Alla aktuella bostadsprojekt i Enköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Enköping
Korsängen 20:2 & 20:3
Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping
Nybyggnad av flerbostadshus ca 110 lägenheter som byggs i Miljöbyggnad Silver
Nybyggnad av bostäder i Enköping
Avser nybyggnad av 98 nya bostäder i Fanna.
Nybyggnad av radhus i Enköping
50 radhuslägenheter
Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping
Nybyggnad av 7 st flerbostadshus.
Nybyggnad av radhus i Enköping
Bygglov nybyggnad av radhus.
Nybyggnad av radhus i Enköping etapp 2
20 st radhus/parhus. Projektet adress är Kälkbacken/Slalomvägen.( Ej numrerat än)
Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping
Ändrad detaljplan prövas i syfte att möjliggöra uppförandet av flerbostadshus som ett led i förtätningen av stadens centrala delar. Fastigheten används idag som materiallager med mera.
Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Stamrenovering, energisatsning samt renovering mm av flerbostadshus i Enköping etapp 6
Avser energioptimering av bostadsområdet Rombergas driftsystem, renovering av cirka 700 lägenheter och lyft av den yttre miljön i Romberga. Upprustningen kommer att ske etappvis, och pågå ett flertal år. Sämskarbogatan och Rombergsgatan.
Nybyggnad av radhus i Enköping
Avser nybyggnad av radhus.
Nybyggnad av radhus i Enköping
Avser nybyggnad av 2 stycken radhus.
Nybyggnad av friliggande hus (55+) i Örsundsbro
6 st friliggande 55 plus boende.
Nybyggnad av parhus i Enköping
Avser nybyggnad av 3 st parhus samt 2 st enfamiljshus.
Nybyggnad av gruppbostad i Enköping
Bygglov för nybyggnad av lss-gruppbostad.
Nybyggnad av grupphus i Enköping
Förhandsbesked för nybyggnad av 3 st enbostadshus och garage.
Nybyggnad av radhus i Enköping
Bygglov för nybyggnad av 6 radhus Ekolsund 1:268,1:269,1:270,1:271,1:272,1:273.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).