Alla aktuella bostadsprojekt i Västerbottens län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av tillfälliga bostäder i Skellefteå
Tillfälliga bostäder, ca 200 bostäder, 100 2:or och 100 3:or.
Nybyggnad av vård- och omsorgsboende, förskola mm i Bjurholm
Projekt Diamanten är förslag till en ny byggnad i Bjurholm som omfattar 60 platser för vård- och omsorgs-boende, lokaler för hemtjänsten, en förskola med plats för ca 90 barn fördelade på sex avdelningar, ett produktionskök och en skolmatsal.
Nybyggnad av flerbostadshus och verksamhetslokaler i Skellefteå
Planer finns för nybyggnad av fyra hus som blir fyra våningar höga, ett höghus på åtta våningar samt en lågdel på en våning. Man planerar för 90 lägenheter samt möjligheter till affärer, restauranger och annan verksamhet i bottenplan
Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå
De 79 bostadsrätterna omfattar 1-5 rum och kök mellan 33,5 – 110,5 kvm, med genomtänkta planlösningar, generösa balkonger i söderläge och möjlighet att parkera i områdets garage.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Skelleftebostäder AB planerar att genomföra nyproduktion av hyreshus inom projektet ”Nybyggnation av flerbostadshus Moröbacke”. Projektet innefattar hyreshus i två våningar och beställaren bedömer att entreprenadens kontraktssumma uppgår till ca. 100 mkr. Entreprenaden upphandlas och utförs som totalentreprenad enl. ABT 06.
Nybyggnad av rad/kedje/parhus i Skellefteå
Nyproduktion av rad/kedje/parhus i Kåge, Skellefteå.
Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå
Nybyggnad av flerbostadshus med möjlighet till centrumverksamheter i bottenplan.
Nybyggnad av bostäder i Skellefteå
Nybyggnad av radhus/parhus och småhustomter. Detaljplanen omfattar ca 14,4 ha.
Nybyggnad av bostäder i Umeå
Nybyggnad av bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå
Ett bostadshus i sex våningar, ca 30 lgh.
Utbyggnad av bostadsområde i Storuman
Exploateringar med fritidsbebyggelse i anslutning till befintligt fritidshusområde. Cirka ytterligare 40-50 tomter ryms inom planområdet.
Nybyggnad av flerbostadshus i Byske
Nybyggnad av 5 flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Nybyggnation av flerbostadshus med fyra till sex våningar, totalt cirka 300 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vännäs
Entreprenaden omfattar byggnads-, mark-,el- och vvs-arbeten för nybyggnad av bostadshus med tillhörande markarbeten, P-platser mm. Avser etapp 2 på samma fastighet där ett likadant bostadshus uppförts. Befintlig markanläggning och komplementbyggnader uppförda i etapp 1 kompletteras med 10 st nya p-platser enligt situationsplan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vindeln
Avser nybyggnad av 23 hyreslägenheter inklusive carport och miljöhus.
Badrumdsrenovering i flerbostadshus i Umeå
Avser renovering av badrum i flerbostadshus i Umeå.
Byte av fasad på flerbostadshus i Umeå
Fasadbyte på flerbostadshus.
Nybyggnad av fritidshus i Vilhelmina
Syftet med planläggningen är att möjliggöra för ytterligare ett 20-tal bostäder och en förtätning av Middagskullen. Fortsatt utveckling av området med ytterligare fritidshustomter.
Nybyggnad av bostäder i Skellefteå
Syftet med planen är att möjliggöra för nya bostadstomter i form av friliggande villor. Planområdet är totalt ca 2 hektar, beläget vid södra Tuvan, ca 5 km sydost om Skellefteå centrum.
Byte av tak på flerbostadshus i Umeå
Byte av tak på flerbostadshus.
Nybyggnad av LSS-boende i Nordmaling
Objektet avser nybyggnad av LSS-boende. Total bruttoarea 653 + 43 m2.
Nybyggnad av sammanbyggda småhus i Umeå
Nybyggnad av sammanbyggda småhus.
Nybyggnad av radhus/kedjehus i Vännäsby
Nybyggnad av radhus/kedjehus.
Nybyggnad av gruppbostad i Umeå
Entreprenaden omfattar nybyggnad av ett gruppboende och komplementsbyggnad samt tillhörande utemiljö.
Nybyggnad av radhus i Umeå
Nybyggnad av radhus, 4 hus med 8 bostäder.
Nybyggnad av gruppbostad i Umeå
Entreprenaden omfattar nybyggnad av ett gruppboende och komplementsbyggnad samt tillhörande utemiljö.
Stambyte och badrumsrenovering i flerbostadshus i Umeå
Avser renovering av drygt 100 badrum. Relining av avloppsstammar, i vissa fall byte av stammar.
Nybyggnad av gruppbostad i Umeå
Nybyggnad av gruppboende. 6 lgh och servicedel.
Ombyggnad till lägenheter i Byske, Skellefteå
Avser ombyggnad till lägenheter, 15-18 st.
Renovering av tätskikt och badrum i flerbostadshus i Umeå
Objektet avser tätskiktsrenovering av 65 badrum fördelat i 6 byggnader på fastigheten Krukan 15 i stadsdelen Ersboda, Umeå, Relax och omklädningen i komplementbyggnad (Hus C1) byggs om och ytskiktsrenoveras enligt beskrivningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Nybyggnad av flerbostadshus och carport.
Byte av tak på garage vid flerbostadshus i Umeå
Byte från tegel till papptak på garage vid flerbostadshus.
Byte av ventilationsaggregat i flerbostadshus i Umeå
Entreprenaden omfattar byte ventilationsaggregat på 4 st flerbostadshus (Fysikgränd 35, 37, 39 och 41). I samband med aggregatbyte ställs nya fläktrum upp på tak, befintligt fläktrum rivs.
Nybyggnad av bostäder i Storuman
Syftet är att skapa planmässiga förutsättningar för bostäder, ändrade planbestämmelser inom befintlig bebyggelse samt tillhörande infrastruktur, VA och dagvattenhantering.
Byte av yttertak på radhus och garage i Umeå
Byte av tak på radhus, flerbostadshus, garage och komplementbyggnader. Sammanlagt 52 st byggnader.
Om- och tillbyggnad av gruppbostad i Umeå
Objektet avser renovering och tillbyggnad av gruppboendet Humlevägen 4 på fastigheten Guckuskon 1 Renoveringen avser nya ytskikt, ny köksinredning både i lägenheter och i gemensamt kök. Byggnaden skall få en tillbyggnad med personalutrymme, förråd och sprinklercentral. Total bruttoarea för om- och tillbyggnaden är ca 470 m². I entreprenaden ingår även utvändig målning av husets hela fasad samt renovering av staketet runt fastigheten.
Byte av ventilationsaggregat samt fjärrvärmecentral i flerbostadshus i Umeå
Entreprenaden omfattar byte av luftbehandlingsaggregat samt fjärrvärmecentral för Kv. Karet 4, Ersboda. Aggregatbyten sker i 4 st flerbostadshus. I hus 011 krävs en höjning av fläktrumstaket. Fjärrvärmecentral byts i 1 st flerbostadshus. Befintlig belysning i fläktrum byts. Befintliga spiskåpor skall bytas ut till aliansfläktar. Befintliga termostater samt radiatorventiler byts ut i samtliga hus. Styr och övervakning för nya installationer utförs och kopplas mot överordnat system.
Byte av armaturer i fastighet i Umeå
Avser byte av armaturer.
Ombyggnad av flerbostadshus i Robertsfors
Bygglov för ändrad användning - daghem till bostäder.
Byte av ventilationsaggregat i flerbostadshus i Umeå
Avser byte av luftbehandlingsaggregat samt frånluftsfläktar i kvarteret Alfen 2, Tomtebo. Avser 7 stycken flerbostadshus.
Byte av ventiler/termostater i flerbostadshus i Umeå
AB Bostaden i Umeå har för avsikt att installera nya Ventiler/termostater på kvarteret Magistern 1, Språkgränd 1-41 i Umeå.
Nybyggnad av garage i Vindeln
Befintlig tidigare garage och verkstadsbyggnad förstördes i brand 2022. Entreprenaden avser återuppbyggnad av byggnad att användas som garage för pistmaskin och skotrar samt viss förrådshållning.
Byte av ventilation i radhus i Marieberg, Umeå
AB Bostaden i Umeå har för avsikt att installera nya takfläktar och spisfläktar och utföra kanalrensning på 8 byggnader inom fastigheten Lekatten 25.
Relining av avlopp i flerbostadshus i Umeå
Objektet avser relining av avlopp på Kv Drumlinen 1 samt Trandansen 3 i Umeå. Adresser: Istidsgatan 31, 53, 41 samt Mariehemsvägen 7.
Byte av styrsystem i undercentraler i flerbostadshus i Holmsund
Projektet avser att byta ut styrsystem i undercentraler samt montera temperaturgivare i lägenheter. Objektets läge: Kv Västerbacken 2, Kyrkogatan 8,10,12. Strandberget 1, Kyrkogatan 11,13 15. Urmakaren 1, Hemvägen 2 A-C. Briggen 6, Nygatan 9 A-B. Briggen 2, Nygatan 5 A-M,7 A-F. Kocken 1, Nygatan 11 A-F i Holmsund, Umeå.
Byte av ventiler/termostater i flerbostadshus i Umeå
AB Bostaden i Umeå har för avsikt att installera nya Ventiler/termostater på kvarteret Socionomen 3, Kandidatvägen 1-17 i Umeå.
Byte av ventiler/termostater i flerbostadshus i Umeå
AB Bostaden i Umeå har för avsikt att installera nya Ventiler/termostater på kvarteret Tunnelbacken 1 i Ålidhem, Umeå.
Byte av ventilationsaggregat i flerbostadshus i Umeå
Installation av lägenhetsaggregat/centralaggregat och kryddhylleaggregat samt radialfläktar på varmvind. Spanngränd och Krukgränd.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Lycksele
Objektet avser fönster- och fönsterdörrbyte på 2 st flerbostadshus i Lycksele.
Byggledare och byggplatsuppföljare i Nationellt program buller, region Norra samt delar av Mellersta
Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med ytterligare ett (1) år tom. 2026-05-31. Stationeringsort för resurskonsulten är Umeå, Skellefteå eller Örnsköldsvik.
Nybyggnad av förråd i Umeå
Förhandsbesked för nybyggnad av förråd samt ny entré del på flerbostadshus.
Rivning av fritidshus i Robertsfors
Avser rivning av fritidshus efter brand.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Vindeln
Avser byggnation av trapphus upp till övervåning för att kunna nyttja till caféverksamhet.
Rivning av rad-, par-, kedjehus i Malå
Ansökan om rivningslov, rad-, par-, kedjehus.
Rivning av garage i Storuman
Uppdraget innebär rivning av garagedel på fastigheten Storuman Björkefors 1:1033 i Storumans kommun.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).