Alla aktuella industriprojekt i Östergötlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 118 st.

Rivning och tillbyggnad av industrihus i Norrköping
Tillbyggnad av industribyggnad samt rivning och ombyggnad.
Nytt verksamhetsområde i Mjölby
Ca 30 hektar mark. Tillverkande industri, logistik och lager.
Till och ombyggnad av industrihus i Linköping
Till och ombyggnad av industrilokaler.
Nybyggnad av verkstad, tvätthall och förråd i Linköping
Nybyggnad av lastvagnsverkstad, tvätt mm
Nybyggnad av industrihus i Linköping
4500 kvm nybyggnad av industri.
Nybyggnad av industri och verksamhetsområde i Söderköping
Industri och verksamheter. Planområdet Akvedukten kan även komma att omfatta fastigheterna Söderköping 2:31 samt del av Söderköping 2:1.
Tillbyggnad av avloppsreningsverk i Norrköping
Tillbyggnad av avloppsreningsverk.
Nybyggnad av industriområde/handel i Motala
Ca 25 tusen kvm mark för handel och ca 40-50 tusen kvm för industri.
Nybyggnad av industrihus i Linköping
Nybyggnad av industrilokaler ca 2500 kvm
Nybyggnad av industri och handel i Linköping
Nybyggnad av industri och handel
Nytt verksamhetsområde i Borensberg, etapp 2
Industri, drivmedelsförsäljning, snabbmatskedjor mm
Möjliggöra för småindustri, kontor och handel i Ingelsta, Norrköping
Möjliggöra för ändrad användning till småindustri och kontor samt även möjliggöra för handel i forma av mindre butiker
Ny rötkammare till avloppsreningsverk i Mjölby
En ny rötkammare ska uppföras på Mjölkulla reningsverk för att åstadkomma redundans i rötningsprocessen. Ny rötkammare ska integreras i anläggningens befintliga system för slam, gas, el och styrsignaler etc.
Nybyggnad av verkstad på Malmen i Linköping
Avser ny verkstad på ca 1600 kvm på Malmen, Linköping.
Nybyggnad av lager i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad.
Rivning och återuppbyggnad av förråd i Husby Backe, Söderköping
Entreprenaden omfattar rivning, återuppbyggnad och anpassning av intilliggande mark gällande fall, överbyggnad och beläggning för personbilstrafik (2 meter runt om) för 73 st förrådsbyggnader. Objektet är beläget på Hjortstigen, Domherrestigen och Talgoxestigen i Söderköping.
Ombyggnad av industrihus i Linköping
Ombyggnad av industrilokaler.
Nybyggnad av handel/industri, Norrköping
Nybyggnad av industrihus, kontor på halva övervåningen.
Om- & tillbyggnad av industrihus i Linköping
Bygglov för tillbyggnad och fasadändring av industrilokaler samt anmälningspliktiga åtgärder.
Ombyggnad av snabbfiltratledningar mm vid Borgs vattenverk i Norrköping
Entreprenaden omfattar ombyggnad, demontering och tillbyggnad av snabbfiltratledningar med tillhörande kringutrustning inne i processbyggnaden samt i marken mellan processbyggnaden och befintliga långsamfilter på Borgs vattenverk i Norrköping.
Nya verksamheter industri, kontor och lager mm i Smedby
Nybyggnad av verksamheter som lättare industri, kontor, lager, grossist, handel, showroom och enklare produktion.
Nybyggnad av tak på konstgräsplan i Linköping
Nybyggnad av Airdome över befintlig konstgräsplan.
Om- alt nybyggnad av avloppsreningsverk, Grebo
Alternativt byggs överföringsledning till Linköping.
Till och ombyggnad av industrihus i Norrköping
Till och ombyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av lager i Mjölby
Eventuellt blir det höglager.
Tillbyggnad av industrihus i Norrköping
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Söderköping
Ansökan om bygglov för nybyggnation av industrilokal - ändrad användning av industrilokal till idrottslokal/padelhall, Ansökan om marklov Väduren 5.
Tillbyggnad av industrihus i Norrköping
Bygglov för tillbyggnad och ändring av tak på industribyggnad.
Nybyggnad av bilverkstad i Linköping
Nybyggnad av bil- och serviceverkstad samt anläggande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av hall i Linköping
Nybyggnad av hall
Invändigt underhåll av industrihus i Norrköping
Fasadändring och invändiga ändringar av industribyggnad.
Flytt av betongindustri i Norrköping
Flytt av betongfabrik.
Nybyggnad av industrihus i Norrköping
Förhandsbesked för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av lager i Norrköping
Förhandsbesked för nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Mjölby
Nybyggnad av industri-/lagerbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Finspång
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Motala
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Norrköping
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Linköping
Nybyggnad av industrilokaler samt anläggande av parkeringsplatser (12 st).
Nybyggnad av industrihus i Linköping
Nybyggnad av industrilokaler.
Ombyggnad av stall i Norrköping
Bygglov för ändrad användning av djurhållningsanläggning.
Nybyggnad av industrihus i Söderköping
Ansökan om bygglov för nybyggnation av industrilokal.
Utvändigt underhåll av industrihus i Norrköping
Bygglov för fasadändring av industribyggnad.
Nybyggnad av lager i Norrköping
Nybyggnad av lagerbyggnad samt rivning av bef. byggnad.
Nybyggnad av lager i Motala
Nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av stall i Linköping
Nybyggnad av stall.
Tillbyggnad av industrihus i Motala
Tillbyggnad av industri.
Tillbyggnad av industrihus i Finspång
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av däckförvaring i Motala
Tillbyggnad lagerplats för däck.
Tillbyggnad av industrihus i Linköping
Tillbyyggnad av industrilokaler samt fasadändring.
Tillbyggnad av tältlager i Norrköping
Tältbyggnad som väderskydd över hugg
Nybyggnad av cistern i Motala
Uppförande av cistern.
Nybyggnad av skärmtak i Motala
Uppförande av stödmur, plank samt skärmtak.
Ombyggnad av bryggeri i Motala
Ändrad användning av industribyggnad till bryggerilokal.
Ombyggnad av stall i Linköping
Ändrad användning till stall och anläggande av parkeringsplatser.
Tillbyggnad av förråd i Finspång
Tillbyggnad av komplementbyggnad.
Tillbyggnad av förråd i Linköping
Tillbyggnad av komplementbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Åtvidaberg
Tillbyggnad av industribyggnad 5x10 M
Rivning av cistern i Norrköping
Rivningslov för rivning av delvis underjordisk cistern.
Rivning av förråd i Mjölby
Rivningslov för rivning av förrådsbyggnad .
Rivning av industrihus i Norrköping
Rivningslov för rivning av industribyggnad.
Rivning av förråd i Norrköping
Rivningslov för rivning av komplementbyggnader.
Rivning av pumpstation i Norrköping
Rivningslov för rivning av pumphus.
Nybyggnad av växthus i Vadstena
Tidbegränsat bygglov för nybyggnad av växthustält.
Nybyggnad av förråd i Linköping
Nybyggnad av två st. cykelförråd.
Nybyggnad av förråd i Linköping
Nybyggnad av två stycken cykelförråd på Isstycket 1 och nybyggnad av tre stycken cykelförråd på Ritskiftet 46 och tre cykelförråd på Ritbordet 26.
Nybyggnad av lager i Motala
Nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av sophus i Linköping
Nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av skärmtak i Linköping
Nybyggnad av skärmtak.
Rivning av uthus i Motala
Rivning av uthus.
Rivning av förråd i Finspång
Rivning av byggnad.
Rivning av industrihus i Mjölby
Rivning av industri-/lagerbyggnad.
Rivning av industrihus i Norrköping
Rivning av industribyggnader.
Rivning av förråd i Finspång
Rivning av komplementbyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Vadstena
Bygglov för fasadändring av industrilokaler - byte av takbeläggning.
Ombyggnad av förråd i Norrköping
Bygglov för inredande av ytterligare lokal komplementbyggnad.
Nybyggnad av cistern i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av cistern samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av cistern i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av cistern.
Nybyggnad av cistern i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av cistern/syratank.
Nybyggnad av lager i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad (tält).
Nybyggnad av förråd i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Söderköping
Anmälan om komplementbyggnad.
Rivning av förråd i Norrköping
Anmälan om rivning av annan byggnad.
Rivning av förråd i Norrköping
Anmälan om rivning av komplementbyggnad.
Ombyggnad av förråd i Norrköping
Anmälan om upptagning av hål i vägg i komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Söderköping
Ansökan om bygglov för komplementbyggnader.
Tillbyggnad av förråd i Söderköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad.
Nybyggnad av återvinningsstation i Ödeshög
Ansökan om bygglov för återvinningsstation.
Nybyggnad av lager i Vadstena
Bygglov för nybyggnad av lagerlokal.
Nybyggnad av lagertält i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av lagertält

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.