Alla aktuella bostadsprojekt i Uppsala län

Enköping (10)
Heby (6)
Håbo (5)
Knivsta (2)
Tierp (7)
Uppsala (49)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Tierp etapp 2 mfl
Planer finns på nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av studentboende mm i Rosendal, Uppsala
Aquila är beläget i stadsdelen Rosendal i Uppsala. Akademiska Hus avser att bebygga norra delen av Rosendalsområdet med början kring torget Talltorget. Detta kvarter blir startpunkten genom ett högre hus sammanlänkat med ett lägre. Fastigheten kommer att formas som ett U, en hög del i tolv våningar och en lägre del i sex våningar. Akademiska Hus har som ambition att bygga huset i trä, trä i sin helhet eller alternativt en hybridlösning. Nybyggnad av studentboenden om ca 11 500 kvm BTA samt ombyggnation av äldre kulturminnesmärkta byggnader(ca 350 kvm) på gården som bland annat ska användas som cykelförvaring. Kvarteret består av en högdel med 12 våningar och en lågdel med 6 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Tierp etapp 1
Planer finns på nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping
Nybyggnad av flerbostadshus och förskola
Nybyggnad av bostäder i Uppsala
150-200 lägenheter
Nybyggnad av flerbostadshus i Tierp
Nybyggnad av flerbostadshus, undercentral/mijöhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus Årsta 28:7,28:8.
Nybyggnad av flerbostadshus i Bålsta, etapp 2
Avser nybyggnad av flerbostadshus, garageunder mark och rivning av mur och plank.
Renovering av studentbostäder i Uppsala etapp 3
Ca 380 Studentrum, kontor mm takrenoveringen med solceller
Nybyggnad av flerbostadshus mm i Uppsala etapp 1
Bostäder, studentbostäder, förskola, livsmedelsbutik.
Nybyggnad av parhus i Uppsala
Nybyggnad av tvåbostadshus och två förråd på Burvik 2:176, 2:177, 2:173, 2:174, 2:178, 2:179, 2:180, 2:175, 2:181., 2:168, 2:169 och 2:170. .
Nybyggnad av bostäder i Karlholm
100 lägenheter i fina Karlsholm http://karlholmstrand.se/
Nybyggnad av parhus och villor i Uppsala
7 parhus med 14 lägenheter och 13 st villor. Svia 42:1
Nybyggnad av flerbostadshus i Skutskär
Nybyggnad av ca 75 st bostäder.
Nybyggnad av bostäder i Älvkarleby
Ca 57 radhus och 3-4 st villor
Nybyggnad av flerbostadshus i Tierp område A
Flerbostadshus i två plan med 64 bostäder. Projektet utförs med trästomme. BOA ca 3100 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Östhammar
Avser nybyggnad av flerbostadshus 6 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gottsunda, Uppsala, etapp 2
Nybyggnad av ca 63 st bostadsrätter.
Nybyggnad av parhus i Uppsala
Kvarteret Björnmossen består av 8 parhus i en gles södervänd solfjädersform längs östra Lindbackens huvudgata Björnmossvägen.
Nybyggnad av bostäder i Enköping
Ny byggnad av bostäder
Renovering av flerbostadshus i Gottsunda etapp 1
Renovering av skivhusen/höghusen i Gottsunda
Ombyggnad av lägenheter i Uppsala etapp 1
Ombyggnad av Q märkta fastigheter som är belägna mitt emellan Linnéträdgården och Fyrisån.
Nya småhus i Heby
Syftet med detaljplanen är att utreda möjligheten till bostadsbebyggelse på fastigheterna Horrsta 4:5, Horrsta 4:12 och del av Horrsta 4:36.
Nybyggnad av radhus i Rosendal, Uppsala, etapp 3
Bygglov för nybyggnad av radhus och förråd. Etapp 3 ligger i hjärtat av Rosendal kring Rosendals torg och mellan Torgny Segerstedts allé och Rosendals skola. Totalt uppskattas etapp 3 kunna inrymma cirka 1 200 lägenheter varav cirka 500 lägenheter ingår i den här tävlingen.
Nya bostäder i Harbo, Heby
Forsbo 1:60 och del av Forsbo 1:76, Harbo. Syftet med detaljplanen är att inom planområdet undersöka möjligheten att etablera bostäder i form av lägre flerbostadshus i två våningar samt villor och/eller parhus. Avseende Forsbo 1:60 så regleras byggrätten.
Nybyggnad av radhus i Enköping, etapp 2
Ekolsund 1:280, Ekolsund 1:276 mfl
Ombyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Inredning av ytterligare bostäder, fasadändring, ventilation, va o hiss.
Nybyggnad av bostäder i Heby
Området är cirka 13 500 kvm och är beläget cirka 500 m från Heby centrum. Heby har goda kommunikationer till övriga orter i kommunen samt till Uppsala, Sala, Västerås och Enköping. I Heby finns även nödvändig service, idrottsanläggningar och butiker. Markområdet är planlagt enligt Detaljplan DP 394 ”Horrsta norra, del av Horrsta 4:36” och är kommunägd. Kommunens ambition är att vidareutveckla området med bostäder. De uppförda husen ska ta hänsyn till gestaltningen och miljön i omgivningen. Husen ska även kännetecknas av arkitektoniks kvalitet och hållbarhet i en levande och trivsam miljö.
Nya byggrätter i Uppsala
Ett tjugotal lägenheter med varierande boyta, och verksamheter som erbjudertillfällig vistelse, exempelvis lägenhetshotell. Två nya byggrätter tillkommer, en mot Storgatan och en mot Österplan.
Renovering av flerbostadshus i Uppsala
Objektet avser renovering av 16 stycken trevåningshus med källare. Och 1 niovåningshus, fördelat på 6 gårdar. Byte eller renovering av fönster och fönsterdörrar, balkongrenovering, utvändig målning av fasadpanel och plåtdetaljer. stamrenovering badrum, individuell mätning av kall och varmvatten (IMD), ny el i fastighet, rörstråk i källare.
Modernisering av hissar i flerbostadshus i Uppsala
Omfattar modernisering av 43 hissar i området Salabacke, Slavsta, Tuna Backar, Storvreta, Lyckebo, Håga By, Gunsta, Kåbo och Eriksberg.
Nya par/radhus i Ösvervåla
Området är ca 4500 kvm och är beläget cirka 1,2 km ifrån Östervåla centrum. Markområdet är planlagt enligt Detaljplan DPä 395 ”Ändring av detaljplan Ol-jansberget, del av Hov 4:1” och är kommunägd. Kommunens ambition är att vidareutveckla området med bostäder. Området öster om markområdet är bebyggt med villabebyggelse.
Ny och ombyggnad av flerbostadshus i Enköping
Nybyggnad av 12 st nya lägenheter och renovering av 17 st lägenheter.
Nybyggnad av grupphus i Knivsta
Förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus samt en hästgård.
Nybyggnad av gruppbostad i Uppsala
Bygglov för nybyggnad av lss-boende, avfallsskåp, cykelförråd och uppförande av plank, samt rivningslov för rivning av förråd.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Renovering av fönster på flerbostadshus i Salabacke etapp 2
Skomakargatan 3 A – B, 5, 7, Skomakargatan 18 B-D, 20 A-H, 22 A, 24 och Källparksgatan 11 A-D, 13 A-E. Ersätta de befintliga fönstren med träfönster med identiskt utseende. Arbetet delas in i tre etapper och gäller byte av totalt cirka 7 000 fönster.
Förtätning med enbostadshus i Håbo
Syftet med detaljplanen är att planlägga del av Katrinedal 3:70 för cirka nio småhus och för cirka tre småhus inom den kommunala fastigheten Övergran 6:6.
Lokalanpassning av vårdboende i Bålsta
För projektet gäller att utföra renovering av befintligt vårdboende på Plommonvägen 2 och 4 samt demontering/anpassning av brandlarm på Plommonvägen 6, 8 och 10.
Ombyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Ombyggnad till 30 st lägenheter.
Nybyggnad av parhus i Uppsala
Bygglov för nybyggnad av parhus Gamla Uppsala 79:63,79:64.
Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping
Avser nybyggnad av flerbostadshus och komplementbyggnad.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Enköping
Invändig renovering badrum i flerbostadshus.
Tilläggsisolering av torpargrunder i flerbostadshus i Gottsunda, Uppsala
Tilläggsisolering av torpargrunder på Peterson Bergers väg 21-91, 4-92, August Södermans väg 3-85, 16-70. Gottsunda 29:1, Gottsunda 28:1, Gottsunda 26:1, Gottsunda 25:1.
Nybyggnad av radhus i Uppsala
Bygglov för nybyggnad av radhus, rivning av byggnader.
Nybyggnad av grupphus i Heby
Tre fastigheter i Harbo som är till försäljning. Fastigheterna ligger utanför detaljplanelagt område. Kostnaden för marken är 300 kronor per kvadratmeter. Guttorp 3:25 (1839 m2) Guttorp 3:26 (1160 m2) Guttorp 3:27 (1274 m2)
Om och tillbyggnad av gruppbostad i Uppsala
Bygglov för tillbyggnad av lss-boende samt fasadändring.
Tilläggsisolering av krypgrunder i flerbostadshus i Uppsala
Avser tilläggsisolering av krypgrunder på Uppsalahem AB:s fastigheter i Håga By. Adresserna är belägna inom fastigheterna Uppsala Håga 10:9, Adresser: Hågavägen 114-170, 206-230, 232.256 & 258-278 Uppsala
Utvändiga måleriarbeten på fastigheter i Storvreta
Entreprenaden omfattar ommålning av panel, takfot, plåt, dörrar, garageportar m.m. på bostadshus och gemensamma byggnader som kvartersgård, garage, förråd etc. på Uppsalahem AB:s fastigheter i Storvreta på adress Ärentunavägen 5A-5S och 7A-D.
Ombyggnad av flerbostadshus i Tierp
Avser ändring av kommersiella lokaler till 3 lägenheter.
Installation av solcellsanläggningar på fastigheter i Uppsala
Objektet avser totalentreprenad för installation av sju (7) st solcellsanläggningar inom Beställarens fastighetsbestånd: Ekebyvallen, Brandstationen, Arkitekten, Sala backar, Betongplattan, Cementsilon samt Gjutarängen.
Utvändiga måleriarbeten på fastigheter i Uppsala
Entreprenaden omfattar ommålning av flerfamiljshus med komplementbyggnader på Gotlandsresan 1-114, Uppsala.
Renovering av teknikrum mm i Lövstabruk
Projektet avser bergvärmeinstallation med tillhörande elinstallationer och byggåtgärder för Herrgården i Lövstabruk. Objektet avser byte av befintliga bergvärmepumpar med oljepanna som spets till nya bergvärmepumpar med el-panna som spets samt byte av befintliga varmvattenberedare till nya varmvattenberedare. Nya bergvärmepumpar placeras i byggnadens teknikrum där befintliga är placerade och nya varmvattenberedare placeras där befintliga är placerade.
Byte av elsystem i flerbostadshus i Uppsala
Avser byte av elsystem i flerbostadshus.
Byte av balkonger på flerbostadshus i Enköping
Anmälan för ombyggnation av flerbostadshus, nya balkongplattor till 27 balkonger.
Omläggning av tak på flerbostadshus i Uppsala
Entreprenaden omfattar renovering av yttertaket på Gustavsbergsgatan 4 A-B i Uppsala. Gamla tegelpannor, underlagstäckning, ströläkt, bärläkt, plåt m.m. ska rivas och ersätttas med nytt.
Balkongrenovering på flerbostadshus i Skutskär
Förlängd anbudstid! På Siggebodavägen 12 i Skutskär har balkongerna av olika anledningar kraftiga skador och ska därför totalrenoveras genom nedbilning och omgjutning. Det finns totalt 18 st balkonger fördelat på sex olika staplar om tre balkonger vardera.
Byte av tak och installation av solceller på flerbostadshus i Uppsala
Byte av tak och installation av solceller på flerbostadshus.
Byte av värmesystem i flerbostadshus i Bålsta
Detta projekt installation av fjärrvämre i nedre Mansängen med 212 lägenheter fördelat på 9 byggnader med bergvärme.
Nybyggnad av grupphus i Knivsta
Förhandsbesked för nybyggnad av fem enbostadshus.
Ommålning av fasad på flerbostadshus i Östhammar
Bygglov för fasadändring (ommålning).
Ändring av balkonger på flerbostadshus i Älvkarleby
Anmälan om ändring i bärande konstruktion-balkonger.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Uppsala
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus.
Fasadarbeten på flerbostadshus i Uppsala
Bygglov för fasadändring på flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Avser byte av innertak.
Spolning av stammar i flerbostadshus i Bålsta
planer finns att spola stammar i fastigheten
Nybyggnad av cykelgarage i Uppsala
Öppet cykelställ med tak.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).