Alla aktuella industriprojekt i Västernorrlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utbyggnad av sågverk i Bollstabruk
Avser nytt justerverk, ny verkstad samt ett magasin.
Utbyggnad av massafabrik i Sundsvall
Utbyggnad av massafabrik.
Nybyggnad av avloppsreningsverk i Fränsta
Objektet avser nybyggnad av ett avloppsreningsverk i storleken ca 15 x 35 meter samt tillhörande ledningar för inkoppling på befintligt VA-nät.
Ombyggnad av industrihus i Sundsvall
Hyresgästanpassning av industribyggnad.
Nybyggnad av industriradhus i Timrå
Avser nybyggnad av industriradhus.
Om- och tillbyggnad av avloppsreningsverk i Härnösand
Befintligt reningsverk ska byggas om för att uppnå anläggningens nya miljötillstånd. Det innebär i korta drag att befintliga luftningsbassänger byggs om med ett biosteg kallat MBBR (Moving Bed Biofilm Reactors). Tillbyggnaden ska förutom de gamla luftningsbassängerna inrymma den första kemiska fällningssteget med efterföljande trumfilter samt en ev. pumpstation.
Om- och Nybyggnad av industri, lager och kontor i Ånge
Avser nybyggnad av förbindelsegång, carport, lager och ombyggnad av kontor.
Nybyggnad av underjordiskt filteranläggning i Sundsvall
Anläggning för dagvattenrening i centrala Sundsvall.
Nybyggnad av industrihus i Sundsvall
Nybyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihall i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av industrihall.
Ombyggnad av industrihus i Sundsvall
Bygglov för ombyggnad av industribyggnad samt parkeringsplatser.
Nybyggnad av lager i Örnsköldsvik
Nybyggnad av industri/lagerbyggnad och carport
Nybyggnad av reningsverk i Sollefteå
Avser nytt avloppsreningsverk, mindre teknikbyggnad och pumpstation.
Tillbyggnad av industrihus i Sundsvall
Avser utbyggnad av kontors- och personallokal.
Ombyggnad av slakteri mm i Kramfors
Ombyggnad av slakteri och tillbyggnad av kontor.
Rivning av produktionslokal i Sundsvall
Rivningslov för rivning av en verksamhetslokal.
Tillbyggnad av industrihus i Kramfors
Utbyggnad av industri.
Utvändigt underhåll av industrihus i Ånge
Utvändig ändring industribyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Sundsvall
Anmälan för ombyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Sundsvall
Bygglov för om- och tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av lager i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av lager i Kramfors
Komplementbyggnad - lagerhall, samt markutfyllnad.
Nybyggnad av lager i Timrå
Norrberge 1:33 - ansökan om bygglov - nybyggnad av lager/lagerhall.
Tillbyggnad av industrihus i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av verkstad i Örnsköldsvik
Fasadändring, ny fasadbeklädnad, portar och fönster, riva skärmtak, renen 2.
Tillbyggnad av lager i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Sundsvall
Bygglov för uppförande av bod.
Utvändigt underhåll av industrihus i Kramfors
Fasadändring - tillbyggnad entreér.
Tillbyggnad av tvätthall i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av befintlig tvätthall.
Nybyggnad av barkhus i Kramfors
Nybyggnad av industri, barkhus.
Nybyggnad av kallförråd i Örnsköldsvik
Nybyggnad av kallförråd, sätta upp skylt, själevads prästbord 1:138.
Nybyggnad av förråd i Sollefteå
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av återvinningsstation i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av upplag (återvinningsstation).
Tillbyggnad av förråd i Härnösand
Bygglov - tillbyggnad.
Nybyggnad av skärmtak i Sundsvall
Bygglov för fasadändring , nybyggnad av två skärmtak samt anläggande av 3 parkeringsplatser.
Utvändigt underhåll av industrihus i Sundsvall
Bygglov för installation av solcellsanläggning.
Nybyggnad av förråd i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av förråd samt rivning av befintlig byggnad.
Nybyggnad av förråd i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av förråd i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av förrådsbyggnad för verksamhetens behov.
Ombyggnad av förråd i Sundsvall
Anmälan för renovering av salanderska uthusen.
Rivning av industrihus i Sundsvall
Rivningslov för rivning av industribyggnad efter brand.
Nybyggnad av lager i Sundsvall
Tidsbegränsat bygglov för anordnande av upplag (t.o.m. 2028-12-31).
Nybyggnad av återvinningsstation i Sollefteå
Tidsbegränsat bygglov för återvinningsstation.
Tillbyggnad av industrihus i Sollefteå
Tillbyggnad av industri- och lager, fasadändring.
Tillbyggnad av förråd i Kramfors
Tillbyggnad/ändrad användning av utslagshus till förråd.
Nybyggnad av förråd i Kramfors
Rivning och nybyggnad av förråd.
Rivning av förråd i Sundsvall
Rivningslov för rivning av byggnad kopplad till verksamhet.
Upphandling av skoglig Naturvärdesinventering, Länsstyrelsen Västernorrlands län
Inventeringen syftar till att förbättra kunskapen om skogliga naturvärden i några av de värdetrakter som föreslagits i länets handlingsplan för grön infrastruktur. Värdekärnor och potentiella naturreservat ska avgränsas och beskrivas.
Utvändigt underhåll av industrihus i Örnsköldsvik
Fasadändring av industribyggnad, själevads prästbord 1:93.
Renovering av slåtterlador och skogskoja vid Lillsjöslåtterns naturreservat
I Lillsjöslåtterns naturreservat finns fyra slåtterlador och en skogskoja som är i behov av underhållsarbete. Ladorna har ett högt kulturhistoriskt värde då de är viktiga objekt i silängsmiljön.
Rivning av lagerbyggnad i Sundsvall
Anmälan för rivning av byggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.