Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Gävle

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Allmän upprustning och nybyggnad av skola i Gävle
Upprustning och nybyggnad av skoldel.
Nybyggnad av byggvarubutik i Gävle
Nybyggnad av Bauhaus.
Ombyggnad till kontor, restaurang och butiker mm i Gävle
Projektet omfattar total ombyggnation av två tegelbyggnader Läkerolbyggnaden och Garveriet. Dessa byggnader ska innehålla restauranger, butiker, kontor, Bed & Breakfast. Garveriet ska ha en tillbyggnad som ska byggas ihop med ett parkeringshus som uppförs av Gavlefastigheter. Dessa byggnader måste grundförstärkas, invändiga golvet i bottenvåningen ska sänkas till marknivå, fönster breddas, förstärkning av bjälklag, byta tak, renovera fasad och byta fönster mm. Dessutom ska lokalerna hyresgästanpassas med ombyggnationer invändigt.
Helrenovering av grundskola i Gävle
Ombyggnad av befintlig skola, bland annat byte av; samtliga fönster, installationer samt tak.
Nybyggnad av verkstad och bilhall i Gävle
Nybyggnationen av Bilbolagets framtida verkstad och bilhall. Den första av tre byggfaser är inledd och totalt kommer projektet ta ungefär fyra år. I den första fasen ska det byggas ett enormt däckhotell.
Tillbyggnad av skola samt nybyggnad av allaktivitetshus i Bergby, etapp 3
Gavlefastigheter Gävle kommun AB upphandlar tillbyggnad av befintlig skola i två plan samt nybyggnad med allaktivitetshus innehållande idrottshall, bibliotek, fritidsgård och länkbyggnad.
Nybyggnad av idrottshall och skolkök i Gävle
Gavlefastigheter Gävle kommun AB upphandlar nybyggnad av matsal och idrottshall. samt ombyggnad av befintlig skola, bland annat byte av; samtliga fönster, installationer samt tak.
Ny tågstation i Gävle
Ny tågstation i Gävle.
Rivning och nybyggnad av grundskola på Strömsbro, Gävle, etapp 3
Avser nybyggnad av ca 3 053 m2 grundskola åk 4 - 6, samt särskola. Behandlad tomtarea ca 9 100 m2. Objektet innehåller även fritidslokaler, slöjdsalar, bibliotek, musiksal, administrantion, skolhälsovård, personalutrymmen m.m. Även rivning av B-bågen ingår i objektet. Även om- och tillbyggnad av entré i Tallbos särskola ingår i objektet.
Ombyggnad av kontorslokaler i Gävle
Ombyggnation av hela byggnaden från plan 1-6 gällande kontorsplan, personalmatsal, konferensrum, källare med arkiv, teknikutrymmen, korridorer, omklädningsutrymmen samt förråd. Ny entré, ommålning fasad och omläggning takduk/takpapp. Vissa områden i byggnaden behåll intakta. Ombyggnationen etappindelas och slutbesiktas innan ett brukarövertagande.
Utbyggnad av handelsområde i Gävle
Nu ska en detaljplan tas fram som gör det möjligt att bygga ut handelsområdet. Området är totalt 18 hektar stort.
Nybyggnad av parkeringshus i Gävle
Gävle Parkeringsservice AB upphandlar ett mobilitetshus för uppförande på en del av Culinarparkeringen i Magasinsområdet. Byggnaden är 6 våningar hög och har en fasad av trä, tegel, glas och metall. Totalt ryms ca 400 parkeringsplatser.
Nybyggnad av förskola i Sätra, Etapp 2
Nybyggnad av förskola. Planerat projekt efter etapp 1: 1047278.
Nybyggnad av allaktivitetshus i Hedesunda
På området Hedesunda IP kommer nybyggnad av ishall, delvis över befintlig ispist, att uppföras. Total bruttoarea 3200m².
Nybyggnad av saluhall i Gävle
Nybyggnation av saluhall på området Godisfabriken Gävle.
Nybyggnad av padelhall i Gävle
En padelhall i ett stort, isolerat tält som ska byggas upp på Beckasinvägen på Näringen.
Fasadrenovering av konstmuseum m.m. i Gävle
Objektet avser utvändig renovering och anpassning av befintlig byggnad.
Om- och tillbyggnad av kök mm vid Gävle Konserthus
Objektet avser om- och tillbyggnad av kök, lastintag, omklädningsrum samt balkong. Bruttoarea: Om- och tillbyggnad ca 630 m2.
Ombyggnad av förskola i Gävle
Gavlefastigheter Gävle kommun AB upphandlar byte av ventilation och köksinredning samt ny vattenburen värme på förskolan Pukslagargården.
Ombyggnad av kök på förskola i Gävle
Gavlefastigheter Gävle kommun AB upphandlar renovering av kök på Masurgården samt Tummelisagården som är kommunala förskolor i Gävle Kommun. Renoveringen innebär främst åtgärder av ytskikt men även åtgärder för golvbrunnar och golvlutning.
Byte av kylsystem i skola, Gävle
Rivning av befintligt kylsystem inkl. kylenheter samt nyinstallation av kylmaskin med tillhörande rörsystem samt nya kylenheter.
Nybyggnad av butik i Gävle
Den nya butiken kommer att ha en yta på ca 2 600 kvm med ett brett sortiment anpassat för restaurang, fast food och kafé. Förutom den fysiska butiken kommer man också att ha e-handel.
Fasadarbeten på skola i Bomhus, Gävle
Objektet avser den rödfärgade delen av Vikingaskolan. Byte av dålig träpanel, div. rivning, målning av samtliga trädetaljer på fasad så som träfasad, fönster, dörrar, plåtdetaljer mm.
Invändigt underhåll i sporthall i Gävle
Gavlefastigheter Gävle kommun AB upphandlar; Montering av ridåvägg samt åtgärder till följd av detta, såsom förstärkning av takbalkar, anpassning av belysning m.m. Ny utrymningsväg, håltagning för ny passage till omklädningsrum samt byte av dörr till nytt förråd.
Ombyggnad av utvändig trappa vid badhus i Gävle
Gavlefastigheter Gävle kommun AB upphandlar ombyggnad av befintlig utvändig trappa mellan parkering och entré vid Fjärran Höjderbadet. Ombyggnationen innefattar förutom markentreprenad även belysning och markvärme.
Fasad- och solskyddsarbeten på skola i Gävle
I denna renovering byts panelen mellan fönster och tak, samt kompletteras fönster med solskydd.
Byte av tak på skola, Gävle
Entreprenaden avser omläggning av bandtäckning på delar av Polhemsskolan. De delar som berörs är aulans tak och övergången mellan P1 och gymnastiksal samt mindre del av tak på Urnan.
Utvändig målning och byte av tak på skola i Gävle
Avser ommålning samt enskilda snickeriarbeten med erforderligt underarbete på Strömsbro skola hus 01 och 03 samt takåtgärder för hus 03.
Utvändig målning på fastigheter i Gävle
Omfattar ommålning och snickeriarbeten på Björke skola.
Utvändig målning på fastigheter i Gävle
Omfattar ommålning och snickeriarbeten på Forsbacka Lärarbostad och Sjömanskyrkan.
Utvändig målning på fastigheter i Gävle
Omfattar ommålning och snickeriarbeten på Gasklockorna, Kantorn och Åbyggeby skola.
Utvändig målning på fastigheter i Gävle
Omfattar ommålning och snickeriarbeten på Häcklinge förskola.
Utvändig målning på fastigheter i Gävle
Omfattar ommålning och snickeriarbeten på Lillhagens sport- och simhall och Trollgården.
Ombyggnad av Lilla Sätraskolan i Gävle
Entreprenaden omfattar invändig renovering av 8 st klassrum och 3 st grupprum.
Byte av låsstystem på kommunala fastigheter i Gävle
Gavlefastigheter Gävle kommun AB upphandlar byte av lås på dörrar på tre förskolor, tre skolor, två kulturfastigheter samt en idrottsanläggning i Gävle kommun. Objekten som omfattas är Lilla Ludde, Pukslagargården, Södergården, Ludvigsbergsskolan, Tallbo särskola, Åbyggeby skola, Konserthuset, Silvanum samt Måsberget.
Installation av solceller på konserthus i Gävle
Bygglov för fasadändring av verksamhetslokal, solceller.
Utvändigt underhåll av kontor i Gävle
Byte av fasad på verksamhetslokal.
Nybyggnad av servicebyggnad i Gävle
Bygglov för nybyggnad av servicebyggnad.
Ombyggnad av vårdhem i Gävle
Anmälan för underhåll av skyddad byggnad.
Utvändigt underhåll av kontor i Gävle
Tidsbegränsat bygglov för fasadändring.
Tillbyggnad av allaktivitetshus i Gävle
Tidsbegränsat bygglov för tillbyggnad, Marklov för uppfyllnad Hamrånge Prästbord 2:41.
Utvändigt underhåll av samlingslokal i Gävle
Bygglov för ramp utvändigt av offentlig lokal.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.