Alla aktuella industriprojekt i Östergötlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 125 st.

Tillbyggnad av industrihus i Motala
Tillbyggnad av industri.
Nybyggnad av verksamhetsområde i Kåparp, Linköping
Verksamhetsmark och kontorsmark för kunskapsintensiva utvecklings- och forskningsföretag. För att möta upp verksamheternas och omgivningens behov av boende möjliggörs bostäder samt tillfällig vistelse i form av hotell och lägenhetshotell.
Nytt verksamhetsområde i Mjölby
Ca 30 hektar mark. Tillverkande industri, logistik och lager.
Nybyggnad av målerihall i Mjölby
Nybyggnad av målerihall på ca 7000 kvm
Ny och tillbyggnad av industrihus i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av 5 industribyggnader.
Nybyggnad av slakteri på Händelö
Nybyggnad av kycklingslakteri
Nya lokaler i Norrköping
Nya lokaler åt Renall
Nybyggnad av lager i Norrköping
Nybyggnad av lagerbyggnad, komplementbyggnad samt parkeringsplatser.
Nybyggnad av lager i Norrköping
Nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av torrslamsilo i Norrköping
Nodra har behov av att förnya sin slamavvattning på Slottshagens avloppsreningsverk. Den befintliga lösningen är gammal och orsakar viss lukt till kringliggande bostäder. På Slottshagens reningsverk skall därför en ny byggnad upprättas, där slam skall avvattnas och lagras i slamsilos för att sedan lossas till de fordon som skall frakta slammet från anläggningen.
Tillbyggnad av paketterminal i Linköping
Tillbyggnad av industrilokaler samt anläggande av p-platser.
Nybyggnad av verkstad och kontor i Söderköping
Nybyggnad av verkstad och kontor.
Ombyggnad till gym, hotell mm i Motala
För att möjliggöra ett Luxorcenter. Ambitionen är diverse centrumverksamheter såsom gym, hotell, sport, kontor, handel (livsmedel mm)och restaurang.
Nytt verksamhetsområde i Borensberg, etapp 2
Industri, drivmedelsförsäljning, snabbmatskedjor mm
Nybyggnad av industrihus i Linköping
Nybyggnad av industrilokaler samt anläggande av p-platser.
Ny återvinningscentral i Söderköping
Ny återvinningscentral på Akveduktens verksamhetsområde
Nybyggnad av industrihus i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av lager i Finspång
Tillbyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Linköping
Nybyggnad av industrilokaler.
Utökning av återvinningscentral samt förbättring av trafikföringen i Ullstämma
Nässeldjuret 1 och 2, Nässelsnåret 1 och 2, Nässlan 1 och 2 samt Ullstämma 5:1 Expansion av återvinningscentralen i Ullstämma samt att förbättra trafikföringen inom området.
Nybyggnad av industrihus i Mjölby
Nybyggnad av industri-/lagerbyggnad.
Nybyggnad av handel/industri, Norrköping
Nybyggnad av industrihus, kontor på halva övervåningen.
Nybyggnad av industri och kontorshus i Linköping
Nybyggnad av industrilokaler samt anläggande av p-platser. 420 kvm industri och 80 kvm kontor på entresolplan.
Tillbyggnad av lager i Norrköping
En ankomsthall som skall skapa ett mer gynnsamt flöde av in-och uttransporter. Ankomsthallen ses som en tillbyggnation av den befintliga lagerlokalen.
Nybyggnad av verkstad/maskinhall vid Alvastra Kungsgård
Entreprenaden omfattar uppförande av en verkstad på ca 250 kvm och en maskinhall på ca 1 000 kvm vid Alvastra Kungsgård, totalt ca 1250 kvm. Verkstaden kommer att vara isolerad och maskinhallen kommer att vara oisolerad.
Nybyggnad av industrihus i Norrköping
Nybyggnad av industribyggnader. 1 hus på 1800 kvm och 1 hus på ca 600 kvm
Ny IFAS-anläggning på Nykvarns avloppsreningsverk i Linköping
Tekniska verken i Linköping AB (publ) önskar komma i kontakt med intresserade entreprenörer för dialogmöten inför kommande upphandling av en IFAS-anläggning på Nykvarns avloppsvattenreningsanläggning.
Nya klimatanläggningar till laboratorium på Campus Valla i Linköping
Denna upphandling avser anskaffning av fyra (4) klimatrum, tre (3) frysrum, och ett (1) kylrum, totalt åtta (8) rum (klimatkammare), för placering i Tema Ms nyrenoverade laboratorium på Campus Valla i Linköping. Upphandlingen omfattar fullt funktionsansvar, leverans, montage, installation och kalibrering samt tillhörande serviceavtal.
Nybyggnad av tak på konstgräsplan i Linköping
Nybyggnad av Airdome över befintlig konstgräsplan.
Nybyggnad av industri i Finspång
I direkt anslutning till riksväg 51 mot Norrköping finns ledig mark för industriändamål. I östra delen av Norralundsvägen finns en tomt kvar som har en yta på cirka 11 300 m². Området utgör den östra entrén till Finspång, därför värnar kommunen extra om byggnadernas utformning.
Nybyggnad av småindustri i Hackefors, Linköping, etapp 2
Planerat område etfer etapp 1, 825465.
Nybyggnad av elångpanna vid befintlig anläggning i Ljungsbro
Avser uppförande en ny Elångpanna 3 MW med tillhörande kringutrustning för en komplett anläggning. Detta för att ersätta nuvarande elångpanna som vid brand gjorts obrukbar.
Nybyggnad av industrihus i Söderköping
Ansökan om bygglov för nybyggnation av industrilokal.
Nybyggnad av lager i Norrköping
6 st lokaler för uthyrning med egen port i markplan. 4 lokaler om 70 m2 med 24 m2 entresolplan samt 2 lokaler om 140 m2 med 36 m2 entresolplan. De små lokalerna har port 3x3 m och de större har port 4x4,5 m. Gemensamt kök/lunchrum samt omklädning. På entresolplanen finns möjlighet att få kontor, personalutrymme och toalett. I fastigheten byggs även en fullt utrustad tvätthall om 6x15 m
Tillbyggnad av industrihus i Vadstena
Bygglov för tillbyggnad av industrilokaler.
Tillbyggnad av industrihus i Motala
Tillbyggnad av kall lagerhall.
Tillbyggnad av industrihus i Linköping
Tillbyggnad av industrilokaler samt rivning.
Tillbyggnad av industrihus i Motala
Tillbyggnad av industribyggnad.
Täckning av långsamfilter vid vattenverk i Linköping
Upphandlingen omfattar konstruktion, leverans och montage av sju (7) stycken täckningar för bassänger vid Berggårdens vattenverk.
Ombyggnad av industrihus i Motala
Ändring av industribyggnad - fasadändring, installation av oljeavskiljare samt rivning av kallförråd.
Rivning och nybyggnad av industrihus i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av transportanläggning samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av tryckstegringsstation i Motala
Avser nybyggnad av tryckstegringsstation Lönsås i Motala.
Nybyggnad av verkstadslokal och staket i Linköping
Nybyggnad av verkstad och staket
Nybyggnad av sophus i Motala
Ombyggnad av förskola samt nybyggnad av miljöbod.
Nybyggnad av kylhus i Linköping
Rivning av församlingshem samt nybyggnad av kylcentrum.
Utvändigt underhåll av industrihus i Motala
Ändring av industri - fasadändring samt installation av oljeavskiljare.
Tillbyggnad av industrihus i Norrköping
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Finspång
Tillbyggnad av industribyggnader.
Tillbyggnad av industrihus i Linköping
Tillbyggnad av industrilokaler.
Nybyggnad av industrihus i Finspång
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Motala
Nybyggnad av industrilokal - förråd/verkstad.
Nybyggnad av industrihus i Linköping
Nybyggnad av industrilokaler samt anläggande av parkeringsplatser.
Tillbyggnad av industrihus i Norrköping
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad samt uppförande av mur.
Tillbyggnad av industrihus i Norrköping
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Norrköping
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad/lagerbyggnad med entresolplan.
Tillbyggnad av lager i Norrköping
Bygglov för tillbyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av lager i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad.
Rivning av lager i Söderköping
Ansökan om rivningslov - industri- eller lagerbyggnad.
Nybyggnad av lager i Söderköping
Ansökan om tidsbegränsat bygglov - lagerhall.
Nybyggnad av lager i Söderköping
Ansökan om tidsbegränsat bygglov - tält för byggvaruhandel.
Tillbyggnad av förråd i Söderköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad - komplementbyggnad.
Nybyggnad av växthus i Norrköping
Bygglov för anläggande av parkering samt uppförande av växthus.
Utvändigt underhåll av förråd i Norrköping
Bygglov för fasadändring av förråd.
Utvändigt underhåll av lager i Norrköping
Bygglov för fasadändring av lagerbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Norrköping
Bygglov för komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Norrköping
Anmälan om nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av tvätthall i Söderköping
Ansökan om bygglov - biltvätt.
Nybyggnad av lager i Söderköping
Ansökan om bygglov - lagertält.
Nybyggnad av lager i Söderköping
Ansökan om bygglov - tälthall.
Nybyggnad av förråd i Söderköping
Ansökan om bygglov för komplementbyggnad.
Nybyggnad av lager i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av sophus i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av sophus i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av mur och miljöhus.
Nybyggnad av skärmtak i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av skärmtak samt mur och plank.
Tillbyggnad av industrihus i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av sprinkleranläggning.
Nybyggnad av förråd i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Vadstena
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnader.
Utvändigt underhåll av industrihus i Norrköping
Bygglov för utvändig ändring av industribyggnad.
Ombyggnad av lager i Norrköping
Bygglov för ändrad användning av lagerbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Valdemarsvik
Bygglov nybyggnad komplementbyggnad.
Nybyggnad av pumpstation i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av tryckstegringsstation.
Nybyggnad av lager i Mjölby
Nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av lager i Motala
Nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av miljöhus i Norrköping
Nybyggnad av miljöhus
Nybyggnad av sophus i Mjölby
Nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av reningsverk i Finspång
Nybyggnad av reningsstation.
Nybyggnad av skärmtak i Finspång
Nybyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av cykel tak i Linköping
Nybyggnad av tak för cyklar
Nybyggnad av lager i Motala
Nybyggnad av tälthall.
Utvändigt underhåll av industrihus i Finspång
Fasadändring av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Linköping
Fasadändring av industrilokaler - ny port.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.