Alla aktuella bostadsprojekt i Umeå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder mm i Östteg, Umeå
Avser uppförande av bostäder i kvartersstruktur med handel i entréplan samt underjordiska parkeringsgarage.
Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå
De 79 bostadsrätterna omfattar 1-5 rum och kök mellan 33,5 – 110,5 kvm, med genomtänkta planlösningar, generösa balkonger i söderläge och möjlighet att parkera i områdets garage.
Nybyggnad av bostäder i Sävar
Syftet med planen är att tillskapa förutsättningar för bostäder och centrumverksamhet.
Nybyggnad av bostäder i Umeå
Planområdet ligger i Stöcke samhälles nordöstra del. Fastigheten angränsar till väg 523 i väster och till naturområde i norr. Småhusbebyggelse finns på båda sidor om fastigheten.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hörnefors
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Byte av fasad på flerbostadshus i Umeå
Fasadbyte på flerbostadshus.
Byte av tak på flerbostadshus i Umeå
Byte av tak på flerbostadshus.
Nybyggnad av gruppbostad i Umeå
Entreprenaden omfattar nybyggnad av ett gruppboende och komplementsbyggnad samt tillhörande utemiljö.
Nybyggnad av gruppbostad i Umeå
Entreprenaden omfattar nybyggnad av ett gruppboende och komplementsbyggnad samt tillhörande utemiljö.
Stambyte och badrumsrenovering i flerbostadshus i Umeå
Avser renovering av drygt 100 badrum. Relining av avloppsstammar, i vissa fall byte av stammar.
Nybyggnad av gruppbostad i Umeå
Nybyggnad av gruppboende. 6 lgh och servicedel.
Renovering av badrum i flerbostadshus, Umeå
Renovering 70 av badrum/våtrum.
Om- och tillbyggnad av gruppbostad i Umeå
Objektet avser renovering och tillbyggnad av gruppboendet Humlevägen 4 på fastigheten Guckuskon 1 Renoveringen avser nya ytskikt, ny köksinredning både i lägenheter och i gemensamt kök. Byggnaden skall få en tillbyggnad med personalutrymme, förråd och sprinklercentral. Total bruttoarea för om- och tillbyggnaden är ca 470 m². I entreprenaden ingår även utvändig målning av husets hela fasad samt renovering av staketet runt fastigheten.
Återuppbyggnad av radhus i Umeå
Återuppbyggnad efter brand, 1 radhus med 4 lägenheter. Även nytt yttertak på längan bredvid.
Renovering av flerbostadshus i Umeå
Byte av tak, fasadrenovering samt renovering av ventilation.
Byte av ventilations- och fjärrvärmeutrustning i flerbostadshus i Umeå
Projektet omfattar byte av luftbehandlingsaggregat samt fjärrvärmecentral för Kv. Osten 4, Ersboda. Aggregatbyten sker i 4 stycken flerbostadshus. Fjärrvärmecentral byts i 1 st flerbostadshus.
Byte av tak på flerbostadshus i Umeå
Avser byte av tak på fastighet i Umeå.
Byte av ventilationsaggregat i flerbostadshus i Umeå
Entreprenaden omfattar byte ventilationsaggregat på 4 st flerbostadshus (Fysikgränd 35, 37, 39 och 41). I samband med aggregatbyte ställs nya fläktrum upp på tak, befintligt fläktrum rivs.
Byte av yttertak och installation av solceller på flerbostadshus i Umeå
Byte av yttertak och installation av solceller.
Byte av tak på garage vid flerbostadshus i Umeå
Byte från tegel till papptak på garage vid flerbostadshus.
Byte av ventilationsaggregat samt fjärrvärmecentral i flerbostadshus i Umeå
Entreprenaden omfattar byte av luftbehandlingsaggregat samt fjärrvärmecentral för Kv. Karet 4, Ersboda. Aggregatbyten sker i 4 st flerbostadshus. I hus 011 krävs en höjning av fläktrumstaket. Fjärrvärmecentral byts i 1 st flerbostadshus. Befintlig belysning i fläktrum byts. Befintliga spiskåpor skall bytas ut till aliansfläktar. Befintliga termostater samt radiatorventiler byts ut i samtliga hus. Styr och övervakning för nya installationer utförs och kopplas mot överordnat system.
Byte av yttertak på radhus och garage i Umeå
Byte av tak på radhus, flerbostadshus, garage och komplementbyggnader. Sammanlagt 52 st byggnader.
Byte av luftbehandling samt fjärrvärmecentral i flerbostadshus i Umeå
Projektet omfattar byte av luftbehandlingsaggregat samt fjärrvärmecentral för Kv. Osten 4, Ersboda. Aggregatbyten sker i 4 stycken flerbostadshus. Fjärrvärmecentral byts i 1 st flerbostadshus.
Byte av styrsystem i undercentraler i flerbostadshus i Holmsund
Projektet avser att byta ut styrsystem i undercentraler samt montera temperaturgivare i lägenheter. Objektets läge: Kv Västerbacken 2, Kyrkogatan 8,10,12. Strandberget 1, Kyrkogatan 11,13 15. Urmakaren 1, Hemvägen 2 A-C. Briggen 6, Nygatan 9 A-B. Briggen 2, Nygatan 5 A-M,7 A-F. Kocken 1, Nygatan 11 A-F i Holmsund, Umeå.
Byggledare och byggplatsuppföljare i Nationellt program buller, region Norra samt delar av Mellersta
Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med ytterligare ett (1) år tom. 2026-05-31. Stationeringsort för resurskonsulten är Umeå, Skellefteå eller Örnsköldsvik.
Byte av armaturer i fastighet i Umeå
Avser byte av armaturer.
Byte av undercentraler för fjärrvärme vid flerbostadshus i Umeå
Avser utbyte av undercentraler för fjärrvärme på Trandansen 3, Tranan 4,6, Odontologen 3, Laxen 37,38 och Idun 1, Umeå.
Byte av ventiler/termostater i flerbostadshus i Umeå
AB Bostaden i Umeå har för avsikt att installera nya Ventiler/termostater på kvarteret Tunnelbacken 1 i Ålidhem, Umeå.
Byte av ventiler/termostater i flerbostadshus i Umeå
AB Bostaden i Umeå har för avsikt att installera nya Ventiler/termostater på kvarteret Socionomen 3, Kandidatvägen 1-17 i Umeå.
Byte av ventiler/termostater i flerbostadshus i Umeå
AB Bostaden i Umeå har för avsikt att installera nya Ventiler/termostater på kvarteret Magistern 1, Språkgränd 1-41 i Umeå.
Byte av ventilationsaggregat i flerbostadshus i Umeå
Byte av 32 lägenhetsaggregat och ett aggregat för kvartersgården.
Byte av tak på äldreboende Umeå
Avser byte av tegeltak.
Byte av ventilationsystem i flerbostadshus i Ersboda, Umeå
Avser konvertera ventilationsystemet från frånluft tilll FTX i kvarteret grädden 1, Snipgränd 130-144.
Byte av lägenhetsaggregat i flerbostadshus i Umedalen, Umeå
AB Bostaden i Umeå har för avsikt att installera nya lägenhetsaggregat i kv Stugan 9 i Umedalen.
Installation av hiss i flerbostadshus i Umeå
Anmälan om installation/ändring hiss i flerbostadshus.
Installation av hiss i flerbostadshus i Umeå
Anmälan om installation/ändring hiss i flerbostadshus.
Rivning av flerbostadshus i Umeå
Rivning av flerbostadshus.
Ändring av hiss i flerbostadshus i Umeå
Anmälan om installation/ändring hiss i flerbostadshus.
Installation/ändring av hiss i flerbostadshus i Umeå
Anmälan om installation/ändring hiss i flerbostadshus.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).