Alla aktuella bostadsprojekt i Västernorrlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Avser nybyggnad av ca 200 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Projektet avser nybyggnad av ca 200 bostäder.
Nybyggnad av studentlägenheter på Västermalm i Sundsvall
250 studentbostäder i 4-6 våningar samt garage i 2 våningar planeras. Projektet byggs med färdiginredda trähusmoduler. Ca 750 kvm solceller.
Nybyggnad av flerbostadshus etapp 2 i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av 3 st flerbostadshus (132 lgh) med tillhörande miljöhus och parkeringsplatser. NCC:s Folkboende.
Nybyggnad av flerbostadshus, etapp 1 i Örnsköldsvik
Lägenheterna, som fördelas på ett flertal flerbostadshus om fem våningar vardera, kommer att bestå av ett till tre rum och kök och får förutom vacker utsikt även nära till all tänkbar service och rekreation.
Nybyggnad av flerbostadshus, etapp 2 i Örnsköldsvik
Lägenheterna, som fördelas på ett flertal flerbostadshus om fem våningar vardera, kommer att bestå av ett till tre rum och kök och får förutom vacker utsikt även nära till all tänkbar service och rekreation.
Nybyggnad av flerbostadshus, etapp 3 i Örnsköldsvik
Lägenheterna, som fördelas på ett flertal flerbostadshus om fem våningar vardera, kommer att bestå av ett till tre rum och kök och får förutom vacker utsikt även nära till all tänkbar service och rekreation.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder mm i Örnsköldsvik, etapp 1
I första etappen planeras ca 55 bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Planer att bygga hyresrätter i 1 hus med 6-8 våningar.
Nybyggnad av höghus i Söråker
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus i Söråker.
Nybyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Planer för ca 70 lägenheter i centrala Örnsköldsvik, på Sörliden, med balkonger i sydvästlig riktning mot havet.
Nybyggnad av flerbostadshus i Härnösand
Planer för nybyggnad av bostadsområde på Kattastrand.
Nybyggnad av parhus i Örnsköldsvik
Avser nybyggnad av 22 parhus i 2-3 våningar med sutteräng. BOA 110-150 m2 samt carport och förråd. Mellan Första och Andra Långgatan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollefteå
Planer för hyreshus med parkeringsmöjlighet.
Nybyggnad av bostäder i Sundsvall etapp 1
I denna etapp kommer ett lägre flerbostadshus med ca 30 lägenheter att byggas. Alla etapper: 4 punkthus med 12 våningar, upp till 46 lgh/hus samt 18 radhus fördelade på 4 huskroppar. Ca 17 000 kvm boyta.
Nybyggnad av bostäder i Sundsvall etapp 2
I denna etapp kommer ett lägre flerbostadshus med ca 30 lägenheter att byggas. Alla etapper: 4 punkthus med 12 våningar, upp till 46 lgh/hus samt 18 radhus fördelade på 4 huskroppar. Ca 17 000 kvm boyta.
Nybyggnad av bostäder i Sundsvall etapp 3
I denna etapp kommer ett punkthus att byggas. Alla etapper: 4 punkthus med 12 våningar, upp till 46 lgh/hus samt 18 radhus fördelade på 4 huskroppar. Ca 17 000 kvm boyta.
Nybyggnad av bostäder i Sundsvall etapp 4
I denna etapp kommer ett punkthus att byggas. Alla etapper: 4 punkthus med 12 våningar, upp till 46 lgh/hus samt 18 radhus fördelade på 4 huskroppar. Ca 17 000 kvm boyta.
Nytt bostadsområde på Skönsberg, Sundsvall
10 000 kvm stort markområde.
Nybyggnad av LSS-boende i Örnsköldsvik
Avser nybyggnad av LSS-boende, 6 lgh + 1 personallgh.
Nya tätskikt på tak på flerbostadshus i Timrå
Objektet omfattar nytt tätskikt tak med tillhörande plåtarbeten. Fastigheterna ligger på Södra Köpmangatan 5,7,9 Skogsvägen 2,4,6 Köpmangatan 15,17,19, Strålvägen 7-39, Cirkelvägen 14,16, Kålrotsgatan 1-11 A-D samt Sandgatan 4.
Nybyggnad av gruppbostad i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av gruppboende (lss).
Nybyggnad av radhus i Örnsköldsvik
Nybyggnad av radhus med 5 lgh, österås 1:112.
Nybyggnad av fritidshus i Hamn, etapp 5
Ca 20 fritidshus planeras totalt i 5 etapper.
Nya balkonger på flerbostadshus i Sundsvall
Avser 60 nya balkonger på flerbostadshus.
Ombyggnad till bostäder i Härnösand
Syftet med detaljplanen är att upprätta en ny detaljplan för att möjliggöra magasinflygeln för bostadsändamål.
Om- och tillbyggnad av gruppboende i Sollefteå
Avser om- och tillbyggnad av gruppboende för kvarteret Fäktaren. Objektet avser ombyggnad av ca 175 m² samt tillbyggnad av ca 40 m².
Utbyte av hissar i flerbostadshus i Örnsköldsvik
Entreprenaden omfattar utbyte av 8 st hissar inkl erforderlig projektering. Objekten är belägna på Bergsgatan 1A-E, Svartvägen 7, Stenbrottsvägen 1 samt Vegagatan 23 i Örnsköldsviks kommun.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för ändrat ianspråktagande från gruppboende till 5 bostadslägenheter.
Nya tätskikt på tak på flerbostadshus i Timrå
Objektet omfattar nya tätskikt på tak inkl. tillhörande plåtarbeten. Fastigheterna ligger på Södra Köpmangatan 5,7,9 Skogsvägen 2,4,6 Köp-mangatan 15,17,19, Strålvägen 7-39, Cirkelvägen 14,16, Kålrotsgatan 1-11 A-D, Sandgatan 4.
Installation av frånluftsvärmepumpar i flerbostadshus i Sollefteå
Avser installation av värmepumpsanläggning för återvinning av frånluft inom kv Tackan, Sollefteå. Objektet är beläget på Långgatan 23-25 i Sollefteå.
Takbyte på flerbostadshus i Örnsköldsvik
Avser nya yttertak på Fågelsångsvägen 9A-B, 11A-C, 13 A-B, 15A-C. Total takyta ca 3400 kvm.
Takbyte på flerbostadshus i Örnsköldsvik
Avser nya yttertak på Ångermanlandsgatan 10 G- P, Kvarteret Renen. Total takyta ca 2000 kvm.
Återställande av lägenheter i Härnösand, etapp 2
Objektet avser projektering och utförande av återställande av gruppboende till hyreslägenheter. Objektet är beläget i Kv. Kullen 1:32 i Härnösands Kommun med adresserna Utmarksstigen 8A-B, 10A-B och 12A-B.
Inredning av vind till bostäder i Örnsköldsvik
Ombyggnad av vind till lägenheter.
Takbyte på flerbostadshus i Bjästa, Örnsköldsvik
Entreprenaden omfattar nya yttertak på Skolvägen 2-10 Bjästa, Örnsköldsviks Kommun. Takyta totalt: ca 1295 m2.
Ny luftbehandling för Gunillagården i Junsele
Entreprenaden omfattar nytt ventilationsaggregat för hus B3, nya frånluftsfläktar för hus A1, A2, B1 samt ny tilluftfläkt för hus A1, A2, B1.
Takbyte på flerbostadshus i Örnsköldsvik
Avser nya yttertak på Örnsköldsgatan 1 A-B, C-E och Örnsköldsgatan 5, Örnsköldsviks Kommun. Takyta totalt: ca 800 m2.
Ombyggnad till lägenhet i Sundsvall
Ombyggnad från butikslokal till lägenhet.
Ombyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Ändrad användning från garage/förråd till 3 st bostäder.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus med renovering av balkonger.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus.
Nybyggnad av studentlägenhet i Örnsköldsvik
Nybyggnad av studentbostäder, sälgen 2.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för ändrat ianspråktagande från samlingslokal till 4 lägenheter, fasadändring samt parkeringsplatser.
Byte av tak på flerbostadshus i Örnsköldsvik
Byte av tak (ca 1000 kvm) på flerbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för ombyggnad av enbostadshus till flerbostadshus samt tillbyggnad.
Ombyggnad av vind i Sundsvall
Bygglov för ombyggnad av vind till studentboende.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Fasadändring av flerbostadshus, ny färgsättning, ärlan 14.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Fasadändring på flerbostadshus, domsjö 3:92, 31:2, 31:3.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Ändra fasad och tak på flerbostadshus, gropen 5.
Ombyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av flerbostadshus, installera hissar, ämbaret 5.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av flerfamiljshus med inglasade balkonger, wien 4.
Relining i flerbostadshus i Örnsköldsvik
Planer finns för relining.
Installation av solceller på flerbostadshus i Örnsköldsvik
Planer finns för installation av solceller.
Ombyggnad av lägenhet i Örnsköldsvik
Ombyggnad av en lägenhet till två lägenheter, skottland 3.
Ombyggnad till gruppbostad i Sollefteå
Ändrad användning av samlingslokal till gruppbostad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kramfors
Åtgärda lösa fasadskivor mm.
Ombyggnad av lägenhet i Örnsköldsvik
Ändrad användning från källare till lägenheter, järved 1:96.
Rivning av enbostadshus i Kramfors
Rivning av en- eller tvåbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus med 7 st uterum.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Härnösand
Bygglov-fasadändring, inglasning två balkonger.
Ombyggnad av lägenhet i Sundsvall
Bygglov för inredning av bostad i flerbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Sundsvall
Bygglov för inredning av ytterligare en lägenhet i källaren.
Nybyggnad av friggebod i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av garage/poolhus/gästlägenhet.
Relining i flerbostadshus i Sundsvall
Avser relining i flerbostadshus.
Inglasning av balkonger på flerbostadshus i Sundsvall
Avser inglasning av balkonger på flerbostadshus.
Rivning av enbostadshus i Mellansel, Örnsköldsvik
Objektet omfattar rivning av enbostadshus med tillbehör, 2 st uthus på fastigheten Mellansel 1:54 del av, samt tillhörande mark- och installationsarbeten.
Inglasning av balkonger på flerbostadshus i Sundsvall
Avser inglasning av 16 balkonger.
Renovering av balkonger på flerbostadshus i Kramfors
Renovering av balkonger på Hällgumsgatan 37-39.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus (byte av fönster- och fönsterdörrar).

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.