Alla aktuella bostadsprojekt i Uppsala

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Rosendalsområdet, Uppsala
240 lägenheter Nybyggnad av flerbostadshus och cykelförråd/växthus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uppsala
153 lägenheter, fördelade på 1,5-4 rum och kök. I byggnaden projekteras också för två lokaler. Stadsdelen Rosendal byggs i fem etapper, där Södra Rosendal kallas etapp 1. Etapp 2 ligger i nordost mot Dag Hammarskjölds väg och etapp 3 norr om Södra Rosendal mellan Torgny Segerstedts allé och Stadsskogen.
Nybyggnad av student/ungdomsbostäder mm i Uppsala etapp 1
Avser nybyggnad av 72 lägenheter samt med förskola i botten.
Stambyte i flerbostadshus i Uppsala
Stambyte av 253 lägenheter
Nybyggnad av punkthus och lamellhus på Norby, Uppsala
4 punkthus i högst 8 våningar och 1 lamellhus i högst 5 våningar. Ca 140 lgh totalt. Blodstensvagen, Marmorvägen, Norbyvägen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus Årsta 28:7,28:8.
Nybyggnad av bostäder i Kungsängen, Uppsala
Avser nybyggnation av ca 450 bostadsrätter indelade i 4 etapper.
Nybyggnad av flerbostadshus mm i Uppsala etapp 1
Bostäder, studentbostäder, förskola, livsmedelsbutik.
Nybyggnad av lamellhus i Uppsala
Lamellhus 49 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Huset, där allt inklusive stomme och hisschakt kommer att bestå av trä, blir fem våningar högt. För att säkerställa ett så lågt klimatavtryck som möjligt certifieras trähuset enligt Miljöbyggnad Silver och Sweden Green Building Councils certifieringsmodell NollCO2 där det senare ställer mycket höga hållbarhetskrav på såväl entreprenörer som materialval under uppförandet av byggnaden.
Utveckling av centrum i Uppsala
Tillväxt av Storvreta Centrum inleds nu en utvecklingsprocess.
Nybyggnad av parhus i Uppsala
Kvarteret Björnmossen består av 8 parhus i en gles södervänd solfjädersform längs östra Lindbackens huvudgata Björnmossvägen.
Hyresvärdsupphandling av 2 gruppbostäder (LSS) i flerbostadshus, Uppsala
Hyresvärdsupphandling av två (2) Gruppbostäder (LSS 9:9) på fastigheter som leverantören tillhandahåller. Kommunen har som målsättning med upphandlingen att ha två (2) färdiga och inflyttningsklara gruppbostäder år 2025, men senast 22 månader efter att genomförandeavtal har tecknats mellan parterna.
Nybyggnad av radhus i Uppsala, etapp 3
Etapp 3 ligger i hjärtat av Rosendal kring Rosendals torg och mellan Torgny Segerstedts allé och Rosendals skola. Via de sammanlänkade parkerna kopplas etappen till både Stadsskogen och Kronparken, som båda har höga natur- och rekreationsvärden. Totalt uppskattas etapp 3 kunna inrymma cirka 1 200 lägenheter varav cirka 500 lägenheter ingår i den här tävlingen. De vinnande förslagen från markanvisningstävlingarna i etapp 1 och 2 har präglats av småskalighet och kreativitet. Tanken är att etapp 3 ska upplevas som en naturlig fortsättning på föregående etapper.
Nybyggnad av radhus i Uppsala
Bygglov för nybyggnad av radhus och förråd.
Modernisering av hissar i flerbostadshus i Uppsala
Omfattar modernisering av 43 hissar i området Salabacke, Slavsta, Tuna Backar, Storvreta, Lyckebo, Håga By, Gunsta, Kåbo och Eriksberg.
Byte av balkonger och fasadarbete på flerbostadshus i Uppsala
Byte av balkonger och fasadrenovering på 4 flerbostadshus.
Installation av frånluftsåtervinning i flerbostadshus i Uppsala
I denna entreprenad ingår att installera nya frånluftsaggregat med återvinningsbatterier som placeras på kallvindar. Vidare ingår att schakta och installera kölbärarkulvert, dra rör i schakt och anslut återvinningsbatterier, installera ny fjärrvärmecentral med värmepumpar och växlare samt driftsätta och injustera till fullt färdig anläggning. Gamla Studentstaden består av ett större antal våningshus belägna på adresserna Studentstaden 1–31 med 196 lägenheter och 270 studentrum.
Nybyggnad av gruppbostad i Uppsala
Bygglov för nybyggnad av lss-boende, avfallsskåp, cykelförråd och uppförande av plank, samt rivningslov för rivning av förråd.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Salabacke etapp 2
Källparksgatan, Skomakargatan jämna nummer. Ersätta de befintliga fönstren med träfönster med identiskt utseende. Arbetet delas in i tre etapper och gäller byte av totalt cirka 7 000 fönster.
Ombyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Ombyggnad till 30 st lägenheter.
Nybyggnad av parhus i Uppsala
Bygglov för nybyggnad av parhus Gamla Uppsala 79:63,79:64.
Installation av solcellsanläggningar på fastigheter i Uppsala
Objektet avser totalentreprenad för installation av sju (7) st solcellsanläggningar inom Beställarens fastighetsbestånd: Ekebyvallen, Brandstationen, Arkitekten, Sala backar, Betongplattan, Cementsilon samt Gjutarängen.
Energieffektiviseringar i flerbostadshus i Uppsala
Entreprenaden omfattar all erforderlig projektering samt samtliga erforderliga bygg och markarbeten och installationer för ombyggnaden i enlighet med vad som anges i förfrågningsunderlaget (med tillhörande handlingar).
Renovering av tätskikt och badrum i flerbostadshus i Uppsala
Objektet avser tätskiktsrenovering av 75 badrum i lägenheter i 4 hus i Gränby, Uppsala. Helrenovering av 10 lägenheter (option 1).
Byte av tappvattenstammar i flerbostadshus i Uppsala
Avser byte av tappvattenstammar.
Ombyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Inredning av ytterligare bostäder, fasadändring, ventilation, va o hiss.
Utvändiga måleriarbeten på fastigheter i Storvreta
Entreprenaden omfattar ommålning av panel, takfot, plåt, dörrar, garageportar m.m. på bostadshus och gemensamma byggnader som kvartersgård, garage, förråd etc. på Uppsalahem AB:s fastigheter i Storvreta på adress Ärentunavägen 5A-5S och 7A-D.
Om och tillbyggnad av gruppbostad i Uppsala
Bygglov för tillbyggnad av lss-boende samt fasadändring.
Ventilationsarbeten i flerbostadshus i Uppsala
Ventilationsarbeten på flerbostadshus Årsta 9:1,9:3,9:2.
Byte av elsystem i flerbostadshus i Uppsala
Avser byte av elsystem i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Avser byte av innertak.
Renovering av balkonger på flerbostadshus i Uppsala
Bygglov för fasadändring på flerbostadshus och anmälan för ingrepp i bärande konstruktion.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Uppsala
Bygglov för fasadändring på flerbostadshus.
Utvändiga ändringar på gruppbostad i Uppsala
Bygglov för fasadändring på gruppboende, samt anmälan för ändring i brandskydd och ventilation.
Renovering av balkonger på flerbostadshus i Uppsala
Färgen på balkongtaken har börjat flagna och behöver förnyas.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).