Alla aktuella industriprojekt i Umeå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av industrihus i Umeå
Nybyggnad av industrihall och parkering.
Nybyggnad av industrihus i Umeå
Nybyggnad av industrilokal och kontor.
Nybyggnad av industrihus i Umeå
Nybyggnad av industrilokal.
Uppförande av två magasinsbyggnader i Holmsund, Umeå
Umeå Hamn AB har för avsikt att uppföra två magasinsbyggnader. Magasin ”Plattan” ska byggas under 2020 och magasin ”Gustavs udde” under 2021. Denna entreprenad avser leverans och montage av komplett magasin ovan grund-sockel, som utförs i annan entreprenad.
Ombyggnad till fjärrkyla till datahallar i stadshuset i Umeå
Förläggning av kylledningar i mark mellan byggnad 01 -byggnad 02 samt byggnad 01-byggnad 09 inom Stadshusområdet. Håltagning ska ingå i respektive byggnad. Avser demontering av befintliga kylmaskiner för att sedan ansluta fjärrkyla till datahall 1 och 2 från Umeå Energi.
Skötsel och reinvesteringsarbeten av VA/vent samt avfuktningsanläggningar Distrikt Nord
Avser förebyggande och avhjälpande underhåll samt förekommande ny- och re-investeringsarbeten av VA-vent samt avfukningsanläggningar distrikt Nord. Entreprenaden kan även innebära kompletteringar av anordningar samt andra tjänster av drift- och underhållskaraktär. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2+2 år.
Utvändigt underhåll av växthus i Umeå
Fasadändring av orangeribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Umeå
Tillbyggnad och fasadändring av industrilokal.
Ombyggnad av industrihus i Umeå
Ändring av bärande konstruktioner.
Nybyggnad av pumpstation i Umeå
Nybyggnad av pumphus.
Nybyggnad av pumpstation i Umeå
Nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av lager i Umeå
Nybyggnad av tält och uppförande av upplag.
Nybyggnad av återvinningsstation i Umeå
Nybyggnad av återvinningsstation och plank.
Nybyggnad av förråd i Umeå
Nybyggnad och tillbyggnad av komplementbyggnad.
Tillbyggnad av fläktrum i Umeå
Tillbyggnad av fläktrum på tak och byte av aggregat.
Tillbyggnad av industrihus i Umeå
Tillbyggnad av industrihall.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.