Alla aktuella bostadsprojekt i Sundsvall

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Sundsvall
Projektet kallades tidigare för Södra kajen. 3 kvarter.
Nybyggnad av bostäder i Sundsvall
Magnolia Bostad har förvärvat mark i Sundsvall för utveckling av cirka 350 bostäder om cirka 21 000 kvadratmeter BTA.
Nybyggnad av bostäder i Sundsvall
Magnolia Bostads planerar att bygga ca 800 bostäder i Norra Kajen i Sundsvall. Västra området med 319 bostäder: 1620994
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Avser nybyggnad av ca 200 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus etapp 2 i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av 3 st flerbostadshus (132 lgh) med tillhörande miljöhus och parkeringsplatser. NCC:s Folkboende.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Nybyggnad av flerbostadshus. Då kommunen har höga ambitioner vad gäller arkitektonisk utformning och strävar efter alternativa och kreativa lösningar, så har kommunen tagit fram kvalitetskriterier för området.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Avser nybyggnad av ca 90 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Avser nybyggnad av ca 80 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus och radhus i Bergsåker
Avser nybyggnad av 34 lägenheter och 27 par/radhus.
Nybyggnad av flerbostadshus och skola i Sundsvall
Ett 30 meter högt hus på nio våningar planeras att byggas på Sidsjöhöjden. Byggnaden ska användas både som skola och bostäder.
Nybyggnad av studentbostäder vid Campus, Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av studentbostäder, 75 lgh.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus på Norrmalm, Sundsvall
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad till lägenheter i Sundsvall
Avser ombyggnad från kontorsytor till lägenheter.
Nytt bostadsområde på Skönsberg, Sundsvall
10 000 kvm stort markområde.
Ombyggnad av radhus i Sundsvall
Det planeras för: 15 st. radhus i 2 plan i etapp 1. Storleken blir ca: 95–105 m2. 1 st. lägenhet i suterrängplan. Storlek blir ca : 138 m2
Nybyggnad av radhus i Sundsvall
Avser nybyggnad av 15 radhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Området avser resterande del av Alliero och innefattar detaljplan 2, det aktuella området ligger mittemot Sporthallen/Himlabadet. Läs mer på: www.sundsvallvaxer.se/allierodp
Nybyggnad av radhus i Sundsvall
Nybyggnad av 8 radhus i 2 plan. Storleken blir ca: 130–135 m2.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad till lägenheter i Sundsvall
Avser ombyggnad från kontor till lägenheter.
Nya balkonger på flerbostadshus i Sundsvall
Avser 60 nya balkonger på flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Avser ändrat ianspråktagande från gruppboende till bostadslägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Sundsvall
Beställare=markägare.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Avser nybyggnad av gårdshus med två lägenheter.
Ombyggnad till lägenheter i Sundsvall
Avser ombyggnad av kontorsbyggnad till lägenheter.
Fasadrenovering på flerbostadshus i Sundsvall
Avser fasadrenovering på flerbostadshus.
Utbyggnad & inglasning av balkonger på flerbostadshus i Sundsvall
Planer finns för utbyggnad och inglasning av balkonger.
Ombyggnad till lägenhet i Sundsvall
Ombyggnad från butikslokal till lägenhet.
Takarbete på flerbostadshus i Sundsvall
Takarbete på flerbostadshus.
Renovering av balkonger på flerbostadshus i Sundsvall
Planer finns för renovering av balkonger.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Planer finns för uppsättning av solceller.
Ombyggnad av pensionärsbostad i Sundsvall
Bygglov för ändrat ianspråktagande från servicehus till bostäder (trygghetsboende), tillbyggnad med nytt uterum samt entrédel, tillbyggnad av komplementbyggnad, anläggning av utökade parkeringsplatser samt bouleplan.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus med inglasade balkonger (inkl. rivning av befintliga balkonger).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för byte av takmaterial flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus och rivning av befintliga uteplatser och montering av nya.
Tillbyggnad av gäststuga i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus o tillbyggnad på bef. gästhus med inglasat uterum o övervåning på bef. hall.
Nybyggnad av enbostadshus i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt installation av eldstad/rökkanal.
Nybyggnad av enbostadshus i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Rivning av enbostadshus i Sundsvall
Anmälan för rivning av enbostadshus.
Ändrad planlösning i flerbostadshus i Sundsvall
Anmälan för ändring av planlösning samt ventilation.
Ombyggnad av lägenhet i Sundsvall
Bygglov för ändrat ianspråktagande från butikslokal till lägenhet.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för ombyggnad av balkong Apollo 3,8,7.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för solpaneler på tak.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus med inglasade balkonger (inkl. rivning av befintliga balkonger), Bygglov för omfärgning av flerbostadshus Granlo 2:23.
Tillbyggnad av enbostadshus i Sundsvall
Tillbyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Anmälan för ändring av verksamhet i lokalen flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för inglasning av balkonger på flerbostadshus.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.