Alla aktuella industriprojekt i Jönköpings län

Aneby (1)
Eksjö (10)
Gislaved (0)
Gnosjö (5)
Habo (1)
Mullsjö (3)
Nässjö (4)
Sävsjö (4)
Tranås (8)
Vaggeryd (9)
Vetlanda (17)
Värnamo (17)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 119 st.

Nybyggnad av logistikfastighet i Vaggeryd
Avser nybyggnad av centrallager i södra Stigamo i Vaggeryd.
Nybyggnad av tågdepå i Nässjö
Avser nybyggnad av tågdepå i samarbete mellan Region Jönköpings län och Jönköpings länstrafik. En ny verkstadsdepå planeras byggas för att klara kravet på service och underhåll av Krösatågen och Kustpilens fordonsflotta. .
Nybyggnad av lager- och logistikbyggnader i Vaggeryd
Planer finns för uppförande av ett antal lager- och logistikanläggningar med varierande lokalyta. Där finns stora möjligheter att uppföra lagerbyggnader utifrån specifika behov, både när det gäller storlek och utförande. Utöver lastbilstransporter finns även tillgång till järnväg för samtliga hyresgäster vilket ger en stor flexibilitet vid val av transportsätt.
Nybyggnad av lager- och logistikbyggnader i Vaggeryd
Planer för nybyggnad av lager- och logedstikbyggnad. Avseende cirka 16 000 kvadratmeter obebyggd skogsmark
Nybyggnad av lager i Jönköping
Avser nybyggnad av lagerbyggnad samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av lager- och logistikbyggnad i Vaggeryd
Avser nybyggnad av lager- och logistikbyggnad .
Nybyggnad av fabrik i Nässjö
Avser nybyggnad av produktionshall .
Nybyggnad av lager i Värnamo
Avser nybyggnad av lager .
Tillbyggnad av industrihus i Värnamo
Avser tillbyggnad av industri med kontor och produktionslokal.
Nybyggnad av lager i Jönköping
Planer finns för nybyggnad av lagerbyggnad/showroom samt verkstad.
Tillbyggnad av industrihus i Vetlanda
Avser tillbyggnad av industri och transformatorer.
Tillbyggnad av industrihus i Tranås
Projektet avser att bygga till befintligt industribyggnad med 3500 m2.
Nybyggnad av industriområde i Forsheda
Tidigt skede. Exploatering Id 1157757
Tillbyggnad av lastbilsverkstad i Vetlanda
Avser tillbyggnad av 680 m2 lastbilsverkstad.
Nybyggnad av industrihus i Jönköping
Tidigt skede, förhandsbesked för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av lager i Sävsjö
Avser nybyggnad av kallager
Tillbyggnad av industrihus i Sävsjö
Avser tillbyggnad av befintlig industrilokal.
Nybyggnad av industrihus i Eksjö
Avser nybyggnad av industri- och lagerbyggnad samt en kontorsdel.
Tillbyggnad av ridhus i Jönköping
Avser tillbyggnad ridhus och lokaler för klubbverksamhet
Tillbyggnad av bilverkstad i Eksjö
Avser tillbyggnad av bilverkstad.
Nybyggnad av panncentral i Vetlanda
Avser nybyggnad av panncentral.
Tillbyggnad av industrihus i Eksjö
Avser tillbyggnad på befintlig byggnad. Tillbyggnaden kommer att bli på 2 fastigheter med 200 samt 400 kvm.
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Jönköping
Avser ombyggnad av ett befintligt avloppsreningsverk i Bottnaryd. En kapacitetshöjning. Option på ytterligare ett avloppsreningsverk finns på projekt ID: 2077871
Tillbyggnad av industrihus i Jönköping
Avser tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Värnamo
Avser tillbyggnad av industri med lager/förråd samt skärmtak och ändrad användning i befintlig del av byggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Tranås
Planer för tillbyggnad industribyggnad.
Ombyggnad av fasad och tak på industri i Jönköping
Ombyggnad av fasad och tak, solceller kommer att monteras.
Nybyggnad av pumpstationer och tryckstegringsstation i Eksjö
Avser nybyggnad av pumpstationer och tryckstegringsstation.
Utvändig renovering av vattentorn Vetlanda
Avser utvändig renovering på Vetlanda vattentorn.
Nybyggnad av lager i Vetlanda
Avser nybyggnad av två lagertält.
Nybyggnad av industrihus i Gnosjö
Avser nybyggnad av monteringshall, kontor.
Tillbyggnad av panncentral i Värnamo
Avser tillbyggnad av panncentral.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Värnamo
Avser anläggande av avloppspumpstation inklusive markarbeten. Pumpstationen kommer att få avloppsvatten från Hånger, Åminne och det nya bostadsområdet som byggs utmed riksväg 27.
Nybyggnad av ventilhus i Jönköping
Avser nybyggnad av ventilhus samt rivning av befintlig byggnad.
Nybyggnad av industrihus i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av industrilokaler.
Nybyggnad av virkesmagasin i Eksjö
Avser nybyggnad av virkesmagasin, yta ca 3000-4000 Kvm.
Åtgärder avloppsreningsverk i Gnosjö
tidigt skede. utredning pågår.
Ombyggnad och renovering av stall Värnamo
Planer finns för ombyggnad och renovering av stall.
Byggnad för lutcistern, Nässjö Affärsverk AB
Avser byggnad som ska inrymma en cistern för lut med en volym på ca 25 m3.
Styr och övervakning till pumpstationer i Jönköping
Avser konstruktion, tillverkning och leverans av styrskåp för process, el och VVS-styrning till pumpstationer Lockebo och Strömsholm.
Tillbyggnad av lager i Eksjö
Tillbyggnad av skärmtak och väggar för lagerutrymme.
Tillbyggnad av industrihus i Tranås
Tillbyggnad industribyggnad.
Tillbyggnad av lager i Mullsjö
Tillbyggnad av lagerlokal.
Nybyggnad av industrihus i Jönköping
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad, Bygglov för ändrad användning av industribyggnad (padel & hälsocenter) Månsarp 1:189.
Nybyggnad av industrihus i Habo
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Jönköping
Bygglov för ändrad användning av industribyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Värnamo
Ansökan om ändrad användning från lager till industrilokaler.
Nybyggnad av industrihus i Vetlanda
Ansökan om bygglov för industrilokal.
Rivning av lager i Vetlanda
Anmälan om rivning för lagerbyggnad.
Utvändigt underhåll av lager i Jönköping
Bygglov för fasadändring av lagerbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Jönköping
Bygglov för nybyggnad av gasolanläggning.
Nybyggnad av sophus i Jönköping
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (sopkärl).
Nybyggnad av lager i Eksjö
Bygglov för nybyggnad av lagertält samt rivning av befintligt tält.
Nybyggnad av skärmtak i Jönköping
Bygglov för nybyggnad av parkeringsplats och väderskydd.
Nybyggnad av pumpstation i Jönköping
Bygglov för nybyggnad av pumpstation samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av pumpstation i Jönköping
Bygglov för nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av skärmtak i Jönköping
Bygglov för nybyggnad av skärmtak samt installation av eldstad.
Nybyggnad av sophus i Jönköping
Bygglov för nybyggnad av sophus/källsorteringshus.
Nybyggnad av sophus i Jönköping
Bygglov för nybyggnad av uterum och miljöhus.
Nybyggnad av skärmtak i Jönköping
Bygglov för nybyggnad av väderskydd.
Nybyggnad av återvinningsstation i Jönköping
Bygglov för nybyggnad av återvinningsstation.
Nybyggnad av förråd i Jönköping
Bygglov för nybyggnad av övrigt samt rivning.
Utvändigt underhåll av industrihus i Eksjö
Bygglo för nybyggnad av garageportar samt rivning av skärmtak på industribyggnad, Anmälan om återställande av personalutrymme Ingatorp 4:64.
Utvändigt underhåll av ekonomibyggnad i Jönköping
Bygglov för fasadändring av ekonomibyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Jönköping
Bygglov för fasadändring av industribyggnad (installation av solceller på tak).
Utvändigt underhåll av industrihus i Jönköping
Bygglov för fasadändring av industribyggnad (ny vikdörr).
Nybyggnad av förråd i Jönköping
Anmälan om nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Vetlanda
Ansökan om bygglov för förråd och kontorsbaracker.
Tillbyggnad av lager i Vetlanda
Ansökan om bygglov för utbyggnad av lagertält.
Nybyggnad av skärmtak i Värnamo
Ansökan om nybyggnad av skärmtak över befintlig entré, samt ny skylt.
Rivning av skorsten i Vetlanda
Ansökan om rivningslov för skorsten samt uthus.
Nybyggnad av förråd i Vetlanda
Ansökan om bygglov för komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Värnamo
Ansökan om bygglov för nybyggnad av förråd.
Utvändigt underhåll av bilverkstad i Värnamo
Ansökan om bygglov för skylt och fasadändring.
Nybyggnad av skärmtak i Vetlanda
Ansökan om bygglov för skärmtak, kallförråd och plank.
Nybyggnad av skärmtak i Vetlanda
Ansökan om bygglov för skärmtak.
Tillbyggnad av skärmtak i Aneby
Ansökan om bygglov för skärmtak.
Utvändigt underhåll av industrihus i Värnamo
Ansökan om bygglov för solceller på tak.
Ombyggnad av sophus i Jönköping
Bygglov för ändrad användning av sophus/källsorteringshus.
Tillbyggnad av förråd i Jönköping
Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av sophus i Vaggeryd
Bygglov för uppförande av 20 kärlskåp vid flerbostadshus.
Nybyggnad av lager i Gnosjö
Nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av skärmtak i Tranås
Nybyggnad skärmtak.
Ombyggnad av ekonomibyggnad i Jönköping
Bygglov för ändrad användning av ekonomibyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Jönköping
Bygglov för ändrad användning av industribyggnad (tidsbegränsat).
Nybyggnad av förråd i Nässjö
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av lager i Tranås
Rivning, nybyggnad lagertält, tidsbegränsat lov.
Rivning av förråd i Jönköping
Rivningslov för rivning av komplementbyggnad.
Rivning av skärmtak i Gnosjö
Rivningslov för rivning av skärmtak.
Rivning av återvinningsstation i Jönköping
Rivningslov för rivning av återvinningsstation.
Rivning av förråd i Eksjö
Rivningslov för rivning av äldre byggnad, "stämpelboden".
Nybyggnad av förråd i Jönköping
Strandskyddsdispens för nybyggnad av mastskjul.
Nybyggnad av förråd i Vaggeryd
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av förråd i Jönköping
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av sophus i Jönköping
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av sophus/källsorteringshus.
Tillbyggnad av förråd i Mullsjö
Tidsbegränsat bygglov t.o.m 2026-07-01 - Tillbyggnad av förskola med förråd.
Tillbyggnad av industrihus i Värnamo
Tillbyggnad av befintlig industri.
Rivning av lager i Vetlanda
Rivning av lager efter brand.
Nybyggnad av lager i Värnamo
Nybyggnad av lager/förråd.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.