Alla aktuella industriprojekt i Västernorrlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av industri på Köpmanholmen i Örnsköldsvik
Planer finns för nybyggnad av gödselindustri. Produktionsanläggning av cirkulär och fossilfri kaliumsulfat.
Markarbete inför nytt bioraffinaderi i Timrå
Avser markarbete inför nybyggnad av bioraffinanderi i Timrå. Man behöver anlägga ca 70.000kvm mark innan man kan påbörja byggnationen.
Utbyggnad av verkstadshallar i Örnsköldsvik
Nybyggnad av förvaringstält, riva befintligt, fasadändring och tillbyggnad med verkstadsyta, loket 2 och 3. B-hall 800 m2, C-hall 600 m2, A-hall 160 m2.
Nybyggnad av industri Härnösand
Ca 3 hektar byggklar mark finns i Härnösand, avsedd för nybyggnad av industriverksamhet.
Nybyggnad av magasin i Örnsköldsvik
Nybyggnad av magasin och flytt av tält, erik-larstorpet 1:6.
Nybyggnad av verkstadshall i Örnsköldsvik
Avser nybyggnad av verkstadshall och provhall.
Rivning och sanering av industriområde i Sundsvall
Avser rivning av 3 industribyggnader och cisterner sedan kommer en sanering av marken ske.
Nybyggnad av småindustri och kontor i Ljustadalen
Område 4 ca 7 800 m2 ledig mark för småindustri-, hantverk- och kontorsändamål.
Tillbyggnad av industrihus i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av industribyggnad, själevads prästbord 1:127.
Påbyggnad av industrihus i Härnösand
Avser höjning av tak på industribyggnad.
Utvändigt underhåll av verkstad i Sundsvall
Avser fasadbyte av verkstad och bilförsäljningshall.
Nybyggnad av industri i Örnsköldsvik
Nybyggnad av industrihus.
Tillbyggnad av lager i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av industri- och lagerbyggnad, brösta 14:3.
Byte av tak på industrihus i Sundsvall
Avser byte av tak på industribyggnad, ca 1000kvm.
Tillbyggnad av industrihus i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av industribyggnad med kyllager och vädertätningar.
Tillbyggnad av verkstad i Örnsköldsvik
Tillbyggnad med verkstad/garage och personalutrymme.
Nybyggnad av industrihus i Örnsköldsvik
Nybyggnad av industri- och lagerbyggnad, dombäck 1:386.
Nybyggnad av sophus i Härnösand
Bygglov - miljöstation för farligt avfall.
Utvändigt underhåll av industrihus i Sundsvall
Bygglov för fasadändring av industribyggnad.
Nybyggnad av askficka i Örnsköldsvik
Nybyggnad av askficka, örnsköldsvik 11:6.
Utvändigt underhåll av industrihus i Örnsköldsvik
Fasadändring, själevads prästbord 1:108.
Ombyggnad av industrihus i Kramfors
Väsentlig ändring av mekanisk industri på gerdins.
Ombyggnad av kallförråd i Sollefteå
I stora drag omfattar entreprenaden tätning samt torrluftning av ett befintligt kallförråd på ca 700 kvadratmeter beläget inom Sollefteå Garnison. Förrådet ska användas till materiel som ej tål fuktig miljö. Det krävs också ett varmförråd på ca 40 kvadratmeter som ska byggas inuti befintlig byggnad.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).