Alla aktuella bostadsprojekt i Umeå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vård- och omsorgsboende, flerbostadshus samt garage i Teg, Umeå
Husen i området byggs i 4–6 våningar med underjordiskt garage. 105 Traditionella hyreslägenheter, 140 Seniorboende plus-lägenheter, för seniorer från 60 år samt ett vård- och omsorgsboende som kommer att bestå av 120 brukarlägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus, parkeringshus mm i Umeå
200 hyresrätter, 80 bostadsrätter, p-hus, kontor, service och butiker. Det aktuella området ligger mellan Sjukhusbacken och Umeå Östra.
Nybyggnad av flerbostadshus på Rödäng, Umeå
Projektet avser nybyggnad av 215 lägenheter (1 RoK-4 RoK) i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå
Projektet avser nybyggnad av 222 lägenheter (1 RoK-4 RoK) i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nydala
Projektet avser nybyggnad av 175 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå, etapp 1-3
Beräknas bli ca 120 st lägenheter. Huskoncept Start Living.
Nybyggnad av bostadshus i Umeå
Ermark 1:7 och Ersmark 2:7. 50 talet hus
Renovering av studentboende i Umeå
Avser renovering av befintliga hus med nya tillhörande installationer samt tillskapande av nya lägenheter.
Nybyggnad av enbostadshus och flerbostadshus i Umeå
3 villatomter samt ca 100 st lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Tomtebo, Umeå
Inom Tomtebo strands östra delar, närmare Nydalasjön, planeras för stads­bebyggelse med i huvudsak bostäder. Det innebär en tätare kvartersstad med byggnader i fyra till fem våningar. Byggnaderna planeras stå i kvartersgräns mot områdets huvudgata, men med en öppnare bebyggelse i övriga delar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå
Nybyggnad av flerbostadshus samt garage under mark.
Renovering/stambyte i flerbostadshus på Mariehem, Umeå, etapp 2
Rot renovering av ca 188 lägenheter Renoveringen kommer att börja på Mariehemsvägen 39 E-G. Nästkommande hus är Mariehemsvägen 37 G-H i november 2020. Därefter Marihemsvägen 35 B-C under början av 2021. Vilket hus som kommer näst på tur kommer vi att meddela under hösten/vintern 2020
Påbyggnad, ev tillbyggnad av flerbostadshus mm i Väst på stan
Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för bostäder.
Nybyggnad av inomhusträningsanläggning ITA i Umeå
Entreprenaden omfattar nybyggnad av en inomhusträningsanläggning (ITA) för CBRN
Nybyggnad av flerbostadshus
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av ägarrätter i Umeå
Växthus på taket, vinkällare i källaren mm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus och kontor i Umeå
Nybyggnad av flerbostadshus samt kontorslokaler.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nydala
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Umeå
Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för bostäder. Planområdet ligger i Stöcke samhälles nordöstra del. Fastigheten angränsar till väg 523 i väster och till naturområde i norr. Småhusbebyggelse finns på båda sidor om fastigheten.
Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå
Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar att uppföra bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus och restaurang i Umeå
Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för bostäder med möjlighet till restaurang i bottenplan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå
Syftet med detaljplanen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för förtätning med bostäder samt möjliggöra grönytor inom kvarteret.
Nybyggnad av bostäder i Umeå
Syftet med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för kompletterande bostadsbebyggelse som tar hänsyn till såväl befintlig bebyggelse inom fastigheten samt omkringliggande bebyggelse och gaturum.
Nybyggnad av bostäder i Umeå
Nybyggnad av bostäder
Nybyggnad av bostäder i Umeå
Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Haga, Umeå
Nybyggnad av flerbostadshus i Haga, Mulbetet 4, 5, 21.
Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå
Syftet med planen är att inom området skapa förutsättningar för bostäder.
Ombyggnad av studentlägenheter i Umeå
Ändrad användning av allmänna ytor till studentlägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå
Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för flerbostadshus med verksamheter i entréplan samt nedgrävt parkeringsgarage. Avståndet till Umeå centrum är drygt 2 kilometer. Fastigheten angränsar i norr till Backenvägen, i öster till Hartvigsgatan och i söder till Lagmansgatan.
Yttre renovering av flerbostadshus i Umeå
Avser renovering av 11 hus med tillhörande komplementsbyggnader, fritidslokal, hobbylokal och cykelförråd. Entreprenaden omfattar nya ytterdörrar till bostadshusen och nya förrådsdörrar. Tak läktas om, nya takpannor, ny underlagspapp och nya frånluftsfläktar. På entrétak och förrådstak läggs ny ytpapp, fasaderna renoveras med ny färg.
Fönsteråtgärder längs statliga vägar i norra delen av Västerbottens län
Ca 125 fastigheter i norra delen av Västerbottens län.
Fönsteråtgärder längs statliga vägar i södra delen av Västerbottens län
Ca 125 fastigheter i södra delen av Västerbottens län inom kommunerna Vilhelmina, Dorotea, Åsele, Vindeln, Bjurholm, Vännäs, Umeå och Nordmaling.
Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå
Nybyggnad av flerbostadshus, carport och komplementbyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå
Nybyggnad av flerbostadshus, Rivning av flerbostadshus Svärdet 9.
Byte av ventilationsaggregat vid flerbostadshus i Umeå
Entreprenaden avser rivning av befintliga fläktrum fläktar, kanaler, el mm. Installation av nya ventilationsaggregat som installeras i nya fläktrum och anslutas till befintliga kanalsystem.
Ombyggnad av flerbostadshus i Umeå
Avser ombyggnad av tvättlokal till 4 lägenheter i två plan.
Påbyggnad av flerbostadshus i Umeå
Påbyggnad av bostäder med 2-3 våningar.
Byte av fjärrvärmecentraler vid flerbostadshus i Umeå
Avser installation av nya fjärrvärmecentraler på KV Hackan 12, Karet 5, Karet 6, Ripan 5, Uller 2, Lappkastet 6 (2 st) i Umeå.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Umeå
Entreprenaden omfattar demontering, deponi, leverans samt byte av samtliga fönsterdörrar, fönster i enligt med handlingar. FFU, komplett med drevning, fönsterbleck, smygplåtar, smyglister samt demontering och montering fönsterbänkar, arbeten med persienner etc.
Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå
Nybyggnad av flerbostadshus, rivning av bef hotellannex, ändrad användning från hotell till bostäder samt fasadändring.
Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå
Nybyggnad av flerbostadshus och rivning av befintliga hus samt ändrad användning bostadshus till förråd.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Umeå
Ny prövning av flerbostadshus avseende fasadändring.
Inglasning av balkonger på flerbostadshus i Umeå
Fasadändring av befintliga balkonger med inglasning.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Umeå
Fasadändring av flerbostadshus.
Renovering av tak på flerbostadshus i Umeå
Renovering av tak på flerbostadshus.
Nybyggnad av grupphus i Umeå
Nybyggnad av tre enbostadshus och garage/carport.
Ombyggnad av flerbostadshus i Umeå
Planer finns att inreda vind till lägenheter.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Umeå
Tillbyggnad av flerbostadshus med inglasade balkonger och uteplatser.
Inglasning av balkonger på flerbostadshus i Umeå
Tillbyggnad av flerbostadshus med inglasade balkonger.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Umeå
Tillbyggnad av flerbostadshus med skärmtak och entrétak.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Umeå
Tillbyggnad och fasadändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Umeå
Tidsbegränsat lov för ändrad användning från kontor till boende tom 2026-06-30.
Ändring av ventilation i äldreboende i Umeå
Ändring av befintligt ventilationssystem.
Ombyggnad av radhus i Umeå
Ändring av planlösning och bärande konstruktion.
Ombyggnad av lägenhet i Umeå
Ändrad användning från källare till källarlägenhet samt tillbyggnad av källarentré.
Ombyggnad av flerbostadshus i Umeå
Ändring av befintlig hiss.
Byte av fönster och dörrar i flerbostadshus i Umeå
Planer finns för byte av fönster och dörrar.
Ombyggnad av flerbostadshus i Umeå
Inre ändring av flerbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Umeå
Nybyggnad av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Umeå
Nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Umeå
Nybyggnad av enbostadshus, stall, relax/gym byggnad och komplementbyggnader.
Inglasning av balkonger på flerbostadshus i Umeå
Avser inglasning av 10 balkonger.
Installation av solceller på flerbostadshus i Umeå
Avser installation av solceller.
Installation av porttelefon/passersystem i flerbostadshus i Umeå
Planer finns för installation av porttelefon.
Ändring av ventilation i Umeå
Ändring av befintligt ventilationssystem.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.