Alla aktuella bostadsprojekt i Västernorrlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny stadsdel i Sundsvall
Planer för flerbostadshus, radhus, kedjehus och villor.
Till- och ombyggnad av äldreboende i Sundsvall
Projektet avser i huvudsak tillbyggnad av befintligt äldreboende om 108 st. nya boendeplatser (ny huskropp i 5 våningar) men omfattar också delvis ombyggnation i en mindre del i befintligt äldreboende (personalutrymmen och godshantering). - Objektet avser nybyggnad av ca 9700 m2 - Objektet avser ombyggnad av ca 600 m2 - Behandlad tomtarea ca 7000 m2
Nybyggnad av flerbostadshus och skola i Sundsvall
Ett 30 meter högt hus på nio våningar planeras att byggas på Sidsjöhöjden. Byggnaden ska användas både som skola och bostäder. 1800 kvm grundskola
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av villor och radhus i Örnsköldsvik
40 fristående villor, 30 radhus och 30 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus, etapp 1 i Örnsköldsvik
Lägenheterna, som fördelas på ett flertal flerbostadshus om fem våningar vardera, kommer att bestå av ett till tre rum och kök och får förutom vacker utsikt även nära till all tänkbar service och rekreation.
Nybyggnad av flerbostadshus, etapp 2 i Örnsköldsvik
Lägenheterna, som fördelas på ett flertal flerbostadshus om fem våningar vardera, kommer att bestå av ett till tre rum och kök och får förutom vacker utsikt även nära till all tänkbar service och rekreation.
Nybyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Flerbostadshus på Varvskajen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Avser nybyggnad av ca 200 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus och parkering i Söråker
Avser byggas som hyresrätter. Bostäderna kommer att innehålla 1–3 rum och kök i storleken 36–64 kvadratmeter. En tillhörande parkering upprättas i samband med bostadsbygget.
Nybyggnad av bostäder mm i Örnsköldsvik, etapp 3
I tredje etappen planeras ca 35 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Örnsköldsvik
Ett förslag där flerbostadshus byggs på en del av planområdet. Lägenheterna kommer i huvudsak vara hyresrätter, där en del eventuellt blir studentbostäder.
Nya bostäder i Sundsvall
Avser nybyggnad av bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Entreprenaden omfattar nybyggnad av bostäder på fastigheten Konstantinopel 1 & 2, 54 st lägenheter samt biytor såsom parkeringar, utemiljö och allmänna ytor.
Nybyggnad av grupphus i Sundsvall
Avser nybyggnad av 7 st sutteränghus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, parkering.
Nybyggnad av vård- och omsorgsbostäder i Härnösand
Avser nybyggnad av vård- och omsorgsboende med 23 lägenheter, samt förrådsbyggnader till varje lägenhet och gårdsförråd.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollefteå
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Härnösand
Avser nybyggnad av flerbostadshus, 29-40 lgh.
Nybyggnad av studentbostäder och flerbostadshus i Örnsköldsvik
Avser nybyggnad flerbostadshus med 54 lägenheter där en del av dem är avsedda för studentbostäder.
Tillbyggnad och rivning av äldreboende i Björna
Örnsköldsviks kommun upphandlar en delad utförande entreprenad avseende tillbyggnad av Björna vårdboende med 16 platser.
Nybyggnad av LSS-boende i Örnsköldsvik
Avser nybyggnad av LSS-boende, 12 platser.
Förtätning av bostäder i Sundsbruk
Avser nybyggad av fyra stycken flerbostadshus i fyra våningar inom fastigheten Västland 26:39 i Sundsbruk.
Nybyggnad av flerbostadshus i Härnösand
Nybyggnad av hyresrätter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Avser ändring från gruppboende till 11 lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Ombyggnad av flerbostadshus, från 24st till 12st lägenheter, lejonet 1.
Nybyggnad av gruppbostad i Örnsköldsvik
Avser nybyggnad av LSS-boende, 6 platser.
Ombyggnad av gruppbostad i Sollefteå
Ändrad användning, lägenheter till gruppbostad.
Ombyggnad av gruppbostad i Sollefteå
Avser ombygg av lägenheter till gruppbostad. Byggstart=rivningsstart.
Tillbyggnad på bostäder i Örnsköldsvik
Planer finns att bygga till 2 våningar på befintliga huskroppar.
Nybyggnad av garage och renovering av Sockenstuga i Sundsvall
Avser renovering och ändrad användning i del av befintlig byggnad till barnverksamhet samt nybyggnad av maskinhall (112kvm) Liden 3:1. I sockenstugan kommer man byta fasad samt fönster.
Nybyggnad av bostäder i Sundsvall
Beställare=markägare. 6 st tomter kvar.
Nytt ventilationssystem samt installation av solceller på flerbostadshus i Sundsvall
Avser installation av nya ventilationsaggregat på taket samt solceller.
Byte av tak på flerbostadshus i Själevad
Avser nya yttertak på adresserna Mycklingsvägen 8-14 i Själevad, Örnsköldsvik. Takyta totalt: ca 3400 m2.
Inglasning och renovering av balkonger på flerbostadshus i Sundsvall
Avser renovering och inglasning av balkonger.
Byte av fönster på flerbostadshus i Örnsköldsvik
Fasadändring av flerbostadshus, kina 1, fönsterbyte ca 400 st.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av inglasade balkonger, rivning av befintliga, blåklockan 1
Inredning av vind till bostäder i Örnsköldsvik
Ombyggnad av vind till lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus samt nybyggnad av carport m.m i Örnsköldsvik
Ändrad användning från lokal till bostäder, nybyggnad av carport och förråd, mo 2:48.
Utbyte av hissanläggningar i flerbostadshus i Örnsköldsvik
Objekten är belägna på Sörbyvägen 20 och 24 i Örnsköldsviks kommun.
Takarbete på flerbostadshus i Sundsvall
Takarbete på flerbostadshus.
Hissrenovering i flerbostadshus i Sundsvall
Avser hissrenovering. Byte av hissinredning, dörrar och styrning.
Inglasning av balkonger på flerbostadshus i Härnösand
Avser inglasning av balkonger för kv. Högsjö-dal 2:80 med adressen Hälledalsvägen 51A och 51B. i
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Avser målning av fasad samt nybyggnation av en altan.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Fasadändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Avser ombyggnad av frisersalong till lägenhet.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus.
Installation av solceller på flerbostadshus i Sundsvall
Planer finns för installation av solceller.
Byte av dörrar i flerbostadshus i Sundsvall
Planer finns för att byta dörrar.
Målning av trapphus i flerbostadshus i Sundsvall
Planer finns för målning av trapphus.
Byte av entrédörrar på flerbostadshus i Sundsvall
Planer finns för byte av entrédörrar.
Fasadarbete på flerbostadshus i Timrå
Avser fasadrenovering på putsfasad för 1 vägg på flerbostadshus.
OVK-besiktning i flerbostadshus i Härnösand
Planer finns för OKV-besiktning.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Fasadändring på flerbostadshus, ämbaret 2 och 6.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Avser målning av trapphus i flerboostadshus.
Installation av porttelefon/passersystem i flerbostadshus i Härnösand
Planer finns för installation av porttelefon.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).