Alla aktuella industriprojekt i Linköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av anläggning för avfallssortering i Linköping
Den automatiserade anläggningen kommer att sortera ut plast, metaller, papper och ej utsorterat organiskt material från det avfall som Tekniska verken tar hand om. Syftet är att öka materialåtervinningen.
Ny kylproduktionsanläggning i Mjärdevi, Linköping
Tekniska Verken avser att komplettera kylproduktionen inom Mjärdevi-området i Linköping. Alternativ 1 (anbudsområde 1): Entreprenaden innefattar att bygga en ny Ammoniakkylmaskin som ska anslutas till befintligt distrubition och fjärrkylnät i Mjärdevi. Den nya ammoniakkylmaskinen ska inrymmas i befintlig byggnad på Mjärdevi. Alternativ 2 (anbudsområde 2): Som alternativ avser B att bygga en ny Värmepump med naturligt köldmedium i lokalen som ska anslutas till befintligt kyldistrubition och fjärrvärmenät i Mjärdevi. Den nya Värmepumpen bör inrymmas i befintlig byggnad på Mjärdevi.
Nybyggnad av industrihus i Linköping
Bygglov för nybyggnad av industrilokaler, komplementbyggnader och skyltar 2 st (AB Göta Kanalbolag) samt anläggande av parkeringsplatser, upplag och stödmurar.
Ombyggnad av lager i Linköping
Byggnad kommer att flyttas från Ladugården 1 till Navet 5. Ombyggnad till lagerlokal samt anläggande av parkeringsplatser (10 st).
Rivning av lager i Linköping
Anmälan avseende rivning av lagerlokal och gashus.
Ombyggnad av ett loft i Linköping
Ombyggnad på ett loft i lagerlokal.
Tillbyggnad av lager i Linköping
Bygglov för tillbyggnad av lagerlokaler samt tält.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).