Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Gävle

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av hus 60 på sjukhus i Gävle
Upphandling av Om- och tillbyggnation Hus 60 Gävle sjukhus inkl. helikopterflygplats på tak. Miljöbyggnad silver.
Nybyggnad av förskola i Gävle
Avser rivning och nybyggnad av förskola i Gävle.
Ombyggnad av av kök mm vid Gävle Konserthus
Objektet avser om- och tillbyggnad av kök, lastintag, omklädningsrum samt balkong. Bruttoarea: Om- och tillbyggnad ca 630 m2.
Nybyggnad av restaurang och kontor i Gävle
Avser nybyggnad av två kontor och lunchrestaurang i Gävle.
Nybyggnad av lokaler i Gävle
Avser nybyggnation av kontorslokaler i Gävle.
Lokalanpassning vid Sätra vattenverk i Gävle
Objektet avser utförande av lokalanpassning av Gästrike Vattens lokaler vid Sätra vattenverk i Gävle kommun. På plan 2 ska bl.a. verkstad/lager/gym kontoriseras och på plan 3 ska kontor moderniseras.
Tillbyggnad av produktionslokal i Gävle
Avser tillbyggnad av verksamhetslokal.
Anläggande av konstgräsplan i Gävle
Entreprenaden omfattar anläggande av konstgräsplan på befintlig fotbollsplan av naturgräs på Måsberget. I projektet ingår även ny belysning till planen.
Ny snabbmatsrestaurang i Gävle
Avser nybyggnad av snabbmatsrestaurangen ChopChop vid Gävle Bro.
Reparation av rörelsefogar i Fjärran höjderbadet i Gävle
En betongrenovering för livslängdsklass L50 ska utföras för att återställa armering och ingjutningsgods enligt relationshandling, ny betong gjuts, ett nytt tätskikt anpassat för rörelsefogar ska installeras, fall till golvbrunnar ska justeras och därefter ska ny klinker monteras. Objektet är beläget vid 25:ans bassäng på Fjärran Höjderbadet i Gävle.
Rivning av samlingslokal i Gävle
Rivningslov för rivning av offentlig lokal.
Ventilationsbyte i idrottshall vid Ludvigsbergsskolan i Valbo
Uppdraget består av ventilationsbyte för Ludvigsbergsskolans idrottshall samt angränsande utrymmen, byte av till/frånluftsfläktar till ett FTX aggregat med kompletterande kanalsystem. Fastigheten är av typen suterräng.
Utvändigt underhåll av samlingslokal i Gävle
Planer finns att ändra användning från förskola till Bed & Breakfast samt anlägga ställplatser för husbilar samt mindre sovstugor.
Hyresgästanpassning av kontor i Gävle
Avser hyresgästanpassning av kontor.
Utvändig målning samt takbyte på flera objekt i Gävle
Entreprenaden omfattar målningsarbeten inkl enskilda snickeriarbeten med erforderligt underarbete, byte av takmaterial mm. Berör Alborga Skola, Hagaströms IP, Hemlingby Skola, Björke Skola, Lilla Bönan, Sockerbruksladan (Kulturbyggnad), Gävle Brandstation (Mjölkbaren), Silvanum (Kulturbyggnad), Ludvigbergsskolan idrottshall m fl.
Byte av tak på skolbyggnad i Gävle
Byte av taktäckningsmaterial på Ytterharnäs skola.
Byte av belysning Testebovallen i Gävle
Avser utbyte till ledarmaturer i Testebovallens ishall.
Byte av belysning Träffens sporthall i Gävle
Avser utbyte till ledarmaturer i Träffens sporthall.
Byte av belysning Brynäsvallens ishall i Gävle
Avser utbyte till ledarmaturer i Brynäsvallen.
Byte av tak på verksamhetslokal i Gävle
Byte av tak på verksamhetslokal.
Tillbyggnad av skola i Gävle
Bygglov för tillbyggnad av offentlig lokal.
Upprustning av hemkunskapssal på Sofiedalskolan i Gävle
Avser upprustning av hemkunskapssal i Sofiedalsskolan, Gävle.
Fasadarbete på skola i Valbo
Avser byta av fasadskivor på vissa delar på Ludvigbergsskolan i Gävle.
Nybyggnad av servicebyggnad, vattenledning och avloppsledning i Gävle
Bygglov för nybyggnad av serviceanläggning på Forsbacka Bruk.
Uppställning av kontorsmoduler i Gävle
Uppställning av kontorsmoduler på befintliga plintar.
Byte av ventilationen i skola i Valbo
Anmälan av väsentlig ändring av anordning för ventilation.
Byte av belysning i Kulturskolan i Gävle
Avser byte av belysning i Kulturskolan.
Byte av belysning i förskola i Gävle
Avser byte av belysning på Herrgårdens förskola.
Byte av belysning i förskola i Gävle
Avser byte av belysning på Älvgårdens förskola.
Byte av belysning i förskola i Gävle
Avser byte av belysning Solhjulets förskola.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).