Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad på bostäder i Huddinge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av flerbostadshus i Huddinge
Avser renovering av 192 lägenheter.
ROT-renovering av flerbostadshus i Huddinge
Objektet omfattar: Stambyte VA, uppgradering ventilationsanläggning, ny elanläggning renovering av yttertak, översyn brandskydd samt ytskiktsrenovering.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Huddinge
Bygglov för tillbyggnad, fasadändring samt uppförande av mur.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Huddinge
Anmälan om åtgärd angående tillkommande loft Högmora 3:69,3:101,3:105,3:103,3:106,3:104,3:102,3:107,3:70.
Ombyggnad av flerbostadshus i Huddinge
Anmälan om ändring av bärande konstruktion Ålen 1,2.
Ombyggnad av enbostadshus i Huddinge
Anmälan om ändring av konstruktion i enbostadshus.
Tillbyggnad av enbostadshus i Huddinge
Attefall bygglovsbefriad tillbyggnad enbostadshus.
Tillbyggnad av radhus i Huddinge
Attefall bygglovsbefriad tillbyggnad Högmora 5:21,5:38,5:39.
Tillbyggnad av radhus i Huddinge
Attefall bygglovsbefriad tillbyggnad, Attefall bygglovsbefriad tillbyggnad till huvudbyggnad Barometern 33,Högmora 5:22,32,4,Hagelskuren 5.
Ombyggnad av enbostadshus i Huddinge
Bygglov för ändrad användning av enbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Huddinge
Bygglov för ändrad användning av flerbostadshus samt fasadändring.
Ombyggnad av enbostadshus i Huddinge
Bygglov för fasadändring och inre ombyggnad av enbostadshus samt rivningslov för del av enbostadshus (uterum och burspråk).
Ombyggnad av lägenhet i Huddinge
Bygglov för inredning av ytterligare bostad flerbostadshus Bäckgården 1,2.
Rivning av enbostadshus i Huddinge
Rivningslov för rivning av enbostadshus.
Ombyggnad av enbostadshus i Huddinge
Anmälan om inre ombyggnad av enbostadshus, loft.
Byte av värmepumpar i flerbostadshus i Huddinge, etapp 1
Avser byte av värmepumpar i flerbostadshus.
Byte till varmvattenberedare i flerbostadshus i Huddinge, etapp 1
Avser byte från beredningsvärmepanna till varmvattenberedare i flerbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.