Alla aktuella bostadsprojekt i Uppsala

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus på Årsta, Uppsala
Nybyggnad av flerbostadshus med garage under mark.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uppsala etapp 1
I denna etapp byggs det ca 65 lägenheter fördelat i 2 huskroppar. Entreprenörer kommer att anlitas via ramavtal.
Nybyggnad av bostäder i Uppsala etapp 3-4
I denna etapp byggs det 57 st lägenheter. Totalt skall de bli ca 175-200 lägenheter
Nybyggnad av flerbostadshus mm i Uppsala
Cirka 80 lägenheter och 400 kvadratmeter lokaler för centrumverksamhet. Planen innebär att ett envåningshus avsett för handelsverksamhet rivs och tre byggnadskroppar i 11, 5 respektive 3 våningar uppförs. Parkering för de boende föreslås ske i källargarage, och bostäderna får en upphöjd gård som vänder sig mot torget. Detaljplanen innebär att en trädrad utmed Torkelsgatan försvinner vilket möjliggör att gång- och cykelvägen förbi planområdet kan breddas.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uppsala
126 lägenheter, både hyres och brf.
Nybyggnad av flerbostadshus på Kapellgärdet i Uppsala, Etapp 5
Totalt planeras 300 bostäder på området. Byggstart=markstart
Nybyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uppsala, etapp 3
Etapp 3 ligger i hjärtat av Rosendal kring Rosendals torg och mellan Torgny Segerstedts allé och Rosendals skola. Via de sammanlänkade parkerna kopplas etappen till både Stadsskogen och Kronparken, som båda har höga natur- och rekreationsvärden. Totalt uppskattas etapp 3 kunna inrymma cirka 1 200 lägenheter varav cirka 500 lägenheter ingår i den här tävlingen. De vinnande förslagen från markanvisningstävlingarna i etapp 1 och 2 har präglats av småskalighet och kreativitet. Tanken är att etapp 3 ska upplevas som en naturlig fortsättning på föregående etapper.
Nya bostäder i Uppsala etapp 1
Nybyggnad av 40 småhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Bälinge
Avser nybyggnation av SABO hus, Ca 50 st hyreslägenheter
Nybyggnad av radhus i Uppsala, etapp 3
Etapp 3 ligger i hjärtat av Rosendal kring Rosendals torg och mellan Torgny Segerstedts allé och Rosendals skola. Via de sammanlänkade parkerna kopplas etappen till både Stadsskogen och Kronparken, som båda har höga natur- och rekreationsvärden. Totalt uppskattas etapp 3 kunna inrymma cirka 1 200 lägenheter varav cirka 500 lägenheter ingår i den här tävlingen. De vinnande förslagen från markanvisningstävlingarna i etapp 1 och 2 har präglats av småskalighet och kreativitet. Tanken är att etapp 3 ska upplevas som en naturlig fortsättning på föregående etapper.
Nybyggnad av radhus i Uppsala
Planerat projekt efter 1600736
Nybyggnad av radhus i Uppsala
Bygglov för nybyggnad av radhus och förråd.
Nybyggnad av grupphus i Uppsala
Bygglov för nybyggnad av 16 enbostadshus Ärnevi 17:2,17:1,17:3,17:10,17:9,17:4,15:4,16:1,17:8,16:2,16:3,16:4,16:5,16:6,15:5.
Nybyggnad av enbostadshus i Uppsala
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och tillbyggnad av lss-boende.
Ombyggnad av flerbostadshus i Uppsala
28 st befintliga lägenheter 4 st nya lägenheter
Nybyggnad av grupphus i Uppsala
Bygglov för nybyggnad av 8 enbostadshus och carport/förråd Ärnevi 19:1,19:4,19:2,19:3,20:3,20:1,20:2,19:5.
Hyresvärdsupphandling av 3 gruppbostäder (LSS) i flerbostadshus, Uppsala
Upphandlingen omfattar tre (3) gruppbostäder (LSS/SoL) om sex (6) lägenheter i varje gruppbostad. Gruppbostäderna ska vara inrymda i nyproducerade flerbostadshus, alternativt inrymda i en nyproducerad byggnadskropp kopplad till ett befintligt flerbostadshus.
Installation av solcellsanläggningar på fastigheter i Uppsala
Objektet avser totalentreprenad för installation av sju (7) st solcellsanläggningar inom Beställarens fastighetsbestånd: Ekebyvallen, Brandstationen, Arkitekten, Sala backar, Betongplattan, Cementsilon samt Gjutarängen.
Ombyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Inredning av ytterligare bostäder, fasadändring, ventilation, va o hiss.
Ombyggnad av lokal till bostäder i Uppsala
Bygglov för inredande av bostäder, fasadändring, samt anmälan för ändrad planlösning, VA, bärande konstruktion och brandskydd.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Uppsala
Bygglov för fasadändring på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Uppsala
Bygglov för fasadändring på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Uppsala
Bygglov för fasadändring på flerbostadshus.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).