Alla aktuella industriprojekt i Karlskrona

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av materiallager i Karlskrona
Avser nybyggnation av materiallager på del av Västra Nättraby 6:17 i Karlskrona för Region Blekinge.
Nybyggnad av avloppsreningsverk i Karlskrona
Nybyggnad av anläggning (avloppsreningsverk).
Nybyggnad av industrihus i Karlskrona
Nybyggnad av industrilokal.
Utbyggnad av VA i Karlskrona
Omfattar mark- och yttre ledningsarbeten: Ca 8 km VA-ledningar i form av vatten- och tryckspillvattenledningar med tillhörande anordningar.
Reningsanläggning för förorenat vatten, Karlskrona kommun
Avser leverans och montage av reningsanläggningen samt drift och skötsel. Anläggningen placeras på Pottholmen i Karlskrona kommun. Tillgänglig yta är 100 kvm. Avtalet löper i 3 år.
Byte av kedjetransportör, bränslestup och bränsleinmatare
Avser att upphandla en totalentreprenad för byte av kedjetransportör, bränslestup med fördelningsskruv och bränsleinmatare, inklusive utskrotning av befintlig utrustning, leverans, installation och provdrift
Tillbyggnad av industrihus i Karlskrona
Avser en tillbyggnad av industrilokal.
Nybyggnad av industrihus i Karlskrona
Planer finns för nybyggnad av industrilokal (lagerbyggnad & tvätthall).
Rivning av lantbruksfastighet, Karlskrona
Avser en rivning av lantbruksfastighet.
Utvändigt underhåll av industrihus i Karlskrona
Bygglov för fasadändring av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av industrilokal.
Nybyggnad av sophus i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av förråd i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av miljöhus/cykelförråd.
Nybyggnad av soprum i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av miljörum.
Nybyggnad av cistern i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av ovanjordisk cistern.
Nybyggnad av pumpstation i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av tryckstegringsstation.
Nybyggnad av förråd i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av två st förråd.
Nybyggnad av skärmtak i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av väderskydd.
Tillbyggnad av förråd i Karlskrona
Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad.
Tillbyggnad av skärmtak i Karlskrona
Bygglov för tillbyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av lager i Karlskrona
Bygglov för tälthall.
Nybyggnad av återvinningsstation i Karlskrona
Bygglov för återvinningsstation.
Ombyggnad av förråd i Karlskrona
Bygglov för ändrad användning.
Nybyggnad av cistern i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av bränsletank.
Nybyggnad av cistern i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av gasoltank.
Utvändigt underhåll av industrihus i Karlskrona
Bygglov för fasadändring av industribyggnad (installation av solceller).
Ombyggnad av industrihus i Karlskrona
Avser ditsättning av ett skärmtak på ca 100 kvm.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.