Alla aktuella bostadsprojekt i Västerbottens län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå
Entreprenaden omfattar kompletta mark- och husbyggnadsarbeten för uppförande av bostadshus med totalt 10 trapphus i 6 huskroppar och 144 lägenheter samt komplementbyggnader såsom garage, miljöhus, och cykelförråd i källarplanet. Leverantör för armering är tilldelad Celsa. Byggstart=markstart. Kallas även för Östra Dragonfältet.
Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus, butikslokaler och kontor i Umeå
Avser nybyggnad av bostäder, butik, kontor och parkeringsgarage.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Nybyggnad av 6 flerbostadshus med tillhörande komplementbyggnader. Byggstart=markstart
Nybyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
5 och 12 våningar. Miljöbyggnad Silver och planerar att och använda klimatförbättrad betong. Rivning av totalt 5 byggnader. Lägenheterna omfattar 1 - 5 rum och kök mellan 28 - 148 kvm, med balkonger (vissa lägenheter har dubbla balkonger).
Nybyggnad av flerbostadshus och livsmedelsbutik i Umeå
Avser nybyggnad av flerbostadshus med livsmedelsbutik i bottenplan. Byggs med gemensam Bastu, relaxavd och sju terasser.
Nybyggnad av flerbostadshus på Getberget, Skellefteå
Avser nybyggnad av flerbostadshus innehållande 75 st bostadsrätts lägenheter, garage med tillhörande parkering för elbilar, cykelförråd och soprum.
ROT-renovering av läghenheter och ombyggnation av studentboende i Umeå
Avser ROT-renovering för Pedagoggränd 5,7 & 9 och ombygg av studentboende i korridor till mindre ettor med egen Wc/D och eget kök. I princip ska allt utom stommen i fastigheterna rivas och ersättas med nytt material.
Nybyggnad av radhus och parhus i Skellefteå
Avser nybyggnation av radhus i Skellefteå.
Nybyggnad av flerbostadshus och rivning av villa i Skellefteå
Nybyggnad av två höghus. Byggnaderna blir åtta respektive sex våningar höga. Byggs i U-form. Grunnan ligger vid Viktoriabrons södra fäste, intill E4 och Skellefteälven, mitt emot Campus. Plan att utföras enligt miljömärkningen Svanen
Nybyggnad av bostäder i Umeå
Ca 40 radhus, 10 enbostadshus. Exploateringen beräknas starta april 2023 och byggstart april 2024.
Nybyggnad av bostäder på Sörböle i Skellefteå, etapp 1
Området ligger i kvarteret Släden på Sörböle, öster om Sörböle Torg i hörnet Slädgatan och Villagatan. Denna del avser Släden 1 med 76 lägenheter och parkeringshus under mark. Byggstart=markstart.
Nybyggnad av bostäder på Sörböle i Skellefteå, etapp 2
Området ligger i kvarteret Släden på Sörböle, öster om Sörböle Torg i hörnet Slädgatan och Villagatan. Denna del avser Släden 2 med 3 x 18 lägenheter. Planerat projekt efter tidigare etapp 1612371.
Nybyggnad av radhus i Skellefteå
BoKlok Housing vill upprätta 29 st radhus (BRF) fördelat på sju huskroppar. Bostäderna är på 117kvm fördelat på två plan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå
Nybyggnad av flerbostadshus och carport, ombyggnad av bostadshus samt rivning av befintliga byggnader. Borrmaskinen 1, 20, 21.
Om- och nybyggnad av flerbostadshus i Umeå
Avser ombyggnad från kontorshus till bostäder och nybggnation av 2 st punkthus avsett för bostäder. Totalt innefattar det 157 hyreslägenheter. Fördelat på 1–1,5 rum och kök: 43 bostäder 2 rum och kök: 48 bostäder 3 rum och kök: 66 bostäder
Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå
Planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för flerbostadshus med verksamheter i entréplan samt nedgrävt parkeringsgarage.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Innefattar två kvarter, varav det ena kommer att fungera som ett mobilitetshus för hela området. Avsikten är att bostäderna ska klassificeras enligt Miljöbyggnad Silver och byggstart kommer att ske senast under första halvåret 2023.
Rotrenovering av flerbostadshus i Vilhelmina
Projektet avser ombyggnad av Trevnaden 2 i Vilhelmina. Entreprenaden avser ombyggnad och rivning samt tillgänglighetsanpassningar av fastigheten till boende för äldre vilket bl.a. innebär nya planlösningar, installation av hissar, stambyten och till stora delar nya installationer.
Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå
Rivning av tre enbostadshus samt ett uthus och nybyggnad av två flerbostadshus, carport och sophus.
Renovering av flerbostadshus i Umeå
AB Bostaden ska på fastigheten Igelkotten 3, renovera lägenhetshuset samt tillskapa en ny gemensamhetslokal. Rivning av den gamla länken som förbinder lägenhetshuset med det låga huset och bygger en ny gemensamhetslokal. Ca 6st kök kommer att bytas ut i sin helhet. Inom lägenheterna ses el över inom badrum och kök. Avloppsstammar byts ut alternativt relinas. Alla Tamburdörrar till lägenheter samt alla fönster och fönsterdörrar byts ut. Våtrummen i lägenheterna, tvättstugan samt bastu rivs ut i sin helhet. Ny takpapp monteras på yttertak samt ny taksäkerhet. Balkonger ska glasas in. Huset är byggt i slutet av 70-talet.
Nybyggnad av flerbostadshus i Boliden
Nybyggnad av flerbostadshus på Byske 8:34, Bjurliden 1:456 och Burstäsks-Gammelbyn 20:28 samt nybyggnad av flerbostadshus, förråd och cykelhus på Bureå 40:1.
Nybyggnad av flerbostadshus i Byske
Nyproduktion av flerbostadshus i 2 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Bureå
Nyproduktion av flerbostadshus i 2 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vindeln
Avser nybyggnad av 23 hyreslägenheter inklusive carport och miljöhus.
Nybyggnad av bostäder i Umeå
Syftet med detaljplanen att skapa planmässiga förutsättningar för småhusbebyggelse och därtill nödvändig infrastruktur inom området. Det skapar möjlighet till avstyckande av 12 nya småhustomter. Planområdet är planerat att anslutas till kommunalt vatten- och spillvattenledningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vännäs
Avser nybyggnad av ett flerbostadshus med 23 st lägenheter, Komplementbyggnad med förråd/carport samt miljöhus. Miljöcertifierng Silver.
Renovering av badrum och tvättstugor i flerbostadshus, Umeå
Renovering av badrum, tvättstugor, WC- och duschrum. I köken utförs vattensäkring av kök.
Nybyggnad av hyresrätter i Lycksele
Avser rivning av litet garage med källarvåning och nybyggnation av flerbostadshus innehållande 40 hyresrätter.
Nya bostäder i Vilhelmina
Ansökan av detaljplan avser nybyggnation av 26 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå
Nybyggnad av flerbostadshus, rivning av bef hotellannex, ändrad användning från hotell till bostäder samt fasadändring.
Renovering av badrum och tvättstugor i flerbostadshus i Umeå
Avser stambyte och renovering av badrum. Projektet handlas upp tillsammans med: 1648816
Nybyggnad av flerbostadshus i Hemavan
Nybyggnad av flerbostadshus. 16 lägenheter (2 rok ).
Tillbyggnad av gruppbostad i Umeå
Tillbyggnad av gruppbostad.
Byte av luftbehandlingsaggregat i flerbostadshus i Umeå
AB Bostaden i Umeå har för avsikt att byta lägenhetsaggregat för ventilation i kvarteret Smöret 1-2 och Byttan 2. Totalt 199 aggregat ska bytas.
Ombyggnad till bostäder i Skellefteå
Ändrad användning från garage och lokal till lägenheter. Tidigare planer på tillbyggnad är inte längre aktuellt.
Nybyggnad av bostäder samt småbåtshamn i Skellefteå
Syftet med planen är bland annat att möjliggöra för bostäder av småskalig karaktär samt en småbåtshamn med möjlighet till båtförvaring på land under vinterhalvåret.
Ombyggnad till flerbostadshus i Skellefteå
Avser ombyggnadtion av flerbostadshus.
Tillbyggnad av inglasade balkonger på flerbostadshus i Skellefteå
Tillbyggnad av inglasade balkonger på flerbostadshus. Totalt ett 60-tal lägenheter som ska åtgärdas.
Nybyggnad av gruppboende på Böleäng, Umeå
Syfte med planen är att skapa planmässiga förutsättningar för nybyggnation av gruppboende.
Tillbyggnad av balkonger & fönsterbyte på flerbostadshus i Umeå
Tillbyggnad av 50 balkonger samt fönsterbyte på flerbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Umeå
Tillbyggnad och fasadändring av flerbostadshus, rivning av komplementbyggnader och ändring av planlösning.
Byte av papptak på flerbostadshus i Skellefteå
Avser byte av papptak på flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Ändrad användning från industri till bostäder.
Renovering av lägenheter i Bjurholm
Renovering av 6 lgh, nybyggnad av 1 lgh.
Utvändiga måleriarbeten 2023, Umeå kommun
Avser följande objekt: Brandstation Holmsund (samlingslokal), Gruppboende Anumark, Haga Skola, Kompassen fsk samt Löftet fsk.
Förtätning av bostäder i Umeå
Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för bostadsförtätning.
Byte av ventilation i flerbostadshus i Umeå
Planer finns för byte av ventilation.
Byte av ventilation i flerbostadshus i Umeå
Ändring av ventilation, Nygatan 8 samt Svedbergsgatan 12-18.
Renovering av tak på flerbostadshus i Umeå
Avser takrenovering av plåttak. För objektet ska plåtarbeten, el-arbeten samt viss målning utföras.
Ombyggnad av vind i Umeå
Ändrad användning av vind till två lägenheter.
Fasadrenovering på flerbostadshus i Umeå
Planer finns för byte av fasad.
Balkonginglasning på flerbostadshus i Umeå
Planer finns för inglasning av balkonger.
Utvändiga måleriarbeten 2023, Umeå kommun
Avser följande objekt: Gruppboende Kvarndammen, Gurkan dagverksamhet, Linjalen, Tegstunet samt Åvillan.
Dräneringsarbete vid flerbostadshus i Umeå
Planer finns för dränering.
Byte av personhiss i flerbostadshus i Umeå
Avser utbyte av en personhiss i fastigheten Jägaren 5, Kungsgatan 43 C i Umeå.
Ombyggnad av flerbostadshus i Robertsfors
Bygglov för ändrad användning.
Installation av solceller på flerbostadshus i Umeå
Planer finns för installation av solceller.
Ombygg av utemiljö på äldreboende i Åsele
Avser etablering av ny utemiljö.
Byte av tak på flerbostadshus i Umeå
Byte av tak på flerbostadshus.
Ändring av ventilation i flerbostadshus i Umeå
Ändring av befintligt ventilationssystem.
Ändring av brandskydd i flerbostadshus i Umeå
Ändring av brandskydd och planlösning.
Ändring av ventilation i flerbostadshus i Umeå
Installation av ventilationssystem.
Utvändiga måleriarbeten på flerbostadshus i Hörnsjö
Målningsentreprenaden omfattar komplett utförande av utvändig målning av tidigare målade fasader, snickeridetaljer, taksprång, hängrännor och stuprör. Upphandlingen är indelade i två delar, del 1 och del 2. Det är möjligt att lämna anbud på hela eller delar enligt nedanstående indelning: Del 1: Draken 29 Lodjuret 15 Del 2: Hörnsjö 3.69
Konsultupphandling avseende trafikutredning för Umeå kommun
Denna upphandling avser konsulttjänst gällande trafikutredning inför detaljplanering av Trandansen 3 m.fl. (Mariehems centrum) inom Umeå kommun.
Målning av tak på flerbostadshus i Umeå
Avser målning av plåttak.
Ombyggnad av flerbostadshus i Umeå
Igensättning av fönster för dragning av ventilationsrör.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).