsplats i Sörby, Gävle
Entreprenaden omfattar invändig renovering av 2 st duschutrymmen, 2 st RWC samt 1 st passage vid Sörby IP.
Renovering & takbyte av komplementbyggnad vid badhus i Gävle
Gavlefastigheter Gävle kommun AB kommer upphandla renovering & takbyte på komplementbyggnad vid Fjärran Höjderbadet.
Takbyte på komplementbyggnader i Gävle
Objekten avser omläggning av 300 m2 papptak på Kantorn.
Ombyggnad av församlingshus i Gävle
Anmälan för väsentlig ändrad planlösning i byggnaden.
Invändigt underhåll i kontorshus i Gävle
Bygglov för byte av sprinkler i fastighet.
Utvändigt underhåll av församlingshus i Gävle
Bygglov för fasadändring av verksamhetslokal.
Tillbyggnad av skola i Gävle
Bygglov för tillbyggnad av offentlig lokal.
Ommålning av plåttak på Polhemsskolan i Gävle
Avser ommålning av bandtäckning inkl hängränna samt komplettering av taksäkerhet på delar av Polhemsskolans (P1) tak och väggar.
Fönsterbyte på idrottshall i Valbo
Uppdraget omfattar fönsterbyte av Ludvigsbergsskolans idrottshall fönster. Anpassningar för de nya fönstren ska beaktas.
Målning av omklädningsrum och garage i Gävle
Entreprenaden omfattar ommålning samt enskilda snickeriarbeten med erforderligt underarbete på omklädningsrum och garage på Kastvallen idrottsplats på Korsnäsvägen 130 i Gävle.
Utvändig målning av idrottsplats i Gävle
Bygglov för fasadändring av offentlig lokal.
Byte av fönster på Sofiedalskolan i Gävle
Bygglov för byte av 5 stycken fönster på skola

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).