Alla aktuella industriprojekt i Västerbottens län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Tillbyggnad av industrihus i Umeå
Avser tillbyggnad av industribyggnad med 9 nya fack som kommer vara ca 72kvm.
Nybyggnad av lab.moduler vid Norrlands Universitetssjukhus i Umeå
Objektet avser uppförande av hel modulbyggnad för lab.verksamhet vid Norrlands Universitetssjukhus i Umeå. Modulerna ska innehålla lokaler för klinisk mikrobiologi, klinisk immunologi, klinisk bakteriologi och virologi samt säkerhetslab i BSL3-klass. Modulbyggnaden blir ca 1800 m2.
Om och tillbyggnad av industri i Lövånger
Om- och tillbyggnad av industrilokal.
Nybyggnad av lokaler för småindustri i Östteg, Umeå
Ca 2000 kvm småindustri och kontor.
Nybyggnad av lastbilsterminal och administrationslokal i Skellefteå
Avers logistikterminal för lastbil. Andra våningen byggs som entresol och ska nyttjas för administration.
Nybyggnad av industrihus i Skellefteå
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Umeå
Avser nybyggnad av verksamhetslokaler.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Holmsund
Nybyggnad av industri/verksamhetslokaler.
Efterbehandlingsåtgärder vid dagbrott i fd gruva i Sorsele
Planerad etapp efter dagbrott B. Åtgärderna består i att efterbehandla dagbrott C och intilliggande avtäckt berg genom bergrensning, kalkning, sortering av morän och återfyllning med sorterad och osorterad morän samt vissa mindre efterbehandlings- och saneringsåtgärder.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Hörnefors
Fem industritomter finns till försäljning inom området.
Utbyggnad av industriområde på Klockarbäcken, Umeå
Planerat område för industri och verksamhetslokaler med inslag av handel.
Nybyggnad av återvinningsanläggning i Skellefteå
Planer för att utöka kapaciteten vid återvinningsanläggningen som ska stå intill batterifabriken i Skellefteå.
Nybyggnad av småindustri/hantverkshus i Vännäsby
Nybyggnad av småindustri/hantverkshus.
Nybyggnad av industrihus i Umeå
Nybyggnad av industrilokal.
Nybyggnad av industrihus i Vindeln
Avser ett fristående lager med en tredjeparts logistikterminal.
Nybyggnad av industrihus i Umeå
Projektet avser nybyggnad av industrilokal. Markarbetet påbörjas i april 2022.
Nybyggnad av industrihus i Umeå
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Umeå
Avser flytt av gammal industribyggnad och nybyggnad av industrihus innehållande 9 st industrifack.
Nybyggnad för mat- och restavfall vid ÅVC, Lycksele
Nybyggnad av industrihus för mottagning av mat- och restavfall samt kabelschakter, vägar, planer och stödmurar.
Tillbyggnad av industrihus i Umeå
Tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus/kontor i Skellefteå
Nybyggnad av tre industribyggnader. Industrifack med kontor.
Nybyggnad av industrihus i Skellefteå etapp 2
Nybyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Umeå
Tillbyggnad av verkstadslokal.
Uppförande av magasinstält i Holmsund, Umeå
Umeå Hamn AB har för avsikt att uppföra en magasinsbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Skellefteå
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av kontor på industrihus i Skellefteå
Tillbyggnad av industribyggnad med kontor.
Tillbyggnad av industrilokal i Vännäs
Avser tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av lager i Umeå
Nybyggnad av förråd och lager.
Tillbyggnad av lager i Lycksele
Avser tillbyggnad av kallt lager.
Nybyggnad av industrihus i Skellefteå
Nybyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Umeå
Tillbyggnad av industrilokal.
Utvändigt underhåll av industrihus i Umeå
Fasadändring av industrilokal.
Tillbyggnad av industrihus i Robertsfors
Bygglov för till-påbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Umeå
Fasadändring och tillbyggnad av industrilokal samt separat markåtgärd.
Rivning av magasin i Malå
Rivningslov, del av byggnad, sandmagasin på ca 12 kvm
Tillbyggnad av industrihus i Umeå
Avers nybyggnation av leveransdel.
Anpassning av lokal till verkstad i Umeå
Anpassning av lokal till verkstad.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).