Alla aktuella industriprojekt i Västerbottens län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nytt industriområde i Skelleftehamn
Syftet är att möjliggöra för etablering av industri som behöver stora ytor och logistik som hamn, järnvägs- och vägnät.
Om och tillbyggnad av industri i Lövånger
Om- och tillbyggnad av industrilokal.
Nybyggnad av industribyggnader på Ersboda
Området är på totalt 60 hektar.
Återuppbyggnad av industrihus i Malå
Objektet omfattar uppbyggnad av industrilokal efter brand. Ursprunglig byggnad uppfördes 2009. Den nya byggnaden skall uppföras lika den tidigare med mindre justeringar.
Nybyggnad av lokaler för småindustri i Östteg, Umeå
Planerar att bygga minst 1 200 kvadratmeter i två plan med verksamhetslokaler på markplan och kontor på övervåningen.
Nybyggnad av industrihus i Umeå
Syftet med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för utökat område för industri.
Nybyggnad av industrihus i Umeå
Avser nybyggnad av industrilokal.
Ombyggnad av pumphus i Umeå
Ombyggnad av pumphuset på Lundåkern vid Kvarnvägen
Efterbehandlingsåtgärder vid dagbrott i fd gruva i Sorsele
Planerad etapp efter dagbrott B Åtgärderna består i att efterbehandla dagbrott C och intilliggande avtäckt berg genom bergrensning, kalkning, sortering av morän och återfyllning med sorterad och osorterad morän samt vissa mindre efterbehandlings- och saneringsåtgärder.
Efterbehandlingsåtgärder vid dagbrott i fd gruva i Sorsele
Planerad etapp efter dagbrott C. Att efterbehandla de ej vattenfyllda delarna av dagbrott D, genom att bortleda och avvattna deponerat zinkhydroxidslam i geotuber, samt att bergrensa, kalka och fylla rensade ytor i dagbrottet med med tätmorän och morän
Nybyggnad av industri, verksamheter och besöksanläggning i Umeå
Mark för industri, verksamheter och besöksanläggning
Utbyggnad av industriområde på Klockarbäcken, Umeå
Planerat område för industri och verksamhetslokaler med inslag av handel.
Nybyggnad av industrihus i Burträsk
Mark avsedd till industri.
Nybyggnad av industrihus i Drängsmark
Mark avsedd till industri.
Nybyggnad av industrihus i Kusmark
Mark avsedd till industri.
Nybyggnad av industrihus i Skellefteå
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Umeå
Nybyggnad av industrilokal.
Utvidgning av industriområde i Skellefteå
Planens syfte är att skapa fler industritomter för olika verksamheter genom att utvidga ett område som redan är planlagt för industri.
Utbyggnad av fabrik i Vilhelmina
Tillbyggnad av fabrik.
Ombyggnad av industrihus i Umeå
Ombyggnad av industrilokal.
Ny svaveldoseringsanläggning samt nytt förråd vid kraftvärmeverk i Umeå
Avser uppförande av kallförråd för att förvara storsäckar med svavelgranulat stående på pall, samt uppförande av betongfundament för svaveldoseringsanläggning. Avser att konstruera och uppföra en svaveldoseringsanläggning på befintligt betongfundament för att minska högtemperaturskorrosion på överhettarna i Dåva 2.
Tillbyggnad av industrihus i Umeå
Tillbyggnad av industrilokal.
Byte av tak på industribyggnad i Åsele
Takomläggning på Blåvikens industribyggnad.
Rivning av vattenverk i Skellefteå
Avser rivning av vattenverk.
Ombyggnad av lager och verkstad i Umeå
Fasadändring och ändrad användning från tvätteri till verkstad och lager/butik.
Ombyggnad av kallager till varmt lager i Dorotea
Ombyggnation av kallt lager till varmt lager med arbetsplatser i Industrihus 11.
Renovering av tak på industribyggnad i Umeå
Avser nytt tätskikt inklusive plåtarbeten på Tegelslagaren 5, Industribyggnad f.d. Komatsu, Tegelbruksvägen 9, Umeå.
Rivning av förråd i Vännäs
Avser rivning av förråd.
Nybyggnad av lager i Åsele
Ansökan om bygglov - lager- eller industribyggnad.
Tillbyggnad av lager i Lycksele
Avser tillbyggnad av kallt lager.
Nybyggnad av industrihus i Vilhelmina
Ansökan om bygglov för industrilokal.
Ombyggnad av industrihus i Umeå
Installation av nytt ventilationssystem och ändring av befintligt avlopp samt ändring av brandskydd.
Nybyggnad av lager i Vännäs
Bygglov för nybyggnation av lagerbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Skellefteå
Nybyggnad av industribyggnad och förråd/soprum.
Nybyggnad av industrihus i Skellefteå
Nybyggnad av industribyggnad och markhöjning.
Nybyggnad av reningsverk i Skellefteå
Nybyggnad av reningsverk.
Tillbyggnad av industrihus i Skellefteå
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av skärmtak i Umeå
Tillbyggnad av handelslokal med skärmtak.
Tillbyggnad av kallförråd i Umeå
Tillbyggnad av kallförråd.
Tillbyggnad av förråd i Umeå
Tillbyggnad av komplementbyggnad.
Tillbyggnad av skärmtak i Skellefteå
Tillbyggnad av skärmtak.
Tillbyggnad av soprum i Umeå
Tillbyggnad av soprum.
Tillbyggnad av lager i Umeå
Tillbyggnad av tälthall.
Ombyggnad av sophus i Bjurholm
Ändrad användning av industri- och lagerbyggnad från förråd till miljöstation.
Nybyggnad av silo i Skellefteå
Nybyggnad av silo samt byte av färg på en bef. silo.
Nybyggnad av förråd i Umeå
Nybyggnad av skidförråd.
Nybyggnad av lager i Skellefteå
Nybyggnad av tälthall och flytt av kallförråd.
Nybyggnad av lager i Umeå
Nybyggnad av tälthall.
Nybyggnad av lager i Umeå
Nybyggnad av tälthangar.
Nybyggnad av förråd i Umeå
Nybyggnad av utsiktstorn.
Nybyggnad av förråd i Umeå
Nybyggnad av vaktkur.
Nybyggnad av återvinningsstation i Skellefteå
Nybyggnad av återvinningsstation 17501.
Nybyggnad av lagertält i Robertsfors
Bygglov för nybyggnad av industrihall i plastcanvas.
Nybyggnad av pumpstation i Umeå
Nybyggnad av pumphus.
Nybyggnad av pumpstation i Skellefteå
Nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av förråd i Skellefteå
Tidsbegränsat bygglov för etablering av manskapsbodar.
Nybyggnad av lager i Skellefteå
Tidsbegränsat bygglov för lagertält.
Nybyggnad av lager i Umeå
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av tälthall till 2025-12-31.
Nybyggnad av lager i Umeå
Tidsbegränsat lov för nybyggnad av tälthall t.o.m 2031-09-30.
Nybyggnad av lager i Umeå
Tidsbegränsat lov för uppsättning av ouppvärmt tält som väderskydd till 2031-10-12.
Rivning av förråd i Skellefteå
Rivning av förråd.
Rivning av kallförråd i Skellefteå
Rivning av kallförråd.
Rivning av förråd i Skellefteå
Rivning av komplementbyggnad (flytt).
Rivning av förråd i Umeå
Rivning av komplementbyggnad.
Rivning av förråd i Skellefteå
Rivning av parti mot söder.
Rivning av förråd i Skellefteå
Rivning av två små förråd (flyttas).
Nybyggnad av lager i Lycksele
Bygglov komplementbyggnad förrådstält e 11038.
Nybyggnad av kallförråd i Lycksele
Bygglov komplementbyggnad kallförråd.
Nybyggnad av cistern i Lycksele
Bygglov nybyggnad hvo 100 tank.
Nybyggnad av förråd i Lycksele
Bygglov nybyggnad väderskyddad utsiktsplats e 11522.
Ombyggnad av cistern i Malå
Bygglov, ombyggnad, drivmedelsanläggning, byte av cistern.
Nybyggnad av sophus i Åsele
Ansökan om bygglov - komplementbyggnad sophus.
Nybyggnad av förråd i Vilhelmina
Ansökan om bygglov för nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av förråd i Vilhelmina
Ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Vindeln
Ansökan om nybyggnad (ställa upp 3 stycken nya vindskydd för fiske och friluftsliv, och ställa upp 3 stycken nya torrtoaletter som ersätter förfallna torrtoaletter).
Nybyggnad av förråd i Vindeln
Ansökan om nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Vilhelmina
Anmälan anmälningspliktig byggnad - attefalls förråd.
Nybyggnad av soprum i Åsele
Ansökan om bygglov - soprum och skydd för soptunnor.
Ombyggnad av industrihus i Bjurholm
Ansökan om bygglov för annan ändring, flytta frysrum och bredda friteringsrum.
Uppförande av väderskydd vid ridhus i Umeå
Umeå kommun avser att hyra väderskydd till en tillfällig ridhall under tid som befintlig ridhall byggs om. Väderskyddets storlek ca 20x80 m.
Återuppbyggnad av stall i Skellefteå
Återuppbyggnad av stall.
Tillbyggnad av förråd på flerbostadshus i Skellefteå
Tillbyggnad av förråd vid entréer.
Rivning av reningsverk i Vilhelmina
Ansökan om rivningslov för äldre reningsverk.
UV-rening i vattenverk i Norsjö
Avser UV-rening Lustkulla.
Utvändigt underhåll av industrihus i Umeå
Fasadändring av industribyggnad.
Anpassning av lokal till verkstad i Umeå
Anpassning av lokal till verkstad.
Tillbyggnad av industrihus i Skellefteå
Tillbyggnad av industribyggnad och lagerbyggnad, kallförråd.
UV-rening i vattenverk i Norsjö
Avser UV-rening Bastuträsk.
Upprustning av fasad på vattenverk i Sorsele kommun
Planerat projekt ur investeringsbudget 2021-2023. Avser fasad och fönster.
Utvändigt underhåll av produktionslokal i Umeå
Fasadändring av verksamhetslokal, nya fönster.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.