Alla aktuella bostadsprojekt i Uppsala

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 113 st.

Nybyggnad av flerbostadshus i Rosendal, Uppsala
Urban Hike & Bike får cirka 300 lägenheter på ett till fyra rum med blandad upplåtelse, både hyres- och bostadsrätter. I husets ena sida byggs även ett antal co-living-lägenheter inom ett nytt koncept för kollektivboende kallat Live Like Friends. I bottenvåningen byggs verksamhetslokaler
Nybyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Nybyggnad av ca 125 st lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uppsala, etapp 3
Kvarteret ligger just intill Stadsskogen och den nya skola som kommer byggas. Projektet uppförs med halvöppen kvartesstruktur och får en härlig gård med fruktträd, grillplats och lekytor. I projektet kommer det finnas lokal för caféverksamhet, samt både bil- och cykelpool.
Nya bostäder i Bälinge
20 st radhus/parhus och ca 50 st småhus
Nybyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Nybyggnad av åtta flerbostadshus, komplementbyggnader och parkering.
Nybyggnad av flerbostadshus och lokaler i Uppsala
Kvarngärdet 28:6 och 28:7 i Kv Domald.
Nybyggnad av studentlägenheter i Uppsala
Nyproduktion av studentbostäder med fokus på serietillverkad produktion och yteffektiva lägenheter.
Stamrenovering i flerbostadshus i Uppsala
Stamrenovering av 303 lägenheter, 367 badrum. Kommer att ske etappvis med ca 6 veckors byggtid/etapp.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uppsala, etapp 3
Omfattar 80-100 lägenheter byggda i trä
Nybyggnad av flerbostadshus på Kapellgärdet i Uppsala, Etapp 4
Totalt planeras 300 bostäder på området.
Nybyggnad av hyresrätter mm i Uppsala
Avser nybyggnad av hyresrätter och kommersiella lokaler
Påbyggnad av fastigheter i Uppsala
Bostadshusen mot Sysslomansgatan och Sturegatan kan byggas på med två våningar vilket ger ett våningsantal på 5 respektive 6 våningar. På gårdsbjälklaget mot Torsgatan föreslås en ny huskropp i fyra våningar som sluter kvarteret. Den utökade byggrätten ger möjlighet att bygga cirka 6 900 kvm bruttoarea (BTA). Detaljplanen styr inte lägenhetssammansättningen, men fastighetsägaren har för avsikt att uppföra 145 stycken nya lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uppsala etapp 1
270 lägenheter, lamellhus och gårdshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uppsala
1 hus och parkeringsgarage i områdets norra del som gränsar till Gränby centrum vid Vaksalagatan. Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av flerbostadshus mm i Uppsala
Cirka 80 lägenheter och 400 kvadratmeter lokaler för centrumverksamhet. Planen innebär att ett envåningshus avsett för handelsverksamhet rivs och tre byggnadskroppar i 11, 5 respektive 3 våningar uppförs. Parkering för de boende föreslås ske i källargarage, och bostäderna får en upphöjd gård som vänder sig mot torget. Detaljplanen innebär att en trädrad utmed Torkelsgatan försvinner vilket möjliggör att gång- och cykelvägen förbi planområdet kan breddas.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uppsala, etapp 3
Etapp 3 ligger i hjärtat av Rosendal kring Rosendals torg och mellan Torgny Segerstedts allé och Rosendals skola. Via de sammanlänkade parkerna kopplas etappen till både Stadsskogen och Kronparken, som båda har höga natur- och rekreationsvärden. Totalt uppskattas etapp 3 kunna inrymma cirka 1 200 lägenheter varav cirka 500 lägenheter ingår i den här tävlingen. De vinnande förslagen från markanvisningstävlingarna i etapp 1 och 2 har präglats av småskalighet och kreativitet. Tanken är att etapp 3 ska upplevas som en naturlig fortsättning på föregående etapper.
Nybyggnad av bostäder och lokaler på Kungsängen
Nybyggnad av ca 67 st lägenheter.
Utveckling av centrum i Uppsala
Tillväxt av Storvreta Centrum inleds nu en utvecklingsprocess.
Nybyggnad av flerbostadshus i Södra Gunsta etapp 5
30 lägenheter, 2 st 1 or 8 st 2 or 8 st 3 or 12 st 4 or
Nybyggnad av bostadsrätter i Uppsala etapp 1
Kommer att delas upp i 2 etapper. Luthagen 90:1, 91:1 och 50:2 Sammanlagt Ca 135 lgh, garage i källarplan.
Nybyggnad av bostäder i Uppsala etapp 3
I denna etapp byggs det 57 st lägenheter. Totalt skall de bli ca 175-200 lägenheter
Nybyggnad av flerbostadshus i Östra Bäcklösa, Uppsala
Området ligger granne med universitetsområdet SLU mellan Uppsala centrum och Sunnersta längs Dag Hammarskiölds väg. I denna etapp byggs 36 lägenheter
Nybyggnad av par och radhus i Södra Gunsta etapp 4
1 radhus med 4 lägenheter, 6 parhus med 12 lägenheter i Södra Gunsta. Ärnevi 6:1 och 9:2
Nybyggnad av lamellhus i Uppsala
Lamellhus 49 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gottsunda, Uppsala
Nybyggnad av ca 54 st bostadsrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Bälinge
Ca 50 st hyreslägenheter
Nybyggnad av radhus i Uppsala, etapp 3
Etapp 3 ligger i hjärtat av Rosendal kring Rosendals torg och mellan Torgny Segerstedts allé och Rosendals skola. Via de sammanlänkade parkerna kopplas etappen till både Stadsskogen och Kronparken, som båda har höga natur- och rekreationsvärden. Totalt uppskattas etapp 3 kunna inrymma cirka 1 200 lägenheter varav cirka 500 lägenheter ingår i den här tävlingen. De vinnande förslagen från markanvisningstävlingarna i etapp 1 och 2 har präglats av småskalighet och kreativitet. Tanken är att etapp 3 ska upplevas som en naturlig fortsättning på föregående etapper. Tilldelningsområden Totalt omfattar tävlingen nio tilldelningsområden. Ett område är avsett för hyresrätter och övriga är avsedda för bostadsrätt och/eller äganderätt. Två av tilldelningsområdena är ska bestå av radhusbebyggelse. I övrigt ges förutsättningarna för varje tilldelningsområde av detaljplanen för Rosendalsfältet och vad som övrigt anges i tävlingsinbjudan.
Nybyggnad av bostäder i Almunge, Uppsala
Planer för att göra det möjligt att bygga ytterligare två flerbostadshus i 2 ½ våning och ytterligare radhuslägenheter.
Nybyggnad av radhus i Lindbacken, Uppsala
Skogsbrynet omfattar 25 nya stadsradhus Vaksala-Lunda 47:1 46:1
Om och tillbyggnad av lägenheter i Uppsala
Renovering av 30 lägenheter. Påbyggnad av takvåning med 9 st lägenheter.
Nybyggnad av parhus i Uppsala
18 parhus 36 lägenheter
Nybyggnad av bostäder i Uppsala etapp 4:2
Ca 20 bostäder i form av radhus, parhus och friliggande villor planeras i varje kvarter inom fastigheten Norra Lindbacken 4:2.
Stamrenovering i flerbostadshus i Uppsala etapp 5
I denna etapp renoveras 120 st. Stamrenovering kök och badrum ca 800 lägenheter.
Nybyggnad av enbostadshus i Uppsala
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av gruppbostad i Uppsala
Nybyggnad av LSS-boende, orangeri och förråd/miljöstuga.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Salabacke etapp 2
Källparksgatan, Skomakargatan jämna nummer. Ersätta de befintliga fönstren med träfönster med identiskt utseende. Arbetet delas in i tre etapper och gäller byte av totalt cirka 7 000 fönster.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Salabacke etapp 1
Ersätta de befintliga fönstren med träfönster med identiskt utseende. Arbetet delas in i tre etapper och gäller byte av totalt cirka 1100 fönster.
Nybyggnad av grupphus i Uppsala
Nybyggnad av enbostadshus på Fullerö 21:93, Fullerö 21:94.Fullerö 21:95, Fullerö 21:96, Fullerö 21:97, Fullerö 21:98, Fullerö 21:99, Fullerö 21:100 och Fullerö 21:101.
Nybyggnad av parhus i Uppsala
Nybyggnad av parhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Nybyggnad av flerbostadshus, LSS och soprum.
Ombyggnad av förskola till studentbostäder i Flogsta, Uppsala
Ombyggnad av förskola till 24 st studentbostäder.
Nybyggnad av gruppbostad/LSS-boende i Norby, Uppsala
Upphandlingen innehåller både köp av mark samt uppförande av gruppboende på fastigheten, ett gruppboende som kommunen sedan avser hyra initialt på 10 år.
Nybyggnad av grupphus i Uppsala
Nybyggnad av enbostadshus på Svia 3:30 Svia 3:31, Svia 3:32 och Svia 29:5.
Renovering av tak och fasader mm på flerbostadshus i Uppsala
Renovering av fasad och tak på 2 höghus och 2 låghus. Nybyggnad av solceller och indragning av elbilsladdning.
Fasadändring mm på flerbostadshus i Uppsala
Planer finns för fasadändring och installation av solceller.
Ombyggnad av frånluftsåtervinning i höghus i Uppsala
I denna entreprenad ingår att installera nya frånluftsaggregat med återvinningsbatterier som placeras på befintliga avsättningar på tak. Vidare ingår att schakta och installera kölbärarkulvert, dra rör i schakt och anslut återvinningsbatterier, dra kallvattenmatning till aggregat för spoluttag, installera och komplettera fjärrvärme central med värmepumpar och växlare samt driftsätta och injustera till fullt färdig anläggning. Berör Djäknegatan 1-23 med totalt 288 lägenheter.
Ombyggnad av frånluftsåtervinning i flerbostadshus i Uppsala
August Södermans väg Udda består av 9 stycken trevåningshus och 5 st radhuslängor beläget på adress August Södermans väg 3-129 med totalt 194 lägenheter. I denna entreprenad ingår att installera nya frånluftsaggregat på trevåningshusen med återvinningsbatterier som placeras med ny avsättning på tak. Alla erforderliga bygg- och elarbeten skall ingå.
Utvändiga arbeten på flerbostadshus i Uppsala
Fasad, tak balkong renovering. Dräneringsarbete mm
Nybyggnad av parhus i Uppsala
Nybyggnad av två tvåbostadshus samt tillbyggnad av enbostadshus.
In och utvändiga renoveringar av flerbostadshus i Uppsala
Värmesystem, spolning av stammar mm
Utvändiga arbeten på flerbostadshus i Uppsala
Utomhus El, Isolering, Putsfasad, Fasadrenovering, Balkonger/uterum/takterasser, Energisparande åtgärder, Utemiljö, Belysning och Uterum
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Uppsala
Utvändigt underhåll på flerbostadshus på Tuna Backar 32:1 ,32:2 och 32:3. Innefattar balkongrenovering - 180 st, taktsäkerhet, byte av stuprör, fönstermålning samt fasadtvätt.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Tillbyggnad och fasadändring på flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Nybyggnad av två flerbostadshus och växthus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av radhus i Uppsala
Nybyggnad av radhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Nybyggnad av flerbostadshus på Svia 22:7, Svia 22:8 och Svia 23:7,.
Nybyggnad av grupphus i Uppsala
Nybyggnad av enbostadshus och garage på Lott A, Lott B, Lott C, och Lott D.
Nybyggnad av grupphus i Uppsala
Nybyggnad av enbostadshus och garage, carport/förråd på Svia 34:2, Svia 35:1, Svia 35:2, Svia 35:3, Svia 36:1, Svia 36:2.Svia 37:1, Svia 37:2, Svia 37:3, Svia 37:4, Svia 37:,Svia 37:6, 38:1, 38:3, 38:5, 38:6,.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Uppsala
Fasadändring av flerbostadshus, inglasning av balkonger.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Uppsala
Fasadändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Uppsala
Fasadändring på affärs-/flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Uppsala
Fasadändring på flerbostadshus.
Utvändiga arbeten på flerbostadshus i Uppsala
Byte av fönster och indragning av bredband
Byte/renovering av yttertak på flerbostadshus i Uppsala
Byte eller renovering av yttertak på 3 sidor på flerbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Uppsala
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt anmälan för rivning av bef. byggnader.
Nybyggnad av parhus i Uppsala
Bygglov för nybyggnad av tvåbostadshus och rivningsanmälan för rivning av enbostadshus.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Uppsala
Fasadändring, solcellespaneler.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Uppsala
Fasadändring på enbostadshus, solcellspaneler.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Uppsala
Fasadändring på flerbostadshus, inglasning av balkong.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Uppsala
Fasadändring på flerbostadshus, solceller.
Nybyggnad av enbostadshus i Uppsala
Nybyggnad av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Uppsala
Nybyggnad av enbostadshus och garage/carport/förråd.
Nybyggnad av enbostadshus i Uppsala
Nybyggnad av enbostadshus på Svia 28:2 och Svia 28:4.
Nybyggnad av enbostadshus i Uppsala
Nybyggnad av enbostadshus och carport/förråd.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.