Alla aktuella industriprojekt i Jönköpings län

Aneby (2)
Eksjö (13)
Gislaved (23)
Gnosjö (6)
Habo (4)
Mullsjö (0)
Nässjö (2)
Sävsjö (4)
Tranås (6)
Vaggeryd (8)
Vetlanda (17)
Värnamo (29)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 147 st.

Nybyggnad av produktionsanläggning i Jönköping
Planer finns för ny produktionsutrustning i Jönköping. Investering av automation och produktionsutrustning uppskattat till ett värde på ca 2 miljarder.
Nybyggnad av tågdepå i Nässjö
Avser nybyggnad av tågdepå i samarbete mellan Region Jönköpings län och Jönköpings länstrafik. En ny verkstadsdepå planeras byggas för att klara kravet på service och underhåll av Krösatågen och Kustpilens fordonsflotta. .
Nybyggnad av industri i Tranås
Avser nybyggnad av industri ca 20300m2 exkl entresol, Kontorsbyggnad ca 1400m2
Nybyggnad av lager- och logistikbyggnader i Vaggeryd
Planer finns för nybyggnad av lager- och logistikbyggnad på ca 6000 kvm.
Nybyggnad av fabrik i Nässjö
Avser nybyggnad av produktionshall .
Biobränsleeldad pannanläggning för ångproduktion i Jönköping
Planerar ny anläggning för hetvatten- och ångleverans till en industrikund i Jönköping. Ska bestå av fliseldad ångpannan på 7 MWt och en oljeeldad reservångpanna på 7 MWt.
Nybyggnad av lager i Jönköping
Avser nybyggnad av lager på fastighet Stigamo 1:40.
Nybyggnad av lager i Värnamo
Avser nybyggnad av lager .
Tillbyggnad av industrihus i Jönköping
Avser tillbyggnad av industribyggnad samt stödmur och parkering.
Om- och tillbyggnad av skivfilterhall, i Skillingaryd
Avser omfattande ombyggnation av anläggningen i form av ett filtersteg som kommer att bestå av två parallella skivfilter som med hjälp av kemisk fällning kommer att minimera utgående fosforhalt.
Nybyggnad av industri i Broaryd
Planer finns utbyggnad av industrilokaler med ca 10000 kvm.
Nybyggnad av avloppsreningsverk i Sunnaryd, Gislaved
Nytt avloppsreningsverk byggs för att ersätta den befintliga markbädden i Sunnaryd.
Tillbyggnad av industrihus i Gislaved
Avser tillbyggnad av industri för produktion.
Nybyggnad av lager i Vaggeryd
Avser nybyggnad av lagerlokal.
Nybyggnad av svinstall i Gislaved
Avser ny- och tillbyggnad av svinstall för 90 suggor, samt nya lokaler för utbildning, personal, omklädning, veterinär och tvätt.
Renovering av ridhusanläggning i Jönköping
Avser renovering av ridhusanläggning samt klubbhusverksamhet.
Om- och tillbyggnad av kostall vid naturbruksgymnasium i Gislaved
Projektet avser ombyggnad av kalvutrymmen i befintligt kostall samt tillbyggnad av tvätt- och omklädningsutrymmen i anslutning till befintligt kostall. Befintlig utbyggnad kommer att rivas i en egen rivningsentreprenad.
Tillbyggnad av industrihus i Värnamo
Avser tillbyggnad av lager.
Nybyggnad av industrihus i Värnamo
Avser nybyggnad av industrihotell.
Tillbyggnad av industrihus i Jönköping
Avser tillbyggnad av industribyggnad för produktion.
Nybyggnad av Haga Företagspark i Jönköping Etapp 4
Uppförande av ett nytt affärs- och handelsområde. Företagsparken kommer att bestå av tre olika huskroppar med lokalytor om ca 250-1000 kvm/lokal, uppföres i ett och två plan. Hyresgäster kan bl.a. bli serviceföretag, butiker, grossister, produktionsbolag, showrum.
Nybyggnad av industrihus i Habo
Planer finns för nybyggnad av industribyggnad.
Rivning svinstall samt utbyggnad vid kostall i Gislaved
Avser sanering, rivning och avfallshantering av svinstall samt rivning av utbyggnad del av kostall.
Nybyggnad av lager i Tranås
Avser nybyggnad av lagerhall med stålkonstruktion och plåtväggar.
Tillbyggnad av industrihus i Gnosjö
Tillbyggnad av produktionslokal.
Tillbyggnad av industrihus i Värnamo
Avser tillbyggnad av industri, samt rivning av befintlig byggnad.
Nybyggnad av virkesmagasin i Eksjö
Avser nybyggnad av virkesmagasin, yta ca 3000-4000 Kvm.
Anläggande av inlopp vid avloppsreningsverk i Gnosjö
Avser ombyggnad intag- och slamhantering vid Gnosjö reningsverk
Om- och tillbyggnad av industrihus i Eksjö
Aser ombyggnad av befintlig samt tillbyggnad med personalutrymmen, omklädningsrum. matsal.
Utbyggnad av slamavvattning och rejektvattenbehandling i Gislaved
Avser entreprenad för Slamavvattnings och rejektvattenbehandling
Utökning av södra industriområdet, del av Hjärtnäs i Sävsjö
Utökning av södra industriområdet, del av Hjärtnäs. Området är beläget i södra delen av Sävsjö samhälle utmed Hjärtlandavägen. I kommunens översiktsplanering har området pekats ut som industriområde.
Utvändig renovering av vattentorn Vetlanda
Avser utvändig renovering på Vetlanda vattentorn.
Nybyggnad av industri i Burseryd, Gislaved
Byggbara tomter i Burseryd. ca 70652 samt 8700 hektar.
Tillbyggnad av industrihus i Jönköping
Avser tillbyggnad av industribyggnad.
Invändig renovering av vattentorn Vetlanda
Avser invändig renovering på Vetlanda vattentorn.
Nybyggnad av industrihus i Gnosjö
Avser nybyggnad av monteringshall, kontor.
Tillbyggnad av lager i Jönköping
Aser tillbyggnad av lager.
Nybyggnad av djurstall i Habo
Avser nybyggnad av ekonomibyggnad, kostall för lösdrift.
Tillbyggnad av kontor och lager i Vaggeryd
Avser tillbyggnad av kontor och lager, samt rivning av befintlig byggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Jönköping
Avser tillbyggnad av industribyggnad, rivning av fastighet på Backen 1:137.
Rivning av avloppsreningsverk i Värnamo
Avser rivning av avloppsreningsverk i Värnamo.
Nybyggnad av klimathall i Eksjö
Avser nybyggnad av klimathall för förvaring av virke. Hallen ska klara en temperatur på 18 gr och en luftfuktighet mellan 45-60 RH.
Renovering av vattenverk i Eksjö
Avser renovering av befintligt vattenverk i Hult, Eksjö.
Utbyte skrapspel slutsedimentering, Habo
Upphandling av Skrapspel till slutsedimentering, Habo reningsverk.
Lager- och tälthall i Eksjö
Projektet avser köp alternativt leasing av en ny lager- och tälthall.
Tillbyggnad av industrihus i Värnamo
Avser tillbyggnad av industri för silofunktion.
Rördragning vid pumpstation i Jönköping
Avser komplett rörinstallation i två pumpstationer, Lockebo och Strömsholm.
Tillbyggnad av industrihus i Vaggeryd
Avser till- och ombyggnad av industrilokaler.
Nybyggnad av kallager i Gislaved
Avser nybyggnad av plåthall.
Tillbyggnad av lager i Eksjö
Tillbyggnad av skärmtak och väggar för lagerutrymme.
Tillbyggnad av industrihus i Eksjö
Avser tillbyggnad av två skärmtak.
Nybyggnad av pumpstation i Eksjö
Avser nybyggnad pumpstation. Brogatans pumpstations placering är på Brogatan, norr om korsningen med ån på Brogatans västra sida
Nybyggnad av pumpstation i Eksjö
Avser nybyggnad pumpstation. Biografen geografiska placering är söder om korsningen Storgatan/Bygdegårdsgatan
Nybyggnad av industrihus i Vetlanda
Ansökan om bygglov för industrilokal.
Nybyggnad av tryckstegringsstation Solhöjden, Habo
Avser nybyggnad av tryckstegringsstation för utbyggnad av ledningsnätet gällande dricksvattendistribution, Solhöjden Habo
Nybyggnad av skärmtak i Vetlanda
Ansökan om bygglov för 2 skärmtak.
Tillbyggnad av avloppsreningsverk i Vetlanda
Avser tillbyggnad av avloppsreningsverk för större containrar till slamhantering.
Nybyggnad av lager i Vetlanda
Ansökan om bygglov för lagertält.
Nybyggnad av förråd i Vetlanda
Ansökan om bygglov för lusthus.
Nybyggnad av förråd i Värnamo
Ansökan om bygglov för nybyggnad av bod samt rivning.
Nybyggnad av sophus i Värnamo
Ansökan om bygglov för nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av cistern i Värnamo
Ansökan om bygglov för nybyggnad av plastcistern.
Nybyggnad av pumpstation i Vetlanda
Ansökan om bygglov för pumphus.
Tillbyggnad av fläktrum i Vetlanda
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av fläktrum.
Tillbyggnad av förråd i Sävsjö
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av förråd.
Nybyggnad av silo i Värnamo
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av teknikrum, samt förlängning av skärmtak, nybyggnad av silos, transformatorbyggnader, samt installation av solceller och skylt.
Utvändigt underhåll av industrihus i Värnamo
Ansökan om bygglov för uppsätttande av solceller på industribyggnad.
Nybyggnad av förråd i Vetlanda
Ansökan om bygglov för vindskydd.
Nybyggnad av skärmtak i Vetlanda
Ansökan om bygglov för virkesställ/skärmtak.
Nybyggnad av förråd i Aneby
Ansökan om bygglov för väderskyddsbyggnad.
Nybyggnad av återvinningsstation i Vetlanda
Ansökan om bygglov för återvinningsstation.
Rivning av skärmtak i Vetlanda
Ansökan om rivningslov för skärmtak.
Rivning av förråd i Vetlanda
Ansökan om rivningslov för torn.
Nybyggnad av lager i Sävsjö
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för lagertält.
Nybyggnad av sophus i Värnamo
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för miljöhus och container.
Utvändigt underhåll av lager i Värnamo
Ansökan om tillbyggnad av skärmväggar och altandäck på befintligt tak.
Utvändigt underhåll av industrihus i Värnamo
Ansökan om uppsättande av solceller på industribyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Värnamo
Ansökan om uppsättande av solcellsanläggning på industribyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Värnamo
Ansökan om uppsättande av sollcellsanlägging på industribyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Jönköping
Bygglov för fasadändring av industribyggnad (installera dörrar).
Utvändigt underhåll av förråd i Jönköping
Bygglov för fasadändring av komplementbyggnad (montering av vikport).
Utvändigt underhåll av förråd i Jönköping
Bygglov för fasadändring av övrigt.
Utvändigt underhåll av industrihus i Vaggeryd
Bygglov för tillbyggnad av industrilokaler med skärmtak.
Utvändigt underhåll av industrihus i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad av industriramp hus 106.
Tillbyggnad av skärmtak i Gislaved
Bygglov för uppförande av skärmtak över uteplats.
Utvändigt underhåll av industrihus i Gislaved
Bygglov för utvändig ändring av industri (solpaneler i tak).
Ombyggnad av förråd i Jönköping
Bygglov för förflyttning av 2st kundvagnsgarage + 6st reklamskyltar.
Nybyggnad av förråd i Jönköping
Bygglov för nybyggnad av 1 st cykelförråd samt rivning av 2 st cykelförråd.
Nybyggnad av cistern i Jönköping
Bygglov för nybyggnad av cistern.
Nybyggnad av skärmtak i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av cykeltak.
Nybyggnad av förråd i Jönköping
Bygglov för nybyggnad av förrådsbyggnad (skeetbana).
Nybyggnad av förråd i Jönköping
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Jönköping
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnader (2 st cykelförråd) samt rivning av 1 st cykelförråd.
Nybyggnad av förråd i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av kulisshus och förråd samt tillbyggnad av kulisshus.
Nybyggnad av förråd i Jönköping
Bygglov för nybyggnad av mastskjul.
Nybyggnad av silo i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av materialsilo.
Nybyggnad av pumpstation i Jönköping
Bygglov för nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av silo i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av silo.
Nybyggnad av silo i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av silotorn.
Nybyggnad av skärmtak i Jönköping
Bygglov för nybyggnad av skärmtak.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.