Alla aktuella industriprojekt i Östergötlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av anläggning för avfallssortering i Linköping
Den automatiserade anläggningen kommer att sortera ut plast, metaller, papper och ej utsorterat organiskt material från det avfall som Tekniska verken tar hand om. Syftet är att öka materialåtervinningen.
Tillbyggnad av industrihus i Mjölby
Nybyggnad av ny måleriverkstad (Hus74), ny monteringshall (Hus 75) samt nybyggnad av paus- och omklädningsbyggnad. Tillbyggnad av Hus 73.
Tillbyggnad av industri mm i Norrköping
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad, rivning av garagebyggnad samt marklov för anläggande av väg.
Ny återvinningscentral i Norrköping
Returpunkten på Stohagsgatan ska stängas och ersättas med Sveriges bästa återvinningscentral. Infart mm på projekt 1640609. Sylten 4:2 & Risängen 2:3
Nybyggnad av industrihus i Norrköping
1 st verkstadsbyggnad, tung sysselsättning samt 1 st växthus med tillhörande pelletspanna
Nybyggnad av industrihus och logistik i Ödeshög
Finns 10- 12000 kvm mark ledig. Exploateringsarbetet är klart.
Ombyggnad och anpassning för laboratorieverksamhet i ProNova huset, Linköpings Universitet
Anpassning och utökning av laboratorieyta i ProNova huset.
Nybyggnad av industrihus i Norrköping
Nybyggnation av två stycken industrifastigheter med personalrum, omklädningsrum.
Ombyggnad av industrihus i Finspång
Ombyggnad av hall, nya valsverk för batteritillverkning.
Utökning av återvinningscentral samt förbättring av trafikföringen i Ullstämma
Nässeldjuret 1 och 2, Nässelsnåret 1 och 2, Nässlan 1 och 2 samt Ullstämma 5:1 Expansion av återvinningscentralen i Ullstämma samt att förbättra trafikföringen inom området.
Nybyggnad av industrihus i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Norrköping
Tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industri i Linköping, etapp 1
På fastigheten ska en byggnad om 2 500 kvadratmeter uppföras åt Ramirent samt 1 200 kvadratmeter skärmtak och 15 000 kvadratmeter uppställning.
Nybyggnad av industriområde/handel i Motala etapp 1
I denna etapp byggs det 1 hus på 550 kvm ca. Den totala byggnadsarean beräknas landa på ca 4000 kvadratmeter och det kommer även bli parkeringsplatser på tomten.
Nybyggnad av lager i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Norrköping
Nybyggnad av industribyggnad på Fyrskeppet 1
Nybyggnad av industrihus i Linköping
Nybyggnad av industrilokaler samt anläggande av parkeringsplatser och upplag.
Rivning av byggnader i Butängen, Norrköping
Entreprenaden avser rivning av samtliga byggnaderna inom fastigheterna Bindgarnet:30, Eldaren:4 och Filaren:1 på området Butängen i Norrköping. Byggnaderna skall rivas för att ge plats för kommande spårkorridor av Ostlänken.
Nybyggnad av industrihus i Motala
Nybyggnad av industri/affärslokal.
Rivning av lager i Norrköping
Rivning av gamla fabrikslokaler ca 10-20 tusen kvm
Nybyggnad av industrihus i Norrköping
Nybyggnad av industribyggnad på Cisternen 1
Nybyggnad av lager i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av batterilager samt mur och plank.
Nybyggnad av industrihus i Mjölby
Nybyggnad av industri/lager samt mur och plank.
Nybyggnad av verkstad i Motala
Nybyggnad av verkstadsbyggnad.
Rivning av industrihus mm i Finspång
Utvändig ändring av industribyggnad, Ändring av marknivå samt rivning av industribyggnad Hävla 3:2.
Ombyggnad av lager i Finspång
Ombyggnad av lagerbyggnad.
Installation av solceller på industrihus i Norrköping
Förhandsbesked för tillbyggnad av solcell/solpanel.
Tillbyggnad av industrihus i Motala
Tillbyggnad av industribyggnad samt rivning av befintligt kallager.
Ombyggnad av lager i Mjölby
Ändrad användning av lagerbyggnad samt ändring av fasad och tak.
Tillbyggnad av industrihus i Boxholm
Tillbyggnad befintligt byggnad 11,2 m och förlängd rullbana 9x9 m utan tak.
Uppgradering av torktumlarlinje i Norrköping
Avser en uppgradering av befintlig torktumlarlinje för TvNo Textilservice AB, Norrköping.
Nybyggnad av industrihus i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av avsaltningsanläggning i Valdemarsvik
Ansökan om bygglov - avsaltningsanläggning.
Nybyggnad av lasthus i Söderköping
Ansökan om bygglov omlastningsstation samt rivningslov.
Utvändigt underhåll av industrihus i Motala
Ändring av industribyggnad - fasadändring.
Installation av solceller på industrihus i Finspång
Utvändig ändring av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Norrköping
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Rivning av lager i Finspång
Rivning av byggnad.
Rivning av industrihus i Norrköping
Anmälan om rivning av industribyggnad samt rivning av del av byggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Norrköping
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av lager i Norrköping
Bygglov för tillbyggnad av lagerbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Norrköping
Byggnad för filter till cistern
Utvändigt underhåll av industrihus i Finspång
Utvändig ändring av byggnader.
Ombyggnad av industrihus i Norrköping
Bygglov för ändrad användning av industribyggnad.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).