Alla aktuella industriprojekt i Östergötlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av industri och logistikhall i Mjölby
Nybyggnad av industri/logistikhall på ca 25 000 kvm
Nytt verksamhetsområde i Mjölby
Ca 30 hektar mark. Tillverkande industri, logistik och lager.
Nybyggnad av lager/logistikcenter i Klinga, Norrköping
Nybyggnad av lager/logistik ca 25 000 kvm, kontor 900 kvm och entresolplan på 4000 kvm.
Nybyggnad av verkstad, tvätthall och förråd i Linköping
Nybyggnad av lastvagnsverkstad, tvätt mm
Ny återvinningscentral i Norrköping
Returpunkten på Stohagsgatan ska stängas och ersättas med Sveriges bästa återvinningscentral. Infart mm på projekt 1640609.
Nybyggnad av verkstad på Malmen i Linköping
Avser ny verkstad på ca 1600 kvm på Malmen, Linköping.
Nybyggnad av slakteri på Händelö
Nybyggnad av kycklingslakteri
Nybyggnad av industri och verksamhetsområde i Söderköping
Industri och verksamheter. Planområdet Akvedukten kan även komma att omfatta fastigheterna Söderköping 2:31 samt del av Söderköping 2:1.
Nybyggnad av industriområde/handel i Motala
Ca 25 tusen kvm mark för handel och ca 40-50 tusen kvm för industri.
Nybyggnad av industri och handel i Linköping
Nybyggnad av industri och handel
Nybyggnad av industrihus i Mjölby
Nybyggnad av industri-/industribyggnad.
Ombyggnad till gym, hotell mm i Motala
För att möjliggöra ett Luxorcenter. Ambitionen är diverse centrumverksamheter såsom gym, hotell, sport, kontor, handel (livsmedel mm)och restaurang.
Nybyggnad av industriradhus i Åtvidaberg
Industribyggnad på runt 60 gånger 24 meter, med 20 enskilda fastigheter om vardera 70 kvadrateter och med egna entréportar.
Ombyggnad av elsystem vid Borgs vattenverk i Norrköping
Projektet avser ombyggnad av elsystem på Nodras anläggning för vattenproduktion (Borg) i Norrköping. Projektet består av 3 st huvudsakliga entreprenader: E1 - Reservkraft med tankar, E2 - Ställverksbyggnader med innehåll samt E3 - Elmontage balance of plant (BoP).
Möjliggöra för småindustri, kontor och handel i Ingelsta, Norrköping
Möjliggöra för ändrad användning till småindustri och kontor samt även möjliggöra för handel i forma av mindre butiker
Nybyggnad av industrihus i Linköping
Nybyggnad av industrilokal, anläggande av p-platser samt upplag.
Nybyggnad av handel/industri, Norrköping
Nybyggnad av industrihus, kontor på halva övervåningen.
Ombyggnad av industrihus i Linköping
Ombyggnad av industrilokaler.
Rivning och återuppbyggnad av förråd i Husby Backe, Söderköping
Entreprenaden omfattar rivning, återuppbyggnad och anpassning av intilliggande mark gällande fall, överbyggnad och beläggning för personbilstrafik (2 meter runt om) för 73 st förrådsbyggnader. Objektet är beläget på Hjortstigen, Domherrestigen och Talgoxestigen i Söderköping.
Nybyggnad av industrihus i Linköping
Nybyggnad av industrilokaler med 4 portar, samt anläggande av parkeringsplatser (12 st).
Nybyggnad av lager i Norrköping
Nybyggnad av lagerbyggnad samt rivning av bef. byggnad.
Nybyggnad av lager i Motala
Nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Linköping
Nybyggnad av industrilokaler samt anläggande av p-platser.
Nybyggnad av industrihus i Norrköping
Nybyggnad av industribyggnader. 1 hus på 1800 kvm och 1 hus på ca 600 kvm
Ny IFAS-anläggning på Nykvarns avloppsreningsverk i Linköping
Tekniska verken i Linköping AB (publ) önskar komma i kontakt med intresserade entreprenörer för dialogmöten inför kommande upphandling av en IFAS-anläggning på Nykvarns avloppsvattenreningsanläggning.
Nybyggnad av tak på konstgräsplan i Linköping
Nybyggnad av Airdome över befintlig konstgräsplan.
Tillbyggnad av lager i Söderköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industri- och lagerbyggnad samt ändrad använding.
Nybyggnad av industrihus i Linköping
Nybyggnad av lokaler för lackering, verkstad mm samt anläggande av parkeringsplatser.
Tillbyggnad av industrihus i Linköping
Tillbyggnad av industrilokaler samt rivning.
Ombyggnad av bageri i Norrköping
Utökning av bageri.
Ombyggnad av lager i Motala
Ändrat användningssätt av lagerlokal till utlåningsverksamhet.
Rening av dräneringsvatten pfas-anläggning i Östergötland, Fortifikationsverket
Avser rening av dräneringsvatten P-fas. Utförandeplats: Östergötland. OBS! Säkerhetsskyddad upphandling!
Utvändigt underhåll av industrihus i Linköping
Bygglov för fasadändring av industrilokaler samt anmälningspliktiga åtgärder.
Nybyggnad av industrihus i Ödeshög
Ansökan om bygglov för industri-/lagerbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Söderköping
Ansökan om bygglov för nybyggnation av industri- och lagerlokal.
Nybyggnad av industrihus i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av kylanläggning i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av kylcontainer.
Tillbyggnad av industrihus i Norrköping
Bygglov för tillbyggnad av industri/lagerbyggnad med entresolplan samt vvs-installationer.
Tillbyggnad av industrihus i Norrköping
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Vadstena
Bygglov för tillbyggnad av industrilokaler.
Nybyggnad av industrihus i Linköping
Nybyggnad av industrilokaler samt anläggande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av industrihus i Linköping
Nybyggnad av industrilokaler.
Nybyggnad av lager i Motala
Nybyggnad av lagerlokal.
Nybyggnad av industrihus i Motala
Nybyggnad av industrilokal.
Tillbyggnad av industrihus i Linköping
Tillbyyggnad av industrilokaler samt fasadändring.
Tillbyggnad av lager i Motala
Rivning och tillbyggnad av lagerbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Motala
Tillbyggnad av industri.
Tillbyggnad av industrihus i Motala
Tillbyggnad av industribyggnad samt nybyggnad av garage.
Tillbyggnad av industrihus i Linköping
Tillbyggnad av industrilokaler samt anläggande av 2 st parkeringsplatser.
Tillbyggnad av industrihus i Linköping
Tillbyggnad av industrilokaler samt anläggande av p-platser.
Nybyggnad av förråd i Norrköping
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av förråd samt rivning, Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av altan Lindö 2:1.
Nybyggnad av förråd i Norrköping
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Tillbyggnad av förråd i Linköping
Tillbyggnad av förråd.
Rivning av industrihus i Norrköping
Rivningslov för rivning av industribyggnad.
Rivning av återvinningsstation i Norrköping
Rivningslov för rivning av återvinningsanläggning.
Tillbyggnad av industrihus i Linköping
Tillbyggnad av industrilokaler.
Nybyggnad av cistern i Motala
Uppförande av cistern.
Nybyggnad av förråd i Mjölby
Uppsättande av förrådsbyggnad.
Tillbyggnad av förråd i Linköping
Förhandsbesked för tillbyggnad av industrilokaler - förråd.
Nybyggnad av förråd i Motala
Nybyggnad av förråd och tillbyggnad av befintigt miljöhus.
Nybyggnad av förråd i Linköping
Nybyggnad av förråd samt rivning.
Nybyggnad av förråd i Linköping
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av förråd i Motala
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av förråd i Linköping
Nybyggnad av komplementbyggnad och mur.
Nybyggnad av förråd i Kisa
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av pumpstation i Linköping
Nybyggnad av pumpstation.
Rivning av lager i Valdemarsvik
Rivning av tälthall.
Tillbyggnad av sophus i Norrköping
Bygglov för tillbyggnad av miljöhus.
Utvändigt underhåll av industrihus i Norrköping
Bygglov för uppsättning av solcell/solpanel.
Utvändigt underhåll av industrihus i Norrköping
Bygglov för uppsättning av solpanel.
Utvändigt underhåll av industrihus i Norrköping
Bygglov för utvändig ändring av industribyggnad.
Nybyggnad av lager i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av skärmtak i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av skärmtak samt transformatorstation.
Nybyggnad av förråd i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Mjölby
Fasadändring av industri-/lagerbyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Linköping
Fasadändring av industrilokaler - port.
Utvändigt underhåll av industrihus i Mjölby
Fasadändring industri-/lagerbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Motala
Nybyggnad av 3 st komplementbyggnader samt 2 st pergola.
Nybyggnad av förråd i Söderköping
Anmälan om komplementbyggnad.
Tillbyggnad av skärmtak i Söderköping
Ansökan om bygglov - om- och tillbyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av återvinningsstation i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av anläggning; tillfällig returstation.
Nybyggnad av bilvårdsanläggning i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av bilvårdsanläggning: tillfälligt.
Nybyggnad av förråd i Vadstena
Bygglov för nybyggnad av förråd.
Utvändigt underhåll av industrihus i Linköping
Bygglov för fasadändring av industrilokal samt anmälningspliktiga åtgärder.
Nybyggnad av cykelförråd i Norrköping
Nybyggnad av cykelförråd

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.