Alla aktuella industriprojekt i Blekinge län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av verksamheter i Karlshamn
Karlshamns kommun erbjuder markanvisning för att hitta en eller flera aktörer som är intresserade av att utveckla ett område för verksamheter. Totalt avser markanvisningen ett markområde om ca 36 hektar.
Nybyggnad av kabeltorn i Karlskrona
Nybyggnad av kabeltorn.
Nybyggnad av en drivmedelsattion, Ronneby
Framtagande av plan som kan omvandla åkermarken intill E22 till ett nytt industri/verksamhetsområde. Området ägs av kommunen och skall utgöra ett område för diverse verksamheter, handelsföretag, serviceanläggningar, m.m. Området omfattar cirka 15 ha. Området utgör idag åkermark. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av industrihus i Karlshamn
Nybyggnad av industribyggnad.
Utbyggnad vattenverk Brantafors, Kallinge
Ombyggnad och utökning av Brantafors VV för att dels anpassa till kvalitén i nuvarande råvattentäkt och dels för att kunna nyttja det uttag som täktens vattendom tillåter.
Nybyggnad av industrihus i Karlskrona
Avser nybyggnad av industrilokal.
Nybyggnad av industrihus i Karlskrona
Nybyggnad av industrilokal.
Nybyggnad av återvinningsstation i Karlshamn
Strategisk partnering. Avser nybyggnad av en återvinningsstation i Karlshamns kommun.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Gullberna
Avser nybyggnad av avloppspumpstation i Gullberna.
Byte av kedjetransportör, bränslestup och bränsleinmatare
Avser att upphandla en totalentreprenad för byte av kedjetransportör, bränslestup med fördelningsskruv och bränsleinmatare, inklusive utskrotning av befintlig utrustning, leverans, installation och provdrift
Till- och ombyggnad av vattenverk i Ronneby
Avser ombyggnad av Kärragården Vattenverks El & styrinstallationer med anslutande grundvattenbrunnar och infiltrationsanläggningar.
Nybyggnad av industrihus i Karlskrona
Avser nybyggnad av industri/ lagerbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Olofström
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av industri eller lagerbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Karlskrona
Avser tillbyggnad av en utställningshall för husvagnar.
Tillbyggnad av lager i Karlskrona
Avser en tillbyggnad av lagerlokal.
Nybyggnad av lager i Karlskrona
Avser nybyggnad av en kall lagerbyggnad samt en mindre rivning av befintlig.
Nybyggnad av industrihus i Karlskrona
Nybyggnad av industriloka för ändrad användning från maskinhall till padelhall Hammarby 18:14.
Ombyggnad av stall i Ronneby
Bygglov för ombyggnad av f.d grisstall.
Tillbyggnad av industrihus i Karlskrona
Bygglov för tillbyggnad av maskinrum.
Tillbyggnad av lager i Karlshamn
Tillbyggnad av lagerbyggnad.
Tillbyggnad av verkstad i Karlskrona
Tillbyggnad av verkstad/servicehall, 6x12 m
Utvändigt underhåll av industrihus i Ronneby
Utvändig ändring, Rivningslov för rivning av komplementbyggnad förråd Ronneby 25:22.
Ombyggnad av industrihus i Ronneby
Ändring av en byggnads planlösning avsevärt.
Nybyggnad av industrihus i Karlshamn
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av förråd i Olofström
Ombyggnad av förråd.
Tillbyggnad av skärmtak i Karlskrona
Bygglov för tillbyggnad av skärmtak.
Ombyggnad av förråd i Ronneby
Bygglov för utvändig ändring och ändrad användning från carport till förråd.
Ombyggnad av skärmtak i Ronneby
Bygglov för ombyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av fläktrum i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (fläktrum på tak).
Nybyggnad av förråd i Ronneby
Bygglov för nybyggnad av förrådsbyggnad och staket.
Nybyggnad av lager i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av industrilokal (lagertält för kabeltrummor).
Nybyggnad av skärmtak i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (paviljong/väderskydd).
Nybyggnad av förråd i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (cykelskjul) samt tillbyggnad/ombyggnad av flerbostadshus (miljöförråd).
Nybyggnad av förråd i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (utkiksbyggnad för fågelskådning).
Nybyggnad av förråd i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Tillbyggnad av förråd i Ronneby
Bygglov för nybyggnad av tak över grillplats.
Nybyggnad av pumpstation i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av tryckstegringsstation.
Nybyggnad av skärmtak i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av väderskydd för cyklar.
Nybyggnad av förråd i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad miljörum/cykelgarage samt ombyggnation av befintlig byggnad.
Nybyggnad av skärmtak i Karlskrona
Bygglov för nybyggnation av väderskydd för cyklar och nytt miljöhus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.