Alla aktuella industriprojekt i Östergötlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av verksamhetsområde i Kåparp, Linköping
Verksamhetsmark och kontorsmark för kunskapsintensiva utvecklings- och forskningsföretag. För att möta upp verksamheternas och omgivningens behov av boende möjliggörs bostäder samt tillfällig vistelse i form av hotell och lägenhetshotell.
Nybyggnad av verkstad, tvätthall och förråd i Linköping
Nybyggnad av lastvagnsverkstad, tvätt mm
Nybyggnad av lager/logistikcenter i Klinga, Norrköping
Nybyggnad av lager/logistik ca 25 000 kvm, kontor 900 kvm och entresolplan på 4000 kvm.
Nybyggnad av verkstad på Malmen i Linköping
Avser ny verkstad på ca 1600 kvm på Malmen, Linköping.
Nybyggnad av industrihus i Linköping
Nybyggnad av industrilokaler samt anläggande av p-platser.
Nybyggnad av slakteri på Händelö
Nybyggnad av kycklingslakteri
Tillbyggnad av industrihus i Linköping
Tillbyggnad av industrilokaler samt anläggande av 12 st parkeringsplatser.
Nybyggnad av industri i Norrköping
Möjlig byggarea cirka 9 000 kvm.
Nybyggnad av småindustri i Hackefors, Linköping, etapp 1
En byggnad på drygt 4 00 kvadratmeter. Som ska delas in i 20 bostadsrätter på cirka 200 kvadratmeter styck
Nybyggnad av industrihus i Mjölby
Nybyggnad av industri, kylcentral, personalbyggnad, omlastningsförråd samt rivning.
Nybyggnad av industrihus i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industriområde/handel i Motala
Ca 25 tusen kvm mark för handel och ca 40-50 tusen kvm för industri.
Nybyggnad av industriområde/handel i Motala
Den totala byggnadsarean beräknas landa på ca 4000 kvadratmeter och det kommer även bli parkeringsplatser på tomten.
Nybyggnad av logistikanläggning i Linköping
5000 - 18 000 kvm kan uppföras, möjlig utbyggnad av både logistiklager och terminalytor.
Nybyggnad av lager i Linköping
Nybyggnad av lagerlokaler samt anläggande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av industrihus i Mjölby
Nybyggnad av industri-/lagerbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Mjölby
Tillbyggnad av industri-/lagerbyggnad hus 71
Nybyggnad av industrihus i Linköping
Nybyggnad av industrilokaler och anläggande av parkering samt marklov.
Nybyggnad av ostlager i Mantorp
Nybyggnad av ostlager
Tillbyggnad av industrihus i Norrköping
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Valdemarsvik
Bygglov nybyggnad industri-/lagerbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Linköping
Nybyggnad av industrilokaler.
Utökning av återvinningscentral samt förbättring av trafikföringen i Ullstämma
Nässeldjuret 1 och 2, Nässelsnåret 1 och 2, Nässlan 1 och 2 samt Ullstämma 5:1 Expansion av återvinningscentralen i Ullstämma samt att förbättra trafikföringen inom området.
Rivning av lager i Norrköping
Rivning av gamla fabrikslokaler ca 10-20 tusen kvm
Nybyggnad av industrihus i Ödeshög
Ansökan om bygglov för nybyggnad av industri-/lagerbyggnad.
Nybyggnad av industri i Finspång
I direkt anslutning till riksväg 51 mot Norrköping finns ledig mark för industriändamål. I östra delen av Norralundsvägen finns en tomt kvar som har en yta på cirka 11 300 m². Området utgör den östra entrén till Finspång, därför värnar kommunen extra om byggnadernas utformning.
Nybyggnad av lager i Norrköping
Ca 50 st lagerlokaler som säljs styckevis.
Tillbyggnad av industrihus i Norrköping
Tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Norrköping
Nybyggnad av industribyggnad samt rivning.
Nybyggnad av industrihus i Finspång
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Mjölby
Nybyggnad av industri-/lagerbyggnad.
Nybyggnad av lager i Motala
Nybyggnad av lagerhall.
Tillbyggnad av industrihus i Mjölby
Om- och tillbyggnad av industri-/lagerbyggnad.
Rivning av silo i Väderstad
Rivning av silo på ca 7 våningar och viss marksanering
Nybyggnad av industrihus i Norrköping
Förhandsbesked för nybyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Linköping
Tillbyggnad av industrilokaler samt rivning.
Nybyggnad av lager i Vadstena
Bygglov för nybyggnad av lagerlokaler.
Nybyggnad av lager i Åtvidaberg
Nybyggnad av lagerhall.
Rivning av byggnader i Inre Hamnen, Norrköping
Omfattar rivning av två byggnader på fastigheten Svanen 5 om totalt ca 6500 kvm. Rivningen innefattar såväl byggnadsdelar, som grundrester i form av exv. pålplintar, voter, asfaltsrester, etc.
Rivning av industrihus i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av transportanläggning samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av lager i Söderköping
Ansökan om bygglov för nybyggnation av industri- och lagerlokal.
Rivning och nybyggnad av industrihus i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av transportanläggning samt rivning av befintlig.
Tillbyggnad av lager i Finspång
Tillbyggnad av lagerbyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Linköping
Bygglov för fasadändring av industrilokaler samt anmälningspliktiga åtgärder.
Utvändigt underhåll av industrihus i Linköping
Fasadändring av industrilokaler.
Nybyggnad av lager i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad.
Ombyggnad av lager i Norrköping
Bygglov för ändrad användning av del av industribyggnad, kontor till lager.
Rivning av industrihus i Linköping
Rivning del av industrilokaler.
Byte av portar i industrihus i Mjölby
Byte av baklossnings portar
Utvändigt underhåll av lager i Norrköping
Fasadändring av lagerbyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Linköping
Fasadändring av industrilokaler med ny kulör.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).