Alla aktuella bostadsprojekt i Enköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping
Nybyggnad av flerbostadshus och förskola
Nybyggnad av flerbostadshus och handel i Enköping
189 lägenheter, fördelade på två etapper, samt en ICA Supermarket-butik.
Nybyggnad av bostäder i Enköping
Nybyggnad av ca 60 trygghetsboendelägenheter och ca 120 hyreslägenheter.
Ny/ombyggnad av handel, torg, lägenheter mm i Enköping
Om och nybyggnad av torg, handel, bostäder och allaktivitetshus.
Nybyggnad av bostäder i Enköping
220 st hyresrätter Korsängen 20:2 & 20:3
Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping
Nybyggnad av flerbostadshus ca 110 lägenheter som byggs i Miljöbyggnad Silver
Nya bostäder i Enköping
Gamla mejeriet och andra sidan vägen där restaurang Sarajevo ligger idag. Lillsidan 4:5 och 4:7 med flera
Nybyggnad av bostäder i Enköping
Ny byggnad av bostäder
Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping
Nybyggnad av 7 st flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping
Nybyggnation flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Enköping
Möjliggöra uppförande av hyresbostäder, antingen bygga på befintlig byggnad med fler våningar alternativt uppföra en helt ny byggnad.
Nybyggnad av radhus i Enköping
Bygglov nybyggnad av radhus.
Nybyggnad av parhus i Enköping
Bygglov för nybyggnad av 11 tvåbostadshus Grillby 64:38,64:27,64:28,64:29,64:30,64:32,64:33,64:34,64:35,64:37,64:40.
Nybyggnad av parhus i Enköping
Bygglov för nybyggnad av 11 tvåbostadshus och komplementbostadshus Grillby 64:27,64:28,64:29,64:30,64:32,64:33,64:34,64:35,64:37,64:38,64:40.
Nybyggnad av radhus i Enköping etapp 2
20 st radhus/parhus. Projektet adress är Kälkbacken/Slalomvägen.( Ej numrerat än)
Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping
Bygglov nybyggnad av 28 st bostadslägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Stamrenovering, energisatsning samt renovering mm av flerbostadshus i Enköping etapp 5
Avser energioptimering av bostadsområdet Rombergas driftsystem, renovering av cirka 700 lägenheter och lyft av den yttre miljön i Romberga. Upprustningen kommer att ske etappvis, och pågå ett flertal år. Sämskarbogatan och Rombergsgatan.
Stamrenovering, energisatsning samt renovering mm av flerbostadshus i Enköping etapp 6
Avser energioptimering av bostadsområdet Rombergas driftsystem, renovering av cirka 700 lägenheter och lyft av den yttre miljön i Romberga. Upprustningen kommer att ske etappvis, och pågå ett flertal år. Sämskarbogatan och Rombergsgatan.
Ombyggnad av flerbostadshus i Enköping
Rivningslov för affärshus samt fasadändring och ändrad användning från kontor till lägenheter.
Tillbyggnad av parhus i Enköping
Tillbyggnad av parhus.
Ombyggnad av gruppbostad i Enköping
Ändrat användningssätt av flerbostadshus, inredande av 6 st lägenheter (LSS-gruppbostäder).
Ombyggnad av flerbostadshus i Enköping
Ändrat användningssätt av flerbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Enköping
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus, stall och garage.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Enköping
Fasadändring av flerbostadshus.
Nybyggnad av grupphus i Enköping
Förhandsbesked för nybyggnad av 5 st enbostadshus med garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Enköping
Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus, komplementbyggnader och stallbyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Enköping
Nybyggnad av enbostadshus och carport samt eldstad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Enköping
Inglasning av balkonger på flerbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Enköping
Förhandsbesked för nybyggnad av 2 st enbostadshus med garage.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Enköping
Fasadändring av enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Enköping
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Enköping
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av fritidshus i Enköping
Bygglov för nybyggnad av fritidshus.
Omläggning av tak på fiskartorpet i Röllingens naturreservat, Uppsala län
Avser omläggning av ett vasstak och två spåntak på Fiskartorpet på ön Röllingen i Mälaren.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.