Alla aktuella industriprojekt i Jönköpings län

Aneby (2)
Eksjö (13)
Gislaved (3)
Gnosjö (8)
Habo (4)
Mullsjö (1)
Nässjö (3)
Sävsjö (14)
Tranås (5)
Vaggeryd (12)
Vetlanda (10)
Värnamo (28)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 158 st.

Nybyggnad av tågdepå i Nässjö
Avser nybyggnad av tågdepå i samarbete mellan Region Jönköpings län och Jönköpings länstrafik. En ny verkstadsdepå planeras byggas för att klara kravet på service och underhåll av Krösatågen och Kustpilens fordonsflotta. .
Nybyggnad av produktionsanläggning i Jönköping
Projektet avser nybyggnad av produktionsanläggning för köksspecialisten Nobia, söder om Jönköping. Den kommer att bli 123 000 kvm stor och uppförs i ett plan.
Nybyggnad av industriområde i Gunnarsbo
Projektet kan komma att delas in i etapper.
Nybyggnad av industri i Tranås
Avser nybyggnad av industri ca 20300m2 exkl entresol, Kontorsbyggnad ca 1400m2
Nybyggnad av lager- och logistikbyggnad i Vaggeryd
Avser nybyggnad av lager- och logistikbyggnad på ca 12000 kvm.
Nybyggnad av fabrik i Nässjö
Avser nybyggnad av produktionshall .
Nybyggnad av lager i Jönköping
Avser nybyggnad av lager på fastighet Stigamo 1:40.
Nybyggnad av lager i Värnamo
Avser nybyggnad av lager .
Tillbyggnad av industrihus i Värnamo
Avser tillbyggnad av industri med kontor och produktionslokal.
Nybyggnad av tillverkningslokal, lager och kontor i Tranås
Nybyggnad av byggnad för tillverkning, lager och kontor
Nybyggnad av lokaler och kontor i Gislaved
Nybyggnad av innovativt teknikcenter samt kontor på Henja industriområde i Gislaved. Byggnaden blir 3 200 kvadratmeter, varav 700 kvadratmeters kontorsyta.
Tillbyggnad av industrihus i Gislaved
Avser tillbyggnad av industri för produktion.
Nybyggnad av lager i Vaggeryd
Avser nybyggnad av lagerlokal.
Tillbyggnad av fabrik i Bredasten, Värnamo
Avser tillbyggnad av plastfabriken Wemo i Bredasten, 3000 kvm.
Nybyggnad av Haga Företagspark i Jönköping Etapp 4
Uppförande av ett nytt affärs- och handelsområde. Företagsparken kommer att bestå av tre olika huskroppar med lokalytor om ca 250-1000 kvm/lokal, uppföres i ett och två plan. Hyresgäster kan bl.a. bli serviceföretag, butiker, grossister, produktionsbolag, showrum.
Nybyggnad av industrihus, Vaggeryd
Avser nybyggnad av 18 lokaler om ca 6x12 meter där varje enhet är en friköpt fastighet.
Nybyggnad av industrihus i Värnamo
Avser nybyggnad av 32 lokaler om ca 6x12 meter där varje enhet är en friköpt fastighet.
Tillbyggnad av industrihus i Jönköping
Avser tillbyggnad av industribyggnad för produktion.
Tillbyggnad av industrihus i Värnamo
Avser tillbyggnad av industri, samt rivning av befintlig byggnad.
Nybyggnad av bilverkstad i Sävsjö
Avser nybyggnation av bilverkstad med kontor och personalutrymmen.
Nybyggnad av lager i Sävsjö
Avser nybyggnad av kallager
Tillbyggnad av industrihus i Gnosjö
Tillbyggnad av produktionslokal.
Tillbyggnad av industrihus i Eksjö
Om- och tillbyggnad av produktionslokal.
Nybyggnad av industrihus i Eksjö
Avser nybyggnad av industri- och lagerbyggnad samt en kontorsdel.
Tillbyggnad av industrihus i Jönköping
Avser tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av ekonomibyggnad i Jönköping
Planer finns för utökning av kyrkogård samt nybyggnad av ekonomibyggnad med verkstad, garage och personalutrymmen.
Tillbyggnad av bilverkstad i Eksjö
Avser tillbyggnad av bilverkstad.
Tillbyggnad av industrihus i Eksjö
Avser tillbyggnad på befintlig byggnad. Tillbyggnaden kommer att bli på 2 fastigheter med 200 samt 400 kvm.
Ombyggnad av fasad och tak på industri i Jönköping
Ombyggnad av fasad och tak, solceller kommer att monteras.
Utvändig renovering av vattentorn Vetlanda
Avser utvändig renovering på Vetlanda vattentorn.
Renovering av avloppsreningsverk i Värnamo
Avser renovering av avloppsreningsverk.
Nybyggnad av solcellspark i Jönköping
Avser anläggande av solcellspark, som kommer att vara i storleken motsvarande två fotbollsplaner med ca 2050 paneler som ska monteras och de 1,1 MW.
Rördragning vid pumpstation i Jönköping
Avser komplett rörinstallation i två pumpstationer, Lockebo och Strömsholm.
Tillbyggnad av panncentral i Värnamo
Avser tillbyggnad av panncentral.
Nybyggnad av industrihus i Gnosjö
Avser nybyggnad av monteringshall, kontor.
Nybyggnad av djurstall i Habo
Avser nybyggnad av ekonomibyggnad, kostall för lösdrift.
Tillbyggnad av lager i Jönköping
Aser tillbyggnad av lager.
Tillbyggnad av industrihus i Jönköping
Avser tillbyggnad av industribyggnad, rivning av fastighet på Backen 1:137.
Nybyggnad av virkesmagasin i Eksjö
Avser nybyggnad av virkesmagasin, yta ca 3000-4000 Kvm.
Nybyggnad av klimathall i Eksjö
Avser nybyggnad av klimathall för förvaring av virke. Hallen ska klara en temperatur på 18 gr och en luftfuktighet mellan 45-60 RH.
Renovering av vattenverk i Eksjö
Avser renovering av befintligt vattenverk i Hult, Eksjö.
Nybyggnad av pumpstationer och tryckstegringsstation i Eksjö
Avser nybyggnad av pumpstationer och tryckstegringsstation.
Nybyggnad av ventilhus i Jönköping
Avser nybyggnad av ventilhus samt rivning av befintlig byggnad.
Utbyte skrapspel slutsedimentering, Habo
Upphandling av Skrapspel till slutsedimentering, Habo reningsverk.
Tillbyggnad av lager i Eksjö
Tillbyggnad av skärmtak och väggar för lagerutrymme.
Nybyggnad av kallager i Gislaved
Avser nybyggnad av plåthall.
Tillbyggnad av industrihus i Vaggeryd
Avser till- och ombyggnad av industrilokaler.
Rivning av industrihus i Vetlanda
Ansökan om rivningslov för brandskadade byggnader.
Tillbyggnad av industrihus i Sävsjö
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av befintlig industrilokal.
Tillbyggnad av industrihus i Värnamo
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industri med lasthus, samt nybyggnad av mur.
Nybyggnad av lager i Jönköping
Strandskyddsdispens för nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av lager i Jönköping
Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av tryckstegringsstation Solhöjden, Habo
Avser nybyggnad av tryckstegringsstation för utbyggnad av ledningsnätet gällande dricksvattendistribution, Solhöjden Habo
Utvändigt underhåll av industrihus i Värnamo
Ansökan om bygglov för uppsättning av solcellsanläggning på industribyggnad.
Nybyggnad av förråd i Vetlanda
Ansökan om bygglov för vindskydd.
Nybyggnad av förråd i Aneby
Ansökan om bygglov för väderskyddsbyggnad.
Nybyggnad av återvinningsstation i Sävsjö
Ansökan om bygglov för återvinningsstation och plank.
Tillbyggnad av förråd i Sävsjö
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av förråd.
Nybyggnad av förråd i Jönköping
Anmälan om nybyggnad av komplementbyggnad.
Rivning av förråd i Eksjö
Anmälan om rivning av ett förråd.
Nybyggnad av lager i Värnamo
Ansökan om bygglov för lagertält.
Utvändigt underhåll av industrihus i Värnamo
Ansökan om bygglov för montering av solcellsanläggning.
Nybyggnad av förråd i Värnamo
Ansökan om bygglov för nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av pumpstation i Vetlanda
Ansökan om bygglov för pumphus.
Utvändigt underhåll av bilverkstad i Värnamo
Ansökan om bygglov för skylt och fasadändring.
Nybyggnad av skärmtak i Vetlanda
Ansökan om bygglov för skärmtak.
Ombyggnad av industrihus i Sävsjö
Ansökan om bygglov för tidsbegränsad ändrad användning.
Rivning av förråd i Sävsjö
Ansökan om rivningslov för komplementbyggnad.
Rivning av skorsten i Värnamo
Ansökan om rivningslov för rivning av skorsten på flerbostadshus.
Rivning av skorsten i Vetlanda
Ansökan om rivningslov för skorsten samt uthus.
Rivning av förråd i Vetlanda
Ansökan om rivningslov för torn.
Nybyggnad av lager i Sävsjö
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för lagertält.
Nybyggnad av lager i Värnamo
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för lagertält.
Nybyggnad av lager i Värnamo
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för tält.
Nybyggnad av lager i Värnamo
Ansökan om nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av skärmtak i Värnamo
Ansökan om nybyggnad av skärmtak över befintlig entré, samt ny skylt.
Rivning av pumpstation i Värnamo
Ansökan om rivning av pumpstation.
Nybyggnad av lager i Eksjö
Bygglov för nybyggnad av lagertält samt rivning av befintligt tält.
Utvändigt underhåll av industrihus i Vaggeryd
Bygglov för tillbyggnad av industrilokaler med skärmtak.
Tillbyggnad av skärmtak i Jönköping
Bygglov för tillbyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av silo i Vaggeryd
Bygglov för uppförande av pelletssilo.
Nybyggnad av pumpstation i Jönköping
Bygglov för uppställning/uppsättning av pumpstation.
Nybyggnad av lager i Jönköping
Bygglov för uppställning/uppsättning av tält (lagerhall).
Tillbyggnad av skärmtak i Eksjö
Kompletterande sprinklersystem under skärmtak. Sprinklersystem finns på insida befintlig vägg.
Utvändigt underhåll av industrihus i Jönköping
Bygglov för utvändig ändring av industribyggnad (solceller).
Utvändigt underhåll av förråd i Eksjö
Bygglov för utvändig ändring/fasadändring, två nya utvändiga källartrappor.
Ombyggnad av industrihus i Jönköping
Bygglov för ändrad användning av industribyggnad (tidsbegränsat).
Ombyggnad av industrihus i Jönköping
Bygglov för ändrad användning av industribyggnad.
Ombyggnad av sophus i Jönköping
Bygglov för ändrad användning av sophus/källsorteringshus.
Nybyggnad av sophus i Jönköping
Bygglov för anordnande av sophus/källsorteringshus (molok).
Utvändigt underhåll av ekonomibyggnad i Jönköping
Bygglov för fasadändring av ekonomibyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Jönköping
Bygglov för fasadändring av industribyggnad (ny vikdörr).
Utvändigt underhåll av industrihus i Jönköping
Bygglov för fasadändring av industribyggnad (solcellsanläggning).
Nybyggnad av förråd i Eksjö
Bygglov för nybyggnad av grillhydda.
Nybyggnad av hönshus i Jönköping
Bygglov för nybyggnad av hönshus.
Nybyggnad av förråd i Jönköping
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (förråd), Bygglov för fasadändring av belysning Fritiden 1.
Nybyggnad av förråd i Jönköping
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (kameraplattform).
Nybyggnad av förråd i Jönköping
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Jönköping
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad samt rivning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.