Alla aktuella industriprojekt i Västerbottens län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av industri i Skellefteå
Avser planer för nybyggnad av gödselindustri. Produktionsanläggning av cirkulär och fossilfri kaliumsulfat.
Nybyggnad av innovationscenter, Vindeln
Planen är att tillskapa ett unikt center som ska innehålla industrilokaler, utbildningscenter, kontor, omklädningsrum samt innovativa och hållbara lösningar för till exempel kommunens måltidsverksamhet. Inriktningen på utbildningarna kommer att vara mot bland annat metall, trä och ny teknik.
Nybyggnad av industrihus i Skellefteå
Nybyggnad av elektrolysverk för att ersätta det nedbrunna. Samt 2st ställverksbyggnader
Nybyggnad av logistikbyggnad i Skellefteå
Nybyggnad av terminal och kontor. Den nya fastigheten har en areal på 55 000 kvadratmeter och består av två byggnader, en huvudbyggnad som innehåller terminalhall, markhall, paketbilshall och kontor samt en byggnad med sprinkler- och miljörum.
Nybyggnad av återvinningsanläggning med kontor i Skellefteå
Nybyggnad av industribyggnader, kontorsbyggnad samt skärmtak.
Nybyggnad av industribyggnader på Ersboda, etapp 1
2 tomter kvar till försäljning.
Nybyggnad av industribyggnader på Ersboda, etapp 2
Området är på totalt ca 8-9 hektar och fördelat på 11 tomter.
Nybyggnad av industrilokal i Umeå
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av återvinningscentral i Robertsfors
Objektet omfattar nybyggnad av Återvinningscentral med ny väganslutning, asfalterad yta, mark, sorteringsramp, byggnader, dagvattendamm, planteringar, skyltning, nya VA-ledningar till byggnaderna samt el.
Nybyggnad av industri mm, Bjurholm
Tomter avsedda för industriverksamhet. Området är totalt 40 000 kvm
Nybyggnad av industrihus i Skellefteå
Nybyggnad av industri- och lagerbyggnad samt lagertält.
Om- och tillbyggnad av industrihus i Lycksele
Objektet avser om- och tillbyggnad av industrilokal som idag nyttjas av Maxmoduler tillbyggnad avser utökad produktionsyta inklusive kallförråd och sluss.
Om och tillbyggnad av industrihus i Umeå
Avser om- och tillbyggnad av kontor- och industribyggnad.
Om- och utbyggnad av återvinningscentral i Sävar, Umeå
Objektet avser om- och utbyggnad av Sävar ÅVC. Arbetena innefattar bl.a. rivning/demontering av byggnader, markarbeten för nya planer, utökning och höjning av ramp, VA-ledningar inkl. oljeavskiljare och fördröjningsmagasin, el och belysning, installation av övervakningskameror, hus och installation, stängsel och grindar.
Nybyggnad av industrihus på Nordvästra Ersboda, Umeå
Småindustri, exempelvis mindre tillverkningsindustrier, transportföretag, förrådsverksamhet, bygg- och installations­företag och verkstäder. All mark i området är markanvisad.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Hörnefors
3-4 industritomter finns till försäljning inom området.
Nybyggnad av industrihus i Umeå
Avser nybyggnad av industribyggnad samt rivning.
Nybyggnad av kontor och lager i Umeå
Nybyggnad av industribyggnad och uppsättning av solceller samt skyltar samt nybyggnad av parkeringsplatser
Nybyggnad av verkstad/industrihus i Umeå
Verksamheter som är lämpliga inom området är bland annat verkstäder, tillverkning med tillhörande försäljning och handel med skrymmande varor. Frakten 11 är 2742 kvm.
Nybyggnad av lager i Skellefteå
Tidsbegränsat bygglov för tälthall.
Nybyggnad av industrihus i Drängsmark
Mark avsedd till industri.
Nybyggnad av industrihus i Fällfors
Mark avsedd till småindustri.
Nybyggnad av bostäder och småindustri/hantverkshus i Vännäsby
Nybyggnad av bostäder samt småindustri/hantverkshus.
Nybyggnad av industrihus i Burträsk
Mark avsedd till industri.
Nybyggnad av industrihus i Byske
Mark avsedd till industri/småindustri.
Nybyggnad av industrihus i Lövånger
Mark avsedd till industri.
Nybyggnad av industrihus i Bureå
Mark avsedd till industri.
Nybyggnad av industrihus i Boliden
Mark avsedd för småindustri.
Nybyggnad av industrifack och lager i Umeå
Nybyggnad av industrifack och lagerlokal.
Ombyggnad av återvinningscentral i Nordmaling
Objektet avser om- och utbyggnad av Nordmalings ÅVC. Arbetena innefattar bl.a. rivning/demontering av installationer, markarbeten för nya planer, utökning och höjning av ramp, VA-ledningar inkl. oljeavskiljare, el och belysning, installation av övervakningskameror, hus och installation, stängsel och grindar.
Om- och tillbyggnad av ÅVC i Vindeln
Objektet avser om- och utbyggnad av Vindeln ÅVC. Arbetena innefattar bl.a. rivning/demontering/flytt av byggnader, markarbeten, utökning av ramp, VA-ledningar inkl. filterbrunn, el och belysning, installation av övervakningskameror, ny byggnad hus inkl. grundläggning och installationer, stängsel och grindar.
Nybyggnad av verkstad mm i Storuman
Nybyggnad verkstad, butik & personalbyggnad.
Nybyggnad av datapark i Lycksele
Avser nybyggnad datapark.
Nybyggnad av tälthall i Umeå
Avser nybyggnad av avrinningsplatta med tillhörande tälthall samt markarbete.
Tillbyggnad av industrihus i Skellefteå
Tillbyggnad av industri- och lagerbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Vilhelmina
Avser tillbyggnad av industri- och lagerbyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Skellefteå
Fasadändring och ändring av tak.
Nybyggnad av sjöbod i Skellefteå
Strandskyddsdispens för nybyggnad av 6 st sjöbodar med anslutande brygga.
Ombyggnad av industrihus i Skellefteå
Installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation.
Våtmarksrestaureringar med grävmaskin, Länsstyrelsen Västerbottens län
Anbudsgivaren kan lämna anbud på ett eller flera anbudsområden. En leverantör antas till respektive anbudsområde. Indelat i 6 anbudsområden: 1. Isklinten och Västermark, Umeå kommun. 2. Ängsbacka, Umeå kommun. 3. Hörnån, Umeå och Nordmalings kommun. 4. Stenmyran, Nordmalings kommun. 5. Sjulsmyran, Robertsfors kommun. 6. Daglösten, Skellefteå kommun.
Nya portar i industrihus i Umeå
3 st nya portar i industribyggnad.
Rivning av kontor i Umeå
Avser rivning av bitumen kvarn/tankar samt nedmontering av skärmtak och flytt av baracker.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).