Alla aktuella industriprojekt i Umeå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av lokaler för småindustri i Östteg, Umeå
Ca 2000 kvm småindustri och kontor.
Nybyggnad av lokaler för småindustri i Östteg, Umeå
Planerar att bygga minst 1 200 kvadratmeter i två plan med verksamhetslokaler på markplan och kontor på övervåningen.
Nybyggnad av industrihus i Umeå
Avser nybyggnad av industrilokal.
Nybyggnad av biltvätt mm på Ersboda, Umeå
Avser nybyggnad av biltvätt, däckhantering mm
Nybyggnad av industrihus på Nordvästra Ersboda, Umeå
Ett fåtal lediga fastigheter finns inom området. Markanvisning sker löpande. Typ av verksamhet Småindustri, exempelvis mindre tillverkningsindustrier, transportföretag, förrådsverksamhet, bygg- och installations­företag och verkstäder.
Nybyggnad av industri, verksamheter och besöksanläggning i Umeå
Mark för industri, verksamheter och besöksanläggning
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Holmsund
Nybyggnad av industri/verksamhetslokaler.
Utbyggnad av industriområde på Klockarbäcken, Umeå
Planerat område för industri och verksamhetslokaler med inslag av handel.
Nybyggnad av industrihus i Umeå
Nybyggnad av industrilokal.
Nybyggnad av industrihus i Umeå
Nybyggnad av industribyggnad.
Ny svaveldoseringsanläggning samt nytt förråd vid kraftvärmeverk i Umeå
Avser uppförande av kallförråd för att förvara storsäckar med svavelgranulat stående på pall, samt uppförande av betongfundament för svaveldoseringsanläggning. Avser att konstruera och uppföra en svaveldoseringsanläggning på befintligt betongfundament för att minska högtemperaturskorrosion på överhettarna i Dåva 2.
Tillbyggnad av industrihus i Umeå
Tillbyggnad av industrilokal.
Uppförande av magasinstält i Holmsund, Umeå
Umeå Hamn AB har för avsikt att uppföra en magasinsbyggnad.
Tillbyggnad av vattenverk i Umeå
Tillbyggnad av vattenverk samt marklov för schaktning.
Ombyggnad av industrihus i Umeå
Ändring av befintligt ventilationssystem.
Utvändigt underhåll av industrihus i Umeå
Fasadändring av industrilokal.
Utvändigt underhåll av panncentral i Umeå
Befintlig invallning rivs och ersätts med ny invallning som är väderskyddad. Den befintliga invallningens bottenplatta behålls och tätas samt görs större för den nya invallningen. Panncentralen ljudisoleras invändigt.
Rivning av förråd i Umeå
Rivning av komplementbyggnad.
Rivning av lager i Umeå
Rivning av tält.
Nybyggnad av lager i Umeå
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av tälthall till 2025-12-31.
Nybyggnad av lager i Umeå
Tidsbegränsat lov för nybyggnad av tält tom 2031-12-10.
Nybyggnad av lager i Umeå
Tidsbegränsat lov för nybyggnad av tälthall t.o.m 2031-09-30.
Nybyggnad av lager i Umeå
Tidsbegränsat lov för uppsättning av ouppvärmt tält som väderskydd till 2031-10-12.
Nybyggnad av cistern i Umeå
Nybyggnad av oljecistern.
Nybyggnad av pumpstation i Umeå
Nybyggnad av pumphus.
Nybyggnad av skärmtak i Umeå
Nybyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av soprum i Umeå
Nybyggnad av soprum.
Nybyggnad av lager i Umeå
Nybyggnad av tälthall.
Nybyggnad av lager i Umeå
Nybyggnad av tälthangar.
Nybyggnad av förråd i Umeå
Nybyggnad av utsiktstorn.
Nybyggnad av förråd i Umeå
Nybyggnad av vaktkur.
Nybyggnad av återvinningsstation i Umeå
Nybyggnad av återvinningscentral samt plank.
Tillbyggnad av soprum i Umeå
Tillbyggnad av soprum.
Tillbyggnad av lager i Umeå
Tillbyggnad av tälthall.
Utvändigt underhåll av verkstad i Umeå
Uppsättning av skylt och fasadändring.
Uppförande av väderskydd vid ridhus i Umeå
Umeå kommun avser att hyra väderskydd till en tillfällig ridhall under tid som befintlig ridhall byggs om. Väderskyddets storlek ca 20x80 m.
Ombyggnad av bageri i Umeå
Ändrad användning från lagerlokal till bagerilokal samt fasadändring.
Utvändigt underhåll av industrihus i Umeå
Fasadändring av industribyggnad.
Anpassning av lokal till verkstad i Umeå
Anpassning av lokal till verkstad.
Utvändigt underhåll på industrihus i Umeå
Fasadändring av industrilokal med nya fönster.
Utvändigt underhåll av produktionslokal i Umeå
Fasadändring av verksamhetslokal, nya fönster.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.