Alla aktuella bostadsprojekt i Skellefteå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Minst 75 % hyresrätter och resten bostadsrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Nybyggnad av två höghus. Byggnaderna blir åtta respektive sex våningar höga.
Nybyggnad av bostäder på Sörböle i Skellefteå, etapp 1
Området ligger i kvarteret Släden på Sörböle, öster om Sörböle Torg i hörnet Slädgatan och Villagatan. Denna del avser Släden 1 med 76 lägenheter och parkeringshus under mark.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
114 lägenheter i Klockarhöjden. Skebo planerar att tillsammans med Riksbyggen, Heimstaden och Lindbäcks att bygga ytterligare 1000 nya lägenheter i Skellefteå. Vid en etablering av Northvolts batterifabrik i Skellefteå kommer de fyra parterna att samverka för att säkra bostadsförsörjningen som en etablering av fabriken kommer att medföra.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Objektet avser utförande av totalentreprenad nyproduktion av två hyreshus i centrala Skellefteå.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kåge
Nyproduktion av loftgångshus i 2 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus på Getberget, Skellefteå
Riksbyggen planerar att tillsammans med Heimstaden, Skebo och Lindbäcks att bygga ytterligare 1000 nya lägenheter i Skellefteå. Vid en etablering av Northvolts batterifabrik i Skellefteå kommer de fyra parterna att samverka för att säkra bostadsförsörjningen som en etablering av fabriken kommer att medföra.
På- och nybyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Nybyggnad av lägenheter (bostadsrätter) på Strandgatan i Skellefteå.
Nybyggnad av villor i Skellefteå
Avser 43 villatomter som säljs styckevis.
Nybyggnad av radhus i Skellefteå
18 nyproducerade radhus fördelat på 4 huskroppar i området fördelat på 4 hus i två huskroppar och 5 vardera i de andra två. Varje radhus har fyra rum med en total boendeyta på 105 m2.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Nybyggnad av 5 flerbostadshus och komplementbyggnad.
Nybyggnad av parhus i Skellefteå
Nybyggnad av parhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Nybyggnad av två flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Skellefteå
Tillbyggnad av takkupor. Förstärkning och puts av fasad. Inredning av vind och byte av ventilation.
Nybyggnad av radhus i Tuböle, Skellefteå
Avser nybyggnad av radhus.
Ombyggnad till lägenheter i Byske, Skellefteå
Avser ombyggnad till lägenheter, 15-18 st.
Ombyggnad och inglasning av balkonger på flerbostadshus i Skellefteå
Avser ombyggnad och inglasning av balkonger.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Nybyggnad av flerbostadshus och carport.
Ombyggnad till lägenheter i Skellefteå
Syftet med planen är att bekräfta användningen av befintliga bostäder samt skapa förutsättningar för ytterligare lägenheter i nytt hus inom fastigheten. I detaljplanen prövas även möjligheten till centrumverksamhet i bottenvåningen, exempelvis café, samlingslokal etc.
Nybyggnad av bostäder i Skellefteå
Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för varierad bostadsbebyggelse inom Sörbyn, del av fastigheten Storkåge 74:1 med flera.
Ombyggnad till lägenheter i Skellefteå
Ändrad användning från kommersiella lokaler till bostäder, 4-6 lägenheter.
Ombyggnad till lägenheter i flerbostadshus i Skellefteå
Ombyggnad från butikslokaler till 4 lgh.
Rivning av flerbostadshus i Skellefteå
Avser rivning av industribyggnad och flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Ändrad användning från kvartersgård/förråd till lägenheter samt fasadändring och markförändring.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Nybyggnad av sex flerbostadshus.
Rivning av radhus i Skellefteå
Rivning av radhus (nedbrunnet).
Nybyggnad av fritidshus i Skellefteå
Strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus inom LIS-område BONÄS 3:3,3:4.
Ombyggnad av lägenhet i Skellefteå
Ändrad användning från lokal till bostad och ombyggnad av en lägenhet till två.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Skellefteå
Fasadändring, insättning av balkongdörrar.
Nybyggnad av gäststuga i Skellefteå
Nybyggnad av gäststuga - Attefall.
Nybyggnad av enbostadshus i Skellefteå
Nybyggnad av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av gäststuga i Skellefteå
Nybyggnad av enbostadshus och gäststuga.
Nybyggnad av enbostadshus i Skellefteå
Nybyggnad av 2 st enbostadshus med garage/förråd.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Tidsbegränsat bygglov för 2 st byggnader med bostadsmoduler.
Tillbyggnad av fritidshus i Skellefteå
Tillbyggnad av fritidshus.
Ändrad planlösning i flerbostadshus i Skellefteå
Ändring av byggnads bärande delar och planlösning.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.