Alla aktuella bostadsprojekt i Umeå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus vid Gammliaområdet, Haga
Tidiga planer, oklart hur många lägenheter det blir.
Nybyggnad av flerbostadshus och kommersiella lokaler i Umeå
Ca 18 500 BTA bostäder samt 2 500 BTA för kommersiella ändamål.
Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå
Planer för nybyggnad av 2st huskroppar med 120 lägenheter vid Mariehems centrum.
Nybyggnad av flerbostadshus på Rödäng, Umeå
Projektet avser nybyggnad av 215 lägenheter (1 RoK-4 RoK) i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå
Entreprenaden omfattar kompletta mark- och husbyggnadsarbeten för uppförande av bostadshus med totalt 10 trapphus i 6 huskroppar och 144 lägenheter samt komplementbyggnader såsom garage, miljöhus, och cykelförråd i källarplanet.
Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå
Projektet avser nybyggnad av 226 lägenheter (1 RoK-4 RoK) i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mariehem i Umeå
På Mariehem i Umeå planerar vi att bygga nya lägenheter längst med Morkullevägen. Totalt handlar det om ca 100 lägenheter fördelade på tre punkthus. De nya byggnaderna, som blir mellan 6-8 våningar, planeras att byggas på ytor där det idag finns parkeringar. I samband med utformningen kommer även flera grönytor att skapas.
Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå
Nybyggnad av flerbostadshus samt parkeringsanläggning, ca 200 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus, butikslokaler och kontor i Umeå
Nybyggnad av flerbostadshus, butikslokaler och kontor.
Nybyggnad av flerbostadshus på Böleäng, Umeå
Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå.
Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus och livsmedelsbutik i Umeå
Avser nybyggnad av flerbostadshus med livsmedelsbutik i bottenplan.
Nybyggnad av bostadshus i Umeå
Ermark 1:7 och Ersmark 2:7. 50 talet hus
Nybyggnad av bostäder i Holmsund, Umeå
Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för bostäder, handel, industri, vård, skola med mera. Detaljplanearbetet inleds med planprogram.
Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå
Nybyggnad av flerbostadshus samt garage under mark.
Påbyggnad, ev tillbyggnad av flerbostadshus mm i Väst på stan
Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nydala
Projektet avser nybyggnad av 87 lägenheter i flerbostadshus på Tomtebogård, Primus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå
Syftet med detaljplanen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för bostäder.
Nybyggnad av bostadsrätter i Umeå etapp 1
Cirka 120 bostadsrätter, i två etapper, som ligger på ett perfekt avstånd till regionens största arbetsplatser Norrlands universitetssjukhus, Universitet och centrala Umeå. Planerad säljstart preliminärt 2022 och preliminär inflyttning under 2024.
Nybyggnad av bostadsrätter i Umeå etapp 2
Cirka 120 bostadsrätter, i två etapper, som ligger på ett perfekt avstånd till regionens största arbetsplatser Norrlands universitetssjukhus, Universitet och centrala Umeå. Planerad säljstart preliminärt 2022 och preliminär inflyttning under 2024.
Nybyggnad av bostäder, verksamheter samt förskola i Hörnefors
Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för bostäder och verksamheter samt förskola. Syftet är också att skydda strandområdet.
Nybyggnad av flerbostadshus vid Gammliaområdet, Haga
Syftet med detaljplanen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för bostäder med inslag av verksamheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå
Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för flerbostadshus med verksamheter i entréplan samt nedgrävt parkeringsgarage. Avståndet till Umeå centrum är drygt 2 kilometer. Fastigheten angränsar i norr till Backenvägen, i öster till Hartvigsgatan och i söder till Lagmansgatan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå
Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för uppförande av två flerbostadshus byggda med parkeringsgarage i två plan.
Nya bostäder mm i Umeå
Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för bostäder, trivselboende, seniorboende, eventuellt kontor och tillhörande service.
Nybyggnad av flerbostadshus och kontor i Umeå
Nybyggnad av flerbostadshus samt kontorslokaler.
Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå
Nybyggnad av flerbostadshus och komplementbyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hamnskär, Hörnefors
Nybyggnad av flerbostadshus i Hamnskär.
Nybyggnad av bostadsrätter i Stadsliden, etapp 7
Nybyggnad av flerbostadshus. Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av bostäder i Umeå
Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för bostäder. Planområdet ligger i Stöcke samhälles nordöstra del. Fastigheten angränsar till väg 523 i väster och till naturområde i norr. Småhusbebyggelse finns på båda sidor om fastigheten.
Nya bostäder och verksamheter i Umeå
Planer för förtätning i befintligt område.
Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå
Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar att uppföra bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå
Syftet med detaljplanen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för förtätning med bostäder samt möjliggöra grönytor inom kvarteret.
Till- och nybyggnad av flerbostadshus i Umeå
Tillbyggnad av flerbostadshus, ändrad användning från kontor till bostäder och rivning av del av byggnad.
Nybyggnad av bostäder i Umeå
Syftet med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för kompletterande bostadsbebyggelse som tar hänsyn till såväl befintlig bebyggelse inom fastigheten samt omkringliggande bebyggelse och gaturum.
Nybyggnad av flerbostadshus i Tavelsjö, etapp 1
Avser nybyggnad av flerbostadshus, etapp 1.
Nybyggnad av bostäder i Umeå
Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för bostäder.
Nybyggnad av radhus i Umeå
Avser nybyggnad av 14 radhus.
Utveckling av fastighet i Umeå
Utveckling av fastigheten med fler bostäder och möjlighet till centrumverksamhet.
Nybyggnad av gårdshus i Umeå
Syftet med detaljplanen är att inom området bostäder i form av gårdshus
Nybyggnad av bostäder, kontor mm i Umeå
Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för tillskapande av byggrätt för bostäder, vård, kontor och verksamheter. Syftet är också att gestaltning, placering och volym av tillkommande byggnader sker med hänsyn till de kulturhistoriska värdena på platsen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå
Nybyggnad av flerbostadshus och gårdshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå
Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus & kontor i Umeå
Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för bostäder med inslag av verksamheter.
Nybyggnad av bostäder i Umeå
Syftet med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå
Syftet med planen är att inom området skapa förutsättningar för bostäder.
Nya bostäder mm i Umeå
Planbesked har lämnats för ny detaljplan på Backen 8:1 norr om gamla sjukhuset Här planeras för bostäder men även service och verksamheter kommer att prövas i planarbetet.
Nya bostäder mm i Umeå
Planbesked har lämnats för ny detaljplan på Backen 8:15 vid korsningen Umedalsallén och Backenvägen. Här planeras för bostäder men även service och verksamheter kommer att prövas i planarbetet.
Nybyggnad av bostäder och kyrkoverksamhet i Umeå
Förutsättningar för kyrkoverksamhet och bostäder
Nybyggnad av bostäder i Tomtebo, etapp 1 Umeå
Inom Tomtebo strands östra delar, närmare Nydalasjön, planeras för stads­bebyggelse med i huvudsak bostäder. Det innebär en tätare kvartersstad med byggnader i fyra till fem våningar. Byggnaderna planeras stå i kvartersgräns mot områdets huvudgata, men med en öppnare bebyggelse i övriga delar.
Nybyggnad av bostäder i Tomtebo, Umeå
Inom Tomtebo strands östra delar, närmare Nydalasjön, planeras för stads­bebyggelse med i huvudsak bostäder. Det innebär en tätare kvartersstad med byggnader i fyra till fem våningar. Byggnaderna planeras stå i kvartersgräns mot områdets huvudgata, men med en öppnare bebyggelse i övriga delar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå
Nybyggnad av flerbostadshus, rivning av bef hotellannex, ändrad användning från hotell till bostäder samt fasadändring.
Nybyggnad av flerbostadshus i Holmsund
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå
Nybyggnad av gårdshus, ca 12-16 bostäder.
Nybyggnad av parhus i Umeå
Nybyggnad av 8 parhus/4 huskroppar.
Fönsteråtgärder längs statliga vägar i norra delen av Västerbottens län
Ca 125 fastigheter i norra delen av Västerbottens län inom Lycksele, Malå, Norsjö, Robertsfors, Skellefteå, Sorsele och Storumans kommun. Nya fönster och dörrar.
Energiarbeten i flerbostadshus i Umeå
Avser energiarbeten i flerbostadshus.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Umeå
Avser fönsterbyte på flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Haga, Umeå
Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för bostäder. Ärendet avser förtätning med ett gårdshus inom fastigheten Långmyran 16, 18 & 19. Ny byggnad är tänkt till bostäder. Planområdet är beläget ca 1 km norr om Umeå centrum inom kvarteret Långmyran i stadsdelen Haga.
Trapphusarbeten i flerbostadshus i Umeå
Avser trapphusarbeten i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå
Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för etablering av bostäder.
Renovering av badrum i flerbostadshus i Marieberg, Umeå
Objektet avser ombyggnad av badrum-, WC- och tvättstugeutrymmen samt vattensäkring kök på Björnvägen 406-528. Etapp 2, 3 och 4 har sammanlagt 253 st lägenheter som är belägna i fastigheterna Lekatten och Igelkotten, Marieberg.
Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå
Nybyggnad av flerbostadshus, carport och komplementbyggnad.
Renovering av flerbostadshus i Umeå
Renovering av flerbostadshus.
Aggregatbyte i flerbostadshus i Umeå
Avser byte av luftbehandlingsaggregat i kvarteret Flyttblocket i 8 stycken flerbostadshus.
Nybyggnad av bostadshus i Holmsund
Avser nybyggnad av 4 enbostadshus.
Nybyggnad av gruppboende på Böleäng, Umeå
Syfte med planen är att skapa planmässiga förutsättningar för nybyggnation av gruppboende.
Takarbeten på flerbostadshus i Umeå
Avser takarbeten på flerbostadshus.
Byte av lägenhetsaggregat vid äldreboende i Holmsund
Avser byte av styrsystem för värme och ventilation på äldreboendet i Holmsund, Anders Ersvägen. Fastighets nr 61111.
Badrumsrenovering, stambyte och relining i flerbostadshus i Umeå
Avser badrumsrenovering, stambyte och relining.
Ombyggnad av flerbostadshus i Umeå
Avser ombyggnad av tvättlokal till 4 lägenheter i två plan.
Omläggning av tak på flerbostadshus i Umeå
Objektet avser omläggning av takpapp, byte av plåtgarneringar, komplettering av taksäkerhet mm på fastigheten Magistern 1, Ålidhem. Objektet är beläget i Umeå kommun, på Språkgränd 8-25 samt Språkgränd 28-33
Hyresgästanpassning av kontor i Umeå
Ändrad planlösning och ventilation. Fasadändring avseende fönster och glaspartier.
Nya bostäder i Umeå
Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för bostäder med inslag av verksamheter.
Påbyggnad av flerbostadshus i Umeå
Påbyggnad av bostäder med 2-3 våningar.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Umeå
Renovering av fasad och byte av fönster. Utbyte av ventilationssystemet.
Byte av styrsystem i flerbostadshus i Umeå
Avser byte av styrsystem i flerbostadshus.
Byte av styr-/reglerutrustning i undercentraler/fläktrum i flerbostadshus, Umeå
Avser byte av Styrsystem för Sandbacken 26 och Skogslyckan 7. Anläggningen består av åtta ventilationsaggregat.
Byte av ventilationsaggregat i flerbostadshus i Umeå
Utbyte av fyra befintliga ventilationsaggregat till nya FTX-aggregat. Höjning av tak i fläktrum 014 på grund av låg takhöjd. Byte av spiskåpor. OVK-besiktning
Spolning av stammar i flerbostadshus i Umeå
Planer finns för spolning av stammar.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Umeå
Fasadändring av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå
Ny prövning av nybyggnad av flerbostadshus .
Rivning av grupphus i Umeå
Rivning av 3-4 enbostadshus och komplementbyggnader Handlaren 23,21,18.
Rivning av enbostadshus i Umeå
Rivning av enbostadshus och komplementbyggnad.
Rivning av stugby i Umeå
Rivning av 15 fritidshus och komplementbyggnader Västerteg 8:29,50:1,13:71,13:55,13:59,13:56,13:61,13:62,13:66,13:81,13:67,13:83,Nydala 1:52.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Umeå
Fasadändring av flerbostadshus med inglasning av balkonger.
Nybyggnad av fritidshus i Umeå
Nybyggnad av fritidshus och carport.
Byte av ventilationsaggregat i flerbostadshus i Umeå
Planer finns för byte av ventilationsaggregat.
Installation av motorer och styrcentraler till brandgasventilatorer i flerbostadshus i Umeå
Entreprenaden omfattar installation av motorer och styrcentraler till brandgasventilatorer (rökluckor) i trapphus där styrningen idag är hållmagnet, 62 stycken fördelat på fem fastigheter.
Byte av styrsystem för VVS vid äldreboende i Holmsund
Avser byte av styrsystem för VVS på äldreboendet i Holmsund, Anders Ersvägen. Fastighets nr 61111.
Utbyte av styrsystem för VVS i flerbostadshus i Umeå
Avser byte av styrsystem för undercentral på Istidsgatan 41, Hus 005.
Byte av styrsystem för VVS vid äldreboende i Tomtebo, Umeå
Avser byte av styrsystem för VVS på äldreboendet på Tomtebo. Fastighets nr 35041.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.