Alla aktuella bostadsprojekt i Uppsala

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Projektet avser nybyggnad av 202 hyresrätter i flerbostadshus. Markarbetet påbörjades i december 2021. Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av flerbostadshus på Årsta, Uppsala
Nybyggnad av flerbostadshus med garage under mark.
Nybyggnad av butik, bostäder och LSS-boende i Östra Sala backe, Uppsala
Totalt kommer det att byggas 222 lägenheter tillsammans med projektet Träpalatset (1427987).
Nybyggnad av studentboende mm i Rosendal, Uppsala
Aquila är beläget i stadsdelen Rosendal i Uppsala. Akademiska Hus avser att bebygga norra delen av Rosendalsområdet med början kring torget Talltorget. Detta kvarter blir startpunkten genom ett högre hus sammanlänkat med ett lägre. Fastigheten kommer att formas som ett U, en hög del i tolv våningar och en lägre del i sex våningar. Akademiska Hus har som ambition att bygga huset i trä, trä i sin helhet eller alternativt en hybridlösning. Nybyggnad av studentboenden om ca 11 500 kvm BTA samt ombyggnation av äldre kulturminnesmärkta byggnader på gården, ca 700 kvm BTA. Kvarteret består av en högdel med 12 våningar och en lågdel med 6 våningar.
Nybyggnad av bostadsrätter i Uppsala etapp 1
Kommer att delas upp i 2 etapper. Luthagen 90:1, 91:1 och 50:2 Sammanlagt Ca 135 lgh, garage i källarplan. Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Nybyggnad av ca 125 st lägenheter med 5 trapphus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uppsala, etapp 3
Kvarteret ligger just intill Stadsskogen och den nya skola som kommer byggas. Projektet uppförs med halvöppen kvartesstruktur och får en härlig gård med fruktträd, grillplats och lekytor. I projektet kommer det finnas lokal för caféverksamhet, samt både bil- och cykelpool.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Nybyggnad av åtta flerbostadshus, komplementbyggnader och parkering.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uppsala etapp 1
I denna etapp byggs det ca 65 lägenheter fördelat i 2 huskroppar. Entreprenörer kommer att anlitas via ramavtal.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Nybyggnad av fyra flerbostadshus och miljöhus.
Rivning & nybyggnad av flerbostadshus på Svartbäcken, Uppsala
Rivning av 4 bostadshus, nybyggnad av ca 130 hyreslgh i 6 huskroppar, 4-5 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus, enbostadshus och butik i Uppsala
Totalt kommer det att byggas 222 lägenheter tillsammans med projektet Konstnären (1427989).
Nybyggnad av studentbostäder i Flogsta, Uppsala
Byggrättspotential bedöms uppgå till omkring 20 000 kvm BTA.
Nytt bostadsområde i Uppsala
Södra Storvreta skall byggas ut med ca 1000 nya bostäder
Nybyggnad av flerbostadshus i Uppsala, etapp 3
94 lägenheter i 1 huskropp. 8 våningar med 4 trapphus.
Nybyggnad av flerbostadshus mm i Uppsala
Cirka 80 lägenheter och 400 kvadratmeter lokaler för centrumverksamhet. Planen innebär att ett envåningshus avsett för handelsverksamhet rivs och tre byggnadskroppar i 11, 5 respektive 3 våningar uppförs. Parkering för de boende föreslås ske i källargarage, och bostäderna får en upphöjd gård som vänder sig mot torget. Detaljplanen innebär att en trädrad utmed Torkelsgatan försvinner vilket möjliggör att gång- och cykelvägen förbi planområdet kan breddas.
Påbyggnad av fastigheter i Uppsala
Bostadshusen mot Sysslomansgatan och Sturegatan kan byggas på med två våningar vilket ger ett våningsantal på 5 respektive 6 våningar. På gårdsbjälklaget mot Torsgatan föreslås en ny huskropp i fyra våningar som sluter kvarteret. Den utökade byggrätten ger möjlighet att bygga cirka 6 900 kvm bruttoarea (BTA). Detaljplanen styr inte lägenhetssammansättningen, men fastighetsägaren har för avsikt att uppföra 145 stycken nya lägenheter.
Renovering av studentbostäder i Uppsala etapp 3
Renovering av studentbostäder i etapper.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Nybyggnad 5 flerbostadshus, 6 förråd o undercentral. Byggstart=markstart.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Nybyggnad av flerbostadshus, etapp 4.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uppsala, etapp 3
Etapp 3 ligger i hjärtat av Rosendal kring Rosendals torg och mellan Torgny Segerstedts allé och Rosendals skola. Via de sammanlänkade parkerna kopplas etappen till både Stadsskogen och Kronparken, som båda har höga natur- och rekreationsvärden. Totalt uppskattas etapp 3 kunna inrymma cirka 1 200 lägenheter varav cirka 500 lägenheter ingår i den här tävlingen. De vinnande förslagen från markanvisningstävlingarna i etapp 1 och 2 har präglats av småskalighet och kreativitet. Tanken är att etapp 3 ska upplevas som en naturlig fortsättning på föregående etapper.
Nybyggnad av bostäder i Uppsala, etapp 2
Avser cirka 170 lägenheter och cirka 700 kvm lokaler för centrumändamål, till exempel affärer, kaféer, restauranger eller annan service
Rotrenovering av flerbostadshus i Uppsala
Totalrenovering av studentbostäder
Nybyggnad av flerbostadshus i Östra Bäcklösa, Uppsala
Området ligger granne med universitetsområdet SLU mellan Uppsala centrum och Sunnersta längs Dag Hammarskiölds väg. I denna etapp byggs 36 lägenheter
Nya bostäder i Uppsala
Nybyggnad av 40 småhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Ca 60 lägenheter i en L-formad huskropp.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus samt anläggande av parkering, fasadändring och storlek.
Nybyggnad av radhus i Uppsala
Planerat projekt efter 1600736
Nybyggnad av radhus i Uppsala, etapp 3
Etapp 3 ligger i hjärtat av Rosendal kring Rosendals torg och mellan Torgny Segerstedts allé och Rosendals skola. Via de sammanlänkade parkerna kopplas etappen till både Stadsskogen och Kronparken, som båda har höga natur- och rekreationsvärden. Totalt uppskattas etapp 3 kunna inrymma cirka 1 200 lägenheter varav cirka 500 lägenheter ingår i den här tävlingen. De vinnande förslagen från markanvisningstävlingarna i etapp 1 och 2 har präglats av småskalighet och kreativitet. Tanken är att etapp 3 ska upplevas som en naturlig fortsättning på föregående etapper.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Nybyggnad av flerbostadshus på Svia 22:7, Svia 22:8 och Svia 23:7.
Om och tillbyggnad av lägenheter i Uppsala
Renovering av 30 lägenheter. Påbyggnad av takvåning med 9 st lägenheter.
Stamrenovering i flerbostadshus i Uppsala etapp 7
I denna etapp renoveras 120 st. Stamrenovering kök och badrum ca 800 lägenheter.
Nybyggnad av radhus i Uppsala
Nybyggnad av fem radhus, carport, mur, plank och miljöhus.
Nybyggnad av gruppboende i Bålsta
Byggnation av två LSS Boenden, ett på Dalvägen och ett i Viby. Vardera LSS-boende har plats för sex boende. LSS-boendet består av en huvudbyggnad och en komplementsbyggnad. Huvudbyggnaden innehåller boendelägenheter med tillhörande allmänna utrymmen samt utrymmen för personal, teknik, städ mm. Komplementsbyggnaden innehåller fastighetsförråd, lägenhetsförråd, soprum och teknikrum. BTA huvudbyggnad uppgår till ca 550 kvm och BTA komplementsbyggnad ca 43 kvm.
Nybyggnad av radhus i Uppsala
Nybyggnad av 7st stadsradhus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Ändrad användning från tandläkarmottagning till bostad, inredande av ytterligare bostäder, fasadändring, anläggande av parkering och nybyggnad av sophus samt rivning av carport och sophus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Uppsala
Avser byte av tak samt renovering av putsfasad och byte av fönster. Fastigheten har 2 lägenheter, kontor och affärsverksamhet.
Fasadrenovering i flerbostadshus i Uppsala
Avser renovering av tegelfasader som man vill göra om till putsfasad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Uppsala
Bygglov för fasadändring på flerbostadshus.
Utvändiga arbeten på flerbostadshus i Uppsala
Fasad, tak balkong renovering. Dräneringsarbete mm
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Uppsala
Bygglov för fasadändring och tillbyggnad på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Uppsala
Bygglov för fasadändring på flerbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Uppsala
Bygglov för inredande av ytterligare bostad samt anmälan av ändrad planlösning, VA och brandskydd i flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Uppsala
Bygglov för fasadändring på flerbostadshus.
Byte/renovering av yttertak på flerbostadshus i Uppsala
Byte eller renovering av yttertak på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Uppsala
Bygglov för fasadändring på flerbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Bygglov för inredande av ytterligare bostäder tillbyggnad och fasadändring av flerbostadshus, samt anmälan för ändrad planlösning och VA.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Uppsala
Bygglov för inredande av ytterligare bostäder, tillbyggnad och fasadändring, samt anmälan för ändrad planlösning, VA, bärande konstruktion och brandskydd.
Ombyggnad av studentlägenhet i Uppsala
Bygglov för ändrad användning till studentlägenhet.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Uppsala
Bygglov för fasadändring på flerbostadshus.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Uppsala
Avser fönsterbyte på flerbostadshus.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).