Alla aktuella bostadsprojekt i Örnsköldsvik

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av trygghetsboende och flerbostadshus i Örnsköldsvik
Avser nybyggnad av 40 lägenheter som ska bli ett tryggt boende. Flerbostadshus med totalt cirka 140 lägenheter. Underjordiskt parkeringsgarage (antal våningar okänt) och parkeringsytor ovan jord
Nybyggnad av villor och radhus i Örnsköldsvik
40 fristående villor, 30 radhus och 30 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Planer för ca 70 lägenheter i centrala Örnsköldsvik, på Sörliden, med balkonger i sydvästlig riktning mot havet.
Nybyggnad av bostäder mm i Örnsköldsvik, etapp 3
I tredje etappen planeras antingen bostäder eller lokaler.
Nybyggnad av parhus i Örnsköldsvik
Avser nybyggnad av 22 parhus i 2-3 våningar med sutteräng. BOA 110-150 m2 samt carport och förråd. Mellan Första och Andra Långgatan.
Nybyggnad av bostäder i Örnsköldsvik
Ett förslag där flerbostadshus byggs på en del av planområdet. Lägenheterna kommer i huvudsak vara hyresrätter, där en del eventuellt blir studentbostäder.
Nybyggnad av bostäder i Örnsköldsvik
Planer finns för ett nytt bostadskvarter med sex flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Nybyggnad av flerbostadshus på Kusthöjden i Örnsköldsvik.
Rivning och nybyggnad av äldreboende i Örnsköldsvik
Objektet omfattar utförande av markarbeten och komplett rivning av del av äldreboendet Björnaborg (hus B och C) innehållande bl a bostadslägenheter, biutrymmen och personalutrymmen, samt markarbeten i anslutning till detta. Byggnaderna skall ge plats för nybyggnad av äldreboende. Objektet gränsar mot och delar yttervägg med kvarvarande byggnad A med pågående verksamhet. Verksamheten i övrigt på Björnaborg skall pågå under entreprenadtiden.
Stambyte samt renovering i flerbostadshus i Husum
Entreprenaden omfattar stambyte och renovering av kök och badrum i 99 lägenheter, innefattande 99 badrum och 99 kök. Objektet är beläget på: Bruksvägen 100 A-C, Stiftelsevägen 2-3 samt Pensionärhemsvägen 6 A-E i Husum, Örnsköldsviks kommun.
Tillbyggnad på bostäder i Örnsköldsvik
Planer finns att bygga till 2 våningar på befintliga huskroppar.
Nybyggnad av radhus i Örnsköldsvik
Nybyggnad av radhus med 5 lgh, österås 1:112.
Stambyte samt renovering av kök i flerbostadshus i Själevad
Entreprenaden omfattar stambyte och renovering av kök i 60 lägenheter, innefattande 60 kök. Samt byte av Tambur och entrédörrar.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Avser tillbyggnad av 2 lhg i flerbostadshus.
Takbyte på flerbostadshus i Bjästa, Örnsköldsvik
Entreprenaden omfattar nya yttertak på Skolvägen 2-10 Bjästa, Örnsköldsviks Kommun. Takyta totalt: ca 1295 m2.
Ombyggnad av flerbostadshus samt nybyggnad av carport m.m i Örnsköldsvik
Ändrad användning från lokal till bostäder, nybyggnad av carport och förråd, mo 2:48.
Inredning av vind till bostäder i Örnsköldsvik
Ombyggnad av vind till lägenheter.
Installation av solceller och markiser på flerbostadshus i Örnsköldsvik
Planer finns för installation av solceller och markiser.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av inglasade balkonger, rivning av befintliga, blåklockan 1, tulpanen 7.
Byte av tak på flerbostadshus i Örnsköldsvik
Byte av tak (ca 1000 kvm) på flerbostadshus.
Installation av värmepump i flerbostadshus i Örnsköldsvik
Entreprenaden omfattar installation av 1 st. värmepumpsinstallation inkl. erforderlig projektering.
Ombyggnad av enbostadshus i Örnsköldsvik
Ombyggnad av enbostadshus, inreda ytterligare bostad, främmerhörnäs 3:5.
Ombyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Ändrad användning från enfamiljshus till flerfamiljshus, österås 1:143.
Ombyggnad av lägenhet i Örnsköldsvik
Ändrad användning från gemensamhetslokal till lägenhet, erik-larstorpet 1:69.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.