Alla aktuella industriprojekt i Ronneby

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av en drivmedelsattion, Ronneby
Framtagande av plan som kan omvandla åkermarken intill E22 till ett nytt industri/verksamhetsområde. Området ägs av kommunen och skall utgöra ett område för diverse verksamheter, handelsföretag, serviceanläggningar, m.m. Området omfattar cirka 15 ha. Området utgör idag åkermark. Uppskattad byggstart och kostnad.
Utbyggnad vattenverk Brantafors, Kallinge
Ombyggnad och utökning av Brantafors VV för att dels anpassa till kvalitén i nuvarande råvattentäkt och dels för att kunna nyttja det uttag som täktens vattendom tillåter.
Till- och ombyggnad av vattenverk i Ronneby
Avser ombyggnad av Kärragården Vattenverks El & styrinstallationer med anslutande grundvattenbrunnar och infiltrationsanläggningar.
Ombyggnad av stall i Ronneby
Bygglov för ombyggnad av f.d grisstall.
Utvändigt underhåll av industrihus i Ronneby
Utvändig ändring, Rivningslov för rivning av komplementbyggnad förråd Ronneby 25:22.
Ombyggnad av industrihus i Ronneby
Ändring av en byggnads planlösning avsevärt.
Ombyggnad av skärmtak i Ronneby
Bygglov för ombyggnad av skärmtak.
Ombyggnad av förråd i Ronneby
Bygglov för utvändig ändring och ändrad användning från carport till förråd.
Nybyggnad av förråd i Ronneby
Bygglov för nybyggnad av förrådsbyggnad och staket.
Tillbyggnad av förråd i Ronneby
Bygglov för nybyggnad av tak över grillplats.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.