Alla aktuella industriprojekt i Värnamo

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av industri, logistik och kontor i Värnamo
Avser cirka 33 hektar kvartersmark för industri och kontor och logistik vid Bredastens verksamhetsområde i Värnamo.
Tillbyggnad av industrihus i Värnamo
Avser tillbyggnad av industri för produktion.
Ny pumpstation, reservtäkt Hindsen, Värnamo
Omfattar ny pumpstation och råvattenledning i Värnamo. Upptaget i kommunens investeringsplan 2018-2022.
Tillbyggnad av industrihus i Värnamo
Avser tillbyggnad av industri med lager/förråd samt skärmtak och ändrad användning i befintlig del av byggnad.
Nybyggnad av torkanläggning i Värnamo
Avser nybyggnad av virkestork, ca 300 kvm och 10 m hög.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Värnamo
Avser anläggande av avloppspumpstation inklusive markarbeten. Pumpstationen kommer att få avloppsvatten från Hånger, Åminne och det nya bostadsområdet som byggs utmed riksväg 27.
Rivning av avloppsreningsverk i Värnamo
Avseende rivning av anläggning för rening av avloppsvatten, verksamheten är nedlagd.
Nybyggnad av industrihus i Värnamo
Ansökan om bygglov för nybyggnad av industri, logistikbyggnad med kontors- och personalutrymmen.
Ombyggnad av industrihus i Värnamo
Anmälan om ändring av ventilation samt ny hiss, samt ändrad användning.
Utvändigt underhåll av lager i Värnamo
Ansökan om bygglov för fasadändring och skylt.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Värnamo
Ansökan om bygglov för nybyggnad av avloppspumpstation.
Nybyggnad av förråd i Värnamo
Ansökan om bygglov för nybyggnad av förråd.
Utvändigt underhåll av industrihus i Värnamo
Ansökan om bygglov för solceller på tak.
Nybyggnad av panncentral i Värnamo
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av panncentral/container med tillhörande oljetank t.o.m. 31 december 2024.
Tillbyggnad av industrihus i Värnamo
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industri.
Tillbyggnad av industrihus i Värnamo
Tillbyggnad av befintlig industri.
Ombyggnad av industrihus i Värnamo
Ombyggnad från lager till industrilokaler.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.