Alla aktuella bostadsprojekt i Västerbottens län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Umeå
Omfattning ännu oklar.
Nybyggnad av flerbostadshus på Rödäng, Umeå
Projektet avser nybyggnad av 226 lägenheter (1 RoK-4 RoK) i flerbostadshus. Husen byggs enligt Miljöbyggnad Silver och på taken installeras solpaneler. Gröna gemensamhetsytor/trädgård på innergården.
Nybyggnad av bostäder mm i Lilljansberget, Umeå
Petrus Laestadius väg omvandlas till en stadsgata. Byggnader längs gatan föreslås uppföras i 3-5 våningar med entréer mot gatan samt med möjligheter till lokaler i bottenvåningen.
Nybyggnad av bostäder mm i Lilljansområdet, Umeå
Området är i huvudsak tänkt för bostäder utom närmast Petrus Laestadius väg där bebyggelsen kan inrymma verksamheter i bottenvåningen. Bebyggelsen på berget bör varieras mellan två till fem våningar.
Nybyggnad av bostäder och handel i Umeå
Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa förutsättningar för detaljplan som medger bostadsbebyggelse med varierande byggnadshöjder samt möjlighet till verksamheter i bottenplan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå
Avser garage i källarplan och nybyggnad av flerbostadshus som omfattar 99 Svanenmärkta lägenheter. Bostäderna har lägre energianvändning än byggkraven och högre krav på kemikalier och ventilation.
Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå
Entreprenaden omfattar kompletta mark- och husbyggnadsarbeten för uppförande av bostadshus med totalt 10 trapphus i 6 huskroppar och 144 lägenheter samt komplementbyggnader såsom garage, miljöhus, och cykelförråd i källarplanet. Leverantör för armering är tilldelad Celsa. Byggstart=markstart. Kallas även för Östra Dragonfältet.
Nybyggnad av flerbostadshus, butikslokaler och kontor i Umeå
Avser nybyggnad av bostäder, butik, kontor och parkeringsgarage.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Nybyggnad av 6 flerbostadshus med tillhörande komplementbyggnader.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
5 och 12 våningar. Miljöbyggnad Silver. Rivning av totalt 5 byggnader.
Nybyggnad av flerbostadshus och livsmedelsbutik i Umeå
Avser nybyggnad av flerbostadshus med livsmedelsbutik i bottenplan. Byggs med gemensam Bastu, relaxavd och sju terasser.
Nybyggnad av bostäder i Umeå
Avser nybyggnad av radhus, flerbostadshus och cs 40 st villor. Ermark 1:7 och Ersmark 2:7, totalt ca 50 talet hus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Nybyggnad av flerbostadshus i 2 etapper.
Nybyggnad av inomhusträningsanläggning ITA i Umeå
Entreprenaden omfattar nybyggnad av en inomhusträningsanläggning (ITA) för CBRN
Nybyggnad av flerbostadshus och rivning av villa i Skellefteå
Nybyggnad av två höghus. Byggnaderna blir åtta respektive sex våningar höga. Byggs i U-form. Grunnan ligger vid Viktoriabrons södra fäste, intill E4 och Skellefteälven, mitt emot Campus. Plan att utföras enligt miljömärkningen Svanen
Nybyggnad av flerbostadshus i Storuman
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder på Sörböle i Skellefteå, etapp 2
Området ligger i kvarteret Släden på Sörböle, öster om Sörböle Torg i hörnet Slädgatan och Villagatan. Denna del avser Släden 2 med 3 x 18 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kåge
Nyproduktion av loftgångshus i 2 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Nybyggnad av 16 flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå
Nybyggnad av flerbostadshus och komplementbyggnad.
Till- och nybyggnad av flerbostadshus i Umeå
Tillbyggnad av flerbostadshus, ändrad användning från kontor till bostäder och rivning av del av byggnad.
Nybyggnad av ägarrätter i Umeå
Växthus på taket, vinkällare i källaren mm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hamnskär, Hörnefors
Nybyggnad av flerbostadshus i Hamnskär.
Nybyggnad av flerbostadshus i Byske
Nybyggnad av 5 flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå
De 47 bostadsrätterna omfattar 1-3 rum och kök mellan 34 – 73 kvm, med genomtänkta planlösningar, generösa balkonger i söderläge och möjlighet till parkering i områdets garage.
Påbyggnad av flerbostadshus i Umeå
Påbyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå
Avser rivning och nybyggnation av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus och carport i Holmsund
Nybyggnad av ca 24 st lägenheter
Nybyggnad av flerbostadshus i Vännäs
Avser nybyggnad av ett flerbostadshus med 23 st lägenheter, Komplementbyggnad med förråd/carport samt miljöhus. Miljöcertifierng Silver.
Nybyggnad av flerbostadshus i Storuman
Nybyggnad av flerbostadshus.
Renovering av badrum och tvättstugor i flerbostadshus, Umeå
Avser renovering av badrum och tvättstugor på Södra Slevgränd 1–47, 4–222 och Norra Slevgränd 224–370 i Umeå.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Nybyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad och inglasning av balkonger på flerbostadshus i Skellefteå
Ombyggnad och inglasning av balkong på flerbostadshus, 5 st.
Ombyggnad av studentlägenheter i Umeå
Byggs om till studentlägenheter med eget kök. Badrummen får kakel, klinker, golvvärme och handdukstorkar. Bostäderna får ny gemensam tvättstuga och bastu, stambyte genomförs och nytt fläktsystem installeras. Ombyggnaden omfattar även byte av byggnadens fasader.
Nybyggnad av flerbostadshus i Storuman
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå
Avser flerbostadshus. Byggstart = Markstart
Nybyggnad av gruppboende i Umeå
Avser nybyggnad av gruppboende på Blomstergården 1, Umeå.
Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå
Nybyggnad av flerbostadshus, rivning av bef hotellannex, ändrad användning från hotell till bostäder samt fasadändring.
Nybyggnad av parhus i Umeå
Nybyggnad av 8 parhus/4 huskroppar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Storuman
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå
Nybyggnad av gårdshus, ca 12-16 bostäder.
Renovering av flerbostadshus i Umeå
Avser stambyte och renovering samt ombygg av flerbostadshus. Innefattar nya ytskikt, renovering av badrum och kök. Projektet handlas upp tillsammans med: 1648828
Nybyggnad av balkonger/inglasning på flerbostadshus i Skellefteå
Tillbyggnad av flerbostadshus med 168 st inglasade balkonger.
Nybyggnad av flerbostadshus i Tvärålund
Nybyggnad av 10 st lägenheter
Nybyggnad av flerbostadshus i Hemavan
Nybyggnad av flerbostadshus. 16 lägenheter (2 rok ).
Nybyggnad av flerbostadshus i Haga, Umeå
Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för bostäder. Ärendet avser förtätning med ett gårdshus inom fastigheten Långmyran 16, 18 & 19. Ny byggnad är tänkt till bostäder. Planområdet är beläget ca 1 km norr om Umeå centrum inom kvarteret Långmyran i stadsdelen Haga.
Ny- & påbyggnad av fastighet i Umeå
Byggnadsnämnden har beslutat att inleda planläggning av den fastighet vid Vasaplan där Systembolaget ligger. Fastighetsägaren önskar bygga en ny byggnad i 11 våningar innehållandes handel, kontor och bostäder. I ansökan finns även planer på en påbyggnad av det befintliga huset längs Västra Kyrkogatan med två våningar.
Renovering av badrum i flerbostadshus i Marieberg, Umeå
Objektet avser ombyggnad av badrum-, WC- och tvättstugeutrymmen samt vattensäkring kök på Björnvägen 406-528. Etapp 2, 3 och 4 har sammanlagt 253 st lägenheter som är belägna i fastigheterna Lekatten och Igelkotten, Marieberg.
Ombyggnad av studentlägenheter och nytt fläktrum i Umeå
Avser byte av luftbehandling från F-system till FTX, nytt fläktrum på plan 9. Samt byte av yttertak. Fastighetsbeteckning 32016, hus nr 302.
Nybyggnad av flerbostadshus i Storuman
Nybyggnad av flerbostadshus med komplementbyggnad.
Nybyggnad av gruppboende på Böleäng, Umeå
Syfte med planen är att skapa planmässiga förutsättningar för nybyggnation av gruppboende.
Ombyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Ändrad användning från kvartersgård/förråd till lägenheter samt fasadändring och markförändring.
Takomläggning på flerbostadshus i Skellefteå
Takomläggning, pappyttertak.
Renovering av el (Elrot) i flerbostadshus i Umeå
Objektet omfattar total renovering av el, så kallad Elrot.
Badrumsrenovering, stambyte och relining i flerbostadshus i Umeå
Avser badrumsrenovering, stambyte och relining.
Elrenovering i flerbostadshus i Umeå
Elrenoveringar av centraler, ledningar och uttag.
Ombyggnad av flerbostadshus i Umeå
Avser ombyggnad av tvättlokal till 4 lägenheter i två plan.
Relining i flerbostadshus i Umeå
Avser stamrenovera genom relining spillvattenledning från första skarven ovan golv (bottenplattan) alt 0,5 meter ovan golv till i 0,2 meter ovan vindsbjälkalg
Renovering av badrum i flerbostadshus i Umeå kommun
Avser renovering av 20 st badrum i flerbostadshus.
Tak- och fasadrenoveringar på byggnader i Umeå
Tak- och fasadrenovering av två verkstad/garagefastigheter med 1466 respektive 2050 m2 BTA och innefattar rivning av befintligt tak, uppstolpning av nytt tak och ny isolering. Fasader tilläggsisoleras och får en ny fasad av liggande plåt samt en högre ny betongsockel. Fönster och dörrar byts ut i samband med fasadrenoveringen. Taket kompletteras med nya taksäkerhetsåtgärder och ny takavvattning som ansluts till ny dagvattenledning i mark. Fasad kompletteras med ny fasadbelysning.
Byte av fjärrvärmecentraler vid flerbostadshus i Umeå
Avser installation av nya fjärrvärmecentraler på Laxen 38, Östra Strandgatan 48A-B, Socionomen 2, Kandidatvägen 26, Målet 1, Nydalavägen 6A-B, Sandåkern 4, Storgatan 22A, Tjädervinet 1, Mariehemsvägen 5A, Västra Bäckgärdet 23, Lövstigen 5G samt Flyttblocket 1, Rullstensgatan 4, 60, 172 och 174.
Rivning av flerbostadshus i Vilhelmina
Entreprenaden omfattar sanering och rivning av huset Strandvägen 8, bortforsling av deponi och återställning av mark. Huset består av 3 st trappuppgångar och det är inglasade balkonger till vardera lägenhet.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lycksele
Planer finns för fasadbyte på flerbostadshus.
Nybyggnad av carportar i Umeå
Avser uppförande av nya carportar, 17 platser. Omfattar även dräneringsarbeten och ny asfaltering.
Byte av papptak på flerbostadshus i Umeå
Projektet avser omläggning av takpapp, byte av plåtdetaljer mm på fastigheterna Byttan 2, Smöret 1 & 2. Fastigheterna är belägna på Östra Ersboda i Umeå. Byggstart är när väderleken tillåter och snön smält.
Renovering av tak på Lars Färgares gård i Umeå
Byte av yttertak samt åtgärda vind för Hus C – Lars Färgares Gård.
Utvändiga måleriarbeten på flerbostadshus i Nordmaling
Målningsentreprenaden omfattar komplett utförande av utvändig målning av tidigare målade fasader, snickeridetaljer och taksprång på Rödhakevägen 1-3, Nordmaling.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Nybyggnad av 5 flerbostadshus. Området ligger cirka 2 kilometer öster om centrala Skellefteå inom stadsdelen Morön (även kallat Getberget).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Umeå
Fasadändring av flerbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Umeå
Tillbyggnad av flerbostadshus med 4 lägenheter samt flytt och ombyggnad av garage.
Relining av avloppsledningar i flerbostadshus i Dorotea
Doroteahus i Dorotea AB inbjuder till anbudslämning på relining av fastighet flerbostadshus Örnen 14.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Umeå
Tillbyggnad och fasadändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Umeå
Planer finns att inreda vind till lägenheter.
Installation av solceller på flerbostadshus i Skellefteå
Planer finns för installation av solceller.
Installation av solceller på flerbostadshus i Umeå
Planer finns för installation av solceller.
Takåtgärder på äldreboende i Bjurholm
Takåtgärder på Älvgården.
Takbyte på äldreboende i Robertsfors
Avser takbyte på Mårsgården. Planerat projekt från investeringsbudget 2022-2024.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Umeå
Fasadändring av flerbostadshus.
Rivning av flerbostadshus i Umeå
Rivning av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Umeå
Fasadändring av flerbostadshus gällande fasader och entréer.
Målning av trapphus i flerbostadshus i Skellefteå
Planer finns för målning av trapphus.
Byte av fönster och dörrar i flerbostadshus i Umeå
Planer finns för byte av fönster och dörrar.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Umeå
Fasadändring av flerbostadshus.
Installation av brandlarm och sprinkler på äldreboende i Åsele
Objektet avser installation av sprinkler och brandlarm plan 3 del av Bofinken, Åseborg samt nya ytskikt i 5 av 6 lägenheter.
Byte av värmesystem och radiatorer i flerbostadshus i Röbäck, Umeå
Nytt vattenburet värmesystem och nya radiatorer och rör.
Ombygg av entre och utvändigt underhåll av äldreboende i Åsele
Avser ombygg av entré och nytt varuintag samt byte av fönster. Instillation av hiss intill varuintag.
Byte av takbeläggning på fastigheter i Åsele
Avser byte av takbeläggning på Boken 3, Fiskaregatan 11, Bilen 4, Centralgatan 42 samt Torpet 1, Storgatan 47 i Åsele tätort.
Installation av fiber i flerbostadshus i Storuman
Planer finns för installation av fibernät.
Målning av fönster på flerbostadshus i Storuman
Planer finns för målning av fönster.
Installation av solceller på flerbostadshus i Umeå
Fasadändring av flerbostadshus med solceller på tak.
Ombyggnad av balkonger på flerbostadshus i Umeå
Planer finns för ombyggnad av 12 balkonger.
Utvändiga måleriarbeten på flerbostadshus i Hörnsjö
Målningsentreprenaden omfattar komplett utförande av utvändig målning av tidigare målade fasader, snickeridetaljer och taksprång på Hörnsjö 26, Hörnsjö.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Vilhelmina
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av balkonger på lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Umeå
Ändring av planlösning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Umeå
Installation av ventilationssystem.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).