Alla aktuella industriprojekt i Västerbottens län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Tillbyggnad av pappersbruk i Obbola, Umeå
Totalt en investering på 7,5 miljarder kronor. Projektet ska vara helt klart i början av år 2023 och nå full kapacitet inom tre år. En miljard läggs på miljöinvesteringar, som innebär att SCAs egna industriprocesser blir till 97 procent fossilfria.
Nybyggnad av industrilokaler i Umeå
Avser nybyggnad av produktionsanläggning.
Nybyggnad av batterifabrik i Skellefteå, Hus 1
Avser huvudfabrik för batteritillverkning. Markstart juni 2018. Exploatering/markarbeten på projekt 1494793. Total BTA yta för Hus 1-4 är ca 110 000 kvm.
Nybyggnad av industribyggnad i Skellefteå
Nybyggnad av industrihus.
Efterbehandlingsåtgärder vid dagbrott i fd gruva i Sorsele
Planerad etapp efter dagbrott B Åtgärderna består i att efterbehandla dagbrott C och intilliggande avtäckt berg genom bergrensning, kalkning, sortering av morän och återfyllning med sorterad och osorterad morän samt vissa mindre efterbehandlings- och saneringsåtgärder.
Efterbehandlingsåtgärder vid dagbrott i fd gruva i Sorsele
Planerad etapp efter dagbrott C. Åtgärderna består i att efterbehandla dagbrott D och intilliggande avtäckt berg genom bergrensning, kalkning, sortering av morän och återfyllning med sorterad och osorterad morän samt vissa mindre efterbehandlings- och saneringsåtgärder.
Nybyggnad av industrihus i Skellefteå
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Bureå
Mark avsedd till industri.
Nybyggnad av industrihus i Bygdsiljum
Mark avsedd till industri.
Nybyggnad av industrihus i Drängsmark
Mark avsedd till industri.
Nybyggnad av industrihus i Jörn
Mark avsedd till industri.
Nybyggnad av industrihus i Kåge
Mark avsedd till industri.
Nybyggnad av industrihus i Skelleftehamn
Mark avsedd till industri.
Nybyggnad av industrihus i Ursviken
Mark avsedd till industri.
Nybyggnad av däckhotell i Umeå
Nybyggnad av däckhotell.
Nybyggnad av industrihus i Umeå
Nybyggnad av industrihall och parkering.
Nybyggnad av industrihus i Umeå
Nybyggnad av industrilokal.
Tillbyggnad av verkstadslokal i Sorsele
Avser tillbyggnad av verkstadslokal.
Ombyggnad av industrihus i Umeå
Ombyggnad av industrilokal.
Nybyggnad av vattenverk i Ankarsund
Nybyggnad av vattenverk.
Nybyggnad av industrihus/kontor i Skellefteå
Nybyggnad av tre industribyggnader. Industrifack med kontor.
Efterbehandling av Blaikengruvan i Sorsele, E1
Entreprenaden omfattar att utforma befintligt gråbergsupplag till de släntlängder och släntlutningar som erfordras för att kunna anlägga en kvalificerad sluttäckning. Preliminärt uppskattas volymen gråberg och morän som behöver hanteras till 500 000 m3.
Tillbyggnad av industrilokal i Vilhelmina
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industrilokal.
Uppgradering av styr- och drivsystem vid pannanläggning i Bjurholm
Anläggningen i Bjurholm består av en pelletspanna på 1,5 MW. Arbetet avser uppgradering av styr- och drivsystem.
Tillbyggnad av industrilokal i Vännäs
Avser tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad för mat- och restavfall vid ÅVC, Lycksele
Nybyggnad av industrihus för mottagning av mat- och restavfall samt kabelschakter, vägar, planer och stödmurar.
Tillbyggnad av verkstad i Umeå
Tillbyggnad av verkstadslokal och rivning av förråd.
Ombyggnad av kallager till varmt lager i Dorotea
Ombyggnation av kallt lager till varmt lager med arbetsplatser i Industrihus 11.
Renovering av tak på industribyggnad i Umeå
Avser nytt tätskikt inklusive plåtarbeten på Tegelslagaren 5, Industribyggnad f.d. Komatsu, Tegelbruksvägen 9, Umeå.
Utvändigt underhåll av panncentral i Umeå
Befintlig invallning rivs och ersätts med ny invallning som är väderskyddad. Den befintliga invallningens bottenplatta behålls och tätas samt görs större för den nya invallningen. Panncentralen ljudisoleras invändigt.
Nybyggnad av produktionslokal i Bjurholm
Ansökan om bygglov för produktionslokal.
Utvändigt underhåll av industrihus i Umeå
Fasadändring av industribyggnader.
Ombyggnad av lager i Umeå
Fasadändring och ändrad användning från tvätteri samt verkstad och lager/butik till handel och lager.
Ombyggnad av industrihus i Umeå
Installation av nytt ventilationssystem och ändring av befintligt avlopp samt ändring av brandskydd.
Nybyggnad av växthus i Skellefteå
Nybyggnad av växthus., Rivning av växthus. Hedensbyn 25:1,Degerbyn 21:1.
Nybyggnad av industrihus i Storuman
Nybyggnad av industrilokal.
Nybyggnad av industrihus i Umeå
Nybyggnad av industribyggnad och parkeringsplatser.
Nybyggnad av industrihus i Umeå
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av panncentral i Umeå
Nybyggnad av panncentral, Marklov för schaktning Sävar 62:1.
Nybyggnad av förråd i Umeå
Tillbyggnad av vårdbyggnad samt nybyggnad av komplementbyggnad.
Tillbyggnad av verkstad i Skellefteå
Tillbyggnad av verkstad.
Tillbyggnad av industrihus i Umeå
Tillbyggnad av industribyggnad och rivning av befintligt skärmtak och personalutrymme samt nybyggnad av parkering.
Tillbyggnad av industrihus i Skellefteå
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Umeå
Tillbyggnad av industrihall.
Tillbyggnad av industrihus i Umeå
Tillbyggnad av industrilokal med skärmtak.
Tillbyggnad av verkstad i Skellefteå
Tillbyggnad av verkstad med skärmtak.
Nybyggnad av pumpstation i Umeå
Nybyggnad av pumphus.
Nybyggnad av skärmtak i Umeå
Nybyggnad av skärmtak Sävar 54:2,53:1.
Nybyggnad av soprum i Skellefteå
Nybyggnad av soprum.
Nybyggnad av pumpstation i Umeå
Nybyggnad av tryckstegringsstation.
Nybyggnad av lager i Umeå
Nybyggnad av tunneltält.
Nybyggnad av lager i Umeå
Nybyggnad av tält.
Nybyggnad av lager i Skellefteå
Nybyggnad av tälthall.
Nybyggnad av lager i Umeå
Nybyggnad av tälthall.
Nybyggnad av lagertält i Umeå
Nybyggnad av tälthallar, Rivning av huvudbyggnad Brännland 22:10.
Nybyggnad av kallförråd i Umeå
Nybyggnad av kallförråd.
Nybyggnad av förråd i Umeå
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Tillbyggnad av fläktrum i Umeå
Tillbyggnad av industribyggnad avseende fläktrum och takhuv samt rivning av befintligt fläktrum.
Tillbyggnad av industrihus i Skellefteå
Tillbyggnad av industribyggnad med skärmtak.
Tillbyggnad av skärmtak i Umeå
Tillbyggnad av industribyggnad med skärmtak.
Rivning av magasin i Umeå
Rivning av magasinsbyggnad.
Rivning av industrihus i Skellefteå
Rivning av industri- och lagerbyggnad.
Rivning av industrihus i Umeå
Rivning av industribyggnad.
Nybyggnad av pumpstation i Skellefteå
Rivning samt nybyggnad av pumpstation.
Tillbyggnad av industrihus i Skellefteå
Tillbyggnad av industri- och lagerbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Skellefteå
Nybyggnad av förråd och soprum.
Nybyggnad av förråd i Skellefteå
Nybyggnad av förråd.
Utvändigt underhåll av förråd i Umeå
Fasadändring av komplementbyggnad.
Utvändigt underhåll av växthus i Umeå
Fasadändring av orangeribyggnad.
Tillbyggnad av skärmtak i Umeå
Fasadändring av panncentral avseende skärmtak.
Nybyggnad av cistern i Umeå
Nybyggnad av cistern.
Nybyggnad av växthus i Sorsele
Bygglov för tunnelväxthus och staket.
Nybyggnad av lager i Lycksele
Bygglov komplementbyggnad lagertält e 10726.
Nybyggnad av förråd i Norsjö
Bygglov nybyggnad av fågeltorn norsjö 8:63, norsjö.
Nybyggnad av förråd i Lycksele
Bygglov nybyggnad komplementbyggnad e 9181.
Nybyggnad av sophus i Lycksele
Bygglov underjordisk behållare.
Ombyggnad av förråd i Sorsele
Anmälan om rivning/flytt av byggnad.
Nybyggnad av förråd i Åsele
Ansökan om bygglov - nybyggnad 16 m².
Tillbyggnad av industri/lagerbyggnad i Skellefteå
Tillbyggnad av industri-/ och lagerbyggnad.
Ombyggnad av styrsystem för VVS i flerbostadshus i Umeå
Avser byte av styrsystem för Lappkastet 6. Anläggningen består av två undercentral och sju fläktrum (endast uppkoppling och visualisering av aggregaten), samt byte av VVC-pump och komplettering av energimätare för tappvarmvatten.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.