Alla aktuella industriprojekt i Sorsele

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Efterbehandlingsåtgärder vid dagbrott i fd gruva i Sorsele
Planerad etapp efter dagbrott B Åtgärderna består i att efterbehandla dagbrott C och intilliggande avtäckt berg genom bergrensning, kalkning, sortering av morän och återfyllning med sorterad och osorterad morän samt vissa mindre efterbehandlings- och saneringsåtgärder.
Efterbehandlingsåtgärder vid dagbrott i fd gruva i Sorsele
Planerad etapp efter dagbrott C. Att efterbehandla de ej vattenfyllda delarna av dagbrott D, genom att bortleda och avvattna deponerat zinkhydroxidslam i geotuber, samt att bergrensa, kalka och fylla rensade ytor i dagbrottet med med tätmorän och morän
Tillbyggnad av verkstadslokal i Sorsele
Avser tillbyggnad av verkstadslokal.
Efterbehandling av Blaikengruvan i Sorsele, E1
Entreprenaden omfattar att utforma befintligt gråbergsupplag till de släntlängder och släntlutningar som erfordras för att kunna anlägga en kvalificerad sluttäckning. Preliminärt uppskattas volymen gråberg och morän som behöver hanteras till 500 000 m3.
Byte av tak och fasad på reningsverk i Sorsele
Planerat projekt från investeringsbudget 2021-2023. Avser tak och fasad på reningsverk.
Ombyggnad av förråd i Sorsele
Anmälan om rivning/flytt av byggnad.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.