Alla aktuella bostadsprojekt i Västerbottens län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder mm i Östteg, Umeå
Avser uppförande av bostäder i kvartersstruktur med handel i entréplan samt underjordiska parkeringsgarage.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av punkthus och radhus i Kåge
Objektet avser utförande av 108 lägenheter i punkthus och 20 lägenheter i radhus.
Nybyggnad av vård- och omsorgsboende, förskola mm i Bjurholm
Projekt Diamanten är förslag till en ny byggnad i Bjurholm som omfattar 60 platser för vård- och omsorgs-boende, lokaler för hemtjänsten, en förskola med plats för ca 90 barn fördelade på sex avdelningar, ett produktionskök och en skolmatsal.
Nybyggnad av bostäder i Skellefteå
Syftet med programmet är att ta fram en vision och ett koncept för hur området kan förändras inom några år, med målsättningen om att skapa upp till 600 nya bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå
De 79 bostadsrätterna omfattar 1-5 rum och kök mellan 33,5 – 110,5 kvm, med genomtänkta planlösningar, generösa balkonger i söderläge och möjlighet att parkera i områdets garage.
Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av rad/kedje/parhus i Skellefteå
Nyproduktion av rad/kedje/parhus i Kåge, Skellefteå.
Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå
Nybyggnad av flerbostadshus med verksamhetslokaler i entréplan samt nedgrävt parkeringsgarage.
Nybyggnad av bostäder i Skellefteå
Nybyggnad av radhus/parhus och småhustomter. Detaljplanen omfattar ca 14,4 ha.
Nya bostäder mm i Umeå
Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för bostäder, trivselboende, seniorboende, eventuellt kontor och tillhörande service.
Nybyggnad av vård- och omsorgsboende i Skellefteå
Avser nybyggnad av vård- och omsorgsboende, 120 platser.
Nybyggnad av bostäder i Sävar
Syftet med planen är att tillskapa förutsättningar för bostäder och centrumverksamhet.
Nybyggnad av flerbostadshus i Byske
Nybyggnad av 5 flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus och verksamhetslokaler i Skellefteå
Ca 130 hyreslägenheter. Nybyggnad med miljövänliga, hållbara bostäder uppförda huvudsakligen i trä. Exteriören kommer att präglas av trä och glas med växthusbalkonger och en växtvägg på innergården. Därutöver planeras en rad innovativa och hållbara lösningar i syfte att kunna miljöcertifiera fastigheten.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Nybyggnation av flerbostadshus med fyra till sex våningar, totalt cirka 300 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Robertsfors
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för avstyckning av ca 18 bostadsfastigheter fördelat på två områden samt att säkerställa byggnadsminnet Tullgården med tillhörande komplementbyggnader.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Bygdeå
Nybyggnad av flerbostadshus. Skinnarbyn 10:3 och 10:4.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vindeln
Avser nybyggnad av 23 hyreslägenheter inklusive carport och miljöhus.
Ombyggnad till flerbostadshus i Skellefteå
Avser ombyggnation av flerbostadshus.
Nybyggnad av villor i Umeå
Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för avstyckning av tomter för villabebyggelse.
Nybyggnad av bostäder mm i Östteg, Umeå
Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för bostäder i kvartersstruktur, med möjlighet till verksamheter i entréplan.
Byte av tak samt montering av solceller på flerbostadshus i Skellefteå
Avser byte av tak samt montering/installation av solceller.
Nybyggnad av seniorbostäder mm i Holmsund
Planer på ca 65 seniorlägenheter.
Nybyggnad av radhus/kedjehus i Vännäsby
Nybyggnad av radhus/kedjehus.
Påbyggnad av flerbostadshus i Umeå
Påbyggnad av flerbostadshus, 3 vån.
Nybyggnad av gruppbostad i Umeå
Entreprenaden omfattar nybyggnad av ett gruppboende och komplementsbyggnad samt tillhörande utemiljö.
Nybyggnad av radhus i Umeå
Nybyggnad av egna hem radhus 4 hus med 8 bostäder.
Nybyggnad av bostäder i Vännäsby
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostadsfastigheter för småhusbebyggelse i Vännäsby, vid Brånsbron.
Stambyte och badrumsrenovering i flerbostadshus i Umeå
Avser renovering av drygt 100 badrum. Relining av avloppsstammar, i vissa fall byte av stammar.
Nybyggnad av gruppbostad i Umeå
Nybyggnad av gruppboende.
Nybyggnad av gruppbostad i Umeå
Nybyggnad av gruppboende. 6 lgh och servicedel.
Ombyggnad till lägenheter i Byske, Skellefteå
Avser ombyggnad till lägenheter, 15-18 st.
Nytt fritidshusområde med infrastruktur i Storuman
Syftet är att skapa planmässiga förutsättningar för bostäder, i form av fritidshusbebyggelse samt tillhörande infrastruktur, VA och dagvattenhantering.
Renovering av badrum i flerbostadshus, Umeå
Renovering 70 av badrum/våtrum.
Nybyggnad av bostäder i Storuman
Syftet är att skapa planmässiga förutsättningar för bostäder, ändrade planbestämmelser inom befintlig bebyggelse samt tillhörande infrastruktur, VA och dagvattenhantering.
Ombyggnad av Tobiasgården i Gräsmyr, Nordmaling
Avser ombyggnad och rivning samt tillgänglighetsanpassningar av fastigheten till boende för äldre vilket bl.a. innebär nya planlösningar, stambyten och till stora delar nya installationer.
Om- och tillbyggnad av gruppbostad i Umeå
Objektet avser renovering och tillbyggnad av gruppboendet Humlevägen 4 på fastigheten Guckuskon 1 Renoveringen avser nya ytskikt, ny köksinredning både i lägenheter och i gemensamt kök. Byggnaden skall få en tillbyggnad med personalutrymme, förråd och sprinklercentral. Total bruttoarea för om- och tillbyggnaden är ca 470 m². I entreprenaden ingår även utvändig målning av husets hela fasad samt renovering av staketet runt fastigheten.
Badrumsrenovering, stambyte och relining i flerbostadshus i Umeå
Avser renovering av 22 badrum. Stambyte och relining samt åtgärder av ventilation.
Återuppbyggnad av radhus i Umeå
Återuppbyggnad efter brand, 1 radhus med 4 lägenheter. Även nytt yttertak på längan bredvid.
Byte av fasad på flerbostadshus i Umeå
Fasadbyte på flerbostadshus.
Renovering av flerbostadshus i Umeå
Byte av tak, fasadrenovering samt renovering av ventilation.
Byte av ventilations- och fjärrvärmeutrustning i flerbostadshus i Umeå
Projektet omfattar byte av luftbehandlingsaggregat samt fjärrvärmecentral för Kv. Osten 4, Ersboda. Aggregatbyten sker i 4 stycken flerbostadshus. Fjärrvärmecentral byts i 1 st flerbostadshus.
Byte av yttertak och installation av solceller på flerbostadshus i Umeå
Byte av yttertak och installation av solceller.
Byte av tak på garage vid flerbostadshus i Umeå
Byte från tegel till papptak på garage vid flerbostadshus.
Byte av lägenhetsaggregat i flerbostadshus i Ersboda, Umeå
AB Bostaden i Umeå har för avsikt att installera nya lägenhetsaggregat i kv Karet 6 i Ersboda, Umeå.
Ombyggnad till lägenheter i Tväråbäck, Vännäs
Projektet omfattar ombyggnad av 2 st bostadshus innehållande gruppbostad med 4 st lägenheter med tillhörande gemensamhetsutrymmen och personalutrymmen i var byggnad. Till byggnaderna är en sidobyggnad innehållande undercentral, aggregatrum, tvättstuga samt förråd som ska anpassas för lägenheterna.
Ombyggnad av flerbostadshus i Robertsfors
Bygglov för ändrad användning - daghem till bostäder.
Nybyggnad av villor i Skellefteå
4 st villor i Ostvik 8:115, 8:116, 8:117 och 8:118
Byte av luftbehandling samt fjärrvärmecentral i flerbostadshus i Umeå
Projektet omfattar byte av luftbehandlingsaggregat samt fjärrvärmecentral för Kv. Osten 4, Ersboda. Aggregatbyten sker i 4 stycken flerbostadshus. Fjärrvärmecentral byts i 1 st flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Fasadändring. Ändring av brandskydd, ventilation och VA.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lycksele
Bygglov fasadändring mm e 21729.
Byte av lägenhetsaggregat i flerbostadshus i Umedalen, Umeå
AB Bostaden i Umeå har för avsikt att installera nya lägenhetsaggregat i kv Stugan 9 i Umedalen.
Byte av styr- och övervakningssystem i flerbostadshus i Holmsund
Projektet innefattar att byta ut styrsystem för värme och ventilation i 6 st undercentraler & 2 st ventilationsaggregat. Samt visualisering av 2 st befintliga Swegon aggregat.
Installation av laddstolpar vid flerbostadshus i Umeå
Avser installation av laddstolpar.
Installation av hiss i flerbostadshus i Umeå
Anmälan om installation/ändring hiss i flerbostadshus.
Installation av hiss i flerbostadshus i Umeå
Anmälan om installation/ändring hiss i flerbostadshus.
Byte av ventilationsaggregat i flerbostadshus i Umeå
Byte av ventilationsaggregat i flerbostadshus.
Byte av ventilation i flerbostadshus i Bullmark, Umeå
Avser installation av nya ventilationsaggregat i kvarteret Bullmark 4:113, Tunnbrödsvägen 2-6.
Ändring av hiss i flerbostadshus i Umeå
Anmälan om installation/ändring hiss i flerbostadshus.
Rivning av rad-, par-, kedjehus i Malå
Ansökan om rivningslov, rad-, par-, kedjehus.
Rivning av flerbostadshus i Umeå
Rivning av flerbostadshus.
Takbyte på äldreboende i Robertsfors
Avser takbyte på Edfastgården.
Takbyte av äldreboende i Robertsfors
Avser takbyte Edfastgården Skogsstjärnan hus A.
Ytskiktsrenovering i lägenheter i flerbostadshus i Umeå
Ytskiktsrenovering i 2 befintliga lägenheter.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).