Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad på bostäder i Stockholms län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 216 st.

Upphandling avseende hållbar renovering i strategisk partnering för Järfällahus
Järfällahus har som målsättning att renovera 300–400 lägenheter per år. Upphandlingen omfattar inventering, projektering och renovering av uppskattningsvis ca 2 600 lägenheter med tillhörande arbeten. Preliminära områden som Järfällahus planerar att renovera: Engelbrektsområdet - Magnusvägen, Birgittavägen och Engelbrektsvägen. Preliminärt behov av renovering av ca 520 lgh. D-området - Drabantvägen, Husargränd och Magnusvägen. Preliminärt behov av renovering av ca 370 lgh. Sångvägen - Sångvägen och Nibblevägen. Preliminärt behov av renovering av ca 460 lgh. Söderhöjden - Frihetsvägen, Tomasvägen, Vasavägen, Hammarvägen och Dackevägen. Preliminärt behov av renovering av ca 320 lgh. Tallbohov – Snapphanevägen. Preliminärt behov av renovering av ca 800 lgh. Dackehöjden – Snapphanevägen. Preliminärt behov av renovering av ca 120 lgh.
Renovering & ombyggnad av flerbostadshus i Husby
Detta handlas som option från projekt: 1495277. Totalt skall 732 lägenheter renoveras, fördelade på 24 huskroppar inom 7 olika gårdar i Husby. Invändigt i lägenheterna utförs ytskiktsrenovering, stambyte badrum och kök och utbyte av samtliga installationer. Utvändigt omfattas tak, fasader,fönster och anläggning av nya gårdsmiljöer. Hyresgästerna kommer att evakueras etappvis under byggtiden.
ROT-renovering i flerbostadshus i Upplands Väsby
Avser ROT-renovering av flerbostadshus. Omfattar upprustning av installationer, stammar, ytskikt, entré mm. av 432 lägenheter i 6 huskroppar.
Påbyggnad av flerbostadshus i Nykvarn
Planer finns på påbyggnad av 2 våningar på befintliga flerbostadshus med ca 100 lägenheter i 6 huskroppar.
Stambyte flerbostadshus i Botkyrka. Option 4
Denna option avser Toppvägen 2-10, 12-24.
Eventuellt om- och nybyggnad av bostadshus i Tullinge
Förslaget till detaljplan innebär att 60 nya bostäder i form av 29 radhus och två mindre flerbostadshus tillkommer.
Ombyggnad av flerbostadshus i Huddinge
Avser renovering av 192 lägenheter.
ROT renovering av flerbostadshus mm i Södertälje, etapp 2
Totalt för etapp 1-3 så rotrenoveras ca 600 lgh och eventuellt blir det påbyggnad av 40-50 st lägenheter, som hamnar på nionde våningen. Angående påbyggnaden så saknar man beslut.
Invändig renovering av äldreboende i Fruängen
Entreprenaden omfattar bl.a. stambyte, ytskiktsrenovering, nya balkonger, VVS-åtgärder, installationer och en del ombyggnation av befintlig planlösning.
Påbyggnad med lägenheter på Huvudsta, Solna
Planer för påbyggnad av ca 12 lgh i 1 och 2 våningar på del av Styckjunkaren 3, Shells gamla huvudkontor.
Stamrenovering i flerbostadshus i Fornhöjden, Södertälje
Omfattning är stambyte, renovering av badrum och toaletter samt om- och bättringsmålning i rum som påverkas av stamrenoveringen. Fastigheterna Turkosen 11 och Turkosen 12 består av 6 st flerfamiljshus med 3-5 trapphus i varje byggnad. Totalt har flerfamiljshusen 24 trapphus.
Stambyte flerbostadshus i Botkyrka. Option 3
Denna option avser Odlingsvägen 14, 16, 18
Ombyggnad av flerbostadshus i Stockholm
Stambyte i 36 lgh. Ombyggnad av 6st lgh till 9 lgh.
Stambyte i flerbostadshus i Södertälje
Avser stambyte i ett flerbostadshus med 32 lägenheter. Kommer att utföras i etapper.
Renovering av flerbostadshus i Solna
Bagartorpsringen/Gunnarbovägen.
Stambyte och tillbyggnad på flerbostadshus i Sundbyberg
Entreprenaden omfattar arbeten i flerbostadshus Kv. Östern 5, med 84 lägenheter, 17 lokaler. Entreprenaden omfattar bl.a stamrenovering av kök, badrum och stammar, byte radiatorstammar och elledningar samt tillbyggnad av 6 vindslägenheter. Objektet är beläget på Götgatan 14-18 samt Tulegatan 11-19, Sundbyberg.
Stamrenovering av flerbostadshus i Sigtuna etapp 3
I dessa etapper är det: Smedsgränd 1, Sätunavägen 1 och 3, Södergatan 4 som skall utföras. Hela projektet avser stamrenovering, takarbete och fönsterbyte av 203 lägenheter på Smedsgränd 1, Sätunavägen 1 och 3, Södergatan 4, Trollbergsvägen 2-18 samt Stora Brännbovägen 11-19 och Bergsvägen 29-33. Fastighetsbeteckning Sätuna 3:181, Märsta 1:146, Ugglan 1 och Höken 1.
Ombyggnad av flerbostadshus i Stockholm
Omputsning fasad, byte fönster, nya balkongräcken, renovering terasser. Ny tvättstuga samt miljörum i entéplan. lhopslaging av ett antal lägenheter. Stambyte samt renovering lägenheter. 36 lägenheter byggs om till 29 lägenheter.
Utveckling av flerbostadshus på Södermalm, Stockholm
Byggnaden är i behov av renovering och projektet omfattar nya studentlägenheter, delningslägenheter och smålägenheter samt upprustning av befintliga bostadslägenheter med tillhörande bostadskomplement.
Ombyggnad av vind till bostäder i Stockholm
Ombyggnad av rådvind till nya bostäder. Hiss förlängs upp och nya takkupor tillkommer. Bta ca:1600 m2. Blåklassad byggnad.
Stambyte i flerbostadshus i Nynäshamn
Planer finns på stambyte i flerbostadshus.
Stambyte och ytskiktsrenovering i flerbostadshus i Hägersten
Projektet avser stambyte och ytskiktsrenovering, med kvarboende hyresgäster i byggnaden. Projektet utförs etappvis per port och omfattar två huvuddelar, en per byggnad, totalt 48 st lägenheter. I samband med renovering ska även visst byggarbete för ändrad planlösning göras.
Rot-renovering i flerbostadshus i Södertälje, etapp 7
Totalt 337 lägenheter i 9 huskroppar. Projektet är uppdelat i etapper per huskropp.
ROT-renovering av flerbostadshus i Huddinge
Objektet omfattar: Stambyte VA, uppgradering ventilationsanläggning, ny elanläggning renovering av yttertak, översyn brandskydd samt ytskiktsrenovering.
Renovering av Kadettflygeln på Karlbergs Slott, Huvudsta
Kadettflygeln utgörs av boenderum med gemensamma köksfunktioner i tre plan ovan mark med källare och kallvind. Hela byggnaden ska genomgå en in- och utvändig totalrenovering och när renoveringen är slutförd ska byggnaden även fortsättningsvis användas till boende för kadetter med tillhörande funktioner. Entreprenaden omfattar ett färdigställande av nya tekniska installationer, en ny rumsdisposition, nya ytskikt samt tillhörande rumskompletteringar. Utvändigt ska arbeten göras på fasader, takfot, fasadsnickerier, plåt på fasad.
Renovering av fastighet i Botkyrka kommun
Avser utvändig samt invändig renovering.
Ombyggnad av studentlägenhet i Sigtuna
Ombyggnad av flerbostadshus till 8 st studentlägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Nacka
Bygglov för inredning av ytterligare 12 bostäder i fem flerbostadshus.
Ombyggnad av vind till bostäder i Solna
Bygglov för tillkommande bostäder på vind, flerbostadshus, nytt tak.
Ombyggnad av flerbostadshus i Stockholm
Ändrad användning från källarplan till bostäder -Nya bostäder i källarplan i flerbostadshus, förråd tillkommer även. BTA ca: 400 m2.
Ombyggnad av lokal till bostäder mm i Sundbyberg
Syftet med planarbetet är att pröva markanvändning på fastigheten Förrådet 2 för idrott, gym, racketsport, kontor/co-working, vuxenutbildning, kafé, restaurang, bryggeri, butik, teater, biograf, konsthantverk, bibliotek, museum, religiösa sammankomster, vandrarhem, vårdcentral, naprapat och annan enklare vård och bostäder samt därutöver skola och förskola.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Ombyggnad av lokaler till ca 10 lägenheter.
Ombyggnad av vind i Stockholm
Flerbostadshus - Inredning av råvind till lägenheter. Två bef. hissar till underliggande plan förlängs till vind. Nya altaner och takfönster mot gården, nya takkupor mot gata. Installation av eldstad/rökkanal, vatten&avlopp, fett&oljeskiljare och vent.
Installation av bergvärme i flerbostadshus i Stockholm
Avser installation av bergvärme i flerbostadshus.
Ombyggnad av vind till bostäder m.m. i Stockholm
Ombyggnad av garage till 4 st lägenheter, BOA 123 m2. Anläggning av 7 st p-platser. Samt ombyggnad av vind till 10 st lägenheter, BOA 283 m2.
Ombyggnad av flerbostadshus i Stockholm
Ombyggnad från kontor till bostäder om 4st lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Aspudden
Yttre ändring/ändrad användning, inredning av tre lägenheter med uteplatser i förråd/lokaler, nya entréer med ramper, nytt fönster, markförändringar, ändring av bärande konstruktion m m.
Ombyggnad av flerbostadshus i Stockholm
Utvändig ändring av flerbostadshus - Ombyggnad av takvåning samt nya balkonger. Bta 1212 m2.
Ombyggnad av flerbostadshus i Hägerstensåsen
Ändrad användning av råvind till 6 lägenheter i flerbostadshus. Fasadändring. Bta 149 m2.
Ombyggnad av flerbostadshus i Stockholm
Ändrad användning från lokal i bottenplan till fyra bostäder. Bta 169 m2.
Ombyggnad av flerbostadshus i Vaxholm
Ändrad användning och inredande av tre bostadslägenheter i lokal i flerbostadshus samt anläggande av parkeringsplatser.
Ombyggnad av vind i Östermalm
Inredning av vind i gathus till bostäder, inredning av vind gårdshus i etage med underliggande bostäder, yttre ändringar, tvättstuga på gård ändras till bostad, lägenhetsförråd och tvättstuga i källare, ändring av hiss.
Ombyggnad av flerbostadshus i Järfälla
Bygglov för ändrad användning av kontorsbyggnad till bostäder.
Relining av stammar i flerbostadshus i Stockholm
Planer finns för relining av stammar.
Ombyggnad av flerbostadshus i Järfälla
Planer finns för renovering av hissar i 9 huskroppar.
Rivning och nybyggnad av enbostads/radhus i Stockholm
Rivning av hus samt nybyggnad av 2 st tvåbostadshus.
Ombyggnad av vind i Stockholm
Ombyggnad av vind till 8 lägenheter.
Inredning av vind till bostäder i Stockholm
Tillbyggnad av 3 nya vindslägenheter i flerbostadshus. Hiss förlängs till vindsplanet. Nya kupor och terasser skapas. Installation av eldstad/rökkanal samt vatten och avlopp. BTA 142 m2.
Inredning av vind till bostäder i Stockholm
Vindsinredning av 4 st. lägenheter. Nya takkupor, 2 terasser och 6 st. takfönster.
Ombyggnad av flerbostadshus i Stockholm
Befintlig lokal på plan 1tr omvandlas till tre bostäder. Bta 392 m2.
Ombyggnad av vind till lägenheter i Stockholm
Inredning av befintlig råvind. Uppdragning av hiss. Tillkomst av totalt 4 vindslägenheter. Nya lakkupor. takfönster och altaner.
Byte av undercentraler i flerbostadshus i Stora Vika, Nynäshamn
Entreprenaden avser ombyggnad av befintliga undercentraler med tillhörande byte av radiator- och stamventiler samt injustering av värmeanläggningar, Stora Vika, Nynäshamns kommun. Fastigheterna är belägna vid Marstavägen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 och 10 och Hillersjövägen 1-3 i Stora Vika, Nynäshamns kommun.
Installation av brandlarm vid Livgardet by 762 i Kungsängen
Entreprenaden omfattar byggnad 762 belägen inom Livgardets garnison, Kungsängen. Arbete som ingår är Installation av nytt brandlarm samt Demontering av befintliga system och destruktion av halotron.
Ombyggnad av flerbostadshus i Stockholm
Inredning av nya bostäder på bottenplan i tidigare bostadskomplement i flerbostadshus- Lägenheterna är 1-2 rok om 34, 30, 34, 31, 31, 56 m2. Totalt 6 lägenheter. Bta 216 m2.
Ombyggnad av vind till bostäder på Stora essingen
Inredning av vind, yttre ändringar.
Ventilationsåtgärder för Haninge Bostäder AB
Avser OVK, sotning, injustering samt diverse ventilationstekniska åtgärder på ett antal adresser i Haninge kommun.
Ombyggnad av Testbed KTH Live-In-Lab i Stockholm
Projektet avser lokalanpassning av cirka 101,5 kvm bostadsyta som kommer att består av fyra rum, två badrum, ett kök och ett vardagsrum. Entreprenaden består förutom uppbyggnad av väggar och dylikt även flytt och installation av ventilation, sensorer, elskåp och andra nödvändiga installationer. KTH Live-In Lab är en totalt flexibel testbädd där samtliga nuvarande och framtida tekniska lösningar, produkter, material och metoder inom bygg- och fastighetssektorn skall kunna testas i en verklig miljö.
Rivning av flerbostadshus mm i Norrbacka, Märsta
Avser rivning av överbyggnad och grundläggning (platta på mark) inkl. uteplatser av fyra (4) flerbostadshus i 2-plan, sophus, cykelförråd samt garagelänga.
Ombyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Ansökan om bygglov för ändrad användning av etagelägenhet till 4 lägenheter.
Ombyggnad av vind till bostäder i Stockholm
Inredning av bef. råvindar i gat- respektive gårdsbyggnad. Tillkomst av totalt 3 lägenheter. Nya takkupor mot gata, takfönster och altaner mot gård. Bta 270 m2.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Ombyggnad av samlingslokal till lägenheter.
Ombyggnad av vind i Stockholm
Inredning av råvind till två nya bostäder, yttre ändringar.
Ombyggnad av flerbostadshus i Stockholm
Byggnation av 3 sutteräng-lägenheter i bef. fastighet - Flerbostadshus.
Nybyggnad av konferenslokal samt renovering av gruppbostad i Haninge
Avser byggnation av en ny fastighet på cirka 27 kvm för konferenslokaler. Ytskiktsrenovering av 2 stycken lägenheter, 2 stycken förråd som ska anpassas till wc, 2 stycken kök installeras samt viss inredning i gemensamhetsytor.
Byte av garageportar i flerbostadshus i Nacka
Avser byte av garageportar.
Byte av hissar i flerbostadshus i Stockholm
Avser byte av hissar i flerbostadshus.
Ombyggnad av balkonger i Nacka
Avser ombyggnad av balkonger.
Ombyggnad av flerbostadshus i Tyresö
Avser spolning av stammar i flerbostadshus.
Stambyte i flerbostadshus i Stockholm
Avser stambyte i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Solna
Planer för ombyggnad av lokal till bostäder.
Ombyggnad av flerbostadshus i Stockholm
Två st. lokaler insprängda i flerbostadshus ändras till två bostadslägenheter. Bta ca: 126 m2.
Ombyggnad av flerbostadshus i Stockholm
Förråd samt garageplatser konverteras till bostäder på bottenplan. Förråd flyttas till annan plats i fastigheten till samtliga lägenheter samt tillkommande bostäder. Bta ca: 100 m2.
Renovering av putsfasad på flerbostadshus i Nacka
Avser renovering av putsfasad på flerbostadshus.
Utfasning av oljevärme vid äldreboende i Saltsjöbaden
Projektet omfattar utfasning av befintlig Oljeanläggning. Kompletterande nyinstallation av bergvärmevärmepumpar och el-panna för uppvärmning och varmvattenproduktion med tillhörande energiborrhål. Projektet innebär VVS-, El-, Styr & regler, mark och anläggningsarbeten för värmepumpsinstallation inklusive energiborrhål. I entreprenaden ingår att demontera befintliga oljepannor och icke använda värme- och varmvattenledningar. Kan handlas med projekt 1581118, 1581130 samt 1581152.
Ombyggnad av flerbostadshus i Stockholm
Ombyggnation av FF ventilationen & ersätta den med en ny fläkt samt återvinningsbatteri för värmen från luften. Batterier är sen kopplat till en värmepump. Arbetet kmr innefatta viss omdragning av vent. kanaler, rör samt el.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lidingö
Anmälan av ändrad planlösning i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus på Lidingö
Anmälan av ändring av bärande konstruktion i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Anmälan för ändring av flerbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Huddinge
Anmälan om åtgärd angående tillkommande loft Högmora 3:69,3:101,3:105,3:103,3:106,3:104,3:102,3:107,3:70.
Ombyggnad av flerbostadshus i Gustavsberg
Ansökan bygglov ombyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Täby
Avser fasad- och takrenovering, installation av solpaneler på tak, inglasning av balkonger samt nybyggnad av förråd/soprum.
Renovering av hissar i flerbostadshus i Nacka
Avser hissrenovering i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg
Bygglov för att konvertera källare till lägenheter/bostadsutrymmen.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Bygglov för inredande av ytterligare fyra lägenheter i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Stockholm
Bef. flerbostadshus består av 3 lägenheter. Målbilden är att bygga om det till 5 lägenheter.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Stockholm
Inredning av ny bostad i flerbostadshus, yttre ändring, ny balkong, ny takkupa, ny altan, hissförlängning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Stockholm
Nyinstallation av ventilation i bostäder och förskola, rivning av bef. ventilationssystem samt byte av VA stammar.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.