Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Gävle

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av förskola/skola samt vård- och omsorgsboende i Södra Hemlingby, Gävle
Ett vård- och omsorgsboende (80 klienter), samt en ny skola (F-6) och förskola (120 barn) med Idrottshall ska byggas vid Södra Hemlingby. Unikt för projektet är ett samarbete och tankar kring samnyttjande av lokaler mellan Beställaren, det kommunala bolaget AB Gavlegårdarna (ABG) och sektorerna för Välfärd, Utbildning Gävle och Kultur & fritid.
Allmän upprustning och nybyggnad av skola i Gävle
Upprustning och nybyggnad av skoldel.
Ombyggnad till kontor, restaurang och butiker mm i Gävle
Projektet omfattar total ombyggnation av två tegelbyggnader Läkerolbyggnaden och Garveriet. Dessa byggnader ska innehålla restauranger, butiker, kontor, Bed & Breakfast. Garveriet ska ha en tillbyggnad som ska byggas ihop med ett parkeringshus som uppförs av Gavlefastigheter. Dessa byggnader måste grundförstärkas, invändiga golvet i bottenvåningen ska sänkas till marknivå, fönster breddas, förstärkning av bjälklag, byta tak, renovera fasad och byta fönster mm. Dessutom ska lokalerna hyresgästanpassas med ombyggnationer invändigt.
Nybyggnad av parkeringshus i Gävle
P-huset består av 8 st halvplan med en BTA på ca 16 900m2 och 519 st parkeringsplatser. Fasad i en kombination av tegel och streckmetall. Förutom parkeringar skall i byggnaden inrymma en återvinningscentral och sopsug för Godisfabriksområdet.
Tillbyggnad av skola samt nybyggnad av allaktivitetshus i Bergby, etapp 3
Gavlefastigheter Gävle kommun AB upphandlar tillbyggnad av befintlig skola i två plan samt nybyggnad med allaktivitetshus innehållande idrottshall, bibliotek, fritidsgård och länkbyggnad.
Nybyggnad av idrottshall och skolkök i Gävle
Gavlefastigheter Gävle kommun AB upphandlar nybyggnad av matsal och idrottshall. samt ombyggnad av befintlig skola, bland annat byte av; samtliga fönster, installationer samt tak.
Rivning och nybyggnad av grundskola på Strömsbro, Gävle, etapp 3
Avser nybyggnad av ca 3 053 m2 grundskola åk 4 - 6, samt särskola. Behandlad tomtarea ca 9 100 m2. Objektet innehåller även fritidslokaler, slöjdsalar, bibliotek, musiksal, administrantion, skolhälsovård, personalutrymmen m.m. Även rivning av B-bågen ingår i objektet. Även om- och tillbyggnad av entré i Tallbos särskola ingår i objektet.
Helrenovering av grundskola i Gävle
Ombyggnad av befintlig skola, bland annat byte av; samtliga fönster, installationer samt tak.
Nybyggnad av förskola i Sätra, Etapp 2
Nybyggnad av förskola. Planerat projekt efter etapp 1: 1047278.
Nybyggnad av allaktivitetshus i Hedesunda
På området Hedesunda IP kommer nybyggnad av ishall, delvis över befintlig ispist, att uppföras. Total bruttoarea 3200m².
Nybyggnad av saluhall i Gävle
Nybyggnation av saluhall på området Godisfabriken Gävle.
Nybyggnad av saluhalll i Gävle
Avser nybyggnad av saluhall.
Fasadrenovering av konstmuseum m.m. i Gävle
Objektet avser utvändig renovering och anpassning av befintlig byggnad.
Nybyggnad av omklädningsrum och förråd i Gävle
2 nya omklädningsrum samt förråd.
Lokalanpassning av terminalbyggnad vid Rörbergs flygplats i Gävle
Gävle kommun skall i uppdrag av hyresgäst upphandla och utföra en ”Lokalanpassning” av befintliga lokaler. Viss verksamhet kommer att bedrivas i anslutning till entreprenaden, delad tidplan kommer att krävas och entreprenaden kommer att bedrivas i etapper för att störa verksamheten i minsta mån.
Ombyggnad av samlingslokal i Gävle
Bygglov för ombyggnad av lokal.
Tillbyggnad av bensinstation i Gävle
Bygglov för tillbyggnad av verksamhetslokal.
Utvändigt underhåll av konserthus i Gävle
Bygglov för fasadändring av verksamhetslokal, solceller.
Utvändigt underhåll av kontor i Gävle
Bygglov för fasadändring av verksamhetslokal, solceller.
Byte av kylsystem i skola, Gävle
Rivning av befintligt kylsystem inkl. kylenheter samt nyinstallation av kylmaskin med tillhörande rörsystem samt nya kylenheter.
Indvändigt underhåll på kyrka i Hamrånge
Putsning och målning invändigt.
Ombyggnad av kontor i Gävle
Anmälan av väsentlig ändring av brandskyddet, Anmälan för väsentlig ändrad planlösning i byggnaden Norr 15:7.
Utvändigt takarbete på kontorshus i Gävle
Bygglov för fasadändring av verksamhetslokal, utbyte av delar av taket.
Invändigt & utvändigt underhåll av kontorslokal i Gävle
Bygglov för fasadändring & hyresgästanpassning av verksamhetslokal.
Utvändigt underhåll av livsmedelsbutik i Gävle
Bygglov för fasadändring av verksamhetslokal.
Nybyggnad av garage i Gävle
Bygglov för nybyggnad av garage.
Nybyggnad av servicebyggnad i Gävle
Bygglov för nybyggnad av servicebyggnad.
Rivning av bensinstation i Gävle
Rivningslov för rivning av verksamhetslokal.
Ombyggnad av skola i Gävle
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning.
Byte av låssystem på skolor och förskolor i Gävle
Entreprenaden omfattar byte av lås på dörrar på sex förskolor och två skolor i Gävle kommun. Lilla Bönan, Varvaterassen, Milbogården, Solkatten, Vikingagården, Lilla Sätraskolan och Vikingaskolan.
Åtgärdande av fasadskador på fastighet i Gävle
Objektet avser åtgärdande av fasadskador på fastighet.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.