Alla aktuella industriprojekt i Blekinge län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av kabeltorn i Karlskrona
Nybyggnad av ett 150 meter högt kabeltorn. Gjutingen sker av ett företag från Österrike.
Nybyggnad av industrihus i Karlshamn
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Olofström
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Karlskrona
Nybyggnad av industrilokal.
Utbyggnad vattenverk Brantafors, Kallinge
Ombyggnad och utökning av Brantafors VV för att dels anpassa till kvalitén i nuvarande råvattentäkt och dels för att kunna nyttja det uttag som täktens vattendom tillåter.
Nybyggnad av industrihus i Karlskrona
Avser nybyggnad av industri eller lagerbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Karlskrona
Avser nybyggnad av industrilokal.
Nybyggnad av återvinningsstation i Karlshamn
Strategisk partnering. Avser nybyggnad av en återvinningsstation i Karlshamns kommun.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Gullberna
Avser nybyggnad av avloppspumpstation i Gullberna.
Byte av kedjetransportör, bränslestup och bränsleinmatare
Avser att upphandla en totalentreprenad för byte av kedjetransportör, bränslestup med fördelningsskruv och bränsleinmatare, inklusive utskrotning av befintlig utrustning, leverans, installation och provdrift
Nybyggnad av industrihus i Karlskrona
Planer finns för nybyggnad av industrilokal (lagerbyggnad & tvätthall).
Till- och ombyggnad av vattenverk i Ronneby
Avser ombyggnad av Kärragården Vattenverks El & styrinstallationer med anslutande grundvattenbrunnar och infiltrationsanläggningar.
Tillbyggnad av industrihus i Karlskrona
Avser tillbyggnad av industrilokal, med uppsättning av väggar.
Nybyggnad av industrihus i Karlskrona
Avser tillbyggnad av en utställningshall för husvagnar.
Tillbyggnad av lager i Karlskrona
Avser en tillbyggnad av lagerlokal.
Utvändigt underhåll av konditori i Karlskrona
Avser fasadändring av konditori.
Tillbyggnad av lager i Karlshamn
Tillbyggnad av lagerbyggnad.
Tillbyggnad av verkstad i Karlskrona
Tillbyggnad av verkstad/servicehall, 6x12 m
Nybyggnad av industrihus i Karlshamn
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av förråd i Olofström
Tillbyggnad av förråd.
Rivning av lager i Karlshamn
Rivningslov för rivning av tält.
Utvändigt underhåll av industrihus i Olofström
Fasadändring, byte av kulör på byggnad samt solcellsanläggning tak.
Ombyggnad av förråd i Olofström
Ombyggnad av förråd.
Rivning av förråd i Karlshamn
Anmälan om rivning av övrigt.
Nybyggnad av ekonomibyggnad i Karlshamn
Bygglov för nybyggnad av ekonomibyggnad.
Nybyggnad av smedja i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av industrilokal (smedja).
Nybyggnad av förråd i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (cykelhus).
Nybyggnad av förråd i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (cykelskjul).
Nybyggnad av förråd i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (skydd för fjärrvärmeanordningar).
Nybyggnad av förråd i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (utkiksbyggnad för fågelskådning).
Nybyggnad av förråd i Karlshamn
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av soprum i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av miljörum (soprum).
Nybyggnad av sophus i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av miljörum.
Nybyggnad av pumpstation i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av tryckstegringsstation för allmän vattenförsörjning.
Tillbyggnad av industrihus i Karlskrona
Bygglov för tillbyggnad ramp för avfallshantering.
Ombyggnad och reparation av avloppspumpstation i Karlshamn
Såpebruket är en avloppspumpstation med s.k. delad sump, med två stycken torrt uppställda pumpar. En av pumparna ska bytas ut mot en Pumpex KL156T. Arbetet omfattar byte av sug- och tryckledning, avstängningsventiler och montering av pump samt rivning och bortforsling av gammal pump och ledning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.