Alla aktuella industriprojekt i Västernorrlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av industrihus i Härnösand
Avser nybyggnad av industrihus med entresol.
Utbyggnad av verkstadshallar i Örnsköldsvik
Avser verkstadsyta och lager.
Nybyggnad av verkstadshall i Örnsköldsvik
Avser nybyggnad av verkstadshall och provhall.
Nybyggnad av industrilokaler i Örnsköldsvik
ca 22 lokaler som styckas av till friköpta fastigheter.
Nybyggnad av småindustri och kontor i Ljustadalen
Avser nybyggnad av lokal i Sundsvall med äganderätt.
Rivning av industriområde i Sundsvall
Avser rivning av 1 industribyggnader och cisterner sedan kommer en sanering av marken ske.
Tillbyggnad av verkstad i Örnsköldsvik
Avser tillbyggnad av verkstad, första delen kommer bli 500kvm och sen den andra delen 1000kvm.
Nybyggnad av småindustri/kontor i Birsta
Område 20 å¨ca 17 400 kvm. Industritomt som är lämpad för småindustri och kontor.
Tillbyggnad av industrihus i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av industribyggnad, själevads prästbord 1:127.
Tillbyggnad av industrihus i Timrå
Avser tillbyggnad av lager och verkstad.
Ny industriskorsten vid Hörneborgsverket i Örnsköldsvik
Uppdraget består av demontering av befintlig industriskorsten samt leverans av ny industriskorsten omfattande utförande, konstruktion, tillverkning, kontroll, besiktning, leverans, platsmontage, utcheckning av ny industriskorsten.
Tillbyggnad av lager i Sollefteå
Tillbyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av transformatorhus i Sundsvall
Avser nybyggnad av transformatorhus i Skönsmon.
Nybyggnad av industrihus i Ånge
Nybyggnad industribyggnad.
Nytt asklager för mellanlagring vid Hörneborgsverket i Örnsköldsvik
Övik Energi AB har behov av att uppföra en anläggning/byggnad, nedan kallad askficka för att mellanlagra bottenaska från kraftvärmeverket inom industriområdet. I leverantörens åtagande ingår projektering, leverans och platsmontage av askficka med tak. Beställarens tänker sig att askfickans väggar utförs exempelvis med homogena betongblock i kvalitet standardbetong. Tak utförs i form av ett pulpettak. Bruttovolym ca 30 x 13 x 4 = 1 560 m3.
Utvändigt underhåll av industrihus i Sundsvall
Bygglov för fasadändring av industribyggnad.
Tillbyggnad av hiss och trapphus vid industrihus i Ånge
Avser nybyggnad av trapphus samt hiss.
Ombyggnad av industrihus i Sundsvall
Projektet avser återställning av tak och väggkonstruktion efter brand. Fasad och takbeklädnad utförs lika befintlig. Taket kommer att isoleras mer än befintlig konstruktion.
Ombyggnad av bryggeri i Kramfors
Verksamhet - ändrad användning av pannhus till provningslokal.
Tillbyggnad av godsmagasin i Kramfors
Tillbyggnad av godshanteringsrum.
Utvändigt underhåll av industrihus i Sundsvall
Bygglov för fasadändring av industribyggnad samt mindre tillbyggnad/förråd.
Efterbehandling av torvtäkt i Sollefteå kommun
Entreprenaden omfattar efterbehandling av torvtäkten Mörttjärnsmyran i Sollefteå Kommun. Nuvarande produktionsområde är ca 50 ha, hela koncessionsområdet är ca 200 ha. Areal att efterbehandla uppskattas till 54 ha.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).