Alla aktuella industriprojekt i Jönköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av verkstad i Jönköping
Planer för nybyggnad av verkstad, lager och kontor.
Nybyggnad av Haga Företagspark i Jönköping Etapp 4
Uppförande av ett nytt affärs- och handelsområde. Företagsparken kommer att bestå av tre olika huskroppar med lokalytor om ca 250-1000 kvm/lokal, uppföres i ett och två plan. Hyresgäster kan bl.a. bli serviceföretag, butiker, grossister, produktionsbolag, showrum.
Nybyggnad av padelhall Jönköping
Planer för nybyggnad av padelhall med gym i en våning samt entresol.
Tillbyggnad av ridhus i Jönköping
Avser tillbyggnad ridhus och lokaler för klubbverksamhet
Ombyggnad av fasad och tak på industri i Jönköping
Ombyggnad av fasad och tak, solceller kommer att monteras.
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Jönköping
Avser ombyggnad av ett befintligt avloppsreningsverk i Bottnaryd. En kapacitetshöjning. Option på ytterligare ett avloppsreningsverk finns på projekt ID: 2077871
Tillbyggnad av industrihus i Jönköping
Avser tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av industri i Jönköping
Kommer att göra utrymningsvägar och montera spiraltrappor på in och utsidan . Öppna upp och göra brandvägar inomhus.
Nybyggnad av ventilhus i Jönköping
Avser nybyggnad av ventilhus samt rivning av befintlig byggnad.
Nybyggnad av industrihus i Jönköping
Planer för nybyggnad av industribyggnad samt rivning samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av Svarttorp vattenverk, Jönköping
Avser ombyggnation av vattenverk samt lösning för bättre vattenkvalitet genom att hitta ny råvattentäkt.
Styr och övervakning till pumpstationer i Jönköping
Avser konstruktion, tillverkning och leverans av styrskåp för process, el och VVS-styrning till pumpstationer Lockebo och Strömsholm.
Utvändigt underhåll av industrihus i Jönköping
Bygglov för fasadändring av industribyggnad (ny fasadplåt, ny färg - fönster, dörrar, port).
Utvändigt underhåll av lager i Jönköping
Fasadändring av lagerbyggnad.
Tillbyggnad av lager i Jönköping
Tillbyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Jönköping
Bygglov för nybyggnad av gasolanläggning.
Nybyggnad av förråd i Jönköping
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av sophus i Jönköping
Bygglov för nybyggnad av kärlskåp samt rivning av befintligt avfallsskjul.
Nybyggnad av skärmtak i Jönköping
Bygglov för nybyggnad av parkeringsplats och väderskydd.
Nybyggnad av pumpstation i Jönköping
Bygglov för nybyggnad av pumpstation samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av pumpstation i Jönköping
Bygglov för nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av skärmtak i Jönköping
Bygglov för nybyggnad av skärmtak samt installation av eldstad.
Nybyggnad av skärmtak i Jönköping
Bygglov för nybyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av sophus i Jönköping
Bygglov för nybyggnad av sophus/källsorteringshus.
Nybyggnad av sophus i Jönköping
Bygglov för nybyggnad av uterum och miljöhus.
Nybyggnad av återvinningsstation i Jönköping
Bygglov för nybyggnad av återvinningsstation, samt uppsättning av skylt.
Nybyggnad av förråd i Jönköping
Bygglov för nybyggnad av övrigt samt rivning.
Nybyggnad av förråd i Jönköping
Bygglov för nybyggnad av övrigt.
Nybyggnad av återvinningsstation i Jönköping
Bygglov för uppställning/uppsättning av återvinningsstation.
Nybyggnad av förråd i Jönköping
Anmälan om nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Jönköping
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Rivning av återvinningsstation i Jönköping
Rivning av återvinningsstation.
Rivning av förråd i Jönköping
Rivningslov för rivning av komplementbyggnad.
Rivning av återvinningsstation i Jönköping
Rivningslov för rivning av återvinningsstation.
Nybyggnad av förråd i Jönköping
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av lager i Jönköping
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av tält.
Tillbyggnad av lager i Jönköping
Tillbyggnad av lagerbyggnad samt uppförande av mur (L-stöd).
Ombyggnad av industrihus i Jönköping
Avser ombyggnad av industri med omklädningsrum och pentry.
Tillbyggnad av kallager i Jönköping
Avser tillbyggnad av kallager för utlastning.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.