Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad på bostäder i Stockholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Renovering & ombyggnad av flerbostadshus i Husby
Detta handlas som option från projekt: 1495277. Totalt skall 732 lägenheter renoveras, fördelade på 24 huskroppar inom 7 olika gårdar i Husby. Invändigt i lägenheterna utförs ytskiktsrenovering, stambyte badrum och kök och utbyte av samtliga installationer. Utvändigt omfattas tak, fasader,fönster och anläggning av nya gårdsmiljöer. Hyresgästerna kommer att evakueras etappvis under byggtiden.
Invändig renovering av äldreboende i Fruängen
Entreprenaden omfattar bl.a. stambyte, ytskiktsrenovering, nya balkonger, VVS-åtgärder, installationer och en del ombyggnation av befintlig planlösning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Stockholm
Stambyte i 36 lgh. Ombyggnad av 6st lgh till 9 lgh.
Ombyggnad av flerbostadshus i Stockholm
Omputsning fasad, byte fönster, nya balkongräcken, renovering terasser. Ny tvättstuga samt miljörum i entéplan. lhopslaging av ett antal lägenheter. Stambyte samt renovering lägenheter. 36 lägenheter byggs om till 29 lägenheter.
Utveckling av flerbostadshus på Södermalm, Stockholm
Byggnaden är i behov av renovering och projektet omfattar nya studentlägenheter, delningslägenheter och smålägenheter samt upprustning av befintliga bostadslägenheter med tillhörande bostadskomplement.
Ombyggnad av vind till bostäder i Stockholm
Ombyggnad av rådvind till nya bostäder. Hiss förlängs upp och nya takkupor tillkommer. Bta ca:1600 m2. Blåklassad byggnad.
Stambyte och ytskiktsrenovering i flerbostadshus i Hägersten
Projektet avser stambyte och ytskiktsrenovering, med kvarboende hyresgäster i byggnaden. Projektet utförs etappvis per port och omfattar två huvuddelar, en per byggnad, totalt 48 st lägenheter. I samband med renovering ska även visst byggarbete för ändrad planlösning göras.
Ombyggnad av flerbostadshus i Stockholm
Ändrad användning från källarplan till bostäder -Nya bostäder i källarplan i flerbostadshus, förråd tillkommer även. BTA ca: 400 m2.
Ombyggnad av vind i Stockholm
Flerbostadshus - Inredning av råvind till lägenheter. Två bef. hissar till underliggande plan förlängs till vind. Nya altaner och takfönster mot gården, nya takkupor mot gata. Installation av eldstad/rökkanal, vatten&avlopp, fett&oljeskiljare och vent.
Installation av bergvärme i flerbostadshus i Stockholm
Avser installation av bergvärme i flerbostadshus.
Ombyggnad av vind till bostäder m.m. i Stockholm
Ombyggnad av garage till 4 st lägenheter, BOA 123 m2. Anläggning av 7 st p-platser. Samt ombyggnad av vind till 10 st lägenheter, BOA 283 m2.
Ombyggnad av flerbostadshus i Stockholm
Ombyggnad från kontor till bostäder om 4st lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Aspudden
Yttre ändring/ändrad användning, inredning av tre lägenheter med uteplatser i förråd/lokaler, nya entréer med ramper, nytt fönster, markförändringar, ändring av bärande konstruktion m m.
Ombyggnad av flerbostadshus i Hägerstensåsen
Ändrad användning av råvind till 6 lägenheter i flerbostadshus. Fasadändring. Bta 149 m2.
Ombyggnad av flerbostadshus i Stockholm
Utvändig ändring av flerbostadshus - Ombyggnad av takvåning samt nya balkonger. Bta 1212 m2.
Ombyggnad av flerbostadshus i Stockholm
Ändrad användning från lokal i bottenplan till fyra bostäder. Bta 169 m2.
Ombyggnad av vind i Östermalm
Inredning av vind i gathus till bostäder, inredning av vind gårdshus i etage med underliggande bostäder, yttre ändringar, tvättstuga på gård ändras till bostad, lägenhetsförråd och tvättstuga i källare, ändring av hiss.
Relining av stammar i flerbostadshus i Stockholm
Planer finns för relining av stammar.
Rivning och nybyggnad av enbostads/radhus i Stockholm
Rivning av hus samt nybyggnad av 2 st tvåbostadshus.
Inredning av vind till bostäder i Stockholm
Tillbyggnad av 3 nya vindslägenheter i flerbostadshus. Hiss förlängs till vindsplanet. Nya kupor och terasser skapas. Installation av eldstad/rökkanal samt vatten och avlopp. BTA 142 m2.
Inredning av vind till bostäder i Stockholm
Vindsinredning av 4 st. lägenheter. Nya takkupor, 2 terasser och 6 st. takfönster.
Ombyggnad av vind i Stockholm
Ombyggnad av vind till 8 lägenheter.
Ombyggnad av vind till lägenheter i Stockholm
Inredning av befintlig råvind. Uppdragning av hiss. Tillkomst av totalt 4 vindslägenheter. Nya lakkupor. takfönster och altaner.
Ombyggnad av flerbostadshus i Stockholm
Befintlig lokal på plan 1tr omvandlas till tre bostäder. Bta 392 m2.
Ombyggnad av flerbostadshus i Stockholm
Inredning av nya bostäder på bottenplan i tidigare bostadskomplement i flerbostadshus- Lägenheterna är 1-2 rok om 34, 30, 34, 31, 31, 56 m2. Totalt 6 lägenheter. Bta 216 m2.
Ombyggnad av vind till bostäder på Stora essingen
Inredning av vind, yttre ändringar.
Ombyggnad av Testbed KTH Live-In-Lab i Stockholm
Projektet avser lokalanpassning av cirka 101,5 kvm bostadsyta som kommer att består av fyra rum, två badrum, ett kök och ett vardagsrum. Entreprenaden består förutom uppbyggnad av väggar och dylikt även flytt och installation av ventilation, sensorer, elskåp och andra nödvändiga installationer. KTH Live-In Lab är en totalt flexibel testbädd där samtliga nuvarande och framtida tekniska lösningar, produkter, material och metoder inom bygg- och fastighetssektorn skall kunna testas i en verklig miljö.
Ombyggnad av vind till bostäder i Stockholm
Inredning av bef. råvindar i gat- respektive gårdsbyggnad. Tillkomst av totalt 3 lägenheter. Nya takkupor mot gata, takfönster och altaner mot gård. Bta 270 m2.
Byte av hissar i flerbostadshus i Stockholm
Avser byte av hissar i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Stockholm
Byggnation av 3 sutteräng-lägenheter i bef. fastighet - Flerbostadshus.
Stambyte i flerbostadshus i Stockholm
Avser stambyte i flerbostadshus.
Ombyggnad av vind i Stockholm
Inredning av råvind till två nya bostäder, yttre ändringar.
Ombyggnad av flerbostadshus i Stockholm
Två st. lokaler insprängda i flerbostadshus ändras till två bostadslägenheter. Bta ca: 126 m2.
Ombyggnad av flerbostadshus i Stockholm
Förråd samt garageplatser konverteras till bostäder på bottenplan. Förråd flyttas till annan plats i fastigheten till samtliga lägenheter samt tillkommande bostäder. Bta ca: 100 m2.
Ombyggnad av flerbostadshus i Stockholm
Ombyggnation av FF ventilationen & ersätta den med en ny fläkt samt återvinningsbatteri för värmen från luften. Batterier är sen kopplat till en värmepump. Arbetet kmr innefatta viss omdragning av vent. kanaler, rör samt el.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Stockholm
Tillbyggnad och utvändig ändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Stockholm
Ändrad användning från hotell till bostäder. Bta 1788 m2.
Ombyggnad av flerbostadshus i Stockholm
Ändrad användning från kontor till bostäder.
Ombyggnad av flerbostadshus i Stockholm
Bef. flerbostadshus består av 3 lägenheter. Målbilden är att bygga om det till 5 lägenheter.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Stockholm
Inredning av ny bostad i flerbostadshus, yttre ändring, ny balkong, ny takkupa, ny altan, hissförlängning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Stockholm
Nyinstallation av ventilation i bostäder och förskola, rivning av bef. ventilationssystem samt byte av VA stammar.
Ombyggnad av vind i Stockholm
Ombyggnad av bef. råvind till 2 st bostäder. Utvändig ändring med nya takkupor och altaner.
Tillbyggnad av enbostadshus i Stockholm
Bef. altan rives. Ny altan byggs i samma stilutförande och med samma placering. Bta ca 18 m2.
Ny undercentral för fjärrvärme i flerbostadshus i Stockholm
Avser ny undercentral för fjärrvärme.
Tillbyggnad av enbostadshus i Stockholm
Tillbyggnad av uterum på villa. Bta 20 m2.
Ombyggnad av flerbostadshus i Stockholm
Planerade investeringsbehov.
Tillbyggnad av enbostadshus i Stockholm
Påbyggnad på en bef. tillbyggnad på enbostadshus. Fasadändring, ny fönstersättning på den bef. tillbyggnaden. Nya takkupor, Ny kulör på puts och fönster. Bta 21,7 m2.
Ombyggnad av flerbostadshus i Stockholm
Renovering av fastighetens innergård. 2 st bef. oktagonala pyramidlanterniner byts ut mot kvadratiska pyramiddito. Hela eller delar av bärande konstruktion måste bytas ut. Nya yt-/ & tätskikt.
Ombyggnad av lägenhet i Stockholm
Ändrad användning från lokal till bostad i flerbostadshus. Bta 130 m2.
Ombyggnad av lägenhet i Stockholm
Ändrad användning från lokal till lägenhet.
Ombyggnad av flerbostadshus i Stockholm
Planerade investeringar.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.