Alla aktuella industriprojekt i Västerbottens län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av verkstad och kontor i Skellefteå
Avser nybyggnad av två kontorsvåningar och en verkstad med 10 meter högt i tak med traverser, som är anpassad för att jobba med service av maskiner på ca 65 ton. De två huskropparna är sammankopplade med varandra.
Om och tillbyggnad av industri i Lövånger
Om- och tillbyggnad av industrilokal.
Nybyggnad av industribyggnader på Ersboda, etapp 2
Det finns 3 tomter kvar för försäljning.
Nybyggnad av lokaler för småindustri i Östteg, Umeå
Ca 2000 kvm småindustri och kontor.
Nybyggnad av industribyggnader på Ersboda, etapp 2
Området är på totalt ca 8-9 hektar och fördelat på 10 tomter.
Nybyggnad av industri mm, Bjurholm
Området är totalt 40 000 kvm
Nybyggnad av industrihus i Umeå
Syftet med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för utökat område för industri.
Nybyggnad av industrihus i Umeå
Avser nybyggnad av industrilokal.
Nybyggnad av industrihus i Skellefteå
Nybyggnad av industrihus.
Utbyggnad av industriområde på Klockarbäcken, Umeå
Planerat område för verksamhetslokaler och industrier inom skogsbranschen. Klockarbäcken Västra ligger i nordvästra Umeå nära nya E12:an och Komatsu:s nya fabrik. Från Klockarbäcken Västra finns det goda kommunikationsmöjligheter eftersom området ligger intill västra länken och E12.
Utbyggnad av industriområde på Klockarbäcken, Umeå
Planerat område för industri och verksamhetslokaler med inslag av handel.
Utbyggnad av industriområde på Klockarbäcken, Umeå
Planerat område för industri och verksamhetslokaler.
Nybyggnad av småindustri, Ljungvägen, i Tärnaby
Markyta 10760 kvm. Beställare=Markägare
Nybyggnad av industrihus i Umeå
Avser nytt snickeri med tillhörande carport.
Nybyggnad av industrihus i Vindeln
Ansökan om nybyggnad av industri- och lagerbyggnad.
Nybyggnad av småindustri i Tärnaby
Nybyggnad av småindustri. Markyta 2500 kvm. Beställare=Markägare
Nybyggnad av industrihus i Drängsmark
Mark avsedd till industri.
Nybyggnad av industrihus i Fällfors
Mark avsedd till industri.
Nybyggnad av småindustri/hantverkshus i Vännäsby
Nybyggnad av småindustri/hantverkshus.
Nybyggnad av industrihus i Byske
Mark avsedd till industri.
Nybyggnad av industrihus i Bygdsiljum
Mark avsedd till industri.
Nybyggnad av industrihus i Jörn
Mark avsedd till industri.
Nybyggnad av industrihus i Kusmark
Mark avsedd till industri.
Nybyggnad av industrihus i Kåge
Mark avsedd till industri.
Nybyggnad av industrihus i Ursviken
Mark avsedd till småindustri.
Nybyggnad av sågintag i Rundvik
SCA har beslutat att investera i ett nytt sågintag och en pelletsanläggning vid Rundviks sågverk. Byggnation för pelletsanläggning sker i egen regi.
Tillbyggnad av industrihus i Lycksele
Avser om- och tillbyggnad av affärslokal som idag nyttjas av Jysk, tillbyggnad avser nytt personalrum, utökad lageryta samt affärsdel.
Utvidgning av industriområde i Skellefteå
Planens syfte är att skapa fler industritomter för olika verksamheter genom att utvidga ett område som redan är planlagt för industri.
Tillbyggnad av industrihus i Skellefteå
Tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av lagerlokal vid Klockarbäckens återvinningscentral i Umeå
Vakin planerar att bygga en lagerlokal och vill genomföra det med en låg klimat- och miljöpåverkan. För att uppnå det önskar Vakin i så stor utsträckning som möjlighet använda återbrukade byggmaterial och material med hög andel återvunnet innehåll. Lagerlokalen ska vara ca 400 - 500 m2 och uppföras på Klockarbäcken återvinningscentral (Källarvägen 4, Umeå).
Uppförande av lagertält i Umeå
Avser uppförande av lagertält på Gustavs Udde 3 i Umeå Hamn.
Tillbyggnad av verkstad i Umeå
Tillbyggnad av verkstadslokal och rivning av förråd.
Ny butiksodling i Skellefteå
Avser inomhusodling i butik.
Ombyggnad av lager i Lycksele
Bygglov ombyggnad.
Nybyggnad av verkstadsindustri i Skellefteå
Nybyggnad av industribyggnad med ett litet kontor i lokalen.
Invändig ombyggnad av verkstad i Lycksele
Bygglov ombyggnad ändrad verksamhet e 15477.
Ombyggnad av lager i Umeå
Ändrad användning från vårdlokal till lagerlokal.
Utvändigt underhåll av lager i Umeå
Fasadändring av lagerlokal.
Nybyggnad av lager i Vilhelmina
Nybyggnad av lagerhall.
Tillbyggnad av industrihus i Umeå
Tillbyggnad av industribyggnad.
Rivning av växthus i Umeå
Rivning av två växthus med tillhörande ekonomibyggnad. Bilaga "Uppdragsbeskrivning" utgör ramar och förutsättningar för genomförande av uppdrag. Deponi av insamlat material i samband med uppdragets genomförande ingår inte i uppdraget, för deponi skall Umeå kommuns upphandlade avtal för deponi nyttjas.
Utvändigt underhåll av industrihus i Lycksele
Avser byte av plåtfasad samt byte av en port.
Inpasseringssystem vid återvinningscentral i Norsjö
Planerat projekt ur investeringsbudget 2023-2024.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).