Alla aktuella industriprojekt i Sundsvall

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av industrihus i Sundsvall
Nybyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Sundsvall
Hyresgästanpassning av industribyggnad.
Nybyggnad av industri i Kovland
ca 6380 kvm. Trafikverket bygger bussanslutningar i området.
Nybyggnad av småindustri/kontor i Birsta
Område 14. ca 18 300 kvm. Industritomt som är lämpad för exploatering, småindustri och kontor.
Nybyggnad av småindustri/kontor i Birsta
Område 15. ca 12 300 kvm. Industritomt som är lämpad för exploatering, småindustri och kontor.
Nybyggnad av småindustri/kontor i Birsta
Område 18. ca 17 550 kvm. Industritomt som är lämpad för exploatering, småindustri och kontor.
Nybyggnad av småindustri/kontor i Birsta
Område 19. ca 34 600 kvm. Industritomt som är lämpad för exploatering, småindustri och kontor.
Nybyggnad av småindustri i Filla
Område 2= ca 19200 kvm. Del av området finns tillgängligt.
Nybyggnad av småindustri/kontor i Birsta
Område 20. ca 17 400 kvm. Industritomt som är lämpad för exploatering, småindustri och kontor.
Nybyggnad av småindustri/kontor i Birsta
Område 21. ca 13 100 kvm. Industritomt som är lämpad för exploatering, småindustri och kontor.
Nybyggnad av småindustri i Filla
Område 3= ca 4600 kmv.
Nybyggnad av småindustri/kontor i Birsta
Område 6. ca 12 000 kvm. Industritomt som är lämpad för exploatering, småindustri och kontor.
Nybyggnad av småindustri i Ljustadalen
7825 kvm ledig mark. Verksamheten får ej vara störande för omgivningen.
Nybyggnad av underjordiskt filteranläggning i Sundsvall
Anläggning för dagvattenrening i centrala Sundsvall.
Nybyggnad av industrihus i Sundsvall
Nybyggnad av industribyggnad (emballagehall).
Tillbyggnad av industrihus i Sundsvall
Avser utbyggnad av kontors- och personallokal.
Tillbyggnad av industrihus i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av lager i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av lagerbyggnad med vindskydd över lastbrygga.
Nybyggnad av skärmtak i Sundsvall
Bygglov för anläggning av pendlarparkering och bussangöringsplats inkl. nybyggnad av två väderskydd.
Utvändigt underhåll av industrihus i Sundsvall
Bygglov för anordnande av solcellsanläggning på industribyggnad.
Nybyggnad av förråd i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av sophus i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av miljöhus samt komplettera tak över cykelparkering.
Nybyggnad av sophus i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av miljöstation.
Tillbyggnad av skärmtak i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av befintligt skärmtak.
Rivning av pumpstation i Sundsvall
Anmälan för rivning av tryckstegringsbyggnad.
Rivning av förråd i Sundsvall
Rivningslov för rivning av byggnad på räddningstjänstens övningsanläggning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.