Alla aktuella industriprojekt i Umeå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av industri i Ersboda, Etapp 1
Nybyggnad av industrilokal.
Nybyggnad av industribyggnader på Ersboda
Området är på totalt 60 hektar.
Nybyggnad av lokaler för småindustri i Östteg, Umeå
Avser mark för småindustriändamål.
Nybyggnad av industrihus i Umeå
Nybyggnad av industrihall och parkering.
Nybyggnad av industrihus i Umeå
Nybyggnad av industrilokal och kontor.
Nybyggnad av industrihus i Umeå
Nybyggnad av industrilokal.
Uppförande av två magasinsbyggnader i Holmsund, Umeå
Umeå Hamn AB har för avsikt att uppföra två magasinsbyggnader. Magasin ”Plattan” ska byggas under 2020 och magasin ”Gustavs udde” under 2021. Denna entreprenad avser leverans och montage av komplett magasin ovan grund-sockel, som utförs i annan entreprenad.
Ombyggnad till fjärrkyla till datahallar i stadshuset i Umeå
Förläggning av kylledningar i mark mellan byggnad 01 -byggnad 02 samt byggnad 01-byggnad 09 inom Stadshusområdet. Håltagning ska ingå i respektive byggnad. Avser demontering av befintliga kylmaskiner för att sedan ansluta fjärrkyla till datahall 1 och 2 från Umeå Energi.
Skötsel och reinvesteringsarbeten av VA/vent samt avfuktningsanläggningar Distrikt Nord
Avser förebyggande och avhjälpande underhåll samt förekommande ny- och re-investeringsarbeten av VA-vent samt avfukningsanläggningar distrikt Nord. Entreprenaden kan även innebära kompletteringar av anordningar samt andra tjänster av drift- och underhållskaraktär. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2+2 år.
Byte av ångautoklaver på forskningsanläggning i Umeå
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) inbjuder leverantörer att inkomma med anbud i upphandling av 2 st. ångautoklaver med option för tillhörande varor och tjänster.
Ombyggnad av industrihus i Umeå
Fasadändring samt inre ändring av industrilokal.
Nybyggnad av förråd i Umeå
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av skärmtak i Umeå
Nybyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av sophus i Umeå
Nybyggnad av sopkassuner.
Nybyggnad av lager i Umeå
Nybyggnad av tält och virkeställ.
Nybyggnad av lager i Umeå
Nybyggnad av tält.
Ombyggnad av fläktrum i Umeå
Om- och tillbyggnad av fläktrum.
Installationsentreprenad för vattenbehandlingssystem i Norrbyn, Umeå
Upphandlingen avser totalentreprenad av vattenbehandlingssystem i Norrbyn.
Rivning av förråd i Umeå
Rivning av lada.
Nybyggnad av lager i Umeå
Tidsbegränsat lov för nybyggnad av tälthall tom 2025-11-01.
Nybyggnad av lager i Umeå
Tidsbegränsat lov för uppsättning av lagerhall till och med 2025-12-31.
Tillbyggnad av lager i Umeå
Tillbyggnad av lagerlokal med lastbryggor.
Uppförande av tälthall för sandförvaring i Umeå
Umeå kommun avser att upphandla en tälthall för sandförvaring. Tälthallen ska förankras ovanpå betongsockel, kantbalk eller liknande vilket även ingår i entreprenaden. Erforderliga markarbeten för betongsockel ska utföras och dimensioneras för 800 m3 sand. Lagertältet ska uppföras på VÄSTERTEG 40:1 och 34:2 i Umeå kommun.
Utbyte av styrsystem för VVS i Umeå
AB Bostaden i Umeå har för avsikt att byta Styrsystem för värme och ventilation i 1 undercentral och 2st fläktrum på Berghem.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.