Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Gävle

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av hus 60 på sjukhus i Gävle
Upphandling av Om- och tillbyggnation Hus 60 Gävle sjukhus inkl. helikopterflygplats på tak.
Rivning och nybyggnad av Kultur- och bildningscentrum i Gävle
Rivning av befintlig byggnad och nybyggnad. Den nya mötesplatsen kommer att innehålla bland annat stadsbibliotek, konsthall, café och ytor för lek och studier.
Rivning och nybyggnad av skola i Gävle
Rivning och nybyggnad av Fridhemsskolan.
Ombyggnad till kontor, restaurang och butiker mm i Gävle
Projektet omfattar total ombyggnation av två tegelbyggnader Läkerolbyggnaden och Garveriet. Dessa byggnader ska innehålla restauranger, butiker, kontor, Bed & Breakfast. Garveriet ska ha en tillbyggnad som ska byggas ihop med ett parkeringshus som uppförs av Gavlefastigheter. Dessa byggnader måste grundförstärkas, invändiga golvet i bottenvåningen ska sänkas till marknivå, fönster breddas, förstärkning av bjälklag, byta tak, renovera fasad och byta fönster mm. Dessutom ska lokalerna hyresgästanpassas med ombyggnationer invändigt.
Nybyggnad av parkeringshus i Gävle
Gävle Parkeringsservice AB upphandlar ett mobilitetshus för uppförande på en del av Culinarparkeringen i Magasinsområdet. Byggnaden är 6 våningar hög och har en fasad av trä, tegel, glas och metall. Totalt ryms ca 400 parkeringsplatser.
Rivning och nybyggnad av grundskola på Strömsbro, Gävle, etapp 3
Avser nybyggnad av ca 3 053 m2 grundskola åk 4 - 6, samt särskola. Behandlad tomtarea ca 9 100 m2. Objektet innehåller även fritidslokaler, slöjdsalar, bibliotek, musiksal, administrantion, skolhälsovård, personalutrymmen m.m. Även rivning av B-bågen ingår i objektet. Även om- och tillbyggnad av entré i Tallbos särskola ingår i objektet.
Ombyggnad av rådhus i Gävle
Q-märkt fastighet.
Nybyggnad av förskola Hemsta
Avser ombyggnad till förskola för ca 80 barn.
Nybyggnad av förskola i Sätra, Etapp 2
Nybyggnad av förskola. Planerat projekt efter etapp 1: 1047278.
Nybyggnad av saluhall i Gävle
Nybyggnation av saluhall på området Godisfabriken Gävle.
Nybyggnad av affärshus i Gävle
Bygglov för nybyggnad av lokal.
Ombyggnad av affärshus i Gävle
Bygglov för ombyggnad av lokal.
Ombyggnad av kontorsbyggnad i Gävle
Objektet vid namn Dragonen är en av Gavlefastigheters kontorsbyggnader med BRA på ca 1400 m2 som ska ställas om från så kallade enskilda cellkontor till mer aktivitetsbaserade ytor för plan 1 och ska ytskiktsrenoveras på plan 2.
Nybyggnad av padelhall i Gävle
En padelhall i ett stort, isolerat tält som ska byggas upp på Beckasinvägen på Näringen.
Drift och underhåll av el i Trafikverkets Trafikcentraler
Upphandlingen bestå av 2 huvuddelar; Huvuddel Norra: ”För utförande av drift och underhåll el i Trafikcentraler i Boden, Ånge och Gävle”. Huvuddel Södra:” För utförande av drift och underhåll el i Trafikcentraler i Malmö, Göteborg, Norrköping, Hallsberg och Stockholm. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2+2 år.
Nybyggnad av omklädningsrum och förråd i Gävle
2 nya omklädningsrum samt förråd.
Påbyggnad av affärshus i Valbo
Bygglov för nybyggnad av verksamhetslokal.
Utvändig målning och byte av tak på skola i Gävle
Avser ommålning samt enskilda snickeriarbeten med erforderligt underarbete på Strömsbro skola hus 01 och 03 samt takåtgärder för hus 03.
Byte av tak på skola, Gävle
Entreprenaden avser omläggning av bandtäckning på delar av Polhemsskolan. De delar som berörs är aulans tak och övergången mellan P1 och gymnastiksal samt mindre del av tak på Urnan.
Tillbyggnad av kontor i Gävle
Förhandsbesked för tillbyggnad.
Nybyggnad av bensinstation i Gävle
Bygglov för nybyggnad av anläggning.
Nybyggnad av kontorsmoduler i Gävle
Bygglov för nybyggnad av verksamhetslokal, kontorsmoduler.
Ombyggnad av affärshus i Gävle
Bygglov för ändrad användning av verksamhetslokal.
Invändigt underhåll av affärshus i Gävle
Invändigt underhåll av affärshus i Gävle.
Invändigt underhåll av affärshus i Umeå
Invändigt underhåll av affärshus i Umeå.
Utvändigt underhåll av samlingslokal i Gävle
Bygglov för fasadändring av offentlig lokal.
Nybyggnad av servicebyggnad i Gävle
Bygglov för nybyggnad av servicebyggnad.
Nybyggnad av sjukhus i Gävle
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad.
Nya frontljus till Gevaliasalen i Gävle konserthus
Gävle konserthus behöver komplettera frontljus i Gevaliasalen. Vi behöver att bra, kraftfullt och snyggt front ljus med ca 6 st. profiler från kattgång, 6 st. profiler från sidorna (3 per sida).

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.