Alla aktuella bostadsprojekt i Uppsala

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 128 st.

Nybyggnad av flerbostadshus, butiker mm i Uppsala, etapp 4
Omfattar dom 4 sydligaste kvarteren. Ca 500 bostäder.
Nybyggnad av studentboende mm i Rosendal, Uppsala
500-800 st studentbostäder med kommersiella lokaler i botten.
Nybyggnad av studentboende mm i Rosendal, Uppsala
Aquila är beläget i stadsdelen Rosendal i Uppsala. Akademiska Hus avser att bebygga norra delen av Rosendalsområdet med början kring torget Talltorget. Detta kvarter blir startpunkten genom ett högre hus sammanlänkat med ett lägre. Fastigheten kommer att formas som ett U, en hög del i tolv våningar och en lägre del i sex våningar. Akademiska Hus har som ambition att bygga huset i trä, trä i sin helhet eller alternativt en hybridlösning. Nybyggnad av studentboenden om ca 11 500 kvm BTA samt ombyggnation av äldre kulturminnesmärkta byggnader på gården, ca 700 kvm BTA. Kvarteret består av en högdel med 12 våningar och en lågdel med 6 våningar.
Nya bostäder mm i Uppsala
Bostäder, studentbostäder, förskola, livsmedelsbutik. Kvarngärdet 7:3 mfl
Nybyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Totalt 200 lgh i 2 etapper. Område Börjetull.
Nybyggnad av flerbostadshus i Rosendal, Uppsala
Urban Hike & Bike får cirka 300 lägenheter på ett till fyra rum med blandad upplåtelse, både hyres- och bostadsrätter. I husets ena sida byggs även ett antal co-living-lägenheter inom ett nytt koncept för kollektivboende kallat Live Like Friends. I bottenvåningen byggs verksamhetslokaler
Nybyggnad av flerbostadshus på Årsta, Uppsala
Nybyggnad av flerbostadshus med ca 210 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Nybyggnad av ca 125 st lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Uppsala
Avser nybyggnad av ca 65 st bostäder samt livsmedelsbutik och lokaler.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uppsala
162 nya bostäder i en byggnad med två torn på 8 respektive 16 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Nybyggnad av åtta flerbostadshus, komplementbyggnader och parkering.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Nybyggnad av bostadsrätter i lågenergihus.
Nybyggnad av flerbostadshus och lokaler i Uppsala
Kvarngärdet 28:6 och 28:7 i Kv Domald.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uppsala etapp 1
I denna etapp byggs det 40 st Ca 100 lgh i 2 huskroppar, 4-7 våningar, planeras.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uppsala etapp 2
I denna etapp byggs det 40 st Ca 100 lgh i 2 huskroppar, 4-7 våningar, planeras.
Nybyggnad av studentbostäder i Flogsta, Uppsala
Byggrättspotential bedöms uppgå till omkring 20 000 kvm BTA.
Nybyggnad av student/ungdomsbostäder mm i Uppsala etapp 1
153 st lägenheter med livsmedelsbutik och förskola i botten.
Nybyggnad av punkthus och lamellhus på Norby, Uppsala
4 punkthus i högst 8 våningar och 1 lamellhus i högst 5 våningar. Ca 140 lgh totalt. Blodstensvagen, Marmorvägen, Norbyvägen.
Nybyggnad av studentlägenheter i Uppsala
Nyproduktion av studentbostäder med fokus på serietillverkad produktion och yteffektiva lägenheter.
Rivning & nybyggnad av flerbostadshus på Svartbäcken, Uppsala
Rivning av 4 bostadshus, nybyggnad av ca 130 hyreslgh i 6 huskroppar, 4-5 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ulleråker
Avser nybyggnad av ca 140-150 bostäder. Totalt på området ska det byggas ca 1100 lgh, hyres- och bostadsrätter, förskola samt handel och service.
Nybyggnad av flerbostadshus mm i Uppsala
Cirka 80 lägenheter och 400 kvadratmeter lokaler för centrumverksamhet. Planen innebär att ett envåningshus avsett för handelsverksamhet rivs och tre byggnadskroppar i 11, 5 respektive 3 våningar uppförs. Parkering för de boende föreslås ske i källargarage, och bostäderna får en upphöjd gård som vänder sig mot torget. Detaljplanen innebär att en trädrad utmed Torkelsgatan försvinner vilket möjliggör att gång- och cykelvägen förbi planområdet kan breddas.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uppsala
126 lägenheter, både hyres och brf.
Påbyggnad av fastigheter i Uppsala
Bostadshusen mot Sysslomansgatan och Sturegatan kan byggas på med två våningar vilket ger ett våningsantal på 5 respektive 6 våningar. På gårdsbjälklaget mot Torsgatan föreslås en ny huskropp i fyra våningar som sluter kvarteret. Den utökade byggrätten ger möjlighet att bygga cirka 6 900 kvm bruttoarea (BTA). Detaljplanen styr inte lägenhetssammansättningen, men fastighetsägaren har för avsikt att uppföra 145 stycken nya lägenheter.
Nybyggnad av hyresrätter mm i Uppsala
Avser nybyggnad av hyresrätter och kommersiella lokaler
Nybyggnad av flerbostadshus mm i Uppsala
Cirka 80 lägenheter i en u-formad byggnad kring en gemensam bostadsgård i söder. Förutom bostäder är den nya byggnaden tänkt att rymma befintlig närservice och ett underjordiskt garage (antal våningar okänt). Kvarteret Hindsgavl
Nybyggnad av flerbostadshus på Kapellgärdet i Uppsala, Etapp 4
Totalt planeras 300 bostäder på området.
Renovering av studentbostäder i Uppsala etapp 3
Renovering av studentbostäder i etapper.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uppsala etapp 1
2 hus ca 60 lägenheter. Vaksala-Lunda 32:24 och 32:25
Stambyte och badrumsrenovering av flerbostadshus i Uppsala
Avser bla renovering av badrum/wc och byte av vatten och avloppsstammar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Nybyggnad av flerbostadshus, etapp 4.
Nybyggnad av flerbostadshus på Kapellgärdet i Uppsala, Etapp 3
Totalt planeras 300 bostäder på området.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uppsala, etapp 3
Etapp 3 ligger i hjärtat av Rosendal kring Rosendals torg och mellan Torgny Segerstedts allé och Rosendals skola. Via de sammanlänkade parkerna kopplas etappen till både Stadsskogen och Kronparken, som båda har höga natur- och rekreationsvärden. Totalt uppskattas etapp 3 kunna inrymma cirka 1 200 lägenheter varav cirka 500 lägenheter ingår i den här tävlingen. De vinnande förslagen från markanvisningstävlingarna i etapp 1 och 2 har präglats av småskalighet och kreativitet. Tanken är att etapp 3 ska upplevas som en naturlig fortsättning på föregående etapper.
Nybyggnad av flerbostadshus och förskola i Uppsala
I kv Gunnar föreslås en ny bostadsbyggnad med förskola i bottenvåningen. Ev kommer man även att bygga vindsvåningar i omkringliggande bostäder. Totalt berörs 20 000 kvm, både som ny- och ombyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Idag äger Uppsala kommun hospitalsbyggnaden och den omgivande historiska parkmiljön. Genom en försäljning vill kommunen skapa ett unikt besöksmål i Uppsala som tillvaratar områdets kulturvärden och natursköna läge. Visionen är en plats som rymmer liv: umgänge, arbete, mat, kultur och service i en miljö som välkomnar möten och kreativitet.
Utveckling av centrum i Uppsala
Tillväxt av Storvreta Centrum inleds nu en utvecklingsprocess.
Nybyggnad av bostäder i Uppsala
Syftet med avsiktsförklaringen är att skapa ca 600 kooperativa hyresrätter på olika områden i kommunen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Björklinge
Uppsalahem har fått i uppdrag att bygga hyreslägenheter utanför Uppsala.
Nybyggnad av bostadsrätter i Uppsala etapp 1
Kommer att delas upp i 2 etapper. Luthagen 90:1, 91:1 och 50:2 Sammanlagt Ca 135 lgh, garage i källarplan. Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av bostäder i Uppsala etapp 3
I denna etapp byggs det 57 st lägenheter. Totalt skall de bli ca 175-200 lägenheter
Nybyggnad av flerbostadshus i Södra Gunsta etapp 5
30 lägenheter, 2 st 1 or 8 st 2 or 8 st 3 or 12 st 4 or
Nybyggnad av flerbostadshus i Östra Bäcklösa, Uppsala
Området ligger granne med universitetsområdet SLU mellan Uppsala centrum och Sunnersta längs Dag Hammarskiölds väg. I denna etapp byggs 36 lägenheter
Nybyggnad av flerbostadshus i Uppsala
3 punkthus ca 45-55 lägenheter
Nybyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Ca 60 lägenheter i en L-formad huskropp.
Nybyggnad av flerbostadshus i Bälinge
Ca 50 st hyreslägenheter
Nybyggnad av radhus i Uppsala, etapp 3
Etapp 3 ligger i hjärtat av Rosendal kring Rosendals torg och mellan Torgny Segerstedts allé och Rosendals skola. Via de sammanlänkade parkerna kopplas etappen till både Stadsskogen och Kronparken, som båda har höga natur- och rekreationsvärden. Totalt uppskattas etapp 3 kunna inrymma cirka 1 200 lägenheter varav cirka 500 lägenheter ingår i den här tävlingen. De vinnande förslagen från markanvisningstävlingarna i etapp 1 och 2 har präglats av småskalighet och kreativitet. Tanken är att etapp 3 ska upplevas som en naturlig fortsättning på föregående etapper. Tilldelningsområden Totalt omfattar tävlingen nio tilldelningsområden. Ett område är avsett för hyresrätter och övriga är avsedda för bostadsrätt och/eller äganderätt. Två av tilldelningsområdena är ska bestå av radhusbebyggelse. I övrigt ges förutsättningarna för varje tilldelningsområde av detaljplanen för Rosendalsfältet och vad som övrigt anges i tävlingsinbjudan.
Ny och ombyggnad av lägenheter i Uppsala etapp 2
Ombyggnad av Q märkta fastigheter som är belägna mitt emellan Linnéträdgården och Fyrisån.
Ombyggnad av lägenheter i Uppsala etapp 1
Ombyggnad av Q märkta fastigheter som är belägna mitt emellan Linnéträdgården och Fyrisån.
Nybyggnad av radhus i Uppsala
Planerat projekt efter 1600736
Om och tillbyggnad av lägenheter i Uppsala
Renovering av 30 lägenheter. Påbyggnad av takvåning med 9 st lägenheter.
Stamrenovering & totalrenovering av flerbostadshus i Uppsala
Stamrenovering, badrumsrenovering & invändig totalrenovering av ytskickt, kök & el i flerbostadshus på Glimmervägen 6, 8, & 10.
Renovering av flerbostadshus i Gottsunda etapp 2 mfl
Renovering av skivhusen/höghusen i Gottsunda
Nybyggnad av grupphus i Uppsala
Avser nybyggnad av enbostadshus och garage på Lott A, Lott B, Lott C, och Lott D.
Stamrenovering i flerbostadshus i Uppsala etapp 6
I denna etapp renoveras 120 st. Stamrenovering kök och badrum ca 800 lägenheter.
Nybyggnad av gruppbostad i Uppsala
Nybyggnad av LSS-boende, orangeri och förråd/miljöstuga.
Nybyggnad av gruppboende i Bålsta
Byggnation av två LSS Boenden, ett på Dalvägen och ett i Viby. Vardera LSS-boende har plats för sex boende. LSS-boendet består av en huvudbyggnad och en komplementsbyggnad. Huvudbyggnaden innehåller boendelägenheter med tillhörande allmänna utrymmen samt utrymmen för personal, teknik, städ mm. Komplementsbyggnaden innehåller fastighetsförråd, lägenhetsförråd, soprum och teknikrum. BTA huvudbyggnad uppgår till ca 550 kvm och BTA komplementsbyggnad ca 43 kvm.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Salabacke etapp 2
Källparksgatan, Skomakargatan jämna nummer. Ersätta de befintliga fönstren med träfönster med identiskt utseende. Arbetet delas in i tre etapper och gäller byte av totalt cirka 7 000 fönster.
Nybyggnad av radhus i Uppsala
Nybyggnad av 7st stadsradhus.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Salabacke etapp 3
Skomakargatan udda nummer, Lästmakargatan. Ersätta de befintliga fönstren med träfönster med identiskt utseende. Arbetet delas in i tre etapper och gäller byte av totalt cirka 7 000 fönster.
Ombyggnad av förskola till studentbostäder i Flogsta, Uppsala etapp 1 & 2
Ombyggnad av förskola till 24 st studentbostäder.
Nybyggnad av gruppbostad i Uppsala
Nybyggnad av flerbostadshus, LSS, samt uppförande av plank.
Nybyggnad av grupphus i Uppsala
Nybyggnad av enbostadshus på Svia 3:30 Svia 3:31, Svia 3:32 och Svia 29:5.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Uppsala
Renovering och inglasning av balkonger.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Ändrad användning från tandläkarmottagning till bostad, inredande av ytterligare bostäder, fasadändring, anläggande av parkering och nybyggnad av sophus samt rivning av carport och sophus.
Tilläggsisolering av torpargrunder i flerbostadshus i Gottsunda, Uppsala
Tilläggsisolering av torpargrunder på Peterson Bergers väg 21-91, 4-92, August Södermans väg 3-85, 16-70. Gottsunda 29:1, Gottsunda 28:1, Gottsunda 26:1, Gottsunda 25:1.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Uppsala
Fasadändring på affärs-/flerbostadshus.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Uppsala
Avser fönsterbyten för 2 fastigheter, Svartbäcken 22:4 och Svartbäcken 22:1.
Ombyggnad av frånluftsåtervinning i flerbostadshus i Uppsala
August Södermans väg Udda består av 9 stycken trevåningshus och 5 st radhuslängor beläget på adress August Södermans väg 3-129 med totalt 194 lägenheter. I denna entreprenad ingår att installera nya frånluftsaggregat på trevåningshusen med återvinningsbatterier som placeras med ny avsättning på tak. Alla erforderliga bygg- och elarbeten skall ingå.
Fasadändring mm på flerbostadshus i Uppsala
Planer finns för fasadändring och installation av solceller.
Utvändiga arbeten på flerbostadshus i Uppsala
Utomhus El, Isolering, Putsfasad, Fasadrenovering, Balkonger/uterum/takterasser, Energisparande åtgärder, Utemiljö, Belysning och Uterum
Nybyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Nybyggnad av flerbostadshus med LSS-boende och förråd, ändrad storlek förråd.
Nybyggnad av radhus i Uppsala
Nybyggnad av fem radhus, carport, mur, plank och miljöhus.
Byte av tak på flerbostadshus i Uppsala
Avser byte från betong till tegelpannor på tak.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Uppsala
Fasadändring av flerbostadshus och parkeringshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Uppsala
Fasadändring på flerbostadshus.
Nybyggnad av grupphus i Uppsala
Nybyggnad av 4 enbostadshus och garage på Uls-Väsby 1:40, 1:41,1:42 och 1:4.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Uppsala
Fasadändring av flerbostadshus, inglasning av balkong.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Uppsala
Fasadändring av flerbostadshus, inglasning av balkonger.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Uppsala
Fasadändring på flerbostadshus, inglasning av balkong.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.