Alla aktuella industriprojekt i Örnsköldsvik

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av Pilothall Bioraffenaderi i Örnsköldsvik
Aktuell upphandling syftar till att tillhandahålla en byggnad (pilothall) för det utökade antalet testbäddar vid RISE verksamhet i Örnsköldsvik. Byggnaden kommer preliminärt att omfatta c:a 3 800 m2 BTA, och innehålla kontor, testhallar och utrymmen för forskningsverksamhet.
Nybyggnad av eMetanol-anläggning i Örnsköldsvik
Avser nybyggnad av eMetanol-anläggning. Tekniken innebär att förnybar el från ny vindkraft och koldioxid omvandlas till fartygsbränsle. Grön vätgas genereras från vindkraften och kombineras med återanvänd biogen koldioxid från kraftvärmeverket. Den totala investeringen beräknas ligga på 1,5 miljard kronor.
Nybyggnad av bioreningsanläggning i Örnsköldsvik
Nybyggnad av industri, bioreningsanläggning för processavloppsvatten.
Nybyggnad av magasin i Örnsköldsvik
Nybyggnad av magasin och flytt av tält, erik-larstorpet 1:6.
Nybyggnad av industrihus i Gålnäs i Örnsköldsvik
Det finns ca 8 hektar ledig planlagd industrimark på Gålnäsområdet.
Nybyggnad av industrihus i Bjästa i Örnsköldsvik
Sammanlagt finns ca 10 hektar ledig industrimark inom området.
Nybyggnad av industrihus i Husum i Örnsköldsvik
Tillgänglig industrimark ligger längs Industrivägen och lämpar sig för lättare industri. Det finns ca 1,5 hektar ledig industrimark på området.
Tillbyggnad av industrihus i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av industri- och lagerbyggnad, loket 2 och 3.
Nybyggnad av industriområde i Örnsköldsvik
I anslutning till bangårdsområdet finns cirka 2 hektar ledig mark reserverad för verksamhet kopplat till logistikverksamhet.
Nybyggnad av biltvätt i Örnsköldsvik
Avser nybyggnad av två byggnader för biltvätt.
Nybyggnad av lager i Örnsköldsvik
Avser nybyggnad av lagerhall.
Nybyggnad för verksamhet och handel i Örnsköldsvik
Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för verksamheter och handel. Inom fastigheten har det funnits verksamhet inom bilservice.
Nybyggnad av industrihus/lager i Örnsköldsvik
Nybyggnad av industri- och lagerbyggnad, själevads-dal 1:41.
Tillbyggnad av industrihus i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av industribyggnad med kyllager och vädertätningar.
Nybyggnad av lager i Örnsköldsvik
Uppföra tält på industriområde, svartby 2:289.
Utvändigt underhåll av industrihus i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av industri- och lagerbyggnad, ny utvändig trapp, dörr och vindfång, högland 8:26.
Nybyggnad av förråd i Örnsköldsvik
Nybyggnad av komplementbyggnad, själevads-prästbord 1:56.
Nybyggnad av cistern i Örnsköldsvik
Nybyggnad av sprinklertank vid pilothall, hörnett 52:1.
Nybyggnad av lager i Örnsköldsvik
Nybyggnad av tälthall, husum 2:132.
Nybyggnad av förråd i Örnsköldsvik
Nybyggnad av vindskydd, hörnett 1:198.
Nybyggnad av återvinningsstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av återvinningsstation, hörnett 29:1.
Ombyggnad av industrihus i Örnsköldsvik
Ombyggnad av industribyggnad med lager och kontor.
Nybyggnad av förråd i Örnsköldsvik
Nybyggnad av förråd och omklädningsrum, kroksta 1:11.
Nybyggnad av förråd i Örnsköldsvik
Nybyggnad av förråd, bredånger 1:3.
Nybyggnad av förråd i Örnsköldsvik
Nybyggnad av förråd, mo 35:1.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.