Alla aktuella industriprojekt i Jönköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Biobränsleeldad pannanläggning för ångproduktion i Jönköping
Planerar ny anläggning för hetvatten- och ångleverans till en industrikund i Jönköping. Ska bestå av fliseldad ångpannan på 7 MWt och en oljeeldad reservångpanna på 7 MWt.
Nybyggnad av lager i Jönköping
Avser nybyggnad av lager på fastighet Stigamo 1:40.
Tillbyggnad av industrihus i Jönköping
Avser tillbyggnad av industribyggnad samt stödmur och parkering.
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Jönköping
Avser ombyggnad av ett befintligt avloppsreningsverk i Bottnaryd. Option på ytterligare ett avloppsreningsverk finns på projekt ID: 2077871
Tillbyggnad av industrihus i Jönköping
Avser tillbyggnad av industribyggnad för produktion.
Nybyggnad av Haga Företagspark i Jönköping Etapp 4
Uppförande av ett nytt affärs- och handelsområde. Företagsparken kommer att bestå av tre olika huskroppar med lokalytor om ca 250-1000 kvm/lokal, uppföres i ett och två plan. Hyresgäster kan bl.a. bli serviceföretag, butiker, grossister, produktionsbolag, showrum.
Tillbyggnad av ridhus i Jönköping
Avser tillbyggnad ridhus och lokaler för klubbverksamhet
Tillbyggnad av industrihus i Jönköping
Avser tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av solcellspark i Jönköping
Avser anläggande av solcellspark, som kommer att vara i storleken motsvarande två fotbollsplaner med ca 2050 paneler som ska monteras och de 1,1 MW.
Rördragning vid pumpstation i Jönköping
Avser komplett rörinstallation i två pumpstationer, Lockebo och Strömsholm.
Tillbyggnad av lager i Jönköping
Aser tillbyggnad av lager.
Tillbyggnad av industrihus i Jönköping
Avser tillbyggnad av industribyggnad, rivning av fastighet på Backen 1:137.
Tillbyggnad av industrihus i Jönköping
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av lager i Jönköping
Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av lager i Jönköping
Strandskyddsdispens för nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Jönköping
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av bod.
Nybyggnad av förråd i Jönköping
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (förråd).
Nybyggnad av förråd i Jönköping
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Jönköping
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av pausbod samt rivning av befintlig toabod.
Nybyggnad av förråd i Jönköping
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av pausbod.
Nybyggnad av lager i Jönköping
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av tält (t.o.m. 2031-03-15).
Rivning av ekonomibyggnad i Jönköping
Rivningsanmälan för rivning av ekonomibyggnad.
Rivning av förråd i Jönköping
Rivningsanmälan för rivning av komplementbyggnad.
Rivning av förråd i Jönköping
Rivningslov för rivning av förrådsbyggnad.
Rivning av skorsten i Jönköping
Rivningslov för rivning av skorsten Huskvarna 5:5,5:2.
Rivning av sophus i Jönköping
Rivningslov för rivning av sophus/källsorteringshus.
Utvändigt underhåll av industrihus i Jönköping
Bygglov för utvändig ändring av industribyggnad (solceller).
Ombyggnad av industrihus i Jönköping
Bygglov för ändrad användning av industribyggnad.
Nybyggnad av förråd i Jönköping
Bygglov för nybyggnad av mastskjul.
Nybyggnad av pumpstation i Jönköping
Bygglov för nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av skärmtak i Jönköping
Bygglov för nybyggnad av skärmtak samt mur och plank.
Nybyggnad av sophus i Jönköping
Bygglov för nybyggnad av sophus/källsorteringshus samt rivning samt mur och plank.
Nybyggnad av sophus i Jönköping
Bygglov för nybyggnad av sophus/källsorteringshus.
Nybyggnad av pumpstation i Jönköping
Bygglov för nybyggnad av tryckklocka samt rivning.
Nybyggnad av sophus i Jönköping
Bygglov för anordnande av sophus/källsorteringshus (molok).
Utvändigt underhåll av industrihus i Jönköping
Bygglov för fasadändring av industribyggnad (installera dörrar).
Utvändigt underhåll av industrihus i Jönköping
Bygglov för fasadändring av industribyggnad (solcellsanläggning).
Tillbyggnad av skärmtak i Jönköping
Bygglov för tillbyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av pumpstation i Jönköping
Bygglov för uppställning/uppsättning av pumpstation.
Nybyggnad av lager i Jönköping
Bygglov för uppställning/uppsättning av tält (lagerhall).
Utvändigt underhåll av förråd i Jönköping
Bygglov för fasadändring av övrigt.
Nybyggnad av förråd i Jönköping
Bygglov för nybyggnad av förrådsbyggnad (skeetbana).
Nybyggnad av hönshus i Jönköping
Bygglov för nybyggnad av hönshus.
Nybyggnad av förråd i Jönköping
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (förråd), Bygglov för fasadändring av belysning Fritiden 1.
Nybyggnad av förråd i Jönköping
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (kameraplattform).
Nybyggnad av förråd i Jönköping
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Jönköping
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad samt rivning.
Nybyggnad av förråd i Jönköping
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Jönköping
Avser nybyggnad av förråd vid höghöjdsbana.
Tillbyggnad av lagetält i Jönköping
Bygglov för tillbyggnad av lagertält.
Utvändigt underhåll av industrihus i Jönköping
Bygglov för fasadändring av industribyggnad (ändring av ventilation).
Utvändigt underhåll av industrihus i Jönköping
Bygglov för fasadändring av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Jönköping
Bygglov för utvändig ändring av industribyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Jönköping
Bygglov för utvändig ändring och inredande av ytterligare lokal i industribyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Jönköping
Bygglov för utvändig ändring av industribyggnad (kulörändring).
Tillbyggnad av tvätthall i Jönköping
Inmontering av tvättaggregat i befintlig byggnad.
Tillbyggnad med uppkörningsramp i Jönköping
Avser tillbyggnad av uppkörningsramp och skärmtak.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.