Alla aktuella bostadsprojekt i Västernorrlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 121 st.

Nybyggnad av bostäder i Sundsvall
Projektet kallades tidigare för Södra kajen. 3 kvarter.
Nybyggnad av bostäder i Sundsvall
Magnolia Bostad har förvärvat mark i Sundsvall för utveckling av cirka 350 bostäder om cirka 21 000 kvadratmeter BTA.
Nybyggnad av bostäder i Sundsvall
Magnolia Bostads planerar att bygga ca 800 bostäder i Norra Kajen i Sundsvall. Västra området med 319 bostäder: 1620994
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Avser nybyggnad av ca 200 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus etapp 2 i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av 3 st flerbostadshus (132 lgh) med tillhörande miljöhus och parkeringsplatser. NCC:s Folkboende.
Nybyggnad av trygghetsboende och flerbostadshus i Örnsköldsvik
Avser nybyggnad av 40 lägenheter som ska bli ett tryggt boende. Flerbostadshus med totalt cirka 140 lägenheter. Underjordiskt parkeringsgarage (antal våningar okänt) och parkeringsytor ovan jord
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Nybyggnad av flerbostadshus. Då kommunen har höga ambitioner vad gäller arkitektonisk utformning och strävar efter alternativa och kreativa lösningar, så har kommunen tagit fram kvalitetskriterier för området.
Nybyggnad av villor och radhus i Örnsköldsvik
40 fristående villor, 30 radhus och 30 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Avser nybyggnad av ca 90 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Avser nybyggnad av ca 80 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus och radhus i Bergsåker
Avser nybyggnad av 34 lägenheter och 27 par/radhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Söråker
Avser nybyggnad av 2 flerbostadshus, 48-56 lgh.
Nybyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Planer för ca 70 lägenheter i centrala Örnsköldsvik, på Sörliden, med balkonger i sydvästlig riktning mot havet.
Nybyggnad av bostäder mm i Örnsköldsvik, etapp 3
I tredje etappen planeras antingen bostäder eller lokaler.
Nybyggnad av flerbostadshus och skola i Sundsvall
Ett 30 meter högt hus på nio våningar planeras att byggas på Sidsjöhöjden. Byggnaden ska användas både som skola och bostäder.
Nybyggnad av parhus i Örnsköldsvik
Avser nybyggnad av 22 parhus i 2-3 våningar med sutteräng. BOA 110-150 m2 samt carport och förråd. Mellan Första och Andra Långgatan.
Nybyggnad av bostäder i Örnsköldsvik
Ett förslag där flerbostadshus byggs på en del av planområdet. Lägenheterna kommer i huvudsak vara hyresrätter, där en del eventuellt blir studentbostäder.
Nybyggnad av studentbostäder vid Campus, Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av studentbostäder, 75 lgh.
Nybyggnad av bostäder i Timrå
Planer för nybyggnad av villor, radhus, parhus i Timrå.
Nybyggnad av bostäder i Örnsköldsvik
Planer finns för ett nytt bostadskvarter med sex flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av vård- och omsorgsbostäder i Härnösand
Planer för vård- och omsorgsboende med 25 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus på Härnön
Ett 20-tal bostadsrätter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Härnösand
Kommer ev att bli ett SABO Kombo hus. 29-40 lgh.
Nybyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Nybyggnad av flerbostadshus på Kusthöjden i Örnsköldsvik.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollefteå
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus på Norrmalm, Sundsvall
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad till lägenheter i Sundsvall
Avser ombyggnad från kontorsytor till lägenheter.
Nytt bostadsområde/Ombyggnad av fd skola till lägenheter i Härnösand
Avser nybyggnad av bostadsområde med blandad bebyggelse. Det kan vara både hyresrätter, villor och bostadsrätter.
Nytt bostadsområde på Skönsberg, Sundsvall
10 000 kvm stort markområde.
Rivning och nybyggnad av äldreboende i Örnsköldsvik
Objektet omfattar utförande av markarbeten och komplett rivning av del av äldreboendet Björnaborg (hus B och C) innehållande bl a bostadslägenheter, biutrymmen och personalutrymmen, samt markarbeten i anslutning till detta. Byggnaderna skall ge plats för nybyggnad av äldreboende. Objektet gränsar mot och delar yttervägg med kvarvarande byggnad A med pågående verksamhet. Verksamheten i övrigt på Björnaborg skall pågå under entreprenadtiden.
Nybyggnad av flerbostadshus i Härnösand
Nybyggnad av hyresrätter.
Ombyggnad av radhus i Sundsvall
Det planeras för: 15 st. radhus i 2 plan i etapp 1. Storleken blir ca: 95–105 m2. 1 st. lägenhet i suterrängplan. Storlek blir ca : 138 m2
Nybyggnad av bostäder på Härnön, Härnösand
Exklusiva bostäder. 2 flerbostadshus och 5 villor.
Nybyggnad av bostäder i Härnsösand
Planer finns för nybyggnad av tio bostadsrätter i enplanshus.
Nybyggnad av LSS-boende i Örnsköldsvik
Avser nybyggnad av LSS-boende, 6 lgh + 1 personallgh.
Stambyte samt renovering i flerbostadshus i Husum
Entreprenaden omfattar stambyte och renovering av kök och badrum i 99 lägenheter, innefattande 99 badrum och 99 kök. Objektet är beläget på: Bruksvägen 100 A-C, Stiftelsevägen 2-3 samt Pensionärhemsvägen 6 A-E i Husum, Örnsköldsviks kommun.
Nybyggnad av radhus i Sundsvall
Avser nybyggnad av 15 radhus.
Nybyggnad av bostäder i Härnsösand
Planer finns för nybyggnad av 12 till 14 bostadsrätter i två plan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Området avser resterande del av Alliero och innefattar detaljplan 2, det aktuella området ligger mittemot Sporthallen/Himlabadet. Läs mer på: www.sundsvallvaxer.se/allierodp
Nybyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Nybyggnad av flerbostadshus, åttatakantigt torn.
Nybyggnad av radhus i Sundsvall
Nybyggnad av 8 radhus i 2 plan. Storleken blir ca: 130–135 m2.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av radhus i Örnsköldsvik
Nybyggnad av radhus med 5 lgh, österås 1:112.
Tillbyggnad på bostäder i Örnsköldsvik
Planer finns att bygga till 2 våningar på befintliga huskroppar.
Stambyte samt renovering av kök i flerbostadshus i Själevad
Entreprenaden omfattar stambyte och renovering av kök i 60 lägenheter, innefattande 60 kök. Samt byte av Tambur och entrédörrar.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Avser ändrat ianspråktagande från gruppboende till bostadslägenheter.
Nya balkonger på flerbostadshus i Sundsvall
Avser 60 nya balkonger på flerbostadshus.
Nybyggnad av LSS-boende i Härnösand
Avser nybyggnad av LSS-boende.
Ombyggnad till bostäder i Härnösand
Syftet med detaljplanen är att upprätta en ny detaljplan för att möjliggöra magasinflygeln för bostadsändamål.
Förtätning av bostäder i Timrå
Syftet med ändringen av detaljplanen är att skapa möjlighet för mer flexibel utformning och genom det möjliggöra två punkthus på ca 6 våningar.
Nybyggnad av bostäder i Sundsvall
Beställare=markägare.
Stambyte, fönsterbyte samt köksrenovering i flerbostadshus i Sollefteå
Entreprenaden omfattar stambyte i 18 lgh innefattande 18 badrum samt 18 kök, badrums- och köksrenovering av 18 badrum och kök samt fönsterbyte och ventilationsåtgärder i 20 lgh.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Avser tillbyggnad av 2 lhg i flerbostadshus.
Ombyggnad till lägenheter i Sundsvall
Avser ombyggnad av kontorsbyggnad till lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Avser nybyggnad av gårdshus med två lägenheter.
Fasadrenovering på flerbostadshus i Sundsvall
Avser fasadrenovering på flerbostadshus.
Nya tätskikt på tak på flerbostadshus i Timrå
Objektet omfattar nya tätskikt på tak inkl. tillhörande plåtarbeten. Fastigheterna ligger på Södra Köpmangatan 5,7,9 Skogsvägen 2,4,6 Köpmangatan 17,19, 21, Strålvägen 7-39, Cirkelvägen 14,16, Sandgatan 4.
Inredning av vind till bostäder i Örnsköldsvik
Ombyggnad av vind till lägenheter.
Utbyggnad & inglasning av balkonger på flerbostadshus i Sundsvall
Planer finns för utbyggnad och inglasning av balkonger.
Nybyggnad av balkonger på flerbostadshus i Högbo
Objektet omfattar nya balkonger. Byggandet ska ske i en etapp.
Inredning av vind i flerbostadshus i Härnösand
Inredning av vind till 2 lgh.
Ombyggnad av flerbostadshus samt nybyggnad av carport m.m i Örnsköldsvik
Ändrad användning från lokal till bostäder, nybyggnad av carport och förråd, mo 2:48.
Takbyte på flerbostadshus i Bjästa, Örnsköldsvik
Entreprenaden omfattar nya yttertak på Skolvägen 2-10 Bjästa, Örnsköldsviks Kommun. Takyta totalt: ca 1295 m2.
Ombyggnad till lägenhet i Sundsvall
Ombyggnad från butikslokal till lägenhet.
Takarbete på flerbostadshus i Sundsvall
Takarbete på flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Härnösand
Startbesked - anmälan ändring som påverkar brandskydd, planlösning, ventilation.
Ventilationsarbeten i flerbostadshus i Härnösand
Startbesked - installation av ventilationsanläggning.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av inglasade balkonger, rivning av befintliga, blåklockan 1, tulpanen 7.
Ombyggnad till lägenhet för gruppboende i Sollefteå
Ombyggnad av lokal till lägenhet.
Installation av solceller och markiser på flerbostadshus i Örnsköldsvik
Planer finns för installation av solceller och markiser.
Renovering av balkonger på flerbostadshus i Sundsvall
Planer finns för renovering av balkonger.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Planer finns för uppsättning av solceller.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus med inglasade balkonger (inkl. rivning av befintliga balkonger).
Installation av värmepump i flerbostadshus i Örnsköldsvik
Entreprenaden omfattar installation av 1 st. värmepumpsinstallation inkl. erforderlig projektering.
Ombyggnad av pensionärsbostad i Sundsvall
Bygglov för ändrat ianspråktagande från servicehus till bostäder (trygghetsboende), tillbyggnad med nytt uterum samt entrédel, tillbyggnad av komplementbyggnad, anläggning av utökade parkeringsplatser samt bouleplan.
Byte av tak på flerbostadshus i Örnsköldsvik
Byte av tak (ca 1000 kvm) på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för byte av takmaterial flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus och rivning av befintliga uteplatser och montering av nya.
Nybyggnad av enbostadshus i Härnösand
Bygglov - nybyggnad av 2 enbostadshus Lövudden 1:110,1:111.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Härnösand
Beslut bygglov och startbesked inglasade balkonger.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för ombyggnad av balkong Apollo 3,8,7.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för solpaneler på tak.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus med inglasade balkonger (inkl. rivning av befintliga balkonger), Bygglov för omfärgning av flerbostadshus Granlo 2:23.
Tillbyggnad av gäststuga i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus o tillbyggnad på bef. gästhus med inglasat uterum o övervåning på bef. hall.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.