Alla aktuella industriprojekt i Umeå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av panncentral i Umeå
Nybyggnad av panncentral, Marklov för schaktning Sävar 62:1.
Nybyggnad av industrihus i Umeå
Syftet med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för utökat område för industri.
Nybyggnad av industrihus i Umeå
Avser nybyggnad av industrilokal.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Holmsund
Nybyggnad av industri/verksamhetslokaler.
Nybyggnad av industrihus i Umeå
Nybyggnad av industrilokal.
Nybyggnad av industrihus i Umeå
Nybyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Umeå
Ombyggnad av industrilokal.
Ny svaveldoseringsanläggning samt nytt förråd vid kraftvärmeverk i Umeå
Avser uppförande av kallförråd för att förvara storsäckar med svavelgranulat stående på pall, samt uppförande av betongfundament för svaveldoseringsanläggning. Avser att konstruera och uppföra en svaveldoseringsanläggning på befintligt betongfundament för att minska högtemperaturskorrosion på överhettarna i Dåva 2.
Uppförande av magasinstält i Holmsund, Umeå
Umeå Hamn AB har för avsikt att uppföra en magasinsbyggnad.
Ombyggnad av lager och verkstad i Umeå
Fasadändring och ändrad användning från tvätteri till verkstad och lager/butik.
Tillbyggnad av verkstad i Umeå
Tillbyggnad av verkstadslokal och rivning av förråd.
Utvändigt underhåll av panncentral i Umeå
Befintlig invallning rivs och ersätts med ny invallning som är väderskyddad. Den befintliga invallningens bottenplatta behålls och tätas samt görs större för den nya invallningen. Panncentralen ljudisoleras invändigt.
Renovering av tak på industribyggnad i Umeå
Avser nytt tätskikt inklusive plåtarbeten på Tegelslagaren 5, Industribyggnad f.d. Komatsu, Tegelbruksvägen 9, Umeå.
Utvändigt underhåll av industrihus i Umeå
Fasadändring av industribyggnader.
Ombyggnad av industrihus i Umeå
Installation av nytt ventilationssystem och ändring av befintligt avlopp samt ändring av brandskydd.
Nybyggnad av industrihus i Umeå
Nybyggnad av industribyggnad och parkeringsplatser.
Nybyggnad av förråd i Umeå
Tillbyggnad av vårdbyggnad samt nybyggnad av komplementbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Umeå
Tillbyggnad av industribyggnad och rivning av befintligt skärmtak och personalutrymme samt nybyggnad av parkering.
Ombyggnad av laboratorium i Umeå
Ändrad användning av kontor till laboratorium.
Tillbyggnad av industrihus i Umeå
Tillbyggnad av industrilokal med skärmtak.
Tillbyggnad av kallförråd i Umeå
Tillbyggnad av kallförråd.
Tillbyggnad av förråd i Umeå
Tillbyggnad av komplementbyggnad.
Rivning av magasin i Umeå
Rivning av magasinsbyggnad.
Rivning av industrihus i Umeå
Rivning av industribyggnad.
Tillbyggnad av skärmtak i Umeå
Tillbyggnad av handelslokal med skärmtak.
Tillbyggnad av fläktrum i Umeå
Tillbyggnad av industribyggnad avseende fläktrum och takhuv samt rivning av befintligt fläktrum.
Tillbyggnad av skärmtak i Umeå
Tillbyggnad av industribyggnad med skärmtak.
Nybyggnad av förråd i Umeå
Nybyggnad av skidförråd.
Nybyggnad av lager i Umeå
Nybyggnad av tunneltält.
Nybyggnad av lager i Umeå
Nybyggnad av tält.
Nybyggnad av lager i Umeå
Nybyggnad av tälthall.
Nybyggnad av lagertält i Umeå
Nybyggnad av tälthallar, Rivning av huvudbyggnad Brännland 22:10.
Nybyggnad av cistern i Umeå
Nybyggnad av cistern.
Nybyggnad av kallförråd i Umeå
Nybyggnad av kallförråd.
Nybyggnad av förråd i Umeå
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Utvändigt underhåll av förråd i Umeå
Fasadändring av komplementbyggnad.
Tillbyggnad av skärmtak i Umeå
Fasadändring av panncentral avseende skärmtak.
Uppförande av väderskydd vid ridhus i Umeå
Umeå kommun avser att hyra väderskydd till en tillfällig ridhall under tid som befintlig ridhall byggs om. Väderskyddets storlek ca 20x80 m.
Ombyggnad av styrsystem för VVS i flerbostadshus i Umeå
Avser byte av styrsystem för Lappkastet 6. Anläggningen består av två undercentral och sju fläktrum (endast uppkoppling och visualisering av aggregaten), samt byte av VVC-pump och komplettering av energimätare för tappvarmvatten.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.