Alla aktuella bostadsprojekt i Uppsala län

Enköping (37)
Heby (3)
Håbo (14)
Knivsta (26)
Tierp (9)
Uppsala (108)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 194 st.

Nybyggnad av bostäder, butiker och restauranger i Karlholm
Detaljplanelagt för 700 lägenheter samt 300 villor där 120 st har strandtomt. Projektet kommer att säljas till flertalet byggherrar. Exploatering: 1444782 http://karlholmstrand.se/
Nybyggnad av studentboende mm i Rosendal, Uppsala
Aquila är beläget i stadsdelen Rosendal i Uppsala. Akademiska Hus avser att bebygga norra delen av Rosendalsområdet med början kring torget Talltorget. Detta kvarter blir startpunkten genom ett högre hus sammanlänkat med ett lägre. Fastigheten kommer att formas som ett U, en hög del i tolv våningar och en lägre del i sex våningar. Akademiska Hus har som ambition att bygga huset i trä, trä i sin helhet eller alternativt en hybridlösning. Nybyggnad av studentboenden om ca 11 500 kvm BTA samt ombyggnation av äldre kulturminnesmärkta byggnader på gården, ca 700 kvm BTA. Kvarteret består av en högdel med 12 våningar och en lågdel med 6 våningar.
Nya bostäder mm i Uppsala
Bostäder, studentbostäder, förskola, livsmedelsbutik. Kvarngärdet 7:3 mfl
Nybyggnad av flerbostadshus och kommersiell verksamhet i Knivsta
167 lägenheter och kommersiell verksamhet.
Nybyggnad av bostäder i Uppsala
Nybyggnation av bostäder.
Nybyggnad av bostäder i Håbo
Ca 350 bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus och handel i Enköping
189 lägenheter, fördelade på två etapper, samt en ICA Supermarket-butik.
Nybyggnad av bostäder och centrumverksamhet i Knivsta
Knivsta-Tarv 3:18-20, 5:1 och Ängby 2:7
Nybyggnad av flerbostadshus på Årsta, Uppsala
Nybyggnad av flerbostadshus med ca 210 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Enköping
Nybyggnad av ca 60 trygghetsboendelägenheter och ca 120 hyreslägenheter. Byggstart=markstart
Nybyggnad av studentboende mm i Uppsala
Nybyggnad av studentboende och patienthotell i Uppsala.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uppsala
162 nya bostäder i en byggnad med två torn på 8 respektive 16 våningar.
Nya bostäder i Bälinge
20 st radhus/parhus och ca 50 st småhus
Nybyggnad av bostäder i Enköping
220 st hyresrätter Korsängen 20:2 & 20:3
Nybyggnad av flerbostadshus i Bålsta, etapp 1
Avser nybyggnad av flerbostadshus, garageunder mark och rivning av mur och plank.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Nybyggnad av åtta flerbostadshus, komplementbyggnader och parkering.
Nybyggnad av studentlägenheter i Uppsala
Nyproduktion av studentbostäder med fokus på serietillverkad produktion och yteffektiva lägenheter.
Nytt bostadsområde i Bålsta
Planer finns för nybyggnad av 200 bostäder.
Rivning & nybyggnad av flerbostadshus på Svartbäcken, Uppsala
Rivning av 4 bostadshus, nybyggnad av ca 130 hyreslgh i 6 huskroppar, 4-5 våningar.
Nybyggnad av studentbostäder i Flogsta, Uppsala
Byggrättspotential bedöms uppgå till omkring 20 000 kvm BTA.
Nybyggnad av student/ungdomsbostäder mm i Uppsala etapp 1
153 st lägenheter med livsmedelsbutik och förskola i botten.
Nybyggnad av punkthus och lamellhus på Norby, Uppsala
4 punkthus i högst 8 våningar och 1 lamellhus i högst 5 våningar. Ca 140 lgh totalt. Blodstensvagen, Marmorvägen, Norbyvägen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uppsala etapp 1
I denna etapp byggs det 40 st Ca 100 lgh i 2 huskroppar, 4-7 våningar, planeras.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uppsala etapp 2
I denna etapp byggs det 40 st Ca 100 lgh i 2 huskroppar, 4-7 våningar, planeras.
Nybyggnad av bostäder i Knivsta
Avser nybyggnad av 134 hyreslägenheter
Nya bostäder i Alunda
Bostäder i form av flerbostadshus, enbostadshus och radhus mm.
Nybyggnad av radhus i Knivsta
Förhandsbesked för nybyggnad av radhus (17 sammanbyggda enbostadshus), flerbostadshus (4 lgh) och komplementbyggnader.
Nybyggnad av flerbostadshus mm i Uppsala
Cirka 80 lägenheter och 400 kvadratmeter lokaler för centrumverksamhet. Planen innebär att ett envåningshus avsett för handelsverksamhet rivs och tre byggnadskroppar i 11, 5 respektive 3 våningar uppförs. Parkering för de boende föreslås ske i källargarage, och bostäderna får en upphöjd gård som vänder sig mot torget. Detaljplanen innebär att en trädrad utmed Torkelsgatan försvinner vilket möjliggör att gång- och cykelvägen förbi planområdet kan breddas.
Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping
Nybyggnad av flerbostadshus
Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping
Nybyggnad av flerbostadshus ca 110 lägenheter som byggs i Miljöbyggnad Silver
Nybyggnad av flerbostadshus mm i Uppsala
Cirka 80 lägenheter i en u-formad byggnad kring en gemensam bostadsgård i söder. Förutom bostäder är den nya byggnaden tänkt att rymma befintlig närservice och ett underjordiskt garage (antal våningar okänt). Kvarteret Hindsgavl
Nybyggnad av flerbostadshus och skola i Tierp område A
Flerbostadshus i två plan med 64 bostäder. Projektet utförs med trästomme. BOA ca 3100 kvm.
Nybyggnad av hyresrätter mm i Uppsala
Avser nybyggnad av hyresrätter och kommersiella lokaler
Nybyggnad av flerbostadshus på Kapellgärdet i Uppsala, Etapp 4
Totalt planeras 300 bostäder på området.
Nybyggnad av flerbostadshus på Kapellgärdet i Uppsala, Etapp 5
Totalt planeras 300 bostäder på området. Byggstart=markstart
Nybyggnad av äldreboende i Bålsta
Nybyggnad av äldreboende med 40 boendeplatser för personer med demenssjukdom. Placering på Åsen i Bålsta.
Nybyggnad av flerbostadshus, handelsområde m.m. i Skutskär
Avser nybyggnad av flerbostadshus, handelsområde, restaurangverksamhet
Renovering av studentbostäder i Uppsala etapp 3
Renovering av studentbostäder i etapper.
Stambyte och badrumsrenovering av flerbostadshus i Uppsala
Avser bla renovering av badrum/wc och byte av vatten och avloppsstammar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Nybyggnad av flerbostadshus, etapp 4.
Nybyggnad av flerbostadshus på Kapellgärdet i Uppsala, Etapp 3
Totalt planeras 300 bostäder på området.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uppsala, etapp 3
Etapp 3 ligger i hjärtat av Rosendal kring Rosendals torg och mellan Torgny Segerstedts allé och Rosendals skola. Via de sammanlänkade parkerna kopplas etappen till både Stadsskogen och Kronparken, som båda har höga natur- och rekreationsvärden. Totalt uppskattas etapp 3 kunna inrymma cirka 1 200 lägenheter varav cirka 500 lägenheter ingår i den här tävlingen. De vinnande förslagen från markanvisningstävlingarna i etapp 1 och 2 har präglats av småskalighet och kreativitet. Tanken är att etapp 3 ska upplevas som en naturlig fortsättning på föregående etapper.
Nybyggnad av bostäder i Enköping
70 nya bostäder på Kv 4 i Fanna
Nybyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Avser nybyggnad av två flerbostadshus och växthus.
Nybyggnad av bostäder, Heby kommun
Bostäder samt att ta till vara Rävsjöbäckens naturvärden. Området ligger centralt i Morgongåva och kan erbjuda attraktiva bostäder. Samtidigt är naturmarken och bäckmiljön eftersatt och kan utvecklas och skapa ett attraktivt stråk
Nya bostäder i Enköping
Gamla mejeriet och andra sidan vägen där restaurang Sarajevo ligger idag. Lillsidan 4:5 och 4:7 med flera
Nybyggnad av bostäder i Håbo
Mix av småhus och lägenheter om omkring 50 bostäder.
Ombyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Idag äger Uppsala kommun hospitalsbyggnaden och den omgivande historiska parkmiljön. Genom en försäljning vill kommunen skapa ett unikt besöksmål i Uppsala som tillvaratar områdets kulturvärden och natursköna läge. Visionen är en plats som rymmer liv: umgänge, arbete, mat, kultur och service i en miljö som välkomnar möten och kreativitet.
Utveckling av centrum i Uppsala
Tillväxt av Storvreta Centrum inleds nu en utvecklingsprocess.
Nybyggnad av bostadsrätter i Uppsala etapp 1
Kommer att delas upp i 2 etapper. Luthagen 90:1, 91:1 och 50:2 Sammanlagt Ca 135 lgh, garage i källarplan. Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av bostäder i Uppsala etapp 3
I denna etapp byggs det 57 st lägenheter. Totalt skall de bli ca 175-200 lägenheter
Nybyggnad av bostäder i Uppsala etapp 4
I denna etapp byggs det ca 60 lägenheter. Totalt skall de bli ca 175-200 lägenheter
Nybyggnad av flerbostadshus i Östra Bäcklösa, Uppsala
Området ligger granne med universitetsområdet SLU mellan Uppsala centrum och Sunnersta längs Dag Hammarskiölds väg. I denna etapp byggs 36 lägenheter
Nybyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Nybyggnad av flerbostadshus i Uppsala.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ulleråker, Uppsala
I Ulleråker planeras det för 87 st lägenheter som kommer att byggas i 2 etapper.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Ca 60 lägenheter i en L-formad huskropp.
Nybyggnad av flerbostadshus i Östhammar, etapp 6
Avser nybyggnad av 14 lägenheter
Nybyggnad av bostäder i Enköping
Ny byggnad av bostäder
Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping
Nybyggnad av 7 st flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Knivsta
Knivsta-Tarv 3:18-20, 5:1 och Ängby 2:7
Nybyggnad av flerbostadshus i Bälinge
Ca 50 st hyreslägenheter
Nybyggnad av radhus i Uppsala, etapp 3
Etapp 3 ligger i hjärtat av Rosendal kring Rosendals torg och mellan Torgny Segerstedts allé och Rosendals skola. Via de sammanlänkade parkerna kopplas etappen till både Stadsskogen och Kronparken, som båda har höga natur- och rekreationsvärden. Totalt uppskattas etapp 3 kunna inrymma cirka 1 200 lägenheter varav cirka 500 lägenheter ingår i den här tävlingen. De vinnande förslagen från markanvisningstävlingarna i etapp 1 och 2 har präglats av småskalighet och kreativitet. Tanken är att etapp 3 ska upplevas som en naturlig fortsättning på föregående etapper. Tilldelningsområden Totalt omfattar tävlingen nio tilldelningsområden. Ett område är avsett för hyresrätter och övriga är avsedda för bostadsrätt och/eller äganderätt. Två av tilldelningsområdena är ska bestå av radhusbebyggelse. I övrigt ges förutsättningarna för varje tilldelningsområde av detaljplanen för Rosendalsfältet och vad som övrigt anges i tävlingsinbjudan.
Ny och ombyggnad av lägenheter i Uppsala etapp 2
Ombyggnad av Q märkta fastigheter som är belägna mitt emellan Linnéträdgården och Fyrisån.
Ombyggnad av lägenheter i Uppsala etapp 1
Ombyggnad av Q märkta fastigheter som är belägna mitt emellan Linnéträdgården och Fyrisån.
Nybyggnad av bostäder i Almunge, Uppsala
Planer för att göra det möjligt att bygga ytterligare två flerbostadshus i 2 ½ våning och ytterligare radhuslägenheter.
Nybyggnad av radhus i Uppsala
Planerat projekt efter 1600736
Nybyggnad av flerbostadshus i Bålsta
Avser nybyggnad av flerbostadshus samt mur och plank.
Nybyggnad av radhus i Uppsala, etapp 3
Etapp 3 ligger i hjärtat av Rosendal kring Rosendals torg och mellan Torgny Segerstedts allé och Rosendals skola. Via de sammanlänkade parkerna kopplas etappen till både Stadsskogen och Kronparken, som båda har höga natur- och rekreationsvärden. Totalt uppskattas etapp 3 kunna inrymma cirka 1 200 lägenheter varav cirka 500 lägenheter ingår i den här tävlingen. De vinnande förslagen från markanvisningstävlingarna i etapp 1 och 2 har präglats av småskalighet och kreativitet. Tanken är att etapp 3 ska upplevas som en naturlig fortsättning på föregående etapper.
Om och tillbyggnad av lägenheter i Uppsala
Renovering av 30 lägenheter. Påbyggnad av takvåning med 9 st lägenheter.
Nybyggnad av radhus i Enköping etapp 2
20 st radhus/parhus. Projektet adress är Kälkbacken/Slalomvägen.( Ej numrerat än)
Stamrenovering & totalrenovering av flerbostadshus i Uppsala
Stamrenovering, badrumsrenovering & invändig totalrenovering av ytskickt, kök & el i flerbostadshus på Glimmervägen 6, 8, & 10.
Nybyggnad av bostäder i Nor
Nybyggnad av flerbostadshus eller villor
Nybyggnad av bostäder i Nor
Nybyggnad av flerbostadshus eller villor.
Nybyggnad av bostäder och äldreboende i Lagga kyrkby
Planer finns för nybyggnad av bostäder i Lagga Kyrkby. Exploatering: 1348287
Stamrenovering, energisatsning samt renovering mm av flerbostadshus i Enköping etapp 6
Avser energioptimering av bostadsområdet Rombergas driftsystem, renovering av cirka 700 lägenheter och lyft av den yttre miljön i Romberga. Upprustningen kommer att ske etappvis, och pågå ett flertal år. Sämskarbogatan och Rombergsgatan.
Nybyggnad av grupphus i Uppsala
Avser nybyggnad av enbostadshus och garage på Lott A, Lott B, Lott C, och Lott D.
Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av lägenheter i Östhammar
Projektet består av ombyggnad av ett kontorshus till 11 st hyreslägenheter i storlekarna 1 – 3 rum och kök. Bostäderna utformas för normalnivå – grundläggande tillgänglighet Befintliga soprum rivs och ersätts med nya komplementbyggnader med plats för cykelförvaring och avfallshantering.
Nybyggnad av flerbostadshus i Tierp etapp 2
I denna etapp byggs det 16 hyreslägenheter.
Stamrenovering i flerbostadshus i Uppsala etapp 6
I denna etapp renoveras 120 st. Stamrenovering kök och badrum ca 800 lägenheter.
Ombyggnad av vård- och omsorgsboenden i Knivsta
Estrids och Vilhelms gård är två boenden i Knivsta för äldre i behov av omvårdnad. Entreprenaden avser en ombyggnad av vård- och omsorgsboendet för att tillskapa flera boenderum och i samband med det även anpassa administrativa delar, avdelningskök och tvätt- sköljutrymmen bättre efter verksamhetens behov idag. Objektet är beläget på Mejerskans Gata 26 & Disponentgatan 3 i Knivsta.
Nybyggnad av radhus i Uppsala
Nybyggnad av fem radhus, carport, mur, plank och miljöhus.
Nybyggnad av grupphus i Knivsta
Bygglov för nybyggnad av 14 stycken enbostadshus Vrå 1:795,1:796,1:797,1:798,1:799,1:800.
Nybyggnad av rad/parhus i Alsike
14 bostäder i rad och parhus.
Nybyggnad av gruppboende i Bålsta
Byggnation av två LSS Boenden, ett på Dalvägen och ett i Viby. Vardera LSS-boende har plats för sex boende. LSS-boendet består av en huvudbyggnad och en komplementsbyggnad. Huvudbyggnaden innehåller boendelägenheter med tillhörande allmänna utrymmen samt utrymmen för personal, teknik, städ mm. Komplementsbyggnaden innehåller fastighetsförråd, lägenhetsförråd, soprum och teknikrum. BTA huvudbyggnad uppgår till ca 550 kvm och BTA komplementsbyggnad ca 43 kvm.
Nybyggnad av parhus i Enköping
Bygglov för nybyggnad av 7 stycken parhus.
Nybyggnad av gruppbyggda hus i Karlholm Strand
Avser nybyggnad av 6 gruppbyggda hus i Karlholm Strand
Nybyggnad av grupphus i Tierp
Nybyggnad av 6 enbostadshus Karlholm 1:166,1:165,1:164,1:163,1:162.
Nybyggnad av radhus i Uppsala
Nybyggnad av 7st stadsradhus.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.