Alla aktuella bostadsprojekt i Västernorrlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Till- och ombyggnad av äldreboende i Sundsvall
Projektet avser i huvudsak tillbyggnad av befintligt äldreboende om 108 st. nya boendeplatser (ny huskropp i 5 våningar) men omfattar också delvis ombyggnation i en mindre del i befintligt äldreboende (personalutrymmen och godshantering). - Objektet avser nybyggnad av ca 9700 m2 - Objektet avser ombyggnad av ca 600 m2 - Behandlad tomtarea ca 7000 m2
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Avser nybyggnad av bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus, etapp 1 i Örnsköldsvik
Lägenheterna, som fördelas på ett flertal flerbostadshus om fem våningar vardera, kommer att bestå av ett till tre rum och kök och får förutom vacker utsikt även nära till all tänkbar service och rekreation.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Avser nybyggnad av ca 200 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus och parkering i Söråker
Avser byggas som hyresrätter. Bostäderna kommer att innehålla 1–3 rum och kök i storleken 36–64 kvadratmeter. En tillhörande parkering upprättas i samband med bostadsbygget.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Planer att bygga hyresrätter i 1 hus med 6-8 våningar.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Återbostadisering av tre vårdboenden, lägenheter som under en tid använts för ett annat ändamål åter görs om till lägenheter, tillhörande kringarbeten samt renovering av ett flerbilsgarage (karbonatiserad betong och rostskadad armering m.m.) Falken 6 Bruksgatan 8 Falken 7 Bruksgatan 4 Falken 15 Ortviksvägen 5 Bergsåker 2:9 Betselvägen 50-62
Nybyggnad av studentbostäder vid Campus, Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av studentbostäder, 75 lgh.
Påbyggnad av bostäder på galleria i Örnsköldsvik
Avser påbyggnad av galleria med nya bostäder.
Nybyggnad av vård- och omsorgsbostäder i Härnösand
Avser nybyggnad av vård- och omsorgsboende med 23 lägenheter, samt förrådsbyggnader till varje lägenhet och gårdsförråd.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollefteå
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus på Norrmalm, Sundsvall
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Härnsösand
Planer finns för nybyggnad av bostadsrätter i enplanshus.
Tillbyggnad och rivning av äldreboende i Björna
Örnsköldsviks kommun upphandlar en delad utförande entreprenad avseende tillbyggnad av Björna vårdboende med 16 platser.
Nybyggnad av bostäder i Härnösand
Det planeras för ett 20-tal byggnader varav 17 är villor. Resterande blir lägenhetshus bestående av 20-30 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Sundsvall etapp 1
Nybyggnad av flerbostadshus.
Stambyte samt renovering i flerbostadshus i Örnsköldsvik
Avser stambyte och renovering av 157 lägenheter, 5 lokaler och gemensamhetsutrymmen innefattande 174 WC/Dusch och 157 kök. Samt totalt 7 WC i hus 2,6,10,14 utanför tvättstuga, lokal Hus 8, Tvättstuga 14C.
Nybyggnad av villor i Ankarsvik, Alnön
Avser nybyggnad av 15 villor.
Nybyggnad av radhus i Sundsvall
Avser nybyggnad av 15 radhus á 172 kvm (boa) + 23 kvm (bi-areal). Toalt avser projektet: Mark areal: 16 000 kvm BOA: 2595 kvm BIA: 345 kvm
Nybyggnad av gruppbostad i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av gruppboende (lss).
Ombyggnad av lägenheter i Sundsvall
Avser ombyggnad av lägenheter.
Ombyggnad till lägenheter i Sollefteå
Ombyggnad till 10-15 lägenheter.
Värmepumpsinstallation i flerbostadshus i Örnsköldsvik
Entreprenaden omfattar installation av 6 frånluftsvärmepumpar med borrhål inkl. erforderlig projektering. Objektet är belägen på Sörbyvägen 7–9 och 13–19, Örnsköldsviks kommun.
Ombyggnad av gruppbostad i Sollefteå
Avser ombygg av lägenheter till gruppbostad.
Nya tätskikt på tak på flerbostadshus i Timrå
Objektet omfattar nya tätskikt på tak inkl. tillhörande plåtarbeten. Fastigheten ligger på Södra Köpmangatan 11-19.
Nybyggnad av garage och renovering av Sockenstuga i Sundsvall
Avser renovering och ändrad användning i del av befintlig byggnad till barnverksamhet samt nybyggnad av maskinhall (112kvm) Liden 3:1. I sockenstugan kommer man byta fasad samt fönster.
Ombyggnad till bostäder i Härnösand
Syftet med detaljplanen är att upprätta en ny detaljplan för att möjliggöra magasinflygeln för bostadsändamål.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sollefteå
Avser ombyggnad av flerbostadshus. Ändrad användning av vårdlokaler till 5st lägenheter med balkong.
Nybyggnad av bostäder i Sundsvall
Avser 5 tomter för bostadsbygge alternativt visningshus.
Nya tätskikt på tak på flerbostadshus i Timrå
Objektet omfattar nya tätskikt av plåt och tegel på tak inkl. tillhörande plåtarbeten. Fastigheterna ligger på Köpmangatan 18 A, B och 20 A, B. Mellangatan 7A-D, 11 A-C. Timrå Kommun.
Ombyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Väsentlig ändring av planlösning som påverkar ventilation och brandskyddet, sidensjö prästbord 1:6.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Avser installation av 4 st hissar i flerbostadshus.
Nya tätskikt på tak på flerbostadshus i Timrå
Objektet omfattar nya tätskikt på tak inkl. tillhörande plåtarbeten. Fastigheten Strandbo, Centrumvägen 51.
Byte av fasad på flerbostadshus i Sundsvall
Avser fasadbyte på flerbostadshus.
Fasadrenovering på flerbostadshus i Sundsvall
Avser fasadrenovering på flerbostadshus.
Installation av frånluftsvärmepumpsystem vid flerbostadshus i Kramfors
Entreprenaden omfattar installation och anslutning av frånluftsvärmepumpar, installation av ny styr- och reglerutrustning. Krambo AB har ett område i Kramfors med totalt fem lägenhetsbyggnader: Hus 1: Viktoriagatan 17 A-C - Kv. Nybygget 22/Löjtnanten, Hus 2: Viktoriagatan 15 A-C - Kv. Nybygget 22/Löjtnanten, Hus 3: Viktoriagatan 13 A-C - Kv. Nybygget 22/Löjtnanten, Hus 4: Johannesgatan 4 A-C - Kv. Nybygget 23/Översten samt Hus 5: Johannesgatan 2 A-C - Kv. Nybygget 23/Översten.
Relining i flerbostadshus i Sundsvall
Avser relining av ca 30 hus i en 3 års period.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Fasadändring av ca 30 flerbostadshus.
Ombyggnad av dagcenter till serviceboende i Härnösand
Objektet avser utförande av en installation av GEO-FTX som ska betjäna två befintliga ventilationsaggregat med värme på vinter och kyla på sommaren via vattenbatterier som ska monteras i aggregaten. Det ska borras 5 stycken borrhål för att plocka energin ur marken och dessa ska knytas ihop med fläktrummet på vinden.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för ändrat ianspråktagande från pizzeria till tre lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus samt nybyggnad av carport m.m i Örnsköldsvik
Ändrad användning från lokal till bostäder, nybyggnad av carport och förråd, mo 2:48.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för fasadändring av 3 flerbostadshus Dingersjö 54:5,54:2,3:131, fönsterbyte.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Fasadändring av flerbostadshus, konstantinopel 11.
Ny luftbehandling för Gunillagården i Junsele
Entreprenaden omfattar nytt ventilationsaggregat för hus B3, nya frånluftsfläktar för hus A1, A2, B1 samt ny tilluftfläkt för hus A1, A2, B1.
Installation av GEO-FTX på gruppboende i Härnösand
Objektet avser utförande av en installation av GEO-FTX som ska betjäna två befintliga ventilationsaggregat med värme på vinter och kyla på sommaren via vattenbatterier som ska monteras i aggregaten. Det ska borras 5 stycken borrhål för att plocka energin ur marken och dessa ska knytas ihop med fläktrummet på vinden.
Nya tätskikt på tak på flerbostadshus i Timrå
Objektet omfattar nya tätskikt på tak inkl. tillhörande plåtarbeten. Fastigheterna ligger på Tallnäsvägen 51 A, B.
Rivning av flerbostadshus i Kramfors
Rivning av 4 st byggnader på fastigheten.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Härnösand
Bygglov för fasadändring samt nybyggnad av garage.
Utvändiga målningsarbeten på fastigheter i Sollefteå kommun
Avser utvändig målning på: Hopparen 1, Gruppbostad Hembygdsvägen 12, Slänten 3, Äldreboende Djupövägen 36, Junsele-Krånge 47:1, Snållans daghem Skolvägen 5 i Junsele samt Ön 7:18, Öns skola Ön 181 i Forsmo.
Installation av solceller och markiser på flerbostadshus i Örnsköldsvik
Planer finns för installation av solceller och markiser.
Installation av solceller på flerbostadshus i Örnsköldsvik
Planer finns för installation av solceller.
OVK-besiktning i flerbostadshus i Sundsvall
Planer finns för OVK-besiktning.
Relining i flerbostadshus i Sundsvall
Planer finns för relining under 2022.
Installation av solceller på flerbostadshus i Sundsvall
Avser installation av solceller på taket.
Fönsterrenovering på flerbostadshus i Sundsvall
Planer finns för fönsterrenovering.
Tillbyggnad av garage i Härnösand
Bygglov- tillbyggnad och ändrad användning av byggnad.
Installation av solceller på flerbostadshus i Örnsköldsvik
Planer finns för installation av solceller.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kramfors
Fasadändring - byte från tegel till plåt med tegelprofil.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Byte av takmaterial flerbostadshus.
Inglasning av balkonger på flerbostadshus i Härnösand
Avser inglasning av balkonger, ca 10 st. Berörda hus är: Hus A med adress Spjutgatan 1B, Hus B med adress Spjutgatan 1A, Hus D med adress Ängsvägen 35 samt Hus E med adress Ängsvägen 37.
Inglasning av balkonger på flerbostadshus i Örnsköldsvik
Planer finns för inglasning av balkonger.
Installation av fiber/bredband i flerbostadshus i Kramfors
Planer finns för installation av fiber/bredband.
Hissrenovering i flerbostadshus i Sundsvall
Avser hissrenovering. Byte av hissinredning, dörrar och styrning.
Fasadarbete på flerbostadshus i Timrå
Avser fasadrenovering på putsfasad för 1 vägg på flerbostadshus.
OVK-besiktning i flerbostadshus i Härnösand
Planer finns för OKV-besiktning.
Målning av trapphus i flerbostadshus i Sundsvall
Planer finns för målning av trapphus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kramfors
Fasadändring, ommålning av vindskivor & balkongräcken m.m.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus, byte av garageportar.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus, byte av garageportar.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus byte av garageportar.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus med byte av garageportar Nolby 40:2, Dingersjö 28:27, Kvissle 2:53.
Byte av hängrännor och stuprör på flerbostadshus i Sundsvall
Planer finns för byte av hängrännor och stuprör.
Installation av porttelefon/passersystem i flerbostadshus i Härnösand
Planer finns för installation av porttelefon.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).