Alla aktuella bostadsprojekt i Västernorrlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 125 st.

Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Avser nybyggnad av ca 200 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Sundsvall
Magnolia Bostads planerar att bygga ca 800 bostäder i Norra Kajen i Sundsvall. Västra området med 319 bostäder: 1620994
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus etapp 2 i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av 3 st flerbostadshus (132 lgh) med tillhörande miljöhus och parkeringsplatser. NCC:s Folkboende.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus och radhus i Bergsåker
Avser nybyggnad av lägenheter och radhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Planer att bygga hyresrätter i 1 hus med 6-8 våningar.
Nybyggnad av bostäder mm i Örnsköldsvik, etapp 1
I första etappen planeras ca 55 bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Planer för ca 70 lägenheter i centrala Örnsköldsvik, på Sörliden, med balkonger i sydvästlig riktning mot havet.
Nybyggnad av parhus i Örnsköldsvik
Avser nybyggnad av 22 parhus i 2-3 våningar med sutteräng. BOA 110-150 m2 samt carport och förråd. Mellan Första och Andra Långgatan.
Nya bostäder i Sundsvall
Avser nybyggnad av bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av vård- och omsorgsbostäder i Härnösand
Planer för vård- och omsorgsboende med 25 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollefteå
Planer för hyreshus med parkeringsmöjlighet.
Nybyggnad av villor i Ankarsvik, Alnön
Avser nybyggnad av 15 villor.
Nybyggnad av bostäder i Härnsösand
Planer finns för nybyggnad av tio bostadsrätter i enplanshus.
Stambyte samt renovering i flerbostadshus i Husum
Entreprenaden omfattar stambyte och renovering av kök och badrum i 99 lägenheter, innefattande 99 badrum och 99 kök. Objektet är beläget på: Bruksvägen 100 A-C, Stiftelsevägen 2-3 samt Pensionärhemsvägen 6 A-E i Husum, Örnsköldsviks kommun.
Nybyggnad av LSS-boende i Örnsköldsvik
Avser nybyggnad av LSS-boende, 6 lgh + 1 personallgh.
Nybyggnad av bostäder i Härnsösand
Planer finns för nybyggnad av 12 till 14 bostadsrätter i två plan.
Nya tätskikt på tak på flerbostadshus i Timrå
Objektet omfattar nytt tätskikt tak med tillhörande plåtarbeten. Fastigheterna ligger på Södra Köpmangatan 5,7,9 Skogsvägen 2,4,6 Köpmangatan 15,17,19, Strålvägen 7-39, Cirkelvägen 14,16, Kålrotsgatan 1-11 A-D samt Sandgatan 4.
Nybyggnad av radhus i Sundsvall
Nybyggnad av 8 radhus i 2 plan. Storleken blir ca: 130–135 m2.
Nybyggnad av gruppbostad i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av gruppboende (lss).
Ombyggnad av radhus i Sundsvall
Det planeras för: 15 st. radhus i 2 plan i etapp 1. Storleken blir ca: 95–105 m2. 1 st. lägenhet i suterrängplan. Storlek blir ca : 138 m2
Ombyggnad till lägenheter i Sollefteå
Ombyggnad till 10-15 lägenheter.
Nybyggnad av radhus i Örnsköldsvik
Nybyggnad av radhus med 5 lgh, österås 1:112.
Nybyggnad av fritidshus i Hamn, etapp 5
Ca 20 fritidshus planeras totalt i 5 etapper.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för ändrat ianspråktagande från gruppboende till bostadslägenheter.
Nya balkonger på flerbostadshus i Sundsvall
Avser 60 nya balkonger på flerbostadshus.
Stambyte samt renovering av kök i flerbostadshus i Själevad
Entreprenaden omfattar stambyte och renovering av kök i 60 lägenheter, innefattande 60 kök. Samt byte av Tambur och entrédörrar.
Utbyte av hissar i flerbostadshus i Örnsköldsvik
Entreprenaden omfattar utbyte av 8 st hissar inkl erforderlig projektering. Objekten är belägna på Bergsgatan 1A-E, Svartvägen 7, Stenbrottsvägen 1 samt Vegagatan 23 i Örnsköldsviks kommun.
Om- och tillbyggnad av gruppboende i Sollefteå
Avser om- och tillbyggnad av gruppboende för kvarteret Fäktaren. Objektet avser ombyggnad av ca 175 m² samt tillbyggnad av ca 40 m².
Byte av fasad på flerbostadshus i Sundsvall
Avser fasadbyte på flerbostadshus.
Installation av frånluftsvärmepumpar i flerbostadshus i Sollefteå
Avser installation av värmepumpsanläggning för återvinning av frånluft inom kv Tackan, Sollefteå. Objektet är beläget på Långgatan 23-25 i Sollefteå.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för ändrat ianspråktagande från gruppboende till 5 bostadslägenheter.
Byte av fasad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Avser nybyggnad av gårdshus med två lägenheter.
Takbyte på flerbostadshus i Örnsköldsvik
Avser nya yttertak på Fågelsångsvägen 9A-B, 11A-C, 13 A-B, 15A-C. Total takyta ca 3400 kvm.
Återställande av lägenheter i Härnösand, etapp 2
Objektet avser projektering och utförande av återställande av gruppboende till hyreslägenheter. Objektet är beläget i Kv. Kullen 1:32 i Härnösands Kommun med adresserna Utmarksstigen 8A-B, 10A-B och 12A-B.
Takbyte på flerbostadshus i Örnsköldsvik
Avser nya yttertak på Ångermanlandsgatan 10 G- P, Kvarteret Renen. Total takyta ca 2000 kvm.
Takbyte på flerbostadshus i Örnsköldsvik
Avser nya yttertak på Örnsköldsgatan 1 A-B, C-E och Örnsköldsgatan 5, Örnsköldsviks Kommun. Takyta totalt: ca 800 m2.
Nybyggnad av balkonger på flerbostadshus i Högbo
Objektet omfattar nya balkonger. Byggandet ska ske i en etapp.
Nybyggnad av studentlägenhet i Örnsköldsvik
Nybyggnad av studentbostäder, sälgen 2.
Inredning av vind till bostäder i Örnsköldsvik
Ombyggnad av vind till lägenheter.
Takbyte på flerbostadshus i Bjästa, Örnsköldsvik
Entreprenaden omfattar nya yttertak på Skolvägen 2-10 Bjästa, Örnsköldsviks Kommun. Takyta totalt: ca 1295 m2.
Ny luftbehandling för Gunillagården i Junsele
Entreprenaden omfattar nytt ventilationsaggregat för hus B3, nya frånluftsfläktar för hus A1, A2, B1 samt ny tilluftfläkt för hus A1, A2, B1.
Byte av tak på flerbostadshus i Timrå
Avser byte av takbeklädnad.
Ombyggnad till lägenhet i Sundsvall
Ombyggnad från butikslokal till lägenhet.
Ommålning av fasader mm på fastigheter i Härnösand
Avser projektering och utförande av ommålning av fasader mm. Objektet är beläget i Del av Stenhammar 1:16 och Stenhammar 1:17 i Härnösands Kommun med adressen Tjädervägen.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus med renovering av balkonger.
Utvändiga målningsarbeten på fastigheter i Sollefteå kommun
Avser utvändig målning på: Surfaren 1, Gruppbostad Prästbordsvägen 7 i Sollefteå, Långsele 3:47, Dagcenter Hamrevägen 10 i Långsele, Junsele-Krånge 47:1, Snållans daghem Skolvägen 5 i Junsele samt Ön 7:18, Öns skola Ön 181 i Forsmo.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus med lokaler samt parkeringar i gatuplan.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för fasadändring samt skärmtak över entréer på flerbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus.
Installation av värmepump i flerbostadshus i Örnsköldsvik
Entreprenaden omfattar installation av 1 st. värmepumpsinstallation inkl. erforderlig projektering.
Byte av tak på flerbostadshus i Örnsköldsvik
Byte av tak (ca 1000 kvm) på flerbostadshus.
Byte av tak samt renovering av fasad i Härnösand
Byte av tak och fasadrenovering.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för ändrat ianspråktagande från kontorsbyggnad till bostad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för ändrat ianspråktagande från samlingslokal till 4 lägenheter, fasadändring samt parkeringsplatser.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av balkonger samt rivning av befintliga.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus Guldsmeden 7,8,9,12.
Invändigt underhåll i flerbostadshus i Sundsvall
Anmälan för väsentlig ändring av brandskydd och ventilation.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Om- och tillbyggnad av flerbostadshus, haffsta 1:6.
Nybyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Nybyggnad av två st flerbostadshus, konstantinopel 1 och 2.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Förhandsbesked för ombyggnad flerfamiljshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollefteå
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av stugby i Örnsköldsvik
Nybyggnad av 4 stugor, komplementbyggnad samt bastu, flytt av 4 befintliga stugor, ällön 1:27.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av flerfamiljshus med inglasade balkonger, wien 4.
Relining i flerbostadshus i Sundsvall
Planer finns för relining under 2022.
Tillbyggnad av enbostadshus i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av bostadshus, inglasa uterum, renen 2, attefall.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kramfors
Åtgärda lösa fasadskivor mm.
Ombyggnad till gruppbostad i Sollefteå
Ändrad användning av samlingslokal till gruppbostad.
Ombyggnad av lägenhet i Örnsköldsvik
Ändrad användning från källare till lägenheter, järved 1:96.
Rivning av enbostadshus i Kramfors
Rivning av en- eller tvåbostadshus.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Örnsköldsvik
Fasadändring av enbostadshus, tillbyggnad av carport och altan, gottne 1:54.
Nybyggnad av fritidshus i Kramfors
Nybyggnad av fritidshus.
Rivning av enbostadshus i Sundsvall
Anmälan för rivning av enbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus med 7 st uterum.
Tillbyggnad av enbostadshus i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt installation av eldstad/rökkanal.
Nybyggnad av enbostadshus i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Sundsvall
Bygglov för ombyggnad av källarutrymme till lägenhet (studentboende).
Relining i flerbostadshus i Sundsvall
Avser relining i flerbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.