Alla aktuella industriprojekt i Sorsele

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Efterbehandlingsåtgärder vid dagbrott i fd gruva i Sorsele
Planerad etapp efter dagbrott B Åtgärderna består i att efterbehandla dagbrott C och intilliggande avtäckt berg genom bergrensning, kalkning, sortering av morän och återfyllning med sorterad och osorterad morän samt vissa mindre efterbehandlings- och saneringsåtgärder.
Efterbehandlingsåtgärder vid dagbrott i fd gruva i Sorsele
Planerad etapp efter dagbrott C. Åtgärderna består i att efterbehandla dagbrott D och intilliggande avtäckt berg genom bergrensning, kalkning, sortering av morän och återfyllning med sorterad och osorterad morän samt vissa mindre efterbehandlings- och saneringsåtgärder.
Efterbehandling av Blaikengruvan i Sorsele, E1
Entreprenaden omfattar att utforma befintligt gråbergsupplag till de släntlängder och släntlutningar som erfordras för att kunna anlägga en kvalificerad sluttäckning. Preliminärt uppskattas volymen gråberg och morän som behöver hanteras till 500 000 m3.
Tillbyggnad av industrihus i Sorsele
Bygglov för tillbyggnad av industrilokal.
Nybyggnad av växthus i Sorsele
Bygglov för tunnelväxthus och staket.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.