Alla aktuella industriprojekt i Västernorrlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utbyggnad av massafabrik i Sundsvall
Utbyggnad av massafabrik.
Nybyggnad av industrihus i Gullänget i Örnsköldsvik
Det finns ca 7 hektar ledig industrimark på Gesällvägen.
Nybyggnad av avloppsreningsverk i Fränsta
Objektet avser nybyggnad av ett avloppsreningsverk i storleken ca 15 x 35 meter samt tillhörande ledningar för inkoppling på befintligt VA-nät.
Ombyggnad av industrihus i Sundsvall
Hyresgästanpassning av industribyggnad.
Nybyggnad av industri Härnösand
Ca 3 hektar byggklar mark finns i Härnösand, avsedd för nybyggnad av industriverksamhet.
Nybyggnad av industri i Kovland
ca 6380 kvm. Trafikverket bygger bussanslutningar i området.
Nybyggnad av småindustri i Ljustadalen
7825 kvm ledig mark. Verksamheten får ej vara störande för omgivningen.
Nybyggnad av småindustri/kontor i Birsta
Område 14. ca 18 300 kvm. Industritomt som är lämpad för exploatering, småindustri och kontor.
Nybyggnad av småindustri/kontor i Birsta
Område 15. ca 12 300 kvm. Industritomt som är lämpad för exploatering, småindustri och kontor.
Nybyggnad av småindustri/kontor i Birsta
Område 18. ca 17 550 kvm. Industritomt som är lämpad för exploatering, småindustri och kontor.
Nybyggnad av småindustri/kontor i Birsta
Område 19. ca 34 600 kvm. Industritomt som är lämpad för exploatering, småindustri och kontor.
Nybyggnad av småindustri i Filla
Område 2= ca 19200 kvm. Del av området finns tillgängligt.
Nybyggnad av småindustri/kontor i Birsta
Område 20. ca 17 400 kvm. Industritomt som är lämpad för exploatering, småindustri och kontor.
Nybyggnad av småindustri/kontor i Birsta
Område 21. ca 13 100 kvm. Industritomt som är lämpad för exploatering, småindustri och kontor.
Nybyggnad av småindustri i Filla
Område 3= ca 4600 kmv.
Nybyggnad av småindustri/kontor i Birsta
Område 6. ca 12 000 kvm. Industritomt som är lämpad för exploatering, småindustri och kontor.
Om- och tillbyggnad av avloppsreningsverk i Härnösand
Befintligt reningsverk ska byggas om för att uppnå anläggningens nya miljötillstånd. Det innebär i korta drag att befintliga luftningsbassänger byggs om med ett biosteg kallat MBBR (Moving Bed Biofilm Reactors). Tillbyggnaden ska förutom de gamla luftningsbassängerna inrymma den första kemiska fällningssteget med efterföljande trumfilter samt en ev. pumpstation.
Ombyggnad/Nybyggnad av industri, lager och kontor i Ånge
Avser nybyggnad av förbindelsegång, carport, lager och ombyggnad av kontor.
Nybyggnad av underjordiskt filteranläggning i Sundsvall
Anläggning för dagvattenrening i centrala Sundsvall.
Nybyggnad av lager/industri, Granloholm i Sundsvall
Startar tidigast sommaren 2021.
Tillbyggnad av industrihus i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av industribyggnad med produktionshall.
Nybyggnad av industrihus i Sundsvall
Nybyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihall i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av industrihall.
Nybyggnad av reningsverk i Sollefteå
Avser nytt avloppsreningsverk, mindre teknikbyggnad och pumpstation.
Tillbyggnad av industrihus i Sundsvall
Avser utbyggnad av kontors- och personallokal.
Fasadarbeten på industrihus i Örnsköldsvik
Fasadändring, norrlungånger 2:144.
Ny reningsanläggning med markbädd i Själevads-Dal
Avser en ny reningssanläggning invid befintlig trekammarbrunn i Själevads-Dal. Den befintliga anläggningen ska ersättas med en reningsanläggning som säkerställer att minst normal skyddsnivå efterlevs.
Ombyggnad av industrihus i Sundsvall
Bygglov för ombyggnad av industribyggnad samt parkeringsplatser.
Nybyggnad av vattenverk i Sollefteå
Avser nytt vattenverk.
Nybyggnad av lager i Härnösand
Bygglov - nybyggnad av förråd/lager.
Nybyggnad av lager i Timrå
Norrberge 1:33 - ansökan om bygglov - nybyggnad av lager/lagerhall.
Nybyggnad av förråd i Härnösand
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av förråd i Sollefteå
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av barkhus i Kramfors
Nybyggnad av industri, barkhus.
Nybyggnad av förråd i Sundsvall
Bygglov för uppförande av bod.
Nybyggnad av lager i Ånge
Bygglov nybyggnad tält.
Tillbyggnad av förråd i Ånge
Bygglov tillbyggnad sockenstuga.
Tillbyggnad av förråd i Härnösand
Bygglov - tillbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av förråd samt rivning av befintlig byggnad.
Nybyggnad av återvinningsstation i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av upplag (återvinningsstation).
Rivning av pumpstation i Sundsvall
Anmälan för rivning av tryckstegringsbyggnad.
Nybyggnad av återvinningsstation i Timrå
Vivsta 3:91 - ansökan om bygglov - upplag återvinningsstation.
Nybyggnad av förråd i Härnösand
Nybyggnad av växthus och förråd.
Nybyggnad av återvinningsstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av återvinningsstation, plank och skylt, översjäla 14:4.
Nybyggnad av förråd i Kramfors
Komplementbyggnad - ny mellanlagringshall högberget.
Nybyggnad av förråd i Kramfors
Komplementbyggnad, redskapsbod.
Nybyggnad av lager i Sundsvall
Tidsbegränsat bygglov för anordnande av upplag (t.o.m. 2028-12-31).
Nybyggnad av lager i Sollefteå
Tidsbegränsat bygglov för tälthall.
Tillbyggnad av förråd i Kramfors
Tillbyggnad av befintlig ladugård med förråd.
Rivning av förråd i Sundsvall
Rivningslov för rivning av byggnad kopplad till verksamhet.
Rivning av förråd i Sundsvall
Rivningslov för rivning av byggnad på räddningstjänstens övningsanläggning.
Utvändigt underhåll av industrihus i Örnsköldsvik
Fasadändring av industribyggnad, själevads prästbord 1:93.
Tillbyggnad av lager i Härnösand
Bygglov tillbyggnad och startbesked.
Renovering av slåtterlador och skogskoja vid Lillsjöslåtterns naturreservat
I Lillsjöslåtterns naturreservat finns fyra slåtterlador och en skogskoja som är i behov av underhållsarbete. Ladorna har ett högt kulturhistoriskt värde då de är viktiga objekt i silängsmiljön.
Utvändigt underhåll av industrihus i Kramfors
Fasadändring med plåtbeklädnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.