Alla aktuella industriprojekt i Jönköpings län

Aneby (5)
Eksjö (4)
Gislaved (4)
Gnosjö (1)
Habo (4)
Mullsjö (0)
Nässjö (2)
Sävsjö (1)
Tranås (8)
Vaggeryd (10)
Vetlanda (12)
Värnamo (17)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 102 st.

Nybyggnad av logistikbyggnader i Jönköping
Avser nybyggnad av logistikterminal med en yta mellan 50 000 -100 000 kvm. Beslut om projektets omfattning tas inom kort och kan komma att delas upp i etapper.
Nybyggnad av logistikanläggning i Vaggeryd
Avser ett multitenantlager på ca 31 000 kvm. Kommer att miljöcertifieras enligt Breeam Very Good med möjlighet till installation av solceller på taket.
Nybyggnad av lager- och logistikbyggnader i Vaggeryd
Planer finns för uppförande av ett antal lager- och logistikanläggningar med varierande lokalyta. Där finns stora möjligheter att uppföra lagerbyggnader utifrån specifika behov, både när det gäller storlek och utförande. Utöver lastbilstransporter finns även tillgång till järnväg för samtliga hyresgäster vilket ger en stor flexibilitet vid val av transportsätt.
Nybyggnad av industrihus i Värnamo
Nybyggnad av industri, logistikbyggnad med kontors- och personalutrymmen.
Nybyggnad av fabrik i Nässjö
Avser nybyggnad av produktionshall .
Nybyggnad av industri på Tumbäck i Habo
Avser nybyggnad av verkstadsindustri som kommer uppföras i både ett och två plan där ytbehandling och verkstadsutrymmen inryms på nedre plan. Kontor och personalutrymmen med omklädningsrum och matsal finns på plan två.
Tillbyggnad av industrihus i Värnamo
Avser tillbyggnad av industri för produktion.
Tillbyggnad av panncentral i Vetlanda
Planer finns för tillbyggnad av ny panna och byta ut två befintliga. Byggstart tidigast 2021.
Nybyggnad av industri i Broaryd
Planer finns utbyggnad av industrilokaler med ca 10000 kvm.
Tillbyggnad av industrihus i Vetlanda
Avser tillbyggnad av industri och transformatorer.
Ny pumpstation, reservtäkt Hindsen, Värnamo
Omfattar ny pumpstation och råvattenledning i Värnamo. Upptaget i kommunens investeringsplan 2018-2022.
Om- och tillbyggnad av kostall vid naturbruksgymnasium i Gislaved
Projektet avser ombyggnad av kalvutrymmen i befintligt kostall samt tillbyggnad av tvätt- och omklädningsutrymmen i anslutning till befintligt kostall. Befintlig utbyggnad kommer att rivas i en egen rivningsentreprenad.
Nybyggnad av svinstall i Gislaved
Avser ny- och tillbyggnad av svinstall för 90 suggor, samt nya lokaler för utbildning, personal, omklädning, veterinär och tvätt.
Nybyggnad av Haga Företagspark i Jönköping Etapp 4
Uppförande av ett nytt affärs- och handelsområde. Företagsparken kommer att bestå av tre olika huskroppar med lokalytor om ca 250-1000 kvm/lokal, uppföres i ett och två plan. Hyresgäster kan bl.a. bli serviceföretag, butiker, grossister, produktionsbolag, showrum.
Rivning svinstall samt utbyggnad vid kostall i Gislaved
Avser sanering, rivning och avfallshantering av svinstall samt rivning av utbyggnad del av kostall.
Nybyggnad av padelhall Jönköping
Planer för nybyggnad av padelhall med gym i en våning samt entresol.
Nybyggnad av industrihus i Jönköping
Planer för nybyggnad av industribyggnad i tre plan samt rivning av skärmtak.
Nybyggnad av lager i Sävsjö
Avser nybyggnad av kallager
Tillbyggnad av ridhus i Jönköping
Avser tillbyggnad ridhus och lokaler för klubbverksamhet
Renovering av tak på industrilokal i Ekenässjön
Avser renovering av tak på industri Ekenässjön, Vetlanda
Tillbyggnad av industrihus i Tranås
Planer för tillbyggnad industribyggnad.
Renovering av avloppsreningsverk i Värnamo
Avser renovering av avloppsreningsverk.
Nybyggnad av industrihus i Gnosjö
Avser nybyggnad av monteringshall, kontor.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Värnamo
Avser anläggande av avloppspumpstation inklusive markarbeten. Pumpstationen kommer att få avloppsvatten från Hånger, Åminne och det nya bostadsområdet som byggs utmed riksväg 27.
Ombyggnad av industri i Jönköping
Kommer att göra utrymningsvägar och montera spiraltrappor på in och utsidan . Öppna upp och göra brandvägar inomhus.
Tillbyggnad av industrihus i Vetlanda
Avser tillbyggnad av avfallsanläggning med tankrum och processorrum
Nybyggnad av lager i Aneby
Avser nybyggnad av lager. Byggnaden kommer att timras av barkborretimmer för att ta tillvara av miljösynpunkt.
Nybyggnad av ventilhus i Jönköping
Avser nybyggnad av ventilhus samt rivning av befintlig byggnad.
Ombyggnad av reningsverk, Habo
Avser förläggning av ny bräddledning till Habo reningsverk, förnyelse av inkommande ledningar till reningsverket samt installation av flödesmätare.
Rivning av avloppsreningsverk i Värnamo
Avseende rivning av anläggning för rening av avloppsvatten, verksamheten är nedlagd.
Byggnad för lutcistern, Nässjö Affärsverk AB
Avser byggnad som ska inrymma en cistern för lut med en volym på ca 25 m3.
Nybyggnad av Svarttorp vattenverk, Jönköping
Avser ombyggnation av vattenverk samt lösning för bättre vattenkvalitet genom att hitta ny råvattentäkt.
Nybyggnad av pumpstation i Eksjö
Avser pumpstation i nya området Trädgårdsstaden, Eksjö.
Rivning av industrihus i Jönköping
Avser rivning av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av lager i Värnamo
Ansökan om bygglov för fasadändring och skylt.
Ombyggnad av industrihus i Jönköping
Anmälan om installation av övrigt.
Ombyggnad av industrihus i Jönköping
Anmälan om ändring av industribyggnad (ändrad planlösning), Bygglov för fasadändring av industribyggnad Vattenpasset 4.
Ombyggnad av industrihus i Värnamo
Anmälan om ändring av ventilation samt ny hiss, samt ändrad användning.
Nybyggnad av lager i Vetlanda
Ansökan om bygglov för lagerbyggnad, Ansökan om bygglov för modulsystem och rivning av befintlig brandskadad barack Nyboholm 2:2.
Nybyggnad av bilprovningsanläggning i Eksjö
Bygglov för nybyggnad av bilprovningsanläggning.
Utvändigt underhåll av industrihus i Jönköping
Bygglov för fasadändring av industribyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Jönköping
Bygglov för fasadändring och ändrad användning av industribyggnad.
Nybyggnad av lager i Jönköping
Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad samt rivning.
Ombyggnad av industrihus i Vaggeryd
Bygglov för ombyggnad av befintlig industrilokal samt parkering.
Tillbyggnad av industrihus i Jönköping
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av panncentral i Vaggeryd
Bygglov för ändrad planlösning i panncentral samt fasadändring.
Utvändigt underhåll av lager i Jönköping
Fasadändring av lagerbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av industrilokaler.
Tillbyggnad av industrihus i Vaggeryd
Bygglov för tillbyggnad av industrilokaler.
Tillbyggnad av mejeri i Jönköping
Bygglov för tillbyggnad av mejeri samt installation av eldstad.
Upphandling av takskjutportar till kommunförråd i Habo
Habo kommun avser att beställa 2st takskjutportar, till kommunförrådet Gata/Park, Bagaregatan 2 med option på ytterligare 2st takskjutportar. Behovet består av nya portar till 1st tvätthall, 2st vagnhallar och en fordonsverkstad.
Tillbyggnad av lager i Jönköping
Tillbyggnad av lagerbyggnad.
Rivning av återvinningsstation i Jönköping
Rivning av återvinningsstation.
Nybyggnad av lager i Tranås
Rivning, nybyggnad lagertält, tidsbegränsat lov.
Nybyggnad av lager i Jönköping
Tidsbegränsat bygglov (t.o.m. 2027-01-18) för nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av lager i Jönköping
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av tält.
Ombyggnad av industrihus i Jönköping
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av industribyggnad (t.o.m 2027-03-01).
Nybyggnad av sophus i Vaggeryd
Bygglov för uppförande av 20 kärlskåp vid flerbostadshus.
Nybyggnad av lager i Vaggeryd
Bygglov för uppförande av lagertält.
Nybyggnad av återvinningsstation i Jönköping
Bygglov för uppställning/uppsättning av återvinningsstation.
Utvändigt underhåll av verkstad i Eksjö
Bygglov för utvändig ändring, ny port i fasad.
Nybyggnad av förråd i Jönköping
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad samt rivning av befintliga.
Nybyggnad av förråd i Habo
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad, paviljong.
Nybyggnad av förråd i Jönköping
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av sophus i Jönköping
Bygglov för nybyggnad av kärlskåp samt rivning av befintligt avfallsskjul.
Tillbyggnad av industrihus i Vaggeryd
Bygglov för tillbyggnad av industrilokaler med skärmtak.
Nybyggnad av förråd i Jönköping
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Tranås
Nybyggnad förråd.
Nybyggnad av lager i Tranås
Nybyggnad lagertält, tidsbegränsat lov.
Nybyggnad av skärmtak i Tranås
Nybyggnad skärmtak.
Nybyggnad av skärmtak i Jönköping
Bygglov för nybyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av sophus i Jönköping
Bygglov för nybyggnad av sophus/källsorteringshus.
Nybyggnad av lager i Eksjö
Bygglov för nybyggnad av två lagertält.
Nybyggnad av pumpstation i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av va-station (pumphus).
Nybyggnad av skärmtak i Jönköping
Bygglov för nybyggnad av väderskydd samt rivning.
Nybyggnad av återvinningsstation i Jönköping
Bygglov för nybyggnad av återvinningsstation, samt uppsättning av skylt.
Nybyggnad av förråd i Jönköping
Bygglov för nybyggnad av övrigt.
Nybyggnad av förråd i Jönköping
Bygglov för nybyggnad av cykelförråd och uppförande av mur.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Värnamo
Ansökan om bygglov för nybyggnad av avloppspumpstation.
Nybyggnad av lager i Värnamo
Ansökan om bygglov för nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av pumpstation i Aneby
Ansökan om bygglov för pumpstation.
Nybyggnad av skärmtak i Vetlanda
Ansökan om bygglov för skärmtak med skyltar.
Nybyggnad av skärmtak i Aneby
Ansökan om bygglov för skärmtak och plank.
Utvändigt underhåll av industrihus i Värnamo
Ansökan om bygglov för utvändig ändring, tre nya fönster, samt ombyggnad invändigt.
Utvändigt underhåll av förråd i Vetlanda
Ansökan om bygglov för utvändig ändring.
Nybyggnad av tryckstegringsstation i Aneby
Ansökan om bygglov för va-byggnad (tryckstegringsstation med klorering).
Nybyggnad av skärmtak i Aneby
Ansökan om bygglov för väderskydd.
Rivning av förråd i Vetlanda
Ansökan om rivningslov för brandskadad fastighet.
Rivning av avloppspumpstation i Värnamo
Ansökan om rivningslov för rivning av avloppspumpstation.
Rivning av lager i Värnamo
Ansökan om rivningslov för rivning av lagertält.
Rivning av förråd i Vetlanda
Ansökan om rivningslov för skjul.
Nybyggnad av panncentral i Värnamo
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av panncentral/container med tillhörande oljetank t.o.m. 31 december 2024.
Ombyggnad av industrihus i Vetlanda
Ansökan om bygglov för brandskyddsvägg.
Nybyggnad av förråd i Jönköping
Anmälan om nybyggnad av komplementbyggnad.
Rivning av silo i Värnamo
Anmälan om rivningslov för rivning av silo.
Nybyggnad av förråd i Vetlanda
Ansökan om bygglov för förråd.
Utvändigt underhåll av industrihus i Jönköping
Avser fasadändring av industribyggnad (ny fasadplåt, ny färg - fönster, dörrar, port).
Målning av fasad på miljöhus och förråd , Tranås
Avser målning av förråd och miljöstation vid flerbostadshus.
Ombyggnad av industrihus i Jönköping
Bygglov för inredande av ytterligare lokal industribyggnad samt ändring av fasad.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.