Alla aktuella industriprojekt i Västerbottens län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av industrihus i Skellefteå
Nybyggnad av industri- och lagerbyggnad.
Nybyggnad av industribyggnad i Skellefteå
Nybyggnad av industrihus.
Nybyggnad av företagspark i Skellefteå
Nybyggnad av företagspark med plats för 28 verksamheter.
Nytt område för småindustrier i Storuman
Planer för nybyggnad av småindustrier.
Efterbehandlingsåtgärder vid dagbrott i fd gruva i Sorsele
Planerad etapp efter dagbrott B Åtgärderna består i att efterbehandla dagbrott B och intilliggande avtäckt berg genom bergrensning, kalkning, sortering av morän och återfyllning med sorterad och osorterad morän samt vissa mindre efterbehandlings- och saneringsåtgärder riktade mot område vid dagbrott A och malmplan/anrikningsverk. Föreliggande upphandling utgör en andra avgränsad etapp i efterbehandlingen av gruvområdet, och omfattar i huvudsak efterbehandlingen av dagbrott B. Efterföljande etapper innebär mer omfattande efterbehandlingsarbeten.
Efterbehandlingsåtgärder vid dagbrott i fd gruva i Sorsele
Åtgärderna består i att efterbehandla dagbrott B och intilliggande avtäckt berg genom bergrensning, kalkning, sortering av morän och återfyllning med sorterad och osorterad morän samt vissa mindre efterbehandlings- och saneringsåtgärder riktade mot område vid dagbrott A och malmplan/anrikningsverk. Föreliggande upphandling utgör en andra avgränsad etapp i efterbehandlingen av gruvområdet, och omfattar i huvudsak efterbehandlingen av dagbrott B. Efterföljande etapper innebär mer omfattande efterbehandlingsarbeten.
Nybyggnad av industrihus i Boliden
Mark avsedd till industri.
Nybyggnad av industrihus i Burträsk
Mark avsedd till industri.
Nybyggnad av industrihus i Fällfors
Mark avsedd till industri.
Nybyggnad av industrihus i Kusmark
Mark avsedd till industri.
Nybyggnad av industrihus i Lövånger
Mark avsedd till industri.
Nybyggnad av småindustri, Industrivägen 19, i Tärnaby
Exploateringsarbetet är klart. Markyta 3298 kvm. Planer för nybyggnad av småindustrier.
Nybyggnad av industrihus i Skellefteå
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Umeå
Nybyggnad av industrihall och parkering.
Nybyggnad av industrihus i Umeå
Nybyggnad av industrilokal och kontor.
Nybyggnad av industrihus i Umeå
Nybyggnad av industrilokal.
Utvidgning av industriområde i Skellefteå
Planens syfte är att skapa fler industritomter för olika verksamheter genom att utvidga ett område som redan är planlagt för industri.
Nybyggnad av industrihus/kontor i Skellefteå
Nybyggnad av tre industribyggnader. Industrifack med kontor.
Nybyggnad av vattenverk i Ankarsund
Nybyggnad av vattenverk.
Ombyggnad av industrilokal och kontor i Fredrika
Objektet avser ombyggnad av industrilokal och kontor för Vattenfall. Total bruttoarea ombyggnad: Plan 1 ca 300 m2, Plan 2 ca 250 m2.
Uppförande av två magasinsbyggnader i Holmsund, Umeå
Umeå Hamn AB har för avsikt att uppföra två magasinsbyggnader. Magasin ”Plattan” ska byggas under 2020 och magasin ”Gustavs udde” under 2021. Denna entreprenad avser leverans och montage av komplett magasin ovan grund-sockel, som utförs i annan entreprenad.
Tillbyggnad för ventilation på avloppsreningsverk i Skellefteå
Tillbyggnad för ventilation och takändring på avloppsreningsverk.
Uppgradering av styr- och drivsystem vid pannanläggning i Bjurholm
Anläggningen i Bjurholm består av en pelletspanna på 1,5 MW. Arbetet avser uppgradering av styr- och drivsystem.
Byte av tak på industribyggnad i Åsele
Takomläggning på Blåvikens industribyggnad.
Ombyggnad till fjärrkyla till datahallar i stadshuset i Umeå
Förläggning av kylledningar i mark mellan byggnad 01 -byggnad 02 samt byggnad 01-byggnad 09 inom Stadshusområdet. Håltagning ska ingå i respektive byggnad. Avser demontering av befintliga kylmaskiner för att sedan ansluta fjärrkyla till datahall 1 och 2 från Umeå Energi.
Skötsel och reinvesteringsarbeten av VA/vent samt avfuktningsanläggningar Distrikt Nord
Avser förebyggande och avhjälpande underhåll samt förekommande ny- och re-investeringsarbeten av VA-vent samt avfukningsanläggningar distrikt Nord. Entreprenaden kan även innebära kompletteringar av anordningar samt andra tjänster av drift- och underhållskaraktär. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2+2 år.
Tillbyggnad av lager i Lycksele
Bygglov tillbyggnad lager förråd.
Utvändigt underhåll av växthus i Umeå
Fasadändring av orangeribyggnad.
Rivning av industrihus i Skellefteå
Rivning av industri- och lagerbyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Skellefteå
Rivning del av tak på industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Skellefteå
Tillbyggnad av industri- och lagerbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Skellefteå
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Umeå
Tillbyggnad och fasadändring av industrilokal.
Tillbyggnad av vattenverk i Vindeln
Tillbyggnad av vattenverk.
Tillbyggnad av verkstad i Skellefteå
Tillbyggnad av verkstad med skärmtak.
Ombyggnad av industrihus i Umeå
Ändring av bärande konstruktioner.
Tillbyggnad av industrihus i Umeå
Tillbyggnad av industrihall.
Nybyggnad av förråd i Storuman
Rivning och nybyggnad av stuga för allmänheten.
Tillbyggnad av fläktrum i Umeå
Tillbyggnad av fläktrum på tak och byte av aggregat.
Rivning av skärmtak i Skellefteå
Rivning av skärmtak.
Rivning av uthus i Skellefteå
Rivning av uthus.
Nybyggnad av lager i Umeå
Nybyggnad av tält och uppförande av upplag.
Nybyggnad av förråd i Skellefteå
Nybyggnad av förråd och soprum.
Nybyggnad av förråd i Skellefteå
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av verkstad i Skellefteå
Nybyggnad av förråd/verkstad.
Nybyggnad av skärmtak i Skellefteå
Nybyggnad av vindskydd.
Nybyggnad av återvinningsstation i Umeå
Nybyggnad av återvinningsstation och plank.
Nybyggnad av förråd i Umeå
Nybyggnad och tillbyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av pumpstation i Umeå
Nybyggnad av pumphus.
Nybyggnad av pumpstation i Umeå
Nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av soprum i Skellefteå
Nybyggnad av soprum.
Nybyggnad av sophus i Lycksele
Bygglov underjordisk behållare.
Nybyggnad av sophus i Norsjö
Bygglov för nybyggnation av återvinningskur.
Nybyggnad av återvinningsstation i Robertsfors
Bygglov för upplag, återvinningsstation.
Nybyggnad av förråd i Lycksele
Bygglov nybyggnad komplementbyggnad e 9181.
Tillbyggnad av pumpstation i Dorotea
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av biobädd och pumpstation.
Tillbyggnad av förråd i Vilhelmina
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av förråd samt fasadändring, Anmälan för eldstad och rökrör Klimpfjäll 3:86.
Nybyggnad av lager i Lycksele
Ansökan om bygglov för uppsättning av tälthall.
Rivning av förråd i Sorsele
Ansökan om enklare byggärenden - rivningslov.
Tillbyggnad av industri/lagerbyggnad i Skellefteå
Tillbyggnad av industri-/ och lagerbyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.