Alla aktuella bostadsprojekt i Sundsvall

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Avser nybyggnad av ca 200 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Projektet avser nybyggnad av ca 200 bostäder.
Nybyggnad av studentlägenheter på Västermalm i Sundsvall
250 studentbostäder i 4-6 våningar samt garage i 2 våningar planeras. Projektet byggs med färdiginredda trähusmoduler. Ca 750 kvm solceller.
Nybyggnad av flerbostadshus etapp 2 i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av 3 st flerbostadshus (132 lgh) med tillhörande miljöhus och parkeringsplatser. NCC:s Folkboende.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Planer att bygga hyresrätter i 1 hus med 6-8 våningar.
Nybyggnad av bostäder i Sundsvall etapp 1
I denna etapp kommer ett lägre flerbostadshus med ca 30 lägenheter att byggas. Alla etapper: 4 punkthus med 12 våningar, upp till 46 lgh/hus samt 18 radhus fördelade på 4 huskroppar. Ca 17 000 kvm boyta.
Nybyggnad av bostäder i Sundsvall etapp 2
I denna etapp kommer ett lägre flerbostadshus med ca 30 lägenheter att byggas. Alla etapper: 4 punkthus med 12 våningar, upp till 46 lgh/hus samt 18 radhus fördelade på 4 huskroppar. Ca 17 000 kvm boyta.
Nybyggnad av bostäder i Sundsvall etapp 3
I denna etapp kommer ett punkthus att byggas. Alla etapper: 4 punkthus med 12 våningar, upp till 46 lgh/hus samt 18 radhus fördelade på 4 huskroppar. Ca 17 000 kvm boyta.
Nybyggnad av bostäder i Sundsvall etapp 4
I denna etapp kommer ett punkthus att byggas. Alla etapper: 4 punkthus med 12 våningar, upp till 46 lgh/hus samt 18 radhus fördelade på 4 huskroppar. Ca 17 000 kvm boyta.
Nytt bostadsområde på Skönsberg, Sundsvall
10 000 kvm stort markområde.
Nybyggnad av gruppbostad i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av gruppboende (lss).
Nybyggnad av fritidshus i Hamn, etapp 5
Ca 20 fritidshus planeras totalt i 5 etapper.
Nya balkonger på flerbostadshus i Sundsvall
Avser 60 nya balkonger på flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för ändrat ianspråktagande från gruppboende till 5 bostadslägenheter.
Ombyggnad till lägenhet i Sundsvall
Ombyggnad från butikslokal till lägenhet.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus med renovering av balkonger.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för ändrat ianspråktagande från samlingslokal till 4 lägenheter, fasadändring samt parkeringsplatser.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för ombyggnad av enbostadshus till flerbostadshus samt tillbyggnad.
Ombyggnad av vind i Sundsvall
Bygglov för ombyggnad av vind till studentboende.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för fasadändring samt rivning av befintligt garage.
Ombyggnad av lägenhet i Sundsvall
Bygglov för inredning av bostad i flerbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Sundsvall
Bygglov för inredning av ytterligare en lägenhet i källaren.
Nybyggnad av friggebod i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av garage/poolhus/gästlägenhet.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus med 7 st uterum.
Rivning av enbostadshus i Sundsvall
Anmälan för rivning av enbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för fasadändring av förrådsdörrar och entrèer Rågen 8,9,10,11.
Relining i flerbostadshus i Sundsvall
Avser relining i flerbostadshus.
Inglasning av balkonger på flerbostadshus i Sundsvall
Avser inglasning av balkonger på flerbostadshus.
Inglasning av balkonger på flerbostadshus i Sundsvall
Avser inglasning av 16 balkonger.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad och inglasning av befintliga balkonger samt 10 st nya inglasade balkonger.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus (byte av fönster- och fönsterdörrar).

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.