Alla aktuella industriprojekt i Östergötlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av anläggning för avfallssortering i Linköping
Den automatiserade anläggningen kommer att sortera ut plast, metaller, papper och ej utsorterat organiskt material från det avfall som Tekniska verken tar hand om. Syftet är att öka materialåtervinningen.
Nybyggnad av målerihall i Mjölby
Nybyggnad av målerihall på ca 7000 kvm
Nybyggnad av logisitkverksamhet i Norrköping
Nybyggnad av logistikanläggning.
Tillbyggnad av industri mm i Norrköping
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad, rivning av garagebyggnad samt marklov för anläggande av väg.
Nybyggnad av verkstad i Norrköping
Nybyggnad av verkstad, tvätthall.
Nybyggnad av industrihus och logistik i Ödeshög
Finns 10- 12000 kvm mark ledig. Exploateringsarbetet är klart.
Tillbyggnad av industrihus i Finspång
Tillbyggnad av industri- och lagerbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Linköping
Bygglov för nybyggnad av industrilokaler, komplementbyggnader och skyltar 2 st (AB Göta Kanalbolag) samt anläggande av parkeringsplatser, upplag och stödmurar.
Ombyggnad av industrihus i Finspång
Ombyggnad av hall, nya valsverk för batteritillverkning.
Nybyggnad av lager i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Norrköping
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av verkstad/maskinhall vid Alvastra Kungsgård
Entreprenaden omfattar uppförande av en verkstad på ca 250 kvm och en maskinhall på ca 1 000 kvm vid Alvastra Kungsgård, totalt ca 1250 kvm. Verkstaden kommer att vara isolerad och maskinhallen kommer att vara oisolerad.
Nybyggnad av industrihus i Söderköping
Ansökan om rivningslov och bygglov för återuppbyggnad av en industrilokal.
Tillbyggnad av industrihus i Åtvidaberg
Tillbyggnad av industri med lager.
Tillbyggnad av industrihus i Söderköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industrilokal.
Nybyggnad av verkstad i Motala
Nybyggnad av verkstadsbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Norrköping
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av mixerhall för bränsle i Finspång
Nybyggnad av mixterhall för bränslen.
Nybyggnad av lager i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industriområde i Åtvidaberg
Sockertoppens industriområde, nytt verksamhetsområde för del av Vrånghult, i nära anslutning till Fågelsångens verksamhetsområde.
Ombyggnad av lager i Linköping
Byggnad kommer att flyttas från Ladugården 1 till Navet 5. Ombyggnad till lagerlokal samt anläggande av parkeringsplatser (10 st).
Nybyggnad av materialfickor vid återvinningscentral, Söderköping
Omfattar nybyggnation av materialfickor som är såväl väderskyddade som utomhuslagrade för mellanlagring av hushållsavfall. Uppdraget omfattar även flytt och uppställning av befintliga materialfickor från befintlig återvinningscentral till den nya. Objekten är belägna på Återvinningscentral Söderköping 3:41 Telegatan Söderköping, Omlastningsstation Söderköping 2:1 samt Bef. ÅVC Hjälmsborg 1 Skattetorpet 1:1.
Tillbyggnad av lager i Norrköping
Avser tillbyggnad av lager med entresolplan Karlavagnen 25,26.
Byte av ventilation på industrihus i Finspång
Avser byte av ventilation på industrihus i Finspång.
Ombyggnad av lager i Linköping
Anmälan avseende ändrad planlösning lagerlokaler.
Utvändigt underhåll av industrihus i Linköping
2023-12-12 Bygglov för fasadändring av industrilokaler.
Nybyggnad av lagertält i Norrköping
Uppsättning av lagertält.
Rivning av industrihus i Norrköping
Rivningslov för rivning av industribyggnad.
Uppställning av tälthall i Mjölby
Uppställning av lagertält.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).