Alla aktuella bostadsprojekt i Uppsala län

Enköping (8)
Heby (2)
Håbo (7)
Knivsta (8)
Tierp (7)
Uppsala (38)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Tierp
Planer finns på nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Projektet avser nybyggnad av 202 hyresrätter i flerbostadshus. Markarbetet påbörjades i december 2021. Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av bostäder och centrumverksamhet i Västra Knivsta
Knivsta-Tarv 3:18-20, 5:1 och Ängby 2:7
Nybyggnad av bostäder och centrumverksamhet i Västra Knivsta
Knivsta-Tarv 3:18-20, 5:1 och Ängby 2:7
Nybyggnad av flerbostadshus på Årsta, Uppsala
Nybyggnad av flerbostadshus med garage under mark.
Renovering av studentbostäder i Uppsala etapp 4-6
Renovering av studentbostäder i etapper.
Nybyggnad av bostadsrätter i Knivsta
Byggnaden som beräknas ha en total BOA på ca 6000 kvadratmeter får mellan 8 till 14 våningar.
Rivning & nybyggnad av flerbostadshus på Svartbäcken, Uppsala
Rivning av 4 bostadshus, nybyggnad av ca 130 hyreslgh i 6 huskroppar, 4-5 våningar.
Nybyggnad av bostäder i Knivsta
Avser nybyggnad av 134 hyreslägenheter. Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uppsala, etapp 3
94 lägenheter i 1 huskropp. 8 våningar med 4 trapphus.
Nybyggnad av kedjehus i Tierp
Planer finns på nybyggnad av kedjehus.
Påbyggnad av fastigheter i Uppsala
Bostadshusen mot Sysslomansgatan och Sturegatan kan byggas på med två våningar vilket ger ett våningsantal på 5 respektive 6 våningar. På gårdsbjälklaget mot Torsgatan föreslås en ny huskropp i fyra våningar som sluter kvarteret. Den utökade byggrätten ger möjlighet att bygga cirka 6 900 kvm bruttoarea (BTA). Detaljplanen styr inte lägenhetssammansättningen, men fastighetsägaren har för avsikt att uppföra 145 stycken nya lägenheter.
Nya bostäder i Uppsala
85-100 lägenheter
Nybyggnad av flerbostadshus och skola i Tierp område A
Flerbostadshus i två plan med 64 bostäder. Projektet utförs med trästomme. BOA ca 3100 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Knivsta
Nybyggnad av 100 bostadsrätter.
Nybyggnad av bostäder i Karlholm
100 lägenheter i fina Karlsholm http://karlholmstrand.se/
Nybyggnad av flerbostadshus, handelsområde m.m. i Skutskär
Avser nybyggnad av flerbostadshus, handelsområde, restaurangverksamhet
Nybyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Nybyggnad av flerbostadshus, etapp 4.
Nybyggnad av villor och rad/kedjehus i Håbo
Friliggande villor och kedjehus/parhus som beräknas omfatta ca 65-70 bostadsenheter inom del av Väppeby 7:218.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uppsala, etapp 3
Etapp 3 ligger i hjärtat av Rosendal kring Rosendals torg och mellan Torgny Segerstedts allé och Rosendals skola. Via de sammanlänkade parkerna kopplas etappen till både Stadsskogen och Kronparken, som båda har höga natur- och rekreationsvärden. Totalt uppskattas etapp 3 kunna inrymma cirka 1 200 lägenheter varav cirka 500 lägenheter ingår i den här tävlingen. De vinnande förslagen från markanvisningstävlingarna i etapp 1 och 2 har präglats av småskalighet och kreativitet. Tanken är att etapp 3 ska upplevas som en naturlig fortsättning på föregående etapper.
Nybyggnad av bostäder i Uppsala, etapp 2
Avser cirka 170 lägenheter och cirka 700 kvm lokaler för centrumändamål, till exempel affärer, kaféer, restauranger eller annan service
Nybyggnad av flerbostadshus och radhus på Västerängen, Bålsta
Området är cirka 2,9 hektar. Ca 80 enheter
Nybyggnad av bostäder i Uppsala etapp 4
I denna etapp byggs det ca 60 lägenheter. Totalt skall de bli ca 175-200 lägenheter. Byggstart=markstart.
Nybyggnad av flerbostadshus i Björklinge
Uppsalahem har fått i uppdrag att bygga hyreslägenheter utanför Uppsala.
Nybyggnad av grupphus i Bålsta
Bygglov för 16 enbostadshus och komplementbyggnad Viksjö 2:47,2:48,2:46,2:45,2:44,2:43,2:42,2:39,2:38,2:37,2:36,2:35,2:34,2:40,2:33,2:41.
Nybyggnad av flerbostadshus i Bålsta
Nybyggnad av flerbostadshus
Nybyggnad av radhus i Enköping
Avser nybyggnad av radhus med tillhörande förråd. Ekolsund 1:276 och Ekolsund 1:280.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Ca 60 lägenheter i en L-formad huskropp.
Nybyggnad av flerbostadshus i Östhammar, etapp 6
Avser nybyggnad av 14 lägenheter. Hellbergs dörrar i Mellerud lev. ståldörrarna.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus samt anläggande av parkering, fasadändring och storlek.
Nybyggnad av flerbostadshus i Östhammar, etapp 7
Avser nybyggnad av 14 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Bälinge
Avser nybyggnation av SABO hus, Ca 50 st hyreslägenheter
Nybyggnad av bostäder i Västra Knivsta
Knivsta-Tarv 3:18-20, 5:1 och Ängby 2:7
Nybyggnad av radhus i Uppsala, etapp 3
Etapp 3 ligger i hjärtat av Rosendal kring Rosendals torg och mellan Torgny Segerstedts allé och Rosendals skola. Via de sammanlänkade parkerna kopplas etappen till både Stadsskogen och Kronparken, som båda har höga natur- och rekreationsvärden. Totalt uppskattas etapp 3 kunna inrymma cirka 1 200 lägenheter varav cirka 500 lägenheter ingår i den här tävlingen. De vinnande förslagen från markanvisningstävlingarna i etapp 1 och 2 har präglats av småskalighet och kreativitet. Tanken är att etapp 3 ska upplevas som en naturlig fortsättning på föregående etapper.
Nybyggnad av radhus i Uppsala, etapp 3
Etapp 3 ligger i hjärtat av Rosendal kring Rosendals torg och mellan Torgny Segerstedts allé och Rosendals skola. Via de sammanlänkade parkerna kopplas etappen till både Stadsskogen och Kronparken, som båda har höga natur- och rekreationsvärden. Totalt uppskattas etapp 3 kunna inrymma cirka 1 200 lägenheter varav cirka 500 lägenheter ingår i den här tävlingen. De vinnande förslagen från markanvisningstävlingarna i etapp 1 och 2 har präglats av småskalighet och kreativitet. Tanken är att etapp 3 ska upplevas som en naturlig fortsättning på föregående etapper. Tilldelningsområden Totalt omfattar tävlingen nio tilldelningsområden. Ett område är avsett för hyresrätter och övriga är avsedda för bostadsrätt och/eller äganderätt. Två av tilldelningsområdena är ska bestå av radhusbebyggelse. I övrigt ges förutsättningarna för varje tilldelningsområde av detaljplanen för Rosendalsfältet och vad som övrigt anges i tävlingsinbjudan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Bålsta
Avser nybyggnad av flerbostadshus med garage under mark samt mur och plank.
Nybyggnad av radhus i Uppsala, etapp 3
Etapp 3 ligger i hjärtat av Rosendal kring Rosendals torg och mellan Torgny Segerstedts allé och Rosendals skola. Via de sammanlänkade parkerna kopplas etappen till både Stadsskogen och Kronparken, som båda har höga natur- och rekreationsvärden. Totalt uppskattas etapp 3 kunna inrymma cirka 1 200 lägenheter varav cirka 500 lägenheter ingår i den här tävlingen. De vinnande förslagen från markanvisningstävlingarna i etapp 1 och 2 har präglats av småskalighet och kreativitet. Tanken är att etapp 3 ska upplevas som en naturlig fortsättning på föregående etapper.
Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping
Ändrad detaljplan prövas i syfte att möjliggöra uppförandet av flerbostadshus som ett led i förtätningen av stadens centrala delar. Fastigheten används idag som materiallager med mera.
Nybyggnad av parhus i Heby
Nybyggnad av 4 st parhus.
Nybyggnad exploateringsområde för bostäder i Heby
Inom fastigheten Kronan centralt belägen i Heby planeras bostäder i 2-5 våningar. Idag är området planlagt för tvåvåningshus men genom en planändring kommer våningsantalet höjas och exploateringsgraden att öka. Exakt placering av hus är ej gjord och inte heller våningsantal.
Renovering av flerbostadshus i Gottsunda etapp 2 mfl
Renovering av skivhusen/höghusen i Gottsunda
Nybyggnad av gruppbyggda hus i Karlholmsbruk
Nybyggnad av villor ca 15 st
Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av radhus i Enköping
Avser nybyggnad av radhus.
Stamrenovering i flerbostadshus i Uppsala etapp 7
I denna etapp renoveras 120 st. Stamrenovering kök och badrum ca 800 lägenheter.
Nybyggnad av radhus i Enköping
Avser nybyggnad av 2 stycken radhus.
Nybyggnad av enbostadshus i Bålsta
cirka 6 hektar stort och ligger i Kivinge norr om Bålsta, längs med Hjälstaleden.
Nybyggnad av flerbostadshus i Knivsta
Avser nybyggnad av ett flerbostadshus, 12 lgh med loftgång, vind och utvändig hiss.
Nybyggnad av radhus i Uppsala
Nybyggnad av 7st stadsradhus.
Nybyggnad av grupphus i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av 4 enbostadshus, ansökan om strandskyddsdispens för naturstig, sandstrand och pontonbrygga för badändamål, bygglov för nybyggnad av teknikhus Snesslinge 12:7.
Ombyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Inredning av ytterligare bostäder, fasadändring, ventilation, va o hiss.
Byte av värmesystem m.m. i flerbostadshus i Östhammar
Objektet består av att byta uppvärmningssystem från direktverkande el till vattenburen bergvärme, byte av köksfläktar och byte av el. Matrosgatan 2-48, Jungmansgatan 1-24 och 25-33.
Fasadrenovering i flerbostadshus i Uppsala
Avser renovering av tegelfasader som man vill göra om till putsfasad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Uppsala
Bygglov för fasadändring på flerbostadshus.
Injustering av värmesystem i flerbostadshus i Bålsta
Detta projekt omfattar injustering av värmesystemet i nedre Mansängen med 212 lägenheter fördelat på 9 byggnader med bergvärme. Option på injustering av värmesystemet med 330 lägenheter fördelat på 11 byggnader med fjärrvärme.
Ombyggnad till gruppbostad i Enköping
Ändrat användningssätt av flerbostadshus, inredande av 6 st lägenheter (LSS-gruppbostäder).
Byte av säkerhetsdörrar i flerbostadshus i Uppsala
Byte av säkerhetsdörrar på 92 lägenheter
Nybyggnad av radhus i Enköping
Bygglov för nybyggnad av 6 radhus Ekolsund 1:268,1:269,1:270,1:271,1:272,1:273.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Uppsala
Bygglov för fasadändring på flerbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av garage i Uppsala
Bygglov för tillbyggnad av garage med lager.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Östhammar
Avser inglasning av 5st balkonger samt montering av 1 markis.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Bygglov för inredande av ytterligare bostäder tillbyggnad och fasadändring av flerbostadshus, samt anmälan för ändrad planlösning och VA.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Uppsala
Bygglov för inredande av ytterligare bostäder, tillbyggnad och fasadändring, samt anmälan för ändrad planlösning, VA, bärande konstruktion och brandskydd.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Uppsala
Bygglov för fasadändring på flerbostadshus.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Uppsala
Bygglov för inredande av ytterligare bostad samt anmälan av ändrad planlösning, VA och brandskydd i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östhammar
Anmälan om installation av hiss.
Ombyggnad av studentlägenhet i Uppsala
Bygglov för ändrad användning till studentlägenhet.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Uppsala
Avser fönsterbyte på flerbostadshus.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).