Alla aktuella industriprojekt i Norrköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny och tillbyggnad av industrihus i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av 5 industribyggnader.
Nya lokaler i Norrköping
Nya lokaler åt Renall
Nybyggnad av slakteri på Händelö
Nybyggnad av kycklingslakteri
Nybyggnad av lager i Norrköping
Nybyggnad av lagerbyggnad, komplementbyggnad samt parkeringsplatser.
Nybyggnad av lager i Norrköping
Nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av torrslamsilo i Norrköping
Nodra har behov av att förnya sin slamavvattning på Slottshagens avloppsreningsverk. Den befintliga lösningen är gammal och orsakar viss lukt till kringliggande bostäder. På Slottshagens reningsverk skall därför en ny byggnad upprättas, där slam skall avvattnas och lagras i slamsilos för att sedan lossas till de fordon som skall frakta slammet från anläggningen.
Nybyggnad av industrihus i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av handel/industri, Norrköping
Nybyggnad av industrihus, kontor på halva övervåningen.
Nybyggnad av industrihus i Norrköping
Nybyggnad av industribyggnader. 1 hus på 1800 kvm och 1 hus på ca 600 kvm
Tillbyggnad av lager i Norrköping
En ankomsthall som skall skapa ett mer gynnsamt flöde av in-och uttransporter. Ankomsthallen ses som en tillbyggnation av den befintliga lagerlokalen.
Nybyggnad av lager i Norrköping
6 st lokaler för uthyrning med egen port i markplan. 4 lokaler om 70 m2 med 24 m2 entresolplan samt 2 lokaler om 140 m2 med 36 m2 entresolplan. De små lokalerna har port 3x3 m och de större har port 4x4,5 m. Gemensamt kök/lunchrum samt omklädning. På entresolplanen finns möjlighet att få kontor, personalutrymme och toalett. I fastigheten byggs även en fullt utrustad tvätthall om 6x15 m
Rivning och nybyggnad av industrihus i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av transportanläggning samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av lager i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Norrköping
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad samt uppförande av mur.
Tillbyggnad av industrihus i Norrköping
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Norrköping
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad/lagerbyggnad med entresolplan.
Tillbyggnad av lager i Norrköping
Bygglov för tillbyggnad av lagerbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Norrköping
Tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av lager i Norrköping
Tillbyggnad av en dockningsstation.
Utvändigt underhåll av industrihus i Norrköping
Bygglov för utvändig ändring av industribyggnad.
Ombyggnad av lager i Norrköping
Bygglov för ändrad användning av lagerbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Norrköping
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av miljöhus i Norrköping
Nybyggnad av miljöhus
Rivning av ekonomibyggnad i Norrköping
Rivningslov för rivning av ekonomibyggnad.
Rivning av förråd i Norrköping
Rivningslov för rivning av förråd.
Nybyggnad av förråd i Norrköping
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av lager i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av sophus i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av sophus i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av mur och miljöhus.
Nybyggnad av skärmtak i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av skärmtak samt mur och plank.
Tillbyggnad av industrihus i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av sprinkleranläggning.
Nybyggnad av pumpstation i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av tryckstegringsstation.
Nybyggnad av förråd i Norrköping
Anmälan om nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av växthus i Norrköping
Bygglov för anläggande av parkering samt uppförande av växthus.
Utvändigt underhåll av förråd i Norrköping
Bygglov för fasadändring av förråd.
Utvändigt underhåll av lager i Norrköping
Bygglov för fasadändring av lagerbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Norrköping
Bygglov för komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnader.
Tillbyggnad av cafeteria, vinterträdgård i Norrköping
Tillbyggnad av café, vinterträdgård

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.