Alla aktuella bostadsprojekt i Umeå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vård- och omsorgsboende, flerbostadshus samt garage i Teg, Umeå
Husen i området byggs i 4–6 våningar med underjordiskt garage. 105 Traditionella hyreslägenheter, 140 Seniorboende plus-lägenheter, för seniorer från 60 år samt ett vård- och omsorgsboende som kommer att bestå av 120 brukarlägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå
Projektet avser nybyggnad av 226 lägenheter (1 RoK-4 RoK) i flerbostadshus. Gröna gemensamhetsytor/trädgård på innergården. Miljömärkt enligt Svanen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå
Avser garage i källarplan och nybyggnad av flerbostadshus som omfattar 99 Svanenmärkta lägenheter. Bostäderna har lägre energianvändning än byggkraven och högre krav på kemikalier och ventilation.
Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå
Entreprenaden omfattar kompletta mark- och husbyggnadsarbeten för uppförande av bostadshus med totalt 10 trapphus i 6 huskroppar och 144 lägenheter samt komplementbyggnader såsom garage, miljöhus, och cykelförråd i källarplanet. Leverantör för armering är tilldelad Celsa. Byggstart=markstart. Kallas även för Östra Dragonfältet.
Nybyggnad av flerbostadshus, butikslokaler och kontor i Umeå
Avser nybyggnad av bostäder, butik, kontor och parkeringsgarage.
Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå
Nybyggnad av flerbostadshus samt parkeringsanläggning, ca 200 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder, kontor och handel i Umeå
Planarbete för att skapa förutsättningar för bostäder, kontor och handel.
Nybyggnad av bostäder i Tomtebo Gård etapp 1, Umeå
Avser nybyggnad av bostäder i Umeå.
ROT-renovering av läghenheter och ombyggnation av studentboende i Umeå
Avser ROT-renovering för Pedagoggränd 5,7 & 9 och ombygg av studentboende i korridor till mindre ettor med egen Wc/D och eget kök. I princip ska allt utom stommen i fastigheterna rivas och ersättas med nytt material.
Nybyggnad av flerbostadshus i Haga, Umeå
Nybyggnad av ca 50-100 bostäder i Haga, Mulbetet 4, 5, 21.
Renovering/stambyte i flerbostadshus på Mariehem, Umeå, etapp 3
Rot renovering av ca 188 lägenheter Renoveringen kommer att börja på Mariehemsvägen 39 E-G. Nästkommande hus är Mariehemsvägen 37 G-H i november 2020. Därefter Marihemsvägen 35 B-C under början av 2021. Vilket hus som kommer näst på tur kommer vi att meddela under hösten/vintern 2020
Tillbyggnad av flerbostadshus i Umeå
Avser in och utvändiga energibesparande åtgärder på flerbostadshus. Innefattande flytt av fönster, balkongrenoveringar (inglasning & ommålning), byte av fasad och yttertak, och förbättringar av inomhusmiljö avseende värme, ventilation och ljudisolering. Nytt fläktrum på vinden. Samt byte av lås, utebelysning och kommunikation.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nydala
Avser ca 70 lägenheter i flerbostadshus på Tomtebogård, Glöd.
Nybyggnad av flerbostadshus
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av bostadsrätter i Umeå etapp 1
Cirka 120 bostadsrätter, i två etapper, som ligger på ett perfekt avstånd till regionens största arbetsplatser Norrlands universitetssjukhus, Universitet och centrala Umeå. Planerad säljstart preliminärt 2023 och preliminär inflyttning under 2025.
Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av bostadsrätter i Umeå etapp 2
Cirka 120 bostadsrätter, i två etapper, som ligger på ett perfekt avstånd till regionens största arbetsplatser Norrlands universitetssjukhus, Universitet och centrala Umeå. Planerad säljstart preliminärt 2022 och preliminär inflyttning under 2024.
Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå
Nybyggnad av flerbostadshus och carport, ombyggnad av bostadshus samt rivning av befintliga byggnader. Borrmaskinen 1, 20, 21.
Om- och nybyggnad av flerbostadshus i Umeå
Avser ombyggnad från kontorshus till bostäder och nybggnation av 2 st punkthus avsett för bostäder. Totalt innefattar det 157 hyreslägenheter. Fördelat på 1–1,5 rum och kök: 43 bostäder 2 rum och kök: 48 bostäder 3 rum och kök: 66 bostäder
Nybyggnad av flerbostadshus vid Gammliaområdet, Haga
Ca 400 lägenheter totalt på området. Hela området omfattar ca 30 000 m2.
Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå
Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för flerbostadshus med verksamheter i entréplan samt nedgrävt parkeringsgarage. Avståndet till Umeå centrum är drygt 2 kilometer. Fastigheten angränsar i norr till Backenvägen, i öster till Hartvigsgatan och i söder till Lagmansgatan.
Nybyggnad av ägarrätter i Umeå
Växthus på taket, vinkällare i källaren mm.
Nya bostäder och verksamheter i Umeå
Planer för förtätning i befintligt område.
Ombyggnad av studentlägenheter i Umeå
Byggs om till studentlägenheter med eget kök. Badrummen får kakel, klinker, golvvärme och handdukstorkar. Bostäderna får ny gemensam tvättstuga och bastu, stambyte genomförs och nytt fläktsystem installeras. Ombyggnaden omfattar även byte av byggnadens fasader.
Nybyggnad av flerbostadshus och carport i Holmsund
Nybyggnad av ca 24 st lägenheter
Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå
Rivning av tre enbostadshus samt ett uthus och nybyggnad av två flerbostadshus, carport och sophus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Tavelsjö, etapp 1
Avser nybyggnad av flerbostadshus, etapp 1.
Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå
Nybyggnad av flerbostadshus och gårdshus.
Nybyggnad av bostäder mm i Östteg, Umeå
Avser uppförande av bostäder, kommunal verksamhet, underjordiska parkeringsgarage mm.
Renovering av badrum och tvättstugor i flerbostadshus, Umeå
Avser renovering av badrum och tvättstugor på Södra Slevgränd 1–47, 4–222 och Norra Slevgränd 224–370 i Umeå.
Utveckling av fastighet i Umeå
Utveckling av fastigheten med fler bostäder och möjlighet till centrumverksamhet.
Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå
Nybyggnad av flerbostadshus och gårdshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå
Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus & kontor i Umeå
Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för bostäder med inslag av verksamheter.
Ombyggnad av studentlägenheter i Umeå
Byggs om till studentlägenheter med eget kök. Badrummen får kakel, klinker, golvvärme och handdukstorkar. Bostäderna får ny gemensam tvättstuga och bastu, stambyte genomförs och nytt fläktsystem installeras. Ombyggnaden omfattar även byte av byggnadens fasader.
Nybyggnad av parhus och enbostadshus i Umeå
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ytterligare bostäder på fastigheten Ön 6:11.
Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå
Nybyggnad av flerbostadshus, rivning av bef hotellannex, ändrad användning från hotell till bostäder samt fasadändring.
Nybyggnad av parhus i Umeå
Nybyggnad av 8 parhus/4 huskroppar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Haga, Umeå
Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för bostäder. Ärendet avser förtätning med ett gårdshus inom fastigheten Långmyran 16, 18 & 19. Ny byggnad är tänkt till bostäder. Planområdet är beläget ca 1 km norr om Umeå centrum inom kvarteret Långmyran i stadsdelen Haga.
Påbyggnad av fastighet i Umeå
Påbyggnad av befintlig fastighet Audumbla 3.
Renovering av flerbostadshus i Umeå
Avser stambyte och renovering samt ombygg av flerbostadshus. Innefattar nya ytskikt, renovering av badrum och kök. Projektet handlas upp tillsammans med: 1648828
Nybyggnad av gårdshus, garage mm i Umeå
Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för förtätning i form av gårdshus för bostäder, garage och småskalig verksamhet.
Ny- & påbyggnad av fastighet i Umeå
Byggnadsnämnden har beslutat att inleda planläggning av den fastighet vid Vasaplan där Systembolaget ligger. Fastighetsägaren önskar bygga en ny byggnad i 11 våningar innehållandes handel, kontor och bostäder. I ansökan finns även planer på en påbyggnad av det befintliga huset längs Västra Kyrkogatan med två våningar.
Byte av ventilationsaggregat i flerbostadshus i Umeå
Avser tillbyggnad av nytt aggregatrum med FTX-aggregat. Objektet avser totalt 4 huskroppar och 6 st aggregat med följande adresser: Stipendiegränd 4 A-C (2 fläktrum), Stipendiegränd 2 A-C, Stipendiegränd 2 D-H (2 fläktrum) samt Stipendiegränd 2 J-K.
Ombyggnad av studentlägenheter och nytt fläktrum i Umeå
Avser byte av luftbehandling från F-system till FTX, nytt fläktrum på plan 9. Samt byte av yttertak. Fastighetsbeteckning 32016, hus nr 302.
Nybyggnad av bostäder i Umeå
Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för nybyggnad och förtätning av bostäder.
Nybyggnad av stadsradhus i Umeå
Nybyggnad av 5 st stadsradhus.
Byte av luftbehandlingsaggregat vid flerbostadshus i Umeå
Avser byte av aggregat med värmeväxlare heat pipe till nya aggregat med avsevärt bättre värmeåtervinning. Ett hus, Rullstensgatan 13 är redan åtgärdat då befintligt aggregat havererat. Hus 008 och 009 är det två luftbehandlingsaggregat. Adress Rullstensgatan 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25A, 25B, 27A, 27B.
Renovering av el (Elrot) i flerbostadshus i Umeå
Objektet omfattar total renovering av el, så kallad Elrot.
Nybyggnad av parhus i Umeå
Nybyggnad av parhus.
Renovering av balkonger & fönsterbyte på flerbostadshus i Umeå
Tillbyggnad av 50 balkonger samt fönsterbyte på flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Umeå
Fasadändring av flerbostadshus och ändrad användning från butikslokaler till bostadslägenheter.
Renovering av badrum i flerbostadshus i Umeå kommun
Avser renovering av 17 st badrum i flerbostadshus.
Tak- och fasadrenoveringar på byggnader i Umeå
Tak- och fasadrenovering av två verkstad/garagefastigheter med 1466 respektive 2050 m2 BTA och innefattar rivning av befintligt tak, uppstolpning av nytt tak och ny isolering. Fasader tilläggsisoleras och får en ny fasad av liggande plåt samt en högre ny betongsockel. Fönster och dörrar byts ut i samband med fasadrenoveringen. Taket kompletteras med nya taksäkerhetsåtgärder och ny takavvattning som ansluts till ny dagvattenledning i mark. Fasad kompletteras med ny fasadbelysning.
Ombyggnad av vind i Umeå
Ändrad användning från kallvind till tre studentlägenheter.
Byte av tak på flerbostadshus i Umeå
Objektet avser omläggning av takpapp, byte av plåtgarneringar, relining av dagvatten och komplettering av taksäkerhet mm. På fastigheten Socionomen 3, Ålidhem.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Umeå
Avser omläggning av befintligt plåttak, byte av plåtgarneringar, komplettering av taksäkerhet mm. På fastigheten Prästosten 45 på Ersboda. Alternativt kan Trattgränd 1F komma att bekläs med ny falsad plåt lika befintlig i stället för papp, beroende på Bygglovsbeslut.
Byte av frånluftsfläktar i flerbostadshus i Umeå
AB Bostaden i Umeå har för avsikt att byta takmonterade frånluftsfläktar på fastigheter i Kv Grävlingen, Ormslån och Rådjuret, Umeå kommun. I vissa fastigheter inom Rådjuret 2 och 17 ska spisfläktar dessutom installeras.
Installation av värmepumpar i flerbostadshus i Sävar, Umeå
Entreprenaden omfattar installation av 4 stycken värmepumpar som ska försörja hus nr 001,002,003 och 004 Kv Sävar 19:12. Idag sitter det befintliga Bergvärmepumpar i hus nr 001,002,003 och 004, dessa ska rivas ut. Nya tillkommande borrhål ska också borras.
Renovering av tak på Lars Färgares gård i Umeå
Byte av yttertak samt åtgärda vind för Hus C – Lars Färgares Gård.
Konvertering till fjärrvärme i flerbostadshus i Röbäck, Umeå
Avser konvertering till fjärrvärme på fastigheten Röbäck 30:118 (hus 001, 002, 003, 004, 005, 006 och 007). Hus 001, 002, 003, 005, 006 och 007 är idag uppvärmda via luftvärmeaggregat med elbatteri. I hus 004 finns ett befintligt radiatorsystem som värms via elpanna. Hus 004 ingår ej i denna entreprenad.
Installation av datauttag för välfärdsteknik vid vård- och omsorgsboenden i Umeå
Avser komplettering av befintligt datanät. I vård-och omsorgsboende, Aktrisen, Ersboda och Nordstjärnan ska det installeras datauttag för ny välfärdsteknik.
Förtätning av bostäder i Umeå
Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för bostadsförtätning.
Armatursbyte på flerbostadshus i Sandahöjd, Umeå
Avser utbyte av armaturer på kv Drottninggåvan 1.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Umeå
Tillbyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Umeå
Inre ändring av ventilation i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Umeå
Fasadändring samt ändrad planlösning av källare.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Umeå
Fasadändring av flerbostadshus.
Konsultupphandling avseende trafikutredning för Umeå kommun
Denna upphandling avser konsulttjänst gällande trafikutredning inför detaljplanering av Trandansen 3 m.fl. (Mariehems centrum) inom Umeå kommun.
Ombyggnad av flerbostadshus i Umeå
Fasadändring av flerbostadshus och installation av ventilationssystem.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).