Alla aktuella industriprojekt i Östergötlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 115 st.

Nybyggnad av industri och logistikhall i Mjölby
Nybyggnad av industri/logistikhall på ca 25 000 kvm
Nytt verksamhetsområde i Mjölby
Ca 30 hektar mark. Tillverkande industri, logistik och lager.
Till och ombyggnad av industrihus i Linköping
Till och ombyggnad av industrilokaler.
Nybyggnad av lager/logistikcenter i Klinga, Norrköping
Nybyggnad av lager/logistik ca 25 000 kvm, kontor 900 kvm och entresolplan på 4000 kvm.
Nybyggnad av verkstad, tvätthall och förråd i Linköping
Nybyggnad av lastvagnsverkstad, tvätt mm
Nybyggnad av lager i Norrköping
Nybyggnad av lager.
Nytt verksamhetsområde i Norrköping
Verksamhetsmark i ett bra skylt- och kommunikationsläge, uppförande av nya bostäder samt utveckling av befintlig skola och vårdboende. Jursla 1:26 och Björnviken 2:2, Jursla och Kvillinge
Nybyggnad av industrilokaler i Mjölby
Ny lastbilsparkering för ca 25 lastbilar intill Viringe
Nybyggnad av verkstad på Malmen i Linköping
Avser ny verkstad på ca 1600 kvm på Malmen, Linköping.
Nybyggnad av företagspark i Linköping etapp 2
Linköping aviation park, ett företagskluster kring flygverksamhet som ska ligga granne med Saabs landningsbana och Linköping city airport.
Nybyggnad av industrihus och handelshus i Ödeshög
Finns 25 hektar mark ledig. Exploateringsarbetet är klart.
Nybyggnad av slakteri på Händelö
Nybyggnad av kycklingslakteri
Nytt verksamhetsområde i Mjölby
ca 3,5 ha verksamhetsmark.
Nybyggnad av vattenverk i Valdemarsvik
Nybyggnad av vattenverk och personalbyggnad. Grönstorp 1:12, 1:7 och Finnebo 2:32
Tillbyggnad av avloppsreningsverk i Norrköping
Tillbyggnad av avloppsreningsverk.
Nybyggnad av industri och verksamhetsområde i Söderköping
Industri och verksamheter. Planområdet Akvedukten kan även komma att omfatta fastigheterna Söderköping 2:31 samt del av Söderköping 2:1.
Nybyggnad av industriområde/handel i Motala
Ca 25 tusen kvm mark för handel och ca 40-50 tusen kvm för industri.
Nybyggnad av industrihus i Linköping
Nybyggnad av industrilokaler ca 2500 kvm
Ombyggnad till gym, hotell mm i Motala
För att möjliggöra ett Luxorcenter. Ambitionen är diverse centrumverksamheter såsom gym, hotell, sport, kontor, handel (livsmedel mm)och restaurang.
Nybyggnad av industriradhus i Åtvidaberg
Industribyggnad på runt 60 gånger 24 meter, med 20 enskilda fastigheter om vardera 70 kvadrateter och med egna entréportar.
Nybyggnad av industri och handel i Linköping
Nybyggnad av industri och handel
Nybyggnad av industrihus i Mjölby
Nybyggnad av industri-/industribyggnad.
Ny rötkammare till avloppsreningsverk i Mjölby
En ny rötkammare ska uppföras på Mjölkulla reningsverk för att åstadkomma redundans i rötningsprocessen. Ny rötkammare ska integreras i anläggningens befintliga system för slam, gas, el och styrsignaler etc.
Nybyggnad av lager i Motala
Nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av lager i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av handel/industri, Norrköping
Nybyggnad av industrihus, kontor på halva övervåningen.
Ombyggnad av industrihus i Linköping
Ombyggnad av industrilokaler.
Om- & tillbyggnad av industrihus i Linköping
Bygglov för tillbyggnad och fasadändring av industrilokaler samt anmälningspliktiga åtgärder.
Ombyggnad av snabbfiltratledningar mm vid Borgs vattenverk i Norrköping
Entreprenaden omfattar ombyggnad, demontering och tillbyggnad av snabbfiltratledningar med tillhörande kringutrustning inne i processbyggnaden samt i marken mellan processbyggnaden och befintliga långsamfilter på Borgs vattenverk i Norrköping.
Nybyggnad av industrihus i Linköping
Nybyggnad av industrilokaler med 4 portar, samt anläggande av parkeringsplatser (12 st).
Nya verksamheter industri, kontor och lager mm i Smedby
Nybyggnad av verksamheter som lättare industri, kontor, lager, grossist, handel, showroom och enklare produktion.
Ny IFAS-anläggning på Nykvarns avloppsreningsverk i Linköping
Tekniska verken i Linköping AB (publ) önskar komma i kontakt med intresserade entreprenörer för dialogmöten inför kommande upphandling av en IFAS-anläggning på Nykvarns avloppsvattenreningsanläggning.
Nybyggnad av tak på konstgräsplan i Linköping
Nybyggnad av Airdome över befintlig konstgräsplan.
Om- alt nybyggnad av avloppsreningsverk, Grebo
Alternativt byggs överföringsledning till Linköping.
Tillbyggnad av lager i Söderköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industri- och lagerbyggnad samt ändrad använding.
Nybyggnad av industrihus i Linköping
Nybyggnad av industrilokal, anläggande av p-platser samt upplag.
Till och ombyggnad av industrihus i Norrköping
Till och ombyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av lager i Mjölby
Eventuellt blir det höglager.
Ombyggnad av lager i Motala
Ändrat användningssätt av lagerlokal till utlåningsverksamhet.
Tillbyggnad av industrihus i Linköping
Tillbyyggnad av industrilokaler samt fasadändring.
Tillbyggnad av industrihus i Finspång
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Linköping
Tillbyggnad av industrilokaler.
Nybyggnad av industrihus i Linköping
Nybyggnad av industrilokaler samt anläggande av p-platser.
Nybyggnad av industrihus i Linköping
Nybyggnad av industrilokaler.
Nybyggnad av hall i Linköping
Nybyggnad av hall
Nybyggnad av lager i Norrköping
Nybyggnad av lagerbyggnad samt rivning av bef. byggnad.
Nybyggnad av industrihus i Söderköping
Ansökan om bygglov för nybyggnation av industrilokal.
Nybyggnad av industrihus i Ödeshög
Ansökan om bygglov för industri-/lagerbyggnad.
Nybyggnad av kylanläggning i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av kylcontainer.
Tillbyggnad av industrihus i Norrköping
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Norrköping
Förhandsbesked för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Linköping
Förhandsbesked för nybyggnad av industrilokaler samt anläggande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av lager i Norrköping
Förhandsbesked för nybyggnad av lagerbyggnad.
Flytt av betongindustri i Norrköping
Flytt av betongfabrik.
Nybyggnad av industrihus i Finspång
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Norrköping
Nybyggnad av industribyggnad.
Invändigt underhåll av industrihus i Norrköping
Fasadändring och invändiga ändringar av industribyggnad.
Nybyggnad av förråd i Motala
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av förråd i Mjölby
Nybyggnad av förrådsbyggnad.
Nybyggnad av tvätthall i Åtvidaberg
Nybyggnad av gds tvätt.
Nybyggnad av förråd i Motala
Nybyggnad av 3 st komplementbyggnader samt 2 st pergola.
Utvändigt underhåll av lager i Norrköping
Fasadändring av lagerbyggnad samt ändring av brandskydd.
Utvändigt underhåll av industrihus i Mjölby
Fasadändring industri-/lagerbyggnad.
Ombyggnad av bageri i Norrköping
Bygglov för ändrad användning av industribyggnad till bageri.
Ombyggnad av industrihus i Norrköping
Bygglov för ändrad användning av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av lager i Vadstena
Bygglov utvändig ändring lagerlokaler.
Utvändigt underhåll av industrihus i Linköping
Byggov för fasadändring av industrilokaler samt anmälningspliktiga åtgärder.
Nybyggnad av lager i Vadstena
Bygglov för nybyggnad av lagerlokal.
Nybyggnad av skärmtak i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av skärmtak samt transformatorstation.
Nybyggnad av förråd i Söderköping
Ansökan om bygglov för komplementbyggnader.
Utvändigt underhåll av industrihus i Linköping
Bygglov för fasadändring av industrilokal samt anmälningspliktiga åtgärder.
Utvändigt underhåll av industrihus i Vadstena
Bygglov för fasadändring av industrilokaler - byte av takbeläggning.
Ombyggnad av förråd i Norrköping
Bygglov för inredande av ytterligare lokal komplementbyggnad.
Nybyggnad av cistern i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av cistern samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av cistern i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av cistern.
Nybyggnad av cistern i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av cistern/syratank.
Nybyggnad av förråd i Vadstena
Bygglov för nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av förråd i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Söderköping
Anmälan om komplementbyggnad.
Ombyggnad av förråd i Norrköping
Anmälan om upptagning av hål i vägg i komplementbyggnad.
Tillbyggnad av skärmtak i Söderköping
Ansökan om bygglov - om- och tillbyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av förråd i Linköping
Nybyggnad av komplementbyggnad och mur.
Nybyggnad av förråd i Linköping
Nybyggnad av komplementbyggnad samt anläggande av parkeringsplatser.
Rivning av förråd i Finspång
Rivning av byggnad.
Rivning av industrihus i Norrköping
Rivning av industribyggnader.
Rivning av förråd i Finspång
Rivning av komplementbyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.