Alla aktuella bostadsprojekt i Umeå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå
Projektet avser nybyggnad av 226 lägenheter (1 RoK-4 RoK) i flerbostadshus. Gröna gemensamhetsytor/trädgård på innergården. Miljömärkt enligt Svanen.
Nybyggnad av flerbostadshus, butikslokaler och kontor i Umeå
Avser nybyggnad av bostäder, butik, kontor och parkeringsgarage.
Nybyggnad av flerbostadshus och livsmedelsbutik i Umeå
Avser nybyggnad av flerbostadshus med livsmedelsbutik i bottenplan. Byggs med gemensam Bastu, relaxavdelning och sju terrasser.
ROT-renovering av läghenheter och ombyggnation av studentboende i Umeå
Avser ROT-renovering för Pedagoggränd 5,7 & 9 och ombygg av studentboende i korridor till mindre ettor med egen Wc/D och eget kök. I princip ska allt utom stommen i fastigheterna rivas och ersättas med nytt material.
Nybyggnad av flerbostadshus mm i Umeå
Beställare = markägare. Handel och kontor i nedersta våningarna. Ca 110-120 stycken p-platser under mark.
Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå
De 79 bostadsrätterna omfattar 1-5 rum och kök mellan 33,5 – 110,5 kvm, med genomtänkta planlösningar, generösa balkonger i söderläge och möjlighet att parkera i områdets garage.
Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå
Nybyggnad av flerbostadshus och carport, ombyggnad av bostadshus samt rivning av befintliga byggnader. Borrmaskinen 1, 20, 21.
Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå
Nybyggnad av flerbostadshus med verksamhetslokaler i entréplan samt nedgrävt parkeringsgarage.
Renovering av flerbostadshus i Umeå
AB Bostaden ska på fastigheten Igelkotten 3, renovera lägenhetshuset samt tillskapa en ny gemensamhetslokal. Rivning av den gamla länken som förbinder lägenhetshuset med det låga huset och bygger en ny gemensamhetslokal. Ca 6st kök kommer att bytas ut i sin helhet. Inom lägenheterna ses el över inom badrum och kök. Avloppsstammar byts ut alternativt relinas. Alla Tamburdörrar till lägenheter samt alla fönster och fönsterdörrar byts ut. Våtrummen i lägenheterna, tvättstugan samt bastu rivs ut i sin helhet. Ny takpapp monteras på yttertak samt ny taksäkerhet. Balkonger ska glasas in. Huset är byggt i slutet av 70-talet.
Påbyggnad av flerbostadshus i Umeå
Påbyggnad av flerbostadshus, 3 vån.
Renovering av badrum i flerbostadshus i Umeå kommun
Avser renovering av badrum i flerbostadshus.
Om- och tillbyggnad av gruppbostad i Umeå
Renoveringen avser nya ytskikt, ny köksinredning både i lägenheter och i gemensamt kök. Byggnaden skall få en tillbyggnad med personalutrymme, förråd och sprinklercentral.
Renovering av badrum och tvättstugor i flerbostadshus, Umeå
Renovering av badrum, tvättstugor, WC- och duschrum. I köken utförs vattensäkring av kök.
Badrumsrenovering, stambyte och relining i flerbostadshus i Umeå
Avser badrumsrenovering, stambyte och relining, samt åtgärder av ventilation.
Renovering av flerbostadshus i Umeå
Byte av tak, fasadrenovering, byte av fönster och balkongdörrar samt renovering av ventilation.
Byte av fasad på flerbostadshus i Umeå
Fasadbyte på flerbostadshus.
Renovering av badrum i flerbostadshus i Umeå
Avser renovering av badrum samt spolning av stammar.
Ombyggnad av vind till lägenheter i Umeå
Ändrad användning från kallvind till tre studentlägenheter.
Installation av datauttag för välfärdsteknik vid vård- och omsorgsboenden i Umeå
Upphandlingen är uppdelad i tre delar som anges del 1, del 2 och del 3. Upphandlande entreprenad avser komplettering av befintligt datanät i Vård-och omsorgsboenden. Det ska installeras datauttag för ny välfärdsteknik. Upphandlingen omfattar: Del 1: Teg, Solbacken, Solgården, Haga och Skräddaren Del 2: Umeå Norra Korttidscenter, Holmsund, Eriksdal och Prästsjögården Del 3: Bruksbacken, Dragonen och Hemgården Hus A & C
Renovering av tak på flerbostadshus i Umeå
Avser takrenovering av plåttak. För objektet ska plåtarbeten, el-arbeten samt viss målning utföras.
Installation av värmepumpar i flerbostadshus i Bullmark, Umeå
Avser installation av värmepumpar i kv Bullmark 4:113, Tunnbrödsvägen 2-6 i Bullmark, Umeå.
Byte av styrsystem för vid fastighet i Umeå
Avser byte av styr- och övervakningssystem på fastigheten Umeå, Lyan 1 samt kompletteringar på brandfunktioner.
Fasadåtgärder på flerbostadshus i Umeå
Planer finns för renovering av fasad.
Nybyggnad av cykelgarage i Umeå
Nybyggnad av cykelparkeringshus.
Utvändigt underhåll av förråd i Umeå
Fasadändring av 15 komplementbyggnader avseende byte av takmaterial.
Spolning av stammar i flerbostadshus i Umeå
Avser spolning av stammar i flerbostadshus.
Åtgärder för vattenavrinning på flerbostadshus i Umeå
Vattenavrinning/hängrännor/stuprör
Fasadändring på flerbostadshus i Umeå
Fasadändring av flerbostadshus.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).