Alla aktuella bostadsprojekt i Uppsala län

Enköping (7)
Heby (2)
Håbo (1)
Knivsta (10)
Tierp (7)
Uppsala (40)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny stadsdel i Knivsta
Det planeras för en ny stadsdel. Denna kommer att delas upp i olika detaljplaner och etapper.
Utveckling av stadsdel i Uppsala
Delområde C: Detaljplan för Gottsunda stadsstråk
Utveckling av stadsdel i Uppsala
Delområde B: Detaljplan för Gottsunda östra
Nybyggnad av bostäder i Rosendalsområdet, Uppsala
240 lägenheter Nybyggnad av flerbostadshus och cykelförråd/växthus.
Utveckling av stadsdel i Uppsala
Delområde A: Detaljplan för Gottsunda centrum, norra
Nybyggnad av flerbostadshus i Tierp etapp 1
Planer finns på nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping
Nybyggnad av flerbostadshus och förskola
Nybyggnad av flerbostadshus och kommersiell verksamhet i Knivsta
153 lägenheter och kommersiell verksamhet.
Ny/ombyggnad av handel, torg, lägenheter mm i Enköping
Om och nybyggnad av torg, handel, bostäder och allaktivitetshus.
Nya bostäder i Bälinge
20 st radhus/parhus och ca 50 st småhus
Nybyggnad av flerbostadshus i Bålsta, etapp 2
Avser nybyggnad av flerbostadshus, garageunder mark och rivning av mur och plank.
Nybyggnad av student/ungdomsbostäder mm i Uppsala etapp 1
Avser nybyggnad av 72 lägenheter samt med förskola i botten.
Nybyggnad av flerbostadshus (kombohus) i Heby
Nybyggnad av två SABO flerbostadshus.
Stambyte i flerbostadshus i Uppsala
Stambyte av 253 lägenheter
Nybyggnad av flerbostadshus i Ängby, Knivsta
Projektet avser nybyggnad av 113 lägenheter i flerbostadshus med hyresrätt. Miljöbyggnad Silver.
Nya bostäder i Uppsala
85-100 lägenheter
Nybyggnad av småhus i Knivsta
Nybyggnad av 100 bostadsrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Knivsta
Nybyggnad av 100 bostadsrätter.
Nybyggnad av bostäder i Karlholm
100 lägenheter i fina Karlsholm http://karlholmstrand.se/
Nybyggnad av småhus i Bälinge, Uppsala
Parhus och friliggande hus ca 60 st
Nybyggnad av grupphus i Östhammar
Nybyggnad av bostadshus på Snesslinge 12:260, 12:261, 12:262 och 12:263.
Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping
Nära både centrum och golfbanan planeras nybyggnad av hyresrätter, 61 st (2500 kvm).
Nybyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Avser ca 40-50 lägenheter.
Utveckling av centrum i Uppsala
Tillväxt av Storvreta Centrum inleds nu en utvecklingsprocess.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gottsunda, Uppsala, etapp 2
Nybyggnad av ca 63 st bostadsrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Ca 60 lägenheter i en L-formad huskropp.
Renovering av flerbostadshus i Gottsunda etapp 1
Renovering av skivhusen/höghusen i Gottsunda
Ombyggnad av lägenheter i Uppsala etapp 1
Ombyggnad av Q märkta fastigheter som är belägna mitt emellan Linnéträdgården och Fyrisån.
Nybyggnad av radhus i Rosendal, Uppsala, etapp 3
Bygglov för nybyggnad av radhus och förråd. Etapp 3 ligger i hjärtat av Rosendal kring Rosendals torg och mellan Torgny Segerstedts allé och Rosendals skola. Totalt uppskattas etapp 3 kunna inrymma cirka 1 200 lägenheter varav cirka 500 lägenheter ingår i den här tävlingen.
Nybyggnad av radhus i Uppsala, etapp 3
Etapp 3 ligger i hjärtat av Rosendal kring Rosendals torg och mellan Torgny Segerstedts allé och Rosendals skola. Via de sammanlänkade parkerna kopplas etappen till både Stadsskogen och Kronparken, som båda har höga natur- och rekreationsvärden. Totalt uppskattas etapp 3 kunna inrymma cirka 1 200 lägenheter varav cirka 500 lägenheter ingår i den här tävlingen. De vinnande förslagen från markanvisningstävlingarna i etapp 1 och 2 har präglats av småskalighet och kreativitet. Tanken är att etapp 3 ska upplevas som en naturlig fortsättning på föregående etapper.
Nybyggnad av bostäder i Örbyhus etapp 1
AB Tierpsbyggen planerar att bebygga området med bostäder och trygghetsboende.
Nybyggnad av bostäder och trygghetsboende i Örbyhus etapp 2
AB Tierpsbyggen planerar att bebygga området med bostäder och trygghetsboende.
Nybyggnad av radhus i Uppsala
Bygglov för nybyggnad av radhus och förråd.
Nya par/radhus i Ösvervåla
Området är ca 4500 kvm och är beläget cirka 1,2 km ifrån Östervåla centrum. Markområdet är planlagt enligt Detaljplan DPä 395 ”Ändring av detaljplan Ol-jansberget, del av Hov 4:1” och är kommunägd. Kommunens ambition är att vidareutveckla området med bostäder. Området öster om markområdet är bebyggt med villabebyggelse.
Nybyggnad av bostäder i Vittinge, Heby kommun
Guttorp 3:25 (1839 m2) Guttorp 3:26 (1160 m2) Guttorp 3:27 (1274 m2) Syftet med detaljplanen är möjliggöra för nya bostäder i två till tre våningar med tillhörande parkering inom fastigheten Ösby 1:17 med ett mindre parkområde med lekpark och utegym i den sydöstra delen. På fastigheten Näsbo 1:47 utökas byggnadshöjden med möjlighet till att bygga ytterligare en våning
Nybyggnad av grupphus i Knivsta
Förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus samt en hästgård.
Nybyggnad av parhus i Uppsala
Nybyggnad av flerbostadshus på Svia 22:7, Svia 22:8 och Svia 23:7.
Nybyggnad av parhus i Älvkarleby
Nybyggnad av parhus Älvkarleö Bruk 4:121,4:122,4:123.
Ny och ombyggnad av flerbostadshus i Enköping
Nybyggnad av 12 st nya lägenheter och renovering av 17 st lägenheter.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Salabacke etapp 3
Skomakargatan udda nummer, Lästmakargatan. Ersätta de befintliga fönstren med träfönster med identiskt utseende. Arbetet delas in i tre etapper och gäller byte av totalt cirka 7 000 fönster.
Hyresvärdsupphandling av 2 gruppbostäder (LSS) i flerbostadshus, Uppsala
Hyresvärdsupphandling av två (2) Gruppbostäder (LSS 9:9) på fastigheter som leverantören tillhandahåller. Kommunen har som målsättning med upphandlingen att ha två (2) färdiga och inflyttningsklara gruppbostäder år 2024, men senast 22 månader efter att genomförandeavtal har tecknats mellan parterna.
Nybyggnad av LSS-boende i Bälinge, Uppsala
Upphandlingen avser en hyresvärdsupphandling av aktör som bygger och förvaltar ett LSS-boende, om 6 lägenheter, gemensamma utrymmen och personalytor på tomt som kommunen själv äger, Bälinge Nyvla 2:20. Aktören köper tomten och hyr sedan ut gruppbostaden till kommunen. Kommunens tidplan är att inflyttning sker under 2024.
Nybyggnad av parhus i Enköping
Nybyggnad av 3 stycken tvåbostadshus.
Nybyggnad av grupphus i Knivsta
Förhandsbesked för nybyggnad av fem enbostadshus.
Installation av solcellsanläggningar på fastigheter i Uppsala
Objektet avser totalentreprenad för installation av sju (7) st solcellsanläggningar inom Beställarens fastighetsbestånd: Ekebyvallen, Brandstationen, Arkitekten, Sala backar, Betongplattan, Cementsilon samt Gjutarängen.
Energieffektiviseringar i flerbostadshus i Uppsala
Entreprenaden omfattar all erforderlig projektering samt samtliga erforderliga bygg och markarbeten och installationer för ombyggnaden i enlighet med vad som anges i förfrågningsunderlaget (med tillhörande handlingar).
Installation av frånluftsåtervinning i flerbostadshus i Uppsala
I denna entreprenad ingår att installera nya frånluftsaggregat med återvinningsbatterier som placeras på kallvindar. Vidare ingår att schakta och installera kölbärarkulvert, dra rör i schakt och anslut återvinningsbatterier, installera ny fjärrvärmecentral med värmepumpar och växlare samt driftsätta och injustera till fullt färdig anläggning. Gamla Studentstaden består av ett större antal våningshus belägna på adresserna Studentstaden 1–31 med 196 lägenheter och 270 studentrum.
Installation av frånluftsåtervinning i flerbostadshus i Uppsala
I denna entreprenad ingår kortfattat att installera nya frånluftsaggregat med återvinningsbatterier (för värmeåtervinning av frånluften) via värmepumpar samt värmeåtervinning från spillvatten via värmepumpar. Gröna Gatan består av flerbostadshus i tre plan beläget på adressen Johannesbäcksgatan 56-78 med totalt 350 lägenheter.
Nybyggnad av grupphus i Heby
Fastigheterna Guttorp 3:25 (1839 m2), Guttorp 3:26 (1160 m2) och Guttorp 3:27 (1274 m2) i Harbo är nu till försäljning genom anbud. Försäljningen av fastigheterna görs till den exploatör som är högstbjudande, dock lägsta pris 200 kr/kvm. Fastigheterna, som inte planlagda, har ett positivt förhandsbesked för tre enbostadshus i ett plan med största byggnadsarea på 150 kvm per byggnad.
Installation av fjärrvärmecentraler i flerbostadshus i Uppsala
I denna ombyggnad vill Uppsalahem ersätta den lösning man har idag, genom att installera separata fjärrvärmecentraler betecknade UC1-UC6 för att spara energi. Värme och varmvattenproduktion ska ersättas i sin helhet, genom att installera 6 stycken kompletta fjärrvärmecentraler. Befintliga rörledningar, apparater och utrustning i undercentralerna ska demonteras/rivas för att ge plats åt den nya anläggningen.
Nybyggnad av enbostadshus i Knivsta
Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus och ett tvåbostadshus.
Ombyggnad av studentlägenheter i Uppsala
Bygglov för ändrad användning av förskola till sex studentbostäder.
Om och tillbyggnad av gruppbostad i Uppsala
Bygglov för tillbyggnad av lss-boende samt fasadändring.
Ombyggnad av flerbostadshus i Tierp
Ändrad användning från kontor till lägenheter, utvändig ändring.
Ombyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Bygglov för ändrad användning från lokaler till 5 st bostäder i flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Tierp
Ändring av flerbostadshus, utvändig ändring.
Nya skärmatak över entréer på flerbostadshus i Tierp
Bygga nya skärmtak över samtliga 6 entrédörrar, sluttande tak åt sidorna med röda tegelpannor.
Ombyggnad av studentlägenhet i Uppsala
Bygglov för ändrad användning av flerbostäder till studentbostäder, ombyggnad.
Ny brandtrappa på byggnad 1910 vid Enköpings garnison
Byggnad 1910 ska kompletteras med en utvändig brandtrappa. I arbetet som ska utföras som en totalentreprenad ingår bland annat schakt arbeten för att grundlägga den utvändiga trappan samt montaget av denna.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).