Alla aktuella bostadsprojekt i Uppsala län

Enköping (8)
Heby (1)
Håbo (0)
Knivsta (7)
Tierp (6)
Uppsala (24)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utveckling av stadsdel i Uppsala
Delområde B: Detaljplan för Gottsunda östra
Nybyggnad av studentboende mm i Rosendal, Uppsala
Aquila är beläget i stadsdelen Rosendal i Uppsala. Akademiska Hus avser att bebygga norra delen av Rosendalsområdet med början kring torget Talltorget. Detta kvarter blir startpunkten genom ett högre hus sammanlänkat med ett lägre. Fastigheten kommer att formas som ett U, en hög del i tolv våningar och en lägre del i sex våningar. Akademiska Hus har som ambition att bygga huset i trä, trä i sin helhet eller alternativt en hybridlösning. Nybyggnad av studentboenden om ca 11 500 kvm BTA samt ombyggnation av äldre kulturminnesmärkta byggnader(ca 350 kvm) på gården som bland annat ska användas som cykelförvaring. Kvarteret består av en högdel med 12 våningar och en lågdel med 6 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Projektet avser nybyggnad av 202 hyresrätter i flerbostadshus. Markarbetet påbörjades i december 2021. Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping
Nybyggnad av flerbostadshus och förskola
Nybyggnad av bostäder i Enköping
Nybyggnad av ca 60 trygghetsboendelägenheter och ca 120 hyreslägenheter. Byggstart=markstart
Nybyggnad av bostäder i Enköping
Korsängen 20:2 & 20:3
Nybyggnad av punkthus och lamellhus på Norby, Uppsala
4 punkthus i högst 8 våningar och 1 lamellhus i högst 5 våningar. Ca 140 lgh totalt. Blodstensvagen, Marmorvägen, Norbyvägen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ängby, Knivsta
Projektet avser nybyggnad av 113 lägenheter i flerbostadshus med hyresrätt. Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av bostäder i Knivsta
Avser nybyggnad av 134 hyreslägenheter. Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av flerbostadshus mm i Uppsala
Cirka 80 lägenheter och 400 kvadratmeter lokaler för centrumverksamhet. Planen innebär att ett envåningshus avsett för handelsverksamhet rivs och tre byggnadskroppar i 11, 5 respektive 3 våningar uppförs. Parkering för de boende föreslås ske i källargarage, och bostäderna får en upphöjd gård som vänder sig mot torget. Detaljplanen innebär att en trädrad utmed Torkelsgatan försvinner vilket möjliggör att gång- och cykelvägen förbi planområdet kan breddas.
Nybyggnad av bostäder i Älvkarleby
Medora 168:60 och 168:63
Nybyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Knivsta
Nybyggnad av 100 bostadsrätter.
Renovering av studentbostäder i Uppsala etapp 3
Renovering av studentbostäder i etapper.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uppsala, etapp 3
Etapp 3 ligger i hjärtat av Rosendal kring Rosendals torg och mellan Torgny Segerstedts allé och Rosendals skola. Via de sammanlänkade parkerna kopplas etappen till både Stadsskogen och Kronparken, som båda har höga natur- och rekreationsvärden. Totalt uppskattas etapp 3 kunna inrymma cirka 1 200 lägenheter varav cirka 500 lägenheter ingår i den här tävlingen. De vinnande förslagen från markanvisningstävlingarna i etapp 1 och 2 har präglats av småskalighet och kreativitet. Tanken är att etapp 3 ska upplevas som en naturlig fortsättning på föregående etapper.
Nybyggnad av bostäder i Alsike, Knivsta
Alsike station har en yta på 11,9 hektar, 500-600 bostäder planeras 2023-2040.
Nybyggnad av flerbostadshus i Tierp
Avser nybyggnad av 55 radhus. Karlholm 1:75, 1:76, 1:78, 1:79 och 1:80
Nybyggnad av radhus i Uppsala
Planerat projekt efter 1600736
Nybyggnad av flerbostadshus i Tierp etapp 3
I denna etapp byggs det 30 hyreslägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Vittinge, Heby kommun
Syftet med detaljplanen är möjliggöra för nya bostäder i två till tre våningar med tillhörande parkering inom fastigheten Ösby 1:17 med ett mindre parkområde med lekpark och utegym i den sydöstra delen. På fastigheten Näsbo 1:47 utökas byggnadshöjden med möjlighet till att bygga ytterligare en våning
Nybyggnad av flerbostadshus i Tierp
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Knivsta
Avser nybyggnad av ett flerbostadshus, 12 lgh med loftgång, vind och utvändig hiss.
Nybyggnad av parhus i Grillby, Enköping
Avser nybyggnad av 4 parhus.
Nybyggnad av parhus i Enköping
Nybyggnad av parhus på Gånsta 3:31, 3:32, 3:33, 3:34, 3:35, 3:36 och 3:37.
Hyresvärdsupphandling av 3 gruppbostäder (LSS) i flerbostadshus, Uppsala
Upphandlingen omfattar tre (3) gruppbostäder (LSS/SoL) om sex (6) lägenheter i varje gruppbostad. Gruppbostäderna ska vara inrymda i nyproducerade flerbostadshus, alternativt inrymda i en nyproducerad byggnadskropp kopplad till ett befintligt flerbostadshus.
Nybyggnad av parhus i Enköping
Bygglov för nybyggnad av fem stycken tvåbostadshus.
Installation av solcellsanläggningar på fastigheter i Uppsala
Objektet avser totalentreprenad för installation av sju (7) st solcellsanläggningar inom Beställarens fastighetsbestånd: Ekebyvallen, Brandstationen, Arkitekten, Sala backar, Betongplattan, Cementsilon samt Gjutarängen.
Ombyggnad av lokal till bostäder i Uppsala
Bygglov för inredande av bostäder, fasadändring, samt anmälan för ändrad planlösning, VA, bärande konstruktion och brandskydd.
Ombyggnad av frånluftsåtervinning i flerbostadshus i Uppsala
August Södermans väg Udda består av 9 stycken trevåningshus och 5 st radhuslängor beläget på adress August Södermans väg 3-129 med totalt 194 lägenheter. I denna entreprenad ingår att installera nya frånluftsaggregat på trevåningshusen med återvinningsbatterier som placeras med ny avsättning på tak. Alla erforderliga bygg- och elarbeten skall ingå.
Byte av säkerhetsdörrar i flerbostadshus i Uppsala
Byte av säkerhetsdörrar på 92 lägenheter
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Enköping
Fasadändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Uppsala
Bygglov för fasadändring på flerbostadshus, byte av takbeklädnad och installation av solceller.
Ombyggnad av flerbostadshus i Tierp
Ändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Östhammar
Bygglov för fasadändring (fönsterbyte).

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).